Отиди на
Форум "Наука"

Парадоксът на тризнаците


gmladenov

Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте,

В тази тема ще показа поредния парадокс на Специалната Теория на Относителността (СТО),
който съм наименувал Парадоксът на тризнаците.

Той показва как според СТО времето на два наблюдателя е различно дори когато те са в покой
един спрямо друг и "делят" една обща отправна система. Това, разбира се, няма никакъв
физически смисъл.


Примерът с тризнаците

Ана, Боби и Васил са тризнаци. Един ден Васил се отправя на космическо пътуване със скорост
v=с/2, докато Ана и Боби остават на земята. Но след точно една година, Боби поема по същия
път като Васил.

Полетният план на Боби е идентичен с този на Васил, така че той се ускорява до оперативната
скорост v=с/2 точно една година след Васил и също като него започва да се движи инерциално.
От този момент нататък двамата се намират в покой един спрямо друг, докато едновременно с
това се движат спрямо Ана.

Тази постановка е показана на долната илюстрация.

Тъй като Боби и Васил са в покой един спрямо друг, те се намират в една обща отправна система,
която се движи спрямо отправната система на Ана.

За удобство приемамаме, че началата на двете системи съвпадат в момента когато Васил достига
оперативна скорост и започва да се движи инерциално. Така една година по-късно, когато Боби
сторва същото, Васил се намира на половин светлинна година разстояние от Ана.

triplets.png.70b49a4102f8c11c9ec794367f049306.png

Нека сега да приложим Лоренцовата трансформация и да изчислим времената на Боби и Васил
спрямо Ана. Формулата за превеждане на времената е както следва (γ е коефициентът на Лоренц):

lorentz-time.png.bbac117a313fc2d114995a04100c6f81.png

За четливост на сметките дефинираме константата Ψ (пси), която се равнява на броя секунди
в една година:

 • Ψ = 365*24*60*60

Замествайки в Лоренцовата формула, получаваме:

tБ' = γ(t-0) = γ(Ψ-0) = γΨ
tВ' = γ(t-vvt/cc) = γ(Ψ-Ψ/4) = γΨ(3/4)
Δt' = (tБ'-tВ') = γΨ/4

Както се вижда, времената на Боби (tБ') и Васил (tВ') са различни ... в една и съща отправна
система, в която и двамата са в покой.

За да сме сигурни, че не сме допуснали грешка, нека да изчислим времената след 10г пътуване.
През това време Васил е изминал 5 светлинни години разтояние в системата на Ана, докато Боби
е изминал 4,5 светлинни години:

tБ' = γ(t-vvt/cc) = γ(10Ψ-9Ψ/4) = γΨ(31/4)
tВ' = γ(t-vvt/cc) = γ(10Ψ-10Ψ/4) = γΨ(30/4)
Δt' = (tБ'-tВ') = γΨ/4

Времената на двамата отново са различни, но разликата между тях се запазва същата както и в
горните сметки.


Коментар

СТО ни учи, че отправни системи, намиращи се в движение една спрямо друга, имат различно
време. Но "вътре" в една отправна система времето е еднакво за цялата система.

Както се оказва, обаче, последното в същност не е вярно.

Горният пример с тризнаците показава отправна система, в която има две различни времена.
А ако се вгледаме по-внимателно ще установим, че според СТО всеки преведен х-координат в
подвижните системи има свое собствено време.

Това, разбира се, е физизеският безсмислено. Как измерваме, например, разстоянието между
Боби и Васил горе, ако всеки от тях има свое собствено време? Въпросното измерване изисква
едновременност между двамата, а според СТО такава няма ... въпреки че те са в покой един
спрямо друг. Значи според СТО излиза, че разстоянието между Боби и Васил е неизмеримо.

Нещо друго. Докато времето в отправната система на Ани е еднакво в цялата система, времето
в системата на Боби и Васил очевидно не е такова. Това веднага повдига въпроса защо СТО
използва двоен стандарт за отчитане на времето в двете системи - и най-вече защо го прави
без каквото и да било обяснение? Нима използването на двоен аршин в различните системи е
нещо, за което не си струва да се говори в една научна теория?

