Отиди на
Форум "Наука"

Още за българския национален девиз


КГ125

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Току що чух по телевизията - "Съединението прави силата" е само част от изречението.

Думите са на Стефан Стамболов, казани пред народното събрание и гласят:

"Съединението прави силата, а силата прави независимостта."

Никога не е късно да научиш нещо... :)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Аз май вече съм чувал пълната версия, но на монетите (1910 г ?) е изписано само "Съединението прави силата"10-stotinki-1888.jpgБългария 10 стотинки 1888http://moneti.freebg.eu/#

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Каквото и да е казал не е бил първия. Мисля в този форума също се разказваше и за този девиз, който е и настоящ на Грузия, Белгия и Хаити, както и за историята с Кубратовия сноп пръчки.Аз май вече съм чувал пълната версия, но на монетите (1910 г ?) е изписано само "Съединението прави силата"10-stotinki-1888.jpgБългария 10 стотинки 1888http://moneti.freebg.eu/#

Националният ни девиз се появява малко след освобождението на България през 1878 г. Още в първите пробни монети, отсечени през 1880 г. от английската фирма "Ралф Хийтин и синове" на гърба е изобразен герб с надпис "Съединението прави силата".

Тук съм го чел: http://www.segabg.com/article.php?id=625638

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, националният девиз е кратката форма. Репликата на Стамболов е обаче сама по себе си ценна.

/То не може и да е толкова дълъг един девиз, де/

Тази лента е добавена по предложение на младия депутат от Либералната партия Стефан Стамболов. Още тогава той предлага тази лента да стане и част от герба, но това първоначално не се осъществява.

В същото време авторът на монетите е гравирал и герб, наподобяващ белгийския, с буквален превод на техния девиз L'Union fait la force ("Съединението прави силата") . Вероятно е следвана аналогията с конституцията, която също е създавана по образец на белгийската.

Стамболов ще да е харесал фразата и явно я е довършил пред НС.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За фразата, срещам я и като "Съединението прави силата, а силата ражда независимостта". Никъде не откривам потвърждение, че втората част е казвана от Стамболов.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Девизът няма нищо общо със Стамболов. Той си е белгийски и е внесен в България от Алексанъдр Батенберг, но това е дълга история.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съединението правил силата е белгийски или господ знае чия още фраза, реципирана в България с Конституцията.

Фразата на Стамболов е от заседание на народното събрание по повод на съединението през 1886 г. Не съм сигурен, но май е по сведение на Иван Андоново Поп Савов.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Историята на девиза "Съединението прави силата" върху българския герб

1. На 27 май 1880 година в София се провежда 45-то заседание на ІІ Обикновено народно събрание. По това време, по силата на Берлинския договор /1878/, България е разделена на три части - самостоятелното Княжество България, автономната област Източна Румелия и поробената все още Македония. На заседанието се обсъжда “Закон за рязане на монети в Княжеството”. Именно в хода на провежданите разисквания Стефан Стамболов прави предложение на гърба на българските монети в лента да се изпише девизът “Съединението прави силата”. Макар в документите от заседанието да няма мотивировка на това предложение, съвсем очевидно е, че на първата българска монета се възлага историческата мисия да прокламира правото на българите да живеят в обща държава.

За това, че думата “с ъ е д и н е н и е” не е използвана в някакъв отвлечен смисъл, а в прякото значение на Съединението, на обединяването в едно цяло на Северна и Южна България, има достатъчно потвърждения. Те се съдържат както в изказванията на депутатите, така и в изображението върху монетата. Там е гравиран венец, съставен от житни класове, цветове на роза и лаврови листа. Ето как обяснява тяхната символика депутатът Ковачев: “Само една забележка имам върху житните класове и ружевите цветове. С това, мисля, се представляват нашите местни произведения. Затова трябва да има и лаврови листа, защото това растение се среща в южната част на нашето общо отечество – в Македония; и така ще бъдат представени заедно трите му части.” А депутатът Грънчаров допълва: “Като приемаме трите цвята, които означават трите части на нашето отечество, думите, които предложи г. Самболов, ще бъдат твърде уместни.”

Така този девиз става израз на една политическа задача, на непреодолимия патриотичен и революционен подем за Съединението на Северна и Южна България, осъществено на 6 септември 1885 година. http://www.baga-tur.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2395

2. Според протоколите на Второто народно събрание от 1880 г. девизът „Съединението прави силата” е бил добавен по предложение на Стефан Стамболов, тогава депутат в събранието. При това идеята на Стамболов е била лентата с девиза да бъде включена в самия герб.

