Отиди на
Форум "Наука"

Българският календар - лунен със интеркалация?


Recommended Posts

  • Потребител

Какво е Лунен календар?

Лунният календар се базира на циклите на лунните фази.

phasey.jpg

Българската лунна година 2011г.

(девшан тутом) започва на 3 февруари

в 04:32 при новолуние.

Единственият широко използван чисто лунен календар е Хиджри, чийто лунни години се състоят от 12 лунни месеца.

Отличителна черта на чисто луната каленфарна година е, че в календара не е свързана със сезоните и изостава от всяка астрономическа година с 11 до 12 дни, и се среща в съвпадение с позицията на слънчевата година приблизително на всеки 33 (ислямски) години.

Той се използва предимно за религиозни цели, а в Саудитска Арабия се използва за комерсиални цели.

Останалите лунни календари, можем да наречем лунни с интеркалация или "лунно-слънчеви".

Причината да ги наричаме така е поправката която на две или три години се прави, като към лунните месеци се добавя още един допълнителен месец за да синхронизира и приведат лунните цикли в синхрон с слънчевата година.

Поради това синхронизираните чрез добавяне на допълнителен тринадесети месец към всяка втора или трета година лунни календари наричаме лунно-слънчеви.

Причината да се прави тази поправка е, че една година не се дели на точен брой лунни фази, така че без добавяне на вмъкнат месец, сезоните календарно ще бъдат плаващи всяка година.

Начало на лунния месец

Лунен календар се различават по това, от коя част на лунната фаза започва първият ден на месеца, например първият ден след новолуние в китайският календар, първият ден след пълнолуние в индийският календар или на първия наблюдение на полумесец при еврейският клендар.

Дължина на лунния месец

Дължината на един лунен месец (цикъл) е трудно да се предскаже и варира в зависимост от средната му стойност.

Тъй като наблюденията са обект на несигурност и от метеорологичните условия, и астрономически методи са много сложни, е имало опити да се създаде определен аритметични правила.

Лунният (синодичен) месец е периодът между две едноименни лунни фази. Средната продължителност на синодичен месец е 29.530589 дни.

Това изисква дължината на месеците за да бъдат последователно 29 и 30 дни (наричани съответно кух и пълен).

Разпределението на кухи и пълни месеци се определя чрез поправки въз основа на отношението на дължината на месеца към частите от деня.

Стндартната лунна година има продължителност 354 дни, докато астрономическата има 365¼ дни.

Без добавяне на допълнителен месец разликата в дните на лунната и астрономическата година ще се натрупва и тя ще изостава от настъпването на сезоните.

Прктическата полза на интеркалирането на лунно-слънчевият календар е че го прави съпоствим със соларният цикъл и настъпването на сезоните, като в същото време запазва съответствията с му с лунните цикли.

(Интеркалация – вмъкване на допълнителен ден или месец в някой от лунните години с цел да се запази сивпадение със сезоните.)

12 и 60 годишните цикли не са някаква самоцелна приумица, а един вид алтернатива на десетичната система.

Със 12-те животни лесно се помнят и споменават близки събития, а със 60 годишното циклово отброяване може да се спомене конкретна година и събитие в рамките на един човешки живот без използването на хилядна и стотица.

Пример 60 годишен цикъл (цикъл 5 х 12 = 60):

