Отиди на
Форум "Наука"

Скоростомер на Лапландеца


Recommended Posts

 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Номер 5

 

Тук отново нямаме нужда от нищо. Само Една система е достатъчна. Както казах пробойните в ТО са на най основно ниво и тези Скоростомери се основават на Грешната хипотеза за Свободна Сометрична Относителност. Напълно свободна заменяемост на работните ИОС и. Това е гтуба грепка и вече многократно е доказано. 

Самият Парадокс от Скоростомер 3, всъщност е базата на Скоростомер 1, но този първи скоростомер не бе развит, поради трудно разбиране от публиката, захванах се със Скоростомер 2, като уж по лесноусвоим, разбираем, но и при него има неща затрудняващи хората, освен това има и слаби места, за които сме говорили.

 

Скоростомер 5 . прост е. Просто една апаратура,наблюдатели и проби радиоактивен материал. Скоростомера служи за Парадокс и пореден смъртоносен удар върху Т.О, но за да бъде основа на реална технология е сложен теоретичнотехнологичен и технически еъпрос.

Ползват се количества радиоактивни изотопи, които имат <конкурентен> разпад, т.е могат да се разпадат или протичат ядрени реакции, по няколко пътя, където се получават различни продукти. В тези пътиша протича процент от разпаданрто и процентите зависят от фактори, като един от главните е Енергията на майчините изотопи, пълната им енергия. В зависимост от тази енергия има разни конкурентни алфаразпади, бета електрон, позитрон разпади и електронни захващания. Пътищата са остановени експериментално в лаборатории , многократно и  е работено с години. Никой обаче не е правил сериозни многогодишни проучвания на космически кораб със скорост дори не по голяма от 1/20С. 

Както казах някои от образуваните продукти и процента на появяването им е доказано , че зависят от пълната енергия на майчиния изотоп, по голямата енергия дава по голяма разлика в енергиите и по голяма вероятност за случване. Сега ще се запитате ами то и продуктите ако са масови и те ще са от системата и тяхната енергия ще е повишена , и да и не. Вероятно и тя ще е повишена, но няма пропорционалност, така че ножицата в разликите на енергиите при скорост на майчиния изотоп пак нараства. Освен това излъчните продукти не е задължително да имат същата или по голяма скорост от тази на майчиния изотоп, това вероятно може да бъде наблюдавано като нарушена симетрия в излъчването, не потвърдено, ние не знаем.

Неутрино излъчванията са възможен обект също, при вероятностите на превръшане на един вид неутрино  в друг и процентното излъчване.

Както казах самото инерциално движение е Ускорителят който някога си е ускорил и изотопите се носят по пътя си. За да ви се изясни м, тогава пробвайте патерицата с Неподвижен наблюдател,  за който можем да направим самия изотоп движещ  се със скорости подходящи за постигане на някаква по висока енергия. Ефекта на <забавяне> на времето в случая не ни интересува, но е свързан с повижената енергия, част са от нещо по базово.

 Повтаряме, учените са доказали , че някои от конкурентните пътища на разпадане , ядрени реакциии зависят най вече от Енергията на изотопа, а в тази енергия не се включва сам енергията на връзката в ядрото м на самите елементарни обекти в ядрото при покой, а също  променлив фактор енергия, под формата на кинетична енергия.Ако приемем такива движещи се с голяма сорост изотопи, спрямо ядрен физик на земята, той би ги описал с повишена Енергия, за него те са досущ като лаборторните фермиони ускорявани в съораженията.

Поради разлика в регистрираните продукти от разпада и реакциите, количественна разлика, стигаме до извода , че имаме разлика в протичането на процесите в зависимост от скорост на обектите спрямо Нещо си , което все още не сме изучили. Нека бъде спрямо Физичното пространство/време, Етерия, ако не ви харесва, просто нетната локална скорост на обектите в Космос. Щом имаме такава доказана разлика в процесите, физиката на нещата, тогава от това следва , че Първи Постулат отново е разбит, той е Грешен и съответно Т.О. е теория с грешни основи и е  съмнителна, нужна е или Генерана поправка или замяна с нещо по далечно от фентъзим филмите за магйосници с космически кораби..........

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 124
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Излишно е да се хаби каквото и да е смислено обяснение за очевадно глупави и безсмислени измишлизми. Аз не знам защо Ментора ти угажда на фантазиите, но мисля че и той ще проумее пълнотоо безсмис

Нека първо да започна с идеализирана постановка,задача в духа на айнщайновите и такива парадоксоподобни. Имаме база в междугалактическия космос, далече от галактиките и относително неподвижна спрямо

Няма "в този момент".  Двете системи нямат общо време, т.е. понятието "момент" не е директно преносимо между тях. И от там нататък глупостта в разсъжденият нараства експоненциално...

