Отиди на
Форум "Наука"

Старобългарски, старославянски, църковнославянски


Recommended Posts

 • Потребител

Тази тема беше отделена от "Хазарската мисия на Константин Философ-Кирил и Методий"

В тази тема както и на други места в нета напоследък попадам на изключително странни за мен тези, термини и понятия като "старобългарски език". Въпреки, че не е тук мястото да се дискутира този "проблем" (ако някой иска да отвори нова тема) бих искал да драсна няколко реда.

Понятието "старобългарски език" според мен е тотално нередно да се употребява, особено при контактите с чужденци, защото се създава мешавица и много от тях се сещат за прабългарите и за техния език и са необходими допълнителни уточнения.

Това, което ме учуди е, че в главата на много хора, защитаващи тезата за "старобългарски език" също е мешавица и те самите не могат да се разберат със себе си дали става дума за славянския език, за прабългарския език или за някакъв извратен хибрид, който съществува само в техния мозък.

Освен това в листите със "старобългарските думи" "останали от Аспарух" са включени един куп думи, които или нямат нищо общо с прабългарския или не може да се докаже, че са влезли от него.

Следните "старобългарски"/"прабългарски" думи (както вече споделих мазало) в различни източници в нета ми направиха впечатление:

баща, батко, свиря, мириша, къща, чета, бъбрек, пита, хоро, левент, омраза, мегдан, стока, черва и т.н.

Сигурно утре някой ще каже, че и лялям или камара е "пра/старобългарска" дума. И звукът Ъ бил уникален, разбираш ли, за българския език.

По въпроса за това колко са били прабългарите или примерно траките вече има достатъчно генетични проучвания за да си отговорите на въпроса горе-долу, ама тогава няма да има спор, нали?

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 352
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребители
В тази тема както и на други места в нета напоследък попадам на изключително странни за мен тези, термини и понятия като "старобългарски език".
Това си е твой проблем. Вярно, че форумът има и образователни функции, .............. стига, де. Форумът има различни функции.

Понятието "старобългарски език" според мен е тотално нередно да се употребява, особено при контактите с чужденци, защото се създава мешавица и много от тях се сещат за прабългарите и за техния език и са необходими допълнителни уточнения.

Освен това в листите със "старобългарските думи" "останали от Аспарух" са включени един куп думи, които или нямат нищо общо с прабългарския или не може да се докаже, че са влезли от него.

За какви "листи" става дума?

Следните "старобългарски"/"прабългарски" думи (както вече споделих мазало) в различни източници в нета ми направиха впечатление:

Аха, сега разбрах. Значи "листите" са "различни източници в нета".

Невски, ти си върховен бе, пич! Какво си завършил, байновото?

По въпроса за това колко са били прабългарите или примерно траките вече има достатъчно генетични проучвания за да си отговорите на въпроса горе-долу, ама тогава няма да има спор, нали?

Ясно. Некой пак е земал генетични проби от прабългарите и траките и ги е сравнявал. При наличието на толко прабългари и траки около нас, това никога не е било проблем.:crazy_pilot:

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Не зная доколко маже да върши работа следния цитат, но го пускам:

От хърватския историк Стиепан Сръкул е написана “Повийест хървата, сърба и словенаца”. Издадена е в Загреб от Ст. Кугли — книжарница на Кралския университет и Югославянската академия през 1921 г. В част първа, на страница 14, при страничното заглавие “Бугари”, е писано следното: “Българският народ се създаде от турските (?) българи и от един дял на онези славяни, които са били на левия бряг на долния Дунав, а след това са преминали Дунава във времето на цар Юстиниан и неговите наследници и се настанили из пустите и ненаселени римски покрайнини, дори до южна Гърция. Тия славяни са били три групи: северна, която е заемала източна Мизия между Дунав, Черно море и Балкана; средна — която е обхващала средна и южна Македония; и южна — която се е простирала по Епир, в Тесалия и Пелопонез. Последната е била най-слаба и постепенно се е претопила между гърците и албанците”.

