Отиди на
Форум "Наука"

Еволюционната измама


Recommended Posts

 • Потребител

Еволюционната теория е просто една измама, скрита под маската на науката и защитавана единствено с цел да се съживи материалистическата философия. Тя е една измама, която се основава не на науката, а на промиването на мозъци, пропаганда и фалшификации.

Най-ясното доказателство, че предложеният от еволюционната теория сценарий не се е разиграл, е фосилният регистър. Според еволюционната теория всички живи организми са се видоизменили един от друг. С течение на времето един по-ранен вид се превръща в друг и т.н., докато се появят всички останали видове. Според теорията това превръщане обхваща един процес, продължаващ милиарди години и напредващ стъпка по стъпка. В такъв случай трябва да са се формирали и живели безброй междинни видове в периода на дългото превръщане, за което се говори.

В “Произходът на видовете” Дарвин обяснява това така:

“Ако теорията ми е вярна, то трябва непременно да са живели междинни форми, които свързват видовете… И доказателствата за тяхното съществуване могат да бъдат намерени единствено сред откритите останки.” 1

Но Дарвин, пишейки тези редове, е съзнавал, че останките на тези междинни форми не са били намерени. Също така е виждал, че това създава една безизходица за неговата теория. Затова, в главата “Трудностите на теорията” ( The Difficulties of the Theory ) от книгата му “Произходът на видовете”, той пише следното:

“Ако наистина видовете са се видоизменили чрез бавни подобрения от другите видове, то защо не попадаме на безброй междинни форми? Защо природата не се намира в един хаос, а е точно подредена и всяко нещо е на мястото си? Трябва да има безброй междинни форми, но защо не ги намираме в нито един от безбройните земни слоеве… Но защо сега не можем да открием тясно свързани междинни видове, при положение, че в преходните периоди е имало преходни условия на живот? Тази пречка от доста време ме обърква.” 2

Единственото обяснение на Дарвин по отношение на тази безизходица е, че откритите по негово време останки били недостатъчни. Той твърди, че когато откритите вкаменелости бъдат изследвани по-детайлно, липсващите междинни форми задължително ще бъдат открити.

Вярвайки в това предсказание на Дарвин, еволюционистите от средата на 19 век насам търсят тези междинни форми по цял свят, извършвайки интензивни изследвания на останки. Те правят опити да представят някои от направените открития като доказателство за теорийте си. Някои от тези открития ги развълнуват. Но с течение на времето ще стане ясно, че това вълнение е било напразно.

Въображаемата междинна форма: Archaeopteryx

Реконструктовно изображение и фосил на Archaeopteryx

Едно от откритията, които кара еволюционистите да се развълнуват е фосилната птица, наречена Archaeopteryx . Според тях Archaeopteryx е прародител на съвременните птици и е живял преди 150 милиона години. Според теорията една част от малките динозаври като Velociraptor и Dromeosaur в процеса на развитието си, придобиват крила и започват да летят. Archaeopteryx са първите организми, отделили се от предците си динозаври и започнали да летят. Тази история се разказва почти във всяко еволюционно издание.

Всъщност последните изследвания направени върху останките на Archaeopteryx, показват, че това животно в никакъв случай не е междинна форма, а е вид птица, чиито представители са изчезнали и която притежава малко по-различни характеристики от тези на съвременните птици. Тезата, че Archaeopteryx е лошо летяща “полуптица”, се обсъждаше доста по-често в еволюционните среди до неотдавна. Като най-голямо доказателство за това, че тази птица не може да лети, се посочва липсата на sternum, т.е. на гръдна кост. (Гръдната кост се намира под гръдния кош и за нея са закрепени мускулите, необходими за летене. В днешно време всички птици, способни или неспособни да летят, притежават такава гръдна кост.)