 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 6

 

Системата се е приела за Неподвижна, но отчита диполна аннизотропия от Рел.Лъчение и аннизотропия по вектор в Неутрино фона (различни енергии с векторна насоченост), както и когато погледнат <навън> центровете на масите на близките звезди се движат в една посока, срешу постановката, опитната на системата, странна работа за неподвижна система, близкия Космос се е наговорил срещу нея, а инеутриното имат и лекаразлика в скоростите, защо Така?

Един наблюдател с датчик/часовник в центъра, в неговта Точка са два источника на светлина свързани на едностъблен вит с абсолютно еднакви стъпки навсякъде.Той е по предполагаемата ос на движение и разбира се по посока Х и минус Х с абсолютно еднаква дължина. Завърта се лоста с стъпка за минута,баавно и источниците на светлина лееко се придвижват, напред и назад.След Един ден стигат краиюата на винта, които са абсолютно равни по дължина ииииииииии Бум, излъчват, Централния наблюдател приема , ако системата е Неподвижна, ама Наистина Неподвижна и няма диполнааннизотропия относно <фона> на реликт.лъчение и няма неутрино вятър и галактиките не звездие не се движат тъй странно , ще имаме Едновременност в приемането, ако обаче близките звезди се двужат така шашаво и имаме диполна аннизотропия на РЛ, имаме Неутрино Вятър, т.е Р.Л. фотони и неутрино докато стигнат до уредите, самите уреди се движат спрямо тях и Всички близки звзди не се движат тъй странно, а наблюдателят се движи относно тях, то това означава , че лъчите от источниците докато достигнат Централния Наблюдател , той се е предвижил спрямо фотоните от фронтовете. Няма да има едновременност. За умственно сакати си го онагледете с Неподвижна система и наблюдател, общо коорд. начало и пр., но очевадно са обидни за интелигентен човек. Забележете, времена на тези събития, не ни интересуват, тяхната едноврменност е фиксирана от Приелите се за Неподвижни в нея Шматароци, с Напълно еднаквите дължини и едноврменност в събития по винта, ако разделим контактите на винта с техниката на излъчвателите.

Прост парадокс, нещо неясно?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер 6.

 Да не се мъчите , при ускорението дори да има <изоставане> то е фиксирано по магнитуд, а аз съм свободен да избирам дължини, пътища и разбира се компенсирам този аргумент и пак вкарвам предвидените разлики.

Когато наблюдавате от Неподвижен, след ускорението преместването по винта на Излъчвателите е с непроменлива скорост, което ви блокира всякаква аргументация за прогресираюо изоставане.

Ако няма при ускоренията <придобити еднократни различия> то според Неподвижен Буум на Излъчвателите става Едновременно и това е краят Ви !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер 6

 

   Когато системата е приета за Неподвижна имаме гарантирана Едновременност и Вие нямате сила да оборите това, когато системата е Подвижна имаме Гарантирана Неедновременност и отново сте безсилни. 

Събитията са Само Две, тези които ни интересуват като краен резултат, Събития Приемане , Отчитане сигнал и те са в Една точка от пространство, за двата случая когато разглеждаме Задачата Задължително трябва един и същи Резултат, Едновременност или Неедновременност ( като при Неедновременност задължително времената на времевия интервал трябва да отговарят на Лоренц трансформации) . Получава се Абсурден резултат Противоречащ на теорията и Разбира се , това е теоретичната основа на практически експеримент , а по късно уред, Скоростомер на Лапландеца Ном. 6 .

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца Ном. 6 

 

 Все още Ви е сложен този скоростомер, тогава обяснявам подробно:

 1. Една Постановка с Централен Наблюдател в Централна точка, където при него са два Излъчвателя на светлинен пулс. Центр. Наблюдател има часовник и детектори. По ос Х е разположена точна винтова система със еднакви по размер стъпки и еднакви дължини от Центр.Наблюдател до определените за край на пътищата<стопери>. Дължините са абсолютно еднакви, винта е с еднакви по големина и брой стъпки с обратни направления.

Другата система е само за сравнение и там има наблюдателна мрежа, наричам я Наблюдателна ИОС.

