Отиди на
Форум "Наука"

Как трябва да се организира една дискусия на историческа тема?


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Как трябва да се организира една дискусия на историческа тема?

Дискусията е средство за изясняване на спорни въпроси и за постигане на съгласие между хора с различни позиции.

Целта на дискусията е да се убедят опонентите в разумността на защитаваната теза, в логиката и значението на предлаганото решение на даден спорен въпрос, подложен на дискусия.

Дискусията се състои в спор между две групи, които са съоветно „за" и „против" определена теза, и се стремят да убедят своите опоненти и публиката, че техните аргументи са по-разумни и по-уместни от аргументите на другата страна по спора.

Двете групи се състоят от равен брой участници, да речем – по четирима души.

Необходима е сериозна предварителна теоретична подготовка на участниците по групи – за формулиране на всеки аргумент, на контрааргументи, на доказателства и на въпроси, които ще се използват по време на дебата. Членовете на всяка група работят в тясна връзка помежду си.

Обсъжда се ясната формулировка на темата и се уточнява, кои нейни страни ще се разглеждат по време на дискусията.

Аргумнтите трябва да са разумни и логически обосновани, като по-добре е да са кратки и да не са особено много, но да са добре изведени, отколкото – да са много, но – претупани. Най-важното е те да са убедителни, да не излизат извън рамката на темата и да са подкрепени с достатъчно на брой и убедителни доказателства.

Доказателствата, от своя страна, също трябва да са уместни и кратки, а освен това, трябва да не се прекалява и с техния брой. Необходимо е да се използват авторитетни източници: монографии, статии в научни списания, статистически данни (включително - хистограми, диаграми, таблици), справочници, атласи, енциклопедии, филми, публикации в пресата и в интернет…

Въпросите и отговорите трябва да бъдат кратки и ясно формулирани.

Групата, която е против, предварително подготвя своите контрааргументи, с които ще се опитва да обори тезата на опонентите си.

Дискусията се открива от групата, която е „за". Един от членовете й представя ясното определение на въпроса и основните понятия (и значението на тези понятия, ако това е необходимо), които ще се използават по време на диспута. После се представят и аргументите, които трябва да са подкрепени с конкретни доказателства. След това се отговаря на въпроси, зададени от другата група и на въпроси, зададени от страна на публиката.

След това, групата, която е „против" също представя своята теза и контрааргументите си. На тази група също се задават въпроси – от страна на първата група и от страна на публиката. Първата група представя своите контрааргументи.

По време на дискусията участниците във всяка група могат да се консултират помежду си.

Разбира се, в хода на дискусията може да се поставят и хипотези. Хипотезите могат да бъдат както въпросителни (Неизбежна ли беше Първата световна война?), така – и утвърдителни (Първата световна война беше неизбежна.).

Накрая публиката, която внимателно е изслушала експозетата и на двете спорещи групи, отсъжда коя група е била по-убедителна в защита на своята теза. За тази цел, публиката обсъжда аргументацията на двете спорещи групи.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

добре, очакваме сега това да стане и на практика. Който предлага - той залага, така че засега топката е в твоя двор, драги. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ето няколко примерни теми за дискусия:

- Престъпление ли е (било) завоюването на Америка от конкистадорите?

- Неизбежна ли беше френската революция? Как тя стана възможна? Слабостта на краля или неразумната съпротива на знатните срещу предлаганите от него реформи са приччинили избухването й?

- Науката, техниката и технологиите в романите на Жул Верн, Мери Шели, Луис Карол, Джек Лондон: логика или приказка?

- Неизбежна ли беше европейската колонизация на света?

- Защо Япония не се превърнала в колония на някоя от европейските държави или - на САЩ?

- Влиянието на Великите сили в Ориента

- Разтегливите граници на Близкия Изток

- Науката и войната

- Пътят към модерната война

- Военнополитическите съюзи - гаранция за европейския мир или - причина за Първата световна война?

- Съдържанието на националния идеал

- Неизбежна ли беше Първата световна война?

- "Катастрофа", "самоубийство на Европа" и "магария" ли беше Първата световна война?

- Неизбежна ли беше Втората световна война?

- Какви са спънките за развитието на латиноамериканските държави? Преодолени ли са те днес?

- Първата модерна война (Гражданската война между Севера и Юга в САЩ)

- Възможен ли е бил друг път за развитие на Русия, на Османската Империя и на Япония, освен реформиране отгоре и "вестернизация"?

