Отиди на
Форум "Наука"

ЗЗЖ - пълен с глупости и недомислия


Recommended Posts

 • Потребител

Глава IV Животни компаньони

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на този закон:

................

...............

9. "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.

 

Е значи глава IV се отнася и за хамстерите и папагалите..

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 188
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 16 минути, nik1 said:

(ти имаш проблем с безстопансвените селскостопански животни, не аз)

Това от къде пък го разбра? Или само защото посочих пропуск в закона?

И като си изредил ПР от ЗЗЖ доказваш само, че е писан от хора,които понятие си нямат нито от животни, нито от закони.

Я обърни внимание на чл. 42. Какво казва той за безстопанствените животни.

Ал. 1 указва, че следва да се улавят по безопасен начин, от съответно обучени хора.

ал. 2 дава указания как да се превозват заловените кучета по ал. 1 - в специално оборудвани камиони с вентилация.

Какви са изводите от това:

1. Безстопанствени животни са само кучетата

2. Безстопанствени животни са всички, но само за кучетата има въведено изискване за специален транспорт, докато другите могат да се натъпкват до задушаване?

Но, нищо, ти продължавай да твърдиш, че не се отнася само за защита на кучетата

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, самотния вълк said:

Отново свързано само с кучетата

Цитирай

Чл. 41. (1) Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по чл. 40, ал. 2 и 4 в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Но посочените органи сам вменени задължения само към кучетата, следователно тези приюти са за кучета. (тук авторите на закона трябва да обяснят как манипулации следва да се разглеждат като административни органи.)

Ти къде прочете, че приютите са само за кучета?

Цитирай

14. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

 

1 hour ago, самотния вълк said:

Ал. 1 указва, че следва да се улавят по безопасен начин, от съответно обучени хора.

ал. 2 дава указания как да се превозват заловените кучета по ал. 1 - в специално оборудвани камиони с вентилация.

Какви са изводите от това:

1. Безстопанствени животни са само кучетата

2. Безстопанствени животни са всички, но само за кучетата има въведено изискване за специален транспорт, докато другите могат да се натъпкват до задушаване?

А ЗАЩО ИЗКЛЮЧВАШ ВЪЗМОЖНОСТТА СТАВА ДУМА ЗА ЛАПСУС И НЕДОГЛЕЖДАНЕ , например - някой е взел наготово текст, които е бил предназначен първоначално за кучетата и не е сменил "кучета" с "безстопанствени животни"?

Цитирай

 

Чл. 42. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Транспортирането до приюта на заловените безстопанствени животни по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

 

 

1 hour ago, самотния вълк said:

Но, нищо, ти продължавай да твърдиш, че не се отнася само за защита на кучетата

Главата V (безстопанствени животни) може да не се отнася само до кучетата [1](ами котките?) или да се отнася само за кучетата, но закона???? .. С една спорна "кучешка" глава ("Безстопанствени животни") в закона, от общо 8 глави в него, какво да твърдя аджаба за закона?!?! (една спорна, защото излезна че главата "животни компаньони" не се отнася само кучетата)

 

[1] http://www.court-pz.info/2014_1/0163d813_07812914.htm

 

Цитирай

 

При така установената фактическа обстановка,съдът намира предявения иск за неоснователен.

На първо място следва да се отбележи ,че никак не е лишено от известна логика приетото от първоинстанционния съд , че разпоредбите ,касаещи задължения на органите на общинската администрация ,визирани в Глава V от ЗЗЖ – „Безстопанствени животни“ при цялостния прочит на текстовете ,като че ли действително се отнасят до  овладяване популацията  само на безстопанствени кучета и котки.Това се дължи на обстоятелството , че при приемане на закона ,законодателят се е ръководил от  това,че проблеми има единствено с популацията на такъв вид безстопанствени животни.

Въззивният съд не споделя това и намира изхождайки от цялостния смисъл на закона ,че по отношение на всички животни,които могат да бъдат наречени безстопанствени ,законът предвижда съответни задължения на Общинската администрация.

Във връзка с посоченото в исковата молба ,че срока , предвиден за изпълнение на задълженията на общините по чл.41 от ЗЗЖ – за изграждане на приюти за безстопанствени животни е изтекъл , следва да се отбележи ,че с разпоредбата на § 17 от ПЗР  към ЗИДЗЗЖ /ДВ бр.92 от 2011 година този срок е удължен до 31.12.2015 година.