 

2.Приемаме постановката за Неподвижна, започва с малко завъртане , ускорение на винта и той се върти равномерно. След първоначалното ускорение , излъчвателите се движат равномерно, бавно. След часове достигат<стопери> и Бууум, излъчват. Според Наблюдателна ИОС, която също е неподвижна Двата  Буума стават Едновременно.  Светлинните фронтове също се засичат като Едновременни 2 Събития в Централен Наблюдател.

 

3. Приемаме постановката за Подвижна с някаква относителна скорост спрямо неподвижната Наблюдателна Система, примерно 2/3С . От гледна точка на Наблшдателната система започва Ускорението, Излъчвателите се ускоряват и спират ускорението едновременно( така е според ОТО, няма основания за друго), продължават да се преместват с постоянна скорост без <изоставания> и след часоветеима Бууум ! , Два Бума, които за Наблюдателната Система са Едновременни. Според СТО, ако там на стоперите имаше сверени неправилно по СТО часовници, те биха показвали различни временна и неедновременност, така нагласена , че после да оправдае очаквана едновременност при приемателя. Да ама НЕ , нищо подобно, според Наблюдателната система има Едновременност на тези 2 Буума( дори и да има леко разминаване по някаква нагласена , измислена причина при боравяне с апарата на ОТО, то тази разлика трябва да съвпада при прилагане на Лоренц трансформации с нарочно нагласеното разминаване в часовниците, разбира се това не се получава, евентуална разлика причинена от ускорението е фиксирана, константна, а нарочната разлика във времената паразитно поставена за да фалшифицира физиката е променлива и зависи от разстоянията, като така можем безапелационно да отхвърлим тези аргументи), щом има такава едновременност, според Наблюдателната система докато светлинните фронтове напредват към Централен Приемник, той самият се придвижва и така осигурява различни пътища за Светлина, а пък те осигуряват Безапелационна НЕедновременност.

Конфликта в тези две страни за отразяване на Едни и Същи Две събития е Истински Парадокс и показва Лъжовния Първи Постулат , а ако не се отчита възможността Една приета за Неподвижна Система , нейните обекти да се движат спрямо Светлина , доказва аннизотропия на Скорост на Светлина Вътре в Системата, т.е Разбива и Втори Постулат.

Надявам се бях ясен, Благодаря !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, laplandetza said:

Надявам се бях ясен, Благодаря !

Толкова ли е трудно да означиш двете системи с К и К', за да няма объркване?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 23 минути, Relinquishmentor said:

Толкова ли е трудно да означиш двете системи с К и К', за да няма объркване?

Смятам го за обидно към другите, защо е нужно, само 2 системи са.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца Ном. 6 

 

........

( в Неподвижната система според СТО трябва да има Едновременност, ти забеляза ли, че разглеждаме едни и същи събития, разликата еа Само Гледната точка на Наблюдатели, Тези 2 Събития са В Една точка и са Абсолютни по последователност за кой да е Наблюдател, ако са Едновременни за един приеманията на сигналите, то те са Едновременни за Всички , Без Изключения !!

От друга страна самите Два Буума на пулса светлина са Еденовременни за Неподвижната Наблюдателна система, а според СТО са Неедновременни за Подвижната система на постановката, Обаче това е Абсурд, защото Когато са Едновременни за Неподвижния, това означава. че сигналите ще изминат различни пътиюа и Няма да има едновременност, Пълно противоречие със СТо!, нарушение и на Двата Постулата ако в постановката се смятат за неподвижни . .............

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 2 часа, laplandetza said:

Смятам го за обидно към другите, защо е нужно, само 2 системи са.

Обидно към другите е да  си изразяваш мислите по възможно най-неясния и объркващ начин след като може много по-просто. А може и самите ти мисли да са неясни и объркани.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 6 часа, Relinquishmentor said:

Обидно към другите е да  си изразяваш мислите по възможно най-неясния и объркващ начин след като може много по-просто. А може и самите ти мисли да са неясни и объркани.

Трябва да превключвам от моя начин на съществуване , мислене ,.......към  подходящия за да ме разберете, а това ми отнема много жизнени сили и съкращава живота ми. Но в този случай нещата са ясни.😀

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца Ном. 6

 

Това е и един близък до идеалния начин за сверяване на часовници, но това е за друга тема, по обширна.

