Отиди на
Форум "Наука"

Скоростомер на Лапландеца


Recommended Posts

 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном.8
Вариант 4

Друг вариант е и когато има срещуположни тръби или плътни прозрачни среди <влакна> като рамената могат да се поставят едното срещу относителната скорост, другото по посока относителна скорост и така се получава подобно на оригиналните опити от времето на Физо и правените с по голяма точност след него.
Същото и с вариант 3, разполагане по и обратно на движението.

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 121
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Излишно е да се хаби каквото и да е смислено обяснение за очевадно глупави и безсмислени измишлизми. Аз не знам защо Ментора ти угажда на фантазиите, но мисля че и той ще проумее пълнотоо безсмис

Няма "в този момент".  Двете системи нямат общо време, т.е. понятието "момент" не е директно преносимо между тях. И от там нататък глупостта в разсъжденият нараства експоненциално...

Нека първо да започна с идеализирана постановка,задача в духа на айнщайновите и такива парадоксоподобни. Имаме база в междугалактическия космос, далече от галактиките и относително неподвижна спрямо

 • Потребител

Отменят се всички досегашни  Скоростомери на Лапландеца Ном. 8

Идва нов.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 8 

Работещ вариант.

Опита е сложен, не виждам възможност прост вариант по основа на Физо да Работи, доказвайки движение спрямо Локалната Етерия.

 

Ето го.

1. Рамената , 2 Рамена с по Една тръба в която тече разтвор, течност, вода. 

При тръбите Светлина пропагандира срещу тока на течността.

Еднакви са Рамената , но разположението им е коренно различно.

Едното рамо е разположено  <надясно>  с Ос по Оста на търсената Скорост.  Течноста се влива от пред , към назад .Свтлина от лазер се разделяна Два лъча и единия минава Надясно, мйнава под ъгъл и навлиза срешу тока в  тръбата, минава извън нея и се отразявапак по същия ъгъл връшайки се към огледало и от там в интероферометъра , това може да е във Вакуум, всичко извън тръбите.

Другата тръба, същото устройство но е Разположена <наляво>. Пак така,по Ос на относителна скорост, но течност се влива от назад и върви напред. Втория от разделените лъчи  минава под ъгъл , но в обратна посока влиза през тръбата т и върви срещу тока на течност, излиза отразява се пак под ъгъл, същия и се връша за отразяване и от там в интериферометъра за анализа.

.

  2  Вакуумните пътища. задължително трябва да правят ,цикъл>, отиване връщане, така е доказано , че пътищата на светлина са Еднакви.

Тръбите зашо винаги срешу течението. Зашото това осигорява постоянен ток на молекули с който обезпечяваме Различните <молекулни пътища> .  Дясната тръба светлина освен срешу течение върви и срешу относителна скорост. Лявата тръба освен срещу тока, светлина се разпространява по посока на относителна скорост.

Тръбата в които Светлина прогресира срешу Относителната скорост, при еднаква скорост на флуида, освен релативисткото свиване и повишен ефект на <плътност> , намалена скорост в средата, имаме и по дълъг път, поради относителното движение, нищо че размера на тръбата е скъсен, потокът ни осигорява ,материал> и тъй като за светлина гледано от неподвижен наблщдател и трябеа повече време да преодолее разстоянието, ако нямаше ток молекули, общата вероятност за някакъв процес на взаимодействие с молекулите не се променя. Токът увеличава тази Вероятност !

Обратно, в другата посока, въпреки същото <скъсяване> светлина поради относителното движение преминава по бързо прес тръбата, токът молекули, увелиава пътя по малко пт първият чифт тръби!! и опо малко вероятност а процеси на взаимодвйствие. Подобно като в Оригиналния опит на гениалния Физо и другите подобрили чувствителността му.

Според Неподвижен Наблюдател е Безпорно Разликата в Количеството молекули влизащи в тръбите и съответно различните Вероятности, Това е Факт ! и тъй като Броя на Молекули е Задължителен за Всички................ Следователно ще работио, Това е вече Парадокс.

Тръбите са Еднакви по дължина , и Вакуумните пътища са Еднакви по дължина.

