Отиди на
Форум "Наука"

За Сътворението!


Recommended Posts

 • Потребител

За сътворението на Земята и небесата - в Корана е записано следното:

Сура 25; аят 59

59. Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помежду им в шест дни, после се въздигна [безподобен] на Трона. Всемилостивия ¬ питай за Него знаещите!

Тук е посочено, че първо са сътворени небесата, а след това Земята за шест дни.

Но в Сура 41 е записано, че първо е сътворена Земята и след това небесата:

Сура 41; аят 9, 10, 12

9. Кажи: ”Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”

10. И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно за търсещите...

11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: ”Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: ”Покоряваме се доброволно.”

12. И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

Тук пък е записано, че Сътворението на Земята и небесата е продължили 8 дни.

А в Сунната е записано, че всичко на Земята е Сътворена за седем дни, а за небесата не е посочено дали са сътворени.

Book 039, Number 6707:

Abu Haraira reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) took hold of my hands and said: Allah, the Exalted and Glorious, created the clay on Saturday and He created the mountains on Sunday and He created the trees on Monday and He created the things entailing labour on Tuesday and created light on Wednesday and lie caused the animals to spread on Thursday and created Adam (peace be upon him) after 'Asr on Friday;the last creation at the last hour of the hours of Friday, ie between afternoon and night.

Сахих Муслим - Книга 039, Номер хадис 6707

Abu Haraira съобщи, че Пратеникът на Аллах (да бъде мир над него) хвана ръцете ми и каза: Аллах, Възвишения и Славния, създаде глината в събота и Той създаде планините, в неделя и Той е създаден по дърветата в понеделник и Той създаде нещата за наследяване на тежкия труд във вторник и създаде светлината в сряда и задължението за разпространение на животните в четвъртък и създаде Адам (мир нему) след "Аср / от арабски, молитва / в петък - последното създадено в последния час на петък, т.е. между следобеда и нощта.

Източник - http://www.usc.edu/schools/college/crcc/en...im/039.smt.html

Рожденният ден на Земята е в Петък!

Има и още един интересен момент - Сура 41, аят 11

11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”

Тук е казано, че небето и Земята са две отделни неща едно от друго и са съществували преди Сътворението!

Сура 21, аят 30

30. Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват?

Тук се говори точно обратното - небето и земята са били едно общо! Но и в двата случая се говори, че земята и небето са съществували преди Сътворението! Ако това е истина, то би трябвало да са част от Аллах, защото само Бог е съществувал преди Сътворението!

Въпросите са е – 1.Колко дни е продължило Сътворението според исляма – шест, седем, осем или повече дни?

2.Небето и Земята, съществуват ли преди Сътворението и то в какъв вид - едно цяло или са разделени?

3.И ако са съществували небето и Земята, дали те са част от Аллах?

Редактирано от Sham
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В Стрария завет етапите на сътворяването на живата природа също са описани противоречиво и объркано. така че препосвачите са повторили грешките, допуснати в оригинала. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Стрария завет етапите на сътворяването на живата природа също са описани противоречиво и объркано. така че препосвачите са повторили грешките, допуснати в оригинала. ;)

Разбирам!

Кажи сега моля, какво е обърканото в Стария Завет при описване на Сътворението?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разбирам!

Кажи сега моля, какво е обърканото в Стария Завет при описване на Сътворението?

Горе-долу същото ;)

http://www.skepticsannotatedbible.com/gen/contra_list.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравей Лилава!

Ето стиховете от Библията, към които са направила линк:

Битие глава 1, стихове 25 до 27

25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Битие глава 2, стихове 18 и 19

18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

19 И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.

Аз не виждам в стиховете противоречие, но ако ти виждаш, то моля покажи ми къде се намира то?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Противоречието е, че в глава първа първо са създадени животните и после човека, а в глава втора - обратно ;)

Във втора глава не се говори за момента на сътворението, а за факта "сътворение". Там се прави нещо като обобщение на сътворението.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

За сътворението на Земята и небесата - в Корана е записано следното:

Сура 25; аят 59

59. Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помежду им в шест дни, после се въздигна [безподобен] на Трона. Всемилостивия ¬ питай за Него знаещите!

Тук е посочено, че първо са сътворени небесата, а след това Земята за шест дни.

Но в Сура 41 е записано, че първо е сътворена Земята и след това небесата:

Сура 41; аят 9, 10, 12

9. Кажи: ”Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”

10. И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно за търсещите...

