Отиди на
Форум "Наука"

История на Корея


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Праистория

Учените предполагат, че първите хора

на територията на Корейския полуостров

се появяват между 6 000 и 2 000 г. пр. P. Хр.

По онова време, основната социална единица или група е родът или кланът. Членовете на тези кланове и родове, тотемистични по своята същност, свързват съществуването си с обкръжаващата ги природа, а в самото общество доминира матриархатът. Браковете се сключват с членове на други кланове. Древните обитатели на Корея се занимавали с лов и риболов и събирателство (на диворастящи плодове и корени), а по - късно - и с отглеждане на селскостопански култури и добитък (одомашнени животни).

Бронзовата епоха в Корея датира от IX - VIII век пр. Р. Хр. и продължава до IV век пр. Р. Хр. По онова време, се появяват и първите компактни селища в Североизточна Азия, вкл. в района на пека Сунгари, Ляо на Корейския п - в. Тогава, от Китай, навлиза практиката на култивиране на ориз (оризовата земеделска култура).

Обществото се характеризира със стриктна стратификация (социални различия по вертикала) - начело застава богата върхушка, която управлява зависимото от нея множество. В този период се зараждат първите държавни структури в Корея.

Появяват се първите укрепени градове и крепости, които контролират обширни селскостопански райони.

След 400 г. пр. Р. Хр. започва процесът на трансформиране на градовете - крепости в конфедеративни царства, който невинаги завършва успешно.

Приблизително по това врема, в поречието на река Ляо и Тедонгганг се появява голямата конфедерация (съюз) на градовете - крепости, наречена Древен Чосон. Начело на тази преддържава стои цар. Немалко корейски историци (мои колеги) смятат, че началото на Древен Чосон е положено от Тангун - полутотемен, полулегендарен прародител на корейците, който бил роден през 2 333 г. пр. Р. Хр. (преди около 4 340 г.)

и живял 1 000 години.

В края на IV век пр. Р. Хр., Древен Чосон започва да изпитва силен натиск от страна на държавата Йен, разположена в Северен Китай, а - сетне - и от страна на китайските династии Цин и Хан.

Между 194 и 180 г. пр. Р.Хр., кореец на име Уиман (що за КОРЕЙСКО име?!), който бяга от Корея в Китай, заема трона на легитимния китайски владетел Чун. Този период корейските историци са нарекли Период на Чосон на Уиман. Тогава, корейската държава се разраства на север, на изток и на юг, обхващайки значителна по своите мащаби територия.

Тази териториална експанзия довежда до конфликт с Китай на династията Хан, който в края на 2 век пр. Р. Хр. навлиза дълбоко в земите на Чосон на Уиман и основава там четири командни фортпоста, които осъществяват строг военен и административен контрол върху съответните територии. Този контрол продължава цели 400 години. Краят му е свързан с появата на държавите Когурйо и Пекче. Именно в един от тези 4 фортпоста, пристигат пратениците на японската царица Химико в 239 година сл. Р. Хр. (виж раздела за японската история!).

Наред с китайското влияние, навлязло още по времето на Древен Чосон, наличието на китайските селища на територията на Корея и на китайските колонисти в тях, допринася за много по - категоричното навлизане на китайските духовни и културни ценности.

В китайски исторически документи се споменава и държавата Пуйо, която съществува в поречието на река Сунгари между IV век пр. Р. Хр. и I веk сл. Р. Хр.

(Hякой да покаже тези реки и градове на картата на древна Корея!!!)

През 34 г. пр. Р. Хр., високопоставени бежанци от царство Пуйо основават нова държава - Когурьо, който се появява като противовес на засилващата се китайска опасност. От самото начало, Когурьо създава своя армия - силна и с добро командване, която противостои на външните врагове. Ненапразно, в корейските анали, царство Когурьо е известно като държава на храбрите воини, които, дори и в мирно време, поддържат висока бойна готовност (както и древните българи).

По това време, на юг от река Ханганг (река Ганг на Хан?!), се появяват три държави Хан, известни в корейската историография като Самхан. Това са, съответно: Махан, Чинхан и Пьонхан, основани от бившите жители на Древен Чосон.