В законодателството не се съдържа легално определение на понятието „безстопанствени животни“.Действително това понятие следва да се изведе , като се използва метода на изключването.С оглед разпоредбата на § 1 т.6 от ПЗР на ЗЗЖ – коня не е диво животно , не е и животно компаньон/по смисъла на т.9/.Очевидно е ,че с оглед конкретните условия се касае за селскостопанско животно по смисъла на т.16.Такова животно също може да е безстопанствено,като от самото понятие следва извода,че безстопанствено животно е това ,което е изоставено от стопанина си ,което няма стопанин.Гражданственост например по отношение на кучетата е придобил термина „бездомни“ кучета , тъй като при този вид животни -  наличието на „дом“ означава наличие и на стопанин.

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, nik1 said:

Ти къде прочете, че приютите са само за кучета?

чл.40-55 от ЗЗЖ. Във всеки един от тези текстове на закона се говори само за кучета. чл. 56 приравнява котките към кучетата и препраща към цитираните текстове, при увеличение на популацията от котки.

А цитираните от теб размисли на Пазарджишкия окръжен съд се отнасят само до конкретното дело за непозволено увреждане и нямат никаква задължителна сила. Този състав смята така - друг иначе. Дори и да приемем това разширително тълкуване на съда и да включим и добитъка в обсега на безстопанствените животни, какво казва ЗЗЖ за коня от делото? В дадено населено място има два безстопанствени коня. Какво ги правим, спазвайки разпоредбите на ЗЗЖ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, самотния вълк said:

Чл. 42. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

Хаха, досега не бях обръщал внимание чак на такива детайли, обаче това е втрещяващо. Целият чл. 42 е втрещяващ впрочем. Говори уж за "безстопанствени животни" като цяло и изведнъж - само за кучетата специални превозни средства с добра вентилация (и нашийници по ал. 5 - пак специално за кучетата). Според мен дори само този пример ясно показва с какви цели е писан ЗЗЖ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

НЕ ВИЖДАМ НЯКАКВА ЛОГИКА ИЛИ МОДЕЛ В ТОВА, В ГЛАВА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ САМО ДО "БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА", ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ПАРАЛЕЛНО С ИЗРАЗА "БЕЗДОМНИ КУЧЕТА" - ИЗРАЗЪТ "БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ".. СЛУЧАЯТ С ОБЪРКАНИЯ ЧЛЕН 42  ЗА МЕН Е ЛАПСУС..


 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, nik1 said:

НЕ ВИЖДАМ НЯКАКВА ЛОГИКА ИЛИ МОДЕЛ В ТОВА, В ГЛАВА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ САМО ДО "БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА", ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ПАРАЛЕЛНО С ИЗРАЗА "БЕЗДОМНИ КУЧЕТА" - ИЗРАЗЪТ "БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ".. СЛУЧАЯТ С ОБЪРКАНИЯ ЧЛЕН 42  ЗА МЕН Е ЛАПСУС..


 

Лапсусът е верен. Бих се обзаложил, че е просто копи/пейст от някакъв чужд закон за кучетата и просто там са решили да го пльоснат - в чл. 42.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, nik1 said:

НЕ ВИЖДАМ НЯКАКВА ЛОГИКА ИЛИ МОДЕЛ В ТОВА, В ГЛАВА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ САМО ДО "БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА", ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ПАРАЛЕЛНО С ИЗРАЗА "БЕЗДОМНИ КУЧЕТА" - ИЗРАЗЪТ "БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ".. СЛУЧАЯТ С ОБЪРКАНИЯ ЧЛЕН 42  ЗА МЕН Е ЛАПСУС..


 

Прав си, няма логика. Нали такова е и заглавието на темата и това нищим - недомислията на ЗЗЖ. Инициативата сама по себе си е добра, но изпълнението е ужасно.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 минути, самотния вълк said:

чл.40-55 от ЗЗЖ. Във всеки един от тези текстове на закона се говори само за кучета. чл. 56 приравнява котките към кучетата и препраща към цитираните текстове, при увеличение на популацията от котки.

А цитираните от теб размисли на Пазарджишкия окръжен съд се отнасят само до конкретното дело за непозволено увреждане и нямат никаква задължителна сила. Този състав смята така - друг иначе. Дори и да приемем това разширително тълкуване на съда и да включим и добитъка в обсега на безстопанствените животни, какво казва ЗЗЖ за коня от делото? В дадено населено място има два безстопанствени коня. Какво ги правим, спазвайки разпоредбите на ЗЗЖ?

