Отиди на
Форум "Наука"

Българите спасители на европейските народи


Recommended Posts

  • Потребител

В повечето случаи , хората приемат информацията от медиите като даденост , без много да се замислят и така , според интересите на власт имащите , се създават лъжи . За произхода на нашия народ – например , където по долу съм писал , но подчертавам , че понякога не е нужно да си голям учен , за да разбереш , че те лъжат . И малкото познания могат да ти отворят очите . Има факти , които не могат да бъдат отречени – като факта , че е имало втора световна война . В случая се знае кои народи са обитавали нашите земи , знае се характера на техния език . Отлично се знае , че граматиката на един език не може да бъде променена . Кой език се налага , този който се говори от най – много носители , дори и да не е официален . Ето случая с прабългарският език , чиято граматика е останала жива и до днес плюс немалко количество лексика , съществуваща паралелно и със същото значение като славянската . Затова , неслучайно , антропологическите ни особености са прабългарски , неслучайно във фолклора си имаме прабългарски елементи и др. Ето и още един пример за създадена заблуда , вече от световен характер – географското местоположение на Балканския полуостров , за който се твърди , че се намира в югоизточна Европа . В учебниците по география отпреди 20 години и повече , районът на Кавказ се изключваше от Европа и най – високият връх в континента беше Монблан в Алпите на територията на Франция . Добре че , по – късно истината надделя и Кавказ вече е в Европа и най- високият връх е Елбрус с близо 1000 м. по – висок от Монблан . При това положение районът на Кавказ , по – точно голям Кавказ , се явява югоизточна Европа . А Балканският полуостров , заедно с източната част на Апенинския полуостров е в централна южна Европа . Голям Кавказ лежи на една линия и географска ширина с България . Точно отатък Черно море срещу България е Грузия . Географският център на Европа се намира близо до Вилнюс и се пада точно над София . Как е възможно София , България и целият Балкански полуостров да се намират под центъра на Европа и в същото време да са изнесени на изток , с една дума да се намират на две места едновременно . Достатъчно е човек да вземе една географска карта на стария континент и с просто око да забележи къде сме . Да забележи , че устието на река Волга трудно може да бъде граница на два континента , че истинската граница е долината на река Кура , разделяща голям от малък Кавказ и че при това положение Балканският полуостров , заедно с източната част на Апенинския полуостров е в централна южна Европа . А пространството мужду Каспийско , Черно и Азовско море и голям Кавказ е в югоизточна Европа . Цели народи с древна история се изхвърляха от Европа . В момента се продължава навсякъде да се говори , че сме в югоизточна Европа и това се говори по телевизията , пише с в научни трудове и т.н. Хората си го приемат за даденост и не осъзнават , че тази лъжа не е маловажна . Нещо като лъжата за нашия произход . Човек не може да не знае мъж ли е , жена ли е и дали се намира на небето или на земята . Мисля , че по тлевизията , всеки път , по новините и в специални предавания може да се отделят по няколоко минути за новини от република Македония и покрай нея и за областите на балканския полуостров , където има останоло население от български произход извън пределите на България . Защото как бихме се обединили , поне духовно , ако не живеем с проблемите си един с друг. Минават месци и за Македония и другите българи нищо не се чува , все едно са на другия край на света и нямат нищо общо с нас . Може да се започне със специално предаване , излъчвано поне веднъж седмично с подобно заглавие – “ Българското самосъзнание в република Македония – днес “. Не случайно думата “днес” трябва да съществува , защото така ще се разгледа цялото драматично развитие и всички мърсотии ще лъснат още повече и ще се изтъкнат проблемите на всички българи , останали извън границите на България , вследствие на войните. Българският народ се нуждае от един просветителски и духовно обединяващ център . Не става дума за оръжие и революция , а за духовно прояснение и обединение – духовно . Все пак сме в една държава – Европейски съюз и границите имат не политически , а културен характер и всеки може да изяви своя произход . През 1885 г. княжество България се обедини с Източна Румелия – въпреки неодобрението на “Великите сили “ . Тогава не е имало радио и телевизия . Сега имаме тези мощни медии . Има и един друг момент . През 1885 г. , въпреки че “Великите сили” не се одобрявали обединението , Англия възпира Турция да изпрати войски в България . Или с една дума явили са се съвпадения на интереси мужду България и Англия . Нищо не се знае и днес може на някой от “Великите “ това духовно обединение да му е изгодно . Българите , останали извън пределите на България , могат да бъдат обединително звено между отделните държави , в които се намират . Ето истината , която всеки българин трябва да знае :

