Отиди на
Форум "Наука"

Партите


Recommended Posts

 • Потребител

Откривам тази тема след като прегледах цялата "Антична история" и с изненада установих, че все още няма тема за партите. Това е странно, като се има предвид, че партите са народът който изтласква наследниците на Александър Велики от Азия, след което владее земите на бившата Персийска империя близо половин хилядолетие. Това е народът, който в течение на няколко века е най-жестокият противник на Римската империя (на която са посветени сума ти теми тук, сакаш сме италианци, а не българи) в течение на почти три века - от битката при Кари / Харан през 53 г. пр. Хр. до 226 г., когато персийският им васал Ардашир Бабакан "Сасан" въстава и ги сваля от власт. Това е народът, чиято династия - Аршакидите - произхожда от "бактрийският", а всъщност български град Балкх, поради което е наречена "Пахлави" ("Балх"-ийци), и сред чиито владетели има шест царе с името (прозвището?) "Вологес" на гръцки и латински, а иначе - "Болг". Чийто роден град - гореспоменатият Балкх - е наречен от християнизатора на Армения Григорий Лусаворич (просветител) - първата християнска държава в света - "наше духовно слънце".

А самият Григорий е бил от партянския владетелски род, тоест от Балкх. Как и защо един средноазиатски град може да бъде "духовно слънце" за един християнски духовник, оставям на вас да разсъдите сами.

Партите - народът, който нарича страната си "Абар-шехр", сиреч "Царството на абарите", са тези "истински авари" за които говори с недомлъвки Теофилакт Самоката, уточнявайки че "псевдо-аварите" са всъщност племената "вари" и "хуни". При което става ясно какво именно е имал предвид, казвайки че "истинските авари" били най-мощният народ в Азия и всички се страхували от тях.

И това не е някой неизвестен на науката народ, а прочутите могъщи парти с царски род от град Балкх. И чийто потомък и впоследствие владетел на техните наследници "ефталитите" ще влезе по-късно в легендарната книга "Шах наме" като великият Афрасиаб - цар на Туран. Чието име се превежда лесно от средноперсийски като "Абара- сааб ("сахиб" на хинди)" - "господаря на абарите".

Партите - наши родственици или напълно чужд народ?

Заповядайте. :)

2mwgwvp.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 121
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Глобален Модератор

Родственици - зависи до каква степен обаче. Индоевропейци от района на Бактрия, конен народ, странящ от морето - има доста сходства. Също и някои похвати във военното дело, водене на бой предимно с конници, наличие и на тежки конници (катафракти), обръщане на седлото и стрелба с лък по преследвачите т.нар. от римляните "партски поздрав" :) и др.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Поствам тук въпросното сведение на Мовсес Хоренатци за Григорий Лусаворич, с коментар от преводача на български К. Каменов и мой коментар в допълнение (правен преди няколко години).

МОВСЕС ХОРЕНАЦИ, ( V в. ), "История на Армения"; книга втора;преводът на български, от руският превод на Н.Еремян, издание библиотека ”Вехи”, е дело на Константин Каменов и ИЗ ”Корени”

Цитат №24

91.За смъртта на Григорий и Аристакес и за това, защо планината се нарича

Маниеви пещери

"…Свети Григорий, както е известно на всички, бил роден партянин, от областта пахлавска, от царски род, отделил се от Аршакуни, от рода Сурен по баща, назован Анак: от страна лежаща на изток от нашите земи, яваваща се нам Изтокът и духовният лъч на смисленото слънце, той бил за нас изходът от дълбокото зло на идолопоклонничеството, истинното благо, гонител на бесове…"

