Отиди на
Форум "Наука"

НЛО и Третият Райх


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

НЛО И ТРЕТИЯТ РАЙХ

Свръхсатанинският план за управление, контрол и доминиране над човечеството от страна на шепа самообявили се едва ли не за богове хора е факт от столетия. Твърди се, че създадените тайни общества поддържат контакти не само на телепатично, но и на физическо равнище със същества от други светове, за които по информация от са-мите тях се знае, че те са тук, за да използват човечеството. Всъщност контактите в най-ново време са от края на XIX век, когато германски окултисти влизат в телепати-чен контакт с извънземни същества от съзвездие Телец. Те са от планетите Суми и Ер, които се въртят около звездата Алдебаран, отстояща на 68 светлинни години от нас. Връзката е осъществена от членове на германските тайни окултни общества "Туле" и "Врил", които по-късно (през 40-те и 50-те години на XX век) ще финансират и първи-те високотехнологични разработки в областта на авиационната техника, нямащи нищо общо с познатата тогава. Това е моментът, от който времето започва да работи за на-цистка Германия, успяла да изпревари значително съюзниците в най-важните области на военната техника — авиационната и морската. Тогава са построени първите лета-телни апарати от серията RFC-5 и RFC-6, известни като "Хонибу" 1 и 2, представлява-щи електрогравитационни дискове с фантастичната за времето си (пък и днес) скорост от 3600 до 6000 км/ч. Военноморският флот на Германия е снабден с подводници от типа V80 с Валтеров двигател и достигащи скорост 26 възела (близо 50 км/ч при мак-симална скорост за обикновените подводници 9 възела), нещо немислимо тогава, тъй като технологията остава неизвестна.

През 1938—1939 г. Германия разработва тайна база под ледовете на Антарктида, наречена Нова Швабия. Според оцелели документи и преки свидетели там е откарано огромно количество екипировка — машини и съоръжения, релсови пътища, специал-ни фрези за прорязване на тунели в ледовете, бойна техника и радиолокационно оборудване.

Според някои строго секретни документи на Третия райх, пленени от съюзниците, Нова Швабия обхваща 600 000 кв. км площ, обявена през 1937 г. за неприкосновена германска територия. Твърди се, че в края на войната там са откарани подводните лод-ки последен модел, както и "летящите" дискове тип RFC.

В края на 1939 г. към германските СС войски се създава специално конструкторс-ко звено с кодово наименование SSЕ4. Негов ръководител е големият изобретател и конструктор Виктор Шубергер. Той пръв развива основите на нова и качествено раз-лична от тогавашните и настоящите теории във фундаменталната физика — теорията за имплозията. Тя почива изцяло на непознати принципи, съответстващи на законите, които управляват процесите във Вселената и чиято основна постановка се нарича принцип на монохорда, т.е. принципът на хармоничните пропорции, развит на базата на неевклидовата геометрия. Източник на познание за Шубергер е тайно учение на Пита-гор, пренесено в Европа през средните векове от Ордена на тамплиерите.

Под негово ръководство в SS-E4 е разработен първият имплозивен двигател, полз-ващ свободната енергия във Вселената. С такава двигателна установка е снабден и първият експериментален летателен апарат RFC-1, задвижван от антигравитационна енергия, чиито опитни образци са готови още през 1934 г. и финансирани от тайното общество "Врил". Основните характеристики на летателните апарати са свръхзвукови-те скорости, високата маневреност, излитането от място, безшумни са и могат да летят в космическото пространство. Те са с формата на диск средно с диаметър 15 м и при-тежават някои от основните характеристики на неидентифицираните летящи обекти (НЛО), включително оптично замъгляване на контурите при развиване на високи скорости, както и цветни ореоли около корпуса в активните слоеве на атмосферата.

Вермахтът използва по-интензивно модификациите на този вид летателна техника през 1944 и началото на 1945 г. срещу съюзническата авиация на Западния фронт. То-гава до американското военно командване (особено през 1944 г. ) започват да присти-гат доклади, в които се съобщава за "кошмарни светещи дискове" над р. Рейн, а по-късно и над други райони в германската територия. Според доклади на американски летци огнените дискове "изскачат отникъде" в небето и преследват самолетите им.