Българите – спасители на европейските народи

Колкото импозантно и фантасмагорично да звучи , това е факт . Съвременният български народ е наследник на прабългарите и това не е само името . В жилите на съвременния българин основно тече прабългарска кръв . Прабългарите са най - основеният компонент в образуването на съвременната разновидност на българската народност . Казвам разновидност , защото българите винаги , с който и да са се смесвали са оставали водещия етнос - със запазена антропология , граматичен строеж на езика и не малко лексика към него , със запазени основни културни черти и т.н. Другите основни компоненти са славяните и остатъците от тракийските племена , но те не са така преобладаващи като прабългарите , затова основата ни е прабългарска . Най – голямото доказателство е съвременният български език – най-вече граматическият му строеж и антропологическите особености на съвременните българи . Граматиката на един език не може да бъде променена , а единственият език с аналитичен строеж , различна глаголна система и др. в Дунавска България от образуването на новата разновидност на българската народност , тоест от вливането на славяните и останалите траки в прабългарите през 9 – 10 век , до днес е прабългарският или българският . Единствено езикът на траките е възможно да е бил без падежи – сиреч аналитичен , но както се спомена по – горе от тях е имало само остатъци . Освен граматиката , съществува и голямо количество прабългарска лексика , паралелно , със славянската като бягам - тичам , ходя – вървя , браня – пазя и т. н . Има думи , които изцяло са изместили славянските в книжовния ни език – например – крак навместо нога , останала само в диалектите . Има също не малко топонимия - геграфски названия останали от прабългарите . Прави впечатление , че това се имена на големи обекти – на големи градове като Варна , Шумен , Плиска и др. На големи планини като Балкан / Стара планина /. Като прибавим и особеностите във фолклора и бита се вижда , че не случайно съвременните антропологически особености на българите са прабългарски – най –вече това са лицеви кости , които се запазват за хилядолетия , въпреки възможните смесвания . По-горе не случайно казах , че езикът , който говорим в момента , най вече неговата граматика с дадено количество думи , е най-голямото доказателство , защото всичко друго може да бъде фалшифицирано , докато речта , която употребяваме всеки ден и всеки момент , просто няма как да се изфалшифицира и разбира се фактът , че граматиката на даден език не може да бъде променена . Няма такъв случай в световната история . От един век и повече се опитват да променят македонския диалект на българския език , но граматиката му си остава непоклатима . Някой ще попита – от къде се знае , каква е била граматиката на прабългарския език . Първо това личи от намерените писмени паметници и от самия факт , че граматиката на другите народи , задържали се на балканите е съвсем различна от нашата . Това само по себе си доказва нещата , дори и въобще да нямаше намерени писмени паметници от прабългарите . Абсурдно е твърдението , че прабългарите са били малко на брой . Още от 3 – 4 век , част от тях , заедно със славяните , обитават балканските земи плюс Влашко и Трансилвания . Идвайки на балканите – където прабългарите , заедно с траките , са били едно от основното население в района за времето преди потопа и образуването на Черно море , Аспарух води със себе си цяла държава . Само така може прабългарите да са ръководният кадър и да се противопоставят на Византийската и Франкската империи . Наличието , единствено , на силна организация не е достатъчно . Прабългарите са източен ирански народ и са индоевропейци , и са от бялата раса . Това пак най – вече се доказва с езика , с неговата най – здрава част - граматиката , която е сходна с граматиката на източноиранските народи . Такива народи и днес живеят в Памир – където е била българската държава Балкара отпреди 3000 години и паралелът лесно се прави . Разбира се има и известно количество лексика . Не случайно тази теория за произхода на народа ни е най – доказуема . Не случайно държавата ни се казва “България”, а не “Славиния” или нещо подобно . Не случайно прабългарите я създават и управляват . Съвременните хора , носещи името “българин”, имат право да се гордеят с името на прабългарите и най-вече да го пазят чисто и неопетнено . При положение , че основата ни е прабългарска , сиреч , че сме си българи открай време , редно е навсякъде да говорим само за българи , а не за прабългари , да не би французите или германиците , или други да говарят за прафранцузи , прагерманци и т.