Отиди на
Форум "Наука"

Истината за прабългарите - тюркско говорящи или индо-европейци - Част 3


Recommended Posts

 • Потребител
Just now, Tomata said:

Пишеш така, като че ли сам знаеш къде са живели българите :)  Ние сме едни и същи хора с древните, но сме доста по-хомогенни заради глобалните империи и миграциите.

Доста се порових последните годинки.. И за да не си хабиш напразно енергията : ще отворя една нова тема за теб.  Много интересно- обещавам ти. Само ми дай 20 минутки. Имам какво да ти предложа, а имам също нужда от твоята енергия и ентусиазъм.. 

Норовския псалтир, там има едни тайнствени думи дето може да са дори асирийски. Интересно ми е как тях ще ги разкодираш.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 41 минути, Tomata said:

Пишеш така, като че ли сам знаеш къде са живели българите :)  Ние сме едни и същи хора с древните, но сме доста по-хомогенни заради глобалните империи и миграциите.

Погледни ги надписите от Норовския псалтир. Виж ги как са звучали на старобългарски, тоест на древния славянски език, старославянски или църковно-славянски. Говоримия език по него време не е е различавал много от писмения , тоест църковно-славянския.  Отделно от това: в църковно-славянския няма да откриеш тези тюркски и ирански примеси, дето ще се появят в езика ни след идването на османлиите.

Значи ако искаш да сравняваш чист български /старобългарски/ с асирийски, персийски , сарматски или каквото си щеш друго - недей да сравняваш съвременен български, а търски прилики и разлики между стария език и съответно другия език за сравнение.  А да се сравняват късните заемки - турцизми и иранизми с други ирански и туркси думи е като да се прелива от пусто в празно. 

За съжаление оставените записки за "прабългарски" термини са много малко.  В старобългарската книжнина такива почти липсват. Най-така видими и явни са при именника на българските князе, успял някак си да се промъкне в историята на древните царства. Цял късмет че не са го скъсали някъде при прочистванията от ересите.. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, tantin said:

За съжаление оставените записки за "прабългарски" термини са много малко.  В старобългарската книжнина такива почти липсват. Най-така видими и явни са при именника на българските князе, успял някак си да се промъкне в историята на древните царства. Цял късмет че не са го скъсали някъде при прочистванията от ересите.. 

Е тази липса съществува единствено заради предпоставката, че "прабългарски" език означава пра-чувашо-тюрко-монголо-тувино-енисейско-манджурско-евенски език... заради предпоставката, че прабългарите били хуно-тюрко-татаро-монголи. 

Иначе ако човек се абстрахира от тези закостенели остарели над стогодишни предпоставки и проучи по-подробно скитските и сарматските езици и наследниците им, ще види доста прабългаризми в старобългарския език. 

"Прабългаризмите" от Именника също не са прабългарски език, тъй като са календарни термини, а не са език. При това повечето от тях не са от въпросните тюрко-алтайски езици, а са от индоевропейски език, с който тюрките са имали контакт вторично. Този индоевропейски език също не е прабългарския език. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Българите на Аспарух не са говорили на книжовния старобългарски, който не е и старославянският, тъй като книжовния старобългарски е пълен с гръцка и латинска лексика, която преводачите на книгите не са превели. 

Изчистеният от ромейската лексика старобългарски език съдържа доста сарматска/иранска лексика като аз, дете, жена, къща, чертог, двери, брат, къде, дар, дан и т.н.! Част от тази лексика приемаме автоматично за славянска, но с доста голяма вероятност е била и собствено скито-сарматска изначално. 

Скитската и сарматска лексика в степите западно от Урал не е аналогична на лексиката на перси, согди, бактри и алани, а е била по-архаична. Осетинският език е наследник само на аланския, а не на всички скито-сарматски езици. Скитските и сарматски езици според Херодот били близки, но различаващи се. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител
On 6.10.2022 г. at 12:18, makebulgar said:

Изчистеният от ромейската лексика старобългарски език съдържа доста сарматска/иранска лексика като аз, дете, жена, къща, чертог, двери, брат, къде, дар, дан и т.н.! Част от тази лексика приемаме автоматично за славянска, но с доста голяма вероятност е била и собствено скито-сарматска изначално. 