    Работим по Ос Х  , пак същото , но разликата е , имаме само Едно рамо със зъбни колела, абсолютно еднакви, зъбните колела са примерно отдолу на рамото. По това единствено рамо са скачени Два Источника на светлинен пулс. Единият се намира в Точката на Центр. Наблюдател, другият се намира на разстояние по рамото назад по Х, минус Х.  Като между двата Источника, точно по средата на рамото се намира Едно Зъбно колело с двигателна система. Рамото е идеално балансирано по дължина и разпределение на масата от дветестрани на Зъбното колело.В точката на Зъбното колело имаме Наблюдател , чиято роля е само да отброява Оборотите на колелото. Така е изчислена системата, че разстоянията от Источника до неговичя Стопер е точно 20 хиляди Зъбци на рамата, Точно толкова зъбци разстояние е и това от онзи Излъчвател назад по минус Х, 20 хиляди зъбци , Абсолютно еднакви разстояния , равняващи се примерно точно на 100 метра.Двата <Стопера> са на точно еднакво разстояние и от Центр. Наблюдател , ние избрахме точно 100 метра .Колелото така е изчислено , че трябва да направи 15 хил оборота за да премести Источниците до стоперите и през него да преминат 20 хил зъбци от рамото. Центр.Наблюдател натиска копчето и двигат. уредба тръгва , има кратко ускорение и след това с равномерна скорост, еднаква и за двата излъчвателя измерена и от вуншен Неподвижен наблюдател се преместват. 

В даден момент Т на Външния Неподвижен Наблюдател става Излъчването, Бууума на пулсовете и тук вече те са безапелационно Едновременни пр условие ускорението не е внесло <разлики>. Скоростите на Двата Источника са Еднакви , те са насочени по Х (положителни) и с еднакъв магнитуд< модул при трансформациите. Никаква разлика. Едновременни Две събития на Излъчване в момент Т за Неподвижен Наблюдател

Обратно в Системата на апаратурата, която е подвижна, моментите на Излъчване по СТО , трябва да са Неедновременни и това е така поради Грешната теория и вероятно грешния принцип на сверяване на часовницте с ЕМГ сигнал, който гарантира разминаване в показанията<изоставане> в настройката на часовници.Всъщност има Едновременност и в подвижната система, но само ако сверяването избегне разминаванията на ЕМГ сигнала.

От написаното Парадокса е с Абсолщтната си Сила и Достоверност, Разбива Първи  и Втори постулат(ако в приета за Неподвижна система не се отчита възможност за движения на обекти докато светлина се разпространява). 

ТО е Разбита !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 6  (обновена постановка)

 

 Постановка на апаратурата и уредбата, аранжимент на Експеримента/Парадокс/Скоростомр

    По набелязаната Ос Х има Централен Наблюдател, с него в неговата точка са детектор/часовници и там е Единият от Два Излъчватели на Светлинен Пулс., ще го наречем <Предния Источник>.

По оста Х има Едно единственно рамо със Зъбни колела от долу, Рамото е дълго Точно 200 метра и има точно 20 хиляди зъбци(толкова колкото трябва да се <изминат> за експеримента).  На по точно 100 метра от Централ. Наблюдател по Х/положителна и по Х отрицателна са разположени <стопери> , когато Излъчвателите достигнат Стоперите стават Два Буума на излъчване на импулси.

Точно по Средата на Рамото има двигателна уредба със Зъбно Колело , Едно Единственно, като е изчислено , че през него ще приминат тези 20 хил зъбци за точно примерно 15 хил оборота. Там има и един наблюдател който брои оборотите( това не е всъщност нужно , но е за да покаже Точност)

Централния Наблюдател има система за пуск на отдалечената двигателна уредба, бутон/прекъсвач😀

В краищата на <стоперите> има Наблщдатели с детектор/часовници. 

Тази система за яснота я обозначаваме с К .

 

  Другата ИОС е Наблюдателната Система с Мрежа от Наблюдател/часовници/детектори. Има ги по образно <навсякъде>

Обозначаваме тази ИОС със К1.

  продължавам по късно.......................

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 6  (обновена постановка) ,продължение................

 

1 .   Системата ИОС   К  с апаратурата на постановката и експеримента , според Наблюдателите си и Централния наблюдател става следното( пропускаме подробно описване Общото координ. начало с другата система в Точката на Центр. Наблюдател и сверените часовници, това се подразбира )

 

  ---  Централ.Наблюдател включва бутона и сигнала отива до двигателната уредба която започва ускорението в Момент Т1

 ----- Ускорението приключва в момент Т2, регистрират се от наблюдателя на зъбното колело.