(коментар на К.К.: Пахлавска, пахлави, пахлав, при Мойсей Хоренски се използва само за това, за да се покаже етимологията на думата, която идва от Балх (Пахл), който се намира на изток.Главен герой в тази книга е Григорий Просветителят. Неговият баща - Анак, принадлежи към "пахлавския" род Сурен. От същото произхождение е и царят на Армения и Артаван - законният цар на Персия. Генеалогическата конструкция, предлагана от М. Хоренски е следната: Авраам изпратил в източните земи своя син Ерман и неговия брат (кн.Битие,XXV,2;"История на Армения",II,68)”, от който произхожда народа партянски, а от последния - Аршак Храбрия". Събаряйки македонското иго, Аршак станал цар на Армения."Сам той се отправил в Пахл, утвърдил там своя престол…Затова (т.е. защото той управлявал в Пахл=Балх) неговите потомци били назовани Пахлави, както и потомците на неговия брат, Вахаршак, по името на предците били назовани Аршакини".)

Мой коментар - Togarm:

(Също много важно сведение. Тук Хоренаци ни съобщава няколко неща. Първо, по времето когато се развиват тези събития, както партската династия в Персия, така и кушанската, вече са паднали и по това време в Балх управляват Кидаритите. Според Хоренаци те са преки наследници, както на партските Аршакиди, така и на Кушаните, и то-по кръвна линия. Второ, сакският род Сурен се оказва, не само васален, но и родствен на Аршакидите, следователно-и на Кушаните. Това ни касае пряко като българи, понеже династията Балхара управлявала областта Синд от град Манкир/Миннагара в официалната историография е известна като династия на саките. Всъщност, предвид факта че партската династия има шест царе с името Вологес-чрез гръцки език, значи в оригинал- Болг/Бълг, всичко това не е особено странно и учудващо. Трето, според Хоренаци, който е арменец, а Армения е първата християнска държава в света, арменците са християнизирани от представител на парто-кушано-кидарския династичен род. Във връзка с термина ”бахли-кидар”, т.е. българи-кидарити, горните сведения доста добре обясняват изречението ” някога си (може би-"от някога си", т.е. от старо време) българите и пугурите бяха християни”.)

Редактирано от Aspandiat
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

”МАНАСИЕВА ХРОНИКА”;(XIIв.);София 1992г.; с.61; превод на Ив. Буюклиев, по старобългарския Ватикански препис от XVв.

Цитат№79

"ЦАРУВАНЕТО НА СЕСОСТРИЕ, ЕГИПЕТСКИЯ ЦАР"

"... помощници приел

от хунския народ и дар на всеки род дарил

обходи цялата земя, най-вече Азия...

На хуни прочее дари земята асирийска,

а парти назва хуните, това ще рече скити."

Обикновено в историографията се смята че Сезострис е фараона Сенусерт III, царувал в периода 1878 - 1843 г. Пр. Хр.

Моля уважаемите съфорумци за коментар.

После ще ви съобщя моя. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тогарм, понеже ми е слаба страна античната история, отговори ми на два въпроса:

- къде е проблема, че Войников и подобни нему български историци отхвърлят Балх /Бактрия, като една от прародините на българите /спирка в многовековната им история/?

- Как може да се свърже известието на Мачей Стрийковски /1575 г./, който минавайки през българските земи от Никопол към Одрин се е срещал с много местни българи. В Никопол му показали образцово поддържаното гробище на рицарите избити през 1396 г., на друго място му показвали тракийските могили с думите "тук лежат българските рицари и царе", на трето му казали че българите са дошли тук по силата на "златна грамота от Александър Велики", на четвърто в Одрин видял тежките български боздугани, щитове, каски, които били провесени по градските крепостни стени за да показват силата на османското оръжие, сломило българската средновековна военна мощ. Това е 1575 г. и това са знаели за историята си местните българи, които на четири различни места му казват едно и също нещо в общи линии.

Как ще свържем "златната грамота на Александър Велики" и Балх /Бактрия - в която голяма роля са играли точно колонисти от Балканите, воини на Александър?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тогарм, понеже ми е слаба страна античната история, отговори ми на два въпроса:

- къде е проблема, че Войников и подобни нему български историци отхвърлят Балх /Бактрия, като една от прародините на българите /спирка в многовековната им история/?

