Отиди на
Форум "Наука"

Как Троцки губи властта


Recommended Posts

 • Потребител

"Неведнъж са ме питали, а и понякога сега ме питат: как можахте да изгубите властта? Най-често зад този въпрос се крие доста наивната представа, че от ръцете се изпуска нещо материално: сякаш да ипуснеш властта е все едно да се загуби часовник или бележник. А в действителност, когато революционерите, ръководили завземането на властта, започват на известен етап да я губят - "мирно" или "катастрофално" - само по себе си това означава, че спада влиянието на определени идеи и настроения в управляващия слой на революцията или че спадат революционните настроения сред самите маси или и едното и другото. Ръководните кадри на партията, излезли от нелегалност, се въодушевяваха от революционните тенденции, които водачите от първия период на революцията формулираха по-лесно и по-добре, и на практика се реализираха по-пълно и по-успешно. Именно това ги направи водачи на партията, а чрез партията на работническта класа и чрез работническта класа на страната. По този начин определени лица съсредоточаваха властта в ръцете си. Но идеите от първия период на революцията незабелязано губеха власт нд съзнанието на партийния слой, който непосредствено имаше власт над страната. В самата страна протичаха процеси, които могат да се нарекат с общото име реакция. Тези процеси в една или друга степен завладяваха и работническата класа, включително и партийната и част. В слоя, който представляваше апарата на властта, се появиха самостоятелни цели, на които той се стремеше да подчини революцията. Между водачите, които иразяваха историческата линия на класата и умееха да гледат над апарата, и между този огромен, тромав и разнороден по състав апарат, който лесно впримчва средния комунист, започва да се наблюдва раздвоение. Най-вече то имаше повече психологически, отколкото политически характер. Вчерашния ден беше все още твърде нов. Лозунгите на Октомври още не бяха се изтрили от паметта. Личния авторитет на водачите от първия период беше висок. Но под булото на традиционните форми вече се формираше друга психология. Международните перспективи вече избледнявха. Всекидневнта работа изцяло поглъщаше хората. Новите методи, които трябваше да служат на стари цели, създаваха нови цели и преди всичко нова психология. За мнозина временната обстановка започна да се превръща в крайна спирка. Съдаваше се нов тип.

Революционерите в крайна сметка с направени от същия обществен материал, от който и другите хора. Но те трябва да имат някакви откроявщи отличителни качества, които са дали възможност на историческия процес да ги отдели и специално да ги сгрупира. Общуването, теоретичната работа, борбата под определено знаме, колективнта дисциплина и калявнето в опасностите постепенно формираха революционния тип. С пълно право може да се говори за психологически тип болшевик в противоположност например на меншевика. Ако човек е достатъчно опитен, може на око, дори по външен вид да различи болшевика от меншевика, като е възможно да се допусне малък брой грешки

Това обаче не означава, че у болшевика всичко винаги е болшевишко. Не на всички, по-скоро на малцина е дадено д претворят определен светоглед в плът и кръв, да му подчинят всички страни от съзнанието си и да съгласуват с него света на собствените си чувства. При работническите маси това се заменя с класов инстинкт, който в критични епохи става особено чувствителен. В партията и държавата обаче има един голям слой от революционери, повече от които, макар че са произлезли от масата, отдавна са се откъснали от нея и с положението си и се противопоставят. У тях не е останало и следа от класовия инстинкт. От друга страна, не им достига теоретична устойчивост и кръгозор, за да обхванат процеса като цяло. В психологията им остават не малко незащитени места, през които при промяна на обстановката, проникват свободно странични и враждебни идейни влияния. През периодите н нелеглна борба, въстанията, Гражданската война подобни елементи бяха само войници на партията. В съзнанието им звучеше почти само една струна и звучеше по кмертона на партията. А когато напрежението отмина и живота на чергрите на революцията се промени - вече имха постоянно местожителство, - у тях се пробудиха, оживяха и се проявиха еснафски черти, симпатии и вкусове на самодоволни чиновници.