----- Двата източника се движат равномерно с еднаква скорост и по междуси са неподвижни, имат скорост спрямо Центр.Наблюдател  U+v( зъбчатка)

 ----- Двата Источника след 15 хил оборота на Зъб.Колело и след отброени 20 хил зъбци на рамото достигат до <стоперите> в системата, Случват се двата Пулса на излъчване В някакви моменти по системата К, тези моменти за да има после Едновременност (когато тази система е подвижна , наблюдавана от системата К1 ) в Регистрирането на светлин.Фронтове, трябва според СТО да бъдат в различни моменти, но ние това Твърдим че е погрешно.

------  Светлин. фронтове напредват и достигат Неедновременно до Центр.Наблюдател

 

 2. Гледната точка на Неподвижната Наблюдателна Система  К1 

 

 -- Бутона с пуска и задействане на ускорението в даден момент.

 --- Приключване на ускорението в някакъв момент.

 --- Равномерно движение с еднаква скорост посока и скаларно на двата Источника на пулс.

---  Едновременно достигане до <стопери> и Едновременно излъчване в т(излъчване), това е Едновременно.поради еднаквата скорост на Источниците върху рамото и еднаквите дължини

---  Неедновременно  приемане/регистриране на светлинните фронтове

извод : има Противоречие !

 

    Добавка:

Да добавя, при примерно 2/3 С скорост, ако мислите , че би имал някакъв ефект <вълната на деформация при момента на ускорение> която достига до Изсточниците в различни моменти, лесно за да покажем само Парадокса, можем да именим положението на Зъбното Колело напред, като балансираме пак масите и по този начин изместено напред, така че при тази относителна скорост <вълната на деформацията при момента на ускорение> да достига едновременно до Источниците измерен момент в Неподвижната Наблюдателна система. 

  Когато разглеждахме и двете системи за Неподвижни К и К1 , там всичко е Нормално, Едновременности в излъчванията на пулсовете и едновременности в приемането на светл.фронтове в Центр.Наблюдател.

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца ном. 6  ( поредната прибавка ) , накрая като се обмисли от всички страни, ще го пренапиша отново.

 

  Трябва да се вземе под внимание  релатив. ефект на <скъсяване> при скорост преместване на рамото. Това скъсяване ще е причина за неедновременност, теоретична дори за Неподвижна ИОС, неподвижна в смисъла на СТО ( там е в смисъл  в крайна сметка като <абсолютно> неподвижна), а аз влагам смисъл, неподвижна спрямо и в Локалното състочние на Етерия. Задния Источник на импулс ще изпревари предния.

Трябва да направим разликите практически несъюествени за да може над тази идея от мисловната конструкция, задача/Парадокс да се изградят основите на практически експеримент.

  Преобразяваме рамото с <финна настройка> . Источниците са подготвяне близо до стоперите и се нагласят до тях на разстояние примерно окло половин милиметър. Финна стабилизирана система за преместване, която ускорява лесно , защото е бавна и премества със стотни или дори хилядни части от микрометъра за секунда.Практическият ефект от <скъсяване> поради прибавената скорост , ще е Нулев! В този случай нещата остават , както бяха предлижени с конструкция Едно рамо, Собственното движение със сигурност се открива. Разбиера се за сравнения, контрола и Доказване Грешната Теория на Относителност , освен по ос Х , същата конструкция се разполага перпендикул. на предполагаемото движение, по Ос Х  и тогава Безапелативно Истината излиза на яве, такава конструкция, примерно по Ос У , на теория ще отчете винаги Едновременност, практически измерена ( теоретично е в сила релатив. ефект на <скъсяване> , който е пренебрежим, не се взима под внимание). Още повече , ако държим да сме точни докрай заедно с този теоретичен ефект <скъсяване> по Ос Х се наслагва много, много по голямата разлика в приемането на импулсите поради движението на Приемник ( Центр.Наблюдател), а по Ос У няма такова движение поради което да има различни пътища за светлина. Когато се съпоставят резултатите, Парадокса е Ултимативен !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца 6 , Парадокса на Скоростомера

 При последното подобряване на конструкцията при опити по ос Х и по ос У , се получават Големи разлики в приемането на светлинните фронтове.Лесно се проследява от Неподвижния Наблюдател, за него по ос Х има  значим времеви интервал, докато по ос У има само теоретично значимо разминаване в следствие някакво ниюожно <скъсяване> в неоткриваеми порядъци при скорости доста по малки от микрон за секунда, подобни на температурните линейни промени на твърди тела(такива могат да се ползват и за практическа технология в експеримента). Разликите се смятат лесно, показал съм в една друга тема за едновременност, неедновременност, сверяване на часовници и пр. това е от Неподвижната система. Когато по СТО се трансвормират тези интервали време, ние имаме Два момента в Една простр. Точка, Точката на Центр. Наблюдател Х=0, т.е при трансформация по СТО играе, остава само Лоренцов Фактор, <понижаващ> интервала. Според СТО по оси Х и по У разположена апаратурата не бива да има никава разлика за една ИОС, измерванията вътре в тази система, да но с трансформациите при Моментите на Приемане имаме Парадокс !!