- Как може да се свърже известието на Мачей Стрийковски /1575 г./, който минавайки през българските земи от Никопол към Одрин се е срещал с много местни българи. В Никопол му показали образцово поддържаното гробище на рицарите избити през 1396 г., на друго място му показвали тракийските могили с думите "тук лежат българските рицари и царе", на трето му казали че българите са дошли тук по силата на "златна грамота от Александър Велики", на четвърто в Одрин видял тежките български боздугани, щитове, каски, които били провесени по градските крепостни стени за да показват силата на османското оръжие, сломило българската средновековна военна мощ. Това е 1575 г. и това са знаели за историята си местните българи, които на четири различни места му казват едно и също нещо в общи линии.

Как ще свържем "златната грамота на Александър Велики" и Балх /Бактрия - в която голяма роля са играли точно колонисти от Балканите, воини на Александър?

Александър просто повтаря стъпките на бога Дионисий / Бакх (според Мегастен в недостигналата до нас, но коментирана от други древни автори "Индика"), както съм ти отговарял на този въпрос и преди. :)

Виж по-нататък за Сезострий, става още по-интересно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
”а парти назва хуните, това ще рече скити."

E това е всеизвестното смесване на хони и хуни в средновековните извори. Още К.Тревер го изясни този проблем. Хоните са източни иранци, партите също. Е затова иде реч, не е за българи. А що се отнася до фараона- то очевдно има объркаване толкова рано-ни скити, ни хони, ни парти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Сега става ясно , при обсадата на Константинопол от едната страна са аварите , а от другата персите .Обаче са си объркали сметката ,зад всички тях е бил Кубрат и ги е направил на салата. :crazy_pilot:

А и още нещо ТРАКЪТ ВОЛОГЕС не беше ли беския колобър който вдигна въстание срещу римляните ??? :animatedwink:

И докога ще се вярва на хантюрксата теория ,че босоголите хуни са дошли от маймундере ???

Няма никви шануй и хунулюлю паднали от марс .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тогарма, а защо толкова искаш да изкараш Партите-българи. Прави ми впечатление, че искаш да побългариш всичко де що мърда из степта. Друго което прави впечатление е че смесваш носителите на името с по-късния етнос. В крайна сметка протобългарите са късен етнос формиран в прикаваказието. Носителите на името очевидно са някакъв масив тохари, които по различно вмреме се преселват на различни места, оттам и болудзите и фир болг,и дори пагеритите на Птолемей, но това не са протобългарите като етнос. Това са съвсем различни неща. Както и в темата за власите. Дори и носителите на името да са балките, то власите като етнос са нещо съвсем различно.

Забрави постулатите на западната историография от ХІХ в. На Изток те не важат.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тази връзка между Партия и Абаршахр ми е много интересна. Тогарм, можеш ли да я развиеш? Макар че го има моментът, че Абар вероятно идва от областта, населявана от племето парни (апарни) още по асирийско време - намирала се е около южното крайбрежие на Каспийско море и от тази област партите получават името си. Има поне такива хипотези.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
които по различно вмреме се преселват на различни места, оттам и болудзите

А от там можем да твърдим, че болудзите и Бузлуджа са една и съща дума минала през лека лингвистична трансмутация и да докажем, че българите още оттогава са били социалисти и тн. в духа на лингвистичните теории :tooth:

Чудя се в момента каква формула да измисля към правилата на форума за да забраня всякакви езикови упражнения, на хора които дори понятие си нямат от лингвистика, чрез които "доказват" всевъзможни теории, които винаги водят от българите (автохтонци на балканите разбира се) до Шумер!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тогарма, а защо толкова искаш да изкараш Партите-българи. Прави ми впечатление, че искаш да побългариш всичко де що мърда из степта. Друго което прави впечатление е че смесваш носителите на името с по-късния етнос. В крайна сметка протобългарите са късен етнос формиран в прикаваказието. Носителите на името очевидно са някакъв масив тохари, които по различно вмреме се преселват на различни места, оттам и болудзите и фир болг,и дори пагеритите на Птолемей, но това не са протобългарите като етнос. Това са съвсем различни неща. Както и в темата за власите. Дори и носителите на името да са балките, то власите като етнос са нещо съвсем различно.