Още преди внасяне в Народното събрание на проекта на този закон, на българското правителство е предложен за одобрение модел за отсичане и доставяне на монети. Счита се, че моделът е бил изготвен от английската фирма от Лондон „Ралф Хийтън и Синове” под надзора на Кралския монетен двор. На реверса на модела е изписана стойността на монетата: „10 сантим 1880” (френският франк е бил тогава официалната сметководна валута в Княжество България). На лицевата страна е изобразен българският държавен герб след 1880 г. в неговия предварителен вид с лента с девиз „Съединението прави силата”. Над герба е изписано „България”.

post-2642-0-15386200-1378665809_thumb.jp

Би следвало да се приеме, че именно тази пробна монета е послужила за образец на българския герб от 1881 г. Но това изображение не е първото, което спомага за формиране на по-дълготрайния български държавен символ непосредствено след Освобождението. Прототип на монетата и на българския герб е възпоменателният медал „За възшествието на княз Александър Батенберг”, в настолно изпълнение. Този първи за Третата българска монархия медал е отсечен в Брюкселския монетен двор за отбелязване на възшествието на българския престол на княз Александър І Батенберг на 17/29 април 1879 г.

post-2642-0-59678300-1378665817_thumb.jp

Предполага се, че настолният възпоменателен медал (има и втори, сребърен, направен по същия повод за възшествието за носене на гърди) е изработен от бронз в не повече от 200 броя, които са раздадени на членовете на Учредителното народно събрание. Имало още 30 броя отсечени от сребро и 10 от злато, изглежда раздадени на ръководството на събранието, на висшестоящите членове на Управлението на руския императорски комисар в България и на монарсите от Великите сили.

post-2642-0-92760900-1378665826_thumb.jp

На аверса на настолния медал е изобразен гербът на България във вида, който присъства по-късно и на пробните сантимови монети, и който е послужил за прототип на приетия за официален вид на българския герб. Върху медала и пробните сантимови монети има очевидни грешки. Штриховото поле в щита с лъва отговаря на син цвят, знамената не са трикольорни, а на тях също е изобразен лъв. Под щита и щитодържателите има лента с надпис „Съединението прави силата”.

Визуалното сравнение на монетата с медала показва стопроцентово съвпадение на вида на аверса им. Което е озадачаващо предвид сведенията, че те са изработени на различно място. Излиза, че или между Брюксел и Лондон е бил разменен първоначален модел на страната с герба, или сведението, че пробната монета е отсечена в Лондон не е вярно. Със сигурност обаче може да се каже, че авторът на българския герб от 1880 г. е бил белгийски хералдик, вероятно от Брюкселския монетен двор.

post-2642-0-45362700-1378665837_thumb.jp

Последното се вижда съвсем определено, когато се сравни вида на герба, изобразен на възпоменателния медал и пробната монета, с герба на Белгия, утвърден с кралски указ на 17 март 1837 г., след като страната е призната в 1830 г. за самостоятелна държава. В предложения вероятно от професионалните хералдици от Брюкселския монетен двор български герб, е отчетено, че лъвът в последния е коронован и са махнати някои подробности от украсата. Впечатляващо е, обаче, че девизът „Съединението прави силата” е буквален превод на „L`union fait la force”, както е в белгийския герб.

post-2642-0-63909600-1378665848_thumb.jp

Посочените несъобразности са поправени при вече отсечените в 1881 г. първи български монети, които са стотинкови, както и в официалния вид на българския държавен герб, появил се на първа страница на „Държавен вестник” през януари същата година, като лентата с девиза е заменена с декоративен елемент. Тези монети от 2, 5 и 10 стотинки са били вече действително изработени в Англия от фирмата „Ралф Хийтън и Синове” и под надзора на Кралския монетен двор. По всичко изглежда лентата с девиза е отпаднала по технически причини. Дори на пробната монета, която е с диаметър 30 мм той трудно се разчита, а отсечените монети от 2 стотинки имат диаметър 20 мм, което прави невъзможно изписването на надписа върху тях. Затова и още в закона за рязане на първите български монети надписът „Съединението прави силата” е предвиден да бъде изписан отделно, под герба. (Цитат 2 е от: К. Гербов. Установяване на вида на българския държавен герб след Освобождението.)

Това е по документи. От тях излиза, че Стефан Стамболов изглежда си е харесал девиза „Съединението прави силата” от медала за възшествието на Александър Батенберг и го е предложил за монетите. Дали този девиз е сложен на българския герб от белгийския гравьор или от проектанта на герба, ако е имало такъв - не е изяснено.

Като че ли нямаме основание да считаме, че девизът „Съединението прави силата” е измислен от Стефан Стамболов.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Точно така в основата стои медала на Батенберг. Там за пръв път се появява този девиз. По времето, когато е правен този медал български герб не е имало и самият гравьор си е измислил такъв на фона на белгийския и така този девиз попада съвсем случайно в България, а на Стамболов просто е харесал.

Редактирано от Stefan Iv
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Девизът е част от белгийската мантия метната върху бай Ганьовия ямурлук. Сиреч, че след привнесения от Бръксел девиз си внесохме и македонска нация от Москва.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

КГ, девизът ни е взет от белгийския герб и си значи точно "Съединението прави силата": L'union fait la force. На френски език е. Изразът е използван по много поводи и от много народи по света.

Стамболов не е съчинил девиза, а го е използвал, за да го допълни със своя мисъл. Добро хрумване, но това не е "пълна форма" на девиза. Той си е просто такъв, какъвто го знаем.