Други подобни просто не са ми под ръка м момента!

А бе Арманд сръбска книга от 1921 г.ли намери да цитираш като доказателство.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Я да видим все пак ,какво говорят изворите ,а не пръкналите се през 18 век. немски фашизоиди .

Има ли разлика между "слов-кне" и "блъгаре" ?

Известно е, че в най-важните старобългарски сведения за покръстването и създаването на глаголицата и кирилицата често се говори за "слов-Ьне". По-долу ще покажа, че през IX в. и след това под "слов-Ьне" не се разбира нещо отделно от "блъгаре". Всъщност българите са възприемани като един от славянските народи чак до края на XVIII в.,

1 9 ^

когато немските учени Шльоцер , Тунман и Енгел изказват предположение, че

българите са от ту рски или татарски произход. През XVIII в. Паисий пише в "История

словеноболгарская" следното:

От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе,

първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели.

Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски

светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая

история4.

Разглеждайки въпроса за наличието или липсата на разлика между "блъгаре" и

"слов-Ьне", важно е да се имат предвид думите, означаващи "народ" в старобългарските

текстове. На първо място е "ььзыкъ". Тази дума се използва със значение и на "народ",

и на "език". Най-ясен пример за това е "Краткою житие на Кирил", където пише: След това отиде на р. Брегалница и там намери няколко от славянските народи

покръстени (и ОБрете WT слов-кнеклго АЗЫКА неколико κρψβΗ^), а които намери

непокръстени, той ги кръсти и обърна към православната вяра и им написа книги на славянски език (и НАПИСАВ ИЛ\Ъ КНИГЫ словенским АЗЫКОМ) .

Това двойно значение на думата "ььзыкъ" безспорно доказва, че щом тези, които пишат на славянски език, се самоопределят като представители на българския народ, то те

1 August Ludwig Schlozer, Allgemeine Nordische Geschichte, Halle, 1771

2 Johann Thunmann, Untersuchungen uber die Geschichte der ostlichen europaischen Volker. Erster Teil,

Leipzig, 1774

3 Johann Christian von Engel, Geschichte v. Bulgar. 1794

4 Славянобългарска история, под редакцията на Петър Дине ков, 1972

5 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

автоматично слагат знак за равенство между българския и славянския народ/език. Чудесен пример е Йоан Владислав, който твърди, че е родом българин1 (вж. по-долу). Тук ще изброя други примери за липсата на дистинкция между "българско" и "славянско" в писмените извори:

1. Посоченият и по-горе старобългарски разказ "Чудо на св. Георги с българина". Главният герой казва, че е от "новопокръстения български народ" (νντ ььзыкд

2. Пространното житие на Климент Охридски, съставено от неизвестен негов ученик

след 916г. и дошло до нас в разширена гръцка редакция. Съставителят на това житие

назовава себе си и своите сънародници с името "българи" (Βούλγαροι), а езика, на

който те говорели и пишели, като език на българите (γλώσση Βουλγάρων). Освен това

Климент е наречен "български светилник" 2.

3. Известната служба в памет на Йоан Рилски, съставена наскоро след неговата смърт,

т.е. след 946 г. Там той е наречен "съгражданин" на българите (Елъгдром съгрдждднине).

4. В "Беседата на презвитер Козма против богомшште" четем, че поп Богомил

проповядвал в "българската земя" (въ ptvkb волглрст-Ь)

5. В "Български апокрифен летопис" авторът твърди, че първият български цар се

наричал Слав4.