Забрави постулатите на западната историография от ХІХ в. На Изток те не важат.

Ни най-малко не изкарвам партите българи. :) Има съществена разлика между идентитет и сходство, но разбира се, това ти го знаеш много добре. Това което казвам е че ДИНАСТИЯТА на партите е с произход от град Балкх. Това обаче също не ги прави автоматично българи, а просто показва географския им произход. Кога, как и при какви обстоятелства предците на Аршакидите са станали "балкхийци" е съвсем отделна тема на разговор.

Дали носителите на името (предполагам за името "българи" става въпрос?) са тохари е твърде смело да се каже категорично на този етап. Аз лично считам, че произхода на това понятие със значение "хора / народ" е навлязъл в индоевропейските езици от голямото ностратическо семейство, защото не е присъщо само на арийците. Доколкото си спомням Smordo (д-р Петър Голийски) имаше същото виждане, само че той го етимологизираше по друг начин - "светъл, блестящ, мъдър" и т. н. Изхождаше от аргумента, че в индийските източници се прави идентитет на "Бахлика" с "Арша", което в повечето индоевропейски езици има значение на "бял, блестящ, сребърен" и пр. Тези негови разсъждения не са лишени от основание, поне по линия на семантичната група "умен, разумен, мъдър", защото понятията за "хора, племе, народ" и тем подобни излизат като правило от първичното понятие за човек, а човекът откакто се е осъзнал като различен биологичен вид осъзнава своето предимство и господство над останалите видове, и е съвсем резонно да определя себе си като "разумен", за разлика от животните.

Извини ме че се съмнявам, но надали ти, аз, или който и да било друг, може с категоричност да каже как ИМЕННО е било, и да твърди че тези не са тия, а са ония, нищо че са носили същото име и че са имали същото самосъзнание, пък даже независимо от това че и генетиката даже показва кой кой е. Обаче - не. Ние "със сигурност" знаем, че това не може да бъде защото постулатите на съвременната наука не са го приели. Иначе власите са си даки, макар да няма никакви източници потвърждаващи такова едно мнение; и албанците са си чисти, ама чисти илири, въпреки че няма нищо общо между етнонима "шкиптар" и етнонима "илир", и въпреки че от малкото запазени илирски думи нито една не присъства в албанския език. Няма ги и "задължителните" елинизми и романизми, които обаче изненадващо са "компенсирани" с иранизми в твърде голям брой. Това обаче няма значение, защото НАУКАТА СМЯТА че тези БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ЕДИ КАКВИ СИ. За сметка на това за българите има твърде многобройни източници, свидетелстващи за МНОГО БЛИЗКО СХОДСТВО, ДАЖЕ ИДЕНТИТЕТ с древните траки (аз тново казвам - не с траките толкова, колкото с кимерите), при това някои от тези източници са византийски, което е напълно нелогично, освен ако не е било факт. На всичкото отгоре генетиката категорично потвърждава тези изводи. Обаче... Обаче "ние" отново казваме "твърдо нье" на фактите от висотата на академичната си паянтова скамейка. Защото тези данни противоречат на нашите ПОСТУЛАТИ, които може и да не са подкрепени с факти, НО СА НАУЧНИ. А какво именно им е научното никой засега не е в състояние да обясни. ;)

И освен това "ние" със сигурност знаем кой етно-образуващ и етно-дефинираш принцип къде важи, и къде - не.

Освен това знаем много по-добре от нашия пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дядо какъв е бил баща му и каква е била майка му, което той по никакъв начин не би могъл да разсъди "правилно", защото не е бил исторически образован и му е липсвала "правилната" методология.

