Отиди на
Форум "Наука"

Християнската символика и отношенията й с други мистични учения и религиозни системи


Recommended Posts

 • Потребител

Според мен кръста е въведен за да засили чувството за вина у хората, относно Христовото разпъване. По този начин контролирането и манипулирането на такива хора е по-лесно.

Първородния грях е също такава измислица, създадена да контролира и държи в зависимост простолюдието.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Според мен кръста е въведен за да засили чувството за вина у хората, относно Христовото разпъване. По този начин контролирането и манипулирането на такива хора е по-лесно.

Първородния грях е също такава измислица, създадена да контролира и държи в зависимост простолюдието.

Бог няма нужда от роботи ,на които може всеки момент да им спре батерийките ...

Кой ,какво и кога е държал , Търсачо ???

Нещо макар ,че блуждаете в нихилистичното пространство на изтока ,оставате на строго марксистка битийна и съзнателна основа ../..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Кръстът е соларен символ има го в много митологии. За значението му в Християнството вече стана дума. Преди всичко това е символ на изкупление, а не че внушава чувство за вина. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Бог няма нужда от роботи ,на които може всеки момент да им спре батерийките ...

Кой ,какво и кога е държал , Търсачо ???

БОГ няма нужда но Църквата има.

Припомни си КОНСТИТУЦИЯТА на Република България

Чл. 13.

(1) Вероизповеданията са свободни.

(2) Религиозните институции са отделени от държавата.

(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.

:bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
От гръцки произход билa и думата „ икона"/eikov oт гл. Eiko, eoika-подоен съм, приличам, изглеждам/, което е имало следните значения:

1. в собствен смисъл –портрет, образ, фигуративно изображение като картина, образ върху монета или камък, статуя, огледално отражение;

2. в преносен смисъл - подобие,мисловна картина;

3. изображение, жив образ в смисъл на прилика и олицетворение;

В Стария и Новия Завет вече тази дума се употребява вече в съвсем друг смисъл от „идол". Икона е употребена повече от 50 пъти със значение на изображение на нещо, което действително съществува, но не му се отдава поклонение като на идол или кумир /например Бит. 1 :26-27,Ис. 40:19/. В терминологията на Новия Завет има смисъл на образ, т.е. – картина, която прилича на изобразявания предмет.

Най-екзистенциалното смислово значение на употребата на думата „икона" дава обаче отново ап. Павел. Той нарича Иисус Христос „образ на невидимия Бог /Кол 1:15/ и „образ на Бога" /2Кор. 4:44/.

Целта на образа на Христос е да предава енергията-вибрациите на хората. Колкото по-близка е приликата между иконата и истинския образ на Христос, толкова по силно е въздействието на иконата.

В своята работа “Наука за космическата лъчева терапия” д-р Б.Батачаря казва: “Фотографията на човек има същите вибрации, каквито има самата личност. Следователно, генерираният и фокусиран върху снимката на пациента космически лъч мигновено се придвижва със своята естествена светлинна скорост, разпознава и обгръща въпросната личност. Космическият лъч незабавно започва работата си в съответното място вътре в човека.”

Ако имаше фотография на Христос тя щеше да излъчва същите вибрации като самия него.

Ето за каква сила-енергия-вибрации става въпрос:

25. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години,

26. и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше й станало още по-зле,

27. като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му;

28. защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея.

29. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта.

30. А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Целта на образа на Христос е да предава енергията-вибрациите на хората. Колкото по-близка е приликата между иконата и истинския образ на Христос, толкова по силно е въздействието на иконата.

В своята работа “Наука за космическата лъчева терапия” д-р Б.Батачаря казва: “Фотографията на човек има същите вибрации, каквито има самата личност. Следователно, генерираният и фокусиран върху снимката на пациента космически лъч мигновено се придвижва със своята естествена светлинна скорост, разпознава и обгръща въпросната личност. Космическият лъч незабавно започва работата си в съответното място вътре в човека.”

Ако имаше фотография на Христос тя щеше да излъчва същите вибрации като самия него.

Ето за каква сила-енергия-вибрации става въпрос:

25. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години,

26. и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше й станало още по-зле,

27. като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му;

28. защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея.

29. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта.

30. А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?

Това ти обяснение се нарича "мистификация на материята", което си е чисто езичество!

И не говори за "енергия" и "вибрация", когато цитираш Библията - в Библията никъде не се обясняват нещата по този начин. НЕ МАНИПУЛИРАЙ ТЕКСТА Й с привнесени твърдения и спекулативна подмяна на съдържанието й! :whistling: Това е НЕКОРЕКТНО, да не кажа, че е ФАЛШИФИКАЦИЯ!!! В този цитат за кръвоточивата жена изцелението не е от дрехата, А ОТ ИИСУС - тук не се приписват някакви мистични свойства или качества на материята, на дрехата!!! Дрехата/материята е средство, чрез което Божията благодат стига до нея понеже Е ОСВЕТЕНА от докосването до Иисус. Нейната мисъл и нейното сърце се уповават на Бог, от него търсят помощ, в него вярва тя. Ако това беше просто свойство на дрехата, просто магичен ритуал, то и палачите Му също се докосваха до него, ДО ДРЕХИТЕ МУ - Божията благодат обаче те не получиха, защото не я търсиха, не ВЯРВАХА В БОЖИЯ СИН! Та спасителна е не материята понеже притежава мистични свойства, а ВЯРАТА В СПАСИТЕЛЯ, вярата в Източника на Живота - Бога, е ЖИВОТ! Източника на Божията благодат е сам Бог, а материята може да бъде само посредник. Връзката с Бога чрез иконата с Неговия Образ /образа на Иисус Христос/ се осъществява не защото образа е пълно копие т.е. ИЗТОЧНИКА НА БЛАГОДАТТА НЕ Е САМИЯ ОБРАЗ, нито материята, боите и пр. нищо, веществено у нея, а НАШАТА мисъл, молитва, разговор с ПЪРВООБРАЗА, живия, съществуващия, ПОСРЕДСТВОМ ИКОНАТА! Иконата е прозорец към света нематериален, към Царството на Бога, към Бог, но тя не е самия Бог.

Какво е "енергия" и какво е "вибрация"?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това ти обяснение се нарича "мистификация на материята", което си е чисто езичество!

И не говори за "енергия" и "вибрация", когато цитираш Библията - в Библията никъде не се обясняват нещата по този начин. НЕ МАНИПУЛИРАЙ ТЕКСТА Й с привнесени твърдения и спекулативна подмяна на съдържанието й! :whistling: Това е НЕКОРЕКТНО, да не кажа, че е ФАЛШИФИКАЦИЯ!!! В този цитат за кръвоточивата жена изцелението не е от дрехата, А ОТ ИИСУС - тук не се приписват някакви мистични свойства или качества на материята, на дрехата!!! Дрехата/материята е средство, чрез което Божията благодат стига до нея понеже Е ОСВЕТЕНА от докосването до Иисус. Нейната мисъл и нейното сърце се уповават на Бог, от него търсят помощ, в него вярва тя. Ако това беше просто свойство на дрехата, просто магичен ритуал, то и палачите Му също се докосваха до него, ДО ДРЕХИТЕ МУ - Божията благодат обаче те не получиха, защото не я търсиха, не ВЯРВАХА В БОЖИЯ СИН! Та спасителна е не материята понеже притежава мистични свойства, а ВЯРАТА В СПАСИТЕЛЯ, вярата в Източника на Живота - Бога, е ЖИВОТ! Източника на Божията благодат е сам Бог, а материята може да бъде само посредник. Връзката с Бога чрез иконата с Неговия Образ /образа на Иисус Христос/ се осъществява не защото образа е пълно копие т.е. ИЗТОЧНИКА НА БЛАГОДАТТА НЕ Е САМИЯ ОБРАЗ, нито материята, боите и пр. нищо, веществено у нея, а НАШАТА мисъл, молитва, разговор с ПЪРВООБРАЗА, живия, съществуващия, ПОСРЕДСТВОМ ИКОНАТА! Иконата е прозорец към света нематериален, към Царството на Бога, към Бог, но тя не е самия Бог.

Какво е "енергия" и какво е "вибрация"?