Наличието на гръдна кост

Само че откритата през 1992 година седма вкаменелост на Archaeopteryx предизвиква голям смут в еволюционните среди. Защото тази вкаменелост има гръдна кост, наличието на която еволюционистите дълго време отричаха. В списанието “ Nature ” това ново откритие е описано по следния начин:

“Неотдавна откритата седма вкаменелост на Archaeopteryx показва съществуването на триъгълна гръдна кост, поставяна дълго време под съмнение, но никога преди това документирана. Способността на тази птица да лети на дълги разстояния все още е предмет на спекулации, но съществуването на гръдна кост показва наличието на силни летателни мускули.” 3

Това откритие превръща най-основната опора на твърдението, че Archaeopteryx е полуптица неспособна да лети, в недействителна.

Структурата на перата

От друга страна, едно от най-важните доказателства, че Archaeopteryx е птица, способна да лети в истинския смисъл на думата, е структурата на перата й. Асиметричната структура на перата на Archaeopteryx, която не се различава от тази на съвременните птици, показва, че животното може перфектно да лети. Както твърди известният палеонтолог Carl O. Dunbar , “ благодарение на своите пера Archaeopteryx трябва да бъде класифициран като птица .” 4

Топлокръвност

Друг факт, който произтича от наличието на пера у Archaeopteryx е, че този организъм е топлокръвен. Както е известно, влечугите и динозаврите са студенокръвни животни, т.е. те са организми, които сами не могат да регулират телесната си температура, а тя се влияе от околната среда. Една от функциите на перата на птиците обаче е поддържането на телесната температура. Ето така, наличието на пера у Archaeopteryx показва, че той е истинска птица, която се нуждае от поддържане на телесната температура.

Зъбите и ноктите на Archaeopteryx

Реконструктивно изображение на Archaeopteryx

Двете най-съществени точки, върху които се опират еволюционистите, като представят Archaeopteryx като междинна форма, са ноктите върху пръстите на предните крайници и зъбите в устата на това животно. Това, че Archaeopteryx има нокти и зъби, е вярно, но тези особености не доказват, че този организъм има нещо общо с влечугите. По същия начин и двата вида птици - Taouraco и Hoatzin, срещани днес, имат нокти, служещи им за захващане за клоните. Но нито един от тези организми не притежава отличителните черти на влечуго, те са просто птици. Поради тази причина твърдението, че Archaeopteryx е междинна форма, защото притежава нокти върху пръстите на предните си крайници, е неоснователно.

Зъбите в устата на Archaeopteryx също не го правят междинна форма. Казвайки, че тези зъби са отличителна черта на влечугите, еволюционистите създават една умишлена заблуда. Защото те въобще не са типични за тях. Днес някои влечуги имат зъби, други пък нямат. Нещо повече, Archaeopteryx не е единственият вид птица, която има зъби. Истина е, че днес не живеят птици със зъби, но когато погледнем към фосилните данни, било то от периода, когато е живял Archaeopteryx, било то след това или дори до неотдавна, ще видим, че е имало една отделна група птици, наричана “птици със зъби”.

Archaeopteryx и други древни фосилни птици

Докато еволюционистите в продължение на десетилетия представяха Archaeopteryx като най-голямото доказателство за еволюционния сценарий на птиците, намерените през последно време вкаменелости показват несъстоятелността на сценария и от друга гледна точка.

Двама палеонтолози - Lianhai Hou и Zhonghe Zhou, през 1995 г. извършват проучвания в Института за гръбначна палеонтология в Китай и откриват нова фосилна птица, която наричат Confuciusornis . Тази птица, приблизително на същата възраст като Archaeopteryx (около 140 млн. г.), няма зъби, а човката и перата й имат същите особености като тези на съвременните птици. Тази птица, чийто скелет е идентичен с този на съвременните видове, подобно на Archaeopteryx има нокти върху пръстите на предните си крайници. При нея се наблюдава и структурата, наречена “pygostyle”, която подпомага опашните пера. С една дума, това създание, което е на същата възраст като Archaeopteryx, изключително много прилича на съвременните птици. Този факт обезсилва всички тези на еволюционистите, които твърдят, че Archaeopteryx е първичният прародител на птиците. 5