Това са принципните въпроси, които парадоксът с тризнаците повдига ... и те естествено са
реторични въпроси, защото нищо не оправдава използването на двойни стандарти в една точна
наука, каквато е физиката.

Манипулациите на времето, които СТО извършва, са просто стъкмистика, с която скоростта на
светлината излиза еднаква във всички отправни системи. Те нямат нищо общо с реалността.

 

Благодаря за вниманието.

Георги Станимиров, програмист
©2020, всички права запазени

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 1,5k
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

Боби и Васил, вече в Една ИОС сверяват часовниците и въпреки това, при ползване трансформации на Лоренц са в различни времена , координатни времена при трансформации.
Неколкократно показхме, че е направено умишлено нагласяне от  <съветските учени> , бих казл фалшификация за да се запази Втори постулат или идеята за Константа <С>. 
Същия проблем като при Скоростомер на Лапландеца 2 . 
При различно сверяване на часовници, без използване на ЕМГ, примерно теоретично от Една Неподвижна Система при тамошна Едновременност се сверяват Подвижни часовници в Подвижна при все че според СТО Времето Уж Било Хомогенно.Тогава няма <координатно време> не работят лоренц трансформации. 
Оказва се че ТО , в часта на Постулатите е доволно разбита, пробита и умряла теория.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, gmladenov said:

Нека сега да приложим Лоренцовата трансформация и да изчислим времената на Боби и Васил
спрямо Ана. Формулата за превеждане на времената е както следва (γ е коефициентът на Лоренц):

lorentz-time.png.bbac117a313fc2d114995a04100c6f81.png

Лоренцовите трансформации не изчисляват "времена". Съвсем други неща изчисляват, моменти на събития. А че разликата в моментите на две случили се (вече в миналото) събития се запазва, това се очакваше. :)

Виждаш ли как терминологичната мъгла пречи? И после те нагазват някакви "нехомогенни времена", и преставаш да приемаш и предаваш...

Link to comment
Share on other sites

Преди 10 минути, scaner said:

Лоренцовите трансформации не изчисляват "времена". Съвсем други неща изчисляват, моменти на събития. А че разликата в моментите на две случили се (вече в миналото) събития се запазва, това се очакваше. :)

Виждаш ли как терминологичната мъгла пречи? И после те нагазват някакви "нехомогенни времена", и преставаш да приемаш и предаваш...

Глупости на розови панделки.
Хайде да сверим часовниците по 2 различни начина.
Системата се е самонаплюла за Нреподвижна и сверява 2 двойки часовници по два различни начина.
Единият е по Програмата на Парадокс Скоростомер на Лапландеца 6 . Там е нагласено със зъбно колело, <спусъци> стопери които са на минимум разстояние до часовниците, микрометри. Зъбно колело ускорява плавно и се премества като има Обща рама, задвижваща двата <спусъка> по Ос х. инерциалната скорост е нанометри за секунда и  се задействат <спусъци. така се сверяват часовници. Това се наблюдава от Наблюдателна система, която има относителна скорост с нашата сверяваща часовниците, скорост, както при Младенов 0,5С , според тази система се описва и се <вижда> близко до едновременно сверяване.
Вторият начин е с ЕМГ сигнал, излъчен от Централна Точка , между Двете точки с часовници , на еднакво разстояние. В системата си всичко е наред , но по Наблюдателната система, поради движението Сигнали пристигат на сериозна разлика за Неедновременност и тази рзлика е Точно такава, каквато после е нагласена в Лоренц трансформации за да се запази Втори и Първи постулати. Това горното е съвсем ясно и непротиворечиво разминаване. Доказателство, Факт за Противоречие, Парадокс. По СТО и двата начина за сверяване са Допустими. Айде сега вървете да оспорвате, фанатични слепоци.
Друг начин за сверяване , както казах е директно от Неподвижна система към подвижна поради твърденията на СТО, че времето на всякъде <теюало> хомогенно. А колко още има....