1 год. 723 - плъх

2 год. 724 - бивол

3 год. 725 - тигър

4 год. 726 - заек

5 год. 727 - дракон

6 год.728 - змия

7 год. 729 - кон

8 год. 730 - овца

9 год. 731 – маймуна

10 год. 732 - петел

11 год. 733 - куче

12 год. 734 – глиган

13 год. 735 – плъх

14 год. 736 – бивол

15 год. 737 – тигър

16 год. 738 – заек

17 год. 739 – дракон

18 год. 740 – змия

19 год. 741 - кон

20 год. 742 – овца

21 год. 743 - маймуна

22 год. 744 - петел

23 год. 745 - куче

24 год. 746 – глиган

25 год. 747 – плъх

26 год. 748 – бивол

27 год. 749 – тигър

28 год. 750 – заек

29 год. 751 – дракон

30 год. 752 - змия

31 год. 753 - кон

32 год. 754 - овца

33 год. 755 - маймуна

34 год. 756 - петел

35 год. 757 - куче

36 год. 758 – глиган

37 год. 759 – плъх

38 год. 760 – бивол

39 год. 761 – тигър

40 год. 762 – заек

41 год. 763 – дракон

42 год. 764 – змия

43 год. 765 – кон

44 год. 766 – овца

45 год. 767 – маймуна

46 год. 768 – петел

47 год. 769 – куче

48 год. 770 – глиган

49 год. 771 - плъх

50 год. 772 – бивол

51 год. 773 - тигър

52 год. 774 – заек

53 год. 775 – дракон

54 год. 776 – змия

55 год. 777 – кон

56 год. 778 – овца

57 год. 779 – маймуна

58 год. 780 – петел

59 год. 781 – куче

60 год. 782 – глиган ...

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 год. 2008 – плъх

2 год. 2009 – бивол

3 год. 2010 – тигър

4 год. 2011 - заек

5 год. 2012 – дракон

6 год. 2013 – змия

7 год. 2014 – кон

8 год. 2015 – овца

9 год. 2016 – маймуна

10 год. 2017 – петел

11 год. 2018 – куче

12 год. 2019 – глиган

И така нататък...

lunarih.jpgLunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

1 год. 2008 – плъх

2 год. 2009 – бивол

3 год. 2010 – тигър

4 год. 2011 - заек

5 год. 2012 – дракон

6 год. 2013 – змия

7 год. 2014 – кон

8 год. 2015 – овца

9 год. 2016 – маймуна

10 год. 2017 – петел

11 год. 2018 – куче

12 год. 2019 – глиган

И така нататък...

lunarih.jpgLunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif

Тук е момента да се направи съпоставка на лунно-слънчевият календар със изворите.

Авитохолъ житъ лѣт. ҃т. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилѡмъ твирем.

Ирникъ. житъ лѣт. ҃ри. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилом тверимь.

Гостунъ наместникь сьï два лѣта. рѡд ему.

Ерми. а лѣт ему дохсъ. втиремь.

Курт: ҃ѯ лѣт дръжа. рѡд ему Дуло. а лѣт ему шегоръ вечемь.

Безмеръ ҃г. лѣт. а рѡд сему Дуло. а лѣт ему шегоръ вемь. сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.

И потѡм пріиде на страну Дунаѧ.

Исперих кнѧз тожде и доселѣ. Есперих кнѧз. ҃ѯа лѣт. рѡд Дуло. а лѣт ему верени алем.

Тервен. ҃ка. лѣто. рѡд ему Дуло. а лѣт ему теку читем.

твирем...

... ҃ки. лѣт. рѡд ему Дуло. а рѡд ему дван шехтем.

Севаръ. ҃еі. лѣт. рѡд ему Дуло. а лѣт ему тох алтом.

Кормисошь. ҃зі. лѣт. рѡд ему Вокиль. а лѣт ему шегоръ твиремь.

Сïи же княз измѣни рѡд Дулов. рекше Вихтунь.

Винех. ҃з. лѣт. а рѡд ему Ѹкиль. а лѣтъ ему имаше Горалемь.

Телець. ҃г. лѣта. рѡд Ѹгаинь. а лѣт ему соморъ. алтемь. И сïй иного рад.

Ѹморъ. ҃м. днïи. рѡд ему Ѹкиль а ему дилѡм тоутѡм.