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

<<<<  

Искам сега ти мъдри ми Великане на Науката да Докажеш , яе една Система в Айнщайнов Покой, не може да има Едновременност по всичките си часовници по Ос Х, където няма разлики . ос Х ос Ъ. ос Зет, все тая. Покой! и навсякъде часовници цъкат в Едновременност, Щом един отчота Т = 0 и, друг също Т = 0, Това Означава Едновременност. Точно В Този Момент са Свеени и Часовници на Система К1 , Подвижна, в Т1 = 0 , и за Трите наблщдателя Т1 = 0  и това е също Едновременност в Система К1/ Подвижна 

Докажи Противното?!

Не разбрахте ли, Сверяването е изцяло по СТО, защото всичко било наред, такава била природата, добре допускаме, но после..........

При пристигане Доказваме Неедновременност на Приеманията при Центр. Наблюдател и то отново да напомня при сверени часовници и Едновременно излъчване., Което е Парадокс !

 

Ето го казуса.Система в Айнщайнов Покой, което означава състояние на Абсолютен Покой. Система К. В Нея има безкрайно множество наблщдател детектор/часовници, сверени и синхронноработещи.

Подвижна система К1 в Нея Има   Централен наблюдател/детектор/часовник и отражатели. Има и Ляв и Десен Наблюдатели/детектор/часовници и лазарни системи.

В Един Момент отчетен от ИОС Покой , система К, нека да е Т=0 , има Общи точки 3 на брой с Централен, Ляв и Десен Наблюдатели, точно в този момент се сверяват Часовниците на 3 мата наблюдатели в Система К1 и работят синхронно по между си, в същия този момент Пулсове от Лазери, Ляв и Десен към Централен Наблюдател Разбира се И според Двете Системи К и К1 Няма едновременно пристигане при Централен Наблюдател 2 различни момента са, обозначете си ги, че ме мързи. После, първо Дясното отражение(десния е по посока на относит. скорост) и след това Лявото отражение. 

Двете Отражения , обаче пристигат в Един и същи момент и по Двете Системи в Десен и Ляв Наблюдател. Момент Т = К1 приемане. Това се доказва фасулски лесно. При излъчване, безпорно едновременно от Лазери Според К и Еднакъв път на светлина при фиксирани разстояния и относителна скорост, , цикъла <отиване/връщане е с Еднакъв Времеви интервал Ляв и Десен. >>>

 

<<<<<

Имаш Две ИОС. 
Едната е в Айнщайнов Покой, и е Система К , Другата е Подвижна с относ. скорост 0,5 С  примерно и  в нея има двама наблюдатели на разстояние по Ос Х и те имат Светлинни Резонатори в системата си са разположени Вертикално по Ос У , дълги са примерно 1 метър. 
Общи точки на Двата Подвижни Наблюдателя с двама неподвижни, неподвижните м разбира се са със сверени часовници. Случва се така, че Започват от Т  е Нула, 0 ,  и съответно Т1 и Т2 са сверени и са Нуа, 0 . Точно в Този Момент в Покаящата система се пуска импулс в резонаторите. Според Неподвижната система докато всеки реонатор направи 1 цикъл, те се преместват и се преместват на Еднакво разстояние от Общите точки. Това идва Безусловно ако искаме да запазим Постулатите. Точно на готов 1 цикъл, при момента на отражение, подвижните Наблюдателиимат малка тайна, имат лазери насочени Към Общата точка,т.е. Назад по движението. В Този Един Момент, общ за Покаящата се система, те изпращат импулс къмсъответния Неподвижен Наблюдател в Общата точка. Приемат се импулсите, които са излъчени от еднакви рзстояния и пътя на светлина е еднакъв.Приемането също Става в Един Единствен Общ момент за Покаящата се система. 
Продължаваме , 2 ри цикъл, разстоянията отново са равни, пътя на светлина отново е равен , едни и същи, Излъчването иПриемането Отново са в Общ Един Момент.
Трети цикъл- Същото.
Четвърти цикъл - Същото
10 цикъл-Същото
-....
1000 цикъл - Същото