Няма да ти обяснявам за 5-те елемента, щот няма да го разбереш и не е писано в Библията. Ще ти говоря за Светия Дух и неговите проявления.

Когато говори за Дух Светий, Христос има предвид силата на БОГ, която извършва всичко живо на този свят.

Самият Христос помага на хората имено, чрез тази сила, но тя не е негова, а на ОТЦА.

Когато тази сила се събуди в нас се усеща Хладния полъх усетен на Петдесятница. Без да се усети това не може да става въпрос за Кръщенета, Втори Раждания и т.н. Именно този полъх се нарича вибрация.

Когато хората са чисти този полъх е хладен, но когато имат проблеми, Светия Дух изграря проблемите и се получават затопляния. Цялото тяло на Христос бе изпълнено с такива вибрации, и те се излъчваха от него и отиваха във хляба и водата.

Затова и той има каза да ядат неговото тяло и да пият неговата кръв, които са вибрациите на Светия Дух.

Христос говори само за това, но кой ли го разбира?

Ако нещо не е ясно питай.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Няма да ти обяснявам за 5-те елемента, щот няма да го разбереш и не е писано в Библията. Ще ти говоря за Светия Дух и неговите проявления.

Когато говори за Дух Светий, Христос има предвид силата на БОГ, която извършва всичко живо на този свят.

Елементите са повече от пет!

Самият Христос помага на хората имено, чрез тази сила, но тя не е негова, а на ОТЦА.

Когато тази сила се събуди в нас се усеща Хладния полъх усетен на Петдесятница. Без да се усети това не може да става въпрос за Кръщенета, Втори Раждания и т.н. Именно този полъх се нарича вибрация.

Когато хората са чисти този полъх е хладен, но когато имат проблеми, Светия Дух изграря проблемите и се получават затопляния. Цялото тяло на Христос бе изпълнено с такива вибрации, и те се излъчваха от него и отиваха във хляба и водата.

Затова и той има каза да ядат неговото тяло и да пият неговата кръв, които са вибрациите на Светия Дух.

Христос говори само за това, но кой ли го разбира?

Ако нещо не е ясно питай.

Да, Дух Светий изхожда от Отца чрез Сина. И след първото ти изречение вече следва кашата :head_hurts_kr: Значи "силата" не е на Иисус, ма иначе си е наша - тя е у нас и ния можем да я събудим :head_hurts_kr: И от къде ти тези думи след първото изречение - от где са тез свободни съчинения и интерпретации? Св.Дух бил "вибрация" - И КОЙ ГО ТВЪРДИ И КОЙ ГО Е КАЗАЛ? "Цялото тяло на Христос бе изпълнение с такива вибрации" :whistling:

И на кой ги е говорил тез неща Иисус? И от къде знае, че му е говорил Иисус Христос?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
И на кой ги е говорил тез неща Иисус? И от къде знае, че му е говорил Иисус Христос?

Чети думите на Христос и ще разбереш за какво иде реч.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Чети думите на Христос и ще разбереш за какво иде реч.

Христос е бил Сахаджа йогин и Христос учи на енергиите, чакрите и издигането на Кундалини. Това трябва да се разбере от текстовете на Търсача! :tooth:

Който не се съгласява с това не разбира думите Христови. :crazy:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз съм чел Библията на няколко езика:

- старобългарски

- латински

- съвременен български (с някои букви, премахнати с езикова реформа през 1946 г. )

- съвременен френски

- съвременен английски

- съвременен руски

- есперанто (международен език)

Явно е било напразно сравняването на спорни текстове.

Излиза, че нищо не съм разбрал от текстовете...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Явно е било напразно сравняването на спорни текстове.

Излиза, че нищо не съм разбрал от текстовете...

Текстове се сравняват, но резултат няма. Например вековният спор за filioque. Всеки трябва да се самоопредели: православие, католицизъм и т.н. и да спазва съответната традиция. Ако разсъждава от себе си не е от традицията и не се позовава на нищо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Текстове се сравняват, но резултат няма. Например вековният спор за filioque. Всеки трябва да се самоопредели: православие, католицизъм и т.н. и да спазва съответната традиция. Ако разсъждава от себе си не е от традицията и не се позовава на нищо.