Често отделни и случайно изтървани забележки на Калинин, Ворошилов, Сталин и Риков ни караха да настръхваме тревожно. От къде идва това? - питах се аз. Чий комин бълва това? Когато идвах на някое заседание, заварвах да се водят групови разговори, които често се прекъсваха в мое присъствие. В разговорите нямаше нищо, което да е насочено срещу мен. Нямаше нищо, което да противоречи на принципите на партията. Но имаше настроение на морална успокоеност, самоудовлетвореност и тривиалност. У хората се появяваше потребност да се изповядат един пред друг за тези нови настроения, в които тук му е мястото да кажа, доста се открояваше еснафската интрига. По-рано те се притесняваха не само от Ленин и мен, но и от самите себе си. Щом започнеше например Сталин да показва пошлостта си, Ленин, без да вдига ниско наведената си над книжата глава, едва забележимо мръдваше очи встрани, сякаш за да провери дали и някой друг е почувствал непоносимостта на казаното. В такива случаи бе достатъчен само един бегъл поглед или интонация в гласа, за да се убедим и двамата, че сме солидарни с тези психологически оценки.

Не участвах в развлеченията, които все повече влизаха в нравите на новия управляващ строй, не от морални съображения, а защото не желаех да се измъчвам от най-лошата скука. Ходенето на гости, прилежното посещаване на балетни представления, разговорите на чашка по адрес на отсъстващите никак не ме привличаха. Новата върхушка чувствше, че не съм подходящ за този начин на живот. Дори и не се опитваха да ме привлекат към него. Тъкмо поради тази причина много групови разговори прекъсваха, щом се появявах аз, и участниците се разпръсваха, до известна степен сконфузени заради самите тях и с някаква враждебност спрямо мен. Тъкмо това означаваше, че започвам да губя властта.

Тук се ограничавам с психологическата страна на нещата, като оставям настрана истинската социална причина, т.е. измененията в анатомията на революционното общество. Разбира се, в последна сметка решават именно теи изменения. Но се налага непосредствено да се сблъскваме с техните психологически отражения. Вътрешните събития е развиваха сравнително бавно, като улесняваха молекулярните процеси на изграждане на горния слой и почти не оставяха място за противопоставяне на двете непримирими позиции пред широките маси. Към това трябва да се добави, че новите настроения съществуваха дълго, продължават да съществуват и сега, прикрити с традиционни формули. Това правеше още по-трудно намерението да се определи колко се е задълбочил процеса на израждане. Термидорианския заговор в края на 18-ти век, подготвен от предшестващия го ход на революцията, се разразява с един удар и придобива форма на кървава развръзка. Нашия термидор се затегна. Гилотината беше заменена поне до известно време с клеветата. Системната, организирана по системата на конвейера, фалшификация на миналото стана оръдие за идейно превъоръжаване на официалната партия. Боледуването на Ленин и очакванията той да се завърне в ръководството поставяха в неизвестност и това с малки прекъсвания продължи повече от две години. Ако революционното развитие се засилваше, забавянето би било добре дошло за опозицията. Но революцията в международен мащаб търпеше поражение след поражение и забавянето наливаше вода във воденицата на националния реформизъм, като укрепваше автоматично сталинската бюрокрация против мен и моите политически приятели.

От тези именно психологичсеки източници тръгна изцяло филистерското, невежо и просто глупаво преследване на теорията за перманентната революция. На клюки около чашкта или на връщане от балет един самодоволен чиновник казал по мой адрес на друг самодоволен чиновник: "само перманентната революция му е в акъла". С това са тясно свързни обвиненията в неконтактност, индивидуализъм и аристократизъм. "Но нали невинаги и невсичко трябв да отдаваш на революцията, налага се и за себе си да мислиш" - това настроение се превееждаше така: "Долу перманентната революция!". Протестът срещу теоретичната взискателност на марксизма и политическата взискателност на революцията за тези хора постепенно придобиваше форма на борба срещу "троцкизма". Под това знаме се освобождваше еснафът в болшевика. Ето как губех властта и ето кое определяше формите, в които се извършваше това"

Лев Давидович Троцки

"Моя живот"

Принкипо 1928г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Предател на какво?