Резонатора е Часовник!, т.е. Отмерва в Общото Време на Подвижната Система.
Събитията на Излъчване на Импулси от лазерите се Случват на Абсолютно Равен Брой Цикли.Те са Едновременни в Покаящата се система.
Заключение. Едновременност и в Подвижната система

Всъщност  допълнение към темата на Младенов. Парадокс !  >>>

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Имаш Две ИОС. 
Едната е в Айнщайнов Покой, и е Система К , Другата е Подвижна с относ. скорост 0,5 С  примерно и  в нея има двама наблюдатели на разстояние по Ос Х и те имат Светлинни Резонатори в системата си са разположени Вертикално по Ос У , дълги са примерно 1 метър. 
Общи точки на Двата Подвижни Наблюдателя с двама неподвижни, неподвижните м разбира се са със сверени часовници. Случва се така, че Започват от Т  е Нула, 0 ,  и съответно Т1 и Т2 са сверени и са Нуа, 0 . Точно в Този Момент в Покаящата система се пуска импулс в резонаторите. Според Неподвижната система докато всеки реонатор направи 1 цикъл, те се преместват и се преместват на Еднакво разстояние от Общите точки. Това идва Безусловно ако искаме да запазим Постулатите. Точно на готов 1 цикъл, при момента на отражение, подвижните Наблюдателиимат малка тайна, имат лазери насочени Към Общата точка,т.е. Назад по движението. В Този Един Момент, общ за Покаящата се система, те изпращат импулс къмсъответния Неподвижен Наблюдател в Общата точка. Приемат се импулсите, които са излъчени от еднакви рзстояния и пътя на светлина е еднакъв.Приемането също Става в Един Единствен Общ момент за Покаящата се система. 
Продължаваме , 2 ри цикъл, разстоянията отново са равни, пътя на светлина отново е равен , едни и същи, Излъчването иПриемането Отново са в Общ Един Момент.
Трети цикъл- Същото.
Четвърти цикъл - Същото
10 цикъл-Същото
-....
1000 цикъл - Същото

Резонатора е Часовник!, т.е. Отмерва в Общото Време на Подвижната Система.
Събитията на Излъчване на Импулси от лазерите се Случват на Абсолютно Равен Брой Цикли.Те са Едновременни в Покаящата се система.
Заключение. Едновременност и в Подвижната система

Всъщност  допълнение към темата на Младенов. Парадокс !  >>>

 

Бавно ще обяснявам подробно  Безспорните Факти за Едновременност на Две събития в Две ВзаимноПодвижни Системи, открите чрез измерванията.

Първо Неподвижната Система в Айнщайнов Покой, система К.
Второ  Подвижната Система, да я Наречем Система К1.

ВПодвижната Сстема К1 , разбрахте, че Имаме Два резонатора, едни и  същи С размер по Вертикала Ос У , 1 метър.  Тези запоюват да работят Ведин и същ момент , Едновременно за системата К , и тъй като са Еднакви Отмерват Безапелационно, времето Еднакво и Един Цикъл се Случва Напълно Доказанао и Безспорно Едновременно и ЗаДвете Системи. 
Някакви Възражения?  , вероятно приемате нещата.

Променям леко експеримента, в Подвижната система с резонаторите, да я нарека К1, слагам и трети Наблюдател като доказващ. Той също сверява в момента според Покаящата Система Т е Нула. Намира се на разстояния  от двамата други. След сверяването , часовника му цъка, ако щете и той да е с <резонатор>. Като от негова гледна точка се движи разбира се система К , а Двата Наблюдатели с резонаторите и Лазерите Излъчжат според Него  Необоримо в Един Момент. Те излъчват в Един Момент и според Системата К. От тук е Безапелационно Доказана Едновременност и за Двете системи !
 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Никой не може да отрече сверяване на часовници по СТО от Една система към друга, тъй като СТО твърди, че системите са напълно равноправни , движенията между тях напълно симетрично относителни, времето във всяка ИОС тече хомогенни и е изотропно , което всичко това означава , че когато в Една ИОС имаме сверени и снхронноработещи часовници ВЪВ  ЕДИН МОМЕНТ от вемето на тази ИОС , по тези часовници  .т.е. ЕДНОВРЕМЕННО в тази система се сверяват часовници в друга ИОС, каквато и да е тя.Сверяването става чрез множество Общи Точки.

