Отиди на
Форум "Наука"

Шестнадесет тезиса на тракийската теза


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Наскоро господин saadi и няколко други колеги обърнаха внимание,че тракийската теза нямала теза и формулировка.
Понеже тракийската теза е научна теза,тя има спешна нужда от своите закономерности.Защото какво е то теза без теза,закони без принципи и твърдения без доказателства?
Траколозите на блог.бг обаче са заети в разкопки и изследователска дейност,четене на древни езици и сравняване на кръглото на дамаджаните(които не бива да се наричат амфори,защото това е гръцка дума,ползвайте турската).Тяхната Важна Научна Дейност(ВНД) ги забавя да се справят с евтините административни трикове,които науката изисква от тях.
Затова реших с тази бумажка административна дейност да се заема аз.Аз ще направя това,която нявга сторил Мартин Лутер,забивайки своите прочути 95 тезиса на вратата на официалната църква.За да имате наистина научна теза,аз ще формулирам нейните научни закони.Време е за научна реформация.
Където аз ще играя ролята на Мартин Лутер,и ако не Кинг,то поне Мартин Лутер Запъртък.
Обсъждане на тезисите на тракийската теза от Мартин Лутер Запъртък:
========================
1.Закон за Кръговрата на траките в природата.
Този закон гласи:Траките са автохтонни българи по целият свят.Има два вида тракийско движение по този закон:Траки,отиващи от Тракия да цивилизоват далечни земи,и траки,връщащи се от далечните земи в родната Тракия,леко променени от хилядолетията.
Доказано е още,че:
-Траките са отишли в Китай и оттам са се върнали тюрки,алтайци и памирци;
-Траките са отишли в Италия и оттам са се върнали римляни;
-Траките са отишли на Крит и оттам са се върнали гърци;
-Траките са отишли на Нил и оттам са се върнали египтяни;
-Траките са отишли в Израел и оттам са се върнали палестинци и финикийци;
-Траките са отишли в Мала Азия и оттам са се върнали хети;
-Траките са отишли на Волга и оттам са се върнали българи;
-Двамата с господин penchoan доказахме:Той-че траките са дошли от Луната преди 11500 години,а аз,че са се върнали там преди 2400 годни.
Следствия:а)траките са световно автохтонен народ;б)траките са единственият автохтонен народ;в)другитенароди могат да бъдат автохтонни само ако се признаят за българи.
========================
2.Закон за тракийската предоминанта.
Този закон гласи:Ако по целия свят или в голяма част от него има нещо общо-например кръгъл отвор на дамаджана,дори и това да се среща само веднъж в Тракия,то произхожда от Тракия.
Този закон е пряко свързан със следващия:

========================
3.Закон за всетракийската относителност.
Този закон гласи:Ако в Тракия и някъде из останалият свят се намери един и същи предмет,който получи възможни датировки:2000 или 5000 години,то:
-За останалият свят предметът получава 1850 години възраст или по-малко,в зависимост колко далеч е мястото от Тракия;
-За Тракия той получава неоспорима възраст от 2+5=7000 години.

========================
4.Закон за запазване на тракийския признак.
Този закон гласи:Тракийският признак в никакъв случай не се губи,когато преминава от един народ към друг.
Аксиома:Ако някой народ има орнаменти,шевици или кръгове,подобни на тракийските,не следва да се отчита степен на развитие,подробности по работата или дори датировка.Този орнамент е безспорно пряк внос от Тракия и пряко копие.Когато този народ предаде орнамента на трети народ,той го прави с ясното съзнание,че предава нещо изключително,нещо тракийско,нещо,което е в основата на цивилизацията му.

========================
5.Закон за големия тракийски езиков Взрив.
Този закон гласи:В Началото е бил българотракийският език,който се е взривил във всички останали езици.
Доказателствата на закона са видими и днес,защото всички древни езици имат думички,близки с българския.
Аксиома:Следите на тракобългарския праезик ги няма,литература и надписи няма и е неправилно да се търсят,защото той се е взривил за да образува другите езици.Всички други езици са следите му и това стига.