Симпатяги. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тази връзка между Партия и Абаршахр ми е много интересна. Тогарм, можеш ли да я развиеш? Макар че го има моментът, че Абар вероятно идва от областта, населявана от племето парни (апарни) още по асирийско време - намирала се е около южното крайбрежие на Каспийско море и от тази област партите получават името си. Има поне такива хипотези.

:) Ше я напрайм, баце. Скоро. Само да запразним, че да ми остане повечко време. Иначе източници по въпроса има бол.

Само искам да отбележа, че в историографията мнението че населението на древна Партава няма нищо общо с по-късно дошлите апарни / абари, не почива на никакви доказателства, а само на едно единствено сведение на Страбон (който никога не е стъпвал в Партия), че апарните са скитско племе, което се е преселило по-късно в Партия. И на СЪОБРАЖЕНИЯТА че партите / абари не би скледвало да бъдат древно население в района. На такива "концептуалисти" в историографията аз бих препоръчал да погледнат отново сведението от Константин Манаси, което съм поместил по-горе, а ако това не им стига да прегледат и данните от асирийските военни хроники, където се споменава, че асирийците в движението си на изток срещу загроските народи са достигнали до града Чатрафарна (Чидар Парна или Кидар Парна) ОТ КОИТО НАТАТЪК ЗАПОЧВАЛА ГОЛЯМАТА ПУСТИНЯ. Дали асирийските войски наистина са достигнали до пустинята Даще Кявир намираща се югоизточно от Каспийско море, аз не знам, но сигурно и акадският владетел Нарамсин се е помотвал само в Месопотамия и хабер си е нямал какво става на изток от Загрос, при положение че по време на войната си срещу Елам, той ПРОДЪЛЖАВА НА ИЗТОК, СЛЕД КОЕТО "ПРЕСИЧА МОРЕТО (Персийския залив) В ИЗТОЧНАТА МУ ЧАСТ".

Както и да е. Скоро ще имам времето и възможността да бъда малко по-конкретен.

Поздрави! :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А от там можем да твърдим, че болудзите и Бузлуджа са една и съща дума минала през лека лингвистична трансмутация и да докажем, че българите още оттогава са били социалисти и тн. в духа на лингвистичните теории :tooth:

Чудя се в момента каква формула да измисля към правилата на форума за да забраня всякакви езикови упражнения, на хора които дори понятие си нямат от лингвистика, чрез които "доказват" всевъзможни теории, които винаги водят от българите (автохтонци на балканите разбира се) до Шумер!

Warlord, не бързай да съдиш и да отхвърляш. Това е характерният "стил" на мислене на привържениците на "алтайската теория", а ти не си от тях. Не очаквам от теб и от другите мислещи и знаещи хора тук да приемат на доверие някакви мои "фантасмагории", и затова добре съм се потготвил.

Още повече, че аз не спадам към никоя "школа", поради което съм (старая се да бъда) напълно безпристрастен в работата с източниците.

Скоро ще можете да отсъдите - всеки от своята си позиция - дали говоря празни приказки. Търпение.

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А от там можем да твърдим, че болудзите и Бузлуджа са една и съща дума минала през лека лингвистична трансмутация и да докажем, че българите още оттогава са били социалисти и тн. в духа на лингвистичните теории :tooth:

Чудя се в момента каква формула да измисля към правилата на форума за да забраня всякакви езикови упражнения, на хора които дори понятие си нямат от лингвистика, чрез които "доказват" всевъзможни теории, които винаги водят от българите (автохтонци на балканите разбира се) до Шумер!