Една друга вкаменелост, намерена в Китай през ноември 1996 г., предизвика още по-голяма бъркотия. Съществуването на тази 130 млн. годишна птица, наречена Liaoningornis , беше обявено в списание “ Science ” от Hou, Martin, и Alan Feduccia . Liaoningornis притежава гръдна кост, на която са закрепени летателните мускули точно както при съвременните птици. Това създание не се различаваше от съвременните птици и по останалите си особености. Единствената разлика са зъбите в устата му. Това показва, че птиците със зъби въобще не притежават първична структура, така както еволюционистите твърдят. 6

Друга вкаменелост, която опровергава еволюционните твърдения отнасящи се до Archaeopteryx, беше Eoalulavis . Структурата на крилете на Eoalulavis, за който се твърдеше, че е 30 милиона години по-млад от Archaeopteryx, т.е. на 120 милиона години, беше също забелязана и при бавно летящите съвременни птици. Това доказва, че преди 120 милиона години в небето са летели птици, които не са се различавали по много аспекти от съвременните. 7

И с тези факти окончателно бе доказано, че Archaeopteryx и останалите древни птици не са междиннни форми.

Истината, която провалянето на дарвинизма показва: Сътворение

Всички тези факти появили се във връзка с фосилните регистри още веднъж показват недействителността на еволюционната теория. Този научен провал на дарвинизма, в действителност е проявление на съобщените в Корана Божии закони. Бог е съобщил, че с идването на истината лъжата ще погине, така:

И кажи: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжата погива.” (Коран, 17:81)

Дарвинизмът също е едно лъжливо или с други думи казано измислено и погрешно учение. Някога, използвайки липсата на информация и ниското ниво на науката, е станало ефективно и е успяло да заблуди множество хора. Но с излагане на истината, с изследване на истинските научни открития от непредубедени хора тази измама се проваля.

Науката днес не само проваля еволюционната теория, която се опитва да обясни живота с несъщесвуващите фосили, но същевременно още веднъж ни представя, че в природата съществува едно великолепно сътворение. Всички живи организми са се появили чрез Божието сътворение. Този, който е сътворил цялата Вселена и всички хора от небитието, е Бог, Владетелят на всички светове. Бог съобщава в Корана, който е низпослал като пътеводител на хората, че само Той може да сътворява, по следният начин:

“О, хора, пример ви се дава, чуйте го! Онези, които зовете вместо Аллах, и муха не могат да сътворят, дори да се обединят за това. И мухата да им грабне нещо, не могат да си го възвърнат. Слаб е както молителят, така и моленият. Не оценяват те Аллах с истинското Му величие. Аллах е всесилен, всемогъщ.” (Коран, 22:73-74)

АДНАН ОКТАР

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 105
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

Аман от тоя идиот Харун. Пише, колкото да не заспи и въобще не му дреме, че измислиците му са толкова плоски, че средно образован човек може да ги обори. Жалкото, е че има хора които го четат и още по-лошо... вярват :doh: .

Ако тръгна да му оборвам глупостите ще изпиша повече от въпросната "статия".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами аз съм ниско образован специално в тази област, но също не е проблем да оборя тези глупости без да се затруднявам. Незнам дали е нужно обаче. Ако все пак има желание от страна на потребителите за такава дискусия - добре. Макар, че тя ще дублира старата тема "За и Против еволюцията", където отново не видяхме нито една сносна обосновка против еволюцията, примерите давани от антиеволюционистите бяха подобни на този тук...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тея креаЦИОНистически глупости само тука недейте да ги пробутвате - не сте попаднали на аудитория! :doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Римлянино, според теб да не би да има връзка между евреите и креационизма? :P