========================
6.Закон за запазването на тракийската езикова константа.
Този закон гласи:Тракийските названия,имена и думи са непреходни в хилядолетията.Те могат да се променят само към други тракийски названия.
В случай,че има съмнения названията да са турски,гръцки,латински или други и това не може да бъде отхвърлено,те се приемат за турски,гръцки,латински или други модификации на древно,първопричинно тракийско название.В случай,че не може да се докаже какви са,те биват тракийски,защото тракийският език не е запазен и това е начинът да го възстановим-всеки езиков остатък,който не знаем откъде е,очевидно е изхвърлен от Взрива(виж закон 5).

========================
7.Закон за тракийската езикова ентропия
Този закон гласи:Буквите в тракийския език извършват сложни преходи в хилядолетията,неразбираеми за незапознат и непосветен.
Например на тракийски език думите"член"и"срам"са едно и също нещо.Това се извършва чрез преходите ч-с;л-р;е-а и н-м.Ето как член стана срам.За етимологическата връзка между член и срам сами се досещате.

========================
8.Закон за възстановяване на тракийския език.
Този закон гласи:Понеже тракийският език принципно не съществува,той може да бъде възстановяван от всеки език(виж закони 5 и 6).Достатъчно е да се заяви,че дума А в език А нищо не означава,и думата веднага бива тракийска по произход.
Общоприложим,универсален закон.

========================
9.Закон за тракийските преводи и легализацията им.
Този закон гласи:Ако една древна дума е подобна на българска,то тя е еднаква(виж закон 11).Ако думата е съвременна българска,то тя е древна тракийска.Следователно:При наличието на съвременна българска дума покрай древна китайска е очевидно,че древната китайска произхожда от съвременната българска посредством траките.
Не подлежи на обжалване.

========================
10. Закон за комбинирания езиковедски подход.
Този закон гласи:
Блог-тракологът-преводач,е длъжен да прилага по желание ентропийни,константни и подобностни закони при преводите си(Закони 6,7 и 11).Редът и начинът на приложение са по избор на преводача.Ако срещу него стои опонент,използващ същите закони за друг език,свободният траколог е длъжен ако опонентът е използвал някой от законите,да изиска едновременно използване и на другите два за същото нещо,както и да изиска да се отхвърли с негативно доказателство(Закон 12) тезата на траколога.
Не подлежи на обжалване.

========================
11.Закон за досещането за подобните еднаквости.
Този закон гласи:Между различните народи,групи и хилядолетия има някакви подобия.Тези подобия като нищо са еднаквости,а докато ги има в Тракия,са тракийски.Важното обаче е изследователят сам да се сети.
Механизмът,по който работи този закон изисква личното участие на блог траколог.Той дипломатично загатва подобието на А с В и после само осветява пътя на лицето,което трябва да се досети и да стигне до правилния извод и до първоизточника-Тракия.Този закон произвежда и завършени тракоизследователи за нуждите на форумното изкуство.

========================
12.Закон за негативното тракийско доказателство.
Този закон гласи:Когато блог.бг траколог твърди нещо за траките,той не е нужно да го доказва.Нужно е опонентът му да докаже,че това твърдение не е вярно,и ако не успее,значи твърдението е вярно.
Аксиома:Ако господин ХХХ твърди,че траките са общували по телепатия,опонентът е длъжен да докаже,че за траките е невъзможно да общуват по телепатия,и ако не успее,господин ХХХ е прав и теорията става официална научна.Ако господин ХХХ публикува 10000 тракийски думи,той не е длъжен да ги доказва подробно,защото четимостта му ще падне.Опонентите е необходимо да ги отхвърлят една по една,ако не успят-става официален речник.
Аксиома 2:Всеки народ по земята,който е пропуснал по научен път да докаже,че е нетракийски,бива тракийски до второ нареждане.Същото важи за всеки език и археологически артефакт,който официално не е показал нетракийската си същност.Само отхвърлените по научен път като нетракийски от тях не биват тракийски(което подлежи на преразглеждане).
Аксиома 3:Ако свободен траколог обяви нещо(било то дума,артефакт или друго)за тракийско и това бъде оборено,това не е достатъчно.Важно е веднага да бъде доказано по-добре нещо друго,иначе нещото си остава тракийско.Например да се критикуват тракийски преводи на линеар А е недопустимо,ако лично не сте разчел линеар А по по-добър начин.

========================
13.Закон за ненужността на закони в тракийската теза.
Този закон гласи:Когато учен формулира крайно твърдение,той губи свободата си.
Пради тази причина свободните траколози на блог.бг избягват да формулират окончателни твърдения и да се затварят в подли научни граници и подвеждащи формулировки.