6. Известно е, че Константин-Кирил Философ измислил славянската азбука. Само че в

"Разумник", старобългарски апокриф, широко разпространен сред книжовните българи,

пише следното:

Кой изнамери българската книга? Кирил Философ.5

7. По времето на цар Симеон е съставено едно летописно произведение, озаглавено

"Историкии". Авторът е Константин Преславски. Тази хроника е написана въз основа

на византийски извори и затова авторът не се е спрял подробно на събитията от нашата

история. Все пак той с гордост е написал за император Никифор, че е убит в България -

Никифоръ... кг© же О^БИШД ВЪ влъгдр'Ьхъ

8. Тодор Доксов, в приписката си към старобългарския превод на "Словата на Атанасий

Александрийски против арианите" нарича Симеон КЫАЗД zfituj влъгдрьскд. Борис също

е наречен КЫАЗ(Ь) влъгдрскы. Добавя също, че той покръстил българите (Борис Болгдры

rh[m]cnbk ес[ть]). Освен това Тодор Доксов твърди, че преводът на Константин

Преславски бил от гръцки на славянски .

9. В пролога към превода на византийското съчинение "Богословие" ("Небеса")

преводачът Йоан Екзарх се нарича "ексдРх©л\ь влъгдрскомь". В същия пролог писателят

възхвалява светия Константин, който начертал "букви за славянските книги" (писмеыд

слов-кыскыих кънигъ)8.

И. Заимов и В. Тъпкова-Заимова, Битолски надпис на Йоан Владислав, самодържец български, София, 1970

2 Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, 1966 г.

3 М.Г. Попруженко, Козма Пресвитер болгарский писател X века, Български старини, VIII, София, 1936

4 Ив. Дуйчев, Из старата българска книжнина, т. I

5 Йордан Иванов, Богомилски книги и легенди, София, 1925

6 Златарски, В. Н. Най-старият исторически труд в старобългарската книжнина. Списание на БАН, 27,

1923, 177-182.

7 Динеков. П., Куев, К., Петканова, Д. Христоматия по старобългарска литература. С, 1967, 108-109

(превод на К. Куев).

8 Богословие святаго Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Екзарха Болгарского. По харатейному списку

Синодальной библиотеки. Москва, 1877

10. В "Солунската легенда" за живота на Кирил категорично е поставен знак за

равенство между българи и славяни - "иди сред славянските народи, наречени

българи" (иди вь землю и вь кзики словинские, се рекше вльглре) .

11. В Наумовото житие от първата половина на X в. се говори за "българска земя" и за

"българи" и същевременно за "славянския народ на Девол"2.

12. В "Кратко Кирилово житие" от среднобългарско време четем, че Кирил е hjljv сьш

Елъгдринь .

13. В служба на Кирил в Скопски миней четем - и КНИГАМИ вльгдрскыми пройде и до Рима

4

же дошедь .

14. В служба на Иван Рилски от XIII в. се казва, че Климент и Наум са пишели на

български и че Иван Рилски бил българин родом .

15. Византийските извори от IX в. и след това говорят само за българи на територията

на България. Примерите от IX в. са много - хрониката на Георги Монах, житието на

Петър Патрикий, житието на Николай Студит, анонимна хроника, съставена между

848-886, "Клеторологион" на Филотей, съчиненията на цариградския патриарх Фотий

и др.

16. Ценни източници са и западните летописи, споменаващи българи през ΙΧ в. - т.нар.

"Универсална хроника", "Делата на Неаполските летописи", "Кратки лаурисенски

летописи", "Ситийски летописи", описанието на т.нар. "Баварски географ",

"Животоопис на Карл Велики" от Айнхард, "Фулденски летописи", "Животоопис на

Людовик", "Ведастинска хроника", стихове от Валафрид Страбон, Писмо на Лотар II

до папа Адриан, Коментара към евангелието на Христиан Друтмар, Писмата на папа

Йоан VIII, Животоописание на папа Адриан II от Анастасий Библиотекар, "Бертински

летописи", Хроника на Регинон и др. В тях също се говори само за един народ

(bulgarorum gens, bulgarorum nation, populus bulgarorum) , на което обръща внимание и

Димитър Ангелов8.

17. До нас е достигнало едно съчинение на арабския писател Абу Обеид Ал Бекри. То съдържа разказ на евреина Ибрахим Ибн Якуба, който през 965г. имал възможност да се срещне и разговаря с пратеници на българския цар. Те му заявили, че били българи (ал блакарин) и че са превели евангелието на славянски език9. 18. Арабските автори често смятат "българи" за равнозначно на "славяни" (сакалиба/саклаби). Ето някои примери:

- Ал Табари, живял към края на IX в., съобщава, че през 897г. "славяни нападнали

ромеите в голямо количество и избили много от тях"10. Става дума за поражението,

нанесено от войските на Симеон на византийците в битката при Българофигон.