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Всеки би могъл да спори за това как точно е възникнал Света, Човека... На мен лично не ми допада теорията, че сме произлезли от маймуна, или по-точно не съм крайна в мисленето си - може и да сме произлезли от маймуна, но преди милиарди години е имало нещо, вещество, белтък, съставка, която е допринесла за еволюцията. В противен случяй не си обяснявам защо сега има отрицателен прираст на населението - ами маймуните да стават хора и всичко ще е ОК :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Всеки би могъл да спори за това как точно е възникнал Света, Човека... На мен лично не ми допада теорията, че сме произлезли от маймуна, или по-точно не съм крайна в мисленето си - може и да сме произлезли от маймуна, но преди милиарди години е имало нещо, вещество, белтък, съставка, която е допринесла за еволюцията. В противен случяй не си обяснявам защо сега има отрицателен прираст на населението - ами маймуните да стават хора и всичко ще е ОК :)

първо: никой никога не е казвал, че хората произлизат от маймуна

че имаме общ прародител с днешните маймуни да, но това е мн. различно

второ: няма отрицателен ръст на населението, напротив населението на земята нараства катастрофално

трето: нека първо почетем малко ей така колкото да се подготвим преди да пишем неверни неща ( отнася се за всички ) :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
първо: никой никога не е казвал, че хората произлизат от маймуна

че имаме общ прародител с днешните маймуни да, но това е мн. различно

второ: няма отрицателен ръст на населението, напротив населението на земята нараства катастрофално

трето: нека първо почетем малко ей така колкото да се подготвим преди да пишем неверни неща ( отнася се за всички )  :post-70473-1124971712:

първо: 30 години все си мисля, че теорията на Дарвин е именно тази, че сме произлезли от маймуни (еволюция и т.н.) - не било така :hmmm:

второ: извинявай, че не съм се уточнила, говорех за прираста в България, а не в Света, а и вмъкнах нотка на хумор, който явно не понасяш :!!!:

трето: не мисля, че трябва да се подготвям предварително, за да напиша нещо където и да било :whistling: , а всъщност ако в твоите теми пишат само само хора, които са подложени първо на изпит от теб - няма проблеми - отбележи в началото на темата, че неуки със собствено мнение по въпроса не се приемат!

:good: да не забравяме, че това е форум за дискусии и СОБСТВЕНИ мнения по въпроса - мисля, че нямаш право да ми казваш какво да пиша, защото незнаеш какво мисля (мразя да изпадам в дребнави спорове, но ти ме предизвикваш, за което съжалявам :post-20645-1121105496: )

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Приятели, не използвайте остри реплики и не се карайте. Разбира се, това е форум и всеки има право да споделя своите схващания. Но fixxxsers е прав, че подготовката за определена тема е необходима - когато се пишат безмислени и несвързани твърдения дискусията е излишна. Не е необходимо да се държи изпит - човек, когато силно се интересува от нещо търси и намира необходимата информация и формира своята позиция по въпроса, но затова трябва да има сериозна основа от научни знания за да осмисли приетата информация. Все пак тук се опитваме да водим научни дискусии, а не разбор на основите на различните религии. В другата тема "теория за еволюцията" аз имах неблагоразумието да отправя към автора на сегашната тема stepcho няколко остри думи (за което, разбира се съжалявам), но той стана нетърпим със своите отвлечени, безмислени и несвързани твърдения. Аз затова и спрях да пиша по предишната тема. Сега пак започва по същия начин. И така приятели, аз ви приканвам ако наистина ви вълнува теорията за еволюцията, наистина се подгответе добре и поднасяйте наистина научни аргументи, а не детски наивни твърдения. Мисля, че Warlord каза в предишния форум - "аман от такива, които задават тъпи въпроси от типа на "ами защо сега маймуната не се превръща в човек". Разбира се, че на никого не може да се забрани да участва във форума (ако можеше, нямаше да е лошо :hmmm: ), но се съобразявайте.........

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Проблемът на Археоптерикса с летенето е неоспорим и произлиза не толкова и не само от гръдната кост.

Той има сравнително плътни кости, които го правят тежък. Вече кухи, но недотам изчистени.