Подобни на тези неща, които пиша за езика на българите на Аспарух и Кубрат, който език вероятно е бил сарматски език много близък до праславянските диалекти, в научен вид с доста филологическа аргументация и фактология представя и Александър Шипошников от Института по руски език на Руската академия на науките. Научните интереси на Шипошников са свързани с езиците през древността и средновековието в степите северно от Черно море, на Балканите, като цяло с индоевропейските и славянските езици, и по-специално с българския език. Шипошников е доста по смел в хипотезите си относно езика на прабългарите, като докато примерно Р. Рашев е доста предпазлив и говори за това, че българите още при Аспарух са използвали паралелно и прабългарския си (ирански с тюркско влияние) език и славянските наречия на приобщените склави и анти, Шипошников твърди, че древнобългарския или прабългарския език е онзи от който произлиза старобългарския книжовен език, като този прабългарски език е бил езикът на Велика България още северно от Черно море. Според него древнобългарския език не е някакъв тюрко-алтайски език, а е един от езиците на групата племена наричани анти, като при преселенията на племената тези езици се пренасят на юг на балканите и по-късно стават известни като български, сръбски, хърватски, словенски. Той очита всички онези неща, които отбелязват българските учени като Бешевлиев, Добрев и други, относно сарматските следи в археологията, сарматските имена на рода Дуло и на много владетели след Дуло като Муртаг и Крум, и особено сарматските остатъци в старобългарския език. Шипошников прави някаква връзка между свалянето на савроманската боспорска династия от римляните през 342 г. и споменаването на българите в хрониките десет-двайсет години след това. Според него хуните са няколко индоевропейски племета от Централна Азия - юеджи, кидарити и други, като при Атила предвождани от германски род от степите, обединяват хунски, германски, славянски, алански и ургски племена в онова, което наричаме Хунска империя.

По въпросите с прабългарите и езикът им Шипошников е публикувал доста статии, като една от тях е Болгарский этногенез в свете новых данных гуманитарных и естественных наук, и е представена на Третият Международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013. Според Шипошников алтаизмите заети в старобългарския/древнобългарския език са от различни периоди и са внесени с различно посредничество, като погрешно се поставят във "булгарската" група на тюркските езици, която е фиктивна. Според него древните тюркски и чувашки етнически групи не са участвали в етногенеза на древно-българската общност през 7 век. Културното им и езиково влияние върху българите имало пост-етногенетичен характер.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител
On 6.10.2022 г. at 12:18, makebulgar said:

сарматска/иранска лексика като аз, дете, жена, къща, чертог, двери, брат, къде, дар, дан и т.н.!

Пак ли почваме с тези фантасмагории, ако си толкова сигурен в тази си хипотеза, ще си организираме една "екскурзия" до Иран, Афганистан, Таджикистан, Пакистан и Осетия за да проверим дали те знаят какво означават посочените думи.

On 6.10.2022 г. at 12:18, makebulgar said:

Българите на Аспарух не са говорили на книжовния старобългарски, който не е и старославянският, тъй като книжовния старобългарски е пълен с гръцка и латинска лексика

Ако изключим църковната лексика и думи конструирани през IX-XIV век, старобългарския от IX-XIV век не е кой знае колко по-различен от Ранния старобългарски от преди IX век.

Колкото до старославянския такъв език несъществува, езика предшественик на днешните славянски езици е по правилно да се нарича Прото-Славянски.

On 6.10.2022 г. at 12:18, makebulgar said:

Осетинският език е наследник само на аланския

Няма доказателства за това, това че Осетинците се самонаричат Ирони, няма нищо общо. Виж ситуацията с Франки и Французи. Но иначе не отричам, че може да има аланско влияние у осетинците.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 6.10.2022 г. at 6:44, tantin said:

Асирия се предполага че е наследник на Елам

Кой го предполага това? От Елам са Еламците (които нямат нищо общо със семитите), а асирийците са от Асир.