Следващ път, ще ви разкажем за периода на трите царства, известен като Самгук, защото визира наличието на 3 държави на Корейския полуостров, а именно - Когурьо, Пекче и Шилла, както и други, по - малки държави, като тези на Хан и на Кая.

Историята на Трите Царства (абе, защо, в литературата ги наричат "кралства"?! ) е свързана с тяхната борба за военно - политическо и културно надмощие на полуострова, развитието на вътрешната им социална структура и на държавните институции.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Митът за Тангун - първият кореец

От всички посоки и зони на разпространение на китайската цивилизация, Корея е най - дълговременно и най - силно повлияна. Корейският полуостров, бидейки част от континента Азия, е третиран от китайците, наред с корейските държави, възникнали на него, като китайска провинция.Тази гледна точка е била възприемана дори и от самите корейци. Корейците се мъчат да изучат старокитайския език, класическите китайски текстове, както и модерните течения в китайската поезия и проза.

Владетелите от местните корейски династии често ставали васали на управляващия китайски император.

Корейците, така, както японците и виетнамците, са развили своя собствена народностна (а, по - късно, и национална) идентичност, която намира отражение в облеклото, в кухнята, в бойните изкуства, в духовната и в материалната култура, както и в социалната стратификация. Дълго време, Корея е служила като мост за обмена между китайската и японската цивилизации. Корейската култура и цивилизация са обогатени от тези контакти, но, в голяма част от корейската история, корейците са били под китайско и под японско владичество. Много сражения са се водили на корейска земя.

Корейците са поддържали народностната си идентичност, като, в отделни моменти, самите те са се превръщали в цивилизатори. Например, корейците са са въвели будисткото изкуство и елементи от архитектурата в Япония. Третирайки Корея като китайски (понякога - и японски) сателит, не бива да пренебрегваме инициативността и креативността на корейския народ.

Китайската империя е изиграла, за корейците, подобна роля, каквато е имала Византийската империя за околните народи.

На отделни места, при археологически разкопки, ясно се вижда, че праисторическата култура в Корея има общи корени с праисторическите култури в Япония и на полуостров Шандунг, в Китай /керамични съдове, каменни върхове на стрели и на копия, костни куки и каменни тежести (употребявани в риболова), каменни колела на каруци, различни фосили.../...

Народът, който е бил носител на тази праисторическа обща култура, е бил някакво огромно тунгуско племе (или сбор от множество тунгуски племена!), говорел е на някакъв урало - алтайски (индоевропейски) език, имал кръгли и квадратни къщи с огнище в средата. Религията им е била смесица от шаманизъм и тотемизъм; почитали са главно мечката, носители са били на палеолитна култура. Емигрирали са от Сибир и от Манчжурия, на множество вълни, между 3 000 г. пр. Р. Хр и 500 г. Пр. Р. Хр. ТОЗИ народ е бил Айну!!! На територията на Корейския полуостров, те се срещат с племената Хан, като се обединяват с тайх (факт, описан именно в мита за Тангун!) и така бил образуван корейският праетнос.

Корея, както и държавите около нея, има история, която започва в далечното минало, "в мрака на времето", "в зората на човешката история", в легендите. Според легендите, първата държава на територията на Корея е Древен Чосон (Ко - Чоосон), разположен по долината на река Таедонг. В зората на човешката история, Хуанунг, син на Бога на Небето, който (бог) създал Вселената, решил да слезе на Земята и да заживее сред хората... Баща му изследвал корейските планини и го посъветвал да дари щастие на хората, слизайки в планината Мьохянг, в Северна Корея. Изпратил сина си с дарове - барабан, огледало и камбана (магически предмети, употребявани в корейския шаманизъм), а така също - и с 3 000 верни телохранители. Хуанунг слязъл на Земята, създал някакво селище и започнал да преподава на хората земеделие, медицина, правни и морални норми и т. н.