Крилата му са изнесени по - напреди и даже мисля, че имаха запазени сходства с раменна става. Безспорен факт в полза на това, че далеч назад в миналото, те са били "ръце" - предни крайници. В следствие на това той в полет въобще не е можел да балансира с центъра на тежестта си и е абсурдно да се говори за нещо повече от кратки полети с много засилка или дълги подскоци с помощта на крилете.

Пряко и еднозначно е видим в скелета му удълженият палец, правещ крилото. Това е "запазена марка" на динозаврите - те така си изграждат крилата. даже остатъците от другите пръсти стоят и са били видими на крилото му. Т.е. имал е и "ръце", и крило.

После, е бил зъбата птица. Малко нехарактерно за характерните птици, към които се "опитва" да се причисли. Но много характерно за преходните форми от онова време.

Щуротиите с топлокръвност и студенокръвност въобще не смятам да ги обсъждам. Въобще не съм наясно как някой може да се захване с тази насока и да докаже нещо. Топлокръвни са съвременните влечуги, студенокръвни - днешните птици. Дали тогава също е било така с всички милиони видове влечуги?

Ако е било така, добре е някой да ми обясни как аджеба студенокръвни влечуги са обитавали южния полюс през юра - креда, че дори и са оставали там по време на заледяванията?

Има и други неща и фактори, но както и да е. Важното е друго - дори и всичко тук да е вярно и археоптериксът да е надминавал Боинг по летене, това пак не превръща еволюцията в измислица, а просто намира една грешно класифицирана птица.

Каквато археоптериксът не е. Той е птица. От първоптиците.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами да - той си е преходна форма към птиците от съвременен тип. Преходните форми позиционирани във времето са си доста сериозно доказателство за наличието на еволюцията.

Тук антиеволюционистите сигурно ще кажат, че сигурно на определени периоди от време съвсем случайно се пръкват подобни на досегашния вид животни, ама малко по различни, а старите напълно измират и така на татък и това е ставало винаги и със всички видове. :doh:

Смешни са просто, а най-лошото е, че сами не осъзнават колко са смешни!

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Космически науки

Айде де ... Аз съм креационист. И какво от това?

Ойри ( за тези които ме знаят )

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребител

Мисля, че долуцитираното изявление е достатъчно добър и ясен отговор на съобщението ти:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Причината, поради която дарвинистите изпадат в ужас и паника в лицето на появилите се в последно време „живи” фосили, е че хората вече знаят, че срещу стотиците хиляди фосили, доказващи Сътворението, не е намерен дори и един фосил, който да докаже дарвинизма.

НЕ Е ВЪЗМОЖНО СКРИВАНЕТО НА ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО ОТ ХОРАТА

Нападането и отправянето на обиди е най-примитивния и елементарен начин на поведение на хората, които не могат да намерят реално доказателство, подкрепящо техните идеи. Тези, които избират да защитават представите си, нападайки отсрещния, в действителност показват, че се намират в идейна слабост и отчаяние. Най-ясния пример на това състояние на „слабост” може да се види у защитниците на еволюционната теория. С появата на научни доказателства, който разкриват, че тази теория, според която живите същества са възникнали от самосебе си в резултат на слепи случайности, в действителност е една заблуда, и които еволюционистите се опитват да укрият, последните стават раздразнителни, избухливи и прибягват към клевети и обиди.

На 8 март 2006 г. Фондация „Научни проучвания” и Фондация „Защита на националните ценности” съвместно организираха едно културно-научно мероприятие. В рамките на това мероприятие, организирано под името „Музей на Сътворението”, бяха изложени фосили, който разкриват, че живите организми в продължение на стотици милиони години не са претърпели ни най-малко изменение.

Музеят документира по неоспорим начин как еволюционната идея е една теория без научна основа. Тези изложени фосили ясно разкриват, че никога на земята не е имало процес, за какъвто твърди еволюционната теория, и че тази теория е само една „илюзия” в разума на материалистите.

Еволюционистите, които не могат да намерят никакъв научен отговор на тази напълно научна културна дейност, както винаги прибягват към многословие, клеветнически лозунги и изтъркани клевети.