Интересно, че на монетите с номинал 50 стотинки от 1937 девизът се явява в малко изменена форма: "Въ единението е силата".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Към премъдростта от първия постинг ще добавя други две:

- Онези, които не познават или не помнят миналото, са обречени да го повтарят.

- Историческата амнезия е много опасно явление, не само - защото подкопава моралната и интелектуалната почтеност, но - и защото тя полага основите на предстоящи престъпления.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

КГ, девизът ни е взет от белгийския герб и си значи точно "Съединението прави силата": L'union fait la force. На френски език е. Изразът е използван по много поводи и от много народи по света.

Стамболов не е съчинил девиза, а го е използвал, за да го допълни със своя мисъл. Добро хрумване, но това не е "пълна форма" на девиза. Той си е просто такъв, какъвто го знаем.

Интересно, че на монетите с номинал 50 стотинки от 1937 девизът се явява в малко изменена форма: "Въ единението е силата".

Да :)

Достатъчно е и че го е казал точно в този момент.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Интересно, че на монетите с номинал 50 стотинки от 1937 девизът се явява в малко изменена форма: "Въ единението е силата".

Все едно и също дъвчем във форума. Тази тема за Съединението вече я разглеждахме с оригиналното й заглавие. http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13815&page=2

Там в пост 25 съм цитирал Стефан Цанев. Ще го цитирам отново, за да се събере цялата история на девиза на едно място.

„Министрите чиновници вдигал и свалял сам царят [Борис ІІІ]. Важното било те да не отговарят за дейността си пред Народното събрание, да не зависят от народните представители и от народа, а да отговарят само пред Негово Величество и да зависят само от неговото височайше благоволение - т.е. царят превръщал министрите чиновници в безпрекословно послушни само нему марионетки, а Народното събрание лишавал от глас и от власт, Народното събрание било за пред хората, за пред света...

Обаче XXIV Народно събрание взело, че дръзнало да се меси в управлението (в това събрание се били промъкнали 20-30 народни представители, които по стар вреден навик отправяли неприятни питания към правителството), тогава царят на бърза ръка го разтурил още след първата му сесия и наредил на министър-председателя си Кьосеиванов да проведе нови избори - Кьосеиванов запретнал ръкави и с помощта на полицията така подбрал и така избрал народните представители, че в следващото, XXV Народно събрание успели да се промъкнат само 4-5 подло замаскирали се опозиционно настроени депутати, но на тях... въобще не им давали думата; това не му стигнало на Кьосеиванов, ами взел, че изчегъртал от фасадата на Народното събрание стария надпис „Съединението прави силата" и го сменил с нов: „В единението е силата" - и това Народно събрание наистина било напълно единно, напълно единомислещо, единодействащо, напълно единодушно и единогласно (само Народните събрания по време на социализма ще се опитат да му съперничат): всички внесени от правителството (разбирай - от царя) законопроекти се одобрявали без разисквания, с ура и акламации!”

post-2642-0-97331300-1378720745_thumb.jp

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ти остави че не е вярно, ами на това отгоре Двайсет и петото събрание е именно избитото. А какви личности е имало в него... Да се беше позасрамил малко Цанев, добре щеше да е. Но хайде - романист. Има право да пише, каквото си иска, включително и неверни неща.
Лошото е, че има хиляди читатели, които взимат тия приказки за чиста монета; не правят разлика между литература (била тя добра или лоша) и действителност.

Инак - да, версията на девиза явно е от последните десет години преди 44-а.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

И кой всъщност е бил националният девиз през тези десет години? И защо е махнат „Съединението прави силата”?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От логическа (моя) гл.т., може би че въпреки, че съединението не е пълно (нямаме Македония), на 'дневен ред' е единението на всички българи без значение партийна принадлежност (забраната на партиите, едноличния режим на Борис) ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Инак - да, версията на девиза явно е от последните десет години преди 44-а.

Ако е така, значи оригиналният девиз „Съединението прави силата”, е възстановен от Георги Димитров. Може би защото е искал да съедини България, Сърбия и Македония в една федерация.

Аз в другата тема съвсем сериозно написах, че този девиз днес не е актуален. Княжество България и Източна Румелия отдавна са съединени. А да се присъедини и Македония, засега няма никакъв шанс.

Девизът над Народното събрание е анахронизъм, но трябва да си стои като част от миналото. Не трябва обаче да се злоупотребява с него, като се сочи на депутатите за пример. Те могат да бъдат единни, но не и „съединени”.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

E, не може девизите да се сменят според обстановката...

А ако частите България беше дала цялата Македония на Тито, що за субект щеше да е тази федерация??

Македония и България щяха ли да бъдат остро противопоставени от комунистическата пропаганда, или не?

Ако да - как ще съществува тази федерация? Ако не - как ще останат два политически субекта?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Значи тогава, възстановявянето на надписа е направено в подкрепа на другия девиз: „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!”

Обстановката през 1944 г. не е била като в 1880 г., че да се придава същото значение на девиза.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...