Отиди на
Форум "Наука"

"Какво всъщност е реалността?"


Recommended Posts

 • Потребител

При самоорганизация трябва обмен на информация и по обратна връзка (ОВ), за устойчивост на "цялото" при изменения във времето и пространството. Физическата информация се съдържа във фотоните на различните полета и след Взаимодействия с вещества те, веществата, си изменят състоянието. Има и Въздействия - "атака" на вещево от околните полета - отговорни за превръщания и разнообразия на структури. Така устойчивостта зависи и от създаване на обвивки на цялото. Действията се дължат на физическа информация, по известни закони, като "преносът" на тая информация е по "ентропийно" подредени структури. Невидима мрежа на Вселената за Изследовател (вижда се само излъченото от вещество - прахоляци разни) За физическа информация - няма какво да се самообучава

"Живото" ползва вече готова физическа информация (храна) от околността си и преподрежда вътрешната информация за по-ниска ентропия и за нови връзки - устойчивост в среда на пребиваване.  При промяна на въздействия - напр. радиация - някои нови връзки (мутации) може да се окажат устойчиви в новата среда. Така естествено се достига разнообразие на видовете, които са устойчиви (еволюция). Устойчивостта се дължи на ОВ с мозък и изградени защитни приспособления, най-общо. Тоест - и тук вътрешната ОВ се осъществява по "пътища" - мрежа от неврони. Всяка ОВ ползва памет на устойчива структура. При Изследовател - мутации са довели до Гл.мозък, който може да ползва част от ОВ от памет на структура (временна памет, условна, условно постоянна) за комбиниране на образи (абстрактни, реално не съществуващи). Множеството връзки от мрежата могат да бъдат управлявани от субекта (има самообучение на изначално "гладкия" мозък -от бебе нагоре) и ... това е психическа информация. Няма общо с физическа информация, действаща твърдо по законите на физиката. Дори обратно - като не ги знаем законите (няма психична информация за тях) - ... показано е: действията на Изследовател в "Теория на глупостта" по нешънъл джеографик.😉

...

...

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 281
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
On 12.08.2022 г. at 9:31, Малоум 2 said:

При самоорганизация трябва обмен на информация и по обратна връзка (ОВ), за устойчивост на "цялото" при изменения във времето и пространството. Физическата информация се съдържа във фотоните на различните полета и след Взаимодействия с вещества те, веществата, си изменят състоянието. Има и Въздействия - "атака" на вещево от околните полета - отговорни за превръщания и разнообразия на структури. Така устойчивостта зависи и от създаване на обвивки на цялото. Действията се дължат на физическа информация, по известни закони, като "преносът" на тая информация е по "ентропийно" подредени структури.

При самоорганизацията кое е първо - яйцето или кокошката? .... че с тази "атака от вещево от околните полета" свеждаме отговорът до този на героя на Тодор Колев - "Много ясно, че кокошката, щото може да долети от чужд двор, а яйцето - не!"

Вселената "отворена система" ли е?   .....Бели-черни дупки... или ...колкото е било веднага след ГВ, толкова е и към момента, ама 80% е "тъмно"....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 12.08.2022 г. at 9:31, Малоум 2 said:

Множеството връзки от мрежата могат да бъдат управлявани от субекта (има самообучение на изначално "гладкия" мозък -от бебе нагоре)

"tabula rasa" не е факт, а концепция

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 часа, kipen said:

При самоорганизацията кое е първо - яйцето или кокошката? .... че с тази "атака от вещево от околните полета" свеждаме отговорът до този на героя на Тодор Колев - "Много ясно, че кокошката, щото може да долети от чужд двор, а яйцето - не!"

Вселената "отворена система" ли е?   .....Бели-черни дупки... или ...колкото е било веднага след ГВ, толкова е и към момента, ама 80% е "тъмно"....

Пурко е велик!.. 😂

Въпросът за "яйцето или кокошката" е псевдо-интелектуален. Все едно питаме кое е първичното - материята или материята?!

Във Вселената непрестанно се раждат частици и образуват  водород (има такива хипотези - една частица в куб. метър) и това обяснява "затваряне" на ретро-фотони от ускорени заряди. Преди да стане атом водород - протон и електрон, падайки един към друг са излъчвали фотони. На една дължина на вълна (големина атом) излъчванията на фотони се затварят в обема на атома и ... все едно, общо в голяма област, напрегнатостта на ЕМПоле намалява. Привличащите сили от гравитация стават важни за окрупняване на структури... от разнообразни вещества. Около тях се образува обвивка от еквипотенциални полета на вътре-излъчвателите, обменящи фотони за връзка. Образува се клетка със собствена обвивка. Ако някои от падащите фотони е кратен (съизмерим по размер на клетката) с обвивен фотон и сфазира, то клетката се разделя на две клетки с тъждествени свойства - не е повлияно на връзките в съдържимото. Паметта на структурата за себеобразуване (генетична памет) се запазва и те, клетките, нарастват и образуват по-големи структури, под влияние на Петата сила - подобните образувания се привличат, заради собствените трептения от непрестанно образуване - сили с ентропиен произход.

При огромни образувания (Галактики) плътността на гравитоните е увеличена. В центъра са ентропийно подредени и образуват "хало" (подреденост) около галактиката, влияещо на движението на обектите в галактиката - при въртене - движи се като едно цяло. При наблюдение в центъра е тъмно - лишено от вещеви структури и наречено Черна Дупка.

...

Редактирано от Малоум 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 19.08.2022 г. at 7:20, Малоум 2 said:

Въпросът за "яйцето или кокошката" е псевдо-интелектуален. Все едно питаме кое е първичното - материята или материята?!

Изваденият от контекста въпрос за "яйцето или кокошката" е наистина псевдо-интелектуален!

Ако последващото е връзката, която си направил между въпросът ми и пасажът ти, който съм цитирал - Не съм съгласен с интерпретацията ти!

Според мен дилемата се състои не в "материята или материята", ами "материята или принципите на проявлението й".

Протонът и електронът са с различни заряди - кое е първото - електронът,протонът и зарядът или принцъпът на привличането им?

В крайна сметка на "яйцето и кокошката" решението му е извън системата "кокошка-яйце", т.е. там където се установява, че има "кокошка и яйце".

По същият начин е и за отношенията - принципът, по който "като има електрон и протон - има и привличане" е въпрос на некви отношения, пропорции, в темпът на които се случва промяната(я съксяване на дистанция, я посока на придвижване при скъсяването на дистанцията, я пулсиране между орбиталите, я нещо друго си).

Та след като и "материята" и "принципите на проявлението й" се "кръстосват" в точката, в която тези аспекти на реалността се установяват като налични, то въпросът "Какво всъщност е реалността?" се свежда до "каква би могла да е реалността", спрямо тази точка. Т.е. "разковничето" е в някаква харектеристика на това, което е  в "точката".

А тамън в "точката" (една от не се знае колко, щото няма как да имаме сигурен отговор "крайна или безкрайна е вселената?") имаме нещо характерно.

Има физическа информация, която отразява съществуването на каквото и да е. Но това е просто една ситуация. Статична.