Доста значително противоречие е вестниците, които остават само наблюдатели на това някои организации под името Еволюционен музей да излагат въображаеми рисунки, които нямат никаква научна стойност, и да докарват рейсове с първокласници в него, да определят като „скандал” това, че учители и ученици разглеждат истински фосили в Музея на Сътворението.

От една страна истински фосили, които опровергават еволюционната теория, а от друга някои вестникарски статии, които се опитват да запазят жива еволюционната теория с обиди и клевети… Това е едно загубено още от самото начало дело. Докато фосилите представят как Вселената и всички същества са сътворени от Бог, еволюционистите няма да достигнат до никъде с провеждането на агитации, правенето на опити за сплашване на държавните служители и пречейки на изследването на научните открития. Днес науката и научната мисъл не може да бъде заглушена с психологически боеви техники от времето на Мусолини.

Както еволюционната теория, така и пропагандните методи на тези, които се опитват да я запазят жива поради идеологически причини, отдавна са победени. Турският народ, особено с помощта на произведенията, написани от Харун Яхя – псевдонимът на президентът на Фондация „Научни проучвания” и Фондация „Защита на националните ценности” Аднан Октар, е забелязал, че еволюционното твърдение е неоснователно. Именно поради тази причина процентът на хората, които не вярват в еволюцията, в Турция е много по-висок, отколкото този в САЩ и Европа.

За да могат еволюционните вестници, които нападат г-н Аднан Октар в името на запазване на еволюционната теория жива, да видят, че 90% от турския народ не отдава значение на тази теория, е достатъчно да проведат обществено проучване в национален мащаб. Когато извършат това проучване ще видят, че всеки ден в интернет сайтовете подготвени с помощта на произведенията на г-н Аднан Октар и излагащи невалидността на еволюционната теория и доказателствата за Сътворението, са посещавани от приблизително 132 000 човека. Тези произведения, които са представили невалидността на еволюционната теория, до днес са се срещнали с милиони читатели от 159 държави на 57 езика.

Думите на един от видните турски еволюционисти Умит Сайън: „Вече няма война срещу защитниците на сътворението, те спечелиха борбата. През 1998 бях мотивирал шестима професора от Турската Академия на науките да говорят срещу еволюцията, но днес не е възможно да мотивирам дори и един човек.”, ясно показва този факт.

Невъзможно е противопоставянето срещу историческите открития. Съвременните научни открития доказват Сътворението. В ЛИЦЕТО НА ТЕЗИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ Е ОТПРАТЕНА В КОФАТА ЗА СМЕТ НА ИСТОРИЯТА.

Еволюционистите не притежават ни най-малка възможност да се съпротивят на научните открития, документиращи Сътворението, или да представят научно доказателство за противното. Очевидно е обаче, че методите им на клеветничество, злословие и поставяне на пречки, към които прибягват тъй като този факт им е добре известен, ще останат безрезултатни. НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СКРИЕ ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО ОТ ХОРАТА.

Председател на управителния съвет на Председател на управителния съвет на

Фондация „Научни проучвания” Фондация „Защита на националните ценности”

Таркан Яваш Алту Беркер

Подробности можете да откриете на адрес: www.harunyahya.com/bulgarian

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Цялата тая статия нищо не струва - опит на обиден креационист да очерни и заклейми своите опоненти с някакви примери от дискусиите в научните и псевдонаучните среди, които може и да не е имало, кой ги знае)

Единствения довод изложен тук е намирането на някакви си фосили, които за дълъг период не са се били променили и това вече е неоспоримо доказателство :doh: ... какво да коментирам, то няма никакъв смисъл просто.

Редактирано от Warlord
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"...През 1998 бях мотивирал шестима професора от Турската Академия на науките да говорят срещу еволюцията, но днес не е възможно да мотивирам дори и един човек.”
Хората просто си ценят времето и не им се е занимавало със щуротии.