н. Най – ранни сведения за държава на българите има от Х век преди новата ера – Балкара , намираща се в северните области на Афганистан - Памир . Вижда се , че сме народ с много древна държавнотворческа традиция . Дори има сведения , че българите са имали градове още отпреди 3500 години преди новата ера и че руническото писмо на българите е по старо от писмото на древен Египет и Шумер . Затова , винаги , където и да се установим , създаваме своя държава , които не са една и две . В Дунавска България , призната от Византия през 681 г. от новата ера , се формира съвременната разновидност на българската народност към края на 9 и началото на 10 век от новата ера . Българският език , говорен в Дунавска България , е причислен към славянската група на индоевропейското езиково семейство – но главно по лексикален принцип . Налагането на славянската лексика може да се обясни с факта , че славянският език става официален в държавата . Естествено има и други причини . Самото историческо развитие – през Възраждането много българи са учили в Русия и в известна степен въвеждат русизми и т.н. Но доколко тази славянска лексика е преобладаваща още не се знае , дали в голяма или по-малка степен , защото беше премълчаван факта , че заедно със славянската лексика съществува паралелно и не малко количество българска лексика . По – горе бяха дадени примери . Освен това , възможно е славяни и българи да са имали общи думи , защото и двата народа са от един корен – индоевропейския . През 9-10 век спомената по – горе , образувана съвременна разновидност на българската народност се създава на територия близо 4 – 5 пъти по-голяма от днешните държавни граници на република България . Или съответното пространство обхваща днешните : Източна Унгария , почти цяла Румъния и южна Бесарабия , днешна източна Сърбия плюс Косово , северна и централна Гърция , централна и южна Албания и европейската част на Турция , без крайбрежието на Мраморно море и разбира се държавите България и Македония . Докато е жива българската династия , Дунавска България расте , дори заплашва Византия и успешно се противопоставя на Франкската империя . Ако не беше образувана тази държава на българите , славяните в южна Европа биха били подложени на вече започнатата усилена асимилация от Византия и съвременните сръбски , хърватски и други народи от района нямаше да ги има . От друга страна мощната Дунавска българска държава печели победи срещу Византия и Франкската империя през ІХ век от новата ера и по този начин , заедно с дворцовите интриги в имперските кръгове на франките и византийците , предотвратява реализирането на идеята за обединението на Франкската империя с Византийската и създаването на държава , наследник на Римската империя . Където се е целяло да се наложи един език , една вяра и една култура . Самият Карл Велики е искал да се ожени за Византийската императрица , а браковете между владетелите винаги имат политическа цел . Ако това беше станало , как сега щеше да има германски , френски , английски , испански , италиански и други народи със съответните култури . Ако ги нямаше българите и Дунавска България , вероятността да се създаде “Нова Римска империя” сигурно щеше да се осъществи . Сега , след повече от 10 века , с така наречения “Европейски съюз” се цели да се създаде нещо подобно , разбира се доста по-различно и отразяващо особеностите на времето си . Но целта винаги е една и съща – властване над всички . Дали ще се запазят народностите и културите , времето ще покаже . Само не трябва да се забравя , че този , който иска да властва няма да се спре пред нищо . Освен , че спасяват европейските народи с предотвратяването на създаването на “Нова Римска империя” , българите със своите държави : Волжка България , Стара Велика България и Дунавска България , по стечение на обстоятелствата , разположени все на границата между Европа и Азия , спират вълните от варварски нашествия на азиатските народи срещу Европа . Така , по още един начин , те са спасители на европейците . Тези държави са доказателство за големината и силата на българския етнос , който е с много деления . Защото не могат да се създадат три големи и силни държави в Европа , където живеят много народи , без да имаш необходимия потенциал и силно утвърдена държавнотворческа традиция . Тази силно утвърдена държавнотворческа традиция съвсем не е случайно явление . Прабългарите са един от най-древните , най-първите народи на света и са в основата на създаването на най-древните цивилизации като Шумерската , Египетската и т.н. Тогава населението на земята е било малобройно и не така разнообразно както сега , всичко е било много по еднолитно . Затова е напълно възможно прабългарите да стоят в основата на най – древните цивилизации . Затова и името им се среща из цял свят в древните и най-древните хроники и легенди . Затова и с който и народ да са се смесвали , винаги са оставали водещия етнос – със запазено име , основа на езика , най-вече граматика и известно количество лексика , запазени основни антропологически особености , основни културни черти и т.