11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: ”Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: ”Покоряваме се доброволно.”

12. И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

Тук пък е записано, че Сътворението на Земята и небесата е продължили 8 дни.

А в Сунната е записано, че всичко на Земята е Сътворена за седем дни, а за небесата не е посочено дали са сътворени.

Book 039, Number 6707:

Abu Haraira reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) took hold of my hands and said: Allah, the Exalted and Glorious, created the clay on Saturday and He created the mountains on Sunday and He created the trees on Monday and He created the things entailing labour on Tuesday and created light on Wednesday and lie caused the animals to spread on Thursday and created Adam (peace be upon him) after 'Asr on Friday;the last creation at the last hour of the hours of Friday, ie between afternoon and night.

Сахих Муслим - Книга 039, Номер хадис 6707

Abu Haraira съобщи, че Пратеникът на Аллах (да бъде мир над него) хвана ръцете ми и каза: Аллах, Възвишения и Славния, създаде глината в събота и Той създаде планините, в неделя и Той е създаден по дърветата в понеделник и Той създаде нещата за наследяване на тежкия труд във вторник и създаде светлината в сряда и задължението за разпространение на животните в четвъртък и създаде Адам (мир нему) след "Аср / от арабски, молитва / в петък - последното създадено в последния час на петък, т.е. между следобеда и нощта.

Източник - http://www.usc.edu/schools/college/crcc/en...im/039.smt.html

Рожденният ден на Земята е в Петък!

Има и още един интересен момент - Сура 41, аят 11

11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”

Тук е казано, че небето и Земята са две отделни неща едно от друго и са съществували преди Сътворението!

Сура 21, аят 30

30. Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват?

Тук се говори точно обратното - небето и земята са били едно общо! Но и в двата случая се говори, че земята и небето са съществували преди Сътворението! Ако това е истина, то би трябвало да са част от Аллах, защото само Бог е съществувал преди Сътворението!

Въпросите са е – 1.Колко дни е продължило Сътворението според исляма – шест, седем, осем или повече дни?

2.Небето и Земята, съществуват ли преди Сътворението и то в какъв вид - едно цяло или са разделени?

3.И ако са съществували небето и Земята, дали те са част от Аллах?

Обяснения към погрешно изтълкувани тези

на Коран-критици

В самото начало искаме да отбележим, че е много важно Коран-коментаторът да отговаря на следните условия:

1. Трябва да разбира арабски език.

2. Трябва да е запознат с интерпретациите на отделните Коран-критици и да гледа на Корана, като на цяло.

3. Не трябва да измъква отделни аяти от определен контекст, за да измени първоначалното значение.

4. Освен това трябва да има известна степен интелект, за да може да свърже определени изказвания правилно.

-I- Едно от погрешно изтълкуваните противоречия е относно пресмятането на времето, за което земята била създадена.

Упрекът: Ако се сметне времето от аятите за създаването на земята, то вместо 6 дена излизат 8?!

Като доказателство критикът дава следните аяти:

“Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?” (10,3)

“Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля... Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на световете!” (7,54)

> Земята и небето били значи създадени за шест дена.

“Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”” (41,9)

> Само земята била сътворена за два дена.

“И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието є точно в четири дни поравно за търсещите(1)...” (41,10)

_____________________

(1) тоест: за всички същества.

> Планините и препитанията били създадени за 4 дена.

“И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.” (41,12)

> Небето – за два дена.

Правилното обяснение срещу упрека:

В преведените аяти, които се цитират за това сравнение, трябва да се вземат следните 3 точки под внимание:

Първо - преводът е буквален, тоест една малка част от значението се губи. На арабски много лесно се забелязва, че двата дена от сура 41 аят 9 са част от четирите дена на следващия го 10 аят. Тоест тук бива описан един и същ период от време.

Второ - има интерпретация на случилото се от ученият Ибн Катсир, в която лесно се вижда, че целият описан период за създаването е четири дни (без да се брой небето). Два дена продължило създаването на земята (неделя и понеделник), два дена продължило създаването на това, що е върху нея, като нпр. планините и препитанията (вторник и сряда), за останалото (небето) били предназначени четвъртъка и петъка.

Трето – Аятите в Корана нямат само едно валидно значение, в повечето случаи са възможни няколко интерпретации. Между значение и обяснение има две минимални разлики. Значението е буквалният превод от един на друг език, при който трябва да се спазват определени правила и при които не могат да се вмъкват желани интерпретации. Обяснението е изясняването и пояснението на аятите. Учените хора правят сравнения, разглеждат аятите от Корана заедно с други изказвания.