On 6.10.2022 г. at 6:13, Tomata said:

стомана   East: ܣܬܵܡܵܐ(' sta: ma:)             Definition: 1) steel 2) iron 

коса          East: ܟܵܘܣܵܐ(' ko: sa:)                hair , the coat of hairs covering the human head , Dialect : Eastern Syriac

тъжи         East: ܬܲܥܙܝܼ(t ' a zi: )                   mourning , the act of sorrowing / expressing grief (after the death of a loved one) , a lamentation

мърморя  East: ܡܘܿܪܡܵܪܵܐ(mur ' ma: ra:)    1) provocation , cause of resentment , the act of arousing or moving , calling forth (emotions) 

оо!             East: ܐܘܿ(' o:)                           1) to call : oh ! 2) admiration : oh ! ܐܘܿ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܪܕ݂ܝܼ ܕܵܪܵܐ : oh ! the wicked century this 

 яа!            East: ܝܵܐ(' ia:)                            1) O ! , an exclamation used in calling a person , Oh ! vocative ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ : =ܝܵܐܪܲܒ <> : heigh

1) Стомана – дума заемка

3) Тъжи – всъщност средновековната форма на думата е тонжити

4) Мърморя – случайно да си чувал латинското: murmur "мърмори" или гръцкото: mormuro или литовското: murmeti

5) Оо! – случайно да си чувал за английското Oh?

On 6.10.2022 г. at 7:04, Tomata said:

Арамейският е бил официален имперски език в Персия

За императора единствения език е бил персийският, иначе освен арамейския са били често ползвани и еламитски, акадски, мидийски и гръцки.

On 5.10.2022 г. at 15:05, tantin said:

той създава мощна държава простираща се около Румения Молдова и достигаща до Задкарпатието.

Аспарух освен Плиска и Аспаруховия вал, нищо друго няма документирано да е строил, особено държава, която съществува поне от 400 години.

Тази глупост че Аспарух е правил нова държава, не почива на никакви доказателства, заедно с избиването на всички боляри от Борис или че българите си сменили езика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 50 минути, Скептикът said:

старобългарския от IX-XIV век не е кой знае колко по-различен от Ранния старобългарски от преди IX век.

А някакви доказателства, за това твърдение има ли или и то отива при:

 

Преди 7 минути, Скептикът said:

Тази глупост че Аспарух е правил нова държава, не почива на никакви доказателства, заедно с избиването на всички боляри от Борис или че българите си сменили езика.

?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, skiahtro said:

А някакви доказателства, за това твърдение има ли или и то отива при:

Очакваш доказателства за език в период който той е бил безписмен? Ако ти е толкова интересно разгледай реконструкции на Прото-славянски.

Преди 26 минути, skiahtro said:

?

1) Къде се споменава че, Аспарух създава държава? - (източници до XIV век)

2) Къде се споменава, че Борис е изтребил 52 болярски рода? - (защото източниците, които имаме казват различно нещо)

3) Къде се споменава, че Българите си променят езика? - (източници до XIV век)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, Скептикът said:

Очакваш доказателства за език в период който той е бил безписмен? Ако ти е толкова интересно разгледай реконструкции на Прото-славянски.

Аз не очаквам, но останах с убеждението, че ти очакваш нещо, след като слагаш твърдението си в в друга, а не в "оная" категория.

 

Преди 5 минути, Скептикът said:

1) Къде се споменава че, Аспарух създава държава? - (източници до XIV век)

2) Къде се споменава, че Борис е изтребил 52 болярски рода? - (защото източниците, които имаме казват различно нещо)

3) Къде се споменава, че Българите си променят езика? - (източници до XIV век)

🙂

Да не би да очакваш доказателства за нещо в период който той е бил безписмен?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Скептикът said:

Пак ли почваме с тези фантасмагории, ако си толкова сигурен в тази си хипотеза, ще си организираме една "екскурзия" до Иран, Афганистан, Таджикистан, Пакистан и Осетия за да проверим дали те знаят какво означават посочените думи.

