Отиди на
Форум "Наука"

Строги санкции за използване на изображение на културни ценности без разрешение


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Планират се строги санкции за използване на изображение на културни ценности без разрешение

Санкция от 15 до 50 хил. лв. вече ще заплашва фирмите, които използват изображенията на културни ценности без разрешение на Министерството на културата, на музея или на собственика на предмета. Глобата за физическите лица при това нарушение ще е от 5 до 15 хиляди лева.

Забраната е изображения на културни ценности да се използват както при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за други търговски или рекламни цели, така и за тяхното фотографско, компютърно или видеоразпространение.

Това предвиждат промените в Закона за културното наследство, публикувани на сайта на Министерството на културата.

И в момента има задължение търговци и граждани да искат разрешението на министерството или на съответния музей и да плащат, за да използват културните ценности в произвежданите от тях продукти, но са единични случаите, когато това се прави, обясни пред "Дневник" зам.-министърът на културата Тодор Чобанов. Затова сега в закона ще бъдат предвидени сериозни санкции срещу нарушителите.

Масово се копират върху различни продукти части от колекции, ритони, използват се и археологически обекти с национално значение без съответното разрешение, посочи Чобанов. Дори имало случаи, в които фирми искали да патентоват свой продукт с изображение на ценности - национално богатство.

Друга съществена промяна ще е въвеждане на задължение общините, които управляват недвижими археологически културни ценности - държавна собственост, да инвестират поне 60 на сто от приходите от обекта за неговото опазване и развитие. Дори обмисляме този процент да се завиши, коментира Чобанов. По думите му единици са случаите, в които общини инвестират в стопанисвания от тях обект, а в повечето случаи средствата от такси потъват в общия бюджет на общината. Такъв например бил случаят с крепостта "Царевец", където се правели приходи от около 1.5 млн. лв. на година, но общината не влагала нищо. Общината в Асеновград пък вече събира такса от 3 лв. за посещение на Асеновата крепост, като основното, което е направила, е да постави кофа за боклук, разказаха преди време посетители.

В законопроекта подробно са описани процедурите, при които държавата ще предоставя обектите за стопанисване на общините - това ще става за срок до 10 години с решение на Министерския съвет, след решение на съответния общински съвет.

С промените ще се направи и списък на археологическите резервати, какъвто до момента нямаше. Избрени са 25 обекта, сред които Царевец и Трапезица, старинният град в Несебър, Плиска, Преслав, Мадара, древното селище Дуросторум - Дръстър, античните градове Хисар, Марцианополис, Никополис ад Иструм, крепостта "Калиакра" и др. Това се прави с цел по-добре да бъде защитен общестевният интерес, досега имаше кметове, които се възползваха от неясноти в закона, за да актуват като частна общинска собственост част от античните обекти и да ги разпродават посочи зам.-министърът на културата. По думите му в бъдеще заради изричното описване на резерватите, които са публична държавна собственост, това няма да е възможно. Случаи да бъдат продавани части от територията на ценни обекти имало например в Силистра.

Ще бъде облекчена и работата на антикварните магазини. Според измененията няма да се смятат за културни ценности "машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност или не са свързани с историческа личност или събитие". Така в антикварните магазини ще могат да се продават такива предмети, без те да трябва да са предварително регистрирани. Досега собствениците на такива магазини обясняваха, че заради обтекаеми законови формулировки те трябва да декларират всички предмети, независимо че голяма част от тях не са особено ценни или уникални.

Вече със закон ще бъдат въведени изискванията към директорите на музеите. Те ще трябва да са магистри с необходимия професионален опит в съответното професионално направление. Ще бъдат назначавани след конкурс от комисия, в състава на която се включва представител на Министерството на културата и двама музейни експерти. Промяната е тъй като масово кметове не спазват изискванията и за ръководители на общински музеи се назначават хора, които "откровено не отговарят" на условията, нямат необходимия стаж и опит, коментира Тодор Чобанов.

Със законопроекта се описват процедурите за предаване на археологическите обекти, след като са приключени проучванията. Сега не е ясно какви стъпки трябва да бъдат предприети, след като археолозите приключат със своята работа.

След като с последните законови промени от Министерството на културата иззеха правомощията на Института по паметниците на културата да съгласува разрешенията за строеж около и в сгради - паметници на културата, сега част от тези функции ще му бъдат възстановени. Институтът ще съгласува строежите при сгради с местно значение. Крайното решение за постройки с национално и световно значение обаче ще бъде отново на специалния инстекторат в Министерството на културата. Чобанов заяви, че внимателно ще се следи да не се спекулира с оценката на сградите, като се търсят начини за намаляване на статута им, за да се строи по-лесно. Инспекторатът ще има и ново правомощие - ще може да спира несъгласувани строежи. Това досега се правеше от държавния строителен контрол или от общините, но според Чобанов отнемало твърде много време, понякога фатално. Предвижда се и глоба до 10 хил. лв. на длъжностни лица, които разрешат частни инвеститорски дейности в територия на културното наследство без съгласуване от министъра на културата и института за паметниците на културата.

Записва се по-стриктно, че собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е съхранена и експонирана недвижима археологическа културна ценност, са длъжни да изпълняват предписанията за нейното опазване и да осигуряват публичен достъп до тях.

http://www.dnevnik.b..._izpolzvane_na/

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Подобно законово решение противоречи на Конституцията.

Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от закона.

(2) Свободата на художественото, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона.