Това дело е доста обширно. Ако се превеждат нпр. думи, които имат няколко значения, се избира едно от тях, а всички други възможни преводи се дават като бележки и се вземат под внимание при интерпретацията.

източник : http://www.islamforbulgaria.com/

Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Потребител

Във втора глава не се говори за момента на сътворението, а за факта "сътворение". Там се прави нещо като обобщение на сътворението.

Браво!

Много добро познание на Светото Писание!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Обяснения към погрешно изтълкувани тези

на Коран-критици

В самото начало искаме да отбележим, че е много важно Коран-коментаторът да отговаря на следните условия:

1. Трябва да разбира арабски език.

2. Трябва да е запознат с интерпретациите на отделните Коран-критици и да гледа на Корана, като на цяло.

3. Не трябва да измъква отделни аяти от определен контекст, за да измени първоначалното значение.

4. Освен това трябва да има известна степен интелект, за да може да свърже определени изказвания правилно.

От самото начало Уважаеми искам да кажа, че си пълен невежа не само в Арабския език, но и в познанието си по ислям!

А аз очаквах точно това да препишеш, защото знам много добре от къде си го преписал!

Всичко написано като изисквания от теб са тълни измишльотини и не съществуват като изискване в Корана!

Такива изисквания в Корана няма! Да не говорим, че арабският език от времето на Мохамед, говорен в племето му -Курейш, е нямал не само гласни букви, но и ясни правила за разграничаване на съгласните букви. Това е предпоставка в 10 век, правотата на Корана да се доказва от седем предаватели, всеки с по двама рецитатори, т.е. общо 14 Свещени корана!

-I- Едно от погрешно изтълкуваните противоречия е относно пресмятането на времето, за което земята била създадена.

Упрекът: Ако се сметне времето от аятите за създаването на земята, то вместо 6 дена излизат 8?!

Като доказателство критикът дава следните аяти:

“Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?” (10,3)

“Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля... Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на световете!” (7,54)

> Земята и небето били значи създадени за шест дена.

“Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”” (41,9)

> Само земята била сътворена за два дена.

“И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието є точно в четири дни поравно за търсещите(1)...” (41,10)

_____________________

(1) тоест: за всички същества.

> Планините и препитанията били създадени за 4 дена.

“И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.” (41,12)

> Небето – за два дена.

Правилното обяснение срещу упрека:

В преведените аяти, които се цитират за това сравнение, трябва да се вземат следните 3 точки под внимание:

Първо - преводът е буквален, тоест една малка част от значението се губи. На арабски много лесно се забелязва, че двата дена от сура 41 аят 9 са част от четирите дена на следващия го 10 аят. Тоест тук бива описан един и същ период от време.

Второ - има интерпретация на случилото се от ученият Ибн Катсир, в която лесно се вижда, че целият описан период за създаването е четири дни (без да се брой небето). Два дена продължило създаването на земята (неделя и понеделник), два дена продължило създаването на това, що е върху нея, като нпр. планините и препитанията (вторник и сряда), за останалото (небето) били предназначени четвъртъка и петъка.

Трето – Аятите в Корана нямат само едно валидно значение, в повечето случаи са възможни няколко интерпретации. Между значение и обяснение има две минимални разлики. Значението е буквалният превод от един на друг език, при който трябва да се спазват определени правила и при които не могат да се вмъкват желани интерпретации. Обяснението е изясняването и пояснението на аятите. Учените хора правят сравнения, разглеждат аятите от Корана заедно с други изказвания.

Това дело е доста обширно. Ако се превеждат нпр. думи, които имат няколко значения, се избира едно от тях, а всички други възможни преводи се дават като бележки и се вземат под внимание при интерпретацията.

източник : http://www.islamforbulgaria.com/

Да видим каква е истината?

За целта се обръщаме към друга Свещенна Книга в исляма - Сунната!

А в Сунната е записано, че всичко на Земята е Сътворено за седем дни, а за небесата не е посочено дали са сътворени.

Book 039, Number 6707:

Abu Haraira reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) took hold of my hands and said: Allah, the Exalted and Glorious, created the clay on Saturday and He created the mountains on Sunday and He created the trees on Monday and He created the things entailing labour on Tuesday and created light on Wednesday and lie caused the animals to spread on Thursday and created Adam (peace be upon him) after 'Asr on Friday;the last creation at the last hour of the hours of Friday, ie between afternoon and night.