- Какво е общото и различното в реформите, проведени в Русия, в Османска Турция и в Япония?

- Каква е била ролята на религията за развитието на руското общество и неговото модернизиране по времето на цар Петър I?

- Кое им е революционното на двете индустриални революции (1750 - 1850 г. и 1880 - 1900 г.)?

- По какъв начин фактът, че една страна е Велика сила, се отразява при определянето на нейната позиция по международните проблеми?

- Как оценявате значението на Наполеон I Бонапарт за Франция, за Европа и за световната история?

- Американско-английската война за незавсимостта на САЩ бе спечелена от американците или бе загубена от англичаните?

- Защо Реформацията успяла в Северна Европа, а се провалила в Централна и Южна Европа?

- Защо в Китай нямаше индустриална революция?

- На какво се дължи икономическото и политическото издигане на Германия, САЩ и Япония през Новото време?

- Романтизмът и национализмът

- Защо част от американците не подкрепят борбата за независимостта на САЩ и борбата за премахването на робството?

- Защо в Италия - родината на Ренесанса - липсват представители на Просвещението?

- Кои са характерните черти на една империя?

- 1453 г. - година на нещастието за Византия. 1492 г. - година на щастието за Испания.

- 1917 г. - "година на истината", 1918 г. - "година на изхода".

- Защо и как се става съюзник на една от воюващите държави (или коалиции) в една война?

- Какво е значението на Викторианската епоха за Великобритания и за Европа?

- Каква е ролята на британския колониализъм в Индия?

- Как се оценява християнското мисионерство от гледната точка на европейците и на азиатците?

- Какви са пплюсовете и минусите от контактите между европейската и далекоизточната цивилизации?

- Какви са разликите между европейското и балканското Възраждане? Кои са причините за тези разлики?

- Кога и как патриотизмът става национализъм?

- Защо "новите хора" имали нужда от "нова религия" (протестантския клон на християнството)?

Между другото, тези примери са интересни теми за дискусия и във форума.

Ако някой има интерес към някоя от примерните дискусии, би могъл да я предложи за дискутиране, създавайки нова тема в подходящия исторически раздел.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Добре, очакваме сега това да стане и на практика. Който предлага - той залага, така че засега топката е в твоя двор, драги. :bigwink:

Да, тя - "топката" - винаги е в моя двор. Понякога - и камъните, нерядко - изстреляни от катапулт.

Лошото е, че аз още от дете не харесвам игрите с топка или - с топки.

Предпочитам шахмата. Някак по-интелигентна игра ми се струва.

Да кажем, че аз съм на ход.

Е, предложих теми за дискусия. Темите са свързани предимно с новата история. А това е така, понеже създадох тази тема във връзка с една тема, свързана с новата история, по която възникнаха спорове и бе създадена втора тема, в която "да си изясним понятията".

Ето и темата, която ме вдъхнови да напиша тази тема:

http://nauka.bg/foru...opic=12532&st=0

А, след като "топката е в моите ръце" и след като аз съм "на ход", какво се очаква от мен?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Накрая публиката, която внимателно е изслушала експозетата и на двете спорещи групи, отсъжда коя група е била по-убедителна в защита на своята теза. За тази цел, публиката обсъжда аргументацията на двете спорещи групи.

Мисля, че е пропусната най-важната част - наградата :biggrin:

Ако групите са по четирима души, може би каса бира и една тарелка кюфтета ще свърши работа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мисля, че е пропусната най-важната част - наградата :biggrin:

Ако групите са по четирима души, може би каса бира и една тарелка кюфтета ще свърши работа.

Абе прав е Алвата, че в този форум се набляга преди всичко на алкохола... :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Наградата която победителите ще отнесат, освен моралната награда, може да бъде и материална.

Администраторите предлагат различни конкурси...

Може да бъдат спечелени книги за информативни теми, които са предизвикали интересна дискусия.

Има и конкурс и за спечелването на четец за електронни книги...

Колкото до яденето и пиенето, това може да се уреди по време на среща на екипа или на среща на екипа с потребители.

Разбира се, последното НЕ важи при случаите на родителска среща, тоест - среща на екипа с родители на потребителите. Понеже не е идеята вашите родители да ви изядат кюфтетата и да ви изпият бирата.

Питайте Глишев за модераторските пържоли и за модераторските кюфтета!...

Питайте КГ125 и Аспандиат за модераторските бири и швепсове!...