Link to comment
Share on other sites

Преди 2 минути, Ниkи said:

Събитие е часовника на единия брат да покаже (примерно) 12:00. Другият няма ли да покаже 12:00 + Лоренцовите транформации?

Трансформациите по Лоренц са Крещящо грешни. При близки до нула Пространств. Интервали са Чудовишно погрешни, бях го доказал в една тема. Примерно при относит. скорост 0,5С и Простр. Интервал милиметри, сантиметри.

{\displaystyle {\begin{aligned}t'&=\gamma \left(t-{\frac {vx}{c^{2}}}\right)\\x'&=\gamma \left(x-vt\right)\\y'&=y\\z'&=z\end{aligned}}}

Трансформирай за време и ще видиш.......

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 43 минути, Ниkи said:

Събитие е часовника на единия брат да покаже (примерно) 12:00. Другият няма ли да покаже 12:00 + Лоренцовите транформации?

Да, точно така.

Важно е в случая да се знае какво се трансформира. А това е моментът в който Боби се ускорява, прави преход между двете системи. До този момент часовниците на Васил и Боби са натрупали някаква разлика, и тази разлика се фиксира в момента на преход на Боби в другата система, защото там вече часовниците вървят с еднаква скорост. По тази причина тази разлика - изчислена с трансформациите - ще се запазва нататък във всеки момент.

Link to comment
Share on other sites

Преди 9 минути, scaner said:

Да, точно така.

Важно е в случая да се знае какво се трансформира. А това е моментът в който Боби се ускорява, прави преход между двете системи. До този момент часовниците на Васил и Боби са натрупали някаква разлика, и тази разлика се фиксира в момента на преход на Боби в другата система, защото там вече часовниците вървят с еднаква скорост. По тази причина тази разлика - изчислена с трансформациите - ще се запазва нататък във всеки момент.

Хахах, кретенско.........
Ще се запазава при несверени часовници, свери ги де , какво правим тигава сверени по директен метод от Едновременни събития на Неподвижна система или по метода Скоростомер 6.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Този парадокс го има и в класическата физика. Нека А, Б, В си седят един до друг. На Б часовника му спира, и той му сменя батерията. Това отнема 5мин. От тогава на татък неговият часовник ще показва 5мин по-рано от тези на другите. Хм, какво стана с абсолютното време!

Link to comment
Share on other sites

Преди 29 минути, Gravity said:

Този парадокс го има и в класическата физика. Нека А, Б, В си седят един до друг. На Б часовника му спира, и той му сменя батерията. Това отнема 5мин. От тогава на татък неговият часовник ще показва 5мин по-рано от тези на другите. Хм, какво стана с абсолютното време!

Какво стана със сверяването с ЕМГ сигнал ?, Какво стана с <абсолютния покой> вменен в Айнщайново Неподвижна система, в който има Абсолютна Забрана за всякакво инерциално движение на приетите за неподвижни обекти, когато има пренос на светлинене сигнал между тях. Там е същото като 5 минути по рано. Абе защо сте такива забулени........загадка

Питай Младенов за Абсолютно време, няма такова, даже и време няма..............

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

Преди 51 минути, Ниkи said:

След като са отново в една ИОС можеш да ги свериш. Но до преди това не можеш

Естествено, не и преди това, на кой му е нужно. И за лекота , нека Тея двата близнака да са на 1 метър растояние в системата на Ана , неподвижната.Сверявайте тогава часовници, може директно с 2 едновременни събития от системата на Момичето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 40 минути, laplandetza said:

Какво стана с <абсолютния покой> вменен в Айнщайново Неподвижна система, в който има Абсолютна Забрана за всякакво инерциално движение на приетите за неподвижни обекти, когато има пренос на светлинене сигнал между тях. Там е същото като 5 минути по рано.

Баси климатичните промени... Толкова силно слънце ли ви е напекло във Финландия? Или си сбъркал течността?

Link to comment
Share on other sites

Преди 3 минути, scaner said:

Баси ...