Движението, като характеристика на действителното съществуване, възниква когато има Време и поне още една действително съществуваща друга точка(или някакъв друг обект, наблюдател).  Когато има време има и действия, някои резултати от които си ги именувал

On 19.08.2022 г. at 7:20, Малоум 2 said:

се раждат .....образуват .......обяснява...........ускорени.......... да стане ........ падайки

, а пък възникналите вече действия, информационна се обединяват във "вериги".

А вече в зависимост от насочеността на информационния поток в точката, пък възникват и двете "вериги": "причинно-следствената", "каузалността" или антипода й - "телеологичната". ....и това вече е възможно при запазване на информация в точката(памет)

Най-краткото описание на цялата тази комплексност при въвеждането и на Времето се свежда до това, че при наличие на време в точката вече има история(хронология на събития). А която и да е "история" има хронологична посока на събитията, отразяваща "посоката на времето".

Това, че често се използва "стрела на времето" или "поток на времето" са просто похвати, които игнорират липсата на ясен отговор на въпроса "Защо времето е еднопосочно", парафразирано - защо информацията за събитията е в причинно-следствена последователност.  .... а не виждаме примерно как дъждът "пада нагоре"...

А така следното ти:

On 19.08.2022 г. at 7:20, Малоум 2 said:

Във Вселената непрестанно се раждат частици и образуват  водород (има такива хипотези - една частица в куб. метър) и това обяснява "затваряне" на ретро-фотони от ускорени заряди. Преди да стане атом водород - протон и електрон, падайки един към друг са излъчвали фотони. На една дължина на вълна (големина атом) излъчванията на фотони се затварят в обема на атома и ... все едно, общо в голяма област, напрегнатостта на ЕМПоле намалява. Привличащите сили от гравитация стават важни за окрупняване на структури... от разнообразни вещества. Около тях се образува обвивка от еквипотенциални полета на вътре-излъчвателите, обменящи фотони за връзка. Образува се клетка със собствена обвивка. Ако някои от падащите фотони е кратен (съизмерим по размер на клетката) с обвивен фотон и сфазира, то клетката се разделя на две клетки с тъждествени свойства - не е повлияно на връзките в съдържимото. Паметта на структурата за себеобразуване (генетична памет) се запазва и те, клетките, нарастват и образуват по-големи структури, под влияние на Петата сила - подобните образувания се привличат, заради собствените трептения от непрестанно образуване - сили с ентропиен произход.

При огромни образувания (Галактики) плътността на гравитоните е увеличена. В центъра са ентропийно подредени и образуват "хало" (подреденост) около галактиката, влияещо на движението на обектите в галактиката - при въртене - движи се като едно цяло. При наблюдение в центъра е тъмно - лишено от вещеви структури и наречено Черна Дупка.

 , е просто еднопосочно хипотетично описание.

В ни най-малка степен не може да бъде отговор на въпросът ми

On 18.08.2022 г. at 13:02, kipen said:

При самоорганизацията кое е първо - яйцето или кокошката?

Защото описва как от яйцето се ражда кокошка, а не отговаря ЗАЩО от яйцето се ражда кокошка.  

....дори описанието ти отива и до евгенистичната интерпретация, че генът е водещ, омесен с някаква "Пета сила" на привличане между подобни, сякаш търсиш и си намиращ антипода на електромагнитния заряд и хиперзаряда

On 19.08.2022 г. at 7:20, Малоум 2 said:

Паметта на структурата за себеобразуване (генетична памет) се запазва и те, клетките, нарастват и образуват по-големи структури, под влияние на Петата сила - подобните образувания се привличат, заради собствените трептения от непрестанно образуване - сили с ентропиен произход.

....

Няма как да съм съгласен. Не защото се отклоняваме към псевдонауката, ами защото "разковничето" не е в някаква "пета сила", ами в природата на времето, съответно структурата на реалността.  И производната на това - хипотеза за Мултивселената, в която наистина е застъпен принципа на самоорганизацията, без да се намесват "скрити променливи" и всичко да се развива в некво 3мерно пространство, съобразено с желанието на ограничен до 3Д сетивни възприятия съзнателен наблюдател.

Редактирано от kipen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 17 часа, kipen said:

Според мен дилемата се състои не в "материята или материята", ами "материята или принципите на проявлението й".

Привърженик съм на "материята е първична". "Проявлението й" би следвало да е в/посредством природните закони. И тъй като съзнанието е продукт на високорганизирана материя Изследовател може само да открива законите, а не да ги създава. Това е смисъл на вторично - по причина-следствие.

Преди 17 часа, kipen said:

Протонът и електронът са с различни заряди - кое е първото - електронът,протонът и зарядът или принцъпът на привличането им?

Е, понеже съм предположил какво и свойството заряд - в хипотезата е* съм описвал последователност при структуриране на обекти. Грубо за краткост - според броя сфазирани в редичка по вектор момент на импулс в права и обратна посока се формира локално пакет-трептения, гърбицата на който е разлика в големината на пренасяния момент на импулс. И заради и други подобни флуктуации - има вероятност при сфазирания на такива, да се получи така, че кривината на линията на пренос да се върне в точката на началното трептене - става "затваряне" на трептенията около теоретичен геом център, но заради закъснителните процеси, този център е различен за всяка пулсация на образуване на себе си. Това е елементарна частица с характеристика "маса" - Коефициент на съпротива срещу преместване на "точката" на образуване. (известно е, че има такава вероятност: от два гама-пакет фотони да се образува електрон-позитронна двойка). Тоест - вещевите частици се "раждат" по две с противопосочни "заряди". При анихилации, от кръстосване на ЕМВълни в малка област, движенията от поляризация на неподвижното ЕМПоле се стремят (вероятностно) към неподвижност (заради неподв. на е*), а това може да образува неутрална по заряд структура - неутрони. Неутроните се разпадат заради голяма относителна скорост (при среща) - получават се протони и електрони (и др).

Значи - електроните станаха повече от позитроните, а това е вероятност да се образуват водородни атоми. (решава се загадката, защо има повече вещество във вселената, а не антивещество - нерешена досега). ЕМВълни създадени от ускореното движение на заредени частици се "събират" в обема на водорода и ... навън от него са съвсем слаби - не се регистрират. Оказва се (по хипотезата), че електронът (вкл. позитронът) е първичен и се ражда "заедно" със собствена характеристика "заряд". Следва неутрон, протон ...И ... всички други характеристики на вещевите обекти - мога да се обяснят.

Принципът на привличане. Първо: има две сили - привличане и отблъскване. (Въртящите моменти - са резултатни, както и всички механ. сили). Споменал съм по-рано: силите имат ентропиен произход. Заради непрестанното образуване на вещевите, е важна "подредбата" на вакуумната подложка, върху която сърфират и строят слоевете си. На база принципът за минимално действие - образуване върху подредено подобно пулсациите на собствените трептения, протича с по-малко енергия за себеобразуване, отколкото ако не е подходящо подредена подложката. Посоката на предпочитаното направление определя и посока на силите.