Навсякъде по света националните и общочовешките културни ценности са общодостъпни за изобразяване и разпространение. Тези пък, за които това не важи и трябва разрешение не може да се национализират и прибират от музеи и културни институции по друг ред освен доброволната покупко-продажба.

Подобна политика за България е катастрофална, защото заради лакомията и простотията на управляващите много от културните паметници на оцелели векове днес рухват. Предполагам, че целта на забраната е да се попречи да се документира какво има в обекти съхраняващи културни ценности и по този начин да се облекчат кражбите от музеи, църкви, манастири и др. под. Защото ако обектите са широкоизвестни, няма как да се експонират в частна колекция. Не може примерно Черепа да сложи в колекцията си Калояновия пръстен, защото е известен в детайли и е ясно, че ако е там, е краден.

У нас проблема най-вероятно ще се реши по обичайния за България начин - парламента и Конституционния съд ще потъпчат Конституцията, а граджданите пък въобще няма да спазват закона.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А, чудесно. Никой никъде няма да им популяризира предметите. Идиоти.

Освен това, никой няма авторско право върху тези изображения, така, че такъв закон би бил явно антиконституционен.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Без да ползвам услугите на юрисконсулт съм убеден, че изображението на Асенова крепост или Баба Вида върху шпек с нищо няма да обогати културата на потребителя и че не нарушава:

Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от закона.

(2) Свободата на художественото, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона.

Ползването на националните и общочовешките културни ценности може да стане, ако той посети на място тези обекти или научи нещо за тях от нормални източници.

Може би има нещо за изпипване, но че досега всеки караше през просото, е ясно за всеки.

Можеше да подходите малко по-интелигентнообразно.

Подобна политика за България е катастрофална, защото заради лакомията и простотията на управляващите много от културните паметници на оцелели векове днес рухват.

Айде по-полекинка, за малко някой да ти повярва. Тези са малко на власт, но поне според намеренията ще направят толкова за паметниците, колкото не е правено поне от 1300-годишнината, но без фалшификациите. Надявам се! И то като се има предвид, че нЕкои преди тях крадоха, крадоха, та се оляха и нищо не остана.

Тъй ли е, или не?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Ползването на националните и общочовешките културни ценности може да стане, ако той посети на място тези обекти или научи нещо за тях от нормални източници.

И кои са нормалните източници от които може да научи, след като няма за може да се правят рекламни брошури? А, да! В замяна на това пък може да се научи за културните забележителности на Анадола. Защото Турция не пречи да се рекламират културните й обекти и да идват данъци от туристи. като не може да се рекламират нашите, ще се рекламират чуждите. Те това е лакомията и простотията. Мона Лиза са я копирали милиони пъти и милиони са ходили до Париж да я гледат.

Айде по-полекинка, за малко някой да ти повярва. Тези са малко на власт, но поне според намеренията ще направят толкова за паметниците, колкото не е правено поне от 1300-годишнината, но без фалшификациите. Надявам се! И то като се има предвид, че нЕкои преди тях крадоха, крадоха, та се оляха и нищо не остана.

Тъй ли е, или не?

Не е необходимо да вярва на думите ми. Има тема с изображения на рухващите сгради. Или намерението е като се забрани да се показват изображения, да не може да се показва как сградите рухват?

Пък и не само тука излиза информация за съсипията:

Къща рухна в Стария Пловдив

Сградата се намира на ул. „Стоян Чомаков” в културния резерват и води до върха на Небет тепе.

Традиционно там минават големи групи туристи, които изкачват един от седемте хълма.

Истинско чудо е, че жертви няма, коментираха живущите в района.

Dnes.bg припомня, че миналия месец греда от същото здание се стовари върху главата на бездомник и го вкара в болница.

Въпросната сграда се води съсобственост между Община Пловдив и частни лица.

Изтърбушени къщи падат в Търново

Багер рушна архитектурен паметник в центъра на Варна

Това са фактите и реалността с грижите за паметниците на културата. Като се забрани изобразяването, няма да може и да се възстановят.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Без да ползвам услугите на юрисконсулт съм убеден, че изображението на Асенова крепост или Баба Вида върху шпек с нищо няма да обогати културата на потребителя

Каскадьорче, за някои потребители шпека с Баба Вида е единственият източник на информация за този исторически обект. Аз дори бих предложил на министъра на земеделието да задължи всички производители на хранителни продукти, които използват подобни изображения да добавят и текст с информация за изобразения обект. Така все пак има шанс да влезе нещо в празната глава на някои потребители на шпекове.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Ползването на националните и общочовешките културни ценности може да стане, ако той посети на място тези обекти или научи нещо за тях от нормални източници.

Може би има нещо за изпипване, но че досега всеки караше през просото, е ясно за всеки.

Можеше да подходите малко по-интелигентнообразно.

Да, но това е вече неоснователно ограничаване. На разрешителен режим подлежи само това, върху което има авторско право. Върху артефакти по-стари от 70 г. няма такова и няма как нов закон да го измисля. Ако с това някой смята че ще напълни музеите - страшно греши - ще насади повече забрава, както всеки, който е пречил на обмена на информация върху определени неща.

Ефектът ще е абсолютно обратен. Класическа грешка на едно такова чиновническо мислене. Някога имаше едно списание Военноисторически сборник, което много скачаше в БС да не му препечатват текстове. В резултат просто спряха да го споменават и четат...

Никой не може да ограничава достъпа до информация, която не е защитена с права, т.е. не е техен обект.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...