н. Самите ние – жителите и потомците на Дунавска България сме доказателство . Първо говорим с граматиката на прабългарите , имаме и не малко думи , останали от тях , имаме техните основни антропологически черти , имаме запазени техни културни особености във фолклора и т.н. Затова ние сме поредната разновидност на българската народност , но със запазена осонова . При най-голямото си разширение Волжка България е достигала територия към два милиона квадратни километра , Стара Велика България и Дунавска България са били близо 6 – 5 пъти по-големи от днешна България . Тук трябва да се изтъкне и далновидността на техните владетели . Най-ярък пример в това отношение е кан Тервел . Който отблъсква арабската войска , обсадила Константинопол . Вместо да използва затрудннето положение на Византия и веднъж завинаги да реши проблема с нея , той спасява империята от гибел . Защото е прозрял , че на нейно място ще се появи нов по-силен и по-опасен противник , който е заплаха за целия европейски континент . Атаката на арабския халифат върху стария континент откъм Босфора е била несравнимо по-силна , отколкото тази при Гибралтар и спирането на арабската инвазия при Поатие от Карл Велики е било много по-лесно . Единствено българите от Волжка България успяват да спрат устрема на монголите . Впоследствие и българите от Дунавска България прогонват татарите , които са част от монголите , които през 13 век са били на крачка от завладяване едва ли не на два континента – Азия и Европа . Освен това със своята снага Дунавска България , въпреки че пада под турско робство , малко или много е пречка за османските турци по пътя им към западна Европа , както Волжка България е била пречка на пътя на монголите към Европа . Ето това са факти , които никой не може да оспори и от тях става ясно , че българите наистина спасяват европейските народи и етническото и културно разнообразие , което имаме днес в Европа . Ако беше се създала “Нова Римска империя” пак щеше да има европейска цивилизация , но унифицирана , каквито са днес САЩ . Особено благодарен на българите трябва да е славянският свят . Защото , освен че спасяват славянството в Южна Европа , чрез своята държава – Дунавска България , българите проправят пътя на културното развитие на славяните , поради факта , че имено от нашата държава тръгва мощното просветителско дело на старобългарската култура на славянски език по славянските земи . През 9 век в Дунавска България славянският език става официален , но това се налага по политически причини с цел присъединяването и възможност за влияние над многото славянски племена , намиращи се извън пределите на България и по този начин създаването на предтекст за разширяването на държавата , което до някаква степен успява да се осъществи . Най – голямата държава в света в момента – Русия , дължи в немалка степен своя напредък на волжките българи , затова и повечето културни дейци на Русия като Тургенев , Достоевски и много други са от български произход . Битът и културата на българите изумяват както древните , така и съвременните историци . Със своите постижения те значително се отличават от другите народи , участвали във “Великото преселение”. И няма как да е иначе , щом имат държава още от Х век преди новата ера . Имат високо развита строителна и градска култура . Календарът им е един от най-точните , извършвали са трепанация на черепа , да не говорим за силата на тяхната армия и т.н. Съвременната наука е длъжник на този древен и могъщ народ . Възниква въпросът защо този силен народ не е водещ в момента , въпреки че е оставил ярки следи след себе си и е спасил други народи . Защото българите не вървят заедно по света , а се разпръскват . Известна е легендата за кан Кубрат , който заръчва на синовете си да бъдат един до друг като сноп вързани пръчки . Тази заръка не е случайно хрумване , самият живот на българите я е наложил . Живот в търсене на нова земя . Но синовете на Кубрат тръгват из света по отделно . Цялата българска история е доказателство за значението на съединението като условие зо оцеляването . Има и друг момент , обясняващ в голяма степен , лошото ни положение днес – това е покръстването на българите от цар Борис І през ІХ век . Друго е да покръстиш варварски народи , без своя държава , друго е да отнемеш вярата на народ с история от няколоко хиляди години и създал няколоко държави. Не случайно са изклани , заедно с пеленачетата 52 болярски рода , не случайно са изгорени свещените книги . Така Борис І изтръгва сърцето на българския народ – неговата вяра . Вяра , която е носена в продължение на хиляди години и е много по-стара от вярата но другите народи , затова това покръстване е много по-пагубно за българите , отколкото въвеждането