След такова, като горното Сверяване, в Системата К1, заработват Резонаторите и тъй като те са Напълно еднакви и заповат в Единен момент , Едновременно в Сстема К1 , при Т1 = 0 , то  по првилата на СТО,запазване на Втори постулат, пътиюата на светлина в двата резонатора са ЕДНАКВИ, което означава, че цклити отражения протичат за съвършенно еднакви времеви интервали спрямо Трети наблюдател, като Излъчванията на лазерните пулсове задължително са Едноврменни за Него !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца Ном. 6

Поредна по добра промяна, като се оказва подходящо за сверяване на часовници в ИОС.

 

При Централния Наблюдател, или по Средата, точно, между Два , двата часовника, детектор/часовника (наблюдатели) ,лазери,напречно на Ос Х има две синхронозорани едно до друго зъбни колела, те са в една точка по Ос Х, заедно с моторната уредба и са на обща ос. Тези зъбни колела контактуват с Две рамена, едното по посока , положителна по Ос Х, другото, обратно по посока отрицателна по Ос Х. и са напълно еднакви по дължина и изработка, балансирани масово и пр. Нагласяването на рамената е паралелно по Ос Х и завършват с Еднаква по конструкция и изпълнение, балансировка лостова состема.Лостовете са разположени така че рамената които носят контактори, спусъци и за двата часовника, часовник детектора или лазери да се придвижват по посока на Ос Х, по посока вектор на относит. скорост, т.е. те са Напълно Равноправни. Ускорителните им движения са Еднакви и са синхронизирани от рамената.Завършват с контакторите, стопери или спусъци, нагласени на микрометри от часовниците. При завъртането и двете рамена се движат в една посока по Ос Х и в една посока спрямо относителна скорост, вектора.  Ако системата се разглежда подвижна, от гледна точка на Неподвижен наблюдател, наблюдатели и двете зъбни колела и рамена и лостови системи се движат напълно еднакво с една и съща относителна скорост,едни и същи ускорения, започваши в един момент и продължаващи идентично. Скъсяванията са напълно Еднакви по стойности и Тогава....... имаме идеална теоретична Едновременност в Двете Събития по сверяване и, или в Двата Пуска на лазерни пулсове, т.е. имаме Напълно Едновременни  Събития от гледна точка на Неподвижен наблюдател.

Постига се едновременни Две събития или сверяване, които са едновременнио за Две различни ИОС а, в различни състояния са наблюдателите, относителна скорост между тях. Има Едноврменност и за Двете системи, което само по себе си е отделен Парадокс.

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 52 минути, laplandetza said:

Ако системата се разглежда подвижна, от гледна точка на Неподвижен наблюдател, наблюдатели и двете зъбни колела и рамена и лостови системи се движат напълно еднакво с една и съща относителна скорост,едни и същи ускорения, започваши в един момент и продължаващи идентично. 

Нали ти обясних вече за тия зъбни колела, че спрямо Неподвижния наблюдател 1во не са кръгове, а елипси, 2ро зъбите им вече не са на еднакво разстояние един от друг и тия разстояния не са постоянни във времето, и 3то и най-важно, линейната  скорост на 1 зъб спрямо оста на въртене постоянно се изменя според положението му. Затова и рамената вече не се движат с еднаква скорост, едното се забавя, другото се забързва. Каквито и баланси и синхронизации да правиш, те важат само за системата на механизмите 😏. Един наблюдател  в система, която се движи спрямо тях няма да може да ти оцени прецизността 😏

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 минута, Relinquishmentor said:

Нали ти обясних вече за тия зъбни колела, че спрямо Неподвижния наблюдател 1во не са кръгове, а елипси, 2ро зъбите им вече не са на еднакво разстояние един от друг и тия разстояния не са постоянни във времето, и 3то и най-важно, линейната  скорост на 1 зъб спрямо оста на въртене постоянно се изменя според положението му. Затова и рамената вече не се движат с еднаква скорост, едното се забавя, другото се забързва. Каквито и баланси и синхронизации да правиш, те важат само за системата на механизмите 😏. Един наблюдател  в система, която се движи спрямо тях няма да може да ти оцени прецизността 😏