Друг вид обекти, които се появяват по време на военните действия, са с кълбо-видна форма. Те излъчват различни по цвят вихрови окраски — червени, оранжеви и бели, и пикират буквално над главите на пилотите. Светлините от време на време из-гасват, след което отново блясват. Летците ги наричат фуу-изтребители (Foo Fighters) от френското feu (огън). Съюзниците смятат, че летящите обекти са германско или японско производство и понеже те никога не ги нападат, предполагат, че служат за психическо въздействие. По-късно обаче установяват, че обектите не са германски. И Вермахтът е не по-малко озадачен от въпросните летящи тела, за които се смята, че са продукт на непозната съюзническа супер технология.

След време съюзническото разузнаване разбира, че по линия на строго секретен проект с кодовото наименование "Уран" в Германия под ръководството на проф. Ге-орг Кампер трескаво се работи по изучаването на странните обекти. Според докумен-талната хроника през 1941 г. прехвърлени в Южна Америка (Бразилия) елитни герман-ски военни части установяват контакт с южноамериканското племе угха монгуала. Не-говият вожд Татунки Бала ги моли за защита от пришълците, които според него пре-бивават на планетата от 12 000 години. Така германците са отведени в древния град Унтер-Акакор, където им е показан скрит космически кораб, с който пришълците "плуват по небето". Машината е с формата на немного голям диск, за който се предпо-лага, че е превозен на германски транспортен или военен кораб и доставен на конст-рукторите от SS-E4.

Следващите кораби от вида "летящ диск" са RFC-2, RFC5 ("Хонибу-1") и RFC-6 ("Хонибу-2") и разновидностите им са със специална доработка към двигателната сис-тема, известна като тахионаторът на Туле, разработена от капитана от SS Ханс Колер.

RFC-2 е малък летателен апарат за разузнавателни цели, докато корабите от типа "Хонибу " 1 и 2 имат следните характеристики: диаметър — 26,3 м; скорост — 6000 км/ч (максимално разчетена — 21 000 км/ч); максимална продължителност на полета — 55 часа; приспособеност за полети в космическото пространство — 100 %. Въоръ-жението му представлява лъчево оръдие тип "Доналд".

Според секретни документи, намерени след войната, през 1944 г. на тайна среща между Хитлер и Химлер е взето решение да се изпрати германски космически кораб до звез-дата Алдебаран в съзвездие Телец, където германските представители да бъдат посрещна-ти от тамошната цивилизация. Информацията за нея, както и за конструкцията на косми-ческите кораби, е получена чрез контактьорите Мария Острич и Сигрун. В нея са посвете-ни тайните общества "Туле" и "Врил", както и висши кръгове на Третия райх. В част от приетата информация се казва, че космически представители от Алдебаран посещават Земята по време на шумерската цивилизация и че тях шумерите и вавилонците наричат Белите богове. (Виж материала на компактдиска)
Корабът, с който трябва да се осъществи космическото пътешествие, се нарича "Анд-ромеда" и представлява новата разработка "Хонибу-3". Тежи над 100 тона, има формата на диск с диаметър 70 м и е снабден с антигравитационен двигател от типа "Врил".

Има сведения, че с такъв кораб е осъществено пътешествие до Луната и Марс, или с други думи истинската космическа ера за човечеството, наречено в тайните историчес-ки хроники на планетата петата, арийска раса, води началото си от това време.

Управляващите кръгове на съюзниците имат повърхностна представа за това с каква технологична мощ разполага Германия преди и по време на Втората световна война. След края й някои от изключителните технологични разработки, заедно със специалистите, разбира се, са прехвърлени в САЩ по проекта "Пейпърклип", ръководен от американския адмирал Глофърни. Благодарение на това по-късно САЩ успяват да развият ядрената си технология, както и космическите си програми и технологията за генетична манипу-лация на човешките гени.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

:whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :)))))))))))))))))))))))))))))

Ей, само ти имаш такъв изтънчен вкус към тия неща!!!! :tooth: :tooth: :tooth: :tooth: :punk:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Е имат разни прототипни самолети-крила германците. Изпреварили са американци и руснаци с 40-тина години. Може и с повече. Един такъв прототип , доколкото съм чел, бяга от англо-американците през 1947-ма и го гонят из цяла Европа, без да казват какво гонят. И май така и не успяват да го заловят. Тия военни летци в УСА, дето "преследват НЛО" са се опасявали, че може да има и други като германския пилот в Европа.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, Третият райх постига значителни успехи в някои технологии, но това е. Останалото е "ерихфонденикеновщина" следовенна, особено от 60-тте :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Уфологията не се е изчерпала.