Еми няма нужда да правим екскурзии до там. В интернет има достатъчно места на които хора от тези страни казват, че използват тези думи. Може да попиташ кюрдите дали тяхното Ез е същото с нашето Аз. Но в случая не говорим толкова за съвременните думи от тези езици, а говорим за думи от староиранските езици, например авестийския, в който се срещат повечето от тези думи. Примерно там в авестийския куда означава "къде". Примерите са твърде много, стотици са. По-горе в посочената статия Шапошников реконструира сарматска лексика именно чрез аналозите в славянските и авестийския. Като филолог явно има аргументи да го прави, без да е нужно да ходи на екскурзии до съвременните страни на ираноезичните. 

 

Преди 7 часа, Скептикът said:

Няма доказателства за това, това че Осетинците се самонаричат Ирони, няма нищо общо. Виж ситуацията с Франки и Французи. Но иначе не отричам, че може да има аланско влияние у осетинците.

Това с осетинците и аланите го споменавам, доколкото из нета може човек да прочете, че осетинците били единствените наследници на сарматите. Твърдението че осетинците са наследници само на аланите, но не и на другите по-ранни сармати, не е мое, а е на Янош Хармата и на други специалисти по иранските езици. Тоест идеята е, че не може да се вади заключение относно езика на всички сармати в степите само по езика на едно от тези племена, което е късно преселило се от изток на запад. По езика на осетинците може да се съди само за езика на аланите, а не за езиците на всички степни конни индоевропейци, сред които са били и българите. Напълно възможно е едните ранни сармати да са много по-близки до европейските скити и до разни анти, склави и венети, а късните сармати като аланите да са по-близки със согди, хотанци, перси.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, makebulgar said:

Това с осетинците и аланите го споменавам, доколкото из нета може човек да прочете, че осетинците били единствените наследници на сарматите. Твърдението че осетинците са наследници само на аланите, но не и на другите по-ранни сармати, не е мое, а е на Янош Хармата и на други специалисти по иранските езици. Тоест идеята е, че не може да се вади заключение относно езика на всички сармати в степите само по езика на едно от тези племена, което е късно преселило се от изток на запад. По езика на осетинците може да се съди само за езика на аланите, а не за езиците на всички степни конни индоевропейци, сред които са били и българите. Напълно възможно е едните ранни сармати да са много по-близки до европейските скити и до разни анти, склави и венети, а късните сармати като аланите да са по-близки със согди, хотанци, перси.  

Тази връзка сармати-славяни съществува, но тя е много по-ранна от времената на славянските преселения на юг към Балканите. 

Все едно да обсъждаме формирането на степните култури: ямная, Афанасиево и другите.

Славянските общности са отделен клон от индо-европейците, който няма почти нищо общо с алани-сармати след времето на тяхното разделяне от корена с ИЕ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Незнам как говорящи, но потомците им никакъв не говорят включително и българският....Камо ли да пишат. И пуснати сега из Европа, бъркат вече не само големите и малките, писмените и печатните, но и с латинските букви....

Навреметор при царя, дядо ми /11 братя и сестри / за да получи паспорт трябваше да навърши 4 отделения и сложи изпит пред комисия. Затова се самонаучи да свири на кавал и ходеше по-свадби с музиканти, да спечели толкова, че да плати на учителя да го учи. Слага изпитите и получава паспорт с който заминава на гурбеж /между колелетата на влака- както в романа на Джек Лондон/, за да почне най долната работа за един юнуша на 14 години- да полива ястъците-денонощно в една градина в Будапеща....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, miroki said:

Това е много хубаво. Значи няма никакви неясноти с историографията, както и какъв език са говорили българите, въпреки че са писали с гръцки букви.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, tantin said:

Тази връзка сармати-славяни съществува, но тя е много по-ранна от времената на славянските преселения на юг към Балканите. 

Все едно да обсъждаме формирането на степните култури: ямная, Афанасиево и другите.