Нищо не си разбрал, зтбните колела са на една ос и са перпендикулярни на ОсХ, като са в Една точка, или ако разглеждаме размер има значение Всичките има части от центъра са и На Двете с Общи Координати по Ос Х. Колелата се въртят Еднакво в Една посока, <елипсите > са напълно Еднакви, Зъбците, разстоянята и скоростите им са Напълно еднакви, Еднакви координати по Ос Х, еднакви по посока и магнитуд Ускорения, Напълно Еднакви Релативистични Ефекти според Неподвижен Наблюдател.

Рамената, Напълно Еднакви и Балансирани, движат се Синхронно в Една посока с еднаква скорост.

Лостове, Напълно еднакви, еднакви ускорения с Координати по Ос Х, в Еднакви посоки, Еднакви Релативистични Ефекти.

Какво правим сега. ?, Еднаквост.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 10 минути, Relinquishmentor said:

Тогава как става задвижването на рамената, ако зъбните колела са перпендикулярни на оста х, а рамената -успоредни?

Не. Оста на Колелата е перпендикулярна на Ос Х, а не е по ос Х. Самата равнина на колелата е по Ос Х. Релатив. Ефекти поради общите Х координати на всички части на колелата и Еднаквите ускорения и скорости, са едни и същи Релативис. ефекти.

Но ти ме подсети и мога да конструирам дори с едно колело , като оста му е по Ос Х , а повърхността и ъгловите скорости перпрндикулярни на ос Х, като предавката е с наклонени зъбци и към двете рамена, еднакво предаване, поради еднаквите релативистични ефекти.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 55 минути, Relinquishmentor said:

...

Замлъкна,а?............ Страхуват ли те моите Скоростомери? 😀

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 2 минути, laplandetza said:

Не. Оста на Колелата е перпендикулярна на Ос Х, а не е по ос Х. Самата равнина на колелата е по Ос Х. Релатив. Ефекти поради общите Х координати на всички части на колелата и Еднаквите ускорения и скорости, са едни и същи Релативис. ефекти.

Тогава казаното остава в сила. Щом имаме две противоположно въртящи се зъбни колела скоростта (по модул) на горните зъби на едното колело няма да е същата като скоростта на горните зъби на другото колело за Неподвижния наблюдател заради противоположните им скорости в системата на механизма,така че рамената, които се задвижват  именно от тия зъби, ще се движат с различни скорости. Това следва от релативистката формула за събиране на скоростите.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 7 минути, Relinquishmentor said:

Тогава казаното остава в сила. Щом имаме две противоположно въртящи се зъбни колела скоростта (по модул) на горните зъби на едното колело няма да е същата като скоростта на горните зъби на другото колело за Неподвижния наблюдател заради противоположните им скорости в системата на механизма,така че рамената, които се задвижват  именно от тия зъби, ще се движат с различни скорости. Това следва от релативистката формула за събиране на скоростите.

Не си разбрал отново. Абе аз съм скаран с ориентация и <географски картини> улици и пр., обаче ти ми скри шайбата !. Не !, колелата се Въртят заедно синхронно в Една посока и рамената контактуват с колелата само от доната страна. Рамента се движат с Еднакви, Равни Скорости. Предното ( по  вектор на движение) се придурпва назад, Задното  (назад, обратно по ос движение) се побутва назад, и Двете в една посока. 

Лостовете съответно и те в една посока.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 29 минути, laplandetza said:

Не си разбрал отново. Абе аз съм скаран с ориентация и <географски картини> улици и пр., обаче ти ми скри шайбата !. Не !, колелата се Въртят заедно синхронно в Една посока и рамената контактуват с колелата само от доната страна. Рамента се движат с Еднакви, Равни Скорости. Предното ( по  вектор на движение) се придурпва назад, Задното  (назад, обратно по ос движение) се побутва назад, и Двете в една посока. 

Лостовете съответно и те в една посока.