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

 

 Скоростомер на Лапландеца Ном. 6.

 

Ето го ясно Парадокса  Скоростомер на Лапландеца Ном. 6. 
 Апаратурата на мисления експеримент се наглася по Ос Х, оста на движение  и същата такава по Ос У , перпендикулярна на движението. Задейства се планът, според Неподвижния контролен Наблюдател  Неедновременност при Приемането на сигналите в Централ.Наблюдател, неговата точка е занюителна* неедновременност в една простр. точка при х1 е Нула . Няма нужда да го пиша, сещате се , сигнала от <прдния> излъчвател е с по къс път и значително по бърз от сигнала от <задния> излъчвател. Отчита се интервал време в Неподвижната система. Трансформирайки го с Лоренц трансвормации за време на Центр.Наблюдател, тъй като е в Една обща простр, точка при Х1 е Нула, тогава при заместване от координатн. простр. трансформация  координ. в Неподвижната система за Х е равна на Скорост.Време, става така , щото трябва да получим Х1 е Нула. Тогава замествайки Х с Скорост.Време във времевата трансформация получаваме реципрочен Лоренцов Фактор умножен по Време , момент Т от неподвижната система за да получим съответен момент в Подвижната, това означава , че целият врмеви измерен интервал от Неподвижната система го умножаваме директно с реципрочната на Лоренцов Фактор и получаваме съответни Интервал за Подвижната система. По ос Х  на движението имаме тази стойност.
 По ос У , ние практически нямаме измерим интервал на неедновременност, той е само теоретичен с някакви незначителни стойности и преобразувайки го с трансформациите по същия начин *врмена измерени в обща простр. тоюка в подвижната система, Центр.Наблюдател, и сравнявайки с този по Ос Х , меко казано Очевадно са Различни.
Това е Парадокс. по СТО , няма разлика, не се допуска!

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 2 часа, laplandetza said:

 

Ето го ясно Парадокса  

Не, нищо не е ясно. Преди всичко колко системи имаме сега, едната е на лазерите, другата е на стоперите, трета има ли? 2с/3 наблюдателя тука ли е или го уволни?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Just now, Relinquishmentor said:

Не, нищо не е ясно. Преди всичко колко системи имаме сега, едната е на лазерите, другата е на стоперите, трета има ли? 2с/3 наблюдателя тука ли е или го уволни?

Както винаги има само 2 системи, едната , както я обозначи К, на експеримента. там е всичко,Центр.Наблюдател, неподв.отначало источници, рамото, финния механизъм за преместване, <стопери>
Другата система е наблюдателна система, която е Винаги приета за Неподвижна , за да сравняваме.
 Признай Парадокса.🙂

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 49 минути, laplandetza said:

Както винаги има само 2 системи, едната , както я обозначи К, на експеримента. там е всичко,Центр.Наблюдател, неподв.отначало источници, рамото, финния механизъм за преместване, <стопери>
Другата система е наблюдателна система, която е Винаги приета за Неподвижна , за да сравняваме.
 Признай Парадокса.🙂

Тая система я разисквахме вече, кое не е ясно?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 17 минути, Relinquishmentor said:

Тая система я разисквахме вече, кое не е ясно?

Какво не ти е ясно? Обяснил съм, следи , има Парадокс !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, Relinquishmentor said:

Тая система я разисквахме вече, кое не е ясно?