Както виждате, не липсват нито теми във форума, които могат да бъдат дискутирани, нито - идеи за много нови теми, нито - стимули.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Той Историкът добре ги дава нещата на теория, ама конкретиката мен по ме интересува /щото инаси остава че само писането/. Та нещо по-ясно да споделиш - какво точно предлагаш, Историк? Кръгли маси за дискусия на поставените от теб теми? Кой ще организира събитието, кои ще са евентуалните участници, жури, публика, къде ще се проведе тоя диспут и кой ще го финансира?

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Той Историкът добре ги дава нещата на теория, ама конкретиката мен по ме интересува /щото инаси остава че само писането/.

Та нещо по-ясно да споделиш - какво точно предлагаш, Историк? Кръгли маси за дискусия на поставените от теб теми?

Кой ще организира събитието, кои ще са евентуалните участници, жури, публика, къде ще се проведе тоя диспут и кой ще го финансира?

А, аз нямам предвид чак такива неща.

Създадох темата, за да бъде полезна на всички, които искат да участват коректно в исторически диспут. (Такива диспути са темите в историческите раздели!)

В темата е описано каква трябва да бъде теоретичната подготовка на желаещите да се захванат с такава дискусия.

Обяснен е редът за формиране на "коалиции" от потребители, защитаващи определена идея, концепция, теза, хипотеза, теорема, лема, формула и други такива неща.

Обяснен е редът на провеждане на такъв вид дискусия (или - дискурс, ако предпочиташ).

Въпросът е да се дискутира цивилизовано (не напразно учебният предмет се нарича "История и цивилизация"!). А не - както се случва в някои теми във форума.

Надявам се, че тази тема ще бъде полезна на всички потребители - и на тези, които са историци, и особено - на онези, които са неисторици.

Колкото до наградите за победителите, споменал съм и тях.

Разбира се, ако група ентусиасти решат да си направят публичен офалайн диспут - по радиото, по телевизията, по интернет телевизията, в градската градина или - на градския (или селския) площад, не смятам да ги спирам.

Идват коледно-новогодишните празници. Може група ентусиасти да си спретнат коледна или новогодишна дискусия по някоя вълнуваща ги тема. Или - по тема, вълнуваща отбраното общество в някоя кръчма или в някой бар. Слушатели ще има - за всеки - от сърце!

Ако дискусията се води цивилизовано, няма да има нужда от модератор (макар, че е добре да има такъв), няма нужда и от жури.

Достатъчно би било едната група да убеди другата група в правотата (логиката) на своята позиция.

Дал съм достатъчно интересни и дискусионни теми. Като за начало са от новата история. Мога да дам теми и от други исторически епохи.

Извинявай, че не съм дал теми, отнасящи се до древния Рим! Ще дам, но - по-нататък в темата.

Какво точно предлагам?

Явно - не точно това, което си си помислил.

Колкото до това, че пиша теоретично, да, така е. Моята наука е теоретична.

Теоретик е моят татко, теоретик ще съм и аз.

Ах, един път да порастна, пък - елате, вижте ме - тогаз!

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами мисля, че това ще се реализира трудно, клонящо към невъзможно.

Целта на дискусията е да се убедят опонентите в разумността на защитаваната теза, в логиката и значението на предлаганото решение на даден спорен въпрос, подложен на дискусия.

И как би приключила една дискусия по въпроса "Траките българи ли са"?

Доказателствата, от своя страна, също трябва да са уместни и кратки, а освен това, трябва да не се прекалява и с техния брой. Необходимо е да се използват авторитетни източници: монографии, статии в научни списания, статистически данни (включително - хистограми, диаграми, таблици), справочници, атласи, енциклопедии, филми, публикации в пресата и в интернет…

Как технически това ще стане достъпно за опонентите и публиката? Защото не всичко е в нета, ама и не всичко може да се качи заради авторските права.

Накрая публиката, която внимателно е изслушала експозетата и на двете спорещи групи, отсъжда коя група е била по-убедителна в защита на своята теза. За тази цел, публиката обсъжда аргументацията на двете спорещи групи

Доколкото разбирам траките все пак ще се окажат българи ... поне според тази дискусия.

