Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Самотните майки представляват обособена социална общност, числяща се кьм т.нар. рискови социални групи.

Самотната майка е лице, отглеждащо самостоятелно своето дете /деца/ в отсьствие на своя брачен парньор, за което са налице обективни обстоятелства:

· загуба/смьрт на сьпруга;

· раздяла, развод;

· дьлготрайна загуба на трудоспособност у сьпруга.

Групата на самотните майки по своята сьщност представлява непълно семейство, при което има висока степен на социален риск (социална изолация, безработица, бедност). Така например около10% от всички бедни в нашата страна са самотни майки.

Налице са редица характеристики за социална защита на този рисков социален контингент. Едни от най-сьществените трудности на самотните майки са свьрзани с отглеждането и вьзпитанието на техните деца, като материалните проблеми вземат превес.Основните фактори за това могат да се класифицират в две групи:

· недостатъчни финансови приходи от труд и издръжки, висока степен на риск от безработица, практикуване на нископлатени трудови дейности;

· изключително малко лично време, тъй като тези майки в 80% от случаите отглеждат смостоятелно децата си или с минимална помощ от свои роднини, близки и упълномощени за това лица.

В следствие на всичко това майката се подлага на изключителни лишения и компромиси.

Доказано е, че здравният статус на отглежданите от самотни майки деца е занижен, така че освен социалните рискове като цяло не бива да се подценяват и здравните рискове, свързани с този контингент.

От демографска гледна точка групата на майките, отглеждащи самостоятелно своите деца се поделя на:

1. Изоставени от брачния партньор жени /след юридически

развод/.

2. Майки, отглеждащи своето дете /деца/ от извънбрачно раждане.

3. Овдовели жени.

Първата група се влияе изключително много от нивото на бракоразводимост в България, което е със сравнително високи показатели- 4.0% или 322502 д. разведени, отчетено през последното преброяване- 2001година /НСИ, Преброяване на населението и жилищният фонд в България, 2001г./ За разлика от предходното преброяване през 1992г. нивото на бракоразводимост се е повишило с 25% или около 80 хил. повече разведени. Всичко това се отразява пряко и върху повишавнето на броя на самотните еднородителски семейства, като броя на самотните майки за посочения период се е повишил с около 1/3, което е изключително тревожен факт.

Показателите за извънбрачни раждания в нашата страна са едни от най-високите за Европа. За периода от Втората световна война до днес извънбрачната раждаемост се е повишила с около 10 пъти. Спецификата на ,,българската извънбрачна раждаемост”се състои във факта, че единият от родителите (в 90% това е мъжът) има пасивно отношение към отглеждането на детето /децата/. Поради това се акумулират значителен брой майки, самостоятелно отглеждащи своите деца. Значителен е и фактът, че при голяма част от извънбрачните раждания единият от родителите /бащата/ е неизвестен. Раждането на извънбрачно дете представлява личностна драма, но и изключително тревожен социален проблем. При проведените анкетни проучвания е установено, че около 3/4 от майките на извънбрачно дете имат намерения да оставят детето си за осиновяване или в домовете ,,Майка и дете”. Останалата част попадат в групата на самотните майки.

Общността на овдовелите жени, също представлява интерес, тъй като техните деца се развиват в непълна семейна среда, както при гореспоменатите групи. Голяма част от овдовелите жени изпитват трудностите на самотното майчинство- финансови неблагополучия, липса на брачна опора, трудности при възпитанието на децата. В най-неблагоприятно социлно положение са ранно овдовелите жени-майки, за които е необходимо отговорно отношение от страна на държавата и обществото като цяло. Общият брой на овдовелите жени- майки през последните 10 години бележи непрекъснато увеличение.

Рискове и мерки за защита на самотните майки

Един от показателите за ефективност и демократичност на държавните институции е степента на развитие на социална защита на рисковите социални общности. В Бьлгария действа нормативна уредба и специализирани институции за защита на изпадналите в неравностойно положение социални групи, в това число и самотните майки. Висш орган за защита представлява Министерство на труда и социалната политика. Като целева група самотните майки присьстват в Националния план за борба с бедността и социалната изолация, 2005-2006 г., където са указани мерките и приоритетите относно самотното майчинство. Въпреки прилагането на специализирана социална политика,тези мерки понякога показват пьлна неадекватност по отношение на разглежданата общност.Причини за това са недостатьчна „гьвкавост” на нормативната уредба и бюрократични пречки пред заинтересованите от получаването на специална помощ-майки. Главните проблеми обаче се коренят в социално-икономическия преход, осъществяван у нас, който постави социално отговорните институции пред коренно различни предизвикатества и непознати на обществото явления в периода преди демократичните промени у нас. Изграденият преди 1990 г. социален модел беше вече остарял и неадекватен при новите социално-икономически реалности. Това постави неравностойните соиални групи, в това число и самотните майки в неблагпориятна позиция и те „поеха” основните трудности на прехода в нашата страна.