- Ибн Фадлан през 922 г. посещава т.нар. "Волжка България". Видяното и чутото той

описва в книгата си "Трактат" ("Рисала")11. Това е може би най-ценният и

същевременно първият достигнал до нас писмен източник за волжките българи. Ибн

1 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

2 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

3 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

4 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

5 Йордан Иванов, Български старини из Македония, София, 1931

6 Поместени в ГИБИ, T.IV

7 Почти всички са обнародвани в ЛИБИ, т. II

о

Димитър Ангелов, Образуване на българската народност, София, 1981, с.302

9 В. Златарски, Известието на Ибрахим Ибн Якуба за българите от 965 г., СпБАН клон ист. фил. и фил.

общ., XX, 1921, с. 67-87)

10 В. Златарски, История, I, ч. 1

11 Ибн Фадлан, Пътешествие до Волжка България, Л.-М. Бораджиева, превод от арабски Г. Наумов,

София, 1992

Фадлан е един от пратениците, изпратени от Багдад по искане на българския владетел

Алмус, за да укрепят неотдавна приетия ислям. За него "славяни" и "българи" са

взаимозаменяеми понятия. Понякога нарича владетеля Алмус "пар на българите", а

друг път - "пар на славяните".

- Прочутият арабски историк, географ и компилатор Шейх Имам Шихаб ад-Дин Абу

Ά6дулах Якут б. Ά6дулах ал-Хамауи ар-Руми ал-Багдади (ок. 1179 - 1229) казва за

столицата на Волжка България следното:

Булгар - град на славяните, разположен на север1.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Забележете - скъсва мира с българите и напада славяните. Има ли нужда от пояснения?!

И какво трябва да следва от това? Че българите и славяните са в съюзни отношения помежду си? Ами защо не обърнеш внимание поне на текста на патриарх Никифор, който сам си цитирал: "Они владычествуют и над живущими поблизости славянскими племенами ..."

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Текста на патриарх Никифор си е широко известен но в него няма и половин дума за съюз между славяни и българи.Да не говорим че няма смисъл да го цитираш на руски / между другото превода не е съвсем коректен/ - има си го и на български.Точно руските историци пък са написали такива уникални глупости за тези "седем племена" - втората славянска държава след тази на Само и т.н.Ако продължаваш да се ровиш по руските сайтове най-накрая ще попапднеш на подобен бисер - че преди Аспарух на Балканите имало славянска държава на "седемте славянски племена".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Точно така - акад.Державин и проф.Никитин - между 1949 и 1951г. А в български вариант това твърдение аха да поеме Ал.Бурмов (1951), но след като извъртя една такава статия, се усети и спря. Впрочем междувременно пък от СССР се промени политическият и научен вятър, защото умря Сталин.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И какво трябва да следва от това? Че българите и славяните са в съюзни отношения помежду си? Ами защо не обърнеш внимание поне на текста на патриарх Никифор, който сам си цитирал: "Они владычествуют и над живущими поблизости славянскими племенами ..."

А, таман щях да го соча същото. "Те владеят и над живеещите наблизо славянски племена и едни поставиха за охрана от намиращите се в съседство авари, а други - за наблюдение над намиращите се наблизо ромеи."

Владеят.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
В тази тема както и на други места в нета напоследък попадам на изключително странни за мен тези, термини и понятия като "старобългарски език". Въпреки, че не е тук мястото да се дискутира този "проблем" (ако някой иска да отвори нова тема) бих искал да драсна няколко реда.

Понятието "старобългарски език" според мен е тотално нередно да се употребява, особено при контактите с чужденци, защото се създава мешавица и много от тях се сещат за прабългарите и за техния език и са необходими допълнителни уточнения.