Уфолозите са делят на две.

Фантазьори-80 процента.

Нормални иследователи-20 процента,но стават все по-малко....

Редактирано от Gloster
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Айде тука, да не плодя теми продължение.

През 1954 г. президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер е сключил в разрез с конституцията и Сената тайно съглашение с представители на извънземна цивилизация, става ясно от наскоро разсекретени документи на Агенцията по национална безопасност (АНБ), както и от свидетелствата на висши представители от военните и политически кръгове на САЩ.

Първите събития в подкрепа на тази хипотеза се случват година по-рано през 1953 г. Тогава американски астрономи засичат в Космоса няколко големи обекта, които се движат по висока орбита над земния екватор. Първоначално тези обекти биват възприети за астероиди, но анализът на орбитата им показал, че те са най-вероятно нещо друго космически кораби! Веднага след като бива известен затова Съветът за национална безопасност на САЩ приема съгласувано с президента Айзенхауер решение за налагане на пълно информационно затъмнение по темата.

От своя страна АНБ и ЦРУ получават съвместна директива да активират всички налични технически и аналитични средства за работа по новия секретен проект на име "Платон" (за изследване и връзка с откритите в Космоса НЛО). Едно от тези средства е радио-комуникационната система "Сигма". С нейна помощ е засечен редовен и доста интензивен информационен обмен в ефира на Космоса, който водят помежду си неидентифицираните космически обекти. Американските учени разработват на основата на двоичния код специална програма. Излъчените с нея радиосигнали успяват да привлекат вниманието на извънземните и в последствие се стигнало до нещо като информационен обмен с тях. В хода на това "общуване" емисарите на САЩ така и не могли да получат отговор на основния вълнуващ ги въпрос: Какви са намеренията на извънземните?

Преломът в тези деликатни пилотни преговори настъпил през нощта между 20 и 21 февруари 1954 г. Тогава президентът Айзенхауер внезапно "изчезнал" и нито един негов биограф не може да посочат със сигурност къде се е намирал той в тази нощ. На следваща сутрин обаче президентът внезапно се появил в Лос Анджелис.

По този повод президентската администрация започнала да готви спешно някаква логична и правдоподобна версия за внезапното и много загадъчно пътуване на Айзенхауер. По време на това пътуване президентът и придружаващата го неголяма група от експерти и съветници се приземили на пистата "Мърок" край Лос Анджелис. Впоследствие на това място бива изградена една от най-големите авиобази "Едуардс" на американските Военно-въздушни сили.

Въз основа на всички тези данни анализаторите стигат до извода, че истинската цел на Айзенхауер е била осъществяването на първата предварително подготвената среща с представители на извънземна раса.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Факт е че в Германия през 20те,30те и 40те се изобретяват много неща.

Те доста са изпреварили САЩ и Великобритания в технологиите наистина.Пък колко са изпревалили СССР да не говорим. :biggrin:

Ако се поровите в междувоенния период,ще видите колко от откритията в химията и физиката стават в Германия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Copper Tools and the Legacy of Viktor Schauberger

"And so the next phase of his life began. He gave up his work as a forester, and travelled in and around Austria. And it was on one such job that the germ of the idea for the copper tools project was sown. King Boris of Bulgaria invited him to his country to build a flume. The king had noticed that agricultural yields had declined since the introduction of modern farming methods, and while he was there, the king also asked Viktor to investigate this. After comparing traditional and modern farming methods, Viktor put it down to the effect of metallic iron ploughshares being dragged through the soil, an unnatural and destructive development, in his view. The ploughshares cause friction and create small sparks as they rub against the stones in the soil. Both of these effects are damaging to the groundwater, leaving it less able to nourish the plants. However, this conclusion went against the tide of history, and so was ignored."

ej ot tuk

Who was Viktor Schauberger?

:whistling::whistling::whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Глобален Модератор

понеже се заговори за Iron Sky в тази тема, създателите на култовият филм планират и продължение - Iron Sky The Coming Race, което ще излезе през 2016-та. В момента тече кампания по набиране на средства, както това беше с първа част. Готвеното продължение този път залага на другия популярен техномит - кухата земя, населявана на от напреднала рептилоидна раса, инфилтрирала се сред големите на деня. Съответно след глобалната ядрена война те се завръщат на повърхността, начело с бай Хитлер да доунищожат оцелялото човечество:

Танцът на Путин:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...