Необходими са активни и компетентни действия, както от страна на държавата, така и от създадените неправителствени организации, както и по- добрата кординация на техните дейности като:

· акции за защита на работещите и самотни майки;

· сътрудничество с други неправителствени организации за защита на самотните майки и техните деца.

Пълноправното обществено положение на самотните майки трябва да се превърне в приоритет на социално- отговорните институции, за да растат техните деца в социална равнопоставеност, защото те са част от бъдещето на България.

АВТОР: Любомир Найденов-магистър, специалист

„Управление на човешките ресурси”, 2006 г.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никакъв анализ по тази тема няма да е пълен и коректен, щом в него липсва констатацията, че у нас има малцинствена група, в която раждането на деца е бизнес.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Никакъв анализ по тази тема няма да е пълен и коректен, щом в него липсва констатацията, че у нас има малцинствена група, в която раждането на деца е бизнес.

ако попаднеш и намериш по-подробен и пълен анализ на проблема го постни тук и ще се радвам да го прегледам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте,искам да попитам в какво положение се намира жена,чиито съпруг е в затвора,и то в Бразилия,вече 3г.а тя е със три деца,за който трябва да се грижи,да плаща сметки,а на всичкото отгоре и заем да изплаща всеки месец по 300лв. :hmmm: ,а при закъснение банката я заплашва със съд.Не може нищо да продаде,нито да предприеме,тъй като няма пълномощно от съпругът си. :post-20645-1121105496: Питам тогава тя към кого да се обърне?Какви права има тя :help:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ами трябва да се обърне към Външно министерство, то към консулството ни в Бразилия, а то към бразилските власти за заверка на пълномощното, което съпруга да подпише. Пълномощното може да се изготви на български, да се преведе от агенция на португалски. Трябва да се завери и легализира съобразно бразилските закони. Агенциите за преводи ги знаят тези неща. След това с пълномощното може да се продава имущество.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в UK данъчната и социалната система са така направени, че е по-изгодно да си самотна майка отколкото да не си, от там насетне това се е превърнало в професия за един куп момичета, почва да ражда на 16г. ражда 5 деца от различни партньори до 25. възраст и после ги гледа а данъкоплатеца я издържа и осигурява покрив на главата ... многодетните майки се настаняват в големи респективно скъпи социални жилища ...

Редактирано от Alexander_Nevski

Share this post


Link to post
Share on other sites

в UK данъчната и социалната система са така направени, че е по-изгодно да си самотна майка отколкото да не си, от там насетне това се е превърнало в професия за един куп момичета, почва да ражда на 16г. ражда 5 деца от различни партньори до 25. възраст и после ги гледа а данъкоплатеца я издържа и осигурява покрив на главата ... многодетните майки се настаняват в големи респективно скъпи социални жилища ...

А самият данъкоплатец, дето произвежда реален БВП, едва може да ис позволи дом и да си изучи децата.И да се моли на Всички БОГОВЕ, да не заболее тежко или да не си загуби работата, защото ще си загуби и къщата.....

Този модел на конвергиран полу-капитализъм-полу-социализъм или социалистически капитализъм, няма бъдеще и според мен....

на прима виста, работещите имат силен мотивационен импулс, да укриват данъци!

Share this post


Link to post
Share on other sites

А самият данъкоплатец, дето произвежда реален БВП, едва може да ис позволи дом и да си изучи децата.И да се моли на Всички БОГОВЕ, да не заболее тежко или да не си загуби работата, защото ще си загуби и къщата.....

Този модел на конвергиран полу-капитализъм-полу-социализъм или социалистически капитализъм, няма бъдеще и според мен....

на прима виста, работещите имат силен мотивационен импулс, да укриват данъци!

най-изгодно е хем да взимаш помощи хем да имаш доходи върху, които не плащаш данъци ...

например многдетна майка дето се съблича и се вре разни работи по скайп и си получава парите в офшорна сметка ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ама че стряскащо заглавие! Човек остава с впечатлението, че самотните майки сме нов, екзотичен вид :biggrin:

Всъщност този термин "самотна майка" е изключително дразнещ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и как трябва да се нарича една самотна майка ...