========================
14.Закон за защита от научната подлост.
Този закон гласи:Всеки блог.бг траколог следва да бъде защитаван от подлите учени,които искат да спрат научния прогрес на свободната тракология.Ако един блог.бг траколог срещне опонент,то той е в правото си да го обяви за прикрит Учен(БАНяджия) и да призове другите блог.бг траколози в своя закрила,за да убият натрапника с камъни.
Правилници за приложението му:
-Всеки,който си позволява критикува блог.бг траколог,е подъл учен.Той служи на официалната парадигма.Идва от Китай,Алтай,Марс и други места и може да си ходи в юртата;
-Всеки,който критикува блог.бг траколог,мрази всички траки и иска да засипе могилите им с помия.Няма как да е българин,освен ако е предател.
Поведение:Засегнатият е длъжен да не му отговаря по същество.Другите посетители в блога са длъжни да го подритват,заплашват и ругаят,съгласно Закона.Добре е да разберат пола му,сексуалните му наклонности,партийната принадлежност,миналото и други важни научни неща,разкриващи подлостта му.
Не подлежи на обжалване.

========================
15.Закон за истинната научност.
Този закон гласи:Атестацията на истинските учени преминава през кръга на свободните траколози в блог.бг.Никой не става истински учен,преди да е преминал оттам.Ако Вие имате научна степен и решите да минете през кръга за атестация,научната степен ще Ви пречи да се промушите през игленото ухо на ситото и вероятно ще трябва да я оставите отвън.
Селекцията е много строга.Например:
-Истински учен бива Чудинов,който е правил рецензии на преводите на sparotok.Чудинов има дълбок научен принос,защото е превел също така:

Карта за прогнозата на времето,в която формите на облаците изписвали на небето послание на кирилица,самите облаци и техните послания,посланията на текстурата на естествени камъни,посланията на пушека от горящите сгради на Световния Търговски Център и други научни преводи.
-Истински учен не бива Златарски,защото в неговите преводи от античността няма истинска кирилица и славянски език.
Ситото на науката е дебело и не всеки преминава!

========================
16.Закон за дифузията на тракийската теза
Този закон гласи:Тракийската теза трябва да бъде последователно разпространявана.Ако един траколог падне,или загине,или пък дезактивира някой акаунт,другите веднага трябва да копират тезите му.Всеки,копирал тракийската теза,е просветител.

========================

-С този набор сериозни теореми тракийската Теза вече е готова да се отправи по пътя си към звездите.Това вече е безспорна научна теория!Нейното кредо е готово.
Вече всички знаете кои закони трябва да се спазват.Науката е готова за своята Реформация,а баняджиите тръпнат в ужас и стискат своите молби за пенсиониране в пазвите си!
Напред,науката е слънце!

https://hive.alle.bg/избрано-от/blog-bg/saportok/шестнадесет-тезиса-на-тракийската-теза/

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Таско пръдна тук или как беше разчетен Линеар А

Цитирай

Утре е краят на света.Имам подготвена страхотна тракийска статия,но тя ще почака,ако всичко се гръмне няма да има смисъл да я публикувам.Все едно колко са били велики траките тогава,нали?
Искам да ви покажа обаче ако всичко се изгръмне,какъв учен губите в мое лице.Искам да знаете за какво да съжалявате!Защото аз извърших немислимото,преведох една от тайнствените древни писмености.
Като млад учен аз се възхищавах от българските таланти.Така например един великолепен  учен от България беше доказал славянското присъствие на минойски Крит на международна сърбомакедонска конференция.Конференцията е финансирана от Москва,както си пише.Оказа се,че и ситовският надпис минавал качествен международен славянски превод,а от самата Москва известният славянолог Чудинов изказва крайно положителни впечатления от дешифровките на непознати езици чрез славянски от млади учени,като Джанкарло Томецоли и Павел Серафимов.
И това не беше всичко!За славянски превод плачел надписа от Тартария,този от Ситово,този на пръстена от Езеро,надписи от Апенинителинеар А бил Глаголица.И това всичкото при положение,че между тези надписи няма два,които да са на един език и на една азбука!
Чудо,чудо!Повтарях си аз.Това ниво е твърде високо за мен.Недостижимо!Аз не мога да бъда чак такъв преводач.И чак такъв панславист.
Но ето че един ден,гушнал принтирана версия на блог.бг и сам сред чукарите на моята орфическа нивица,ме обиколиха бакхански козички и еленчета, в компания на самовили,цоцкащи зелас и гасящи с бритос.И чудото се случи!Това,което не успяха великите умове на Шлиман,Чадуик и Блог.бг аз лично претворих във факт.Преведох линеар А!Това е вторият по гигантизъм пробив след разчитането на клинописните азбуки.