на христянството над някои други народи . За съжаление в живота материалното властва над духовното . За това всичко в тоя свят се прави с цел укрепване на властта . Въвеждането на дадена религия също – което не означава , че тази религия не носи в себе си много добродетели и в даден момент не изиграва положителна роля , като българските манастири , съхранили голяма част от българската култура по време на робствата . Но Борис І въвежда христянството с властолюбива цел . Някои ще кажат , че той е прозрял особеностите на времето си – християнизацията и т. н. Да в момента тече процес на глобализация , която има много положителни черти , но зависи как се прави и с каква цел . Процесът на покръстването може да има много положителни черти , но отрицателните са повече , резултатът от които е валиден и днес – разбира се не трябва за всичките си злини да обвиняваме цар Борис І . В последствие от покръстването моралът на българина се погубва , а вътрешната сила е най-голямата сила . Българите изграждат своите държави по свой собствен начин без да се влияят от другите народи и въпреки че стават съседи на две империи – Византийската и Франкската , техният държавен живот остава затворен за имперските традиции на франките и византийците – това директно се отразява от византийските историци. Тука се крие и най – пагубното въздействие на покръстването . С него на практика се унищожава българската държавна система - изключително оригинална и прогресивна за времето си . Българската държава е била трън в очите на двете империи и като не са могли по друг начин да я унищожат , чрез християнизацията са успели да я разядат отвътре . На мястото на силния български дух идва византийската поквара и затова впоследствие идва и византийското робство , после турското и т.н. В България е имало изключително голяма духовна сила , събирана в продължение на хилядолетия , преди покръстването . Затова и два века тази държава , въпреки вътрешните противоречия , които са характерни за всички държави , се портивопоставя едва ли не на две империи – франките и византийците , но идва покръстването и след него продължение на възхода е времето на Симеон , но много скоро падаме под византийска власт , после по време на втората българска държава пак има въэход при Асеневците , но тези възходи не са същите като преди покръстването , не успяват да се запазят като посотоянен процес , защото българите са били завладявани и притеснявани от други народи , но винаги са тръгвали на път да търсят свобадата и винаги са създавали силни държави , съществуващи векове и оказващи изключително плодотворно и положително влияние в съответния район , а сега им е наложен друг държавен модел , чрез друга религия , които са съвсем чужди на сърцето им . Не случайно след Асеневците идва рецесия , в която влиза 5 вековното турско робство и третата българска държава – играчка в ръцете на великите сили – световната конспирация . Ето един пример от най-новата история на човечеството , който донякъде може да хвърли светлина върху пагубното дело на покръстването . Това е бившата ГДР – днешна източна Германия . Където беше въведен нов морал – социалистическият . Впоследствие като се обединиха двете Германии - се видя в каква голяма степен източните германци са се развалили и колко много време ще им трябва да се оправят . Но източните германци са под крилото на своите братя от западна Германия , а ние сме оставени сами . Процесът на покръстването при Борис І е неизмеримо по-силен и обстоятелствата за нашия народ са много по-лоши . Не случайно идва мощно богомилско движение като противовес . Това богомилско движение се разпростира в много голяма част от Европа , нанся удар върху схоластичната христянска религия и проправя пътя за ренесанса в стария континент – ето още един начин , с който спасяваме европейските народи . Освен това ние буквално си разпръскваме кръвта в много европейски страни , защото както споменах по-горе в Европа се създават три големи и силни български държави – Стара Велика България , Волжка България и Дунавска България . В момента съществува само Дунавска България , но в изключително малък размер от това , което е била . Повечето българи , които са живеели в тези държави са напоили народите , които са ги завзели . В момента българският народ пак е разпокъсан . Това , че не сме в една държава с нашите братя от република Македония , западните покрайнини и цяла източна Сърбия , македонските българи и българите мохамедани от Беломорска Тракия в Гърция , българите мохамедани в Източна Одринска Тракия в Турция , българите в северна Добруджа - Румъния и всички други българи , откъснати насилствено от нас , не означава , че поне духовно не можем да бъдем свързани . За духа граници няма . За тази цел трябва в република България да има по най-гледаната телевизия в най-гледаното време предаване , посветено на българите извън България . Да България е вече в Европейския съюз . Тогава след като европейските закони не допускат дискриминацията , защо още няма подобно предаване , което да свързва духа на българите по света .