Протонът затваря себе си с дясно ориентиран вихър (за най-външния си слой - електромагнитен) от околното поле, докато електронът - се затваря с ляво ориентиран вихър. Още при раждането си, от обвивките на неутроните и затова са еднакви, и противопосочни завихряния. По амплитуда са с големината на родилата ги структура и затова - "Огромни" сили на привличане (и отблъскване) в сравнение с гравитационните (само привличане) - известно е, но необяснено до сега. Споменавал съм също -"падащите" външни ЕМПолета променят-влияят на себеобразуването от "вън-нъвътре", докато грави-влиянието е "отвътре-навън"...

Принципите - са следствия от свойствата на елементарните частици, вкл. и законите. Не са първични. А появяването на нови свойства е пряко свързано със законът за натрупването - повечето сили са сили на привличане. 

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Малоум 2 said:

Значи - електроните станаха повече от позитроните, а това е вероятност да се образуват водородни атоми. (решава се загадката, защо има повече вещество във вселената, а не антивещество - нерешена досега).

Нещо си в грешка!(от моя гледна точка).... Не за друго, а защото умствените ни гледни точки се движат в различни "пространствени среди", съответно - принципът на относителността е в пълното си действие😁 ....

Не се е решила загадката, защото за да се реши - трябва да има синхронност в резултатите по всички направления....така както го изискваш и самият ти:

""Скрит" параметър е пространство-времето от фотоните на вакуума по "проводящата геодезична", свързваща сплетените частици (не_наблюдаем -не_измерим параметър - проводимост по фаза, а тя няма ограничения по скорост на пренос).", а след това си "пожелаваш" и "всички часовници във ВП да са синхронизирани, апропо - инвариантност на инервалите - я пространствени, я времеви... демек "неподвижното скеле", "неподвижната вакуум решетка на е*частиците ти"

Хем имаш пространство-време, хем си работиш в 3Д пространствена представа и за това зацикляш като Младенов и Ники в "статичността на Изследователя" дето е ИС, от която почва времето.... "Моето мнение е, че със сплетени фотони - експериментално не се е доказала нелокалност, все още - не е достатъчно като доказателство. (По хипотезата: Изследовател се намесва в експеримента, посредством апаратурата си - това сме коментирали по-рано)." ....таман нелокалност е, защото сплетените фотони във ВП са 4мерни обекти и "вижаме" проекцията им в 3Д, ....което по стандартите в 3Д е "причината" за нелокалност(в кавичики щото причина търсим ние - на фотона му е на фотоно).

...хората вече цепят ВП на Simplex-и : File:Schlegel wireframe 5-cell.png и сглобяват Spin foam и Causal dynamical triangulation, а тука сме забили на 3Д представи, за да запазим "статичността" на наблюдателя... и така си ограничаваме кръгозора...

 

Не се е решила загадката също така, защото ти "видя решение" на проблема с отношението мат/антимат в едно от направленията в 4Д, а други сякаш не съществуват.... https://bg.wikipedia.org/wiki/CPT_теорема  

Направил си построение по оста на времето, а не го съобразяваш и уж имаш "затваряне към центъра", ама не е така....няма да излезнат кохерентни изчисления (предпоолагам, да не кажа, че съм интуитивно сигурен, ама не мога да го обясня, ни да го опиша със сметките... т.е. можеш да си го преместиш в другия крачол и да не ми обръщаш внимание🤪).

Преди 5 часа, Малоум 2 said:

. И заради и други подобни флуктуации - има вероятност при сфазирания на такива, да се получи така, че кривината на линията на пренос да се върне в точката на началното трептене - става "затваряне" на трептенията около теоретичен геом център, но заради закъснителните процеси, този център е различен за всяка пулсация на образуване на себе си. Това е елементарна частица с характеристика "маса" - Коефициент на съпротива срещу преместване на "точката" на образуване. (известно е, че има такава вероятност: от два гама-пакет фотони да се образува електрон-позитронна двойка). Тоест - вещевите частици се "раждат" по две с противопосочни "заряди".

Става "затваряне", ама не става..... Става 4Д-спирала, разгъната по ct.... и нямаш коефициент на съпротива с/у преместване, нито закъснителни процеси, ами имаш (изчислими) ефекти от движение във времето.

В това отношение имаш (според мен, де, предполагам) няколко форми на математически апарат, които дават некво описание, което да се яви малко по-комплексно решение на задачката за "съпротивлението на преместване"....

Но, е почти сигурно, че при тази ти форма на самоопределяне

Преди 5 часа, Малоум 2 said:

Привърженик съм на "материята е първична". "

, в която споделяш и рамките на мирогледа ти, ще си го преместиш мнението ми в другия ти крачол...

...не за друго, а защото "яйцето и кокошката" към момента не могат да са един 4Д-обект в представите ти.  ....апропо - "материята и принципите на проявлението й са взаимовъзникващи", щото трябва да се дели за 0(време), а не че Васко кеца се движи със 100 км/ч🤪 и поради това вижда сцена, дето се движи 

И идеализмът и материализмът описват една реалност....различни формални теории са...от Гьодел, на не-Пурко, та до Янус🤪

 

п.п. прочетох темата, дето си почнал през 2014г. ..... ето ти един аргумент дето можеш да ползваш -https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Kvantov-darvinizam-zvuchi-stranno-no-tazi-teoriia-premina-testovete_134160.html  ...Ваня Милева цитира опити, при които хората са си играли да установяват, че фотонът репликира състоянията си в средата, и така се реализира преходът от квантово към класическо, "атака от вещево от околните полета" .....което е проекция в наблюдаемото на сигнал, излъчванен от бачкането на поне две от е*частиците ти...

Редактирано от kipen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 часа, kipen said:

Нещо си в грешка!(от моя гледна точка).... Не за друго, а защото умствените ни гледни точки се движат в различни "пространствени среди", съответно - принципът на относителността е в пълното си действие😁 ....

Не се е решила загадката, защото за да се реши - трябва да има синхронност в резултатите по всички направления....така както го изискваш и самият ти:

Според мен - не сме в грешка, именно заради различните гледни точки.😎 Загадката е решена - става въпрос за бройка "вещество" срещу бройка "антивещество" във вселенски мащаб (антивещество се "открива" само в лабораториите, а не във Вселената)😉 При мен  -няма само един ГВ, а на множество неГВ-ве, на много места и съответно - раждане на непрестанно образуващи се вещеви обекти, със свойствата си, които определят по-нататъшно поведение на видовете материя, по законите. Не ми трябва "инфлация" с надсветлинни скорости - откриват се галактични купове с възраст почти равна на изсмуканата от ГВ.

Преди 18 часа, kipen said:

""Скрит" параметър е пространство-времето от фотоните на вакуума по "проводящата геодезична", свързваща сплетените частици (не_наблюдаем -не_измерим параметър - проводимост по фаза, а тя няма ограничения по скорост на пренос).", а след това си "пожелаваш" и "всички часовници във ВП да са синхронизирани, апропо - инвариантност на инервалите - я пространствени, я времеви... демек "неподвижното скеле", "неподвижната вакуум решетка на е*частиците ти"

Хем имаш пространство-време, хем си работиш в 3Д пространствена представа и за това зацикляш като Младенов и Ники в "статичността на Изследователя" дето е ИС, от която почва времето.... "Моето мнение е, че със сплетени фотони - експериментално не се е доказала нелокалност, все още - не е достатъчно като доказателство. (По хипотезата: Изследовател се намесва в експеримента, посредством апаратурата си - това сме коментирали по-рано)." ....таман нелокалност е, защото сплетените фотони във ВП са 4мерни обекти и "вижаме" проекцията им в 3Д, ....което по стандартите в 3Д е "причината" за нелокалност(в кавичики щото причина търсим ние - на фотона му е на фотоно).