-Как се случи всичко:
За никого не е тайна,че нашите предци-траките,са били един от най-великите народи,които светът е познавал.Грехът за тяхното погубване лежи върху нашата наука.И все пак редица учени,като Златарски,Фол,Порожанов и други признаха след жигосване и мъчения,че в списъците с Линеар Б от Крит има тракийски имена.Те направиха това не доброволно,но под натиска на преводите на Чадуик.Той изведе ономастиката Керсеблепт,одриси и още десетки,дори стотици и може би-хиляди тракийски имена от плочките.Освен това вече нямаше как продажната българска наука да се прави,че не забелязва тракийските украси по критската керамика и тракийските оръжия на Крит.На страниците на блог.бг беше доказано,че критските мацки с разголени бюстове са оргистички в тракийски пенюари,а минойските перчеми са тракийски чембаси.Още повече,че още Омир беше казал,че на Крит живеят "благородни пелазги",за които всеки знае,че пелазгите са белазги,откъдето идват имената Беласица и България и това напълно кореспондира с украсите върху фестоският диск.Всеки е виждал критския трикселион,който е българска свастика,критските двойни спирали,които ги има още в нашата неолитна керамика(и в негърската,а също и в нордическата)и шпагите копия,характерни за Микена и България.Траките също почитат лабрисата,в България има линеар А и минойски слитъци,а великият де Боер доказа присъствието на микенци по черно море.Всеки знае,че Минос е тракийски цар и че синтите са траки,плували с кораб.

Това всичко са факти,натискът на които принуди нашите учени да признаят тракийското присъствие на древният Крит от второто хилядолетие преди Христа,но това ли е всичо?
Разбира се не.Мълчи се по въпроса с линеар А.Има затруднения с разчитането му.Истината обаче е,че понеже гръцкият,от който са превели линеар Б,прилича на кирилица,учените крият,че линеар А също е кирилица.Объркването идва от ползването на гръцки вместо кирилица!

 

 

-Само с бегъл поглед установих, че линеар А отлично се чете през български,но това нашите продажни учени няма да ви го кажат,макар че много добре го знаят.
Ето на какъв надпис попаднах при моите дирения.Това представлява критски надпис върху древно каменно изделие с неизяснен произход,Намерено в Арханес,Крит,и класифицирано като "каменна черупка-тип мида",откритието носи ясни за нас следи.Можете и сами да потърсите негови изображения!
Вижте камъка(нарочно съм удебелил надписа):
Untitled-1.jpg

Давам уедрен надписа,с точното разположение на буквите.
Ето оригинала,за да видите аз ли лъжа или учените!

TaskaIzArhani.jpg

Както с изненада виждате,това се чете отлично на български през кирилица.Какво гласи надписа:
ТСКАПРДАТУКБУРГАСАГОСОПОТ
Ако стилизираме надписа,ще видите следното нещо:
ТСКА(свастика-тракийски български символ) ПРДА ТУК БУРГАС АГ(кръг с кръст-тракийски български символ) СОПОТ
Какво означават тези думи?
Очевидно първата трябва да е лично име,на притежателя на предмета.ТСКА е българското съвременно име Таска/Таско,което още широко се използва.Притежателят на този ценен предмет се е казвал Таска или Таско.Възможно е и да е Таско в именителен падеж с"а"накрая.Така се е използвало в старобългарския:"Стоянча отаде на бостаня",Стоянча вместо Стоянчо.Името има връзка с микенското ta-so - толкова много,хетското takku-ако,санскритското tas-kaa-който хвърля(последното,сами ще се убедите,е много подходящо за случая)
Свастиката идва като национален или религиозен символ след името й.Тракийско-критски,както разбрахме.
ПРДА очевидно е написано по древният метод с изпускане на букви.ПРДА е от българското "пърдя"(извинете).Вероятно е изразено в минало време,тъй като е еднократен акт,и означава "пръдна".Има връзка с микенското pe-re-нося(особено когато се стискате),хетското parsdu-листо(защото е културно да използвате листо накрая)и санскритското paraardha-от другият край(защото е ясно,излиза от другия край).