Сега малко за перманентната революция. В интерес на истината Троцки е единствения 'политик' от кръговете на болшевиките и меншевиките, който вярва в нея. Но не тази дето го 'обвиняват'. След като става председател на Петроградския съвет, но в 1905-та, не в 1917-та, разбира, че само голям катаклизъм ще свали Романови от власт, това го разбират много хора, включително и царските министри и чиновници. Не в това е заслугата му ;). Неговаta заслуга е, че след буржоазно-демократичната революция, много скоро трябва да се премине към пролетарска такава. Ленин например при започвaне на ПСВ още не мечтае даже за власт в Русия. Той пише, че едва ли ще доживее до това, докато Троцки непрекъснато тръби, че е нужно без да се бавят да преминат в следващия етап. След февруарската Ленин бързо се преориентира и става....троцкист. Сталин и Каменев определено подкрепят меншевишкия 'уклон' в първите си статии, когато завземат "Правда". След като идва Ленин и им набива канчетата се преориентират. Но през юлските събития Каменев се отметва и подкрепя Зиновиев с когото даже 'издават' болшевишкия план, за това пише Ленин в своето завещание.

По време на полската война например само Ленин е за продъжението и похода до Берлин през Варшава, даже Троцки е против (но не защото си е сменил позицията, а защото като военен нарком знае състоянието на армията). Ленин обаче се налага и последв разгрома на Висла не без 'съучастието' на Сталин.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Един изключително интересен въпрос. Въобще въпроса за борбата за власт в СССР е напълно неизследван, поне в този форум. Дайте да го разчоплим.

Аз започвам с един документален филм, понеже съм много лошо подготвен по въпроса.

http://www.youtube.com/watch?v=HNsA2PIxPzI

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Какво предлага Лев Давидович за развитието на СССР? Военен комунизъм, всеобща национализация, принудителен труд - с това можеш да съсипеш една държава, но не можеш да я вкараш в прогреса. Салот Сар в Камбоджа нагледно го показа..

Като оставим настрана красивите му думи, пълни с политическа мисъл и донякъде дълбок, но определено неискрен социологически подход, той предлага Русия да стане нещо като плантанция с господари тези, от които самият той се жалва.

Като е такъв мислител, що не ги предвиди??

Та затова я губи той властта..

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Троцки никога не е имал властта за да я губи.След смъртта на Ленин изглежда като предопределен да я получи но това не става.Причините :високомерието на Троцки,явното подценяване на ситуацията и Сталин/от цялото Политбюро между другото/ ,кавказкото лицемерие и целеустременост на Сталин.Троцки така и и не изиграва основния си коз - армията която поне до 1925 г. му е вярна и би го подкрепила.Азбучна истина е че власт се взима а не се дава.Е след смъртта на Ленин Троцки най безгрижно си ходи на лов и чака някой да му поднесе властта на тепсия.Комбинация от високомерие,глупост,наивност довело в крайна сметка до един забит чук в черепа му.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Всъщност големите проблеми на Троцки започват още от 1922 г.Тогава Сталин поема нищо незначещия /на пръв поглед/ пост генерален секретар на КПСС.В очите на Троцки и Ленин /а и много други/ нищо незначеща формална длъжност.Фатална грешка.Две години по късно умел политик като Ленен макар и прикован на легло констатира че "като генерален секретар другаря Сталин концентрира огромна власт в ръцете си".Троцки го пропуска този момент и продължава да си хвърчи в облаците.А Сталин тихомълком се обгражда със свои хора и неусетно но методично изгражда империя лично предана само и единствено на него.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво предлага Лев Давидович за развитието на СССР? Военен комунизъм, всеобща национализация, принудителен труд - с това можеш да съсипеш една държава, но не можеш да я вкараш в прогреса. Салот Сар в Камбоджа нагледно го показа..