Това че определени видове могат да запазят доста дълго време морфологията си го има още и при Дарвин, а днес примери имаме колкото искаш и те са известни отдавна - някои членестоноги например днес изгглеждат общо взето така както преди 300 млн. години - е и - не разбирам защо това трябва да противоречи на еволюционната теория? И при тях са ставали мутации, индивидите без мутации, обаче, са оставяли по-многобройно потомство и носителите на мутацията са изчезвали. При други видове е ставало обратното - и те са се променяли. Ето ти го съвсем елементарно казано. Разбира се, нещата не са чак толкова прости, но да се обясняват на хора, които виждат в наличието на фосили, приличащи на днешни видове някакво доказателство срещу еволюцията - как може да се очаква, че ще разберат нещо.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

вай, вай страшна работа, изпаднах в ужас , че и в паника, два - три пъти се тръшнах в земята от изживения шок, такива солидни доказателства за сътворението...

хайде някой да ми покаже един, само един фосил доказващ Сътворението и ще изляза пред парламента гол да викам: "Дарвин ни излъга - ооставка, ооставка"

чакам

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ще добавя още едно съвсем елементарно съображение (струва ми се, абсолютно понятно и за хора без биологично образование) за "живите" фосили, щом това се оказа толкова възлова точка за креационистите.

Става въпрос за следното: Намираме в наши дни намираме някое "живо изкопаемо", известно ни досега само от вкаменелости - така както, общо взето е станало с латимерията да речем, а и с още доста видове. Това че в случая има очевидна прилика, изобщо не означава, че съответният вид изобщо не се е изменял през цялото това време - единственото, което можем да кажем, е че не са настъпили някакви значими морфологични промени - само това. А промени, без съмнение е имало (в поведение, обмяна и т.н.), дори и морфологични - без съмнение - просто фосилите далеч не ни представят морфологията на организма от когото са се получили, чак в такива големи подробности, че да можем да ги видим.

Малка илюстрация за какво става дума от съвременната природа - сред насекомите (сигурно ги има и в други таксономични групи, просто там примерите са най-красноречиви) има т.нар. видове-двойници - морфологично почти неразличими видове, между които, обаче, има непреодолими репродуктивни бариери (биохимични, поведенчески и т.н.) - ето, уж са еднакви на вид, пък са еволюирали все пак в различни посоки. Пък какво остава за "живите" фосили - явно е, че и дума не може да става че са си оставали съвсем същите!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Браво :good: доста добро допълнение, хубаво е, че имаш нерви и желание да оборваш тези глупости. Тези доводи едва ли са чак възлова точка за креационистите, но я изтъкват просто защото няма за какво да се хванат. А продължава да ми е интересно, как противниците на ТЕ обясняват междинните видове, които са неоспорим факт!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител
Мисля, че долуцитираното изявление е достатъчно добър и ясен отговор на съобщението ти:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Причината, поради която дарвинистите изпадат в ужас и паника в лицето на появилите се в последно време „живи” фосили, е че хората вече знаят, че срещу стотиците хиляди фосили, доказващи Сътворението, не е намерен дори и един фосил, който да докаже дарвинизма.

Мисля, че се постарахме да оборим всяка ваша наивна намеса,а ваща реакция е нулева, например относно горния цитат, Андрей Куртенков ви разказа играта.Кво стана защо няма отговор от вас?Пък аз тука се мъча да говоря умно и културно щото после ще изкочите с тва:

Нападането и отправянето на обиди е най-примитивния и елементарен начин на поведение на хората, които не могат да намерят реално доказателство, подкрепящо техните идеи. Тези, които избират да защитават представите си, нападайки отсрещния, в действителност показват, че се намират в идейна слабост и отчаяние

ама как да си трая такива сте смешници :laugh::laugh::laugh: съжелявам че имах малко затруднения с компа за да не могад а се вклиюча на време за да взема по-дейно участие в оборването на нелепите ви илюзии.