Това, което ме учуди е, че в главата на много хора, защитаващи тезата за "старобългарски език" също е мешавица и те самите не могат да се разберат със себе си дали става дума за славянския език, за прабългарския език или за някакъв извратен хибрид, който съществува само в техния мозък.

Освен това в листите със "старобългарските думи" "останали от Аспарух" са включени един куп думи, които или нямат нищо общо с прабългарския или не може да се докаже, че са влезли от него.

Следните "старобългарски"/"прабългарски" думи (както вече споделих мазало) в различни източници в нета ми направиха впечатление:

баща, батко, свиря, мириша, къща, чета, бъбрек, пита, хоро, левент, омраза, мегдан, стока, черва и т.н.

Сигурно утре някой ще каже, че и лялям или камара е "пра/старобългарска" дума. И звукът Ъ бил уникален, разбираш ли, за българския език.

По въпроса за това колко са били прабългарите или примерно траките вече има достатъчно генетични проучвания за да си отговорите на въпроса горе-долу, ама тогава няма да има спор, нали?

"Старобългарски" е езикът, на който са направени първите текстове с българската азбука, т.е.славянската. На него са написани първите книги, от които "тръгва" славянската култура - със сръ6ската и руската редакция и пр. Наричат го кой знае защо "църковнославянски".

Чужденците са умни хора, ще схванат за какво иде реч. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

И какво трябва да следва от това? Че българите и славяните са в съюзни отношения помежду си? Ами защо не обърнеш внимание поне на текста на патриарх Никифор, който сам си цитирал: "Они владычествуют и над живущими поблизости славянскими племенами ..."

И какво пък трябва да следва от това?

Честно. Не разбирам. До вчера едни хора тук твърдяха, че нямало доказателства за славяни. Сега славяните се "появиха", но пък другаде ги засърбя - някакъв ромей бил употребил глагола "владеят".

Добре де, ти какъв глагол искаш да употреби "не владеят"?!, така ли?

Естествено, че в рамките на една държава централната власт по принцип "владее" над всички поданици в нея.

Или може би, за да е доволен гусин Йончев и КГ125, патриарх Никофор е трябвало да напише специален очерк за отношенията между племенните вождове и българския владетел в Плиска?!, а не да се задоволи с само глагола "владеят"?! ...........НЕ СМЕШНА ЦЕНЗУРА.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Точно така - акад.Державин и проф.Никитин - между 1949 и 1951г. А в български вариант това твърдение аха да поеме Ал.Бурмов (1951), но след като извъртя една такава статия, се усети и спря. Впрочем междувременно пък от СССР се промени политическият и научен вятър, защото умря Сталин.

На Ал. Бурмов ,между впрочем дължим признанието ,че българите са стар индоевропейски трако-сарматски народ. Ако някой погледне историята и на Державин в която е застъпена , също автохтонната теза ,ще си даде ясна сметка , откъде му е духало по врата на Бурмов.

Да не говорим ,ча истоирията на Державин е унищожена и до днес не може да се открие .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Естествено, че в рамките на една държава централната власт по принцип "владее" над всички поданици в нея.

Или може би, за да е доволен гусин Йончев и КГ125, патриарх Никофор е трябвало да напише специален очерк за отношенията между племенните вождове и българския владетел в Плиска?!, а не да се задоволи с само глагола "владеят"?! Смешни неща.

:):) Тъй, ама в текста се казва "българите владеят"; Централната власт значи е тяхна.

Не казва "съюзиха се и се разбраха".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
И какво пък трябва да следва от това?

Честно. Не разбирам. До вчера едни хора тук твърдяха, че нямало доказателства за славяни. Сега славяните се "появиха", но пък другаде ги засърбя - някакъв ромей бил употребил глагола "владеят".

Добре де, ти какъв глагол искаш да употреби "не владеят"?!, така ли?

Естествено, че в рамките на една държава централната власт по принцип "владее" над всички поданици в нея.