Това че не ти харесва нещо, не означава че трябва да го забраняваш нали! Като не си

чувал за болудзите, не си, лощо няма, но да правиш елементарни тълкувания е безсмислено. Без лингвистика и археология нищо не може да стане. Само извори не са достатъчни, защото са прекалено малко и прекалено противоречиви, както и че нямаме собствени такива, поради не е никакъв проблем да се обясни как нещата не са точно така без значение каква е теорията. То затова е пълно със всякакви фантасмагории на тема прабългари. Така че малко уважение към лингвистиката и археологията.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Защо смяташ, че нямам уважение към лингвистиката и археологията??? Просто не намирам за коректни методите, с които оперират тук в тези сфери, да не казвам, че са си чиста спекулация. Колкото пъти да отвориш раздела има само теми от сорта на "Великите прабългари дойдоха от Марс и донесоха цивилизацията на земята"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Извинявай, не съм го видял този твой пост преди и затова не съм отговорил.

E това е всеизвестното смесване на хони и хуни в средновековните извори. Още К.Тревер го изясни този проблем. Хоните са източни иранци, партите също. Е затова иде реч, не е за българи. А що се отнася до фараона- то очевдно има объркаване толкова рано-ни скити, ни хони, ни парти.

Ами да, в общи линии е така. Нещо повече, ние не знаем до каква степен можем да имаме правото да наричаме монголските "сюн-ну" "хуни". Фактически конкретно за монголските "сюн-ну" ние не разполагаме с друго название, освен китайското. А то, според законите на китайската фонетика, би следвало да се транскрибира (най-вероятно) "дзур", а не "хун". Различните по-късно варианти като "хуни", "хонор", "унни", "хионити" и прочие, вече след I - II век, касаят народи от скито-сарматския (и тохарски) кръг.

Вариантът "дзур", ако допуснем че той е адекватният (т.е. ако хуните са били алтайски народ), се покрива до голяма степен с общоалтайската фонема за "човек" / "народ" - "дзин" / "джин" / "джен" / "чен", която в китайски, монголски, манджурски, японски и т. н. си е със все един и същ корен. Тъй като китайският език не е от алтайското езиково семейство (А за японския се наблюдават подобия, но не и категорична принадлежност към алтайското семейство, но пък е силно повлиян от китайския.), възможно е тази дума да е заемка от, или в китайски.

Има вероятност обаче, част от партите да са населявали територии далеч на изток в близост до Китай, преди да се оттеглят към Партава. Става въпрос за митичните "бай-ди" или "червените Ди" от китайските източници. Те са пребивавали по средното и долно течение на река Хуан-Хъ, а някои от тех - в коридора Гансу. Твърде е възможно, предвид на внезапното им изчезване от района малко преди партската инвазия в Партава, те да са същият народ. Известно е само че една част от тях остават на място и впоследствие са асимилирани от китайците, а друга част се изселва на североизток и вероятно дава началото на уйгурите след смесване с местни монголоидни племена.

Така или иначе, народът известен вече в европа като "хуни" е по скоро потомък на скитите "хиони", отколкото на монголските "сюн-ну" / "дзури", макар при атиловите войни срещу Римската Империя да не липсват и такива.

Иначе връзката "фараони - скитски народи / парти" не е толкова безпочвена, тъй като никой народ не се пръква от нищото. Аз бих ти предложил да прегледаш студиите върху каситите и хуритите, например.

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Колкото пъти да отвориш раздела има само теми от сорта на "Великите прабългари дойдоха от Марс и донесоха цивилизацията на земята"

А да, за това съм съгласен . Безпорно глупостите на тема прабългари са неизчерпаеми, но това съвсем не означава, че всичко трябва да се отхвърля. Проблемът е че няма нито един извор, в който нещата да са казани точно. Всичко е противоречиво и винаги може да се постави под съмнение. За това лингвистиката и археологията са изключително важни. Иначе власите, куманите и кой ли още не стават българи.А пък българите създали някаква велика цивилизация, толкова велика че няма и следа от нея.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е аз това имах предвид де. Никъде не съм отрекъл спомагателната роля на лингвистиката и археологията както и критичното четене на изворите.

