Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител
Преди 10 часа, Gravity said:

Не, там пространството и времето са непрекъснати.

Напротив, идеята е че елементарните частици представляват нишки от енергия, с едно пространствено измерение, разгледани само в дискретно времепространство.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, 100$ said:

Напротив, идеята е че елементарните частици представляват нишки от енергия, с едно пространствено измерение, разгледани само в дискретно времепространство.

Ако не знаеш не си измисляй.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, 100$ said:

Ти не си наясно, ама както има една поговорка че с радио не можеш се надприказва .:-)

Хубаво, цитирай една статия или учебник по теория на струните или примковата гравитация, да потвърди твоето твърдение, че там пространство-времето е дискретно. Научни статии, а не статии в нечии блог.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Gravity said:

Хубаво, цитирай една статия или учебник по теория на струните или примковата гравитация, да потвърди твоето твърдение, че там пространство-времето е дискретно. Научни статии, а не статии в нечии блог.

Сега не ми се рови, мързи ме:-):-) ти защо не цитираш а караш само на декларации.(: 

Редактирано от 100$
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, Втори след княза said:

Като станана дума за радио... защо фотоните, носители на радиовълните не се виждат?

Вижда окото само дължините от видимите спектъри, а другите не, щото явно еволюцията е сметнала за ненужно това.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

("Тънката настройка" на Вселената, според мен, се дължи на това, че непроменливите за "времето на живот" на частици по физически характеристики: протон и електрон, са продукт на разпад на едни и същи незаредени частици - неутрони. От структура на симетрично образувание, при разпад, се раждат две несиметрични структурни образувания - електрон и протон + лъчения. Устойчиви във времето са заради собствената си несиметрия, която се "допълва" от фотони в стремеж за възстановяване на симетрията си, но това става със закъснения спрямо собствената си бързина на образуване и така -това поражда вълнови процеси с поглъщане-излъчване на импулс в неподвижното ЕМПоле - еднакъв и точен заряд, като господстваща величина за Вселената. Всички структури - се съобразяват с нея ... Сила!)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 19.05.2020 г. at 22:09, 100$ said:

Вижда окото само дължините от видимите спектъри, а другите не, щото явно еволюцията е сметнала за ненужно това.

Това ми харесва. Значи в радиовълните няма фотони, иначе те трябваше да бомбардират ретината. А щом зрението се влияе от дължината на вълната, то фотонът е излишен кострукт. Това, което се засича в камерите е някаква налична местна частичка, реагираща на вълната, но не и донесена от нея. 

Става ли?

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 34 минути, Втори след княза said:

Става ли?

Не става. Радиовълните също имат фотони, но на честоти, които нашите очи не засичат.
Ние сме еволюирали да ловим само видимите фотони.

Със сигурност, обаче, един ден хората ще са генно-модифицирани и ще ловят и радио-фотоните.
Така ще хващаме Фейсбук директно с ушите си, без телефон 😜.

(За съжаление това хич не е майтап, а мрачна прогноза.)

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, gmladenov said:

Не става. Радиовълните също имат фотони - но на честота, която нашите очи не засичат.

По- лесното обяснение е, че в ретината има съразмерни с вълната органи или органични съединения в клетката, които възбуждат отговор при облъчването им. Общо взето, от ученическата ми представа за индуцирания ток и правилото "на трите пръста" :) не беше необходим фотонен поток. Достатъчно бе поле- статично или динамично, в което се движат налични частици, а не поток, емитиран от бобината.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 21.05.2020 at 18:59, Втори след княза said:

По- лесното обяснение е, че в ретината има съразмерни с вълната органи или органични съединения в клетката, които възбуждат отговор при облъчването им. Общо взето, от ученическата ми представа за индуцирания ток и правилото "на трите пръста" :) не беше необходим фотонен поток. Достатъчно бе поле- статично или динамично, в което се движат налични частици, а не поток, емитиран от бобина.

Електромагнитна радиация , светлина, микро вълни, топлинно лъчение, радио вълни, гама радиация са все прояви на колебанията на електромагнитно поле. Тези колебания се пораждат на порции кванти с дискретно количество енергия, също се и поглъщат така, наричат се фотони, имат и вълнови свойства, интерферира и дифрактират. Само фактът че се излъчват и поглъщат на порцион ги различава от обикновените акустични вълни в механична среда, защото те нямат свойството да възникват и затихват дискретно, тоест с точно определена енергия, а отдават енергията си на произволен принцип. Например една морска вълна възниква с енергия която е произволно голяма, и затихва също произволно с 1/3 или с 5/6 примерно от енергията си. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, 100$ said:

Само фактът че се излъчват и поглъщат на порцион ги различава от обикновените акустични вълни в механична среда

Не е само това. Акустичните вълни се опосредстват от наличната материална среда- въздух, материя, докато радиовълните, вкл. светлинните се приема, че ги носят фотони от източника до приемника. Не е приета идеята за "етер", съществуващ и във вакуума, чиито частици реагират на полето така, както въздушните молекули на източника на звук. Заради това срещам трудност с този носител- фотона, който уж е същият, а над/под границата става невидим.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 27 минути, Втори след княза said:

Не е само това. Акустичните вълни се опосредстват от наличната материална среда- въздух, материя, докато радиовълните, вкл. светлинните се приема, че ги носят фотони от източника до приемника. Не е приета идеята за "етер", съществуващ и във вакуума, чиито частици реагират на полето така, както въздушните молекули на източника на звук. Заради това срещам трудност с този носител- фотона, който уж е същият, а над/под границата става невидим.