Ето какво е целият абзац:"Скрит" параметър е пространство-времето от фотоните на вакуума по "проводящата геодезична", свързваща сплетените частици (не_наблюдаем -не_измерим параметър - проводимост по фаза, а тя няма ограничения по скорост на пренос). Затова - експеримент с фотони - няма да внесе яснота от гледна точка на сегашното разбиране - ще си остава възможно двойственото тълкуване от Изследовател, щото не е ясно, къде се е намесил и ... доколко?.. Някои взеха да говорят (спекулативно), че със съзнание (Изследовател), може да се променя "съдбата" на бъдещето. Залита се към "ясновидството е възможно!"

Демек, критикувам метода и изяснявам, защо не се обменя информация с надсветлинна скорост. Няма пожелателност в измерения. Заради непрестанно образуване, това което е излъчено - сдвоени фотони (сплетени), са родени с противопосочни поляризация - приличат на частици с противопосочни спинове. Но е известно - при преминаване през апаратурата, фотоните се поглъщат от полето на нейните веществени части (нова полева среда) и се излъчват(отразяват), но със променени характеристики. Енергията може да е същата, но поляризацията е друга. Няма гаранция, че експериментално изследват едни и същи частици, щото ... те, не са едни и същи.😉 Че били четиримерни - това е матмодел. Тълкуван квантово: "Ако-то" - е вярно и при две грешни предположения. Това е спекулата в резултата, а не, щото сме виждали тримерни проекции и ни изглеждат като призрачно действие на разстояние.

Преди 18 часа, kipen said:

Става "затваряне", ама не става..... Става 4Д-спирала, разгъната по ct.... и нямаш коефициент на съпротива с/у преместване, нито закъснителни процеси, ами имаш (изчислими) ефекти от движение във времето.

В това отношение имаш (според мен, де, предполагам) няколко форми на математически апарат, които дават некво описание, което да се яви малко по-комплексно решение на задачката за "съпротивлението на преместване"....

Но, е почти сигурно, че при тази ти форма на самоопределяне

Не отчиташ, че е*-частиците са сдвоени и неподвижни по място. "Спиралите" стават "късно" - с намеса на заряди (заредени частици), когато има пренос на импулс с вълнови характеристики ЕМВълни. Съпротивление-закъснителни процеси - не можеш да получаваш, ако няма нещо ... неподвижно, независещо от  движението на смущение по него - участва като подреждане по собствен вектор момент на импулс. И при среща на несфазирани е*- токът не се пренася, а се отразява - права и обратна посока от възвръщане равновесието в обема на образуванието. Може да направи пространствена "начупена" линия- крива и именно това тогава има вероятност- "змията може да захапе опашката си".😎

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Малоум 2 said:

Според мен - не сме в грешка, именно заради различните гледни точки.😎 Загадката е решена - става въпрос за бройка "вещество" срещу бройка "антивещество" във вселенски мащаб (антивещество се "открива" само в лабораториите, а не във Вселената)😉

Е, решена е само загадката защо сме на различни мнения.... Но позитрони си се засичат в едни течности за детектване на космическото лъчение, и не е като да са синтезирани в лаборатория...

А "бройката вещество/антивещество", поне според мен, е производно на еднопосочността на времето+движението на ОС Земя(с прилежащите й Изследователи) в направление "бъдеще".

Като някаква по-абстратна аналогия с динамиката по оформянето на биологичния живот само от лявоориентирани аминокиселини, поради хиралността им. http://bgchaos.com/342/origin/theory-abiogenesis/свойството-хиралност/ .... в смисъл, че имаме подобна липса на симетрия в количеството на ляво и дясно ориентираните оптически изомери на аминокиселините, който изграждат белтъчните вериги в живите организми на Земята.

И когато споменаваш за "не-ГВ, случващи се във всеки пространствен периметър(е*частиците ти), то това говори за Вселената като отворена система, и то на недосегаемо за изследване "място"... на мен ми харесва като метафизична представа.

Обаче това е съвсем друга перспектива за изследване....за която те попитах вече - "Вселената отворена система ли е?", според теб. И аспектът с "отвореността" в каква форма е - касаеше дали е "черни-бели дупки(https://en.wikipedia.org/wiki/GRB_060614)" - на което ти споделяш, че по модела ти "навлизането на енергия" не е в определени точки, а е във всеки периметър от 10 на-26 от ВП при себеобразуването на е*частиците ти.....  и съответно нямаш научен отговор на въпроса на Скенер 

On 29.07.2014 г. at 15:13, scaner said:

Не се споменава къде отива извършената работа след изминаването на това разстояние, поради продължаващото да бъде постоянно ускорение, както и от къде се взема енергията за тази работа.

Защото излиза, че енергията за функционирането на наблюдаемите процеси във Вселената иде от някъде, където не можем да го установим. Не е научно издържано, просто. ...........Дори и преследващите добива на https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy от "0-вата точка" чрез "впрягане за работа" на установената сила при "Ефектът на Казимир"( за който вече споменах), вече май не са толкова ентусиазирани,. Но пък е яка представа, обаче за да е по консистентен образът, трябва да се стъпи на нещо логически издържано, като следствие на някакво поне математическо описание на зависимости.... Дори и "Чайникът на Ръсел" по някакъв начин може да бъде установен, ако го има изобщо, де...😜

Преди 4 часа, Малоум 2 said:

Ето какво е целият абзац:"Скрит" параметър е пространство-времето от фотоните на вакуума по "проводящата геодезична", свързваща сплетените частици (не_наблюдаем -не_измерим параметър - проводимост по фаза, а тя няма ограничения по скорост на пренос). Затова - експеримент с фотони - няма да внесе яснота от гледна точка на сегашното разбиране - ще си остава възможно двойственото тълкуване от Изследовател, щото не е ясно, къде се е намесил и ... доколко?.. Някои взеха да говорят (спекулативно), че със съзнание (Изследовател), може да се променя "съдбата" на бъдещето. Залита се към "ясновидството е възможно!"

Демек, критикувам метода и изяснявам, защо не се обменя информация с надсветлинна скорост. Няма пожелателност в измерения.

Още с въвеждането на "пространство-времето" е пожелано 4-мерно да е! На това се основаваше критиката ми. А при тази ти констатация:

Преди 4 часа, Малоум 2 said:

Няма пожелателност в измерения. Заради непрестанно образуване, това което е излъчено - сдвоени фотони (сплетени), са родени с противопосочни поляризация - приличат на частици с противопосочни спинове. Но е известно - при преминаване през апаратурата, фотоните се поглъщат от полето на нейните веществени части (нова полева среда) и се излъчват(отразяват), но със променени характеристики.

Отново си си в 3Д пространството, в което си сглобяваме 3Д образи, без да съобразяваш, че "раздвижването" на тези образи е вече в 4Д на ВП-ото.