Сахих Муслим - Книга 039, Номер хадис 6707

Abu Haraira съобщи, че Пратеникът на Аллах (да бъде мир над него) хвана ръцете ми и каза: Аллах, Възвишения и Славния, създаде глината в събота и Той създаде планините, в неделя и Той е създаден по дърветата в понеделник и Той създаде нещата за наследяване на тежкия труд във вторник и създаде светлината в сряда и задължението за разпространение на животните в четвъртък и създаде Адам (мир нему) след "Аср / от арабски, молитва / в петък - последното създадено в последния час на петък, т.е. между следобеда и нощта.

Източник - http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/039.smt.html

На какъвто и език да тълкуваш написаното - все е противоречие! Излиза, че само Земята е Сътворена за 7 дни!

Според твоите изчисления - Земята е Сътворена за шест дни, а според Свещенната Книга в Исляма - Сунната / респ. според Пророка Мохамед - Земята е Сътворена за 7 дни!

Кому да вярвам?

Няма и отгоеор на противоречието - кои е създаден пръв - Небето, Земята или и Небето и Земята заедно?

Сура 41, аят 11

11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”

Тук е казано, че небето и Земята са две отделни неща едно от друго и са съществували преди Сътворението!

Сура 21, аят 30

30. Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват?

Отказът от отговор е сигурен признак на противоречив проблем в Корана, т.е. на човешка намеса!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според твоите изчисления - Земята е Сътворена за шест дни, а според Свещенната Книга в Исляма - Сунната / респ. според Пророка Мохамед - Земята е Сътворена за 7 дни!

Кому да вярвам?

На съвременната наука :bigwink:

Противоречия могат да се видят във всички "свещени" писания, но явно зависи от нагласата, щом пренебрегваш тези в битие...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Logoc, по-горе си написал, че арабският диалект на Курайшите не е имал гласни букви. Вероятно по-скоро си искал да кажеш, че писмеността им няма огласовки? Пък и то това си важи не само за меканците от ония времена, де.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Понеже става въпрос за преписи все, Имам един Въпрос,

Някой знаели от какво са тези преписи.

Оригиналът на Библията и Корана, кое е , или са?

И на какъв език.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Коранът е съставен в средата-края на VІІ и началото на VІІІ в. (тоест в І в. от Хиджра) в Дамаск, ако не греша. Преписан е начисто на папирус или пергамент от първите записи на Мухаммадовите думи, правени "на живо" най-често върху палмови листа.

Старият завет на Библията има бая сложна история. Ако четеш английски, напиши "TaNaKh" в Гугъл и почвай да четеш всичко :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Коранът се е съставял след смъртта на Пророка, като са записани думите му, казвани на последователите му. Арабският език тогава не е имал огласовки и са ставали грешки при изписвания, затова се измислят огласовките (знаците,показващи гласните букви), за да се чете правилно думата. Това може да се види и до днес в арабския текст на Корана (който присъства и в преводните издания,защото иначе се смята за нещо друго, но не и Коран). Да не говорим, че преводите са доста постни, защото семитските езици съдържат много голяма степен на емоционалност в думите (затова например няма смислово разделение на думата "алаха",което на арамейски език е Бог, и семитите не могат да възприемат Светата троица).

Текстът на Корана не е изменян с изключение на една голяма поправка през 10 век в Кайра, когато сунитските водачи забраняват тълкуванието на Корана по свободен начин, нещо,което продължава при шиитите, т.е. не възприемат поправката.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тоест шиитите могат да тълкуват Корана по-индивидуално от сунитите днес?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Да, тълкуванието при шиитите е позволено, за разлика от сунитите. Шиитската философска мисъл приема "поправки", които според имамите са нужни, за да върви напред религията. Това е главен спор между С.Арабия и Иран днес- старият спор за тълкуванието е съществен, тъй като уахабитите,които са крайни сунити, изключват ново тълкувание,освен хадиси и думи, предадени от близки на Пророка. Шиитите,от друга страна,са по-свободни в това отношение (на места има приемственост,като свещи и др. елементи от останалите религии).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това за шиизма е много интересно, благодаря. Доколкото знам, Иран в много отношения е неортодоксален, ако мога да употребя този израз. Силна религиозност, но с местен привкус. Кръвта вода не става :)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...