на английски е lone/single parent ... на български как е?

Имах предвид, че заради смисъла, който обикновено влагаме в "самотен", не звучи много удачно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Единствен родител" е по-правилното, отколкото "самотна майка". Поредният неточен израз - терминът е чисто правен, а звучи като начало на ням френски филм :))

Редактирано от КГ125

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Единствен родител" е по-правилното, отколкото "самотна майка". Поредният неточен израз - терминът е чисто правен, а звучи като начало на ням фенски филм :))

Така е по-добре. Ето, аз определено не се чувствам самотна, а единствена :happy: ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Единствен родител" е по-правилното, отколкото "самотна майка". Поредният неточен израз - терминът е чисто правен, а звучи като начало на ням фенски филм :))

Да, "единствен" е по-добре от "самотна", както вървят нещата, единствените родители ще станат повече от сдвоените. Четох, че в българия децата, родени без брак вече са повече от тези, родени при брак на родителите.

Също, днешното пренаселено общество гледа на майките като тежест, така че "родител" е някак по-обобщено и неутрално.

Share this post


Link to post
Share on other sites

днешното пренаселено общество гледа на майките като тежест, така че "родител" е някак по-обобщено и неутрално.

Ако е така, това не е никак добре. Но не мисля, че на майките се гледа като на тежест. Само в някои случаи, но те не са притеснителни.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако е така, това не е никак добре. Но не мисля, че на майките се гледа като на тежест. Само в някои случаи, но те не са притеснителни.

Ако става въпрос за една определена етническа група "самотни" майки, баш притеснителни са си. А това, че е възможно да ме асоциират с тях, още повече :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Става въпрос за всички майки. Сещам се за погледите, когато майка с малко дете се качи в автобуса "Тая пък, сега ще иска да и отстъпя място", също и как съседите от входа се цупеха, защото децата вдигали шум и как следяха рожденните им дни за да ми напомнят, че вече трябва да плащат такса и един куп такива...А сигурно си представяте как се търси работа, ако си майка с малки деца.

Парите, които се дават за майчнство, преди бяха поощрение, сега са помощи.

Аз това негативно отношение го свързвам с пренаселеността.

Едно време, когато хората са били доста по-малко, майчинството е било ценност за обществото, но сега вече не е.

Редактирано от Doris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ами аз съм майка с малко дете и не бих казала че е трудно да си търсиш работа даже работодателите напоследък предпочитат майките за служители пред жените,които все още нямат деца,защото майките притежават много качества,които могат да са невероятно полезни в работата им и се отнасят по сериозно към задълженията и ангажиментите си особено ако са единствен родител,защото знаят че не могат да си позволят лукса да ги уволнят от работа,заради това че не са свършили исканото от тях.А пък не мисля и че отношението на хората към самотните майки или към майките по принцип се е променило към по лошо даже напротив.Преди се е смятало че като си сама и неомъжена едва ли не вече си половин човек и детето ти е копеле понеже е родено без брак,а да не говорим че е било абсурд при това положение да се омъжиш повторно.Сега хората приемат самотните майки нормално и мъжете като цяло вече нямат проблем да се оженят или да имат сериозна връзка с жена,която има дете от друг мъж.Според мен хората сега са по-разбрани към тези неща отколкото са били преди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, подобрило се е отношението към неомъжените жени, такива думи като "стара мома" и "копеле" за радост вече са архаизъм. Но това според мен е свързано общо с еманципацията на жените, а не пряко с отношението към майчинството.

С кандидастване за работа слава Богу не се занимавам през последните десет години, но ми се струва странно да бъде предпочетен кандидат, защото ще го е страх да не си изгуби работата.

Редактирано от Doris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако става въпрос за една определена етническа група "самотни" майки, баш притеснителни са си. А това, че е възможно да ме асоциират с тях, още повече :laugh:

Няма начин да се случи такава асоциация. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ми се струва странно да бъде предпочетен кандидат, защото ще го е страх да не си изгуби работата.

Такива работодателите имат или лошо съветници, или пък празни глави. Човек се взима, като се преценяват кадърността и лоялността му. Опре ли до страх да се загуби работата, отиде и фирма, отиде и мотивация, отиде и работа. Точно този човек ще напусне на мига, в който види място, където няма да го е толкова страх да не си загуби работата...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Има и злоупотреби със самотното майчинство. Имам позната двойка, живееща без брак. Родиха си дете. Майката писа в графата за бащата – „неизвестен”, за да се ползва от помощите на „самотна майка”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
  • Create New...