Доколкото разбирам Историка просто не е чел където трябва - Ошо, Шри Матаджи Нирмала Деви и прочие "Христосовци" - В техните собствени "Библии", където обясняват с думи що са пък и те "Христосовци". :doh: Няма значение, че по нищо не си приличат с онзи Христос дето е Иисус, но пък се опитват да прикрият и замаскират разликата като все пак тук-таме го цитират споменавайки го или забравяйки източника си :bigwink: и така стават подобни Нему, да ама не :whistling: Ето така с техните си писания се опитват да подменят смисъла и съдържанието на Библията според техните учения - "видите ли не точно това е казал Иисус Христос, а... еди-кво си...", ако пък им е трудно все пак манипулативно да подменят списъла й - "това е добавено по-късно, изменено, редактира, ама го е имало...", ма откъде се знае, че го е имало - ОЩЕ ЧАКАМ ОТГОВОРА МИ НА ВЪПРОСА:

- КОИ са източниците, от които черпят знание вярващите в реинкарнацията, че някога в Библията го е имало това учение?

- И смислен отговор - какви са били мотивите то да се премахне от нея? Какъв е смисъла от тази конспиративна промяна? Все пак, за да е премахнато трябва да има някаква особенно важна причина - коя е тя?

До тук, който и да съм питала - все няма отговор. И поради что се ражда подобно твърдение??? Освен на база "пророческите" твърдения на съвременните ни "Христосовци"-компилатори между източните религ.учения и християнството.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Христос е бил Сахаджа йогин и Христос учи на енергиите, чакрите и издигането на Кундалини. Това трябва да се разбере от текстовете на Търсача! :tooth:

Който не се съгласява с това не разбира думите Христови. :crazy:

:coolthumb:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
- КОИ са източниците, от които черпят знание вярващите в реинкарнацията, че някога в Библията

Ето някои такива основания на теософи и езотерици:

Матей 16:

13. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?

14. Те отговориха: едни - за Иоана Кръстителя, други - за Илия, а някои - за Иеремия, или за едного от пророците.

Матей 11:

14. И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде

Йоан 9:

1. И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение.

2. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?

Христос, обаче не потвърждава и не отрича за прераждане, а отговаря съвсем в друг смисъл. Илия пък, според писанието, изобщо не е умирал, за да се преражда.

По-важно в случая е вашето питане: "И смислен отговор - какви са били мотивите то да се премахне от нея? Какъв е смисъла от тази конспиративна промяна?"

Link to comment
Share on other sites

 • 10 years later...
 • Потребител

От 1290 години все повече се появява в кодексите бясната и обикновенно загубен дуел на рицар с.....ОХЛЮВ. Имали подобно в православното минало? И какво може да символизира?

Középkori lovagok vs csigák 11645.jpg?lavid=241698 11643.jpg?lavid=241698 11650.jpg?lavid=241698 11646.jpg?lavid=241698 11647.jpg?lavid=241698 11648.jpg?lavid=241698 11649.jpg?lavid=241698 

https://mult-kor.hu/miert-harcolnak-a-kzepkori-lovagok-allandoan-csigakkal-20170404

Едно успях да издиря, че охлюват е бил символ на вечноста при египтяните и персийците. После при гърците символ на андрогините. В раното християнство станал символ на мързеливост, ленливост....

Може би затова се борят упорито срещу него рицарите. Да не забравят да се борят против ленливоста в браненето на християнизма?

Кой знае?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител
On 7.02.2009 г. at 12:14, Tъpcaч said:

Според мен кръста е въведен за да засили чувството за вина у хората, относно Христовото разпъване. По този начин контролирането и манипулирането на такива хора е по-лесно.

 

Първородния грях е също такава измислица, създадена да контролира и държи в зависимост простолюдието.

Удивително е, как децата знаят да престъпват законите на родителите си, след това да лъжат че не са, след това да манипулират родителите си от най-ранна възраст – видимо не са ангелчета, ако и да има една форма на невинност в тях. И колкото повече човек расте и остарява, толкова повече е склонен да води нойни, да убива други хора за петрол, за банани, за краставици и за какво ли не; и ако това не е доказателство, че злото живее в човека...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...