Или може би, за да е доволен гусин Йончев и КГ125, патриарх Никофор е трябвало да напише специален очерк за отношенията между племенните вождове и българския владетел в Плиска?!, а не да се задоволи с само глагола "владеят"?! Смешни неща.

Изглежда, бележките ми дразнят някого. Съжалявам за това, не съм го целял.

Но не съжалявам за това, че чета изворите и изводите, които правя, са по тях, а не против тях. Особено пък когато нямам никакво основание да се съмнявам в съдържанието на текста или осведомеността на автора.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

:):) Тъй, ама в текста се казва "българите владеят"; Централната власт значи е тяхна.

Добрутро! Разбира се, че е тяхна. Тук никой не оспорва това.

Изглежда, бележките ми дразнят някого. Съжалявам за това, не съм го целял.

Но не съжалявам за това, че чета изворите и изводите, които правя, са по тях, а не против тях. Особено пък когато нямам никакво основание да се съмнявам в съдържанието на текста или осведомеността на автора.

Не, не се дразня, Йончев. Ти си достатъчно компетентен и интелигентен, така че аргументираната дискусия с теб, по принцип, винаги е била интересна.

Държа да те информирам, че аз не съмнявам нито в съдържанието на текста, нито в осведомеността на автора. Проблемът идва от разбирането на текста, чието съдържание ние с теб, вероятно, тълкуваме по различен начин.

Между другото, сведението е съвсем ясно и не виждам поле за разнопосочни интерпретации.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тъй ли , ,а хуно-тюркско има ли ???

Това ми прилича на някаква детска градина.

Естествено, че нито сармато-тракийски, нито хуно-тюрски народи няма.

Етногенезисът на съвременните българи включва както древните българи (индоевропейци), които дават името на народа ни, така и славяните от българската група, чиито език говорим, така и по-ранното индоевропейско балканско население, чиито брой вероятно никак не е бил малък; и трите групи допринасят за уникалните етнографски и етнокултурни особености на днешния българския народ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
и славяните от българската група, чиито език говорим
Уважаеми , г-н Хърс , кои са тези митични наклонителни ,ако през 20-ти век. разни политически фикции , можеха да минат с лека ръка - то , абсолютно некоректно е да боравите с такива измислени термини ...

Славяни от групата на Шаро , ами , по какво ги разпознахте ??? По номера на обувките ???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Уважаеми , г-н Хърс , кои са тези митични наклонителни ,ако през 20-ти век. разни политически фикции , можеха да минат с лека ръка - то , абсолютно некоректно е да боравите с такива измислени термини ...
Заниманията с глупости не са ми любим спорт, но си мисля, че трако-сарматски или как беше "блатно-келтски" е доста по-измислен термин, предизвикващ, ако не бурен смях, то поне съчувствено поклащане на глава сред нормалните хора.

Славяни от групата на Шаро , ами , по какво ги разпознахте ??? По номера на обувките ???
Един обущар вероятно би се заинтерсувал от номера на обувките им. Това, между другото, е интересна тема, Ризар. Защо не откриеш една нова тема. Нещо в твой стил като: "Грешни модели и исторически фалшификации на номерата на обувките на българските славяни от Иречек и компания". Мисля, че ще обогати форума.

Иначе, по принцип, децата в първи клас, не само в българските училища, вероятно са чували за различни славянски езици. Допускам, обаче, че някои хора тук, покрай изучаването на трако-сармато-блатно-келтски език, може и да пропуснали факта на съществуване на български, сръбски, руски, словенски, чешки, полски и т. н. езици.

Случва се. :crazy_pilot:

Една препоръка към модератора КГ125: Брато като триеш коментарии, които не ти харесват, трий и пасажа, който се коментира. Иначе хората, които четат този форум, изпадат в ЧУДЕНКА. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Заниманията с глупости не са ми любим спорт, но си мисля, че трако-сарматски или как беше "блатно-келтски" е доста по-измислен термин, предизвикващ, ако не бурен смях, то поне съчувствено поклащане на глава сред нормалните хора.