Ба Си  не е Председател на ККП.😀
Давай да сверяваме часовниците......по двата различни начина. 
Със светлина според Неподвижен Анна ги сверяваме Грешно, ако е по Скоростомер 6 е близо до правилното, и двата начина са позволени според ТО. Също и с Едновременни събития в Неподвижната система Анна , също според ТО. 
Хайде сега да обясниш тези разлики, по системата  Пет минути по рано , хахаха😀 , излиза както ги сверим, нали така, по рано, по късно все тая според  ТО.

Link to comment
Share on other sites

Преди 40 минути, Ниkи said:

Не. Ще показва 12:00 :) 

Представи си , тея мъжки близнаци са по на 1000 метра разстояние в системата на Женския близнак. Сверяват си юасовниците, но единия се обърква и е със 1 секунда изоставане. Ти как мислиш, ще навакса ли секундата, няма разбира се. Сверяват ги този път със светлинен сигнал, в двете посоки от Средна точка и според Женския отново има разминаване на времената.
Друго сверяване, от Женския близнак две едновременни събития в общи точки с мъжките близнаци , два чафта общи точки. Това сверяване също е Изцяло по СТО, напълно изрядно. Получава се различно , нали така- 
Другото сверяване , двама завалии от средната точка бавно се предвижват на 500 метра и сверяват, тук също има изоставане, избързване , но различно от <светлинното> , това също е сверяване по СТО.
Още сверяване, както по Скоростомер 6 и т.н. т. ит.н. т. 
Излиза , че за СТО няма значение избързват, закъсняват с колко , всичко е разрешено , Защото , според Мъжките Близнаци Системата им е Неподвижна и това е Неподвижност, Покой по Айнщайн със смисъл Абсолютно Неподвижна.
Значи според Айнщайн нямало привелигировани системи , но той продължава да ползва привелигировано Състояние на Абсолютна Неподвижност !, в което е Забранено абсолютно всякакво допускане за преместване , докато светлина <пътува> от обект към обект. Ей това е някакъв Шизофренизъм, минаващ само при фанатични оловни мозъци !

Link to comment
Share on other sites

Според мен освен повечето от физиците тука, които разбират , но се шизофанатизират по някакви причини , ням други клубари , които биха разбрали провалите в невярната теория. Защо да се хабя, тоя проблем отдавна е минал в клуб Психология , не си струва загубата на време.
Примерно и да му покажа и разясня на Ники , нвма да рзбере, безмисленно. , Младенов и той е оловнофанатичен мозък и при него същата работа................, нема матрял😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, laplandetza said:

Защо да се хабя, тоя проблем отдавна е минал в клуб Психология , не си струва загубата на време.

Именно, именно, затова и ти се чудя за какво толкова се тръшкаш :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, scaner said:

До този момент часовниците на Васил и Боби са натрупали някаква разлика ...

Боби и Васил са в покой, така че дори да са натрупали разлика, те могат да си синхронизират
часовниците. Не е там проблема.

Проблемът е, че двама наблюдатели в покой един спрямо друг имат различни времена.
Подобна постановка няма смислено обяснение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Ниkи said:

След като са отново в една ИОС можеш да ги свериш. Но до преди това не можеш

Точно там е пробемът, колега.

Боби и Васил са в една отправна система, така че те могат да си синхронизират/сверят
часовниците. Щом това е така, значи те би трябвало да имат едно общо време. А според СТО
излиза, че те имат две различни времена.

Да те попитам нещо: представи си, че носиш два ръчни часовника - един на лявата ръка и един
на дясната. И докато се седиш на дивана в покой, единият часовник показва едно, а другият друго.
Според теб може ли и двата часовника да са верни?

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, gmladenov said:

Боби и Васил са в покой, така че дори да са натрупали разлика, те могат да си синхронизират
часовниците. Не е там проблема.

Когато си синхронизират часониците, разликата ще изчене. Сметките са преди такава синхронизация.

Преди 7 минути, gmladenov said:

Проблемът е, че двама наблюдатели в покой един спрямо друг имат различни времена.
Подобна постановка няма смислено обяснение.