Обаче в следващият ти хронологичен момент въвеждаш "раздвижване"

Преди 4 часа, Малоум 2 said:

е*-частиците са сдвоени и неподвижни по място. "Спиралите" стават "късно" - с намеса на заряди (заредени частици), когато има пренос на импулс с вълнови характеристики ЕМВълни.

, но 3Д представата си "остава" в образът на "неподвижните по място" сдвоени е*-частици. 

Демек - не си ме разбрал какво искам да ти споделя чрез критичните ми бележки.

... че ако "неподвижните по място" са разположени в 4Д пространствена  структура ще имаш доста по-комплексен модел.Евентуално може да се стигне и до аспекта за комутативност между КМ и ТО-тата, защото ще са мат.модели, важащи са различни като мерност пространства.

Примерно: "Оказва се, че един тип глуонна верига се държи в четиримерното пространство-време, като гравитон, фундаменталната квантова частица на гравитацията. В това описание, гравитацията в четири измерения е явление, възникващо в резултат от взаимодействието на частици в тримерен свят без гравитация. Появата в теорията на гравитоните не е изненада, защото физиците знаят от 1974 г. насам, че теорията на струните по един или друг начин ще доведе до квантовата гравитация. Струните, образувани от глуони не са изключение, просто гравитацията работи в пространство с повече измерения." -https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Huan-Maldasena-Iliuziiata-gravitatciia_9911.html

...или: ... "За описание на Вселената вероятно е необходимо едно измерение по-малко, отколкото се смята, че тя притежава. Изчисления на ТУ Виена показват, че не става въпрос просто за някакъв трик на изчисление, а за основно свойство на пространството." -https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Holograma-li-e-Vselenata_9604.html

Редактирано от kipen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, kipen said:

Демек - не си ме разбрал какво искам да ти споделя чрез критичните ми бележки.

... че ако "неподвижните по място" са разположени в 4Д пространствена  структура ще имаш доста по-комплексен модел.Евентуално може да се стигне и до аспекта за комутативност между КМ и ТО-тата, защото ще са мат.модели, важащи са различни като мерност пространства.

Примерно: "Оказва се, че един тип глуонна верига се държи в четиримерното пространство-време, като гравитон, фундаменталната квантова частица на гравитацията. В това описание, гравитацията в четири измерения е явление, възникващо в резултат от взаимодействието на частици в тримерен свят без гравитация. Появата в теорията на гравитоните не е изненада, защото физиците знаят от 1974 г. насам, че теорията на струните по един или друг начин ще доведе до квантовата гравитация. Струните, образувани от глуони не са изключение, просто гравитацията работи в пространство с повече измерения." -https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Huan-Maldasena-Iliuziiata-gravitatciia_9911.html

...или: ... "За описание на Вселената вероятно е необходимо едно измерение по-малко, отколкото се смята, че тя притежава. Изчисления на ТУ Виена показват, че не става въпрос просто за някакъв трик на изчисление, а за основно свойство на пространството." -https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Holograma-li-e-Vselenata_9604.html

Да, не съм разбрал. Вкарваш времева представа в е*-частиците - че са продукт на пространство-време (по струнната хипотеза), но това е интерпретация за по-късен етап - след възникване върху е*подложка на променлива полева форма (чак при ЕМВълни) и вещева форма на материята с променливи собствени характеристики (маса , заряд, спин, форма и размери). Бързината на пулсациите на е*- честота на себенаправа - е около 10^(34) Hz. Енергията е прибл. един Nm.

Така времето  участва като бързина на повтаряне на себе си - пак интервал време. Но ... "не тече", докато не възникнат структури със закъснителни процеси, докато не настъпят промени в бързината на направа на обекти. Само когато участват в пренос на смущение имат изменения по форма и съответно честота, но ... недосегаема за измервания и управление. (Мат модели - не правя - то си е работа на учени-специалисти). Затова съм казвал: времето е забито в е*частици.

(само инфо: 1986г правех проект "заваряване във вакуумна среда". Попаднаха ми "Файнманови лекции по физика" - коментираше се и ефект на Казимир - 😎идеята беше да се ползва тази сила на привличане с малък допълнителен натиск - та да стане спойка (заварка)😉. Но коментарът на Файнман беше, че приблизително на атомно разстояние на пластините, частиците не знаят на коя пластина принадлежат?! и все едно - ефектът на е съвсем ефект на привличане заради флуктуации на вакуума.) (При мен въпросът се решава лесно - средата между плочите е по-подредена структура от излъчванията на атомите и следва поява на привличащи сили - непрестанното образуване на частиците става по посока на по-малката енергия за себеобразуване - ентропийна сила на привличане)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.08.2022 г. at 17:12, Малоум 2 said:

Да, не съм разбрал. Вкарваш времева представа в е*-частиците - че са продукт на пространство-време (по струнната хипотеза)

Еее, man, де, бре!

Не, че са продукт, а са взамиовъзникващи като представа! И основната представа е "неподвижна 4Д структура" на "неподвижните ти по място" етер*частици.

Времето се явява ефект от извършвано наблюдение в ИС, движеща се във ВП....   Верно, че няма как да се отговори "Кое определя посоката на движение", но пък има лимит на скоростта - "с"!

.... и ако си поиграеш малко с представата, предполагам, че и флуктуациите на вакуума "ще се наместят" във вече 4Д-представите, и полето на Хигс, и появата на "маса на ел.частиците" и всичко това - "наместено синхронно" с "подредените, пулсиращи и неподвижни по място етер*частици"....  

...

...

 

п.п. "само инфо: 1986г правех проект "заваряване във вакуумна среда". Попаднаха ми "Файнманови лекции по физика" - коментираше се и ефект на Казимир"  .... https://www.phys.uni-sofia.bg/~cpopov/Almanah-pdf/III chast/01 statii fizika/03 efekt na Kazimir.pdf

.....има един човек - Линдеман май му беше името, който доста труд е хвърлил в насока "енергия от 0-та точка"... ...има и едно филмче в колибка-та - "The race to Zero point" .... има и един малоум3.14 - Ла Вайет, дето също доста е циклил в темата за етера - (PDF) The Cosmic Ether: Introduction to Subquantum Kinetics (researchgate.net)

Редактирано от kipen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 часа, kipen said:

Не, че са продукт, а са взамиовъзникващи като представа! И основната представа е "неподвижна 4Д структура" на "неподвижните ти по място" етер*частици.

Времето се явява ефект от извършвано наблюдение в ИС, движеща се във ВП....   Верно, че няма как да се отговори "Кое определя посоката на движение", но пък има лимит на скоростта - "с"!

.... и ако си поиграеш малко с представата, предполагам, че и флуктуациите на вакуума "ще се наместят" във вече 4Д-представите, и полето на Хигс, и появата на "маса на ел.частиците" и всичко това - "наместено синхронно" с "подредените, пулсиращи и неподвижни по място етер*частици"....  

При циклични движения, зависимостта м/у пространство и време отпада. Така, че етер*частиците на Малоум не ги бърка ПВ. Странното остава "неподвижни по място", което е предпоставка за абсолютна ОС

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 26.08.2022 г. at 8:59, Ниkи said:

Така, че етер*частиците на Малоум не ги бърка ПВ.

Разделяй, за да разбереш! ..... но така може и да се омотаваш в собствените си разделения, ако не се правят опити за обединение.