Еволюционистите, които не могат да намерят никакъв научен отговор на тази напълно научна културна дейност, както винаги прибягват към многословие

относно обвинението в многословие само ще сложа тва в кавички "ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА..." :laugh:

само разтягате локуми :head_hurts_kr:

А отностно тва:

Днес науката и научната мисъл не може да бъде заглушена с психологически боеви техники от времето на Мусолини.

виии ся кво на жертви ли са прайте :laugh:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребители
Браво :good: доста добро допълнение, хубаво е, че имаш нерви и желание да оборваш тези глупости. Тези доводи едва ли са чак възлова точка за креационистите, но я изтъкват просто защото няма за какво да се хванат. А продължава да ми е интересно, как противниците на ТЕ обясняват междинните видове, които са неоспорим факт!

Верно? Има междинни видове? Брей! :post-20645-1121105496: И какво се разбира под междинен вид и как се установява, че е МЕЖДИНЕН- метод? :smokeing: Ама айде да не е пак описателния :sleep1:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А ти как обясняваш непосредствената времева и пространствена близост между откритите останки, които следват определена линия на промяна, която съвсем отчетливо може да се забележи при съпоставянето между тях? Като напълно случайна??? И то при всички проучени видове???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А ти как обясняваш непосредствената времева и пространствена близост между откритите останки, които следват определена линия на промяна, която съвсем отчетливо може да се забележи при съпоставянето между тях? Като напълно случайна??? И то при всички проучени видове???

Дефиниция за междинен вид?

И метод за класифициране? :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

В полза на еволюцията ще кажа, че тя прилича на растежа на ноктите и косата. Никой не вижда как растат, но всеки си реже ноктите и се подстригва. Нещо което не се вижда не значи, че не съществува!

И още нещо: Всеки ден виждаме как от една единствена клетка се появяват нови видове... Ако не се досещате как!?... Всеки ден се раждат нови организми, развити от само 1 клетка. Щом са се развили от една единствена клетка, не е ли лесно да си представим, че е възможно една клетка да е дала началото на всички видове? Нима изглежда толкова невъзможно? По-сложният въпрос е от къде е дошла или как се е образувала тази клетка, а не еволюцията? Не мислите ли?

За по-любознателните ще кажа да прочетат за ендогенните вируси или както по-рано са ги наричали ретро вируси! Няма да слагам линкове, понеже в google лесно могат да се намерят статии на български. Не става въпрос за болести с което сме свикнали да свързваме вирусите, а за нещо открито сравнително скоро даващо нова светлина върху еволюцията и как тя работи

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител
А иначе още чакам определението за "междинни форми" в темата за "еволюционната измама"! :biggrin:

Този въпрос за мен ли е? Защото ако е за мен веднага давам отговор. Според ЕТ сухоземните организми произлезли от морето. Рибите започнали да излизат на сушата с течение на времето. (Това е много смешно, тъй като всички биха измрели, но както и да е.) Явно за да се преобразува едно морско животно в сухоземно или в амфибия трябва да са на лице ред промени. Най важните са обособяване на скелет, който би могъл да поддържа тежестта на животното на суша, бели дробове и кожа, която да не се уврежда на сухо. Та междинната форма е такава, която не притежава напълно развити тези функции. Би трябвало първо да се наблюдават риби със съвсем леко изменен скелет, после с по-изменен скелет, после с още по-изменен скелет, докато не достигнем до скелет, който е напълно годен за сушата. Такива вкаменелости не са открити. Виждаме само напълно завършени организми. Никъде не виждаме преходни организми. Виждаме близки организми, но те са напълно завършени. Не и незавършени такива. От това автоматично би следвало ТЕ да твърди, че в следствие на една единствена мутация да се изминава пътя от водни до земноводни или сухоземни животни. Това е bullshit. ТЕ твърди, че в течение на времето в следствие на много мутации се преминало от водни до сухоземни организми или амфибии. Та междинните форми са точно тези организми, които се намират между водните и земноводните, т.е. имат част от тези много мутации. Това трудно ли е за разбиране или за досещане, или пък просто се правим на ударени?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...