18 год. 681 - змия (ОСНОВАВАНЕ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ)

19 год. 682 - кон

20 год. 683 - овца

21 год. 684 - маймуна

22 год. 685 - петел

23 год. 686 - куче

24 год. 687 – глиган

25 год. 688 - плъх

26 год. 689 - бивол

27 год. 690 – тигър

28 год. 691 - заек

29 год. 692 - дракон

30 год. 693 - змия

31 год. 694 - кон

32 год. 695 - овца

33 год. 696 - маймуна

34 год. 697 - петел

35 год. 698 – куче

36 год. 699 – глиган

37 год. 700 - плъх (КАН ТЕРВЕЛ)

38 год. 701 - бивол

39 год. 702 - тигър

40 год. 703 - заек

41 год. 704 - дракон

42 год. 705 - змия

43 год. 706 - кон

44 год. 707 - овца

45 год. 708 - маймуна

46 год. 709 - петел

47 год. 710 - куче

48 год. 711 – глиган

49 год. 712 - плъх

50 год, 713 - бивол

51 год. 714 - тигър

52 год. 715 - заек

53 год. 716 - дракон

54 год. 717 - змия

55 год. 718 - кон

56 год. 719 - овца (КАН АЙАР-НЕИЗВЕСТЕН)

57 год. 720 - маймуна

58 год. 721 - петел

59 год. 722 - куче

60год. 723 – глиган

1 год. 724 - плъх

2 год. 725 - бивол

3 год. 726 - тигър

4 год. 727 - заек

5 год.728 - дракон

6 год. 729 - змия

7 год. 730 - кон

8 год. 731 – овца

9 год. 732 - маймуна

10 год. 733 - петел

11 год. 734 – куче

12 год. 735 – глиган

13 год. 736 – плъх

14 год. 737 – бивол (КАН КОРМЕСИОС)

15 год. 738 – тигър

16 год. 739 – заек

17 год. 740 – дракон

18 год. 741 - змия

19 год. 742 – кон

20 год. 743 - овца

21 год. 744 - маймуна

22 год. 745 - петел

23 год. 746 – куче

24 год. 747 – глиган

25 год. 748 – плъх

26 год. 749 – бивол

27 год. 750 – тигър

28 год. 751 – заек

29 год. 752 - дракон

30 год. 753 - змия

31 год. 754 - кон (КАН ВИНЕХ)

32 год. 755 - овца

33 год. 756 - маймуна

34 год. 757 - петел

35 год. 758 – куче

36 год. 759 – глиган

37 год. 760 – плъх (КАН ТЕЛЕЗИС)

38 год. 761 – бивол

39 год. 762 – тигър

40 год. 763 – заек

41 год. 764 – дракон

42 год. 765 – змия (КАН УМОР)

44 год. 766 – кон

45 год. 767 – овца

46 год. 768 – петел

47 год. 769 – куче

48 год. 770 – глиган

49 год. 771 - плъх

50 год. 772 – бивол

51 год. 773 - тигър

52 год. 774 – заек

53 год. 775 – дракон

54 год. 776 – змия

55 год. 777 – кон

56 год. 778 – овца

57 год. 779 – маймуна

58 год. 780 – петел

59 год. 781 – куче

60 год. 782 – глиган ...

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Съпоставката е добра идея.

Но при презумпция за лунно-слънчев календар виждам необясними несъответствия:

1.Тервел (посочен срещу 700г., в която според Зигеберт той е управлявал) поне според "Именника" не е свързан с годината на плъха (мишката).

2.Годините на царуването на Тервел, както поне са маркирани тук (от 700 до 719, маркирана за т.нар. Айяр) излизат 19/20, но не и 21, както са записани в "Именника".

3.Ако търсим година за възшествието на Тервел година на овцата преди 700 (понеже в тази година Тервел вече е управлявал, т.е. може да е възшествал и в по-ранна), това според таблицата е 695 (Москов впрочем посочва точно нея). Обаче тогава царуването излиза 24 или 25, но не и 21.

Освен това приравнителната таблица е объркана: в частта 761 - 770г. е пропусната годината на маймуната и оттук нататък цикловите години се изместват спрямо юлианските.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

3.Ако търсим година за възшествието на Тервел година на овцата преди 700 (понеже в тази година Тервел вече е управлявал, т.е. може да е възшествал и в по-ранна), това според таблицата е 695 (Москов впрочем посочва точно нея). Обаче тогава царуването излиза 24 или 25, но не и 21.

Като смяташ годините по ИБК имай предвид че:

1. последната година от управлението на един владетел е първа за следващия.