Славянските общности са отделен клон от индо-европейците, който няма почти нищо общо с алани-сармати след времето на тяхното разделяне от корена с ИЕ.

Ако славяните са се зародили в полските гори, а скитите, сарматите и иранците на изток от Урал, тогава кой е останал посредата между Урал и Полша? Вакум ли е имало там, или някакви такива степни конници говорещи на езици древни, но близки лексикално както до братовчедите си на запад в горите, така и на конниците на изток от Урал!? Нито е имало вакум, нито езиците на тези степняци са били толкова далечни от онези на горските прото-славяни. А като се смесят тези горски и степни езици-братовчеди много вероятно е накрая да ги наречеш диалекти или клонове в една езикова група. 

Ако днес българите и сърбите се смесят и заживеят в една държава къде ще стигне общия им език след 300 години. Дали ще ги смятаме за различни народи или за различни диалекти. Или ако се смесим с поляците, българския дали ще стане полски диалект след 500 години?! 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, makebulgar said:

Ако славяните са се зародили в полските гори, а скитите, сарматите и иранците на изток от Урал, тогава кой е останал посредата между Урал и Полша? Вакум ли е имало там, или някакви такива степни конници говорещи на езици древни, но близки лексикално както до братовчедите си на запад в горите, така и на конниците на изток от Урал!? Нито е имало вакум, нито езиците на тези степняци са били толкова далечни от онези на горските прото-славяни.

Конниците са по-късно нововъведение. Преди конниците е имало номади със стада от крави. Някой от тях ще развият земеделие, но като цяло животновъдството е основния им поминък.

Преди да яхнат коня има колесници, бойните колесници. Траките са разклонение от тая група.

След 1000 г вече хората с конете се научават да яздят и контролират коня още по-добре.  В това пространство дето говорим освен индо-европейци има и фино-угорски народи, после идват и тюрки-монголи. Един вид вклиняват се и се смесват. И затова едните ИЕ (славяни) се отдалечават значително от други индо-европейци.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, tantin said:

Конниците са по-късно нововъведение. Преди конниците е имало номади със стада от крави. Някой от тях ще развият земеделие, но като цяло животновъдството е основния им поминък.

Преди да яхнат коня има колесници, бойните колесници. Траките са разклонение от тая група.

След 1000 г вече хората с конете се научават да яздят и контролират коня още по-добре.  В това пространство дето говорим освен индо-европейци има и фино-угорски народи, после идват и тюрки-монголи. Един вид вклиняват се и се смесват. И затова едните ИЕ (славяни) се отдалечават значително от други индо-европейци.

Конниците са си конници. Кажи в периода от преселението на траките на Балканите до идването на скитите и савроматите в степите от беларуските гори до Урал какви народи са живели?! Конници ли са били или само овчари? Само угро-фини и кимерийци ли са били в тия степи при положение, че нямаш никакви писмени данни?

Ако все пак в тия степи е имало индоевропейски народи, наследници на Ямна и следващите култури там, те на какъв език са говорили?! Логично е езика им да е някаква средна форма включваща както част от източната степна иранска лексика, така и западната горска пра-славянска лексика. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, makebulgar said:

Конниците са си конници. Кажи в периода от преселението на траките на Балканите до идването на скитите и савроматите в степите от беларуските гори до Урал какви народи са живели?! Конници ли са били или само овчари? Само угро-фини и кимерийци ли са били в тия степи при положение, че нямаш никакви писмени данни?

Ако все пак в тия степи е имало индоевропейски народи, наследници на Ямна и следващите култури там, те на какъв език са говорили?! Логично е езика им да е някаква средна форма включваща както част от източната степна иранска лексика, така и западната горска пра-славянска лексика. 

Тия народи са скотовъдци, а скотовъдите живеят на неголеми групи, пръснати на големи територии. За бита им имаме много данни от археологията.

За Кимерийците предполагаме че имат връзка с Алтай и централна Азия, подобно на хуни , авари и други. Поне такива бяха данните от някакви скорошни генетични изследвания. Същото важи и за скитите.