Имам същото като по горното ми тълкуване- има изисквания, касаещи кучетата, и такива които са общи ( в случаите когато се изполва изразът животни)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Едно малко заяждане. Каква е тази простотия с "бездомни животни/кучета". Животното не е човек и не може да си купи имот който да е негов дом. Трябва да се използва израза "безстопанствено", понеже ясно показва юридическия му статут.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, nik1 said:

Имам същото като по горното ми тълкуване- има изисквания, касаещи кучетата, и такива които са общи ( в случаите когато се изполва изразът животни)

Тогава ми обясни наличието на чл. 56, който е специално за котки. Защо препраща към предходните разпоредби, ако те са и общи за всички животни? Ако логиката ти е вярна, то този текст е безпредметен, защото нормите, към които препраща ще са приложими и за котките, конете или козите.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Frujin Assen said:

Едно малко заяждане. Каква е тази простотия с "бездомни животни/кучета". Животното не е човек и не може да си купи имот който да е негов дом. Трябва да се използва израза "безстопанствено", понеже ясно показва юридическия му статут.

Прав си. Иначе бездомен хамстер звучи също толкова смешно, колкото и безстопанствен хамстер Mr. Green

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Ето резултатите от стратегията "кастрирай и пусни" нагледно:

http://www.briagnews.bg/vuzpitanici-na-priyuta-za-kucheta-nahapaha-silistrenka-tya-sudi-obshti/#.WBS0gpV6YqI.facebook

Поствам и текста, за да е сигурно, че е видяно от всички:

„ВЪЗПИТАНИЦИ” НА ПРИЮТА ЗА КУЧЕТА НАХАПАХА СИЛИСТРЕНКА, ТЯ СЪДИ ОБЩИНАТА

Алексей МИНЕВ

 

Пенсионерката от Силистра Веска Михайлова заведе гражданско дело срещу Община Силистра след като пострада от бездомни кучета. Още на 1 юни 6-7 песа, всички с „пломбирани” в приюта за кучета уши, нападнали край стадион „Луи Айер” жената и жестоко я нахапали, разказа пред медиите стресираната жертва.

 

Д-р Владимир Янков, един от основните свидетели на инцидента разказа покъртителна история. „Както се прибирах с колата си, гледам как една дребничка жена тича по улицата и вика за помощ, а след нея бягат няколко песа и я хапят закъдето стигнат, спомни си силистренският хирург. Понеже съм трудноподвижен и с патерицата си едва ли ще помогна особено, дадох газ и с автомобила се опитах да ги разгоня, че дори и да ги газя. Те се скриха в стадиона и оставиха намира възрастната жена.”

 

На помощ на пострадалата се притичват и други очевидци и я закарват в Спешното отделение за медицинска помощ. И досега жената потръпва, като разказва за случката отпреди почти 4 месеца. При вида на кучетата в квартала, където живее, Веска започва да се озърта и примира уплашено. Защото около блоковете «Детелина» същите бездомни приятели на човека продължават да вилнеят на воля. Те са надлежно маркирани по ушите, след като са посетили приюта за кучета, където са били грижовно обезпаразитени, изкъпани, ваксинирани и кастрирани.

 

И други жители били нападани от кучетата, а децата никъде не ходят без надзора на възрастните, разказаха и други свидетели по делото.

 

Преди дни дългочаканият от силистренци приют отбеляза една година от отварянето си. За година служителите в него са заловили и обработили 738 кучета в града, съобщи управителят му Димитър Иванов. Около 30% от тях са били малки и не са били кастрирани. 132 кучета на различна възраст са били осиновени от граждани. Всички четириноги са пуснати обратно по местата, където са заловени, каквато е законовата наредба.

 

Средно по 150-160 души в областта годишно са нахапани от бездомни кучета, сочи статистиката на Районната здравна инспекция. Колко са реално пострадалите, никой не знае.

 

От началото на 2016 г. до момента в силистренската болница са оказали помощ на 54 ухапани, от които 33 са от града. Бездомни кучета са се заселили дори в двора на лечебното заведение, постоянно алармират от ръководството му. Особено в нощните часове лекари и сестри със страх прекосяват двора от отделение в отделение.

 

За пръв път Общината бе осъдена от пострадала гражданка през 2011 г. Тогава съдът определи обезщетение от 1700 лева за причинените й физически и психически щети. Няма статистика колко силистренци са осъдили местната администрация и колко лева обезщетения е дала бедната ни хазна, плащайки атаките на кучетата.

Редактирано от kall
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...