Един обущар вероятно би се заинтерсувал от номера на обувките им. Това, между другото, е интересна тема, Ризар. Защо не откриеш една нова тема. Нещо в твой стил като: "Грешни модели и исторически фалшификации на номерата на обувките на българските славяни от Иречек и компания". Мисля, че ще обогати форума.

Иначе, по принцип, децата в първи клас, не само в българските училища, вероятно са чували за различни славянски езици. Допускам, обаче, че някои хора тук, покрай изучаването на трако-сармато-блатно-келтски език, може и да пропуснали факта на съществуване на български, сръбски, руски, словенски, чешки, полски и т. н. езици.

Случва се. :crazy_pilot:

Една препоръка към модератора КГ125: Брато като триеш коментарии, които не ти харесват, трий и пасажа, който се коментира. Иначе хората, които четат този форум, изпадат в ЧУДЕНКА. :post-20645-1121105496:

Говорим не за езици ,а за хора от някаква си група ...

Освен това в научната литература се говори за готска писменост , беска писменост и т.н.

Досега не съм чувал за чешка писменост ,

Съгласен съм ,че има чешки език ,който отразява правилно говора на народността , наречена ''чешка'' , пригодена с латински графични знаци , но дали тя е славянска/ робска дълбоко се съмнявам .

И още нещо ,което пропускаш , покрай посивелите си къдрици ... Знаеш , ли кога всъщност са организирни правия српски , чешкия , руския или полския езици ??? Доста след 17-ти век ... ,ама не ти изнася , да го приемеш като факт , нали ???

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Говорим не за езици ,а за хора от някаква си група ...
Именно, приятелю. Ти делиш хората на групи по "номерата на обувките". Затова ти предложих да откриеш съответната тема или да се пренесеш в обущарския форум. Учените - историци и лингвисти ги класифицират по езика, който говорят.

Съгласен съм ,че има чешки език.......
Сериозно? Не може да бъде! Не ме шокирай така, бе човек! Не вярвах, че ще се съгласиш относно това.

И още нещо ,което пропускаш , покрай посивелите си къдрици ... Знаеш , ли кога всъщност са организирни правия српски , чешкия , руския или полския езици ??? Доста след 17-ти век ... ,ама не ти изнася , да го приемеш като факт , нали ???
Шефе, ние просто говорим на "различни езици". Не те знам какво си учил, нито пък какво разбираш под "правия спрски". Учените лингвисти проследяват особеностите в развитието на всеки славянски език от момента на разселването на отделните групи славянски племена в средата на Първото хилядолетие след Христа и по-късно с възникването на техните писмени форми. По въпроса има изписани хиляди томове в десетки европейски страни. Виждам, обаче, че ти си по-акъллия от всички тези хора, взети заедно на квадрат!

поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

поздрави

Чувала жабата ,че подковават кравата и си вдигнала бутчето и тя ... :crazy_pilot:

Ти май , нещо грешно си си доучил , да знаеш ,случайно ,че и преди , и след 885 год. няма друг език освен българския , за групата население ,която не носи твоя номер обувки???

Да знаеш , че случайно ,чак към ту 14-ти век. , ще се появят някакви си редакции -ресавска, търновска ,а руска към ту 17-ти век. Да знаеш случайно ,че чеши, поляци ,словаци и прочиеляци няма никога повече да пишат на някаква си своя разновидност на този език ,а ще ползват латиница ??? Да знаеш ляхите с колко букви изписват звукът '' щ" ??? С 4-ри !!!

Да ,знаеш случайно ,че хърватите са си ползвали доста дълго глаголицата ,докато папистите не са я анатемосали и нея ???

и с това забележи , златни българино ,са съгласни всички твои приятели славянолингвисти ,но не наричат езика - БЪЛГАРСКИ ,както той е зафиксиран и от всички извори , но ПСЕВДОСЛАВЯНСКИ.

На коя ДЪРЖАВА - "СЛАВЯНИЯ'' , БЕ НЕРАЗУМНИЙ БОЛГАРИНО !!!!!????