Един ден, при него дошли една мечка и една тигрица, които искали да се превърнат в хора... Той им дал скилидки чесън и цвят от маргарита ( съставки, употребявани от лечителите) и им казал да седят 100 дни в една мрачна пещера, скрити от слънчевата светлина, да се хранят с чесън и с цвят от маргаритки и да се молят на боговете да ги превърнат в човешки същества. Тигрицата едва издържала един месец и напуснала пещерата, продължавайки да живее като звяр (в животинска форма). Мечката издържала тежкото изпитание и търпението й било възнаградено. Тя се превърнала в красива млада жена.

Тя била самотна и плачела под едно санталово дърво, молейки боговете да я дарят със съпруг и с дете от него. Венъж, Хуангунг минал оттам, видял младата жена, премного я харесал, нарекъл я Уунг - Ньо, и се оженил за нея. След време, им се родил син, когото те нарекли Тангун. Всичко това се случило през XXIII век преди Рождество Христово!!!

Тангун създал градовете Чосон и Пьонг - Янг (Пхенян?!) в 50 - тата година от началото на управлението на китайския император Яо, в 2 3333 г. пр. Р. Хр. Приблизително по това врема, в поречието на река Ляо и Тедонгганг се появява голямата конфедерация (съюз) на градовете - крепости, наречена Древен Чосон. Начело на тази преддържава стои цар. Немалко корейски историци (мои колеги) смятат, че началото на Древен Чосон е положено от Тангун - полутотемен, полулегендарен прародител на корейците, който бил роден (?! ?) през 2 333 г. пр. Р. Хр. (преди около 4 340 г.) и управлявал 1 200 години. Когато достигнал възраст 1 910 години, той се оттеглил в една планина и заживял там като отшелник.

Археологията не открива доказателства за реалното съществуване на легендарния Тангун. Ако той ДЕЙСТВИТЕЛНО е съществувал, то Корея би била по - древна от Вавилон!!!

Най - вероятно, тази легенда е доказателство, че корейците са се опитали да удължат историята си, изтегляйки началото й далеч в миналото, за да изглеждат по - древни от околните народи. Япония и Виетнам също имат своите легенди, които ги "състаряват". Не е ясно дали мита за Тангун е древен или е значително по-късен. Но, при всички случаи, Тангун е символ на корейския национализъм.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Историк, не го ли продължи най-накрая този материал, че да прочетем и за средновековната и по-новата история на Корея. Аз носкоро четох бегли откъси и останах изумен от корейско японските войни през късното средновековие. Много искам да прочета повече за тях!

Link to comment
Share on other sites

  • 13 years later...
  • Глобален Модератор
On 3.07.2006 г. at 12:17, Warlord said:

Историк, не го ли продължи най-накрая този материал, че да прочетем и за средновековната и по-новата история на Корея. Аз носкоро четох бегли откъси и останах изумен от корейско японските войни през късното средновековие. Много искам да прочета повече за тях!

Абе, някъде ми изчезна книгата, от която преписвах. 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 1 час, ISTORIK said:

Абе, някъде ми изчезна книгата, от която преписвах. 

Как почва руската рецепта за крем карамел?

– Открадни 10 пресни яйца.

Как продължава?

–Абе, къде изчезнаха?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
On ‎3‎.‎7‎.‎2006‎ г. at 10:17, Warlord said:

Историк, не го ли продължи най-накрая този материал, че да прочетем и за средновековната и по-новата история на Корея. Аз носкоро четох бегли откъси и останах изумен от корейско японските войни през късното средновековие. Много искам да прочета повече за тях!

 

Преди 1 час, ISTORIK said:

Абе, някъде ми изчезна книгата, от която преписвах. 

 

Респект за бързия отговор към Лорда.  По малко от ...14 години !  …..Пеша да беше отишъл/и върнал/ до Корея щеше да си по бърз

Отговорът беше  и ….изчерпателен.  Сигурен съм , че Лорда ще изчака още 14 години за повече подробности...

Търпение преди всичко

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Хаха. Като превъртим назад лентата, може да се види, че около година по-късно след задаването на този въпрос, вече сам съм написал материал по темата. Доколкото помня основно превеждах от милитера.ру за него
 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 седмици по-късно...

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...