Фотоните не могат да образуват среда за разпространението на самите тях, сигурно съществува някаква среда ''ефир'' която се колебае по някакъв сложен начин, така че тези колебания да представляват Фотоните. Проблемът е как тези колебания се пораждат и поглъщат на порцион с точно определена енергия. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, 100$ said:

Фотоните не могат да образуват среда за разпространението на самите тях

Не се чувствам уверено в тази област. Прочее, ако се чувствах уверено щях да давам ум :) .

Имам предвид следното:Ако съществува "етер", фотони не са нужни. Промените на електромагнитното поле задвижва частиците на "етера" и те си предават промените като вълни с максималната скорост С. Етерът е среда за разпространение на вълни от етерни частици, а не на фотони.

Обяснителният модел с фотони е друг и на него не му трябва да "образува среда".

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, Втори след княза said:

Имам предвид следното:Ако съществува "етер", фотони не са нужни.

Дори етърът да съществува, от фотоните няма как да се избяга, защото светлината се излъчва и приема на порции.

Физиците броят фотоните за елементартни частици, но в същност те не са "истински" частици, а порции енергия.
Тоест, те не са физически обекти, както човек нормално би си помислил като чуе думата частица.

Освен че се излъчва и приема на порции, светлината си е най-обикновена вълна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 часа, Втори след княза said:
Преди 13 часа, 100$ said:

Фотоните не могат да образуват среда за разпространението на самите тях

Не се чувствам уверено в тази област. Прочее, ако се чувствах уверено щях да давам ум :) .

Имам предвид следното:Ако съществува "етер", фотони не са нужни. Промените на електромагнитното поле задвижва частиците на "етера" и те си предават промените като вълни с максималната скорост С. Етерът е среда за разпространение на вълни от етерни частици, а не на фотони.

Обяснителният модел с фотони е друг и на него не му трябва да "образува среда".

(Самият етер се счита за неподвижен - при мен, самите "етерни частици" не си променят мястото във въображаема пространствена решетка (не пътуват с познатите ни тела), считайки тези частици за точки - възли на вакуумна  решетката. Но тези точки "трептят" около моментен център - обобщен от множество пулсации при образуване на "стояща вълна" от сдвоени частици:  ток, поле-потенциал от "напречно" подреждане на околните частици за възстановяване на равновесно състояние "за неподвижност", обратен ток, поле-потенциал. Все едно, че потенциални бариери "връщат" тока, но новият ток не е точно противопосочен на създалия го, заради това, че при забавяне потенциалната бариера влияе на направлението му. Тоест тия "частици" непрестанно се образуват около въображаем център, като са "плътни" в централната част, а полетата около тях образуват рехава собствена обвивна повърхнина. С тази рехава обвивка се допират частиците на вакуума и затова няма "празно" място. Това е зърнест модел на вакуума. Не могат да проникнат една в друга, заради противопосочни сили от обвивната повърхнина.

Тези частици са недостижими за експериментално откриване, заради малкия си размер. Но притежават характеристика: Момент на импулс. Непрестанно променящ се в такт на образуването на вакуумната частица - променя се посока и големина - и е вектор, съответстващ на моментна спиралност по форма на образуване. По този вектор може да става подреждане на вакуумните частици в структури: полеви - които са дълги и не са "затворени", и вещеви - когато се затворят около моментен център. Когато съществува вещева, то в околността й се проявяват трептения, съответни на обвивката - като балончета, с характерна за създаващата я частица структура. Това "разказва" на други частици, какви движения са възможни с минимална енергия на образуване на себе си. Така частиците "знаят" за околността си)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Малоум 2 said:

Тоест тия "частици" непрестанно се образуват

Може ли да се каже "При поява на енергиен обект в близост до тях, се появяват някакви  енергийни образувания, които предавайки импулс от енергийния обект- по вектор в съседство се анихилират"?

Ако предположим трайни частици, носещи вълна подобно въздуха звука, то те имат някакво поле, което не допуска сближаване с другите. Именно това поле ги кара мигновено да се задвижват с честотата на съседна такава частица. Ако е честота на светлина- със същата, ако е на радиочестота- с нея. Само дето вместо вакуум ще използваме безвъздушно пространство.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, Втори след княза said:

Може ли да се каже "При поява на енергиен обект в близост до тях, се появяват някакви  енергийни образувания, които предавайки импулс от енергийния обект- по вектор в съседство се анихилират"?