....защо в интерпретацията ти на модела на Малоум2 за етер*частиците реши да разделиш последните от ВП, си е твое решение.... но това няма общо с моето предложение, което цитираш!

On 26.08.2022 г. at 8:59, Ниkи said:

При циклични движения, зависимостта м/у пространство и време отпада.

Както и при зациклянето около погрешни построения в ума. Хората за това са въвели понятия като "фикс-идея".

Една такава идея е, че независимо от това че вече е възприето повсеместно какво е и че е Континуум, има хора които твърдят, че един обект, който се движи в кръг в обикновено възприеманото като 3-мерно физическо пространство, когато се върне в началната си точка на движение - се е върнал в същата точка от Континуума(Време-Пространството)

 

 

On 26.08.2022 г. at 8:59, Ниkи said:

Странното остава "неподвижни по място", което е предпоставка за абсолютна ОС

Ами какво му е странното? И ти игнорираш отстоянието във времето в графиките ти, и Малоум2 въвежда "собствено време" за съществуване на етер*частиците му с граница - забавяне на трептенията до диапазони, които можем да детектваме. Та, какво остава за неква си абсолютна ОС да се изнамери...Съвсем естествен стремеж за търсене е, за хора с мироглед основан на 3-мерно физическо пространство и имагинерно време. ...това ще го аргументирам в края на поста....

А пък процес дори и на "себеобразуване" без време няма, но пък понеже е с толкова висока честота по модела на Малоум2, та времето в „нашата гледна точка“ започва доста след границата на съществуване на етер*частиците му. Направо въвежда хипер-време в 3Д-пространството, което си е надвишаване на скоростта на светлината и единствено тахион-тардионните преходи на "светлинната бариера" могат да му смогнат с некво мат.описание ...т.е. "Съвременните варианти на разширената теория на относителността (РТО) се основават на факта, че скоростта на светлината е фундаментална константа, но "светлинната бариера" само изключва причинно-следствената връзка между досветлинните и свръхсветлинните тела, разделяйки ги на тардиони или брадиони (от гр. βραδύς - "бавен") и тахиони (от гр. ταχύς - "бърз"). А безмасовите частици, които се движат със скоростта на светлината се наричат луксони. Такива са калибровъчните бозони: фотоните (носители на електромагнитните сили) и глуоните (носители на силните взаимодействия)." - от тук 

В крайна сметка Айнщайн в ТО-тата му не отрича, че е възможно да има абсолютна ОС, а твърди, че всяко движение е относително.... В никоя научна теория в точните науки не се отрича възможността да има Абс.ОС-ма, не за друго, а защото това не е обект на изследванията в точните науки, а във философията.  ...или в полето на теологията...

Интересен за мен е един хронологичен поглед на навлизането на идеята за повече от 3-мерна структура на реалността. Защото според мен излиза, че е съвсем последователен соц.процес...разбира се в научните среди.

.... до преди Лобачевски, също и Бояй, та и Гаус да направят пробива с неевклидовите геометрии, абсолютността на описанието на реалността чрез 3-мерното евклидово пространство е била безкритично приемана. Обаче самият факт, че има нещо такова като "огънато пространство", вече е предпоставка в представите да "навлезне" и нещо, в което е "огънато" пространството - допълнително измерение. А по това време вече има предложения за многомерни пространства. И ето ти вече "зародишът" на идеята за 4-мерно пространство.

Дори и след като Риман разработва геометрията си с изкривяването на (n-1)пространството в околността на точка от n-пространство, вече имаме тотален пробив, за да може да се реализира прехода от 3Д на 4Д мироглед. Особено с въвеждането на нуламерни обекти на дискретни разстояния. А пък след като при опита на Майкелсън и Морли се оказва, че "етерът" не влияе на светлината и последната се движи с еднаква скорост във всички посоки във вакуум, то има и "макрорамка" за 4-мерна "решетка" за описание на случване на събитията във физическия свят. Даже и поддръжникът/"защитникът" на "етера" - Лоренц, при  опитите си да опише "защитаващите етера" и запазващи инвариантността на Максуеловите уравнения преобразувания в  координатите на движещи се обекти, въвежда и размерността по оста на времето(кратна на "с"). И "скъсяване"-то му по дължина се екстраполира и по време - и ето пак - "решетка" кратна на "с".

А в подобна ситуация като тази в самото начало на ХХв , от наличните теории само СТО на Айнщайн не е изисквала абсолютна ОС, пък и не се занимава с откриването и доказването й. А пък и Айнщайн самият извежда групата на Лоренцовите трансформации и ги интегрира в СТО...и хоп ОТО, която просто е давала резултати за движение на една ИС спрямо друга в 4-мерна времево-пространствена "решетка"

Но подобен преход не изключва възможността за Абсолютна ОС - както споменах, това не е поставяна цел, съответно задача на точните науки. Не за друго, а защото идеята е да се открие и докаже защо от всички възможни варианти се реализира един.  

А иначе при модела за описание на реалността с 3-мерно физическо пространство с имагинерно време и при установеното разширяване на пространството, въпросът за намиране на Абс.ОС се свежда до това, че всичко в един момент е било "побрано" в много малък периметър. А това дава основание всяка отправна система да е такава Абс.ОС-ма. Това отразява и структурата на мирогледа на поддръжник на концепцията за абсолютното пространство. Някаква вариация, според мен, е и мирогледа на Малоум, на основание на което е сътворил модела му с етер*частиците. 

Обаче в 4-мерно пространство(с 3простр. и 1времево измерение), с метрика кратна на "с" какъвто е Континуума, е по-различно положението. Хем включва концепцията за абсолютно пространство, хем ограничава възможността да се открие много малъкия периметър от пространството, в който всичко в един момент е било "побрано", защото това е било в минал момент. Т.е. е в трансцеденталната зона, извън настоящият момент, различен от момента на събитието, при което всичко е било „побрано“ в малък периметър от пространство-времето. Съответно е невъзможно да се установи Абс.ОС-ма, поради неналични условия за това. И производната е, че не съществува абсолютно движение и всяко такова е относително.

 

On 27.08.2022 г. at 9:12, Dok_1969 said:

Вече десетилетия КМ и ОТО не могат да се обединят. Това е така защото една от двете или и двете теории са погрешни, водят до задънена улица.

Друго си е класиката с абсолютното пространство, нали? 😉

А не може ли да не могат да се обединят, щото дават описания, които се интерпретират от хора, за които нещо което не може да се пипне сега не съществува? Нещо като източниците на реликтовото лъчение, примерно....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, kipen said:

А не може ли да не могат да се обединят, щото дават описания, които се интерпретират от хора, за които нещо което не може да се пипне сега не съществува? Нещо като източниците на реликтовото лъчение, примерно....