Не, проблемът е, че на тебе не ти е ясно какво получаваш като пъхаш някакви числа във формулите. Точно тук ти се губи смисъла :) Времето е характеристика на системата, не на отделните обекти в нея. Щом си неподвижен в системата, нямаш рзлично време. Може да имаш само несверен часовник. Или спрял :) Самото допускане на обратното показва непознаване на материята за която се дискутира.

Никакви разлини времена няма, има различни моменти на едно и също събитие. Това е за което са предназначени лоренцовите трансформации - да пресмятат моментите според различните системи на едно и също събитие, и това се получава като резултат.  Часовник, който в другата система е изоставал спряо Васил, като кацне в системата на Васил, ще бъде изостанал по показания. И ще си е изостаналл докато не се свери по общото време на тази система

"Времена" като резултат няма. А който си въобразява времена, да си оправя скапаните представи, това не е проблем на СТО. Тъпнята с "нехомогенното време" е по същата причина - неадекватност на разбирането.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Gravity said:

Този парадокс го има и в класическата физика. Нека А, Б, В си седят един до друг. На Б часовника му спира, и той му сменя батерията. Това отнема 5мин. От тогава на татък неговият часовник ще показва 5мин по-рано от тези на другите. Хм, какво стана с абсолютното време!

След като си смени батерията, Б просто си сверява часовника. Така че в класическата физика
няма проблем.

В СТО има проблем, защото Б и В са в една система и техните часовници по условие са
синхронизирани ... и въпреки това часовата разлика между тях остава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, scaner said:

Щом си неподвижен в системата, нямаш рзлично време.

Да, точно така ... но парадоксът показва обратното: Боби и Васил са неподвижни, а имат
различни времена.

И това не е защото са натрупали часова разлика. Те винаги могат да се сверят часовниците,
след като са неподвижни един спрямо друг.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Ниkи said:

Само в един единствен момент: когато единия спре и другия го задмине... Но дай по въпроса:

Координатът х=0 е при Ана. Точно това показва картинката горе.

На картинката е показан моментът, в който Васил се намира на 0,5 св. год. от Ана,
а Васил е на нулево разстояние от Ана. Тоест, х=0.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, gmladenov said:

Да, точно така ... но парадоксът показва, че то в същност не е така.

Нищо подобно.

Аз сега ако си мръдна часовника 6 часа напред, ще наруша ли с това общото време? Не, няма. Просто чсовникът ми не е сверен по общото време. Пак ще трябва да ставам в час по общото време, да ходя на концерт в час по общото време и т.н., просто чсовникът само ще ми създава неудобства да смятам.

Това е съвсем естествено за часовник, който е бил точен в друга система и след ускорение - при което той не променя показанията си! - спре в друга система. Това е проблем на часовника, не на общото време - което, повтарям, е атрибут на системата, не на обекта.

Младенов, учи материалната част, тогава и парадоксите сами ще изчезнат, като се покачи разбирането.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, scaner said:

Аз сега ако си мръдна часовника 6 часа напред, ще наруша ли с това общото време?

Значи различните времена на Боби и Васил в същност не са различни, а еднакви.

Лоренцовата трансформация (ЛТ) просто за наше удобство е променила времената
на двамата ... но ние да не се подвеждаме по резултатите на ЛТ. Тя лъже.

Времената са еднакви, въпреки че са различни,

Нал тъй, колега. 🤣🤣

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, Ниkи said:

Е как Боби е ускорил и пак си е при Ана?

Помисли малко върху условието на задачата, колега. Не излгежда да си вникнал в него
(ако въобще си го прочел).

Координтатът на Ана е х=0 и въобще не се променя, защото Ана е в покой.
Само нейното време се променя.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Ниkи said:

Е как Боби е ускорил и пак си е при Ана?

Ето важният цитат от условието:

 • За удобство приемамаме, че началата на двете системи съвпадат в момента когато Васил достига
  оперативна скорост и започва да се движи инерциално. Така една година по-късно, когато Боби
  сторва същото, Васил се намира на половин светлинна година разстояние от Ана.
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...