Според мен е по-добре да се стимулират обстойните и добре аргументирани мнения. Случва се и така, че понякога това, дето днес е научно, утре ще се нарича "грешка от миналото", като напр. че Земята е център на Вселената или че е с формата на тепсия. Но колкото и да се променя научното познание, придобитото умение да се води дискусия винаги ще е от полза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много е важно "обстойно" и "добре аргументирано" да не се бъркат помежду си. Да не забравяме, че научният език изгллежда странен, защото целта му е с малко, но богати термини да изрази много факти и съотношения. Понякога "обстойността" е слабост на аргументацията.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И как би приключила една дискусия по въпроса "Траките българи ли са"?

Ами, зависи от това, кои са спорещите страни, тоест - какви тези защитават.

Може да се окаже, че траките не са българи, а - индианци. Това може и да (не) е вярно, но крайната цел на една дискусия е опонентът да бъде оборен и убеден в НАШАТА теза. Не е важно, дали тя е вярна. (Много форумни потребители спорят само заради спорта, защитавайки някаква безумна теза.)

Доколкото разбирам траките все пак ще се окажат българи, поне - според тази дискусия.

Ако спорът се води между две групи автохтонци, траките ще се окажат българи, а българите - траки. Етруските - русские и така - нататък.

... Но колкото и да се променя научното познание, придобитото умение да се води дискусия винаги ще е от полза.

Така е.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами мисля, че това ще се реализира трудно, клонящо към невъзможно.

Аз съм малко по-песимистично настоен от теб, и мисля, че това е невъзможно за реализиране, но клонящо към трудно /заради прословутата политкоректност, оф корсе/. :bigwink:

Нито има кой да се занимава с това, нито има някакъв смисъл от целия замисъл.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Искам да подчертая, че дискусията има задължителни изисквания, които е необходимо да се спазват, иначе обсъжданията излизат от рамките на дискутирания проблем и рискуват да се превърнат в махленска кавга. Ето няколко полезни правила:

1. Уважавай опонента си, изслушвай го и не го обиждай. Така не ставаш по-убедителен, а напротив - обидите са признак, че си изчерпал аргументите си в своя защита.

2. Добре обмисли темата, подготви се за нея, като прочетеш допълнителна литература и когато коментираш, се стреми да не се отклоняваш от поставения въпрос.

3. Разсъждавай логично и се старай да илюстрираш с примери тезата си, там където това е възможно, за да може доводите ти да бъдат убедителни.

4. Старай се да формулираш точни и ясни изречения с правилен словоред, които да изразяват завършена и ясна мисъл, за да бъдеш разбран правилно от останалите участници.

5. Особено важно е умението да се различава аргумент от факт, който нищо не доказва, за да не се изпада в празнодумстване.

6. Внимателно прецени дали си достатъчно компетентен по дискутирания въпрос и, ако имаш известни съмнения, по-добре е да се въздържаш от коментар(и).

7. Задължително спазвай благоприличие и цензура при избора на изразните си средства.

8. Помни, че не е достатъчно само да изразиш съгласие или несъгласие дискутираната теза, а - и да обясниш причините, заради които заемаш тази позиция.

9. Избягвай да правиш категорични изявления от рода „това е така" или „това не е така", без да се обосновеш по някакъв начин.

10. През цялото време, докато тече дискусията, спазвай задължително добрия тон и помни, че както и да завърши тя, финалът й в никакъв случай не бива да бъде основание за бъдещи конфликти в междуличностен план.

http://bglog.net/Obrazovanie/8252

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Какво точно предлагам?

За да подпомогна бъдещите исторически дискусии във форума, създадох тема, в която описвам това, как трябва да се проведе една дискусия в часа по история.

Написаното важи както за часовете по история, така - и за дискусиите на среща за по чаша бира или чай, и - за дискусиите, провеждани в интернет форумите.

Разбира се, във форума модераторът ще играе ролята на учителя в часа по история, ако е необходимо.

Модератор е необходим и по време на офлайн дискусиите. Например - в café scientifique.

Освен това, дадох интересни примерни теми от областта на новата история.

Ако потребителите на форума си харесат някои от тях, биха могли да ги стартират и да дискутираме по тях.

Като във всяка друга форумна тема.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ето един интересен материал от фондация "Пайдея"...

Можете да си го изтеглите, ако искате.

materiali-diskusii.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Умението да се водят дебати е и въпрос на обучение.

Виждала съм ученици, които се занимават с Модел ООН:

http://unabg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56

Целта на играта е точно да се научат да разискват културно.

Но това не става, когато няма толерантност , коректност и общовалидни правила.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...