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Това си е твой проблем. Вярно, че форумът има и образователни функции, .............. стига, де. Форумът има различни функции.

За какви "листи" става дума?

Аха, сега разбрах. Значи "листите" са "различни източници в нета".

Невски, ти си върховен бе, пич! Какво си завършил, байновото?

Ясно. Некой пак е земал генетични проби от прабългарите и траките и ги е сравнявал. При наличието на толко прабългари и траки около нас, това никога не е било проблем.:crazy_pilot:

Хърсчо,

Първо това не е мой проблем, а е значително по-голям проблем, защото една лъжа повторена много пъти накрая става истина. Странно защо този факт е особено валиден за историческата лъжа и историческата истина.

Въпросната теза, за която споменах освен това се развива от 2ма БГ-професори (за мен фантазьори), дават я по телевизията, има я в нета, утре може да влезе и в учебниците. Щом ми се налага да му обяснявам на детето някои работи значи наистина има проблем.

Сега да ти обясня и какво съм имал предвид, щото в желанието си да се заядеш явно си го пропуснал.

В онези години славянския език е бил много по-хомогенен отсега и един славяноговорящ от Солун се е разбирал с друг от Киев или някъде в централна Европа доста добре. Всъщност доста по-добре отколкото ти ще се разбереш с някой чех или поляк в момента. Това, че е кодифициран един по-южен диалект, добавени са религиозни термини и е започнало да се пише на него за официални и религиозни цели, не е аргумент за това че има изобщо такова неща като старобългарски език.

Листите виждам, че си ми ги сложил в кавички, листа значи и списък. Попадам на списъци и разни хора ме убеждават за някакви старо/пра/български думи, които изобщо не са такива. Не случайно написах, че няма как баща, къща или батко да са с прабългарски произход.

Сега по въпроса за генетиката. Очевидно дори и за идиотите е, че траки наоколо не се разхождат и няма как да се вземат проби от тях. Но генетиката е напреднала достатъчно за да може да си проличи дали една нация се различава значително от друга. Тук вече трябва да те разочаровам. В Европа по-принцип разликите не са големи и вървят по градиенти Изток-Запад и Юг-Север. На Балканите също няма особени различия между съседните държави. Т.е. хората са мигрирали и са се размножавали доста свободно. Въпреки това има популации, които имат сериозни генетични особености като баските и финландците, а те са и лингвистично са различни. За разлика от тях унгарците например не са много по-различни от сърбите например, нищо че езикът им е съвсем друг. Ако траките и прабългарите наистина са били много и са се размножавали със същото темпо като другите етноси тук, това би трябвало да доведе до сериозни разлики между българската и околните популации, а това не е така ние си приличаме много на съседите, т.е. ако траките и прабългарите да са били толкова много като процентно съотношение колкото някои твърдят, то те са щъкали и са множили доста наоколо. За да не ти затруднявам мисловния процес ще ти го обясня по накратко - българската популация не е по-особена с нищо от румънската, сръбската или тази в Северна Гърция. Ако изобщо за някой може да се каже, че генетично е по-особен на Балканите това е верно най-вече за турците (най-вече в източна Турция) и албанците, както и за гръцките и хърватските острови. Друг интересен факт е, че румънците са най-близки до северните славяни, както и че на Западните Балкани до Адриатическо Море бая народ се е скрил за да преживее последния ледников период и го е направил успешно.

В заключение да споделя, че форумите са за обмяна на мнения и когато има спор или различие в мненията, той се решава с аргументи, а не със заяждания кой е по-образован.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това последнотго, виж, е вярно.

Обаче какво знаем за единния славянски език от онова време и защо е така? Откъде знаем, че е един? Че няма различия? Че то в рамките на един народ колко диалекти има...

А към двамата "фантазьори професори", не знам кого визираш под това име, можем да добавим академик Дмитрий Сергеевич Лихачов и аз лично, макар да не обичам "аффторитетити", но вярвам на това, защото се подкрепя от други данни, а и е логично. Тъй като, книжнината, първите книги, се създават в България. И оттук заминават по славянските страни.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...