Самите апологети на тези теории не могат да ги обединят и то вече от доста време. Значи в теориите нещо куца, и те трябва да се сменят с други по прогресиращи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, kipen said:

Една такава идея е, че независимо от това че вече е възприето повсеместно какво е и че е Континуум, има хора които твърдят, че един обект, който се движи в кръг в обикновено възприеманото като 3-мерно физическо пространство, когато се върне в началната си точка на движение - се е върнал в същата точка от Континуума(Време-Пространството)

Нали ти го доказах. Това е логическо следствие. Хубаво си напълнил хард диска си с всевъзможна информация, но трябва и да се разсъждава над тази информация. Иначе усилието е безсмислено. Едно Събитие в една КС е точка и по четирите оси. Това, което ти ми предлагаш, са две събития (съвпадение само по три точки в четиримерна КС)

Преди 7 часа, kipen said:

етер*частиците му с граница - забавяне на трептенията

До колкото си спомням, става въпрос за "себеобразуване" а не за трептения. Трептенията са движение на база ОС. Тук такава липсва

Преди 7 часа, kipen said:

А пък процес дори и на "себеобразуване" без време няма

Искаш да кажеш, че за честотата на "себеобразуване" ти трябва "Време", а при Малоум няма от къде да дойде "време".

Преди 7 часа, kipen said:

Направо въвежда хипер-време в 3Д-пространството, което си е надвишаване на скоростта на светлината

За да надвишиш скоростта на светлината, ти трябва движение. При Малоум няма такова

Преди 7 часа, kipen said:

Съответно е невъзможно да се установи Абс.ОС-ма, поради неналични условия за това.

Радвам се, че сам стигна до този извод

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 26.08.2022 г. at 13:59, Ниkи said:

При циклични движения, зависимостта м/у пространство и време отпада. Така, че етер*частиците на Малоум не ги бърка ПВ. Странното остава "неподвижни по място", което е предпоставка за абсолютна ОС

Какви са тея пълни глупости? Още сте в детската градина амай, лигавника ви дави нещо... УжасТ...

Каква зависимост между пространство и време, след като те - по дефиниция - са независими променливи, с които се описва движението? Каруцата пред коня, тва е...

Преди 15 минути, Ниkи said:

Нали ти го доказах. Това е логическо следствие. Хубаво си напълнил хард диска си с всевъзможна информация, но трябва и да се разсъждава над тази информация. Иначе усилието е безсмислено. Едно Събитие в една КС е точка и по четирите оси. Това, което ти ми предлагаш, са две събития (съвпадение само по три точки в четиримерна КС)

Доказал си му трънки. Ники, не стават по тоя начин нещата - изтърсваш някаква глупост, и доказал бил. Вслушай се в съветите които даваш, и първо ти ги спазвай.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 46 минути, scaner said:

доказал бил

На теб ти го доказах за не знам си кой път. Като последният е със зъбното колело и рейката. Цяла тема ти отворих (влака и релсите). А, дори не те карам да заместиш в ЛТ с V=0 :) 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Ниkи said:

На теб ти го доказах за не знам си кой път. Като последният е със зъбното колело и рейката. Цяла тема ти отворих (влака и релсите). А, дори не те карам да заместиш в ЛТ с V=0 :) 

Знаеш ли какво е ефект на Дънинг-Крьогер? Накратко казано, той гласи, че глупавият не може да разбере че е глупав, защото е глупав. Колкото и да му се обяснява... Да не продължавам...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, scaner said:

Знаеш ли какво е ефект на Дънинг-Крьогер? Накратко казано, той гласи, че глупавият не може да разбере че е глупав, защото е глупав. Колкото и да му се обяснява... 

Това е глупаво :), защото спокойно, може да се отнесе и за теб. Особено, след като не успя да обориш "зъбното колело и рейката"... че и останалите

Преди 28 минути, scaner said:

Да не продължавам...

Не те накарах аз да започнеш

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Ниkи said:

Това е глупаво :), защото спокойно, може да се отнесе и за теб. Особено, след като не успя да обориш "зъбното колело и рейката"... че и останалите

Не може. При разбиращите ефектът на Дънинг-Крьогер работи наобратно :)

Фактологията тук елементарно ще раздели кой глупав, кой не. Например този, дето твърди за някаква зависимост на независимите време и пространство :), че и отпадала даже. Фактите са съдник, не празните приказки.

За зъбното колело е нужно и пипе, за да разбереш какво ти казвам - че непрекъснатата промяна на условията ти вкарва автогол и сам се оплиташ. И после само оправдания си търсиш. Но нали знаеш какво пише на Руски паметник в София? "Не нам" :)

Преди 9 минути, Ниkи said:

Не те накарах аз да започнеш

Смисълът е друг. Не искам да продължавам с уточняване на реципиента на ефекта на Дънинг-Крьогер. Незасегнатите от него сами ще се ориентират.

Иначе приказването на откровени глупости във все пак смислени теми, дразни. А напоследъка стана правило. Не приказвам за измишлизмите на Малоум...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, scaner said:

Фактологията тук елементарно ще раздели кой глупав, кой не. Например този, дето твърди за някаква зависимост на независимите време и пространство :), че и отпадала даже. Фактите са съдник, не празните приказки

Започваш да носиш вода от няколко кладенци.

 

Преди 8 минути, scaner said:

При разбиращите ефектът на Дънинг-Крьогер работи наобратно

И това е глупаво.  

Преди 10 минути, scaner said:

За зъбното колело е нужно и пипе, за да разбереш какво ти казвам - че непрекъснатата промяна на условията ти вкарва автогол и сам се оплиташ

Криеш се. Това е истината. Спри да цапаш темата на Шпага. Ела тук, ако искаш: https://www.forumnauka.bg/topic/22890-paradokst-na-vrtyaschiya-se-val/

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 часа, kipen said:

А пък процес дори и на "себеобразуване" без време няма, но пък понеже е с толкова висока честота по модела на Малоум2, та времето в „нашата гледна точка“ започва доста след границата на съществуване на етер*частиците му. Направо въвежда хипер-време в 3Д-пространството, което си е надвишаване на скоростта на светлината и единствено тахион-тардионните преходи на "светлинната бариера" могат да му смогнат с некво мат.описание ..

Не е съвсем така😎. Някакво твое тълкуване за е*-частици и обекти си си измислил.🙄 Като че ли не се е разбрало, че "скорост на светлина" е отъждествено на изследване на светлинни вълни (на скоростта на вълни - в среда с фазова и групова скорост). Да, ама светлинната вълна се състои от милиарди, милиарди фотон-пакети. В крайна сметка, това което идва от звездите до нас са отделни фотони (рядко пакет-фотони). Е, от къде се взеха тия Фотони (фотон-пакети)... И ... имат ли скорост спрямо ... нещо, обект с маса, примерно. Подреждане на е*-частици по вектор при пренос на импулс е пространствено ограничено - като в осцилатор (прав и обратен ток) със собствен геом център - или централна линия. Формиране на крива по която да става пренос на импулс би било нарушаване равновесно състояние, ако не беше откликът на съседите, които "връщат" обратния ток. В поляризацията от пренос се включва и околен обем заради откликът на съседите. Така може да се формира обемно образувание  което  повтаря себе си. Е, времето му за повтаряне е по-дълго от времето в е*-частиците- закъснителни движения заради едрото - дълъг път на формиране (правилно забелязано, че тези повтарящи се пулсации ще станат измерими при достигане лабораторни честоти - времето е интервал повтаряне на събития (при наличие на Съществуващи събития, които също се повтарят). Тоест - ще станат видими, когато участват в процеси - поглъщане (отразяване) на фотони от околността и Излъчване на собствена смесена вълна или излъчени фотони от обекта.)