Описвам отново. Двете ИОС и , в едната е апаратурата, всичко, Центр.Наблюдател рамото с Источници и е разположено по Ос Х. Разбира се същата апаратура за да покажем недвусмислено парадокса разполагаме и по Ос У . Според СТО резултата от експеримента при равни условия на изпълнение трябва да е Еднакъв без разлики. Има ли ясно различие това означава Парадокс и Лъжовна СТО.
По ос Х изпълняваме , рамото вече е сфинна система за преместване , обяснил съм нагласени са источници до <стопери> на да речем половин милиметър.Ускорението е леко,равномерно,стига се бързо до равномернопреместване със скорост половин микрон за секунда.  <Скъсяване> на половината рамо , половината е 100 метра, про тази скорост, когато се пресметне, <скъсяване> от положението при 2/3С до 2/3С плюс 0,5 микрона за секунда е повече от незначително. Ще даде по малки отклонения, много по малки от различимото от грешката в експеримента, но да речем отчитаме това и според Неподвижния наблюдател, неподвижната система има неедновременни пулсове на светлина, с някаква изключително малка разлика. 
Още по малка ще е разликата, има неедноврменност и по Ос У , пак поради теоретично <скъсяване>. 
Сега по Ос Х, според Неподвижния Наблюдател поради движението на Центр.Наблюдател, който е Приемника има различни пътища по и срещу посоката на движение на системата по Х, разликите са големи , смятат се лесно, няма да показвам. Полуюава се интервал Време определен от тези 2 събития при приемането и те са в една тоюка в подвижната система на експеримнта в Нулевата , началото на коорд. система. По Лоренц трансформации директно се трансформира този интервал, нали е в една и съща простр.точка, като реципрочната на лоренцов фактор по интервала време  в неподвижната и получаваме този в системата на апаратурата, подвижната,Центр.Наблюдател.
По Ос У , има само някакво реално неизмеримо <отместване. поради ефекта на <скъсяване> при придвижване на рамото. Този мижав интервал при трансформиране в системата на експеримента, подвижната, Центр.Наблюдател, сравнен с онзи по Ос Х  дава Огромна разлика и е Неуспоримо доказателство за Парадокс, а от там и Лъжовна хипотеза СТО !.

 

T1 = L1 . ( 1/C - V)      T2=L1. ( 1/ C + V )

Т1 е времето от пулса на <задния> источник до приемника, като Л1 е скъсената дължина на половината рамо, която е 100 метра за неподвижна система , а се скъсява при относ. скорост 2/3С + 0,5 микрона за секунда.
Т2 е времето от пулса на <предния> источник до приемника.
Разликите между Т1 и Т2 са много, много по големи от същите Т1у и Т2 у от системата по Ос У.Там няма преместване на приемник което да даде различни пътища за светлин. фронтове, има само изключително малка теоретична разлика поради неедновремен. излъчване дължащо се на нищожно скъсяване.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, laplandetza said:

Описвам отново. Двете ИОС и , в едната е апаратурата, всичко, Центр.Наблюдател рамото с Источници и е разположено по Ос Х. Разбира се същата апаратура за да покажем недвусмислено парадокса разполагаме и по Ос У . Според СТО резултата от експеримента при равни условия на изпълнение трябва да е Еднакъв без разлики. Има ли ясно различие това означава Парадокс и Лъжовна СТО.
По ос Х изпълняваме , рамото вече е сфинна система за преместване , обяснил съм нагласени са источници до <стопери> на да речем половин милиметър.Ускорението е леко,равномерно,стига се бързо до равномернопреместване със скорост половин микрон за секунда.  <Скъсяване> на половината рамо , половината е 100 метра, про тази скорост, когато се пресметне, <скъсяване> от положението при 2/3С до 2/3С плюс 0,5 микрона за секунда е повече от незначително. Ще даде по малки отклонения, много по малки от различимото от грешката в експеримента, но да речем отчитаме това и според Неподвижния наблюдател, неподвижната система има неедновременни пулсове на светлина, с някаква изключително малка разлика. 
Още по малка ще е разликата, има неедноврменност и по Ос У , пак поради теоретично <скъсяване>. 
Сега по Ос Х, според Неподвижния Наблюдател поради движението на Центр.Наблюдател, който е Приемника има различни пътища по и срещу посоката на движение на системата по Х, разликите са големи , смятат се лесно, няма да показвам. Полуюава се интервал Време определен от тези 2 събития при приемането и те са в една тоюка в подвижната система на експеримнта в Нулевата , началото на коорд. система. По Лоренц трансформации директно се трансформира този интервал, нали е в една и съща простр.точка, като реципрочната на лоренцов фактор по интервала време  в неподвижната и получаваме този в системата на апаратурата, подвижната,Центр.Наблюдател.
По Ос У , има само някакво реално неизмеримо <отместване. поради ефекта на <скъсяване> при придвижване на рамото. Този мижав интервал при трансформиране в системата на експеримента, подвижната, Центр.Наблюдател, сравнен с онзи по Ос Х  дава Огромна разлика и е Неуспоримо доказателство за Парадокс, а от там и Лъжовна хипотеза СТО !.