При сарматите обаче се твърди че дялът на азиатския компонент е минимален, тоест те са повече индо-европейци. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Прочетете пак Багренородни. И вижте добре имената на бързеите/водопадите. Преценете на какъв език са.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 9.11.2022 г. at 2:16, Скептикът said:

1) Стомана – дума заемка

3) Тъжи – всъщност средновековната форма на думата е тонжити

4) Мърморя – случайно да си чувал латинското: murmur "мърмори" или гръцкото: mormuro или литовското: murmeti

5) Оо! – случайно да си чувал за английското Oh?

Да, има и заемки- тиган, тава и мн. други могат да се открият в цитирания речник. Ето още някои интересни измежду тях:

 ܐܘܿܝ(oi)!: Oh ! an exclamation of sorrow or grief or pain or agony
 ܐܵܚ(a:kh) 1) alas! , an exclamation expressive of sorrow , pity , or apprehension of evil 2) pshaw ! /an ex
ܘܵܐܝ(' va:i) Alas ! , an expression of sorrow or pity or apprehension of evil
ܡܲܣܬ(' mast)  cloyed , sated with food / full / replete , having no appetite or desire for food.
 ܬܘܼܪܫ(' tursh): food, vinegar, unripe grapes ... : sour , having an acid / tart taste , acid , tart
 ܦܸܪܬܵܐ(' pir ta:) undigested food in the stomach 
 ܡܵܙܘܿܢܵܐ(ma: ' zu: na:) 1) food , hoard , plural : ܡܵܙܘܿܢܹ̈ܐ : victuals 2) livelihood , maintenance , support , sustenanc
 ܕܲܒܪܵܐ(' da bra:) 1) food , livelihood , supplies , hoard , errands (?) 2) cattle : provender , fodder , forage 3
 ܡ̈ܝܼܵܐ(' mi: ia:): water , waters ܡ̈ܝܼܵܐ ܚܵܕܪܝܼ ܠܠܲܦܹ̈ܐ : the water turns into waves , the waters become waves ܡ̈ܝܼ
 ܪܲܩܪܵܩܵܐ(raq ' ra: qa:): 1) shallow water 2) a mirage
 ܒܘܼܪܓ̰ܵܐ(' bur dja:)1) a tower , a fortress , see Classical Syriaque : ܒܘܼܪܓܵ <> 2) Urmiah : chess game : the tower ,
 ܗܲܨܵܪ(' ha ṣa:r)1) a tower , a fortress , a permanent place fortified for defense or security , a fortified place ,
ܡܵܕܵܢ(' ma: da:n): a mine , a pit or excavation in the earth from which ores ( precious stones orminerals) are taken b
Shume,-(В друга тема където май пак ми изтриха поста съм цитирал произхода и,- ритуален божествен дар, церемония). 
Заемките са много, а някои са доста стари и може би видоизменени се срещат в съвременият ни език:
  ܐܵܓ݂ܸܪ(' a: ghir,)   fire Al Qosh : ܐܸܓܵܪ 
 Освен това в ИБВ(Има отделна тема някъде във форума) четем:

 

181668696_NavuhodonosorvImennikapak.jpg.46bc0414acedb7cb884c4e5894f7fe07.jpg


 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, miroki said:

Прочетете пак Багренородни. И вижте добре имената на бързеите/водопадите. Преценете на какъв език са.

Баш славянски. Нищо че там славяни не би трябвало да има ако се приеме, че единствените славяногласни са склавите

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, БатеВаньо said:

Баш славянски. Нищо че там славяни не би трябвало да има ако се приеме, че единствените славяногласни са склавите

Пише, че има склави и са изредени племената, включително северите (северяни). Дори една част се намират в България (Днепърска). Където съвместно с българи живеят и други. Като се замисля, някъде близо до там ги даваше и Йорданес, в посока изток.

Имената са славянски, но и ясно разбираеми на български. Докато на руски не е чак така.

Което подсказва, че езикът не е заучен на балканите, а вероятно по-рано.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...