И понеже изследваме с ЕМВълни и скоростта им е измерена, казваме, че и фотоните се движат с такава скорост - но, не е измерено. ЕМПоле е неподвижно. Подвижни са измененията в него. Изменя се вълновата характеристика на фотоните  и заради участието им в образуването на частици с маса. Значи светлинни вълни "за изследване" имаме чак когато са се образували някакви веществени частици със зарядови характеристики: електрон-позитрон, неутрон, протон.

Ползване на имагинерното време, в матмоделите, запраща във времето назад резултати, когато се е случвало събитието, а не когато се наблюдава в момент на регистрация. Обикновено - това се бърка - момент на случване на събитие е различно от момент на регистрация.

...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител
On 30.08.2022 г. at 11:11, Ниkи said:
On 30.08.2022 г. at 3:26, kipen said:

Една такава идея е, че независимо от това че вече е възприето повсеместно какво е и че е Континуум, има хора които твърдят, че един обект, който се движи в кръг в обикновено възприеманото като 3-мерно физическо пространство, когато се върне в началната си точка на движение - се е върнал в същата точка от Континуума(Време-Пространството)

Нали ти го доказах. Това е логическо следствие. Хубаво си напълнил хард диска си с всевъзможна информация, но трябва и да се разсъждава над тази информация. Иначе усилието е безсмислено. Едно Събитие в една КС е точка и по четирите оси. Това, което ти ми предлагаш, са две събития (съвпадение само по три точки в четиримерна КС)

Тази "всевъзможна информация" за някой може и да си остане просто безполезно инфо, а за други - да послужи за извеждане на модели как една идея навлиза в общественото съзнание и бива последвана от преместване на демаркационната линия в науката( разширяване на полето на парадигмите).

Показател за новата парадигма на 4мерното пространство е това, което ти предлагам - по твоите думи "две събития (съвпадение само по три точки в четиримерна КС)", ама касае един наблюдател, в различни моменти от време в Континуума.

Какво от написаното ми не можа да вденеш не мога пък аз да вдена. Но това си е твоя работа, която не ме вълнува вече..... и между другото един влак, за да го видиш че се движи по, както и да видиш самите релси в пространството са ти нужни две точки (та и време, през което да го направиш), в които да отчетеш съществуването му..... за това имаме две очи.

И това, че в модела на Малоум2 "няма от къде да дойде време", както и че "няма движение" си е поредна твоя хрумка.... както тази да "отделиш" етер-частиците му от ВП...

 

On 30.08.2022 г. at 17:46, Малоум 2 said:
On 30.08.2022 г. at 3:26, kipen said:

А пък процес дори и на "себеобразуване" без време няма, но пък понеже е с толкова висока честота по модела на Малоум2, та времето в „нашата гледна точка“ започва доста след границата на съществуване на етер*частиците му. Направо въвежда хипер-време в 3Д-пространството, което си е надвишаване на скоростта на светлината и единствено тахион-тардионните преходи на "светлинната бариера" могат да му смогнат с некво мат.описание ..

Не е съвсем така😎. Някакво твое тълкуване за е*-частици и обекти си си измислил.🙄 Като че ли не се е разбрало, че "скорост на светлина" е отъждествено на изследване на светлинни вълни (на скоростта на вълни - в среда с фазова и групова скорост). Да, ама светлинната вълна се състои от милиарди, милиарди фотон-пакети.

Първо - няма връзка със смисълът на поста ми, което е нормално, щото вече уточнихме, че не се разбираме.

Второ - все пак ти въвеждаш с модела си собствено време за е*-частиците ти. И то такова, че не само че е "правилно забелязано", ами и превишава като темпове на промяна темповете, с които съзнателен наблюдател, с целият му технологичен инвентар би могъл да засече промяна в средата. Съответно, за да е физически консистентен модела ти, то това, което като разработена математическа основа може да го опише е в РазширенатаТО, както вече цитирах. ......Освен, ако  е*-частиците ти не са обекти, за описанието на които математически зависимости е невъзможно да бъдат изведени - обаче тогава би следвало, че пишеш небивалици.

Трето - когато пишеш "себеобразуване" чрез различни слоеве около керна и то в периметър с размер 10-26, то това е аналогично с пулсиране на 3Д периметър от пространството, при което се формират вълни. Само че с разликата, че подобно описание има и при периметър от 10-15 m, част от модела ти е идентичен със обединение на Квантовите електро и хромо динамики. Т.е. въвеждаш си етер-частиците ти, които да са ти основа, ама такава, че да е недостъпна за наблюдаване. Ръдърфорд да не ти е прякора?🤪   Обаче към момента вече има начини, при които се усилват сигналите и може да се наблюдава "картина" от флуктуациите на вакуума, та и е потвърдена силата на привличане при ефектът на Казимир и това "себеобразуване"(раждане на частици и античастици) е установено, че е на по-малки периметри - Планковата дължина.

Сега дали е удачно да се цикли в интуитивно разпознаваемият модел на 3Д физ.пространство с имагинерно 1-време, към които причислявам и твоят модел - не знам. ...та и субективно го определих като "циклене". Според мен е в небосновано "тесни рамки", но пък вече, както чета, има и други с подобни на твоя модел. Само дето "е*-частиците ти", те са ги кръстили "хаплони", немска му работа - "Quantum Haplodynamics, Dark Matter and Dark Energy" - от тук , чрез https://arxiv.org/abs/1402.4106 .

Лично за мен, по-интригуващи са ми модели, включващи подходи чрез описания в 4Д пространства.   ...примерно подход за описание като в това, което постна Гравити - на някакъв Робърт Валд. Щото разглежда разпределението на масата и в статично 4Д(време-пространство) и проекциите в различните 3Д пространства - Времеподобното, пространственоподобното и пространството на общото време, защото мога да си ги екстраполирам във въображението и до макрокосмичеески мащаби. Е, виж сам от страница 279 как изследва разпределението на масата и после импулса http://www.fulviofrisone.com/attachments/article/486/Wald - General Relativity.pdf

Преимуществото на модела ти, според мен, е че съдържа "структура" на реалността.

Обаче така и не искаш да ми приемеш предложението да разгледаш "подредените ти етер-частици" като четиримерна структура. А подобен подход за описване на света е удачна основа за изнамиране на закономерности, производни като свойства на време-пространството. За пример - https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Stranna-nova-faza-na-materiiata-zaemashta-dve-vremevi-izmereniia-edno_187276.html . При модел на излъчване чрез лазери на "прегради" в 3Д, разположени през свързани в отношения интервали във времето, се повишава устойчивостта на проява на дихотомните състояния на работните частици в квантовия компютър. ...."резониране по структура" бих си го нарекъл...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 30.08.2022 г. at 8:41, Dok_1969 said:

Самите апологети на тези теории не могат да ги обединят и то вече от доста време. Значи в теориите нещо куца, и те трябва да се сменят с други по прогресиращи.

Ами сигурно има различни "роти от апологети" и им липсва капитана. Не е задължително капитана да може да кара танк, та и да е сапьор едновременно.

Но, щом си казал че трябва, предполагам, че ще го изпълнят.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...