Ако предположим трайни частици, носещи вълна подобно въздуха звука, то те имат някакво поле, което не допуска сближаване с другите. Именно това поле ги кара мигновено да се задвижват с честотата на съседна такава частица. Ако е честота на светлина- със същата, ако е на радиочестота- с нея. Само дето вместо вакуум ще използваме безвъздушно пространство.

Не.

(Подреждането на тези частиците "по вектор"-направление е като смущение "по линия"-пренос и съседите им  реагират, все едно,  с "набъбване" около линията. Дължината й зависи отброят на сфазираните частици. Така се формира пакет, съдържащ пренос на импулс в себе си - фотони на вакуума, неподвижни и осигуряващи неподвижното ЕМПоле. За да се "появи енергиен обект в близост", означава: преди това да са се създали вещеви елементарни частици с характеристика "заряд", а това са Огромни структурни образувания, в сравнение с вакчастиците...Съвсем друга работа)

Не бива да се сравняват ЕМВълни (напречни) с механични вълни (надлъжни).

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 45 минути, Малоум 2 said:

Не бива да се сравняват ЕМВълни (напречни) с механични вълни (надлъжни).

Има и напречни механични вълни, прим. ако хвана края на едно дълго въже и го тръсна, вълната преминава през него до края му и другият край се шляпва. Ако си представим, че частиците са свързани със сили на привличане, няма проблем да реагират с напречна вълна. Обаче трябва преди това да измислим защо са свързани в струна по радиалната посока на разпространение.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Втори след княза said:

Има и напречни механични вълни, прим. ако хвана края на едно дълго въже и го тръсна, вълната преминава през него до края му и другият край се шляпва. Ако си представим, че частиците са свързани със сили на привличане, няма проблем да реагират с напречна вълна. Обаче трябва преди това да измислим защо са свързани в струна по радиалната посока на разпространение.

Ако електромагнитните вълни са аналог на механичните вълни, само че се разпространяват в хипотетичният ''ефир'', чиито частици си предават трептения една на друга посредством свързващите ги сили, се пита тогава, какво осъществява тези сили които действат между частиците на ефира.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, 100$ said:

Ако електромагнитните вълни са аналог на механичните вълни, само че се разпространяват в хипотетичният ''ефир'', чиито частици си предават трептения една на друга посредством свързващите ги сили, се пита тогава, какво осъществява тези сили които действат между частиците на ефира.

Идея

Въриант 1 силовите линии на гравитацията, опънати като струни

Вариант 2. трептенията не се предават във всички посоки, а само в продължение на посоката от източника чрез най близката предишна частица по вектора. Това ми допада повече, защото като цъкна запалка, тя излъчва без гравитация във всички посоки радиално. Една на друга частиците си подават трептения като пожар в саваната- само радиално (напред), защото съседите  в ляво и дясно вече са изгорели, подпалени от тяхното "отзад". Само ако някъде има забавяне, може да се предаде настрани или да остане пространство без светлина. Това обаче не може да обясни насоченият лъч. Защо от трептяща частица не се излъчва встрани, макар че няма идеален насочен лъч.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 43 минути, Втори след княза said:

Идея

Въриант 1 силовите линии на гравитацията, опънати като струни

Вариант 2. трептенията не се предават във всички посоки, а само в продължение на посоката от източника чрез най близката предишна частица по вектора. Това ми допада повече, защото като цъкна запалка, тя излъчва без гравитация във всички посоки радиално. Една на друга частиците си подават трептения като пожар в саваната- само радиално (напред), защото съседите  в ляво и дясно вече са изгорели, подпалени от тяхното "отзад". Само ако някъде има забавяне, може да се предаде настрани или да остане пространство без светлина. Това обаче не може да обясни насоченият лъч. Защо от трептяща частицанананае се излъчва встрани, макар че няма идеален насочен лъч.

Обяснението не е ясно и адекватно, защо намесваш гравитацията, тя действа на тела и частици с маса, а ние говорим за ефир неговата структура начин на взаимодействие както със телата в него, така и със взаимното взаимодействие на структурните му елементи. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 27 минути, 100$ said:

защо намесваш гравитацията, тя действа на тела и частици с маса, а ние говорим за ефир

може би защото не зная какво съдържа твоята представа за ефир. Разкажи, моля.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 часа, Втори след княза said:

може би защото не зная какво съдържа твоята представа за ефир. Разкажи, моля.

Може би ефира е особена форма на материя, с непрекъснат строеж. Не се състои в същността си от частици, но може да образува частици,  да проявява дискретност в структурата си, която иначе не е дискретна.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...