Ама рамената в една посока ли се движат? То тогава какъв е смисъла на това, нали така ще достигнат до края 2 точки с една и съща координата по х 🤔

Редактирано от Relinquishmentor
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 13 минути, Relinquishmentor said:

Ама рамената в една посока ли се движат? То тогава какъв е смисъла на това, нали така ще достигнат до края 2 точки с една и съща координата по х 🤔

В една посока се движат, но другото е Не ! . Движат се <назад>, но движението , като <интервал> в системата си е малко, микрометър, микрометри.Нагласени са рамена и , лостове< спусъци> с нищожна нужда от отместване. В две точки става  контактирането, контакта, <спускането> по Ос Х, напред и назад. Лостовете, <долните> им рамена също се движат и двете <назад>, <горните> рамена и двете се движат <напред> по ос Х и Вектора отн. скорост.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 15 минути, laplandetza said:

В една посока се движат, но другото е Не ! . Движат се <назад>, но движението , като <интервал> в системата си е малко, микрометър, микрометри.Нагласени са рамена и , лостове< спусъци> с нищожна нужда от отместване. В две точки става  контактирането, контакта, <спускането> по Ос Х, напред и назад. Лостовете, <долните> им рамена също се движат и двете <назад>, <горните> рамена и двете се движат <напред> по ос Х и Вектора отн. скорост.

 Последно, двете събития в 1 точка ли се случват или в 2 различни? Имам предвдид дали координатите им по х са еднакви или различни

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 4 минути, Relinquishmentor said:

 Последно, двете събития в 1 точка ли се случват или в 2 различни? Имам предвдид дали координатите им по х са еднакви или различни

Различни са, това е идеята , да са различни. С какво ще <обезпечиш> различните времена?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 7 минути, Relinquishmentor said:

 Последно, двете събития в 1 точка ли се случват или в 2 различни? Имам предвдид дали координатите им по х са еднакви или различни

Ще ми стане много, смея се, но ако ги направя в една тока тези събития, в една по Ос Х и задействам спусък , контактор по разните начини, които в неподвижна система осигоряват едновременност , а в неподвижна неедновременност и сравня пак с по ос У , правя топъл, топъл Нов парадокс и Нов Скоростомер, но .............стига вече, поне за сега.:D

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

 

Преди 22 минути, laplandetza said:

Различни са, това е идеята , да са различни. С какво ще <обезпечиш> различните времена?

Ми как става тая работа като се движат еднакво в една посока и така стигат за едно и също време в една точка. Вземи направи един чертеж, че вече ми писна 😏

Редактирано от Relinquishmentor
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 минута, Relinquishmentor said:

 

Ми как става тая работа като се движат еднакво в една посока и така стигат за едно и също време в една точка. Вземи направи един чертеж, че вече ми писна 😏

Как да направя чертеж, бе младеж, никога през живота си не съм се учил, никой не ме е учил да работя с компютър. По мое време само бяхме чували за компщтри, а имаше едни щайги прявец, бях се докопал до един................ куц кон, развален!😀 Дори на лист да начертая и снимам, трябва да ми кажете как се качват снимки, и това не мога. Тея неща си имам хора на едната работа , които вкарват мисълта ми в <програмите>, аз не разбирам.:D

Движат се в една посока, но точките са примерно 100 и минус 100 коорд. по Х. , срешуположни рамена , но с еднаква посока и стойност движение, скорост.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 11 минути, laplandetza said:

Как да направя чертеж, бе младеж, никога през живота си не съм се учил, никой не ме е учил да работя с компютър. По мое време само бяхме чували за компщтри, а имаше едни щайги прявец, бях се докопал до един................ куц кон, развален!😀 Дори на лист да начертая и снимам, трябва да ми кажете как се качват снимки, и това не мога. Тея неща си имам хора на едната работа , които вкарват мисълта ми в <програмите>, аз не разбирам.:D

Движат се в една посока, но точките са примерно 100 и минус 100 коорд. по Х. , срешуположни рамена , но с еднаква посока и стойност движение, скорост.

Никога не е късно да се научиш 😏 Време и желание да имаш.