Но ето сега например е пусната тема за партите и искам в нея да чета и дискутирам именно за партите, а не още първия пост в нея да е "партите са българи" и въобще където и да се спомене топоним или етноним започващ с "б" или "в" веднага да бъде обявяван за прабългарски. Предполагам разбираш защо не ми харесва тоя пейзаж, който се е заформил напоследък тук, твърде много прилики започвам да откривам със сръбските ултрашовинистични форуми на които съм попадал - и там вадят карти по, които всичко де що започва със "с" примерно автоматично се доказва за изконно сръбско отново чрез развихряне на свободна лингвистична фантазия!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Е аз това имах предвид де. Никъде не съм отрекъл спомагателната роля на лингвистиката и археологията както и критичното четене на изворите.

Но ето сега например е пусната тема за партите и искам в нея да чета и дискутирам именно за партите, а не още първия пост в нея да е "партите са българи" и въобще където и да се спомене топоним или етноним започващ с "б" или "в" веднага да бъде обявяван за прабългарски. Предполагам разбираш защо не ми харесва тоя пейзаж, който се е заформил напоследък тук, твърде много прилики започвам да откривам със сръбските ултрашовинистични форуми на които съм попадал - и там вадят карти по, които всичко де що започва със "с" примерно автоматично се доказва за изконно сръбско отново чрез развихряне на свободна лингвистична фантазия!

Смятам че уточних какво имам предвид още в първия си отговор в тази тема.

Партите са си съвсем отделен народ, но като "скитски" такъв е нормално да има връзка с нашите предци. Например родното място на династията им.

Или фактът че династията на "сакът" Сурен, който е бил васал на партите, се изселва към Индия (към долното течение на река Инд), където създава държавата Кшатрапа, за един от чиито градове - Миннагара (там е имало римска търговска колония), Ал Бируни ще каже доста по-късно (през XI век) че "В Манкир - столицата на Балхара говорят език наречен кириали (няма веръзка с кирилицата)." Петър Добрев веднага започна да търси такъв град в Пенджаб и го намери, само че не обясни как "В Канаудж северната армия се бори срещу Мултан, а южната - срещу Балхара..", при положение че откритият от него Манкир се намира северно, а не южно от Мултан, пък и е основан по-късно.

Впрочем, запитвали ли сте се как може така изведнъж да изчезне без следа един такъв голям и мощен народ?

Къде са наследниците им? (Освен бартангците в Памир, за които всеки знае.) И къде са тези наследници в контекста на Средните векове?

Warlord, нормално е да се опитваме да проследим миналото си и да го търсим там където има някакви, па били те и косвени или фрагментарни сведения за него. И защо ако ги има е нужно да ги прескачаме, понеже ставало дума за друг народ? Ами нека да видим и неговата история тогава. Тук не става дума за марсианци, а за прадедите ни, в крайна сметка. А това че на някого се струва невероятно че те явно са били стар и културен народ на фона на днешния "пейзаж", може би е в реда на нещата, но нека да не обвинява в маниакалност тези които търсят и намират сведения за ОБЩИТЕ НИ ПРЕДЦИ.

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Впрочем, запитвали ли сте се как може така изведнъж да изчезне без следа един такъв голям и мощен народ?

Къде са наследниците им? (Освен бартангците в Памир, за които всеки знае.) И къде са тези наследници в контекста на Средните векове?

За кой точно народ става дума? Чии наследници са бартангците?

Какво следва от това, че династията на партите произхождала от град Балкх, а не от Буджунбура, например?

Изобщо каква милиция, какви пет лева?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За кой точно народ става дума? Чии наследници са бартангците?

Какво следва от това, че династията на партите произхождала от град Балкх, а не от Буджунбура, например?

Изобщо каква милиция, какви пет лева?

Ей, Бубуляк и тук ли ошета?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ей, Бубуляк и тук ли ошета?

Да не вземеш сега и да ме ”санкционираш”? Ролята дори на даскал не ти е по силите, байно!

Абе ти в кое училище санкционираш или вече си пенсия?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...