 

T1 = L1 . ( 1/C - V)      T2=L1. ( 1/ C + V )

Т1 е времето от пулса на <задния> источник до приемника, като Л1 е скъсената дължина на половината рамо, която е 100 метра за неподвижна система , а се скъсява при относ. скорост 2/3С + 0,5 микрона за секунда.
Т2 е времето от пулса на <предния> источник до приемника.
Разликите между Т1 и Т2 са много, много по големи от същите Т1у и Т2 у от системата по Ос У.Там няма преместване на приемник което да даде различни пътища за светлин. фронтове, има само изключително малка теоретична разлика поради неедновремен. излъчване дължащо се на нищожно скъсяване.

Значи все пак има 3 системи, едната е неподвижна спрямо лазерите, другата спрямо стоперите, а третата се движи спрямо двете. Но коя система се движи с 2c/3 пак не разбрах, тази третата ли?

Редактирано от Relinquishmentor
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 3 часа, Relinquishmentor said:

Значи все пак има 3 системи, едната е неподвижна спрямо лазерите, другата спрямо стоперите, а третата се движи спрямо двете. Но коя система се движи с 2c/3 пак не разбрах, тази третата ли?

Няма три системи. Има две. 

1. В единия случай и двете са неподвижни, Системата на Експеримента с Центр.Наблюдател и пр., лазерите са подвижни в нея.  Другата система е Неподвижната Наблюдателна.

2. Втория случай Неподвижна Наблюдателна е Неподвижна , Системата на Експеримента е подвижна, относителна скорост 2/3С.

 Ако смяташ Источниците,Лазери с рамото заедно  за трета система , това е по твой вкус, може и нея да отбележим.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 4 часа, Relinquishmentor said:

....

Съгласен си с Парадокса, СТО е Грешна, нали така?😀

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Опита на Стефан Маринов <Measurement of the Earth's Absolute Velocity with the Help of the of the "Coupled Shutters" Experiment

 

 

Правя го отделна тема, защото е важен като основа на постижим, реален експеримент и уред  Скоростомер

https://www.researchgate.net/publication/26447008_New_Measurement_of_the_Earth's_Absolute_Velocity_with_the_Help_of_the_of_the_Coupled_Shutters_Experiment

 

Нека тука да обсъждаме, някой разбрал ли е частично или целият план на експеримента, а понятие от теорията и матапарата в него ?

Стефан Маринов е физик 

 

Както казах виждам така опита, источници на светлина, лазери от вънщните краища на Дисковете, единия от горе другия от долу или от ляво и отдясно, няма значение. Нагласят се отворите, така че да преминява много тесен сноп светлина, наораво лимитиран брой фотони през два отвора по един от единия и другия диск. Зад срешуположния отвор е детектор който директно мери енргията на снопа фотони. Разположена е оста на отация по ос Х. Единия излъчва срешу движението другия обратно на движението по ос Х, търсеното предполагаемо Собственно движение или движение на Земя спрямо Галактическия център , движение в локалното състояние на Етерия. Достигат се пробни обороти и се измерва, като се измерва, сумира енергия на общото облъчване с фотони за Един оборот диск, така се игнорира евент неточности в отделните двойки дупки при нагласянето на двата диска.Отчита се разликата , но как се пресмята Собственната скорост , ще е въпрос на търсения и консултации, аз не знам за момента, Маринив е дал мат.апарат в теоретич. обосновка на експеримента, аз не го разбирам все още.

Бих модернизирал опита, като сложа 4 диска на по равни разстояния , в средата на оста си остава моторната уредба и осите са финнобаансирани.Така нагласено , тънки снопове фотони, при по малки обороти постигаме ефект и мерим, по пригоден е за практи1ески уред, скоростомер. В момента какви технологии има за директно измерване енергия на лъчение, аз не знам, някой да има представа?

  Хайде сега да се погаврим с фабатиците, , ако приемем системата на експеримента за Неподвижна, то тогава според СТО , ТО, няма да има разлики в измерените енергии, интензитет и пр.  Ако обаче приемем постановката за подвижна и Наблюдаваме процесите от Неподвижна Наблюдателна система тогава е подобно на Скоростомер на Лапландеца 6 , 2 , т.е, имаме Различни по големина пътища за светлина, а за Мариновия експеримент е важен ефекта на движение на дисковете и фетекторите, докато светлина, фотони се разпространявапрез и , или към тях , т.е. псевдо Неконстантна скорост на светлина, поради движение на системата спрямо Целият до момента неизвестен Механизъм задаващ съществуването под тази форма на светлина,Скорост<С>, лимит на скорост за масови обекти, самото простр. разположение, съществуване на обектите, разбира се и  цялата комбинация дава онова което наричаме Време.

 

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...