Чужди интереси пречат . Не може това да ни е постоянното оправдание . През 1885 г. Княжество България се обедини с Източна Румелия , въпреки неодобрението на Великите сили , преименувани сега в Международна общност . Не случайно над българския парламент стои надписът – “Съединението прави силата”. Изпълнява ли се тази заръка , завещана от древните българи ? Ние съвременните българи трябва най-много от всички да сме горди , защото носим името на тези своеобразни спасители на европейските нации и защото във вените ни тече тяхната силна кръв . Но това същевременно трябва да ни прави по – отговорни , за да не срамим името “Българин”, защото сме един от най – древните народи на света , който е жив и до днес . А фактът , че въпреки големите преселения и смесвания с други народи , антропологическите ни особености са запазени , както и основата на езика ни , най – вече неговата граматика , отделни културни черти и т.н. – говори , че в основата си нашата българска народност е запазена , само през вековете са се създавали отделни нейни разновидности . Последната , останала жива разновидност е тази , създадена в Дунавска България към края на 9 и началото на 10 век от новата ера , на която ние сме наследници . Или ние може би сме народ на десет хиляди години , това е реално като се има предвид , че човечеството съществува от 100000 – 200000 години . Ето един изключителен факт . В съвременните памирски езици , там където е била българската държава Балкара – северните области на Афганистан и до ден днешен съществува думата “ВАДА” . С абсолютно еднакъв строеж и абсолютно еднакво значение като нашата дума “ВАДА” . Балкара е съществувала от преди 3000 години , значи тази дума се е запазила в продължение на 3000 години , абсолютно неизменена . Тук не може да има никаква случайност . Може да се дадат редица други подобни примери . Нашата древност е уникална при условие , че много от най-древните народи като Шумер и Египет вече не съществуват , а ние все още сме на бял свят и това вече е феномен в световната история , който трябва първо да се запази и подробно да се изучи и разтълкува , защото Историята е най – големият учител на човека , поради факта , че настоящето се определя от миналото , а бъдещето от настоящето , но в началото винаги е миналото . И човечеството пак може да спечели от нас като ни съхрани , но първо трябва самите ние да си се съхраним . Първото нещо , което трябва да се направи за тази цел е да се напишат нови учебници по история , като особено е важен началния курс , защото каквото влезе в детската душа остава за цял живот . Спасението ни е в нашето потомство , защото ако нашите деца разберат , че са потомци на един от най-древните и най-великите народи на света , призван да гради и обединява , а не да завладява и руши , то бъдещето на нас и на целия свят ще бъде съвсем друго . Винаги в началото е словото .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 седмици по-късно...
  • Глобален Модератор
Или ние може би сме народ на десет хиляди години , това е реално като се има предвид , че човечеството съществува от 100000 – 200000 години

Как да му обясня на тоя пич че е нереално и струва ли си да оборвам толкова плоски доводи?!

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А може би не сме народ на 10 000 години :):):)

Чети историята, yger, там всичко си пише. Гордостта или други емоции имат достатъчно поводи в реалните факти.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Това са някакви по принцип верни тези (в повечето случаи) изказани на един витиеват език с наистина бомбастични фрази.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
А може би не сме народ на 10 000 години :):):)

Чети историята, yger, там всичко си пише. Гордостта или други емоции имат достатъчно поводи в реалните факти.

Защо всички се хванахте за тези 10000 години . Ясно си личи , че са казани условно . Най - голямата полза от форума е установяването на истината . Всяко високомерие и наставничество е вредно , както и заяждане . По - добре коментирайте изказването , че съвременният български език е най - голямото доказателство за произхода ни . Знаете , че дълги години бяхме лъгани . Моята личност въобще не е важна . Важна е истината .

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Не, не е високомерие. Но историята и публицистиката са различни. Както и точният и образният език. Никой не те атакува лично, просто по-шеговито се говори. :):) Излагаш интересна теория, но... трябват и доказателства.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...