ТУК е дума,която е оцеляла в езика ни 4000 години.Сами виждате колко е устойчив езика ни.Има връзка с хетското tekkunus-показвам,и микенското tu-ka-te-дъщеря(защото ако имате дъщери,ще трябва да им показвате тука те разни неща).
БУРГАС е очевидно името на град,населено място.Името е тракийско и произлиза от тракийската дума"поргюс"-дървени греди.
АГ е трудно за обяснение съкращение,на което ще се върнем подир малко.
Кръгът с вписан кръст не е религиозен символ.Той се използва и до днес.Това използват ултрасите,фенове на Сопотският отбор "Металик".Това е съдружие от буквите С,О,П,О,Т-вписани една в друга.Това е символът на отбора.
Което ни връща към АГ от предната дума,АГ очевидно е абревиация за"А Група"на националното футболно първенство.
Последната дума е СОПОТ,която нямаме избор,освен отново да приемем за населено място,този път град Сопот.Вероятно е кръстен на тракийското племе на сапеите,на което са кръстени и шопите.
Мраморният предмет носи следи от леки охлузвания, които най - вероятно могат да се обяснят с леки спречквания с феновете на противниковият отбор!

-И така,какво означава този надпис?
"Таско пръдна тука,Бургас АГ Сопот".
Очевидно предметът е цокало,гърне.Древно каменно гърне.Собственост е на Таско,който е отишъл на Крит преди 4000 г.за да гледа мача от А републиканска футболна група-Нафтекс Бургас срещу Металик Сопот.Човекът е бил фен на Сопот.След мача е използвал цокалото,надписал го е с графити за спомен и го е изхвърлил(вероятно по главата на бургаски запалянко,откъдето са и нараняванията по каменната част на предмета).Гърнето е намерено от археолозите и отлежава като загадка на древността в гръцките музеи.
А както видяхте,няма никаква загадка! Крит е бил гръцка провинция и траките са го посещавали във връзка с мачовете от националното българско първенство.Кнососките дворци са бил домакин на мача от вътрешното българско първенство!
Още една загадка на древността бе разгадана.

 

-Ако светът оцелее,мисля че днес,20.12.2012 трябва да бъде провъзгласен за ден на славянската писменост и култура(известна още като Линеар А)на остров Крит.Тогава ще можете с гордост да заявите:И аз бях там,когато Херувим Светипетров преведе линеарните писмености,и с гордост му ръкоплясках.Ако не оцелее,сами виждате какъв блестящ ум губите!
Овации и триумф не са лоша идея.Вие само ми ги предложете,аз скромно ще ги отбутвам от снагата си!
За пръв път в историята на блог.бг находка беше не само преведена,но и археологически обследвана и доказана историята на предмета!
Гордейте сте,че сте българи,защото вашите предци са основали остров Крит и той е бил част от републиканското българско футболно първенство и се е писало на кирилица и се е говорело на славянски там още преди да се появят  някакви си крадливи пръдливи космати данайци от Африка!
Бъдете българи,обичайте се!

http://saportok.blog.bg/history/2012/12/20/linear-a-nai-posle-razcheten.1033629

 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Вие се смеете на автохтонците. Веднага вземам огънче от вас да се поглумя над професионалните историци. За Нти пореден път.

Как се създаде в българската история една историческа личност от плът и кръв, после от бронз и гранит. На нея се кръщаваха улици, училища, университети, пишеха се трудове...Всички българчета трябваше .. и сега трябва да я зубрят, иначе двойка...

"За буквите" от  Мауро Храбан, франкски монах е произведение възхваляващо триезичната догма. След въвеждането на славянската писменост в България, съвсем естествено е някой от нашите видни книжовници да се опита да обори тезите на Храбан със свой труд евентуално наречен  "За буквите на Мауро Храбан". Този труд попада в Русия и след преписи и преводи добива заглавие   "За буквите" от Черноризец Храбър.!

Мауро правилно е преведен като черен :)  Някак се е сдобил с риза. Ии Храбан какво може да значи освен Храбър??? :) 

По-очевидно, здраве му кажи!!! :):):) 

Да издигаш паметници и тъпоумно да почиташ враговете си - това само ние го можем.

Какво ще кажете за  Кирилиметодий ?

Редактирано от Exhemus
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...