Сега вече ми е ясно, рамената удрят спусъците или там каквото и да е с противоположните си краища, т.е. единия с левия, а другия с десния си край. Еми така е още по-лесно за разбиране, щото не ни трябва събиране на скорости. Спрямо спусъците рамената се движат и се скъсяват, така че, ако да кажем се движат наляво, първо десните им краища стигат десния спусък, а после левите. Това е в системата на апаратурата, т.е. нямаме едновременност дори и в тази система, да не говорим за тая на неподвижния наблюдател😏

Ама тоя случай що ми се струва, че вече го обсъждахме 🤔

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном.9 :D (панаирско колело) Теоретичен Парадокс.

 

Имаме Система, която е подвижна, система К1 и неподвижна наблюдателна , система К.

В система К1 имаме голямо зъбно колело, да речем 2 диаметър(може и доста по голямо).Оста на колелото е Перпендикулярна на Ос Х , която е разположен и Вектора на относутелната скорост. Тази ос на колелото е по Ос У./ Равнинта на колелото е иззглеждаща <хоризионтална> на Ос Х.Над Колелото точно по оста на колелото има детектор?чсовник, улавящ светлинни сигнали, регистриращ фронтовете. По ос в равнината на колелото, над него и Перпендикулярно на Ос Х и Ос У, да речем Ос Зетса разположени два светлинни пулсатора, лазера на 2 метра от датчик детектора. По зъбното колело има <контактори>, <спусъци> и когато се раварти, единия спусък преминава в траектория и се ориентира по Ос Х  с направление по вектора на скорост, другия обратно на вектора по Ос х и са нагласени при спряло колело , пресметнати за Едноврменен контакт. Контакта се запазва едновременен и ако цялата ситема К1 е неподвижна има еднакви ускорения.

Разбира се можем да променим лазерите и единия да е по Ос Зет, а другия по Ос Х , на еднакво разстояние до детектор часовника.

 Сстемата К1 е подвижна и от Неподвижната система К,  наблюдателите отчитат неедновременно задействане на спусъците, контактори поради различните ускорения и скорости по колелото и разликите в релативистичните ефекти. Има според Неподвижния Наблюдател Неедновременни пулсове, както и Неедновременно Приемане в детектор/часовника.

Същата установка се обръща, като Оста на Колелото и лазери и детектор/часовник , като Оста е успоредна на Ос Х, а <равнината> на колелото е Перпендикулярна по Ос Х. Така построено при развъртане на колелото, пак според Неподвижния наблюдател има Симетрични релативстки ефекти и ускорения, скорости, има Едновременност в задействане на <спусъци>, Едновременност в Пусовете и Едновременност в Приемането, отчитането в Детектора.  

По този начин се Открива Разлика от Покой, открива се така нареч. <собственно движение> и се Нарушава протичане на Физичните Процеси в Опитната постановка, те протичат различно в Зависимост от ориентацията на системата, обектите и процесите протичащи там , различно в зависимост ориентацията по Вектор на Относ. Скорост. Нарушава се Първи Постулат, има анизотропия при протичане на процесите в пространството.

Това е Парадокс.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 9 минути, Relinquishmentor said:

Никога не е късно да се научиш 😏 Време и желание да имаш.

Сега вече ми е ясно, рамената удрят спусъците или там каквото и да е с противоположните си краища, т.е. единия с левия, а другия с десния си край. Еми така е още по-лесно за разбиране, щото не ни трябва събиране на скорости. Спрямо спусъците рамената се движат и се скъсяват, така че, ако да кажем се движат наляво, първо десните им краища стигат десния спусък, а после левите. Това е в системата на апаратурата, т.е. нямаме едновременност дори и в тази система, да не говорим за тая на неподвижния наблюдател😏

Ама тоя случай що ми се струва, че вече го обсъждахме 🤔

Не е това! . Не удрят, задействат лостове. Скъсяванията са съвсем Еднакви. Представи си 2 метални пръта от примерно 20 метра , те са в подвижна система, с отн.скорост 2/3С и освен това в един момент се ускоряват едновременно с оше някакви нанометри в секунда, в една и съща посока, достигайки една и съща допълнителна скорост. Скъсяванията са напълно еднакви. Ако кажеш , ческъсяване по вектор на скорост е напълно асиметрично, т.е. <сплескване> буквално от пред назад, тогава Измислям веднага Дузина нови парадокси.:D

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...