2. не бива да се смята че списъкът е изчерпателен или че не е имало периоди на междуцарствия.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Като смяташ годините по ИБК имай предвид че:

1. последната година от управлението на един владетел е първа за следващия.

2. не бива да се смята че списъкът е изчерпателен или че не е имало периоди на междуцарствия.

Точно така съм смятал - мисля, че е съвсем ясно.

Що се отнася до междуцарствията: за да говорим за междуцарствия са необходими конкретни данни, а не разминаване в сметките, което да отвори някаква пролука и - за да бъде тя обяснена - да я обявим за "междуцарствие", вместо за погрешност на пресмятането и тълкуванията.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор История

А защо се приема 681 г. за основаването на Дунавска България?Аз поне не знам някой да превежда "верени" като змия.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

А защо се приема 681 г. за основаването на Дунавска България?Аз поне не знам някой да превежда "верени" като змия.

В именника се явно се указва възкачването като владетел (вероятно 680 г. (врени - година на дракона), а не година на договора със Византия 681 (дилом - година на змията).

Не може да водиш народ на война срещу най-могъщата империя без да си осигурил владетелска титла преди това.

Години на Дракона

8 248 488 728 968 1208 1448 1688 1928

20 260 500 740 980 1220 1460 1700 1940

32 272 512 752 992 1232 1472 1712 1952

44 284 524 764 1004 1244 1484 1724 1964

56 296 536 776 1016 1256 1496 1736 1976

68 308 548 788 1028 1268 1508 1748 1988

80 320 560 800 1040 1280 1520 1760 2000

92 332 572 812 1052 1292 1532 1772 2012

104 344 584 824 1064 1304 1544 1784 2024

116 356 596 836 1076 1316 1556 1796 2036

128 368 608 848 1088 1328 1568 1808 2048

140 380 620 860 1100 1340 1580 1820 2060

152 392 632 872 1112 1352 1592 1832 2072

164 404 644 884 1124 1364 1604 1844 2084

176 416 656 896 1136 1376 1616 1856 2096

188 428 668 908 1148 1388 1628 1868 2108

200 440 680 920 1160 1400 1640 1880 2120

212 452 692 932 1172 1412 1652 1892 2132

224 464 704 944 1184 1424 1664 1904 2144

236 476 716 956 1196 1436 1676 1916 2156

Години на Змията

9 249 489 729 969 1209 1449 1689 1929

21 261 501 741 981 1221 1461 1701 1941

33 273 513 753 993 1233 1473 1713 1953

45 285 525 765 1005 1245 1485 1725 1965

57 297 537 777 1017 1257 1497 1737 1977

69 309 549 789 1029 1269 1509 1749 1989

81 321 561 801 1041 1281 1521 1761 2001

93 333 573 813 1053 1293 1533 1773 2013

105 345 585 825 1065 1305 1545 1785 2025

117 357 597 837 1077 1317 1557 1797 2037

129 369 609 849 1089 1329 1569 1809 2049

141 381 621 861 1101 1341 1581 1821 2061

153 393 633 873 1113 1353 1593 1833 2073

165 405 645 885 1125 1365 1605 1845 2085

177 417 657 897 1137 1377 1617 1857 2097

189 429 669 909 1149 1389 1629 1869 2109

201 441 681 921 1161 1401 1641 1881 2121

213 453 693 933 1173 1413 1653 1893 2133

225 465 705 945 1185 1425 1665 1905 2145

237 477 717 957 1197 1437 1677 1917 2157

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А пречи ли нещо верени-годината (съгласно приведената таблица) да е примерно 644? Мисля, че не. Посочването на 680г. означава да смятаме, че българите и самият Аспарух са смятали, че създават съвършено нова държава на Балканите и я отбелязват календарно по този начин. Изворовите данни обаче не дават основание да се мисли, че са имали самочувствието на създатели на нова държава.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Ако приемем една от най-вероятните теории за годината на смъртта на Кубрат - 665 г., то 668 ще да си е баш годината, от която Аспарух се е считал за владетел, след трите на Баян и когато е започнало преселението от Кавказ към Онгъла. :good:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...