Като оставим настрана красивите му думи, пълни с политическа мисъл и донякъде дълбок, но определено неискрен социологически подход, той предлага Русия да стане нещо като плантанция с господари тези, от които самият той се жалва.

Като е такъв мислител, що не ги предвиди??

Та затова я губи той властта..

Aми не е точно така ;). Според самия него, той е предложил НЕП-а година преди Ленин да го 'приеме' под грохота на Кронщадт и Тамбов. Не съм намерил обаче друг потвърждение, освен че Бухарин се опитв да му се мазни, но Троцки го има за изключително слаб и неурвновесен не само като политик, а и като човек. Историята показва, че почти всичко предложено от лявото крило е прието и претворено от Сталин и то в пълна мяра, че и отвъд. И национализацията и принудителния труд, обачи при Троцки имаме друго. Той вярва в пролетариата и в партията. Той вярва в колективното ръководство тип Ленин (една утвърдена фигура и около него съратници). Т.е. репресии с/у несъгласните ще има, но с/у непролетариите, а не с/у партията. Освен това Троцки високо цени точно това дето Сталин се стреми да унищожи, мисленето, собственото мнение, самостоятелните действия. Всички стари троцкисти са такива. Йофе, Муралов, Смилга, Раковски, Мрачковски. Цени даже Каменев в опозиция на ментора му Зиновиев, но и Зиновиев цени като теоретик.

Троцки никога не е имал властта за да я губи.След смъртта на Ленин изглежда като предопределен да я получи но това не става.Причините :високомерието на Троцки,явното подценяване на ситуацията и Сталин/от цялото Политбюро между другото/ ,кавказкото лицемерие и целеустременост на Сталин.Троцки така и и не изиграва основния си коз - армията която поне до 1925 г. му е вярна и би го подкрепила.Азбучна истина е че власт се взима а не се дава.Е след смъртта на Сталин Троцки най безгрижно си ходи на лов и чака някой да му поднесе властта на тепсия.Комбинация от високомерие,глупост,наивност довело в крайна сметка до един забит чук в черепа му.

То по тая логика никой не е имал самостоятелна власт. Даже и Ленин. Защото в лениновото Политбюро и совнаркоми е имао спорове, емоции, обиди даже агресия. Известни са много случаи, когато Ленин е бил в 'опозиция'. Един такъв случай е още юлските събития (Троцки формално не е болшевик тогава), когато Ленин заплашва, че ще разцепи партията и ще си създаде сам фракция (бил е с/у всички), друго такова е Втората полска война. Но вече коато е на власт се стреми да убеди Политбюро в своето виждане (тогава успява). Друг такъв пример е, че при Брест-Литовск 'фракцият' на Ленин за моментален безусловен мир събира 15 гласа, Троцки с неговата формула 'нито мир нито война' - 16, а Бухарин и другите за революционна война с/у германците цели 30. Троцки описва своето държание с това, че се е опитал да помогне на Ленин, за да не спечелят 'войнолюбците' при което определено германците са щели да влязат в Питер, а даже и в Москва (след похода на чехословаците (май) германците наистина имат такива намерения с цел да не се въобнови бялата съпротива с/у тях), но историята показва, че Ленин всъщност се е присъединил към Троцки, защото неговата 'формула' де факто е приета с лениновото допълнени в случай на германски поход веднага да се сключи ккъвто и да е мир.

Това с армията е доста любопитно. Предлагали са му, но тогава (и по-късно) постоянно се правят аналогии с френската революция и Троцки се бои, като дявол от тамян от всякакви обвинения в бонапартизъм. Освен това в 25-та вече е късно. Смилга е сменен още в 21-ва, Фрунзе съвсем не е 'човек' на Троцки. Муралов е 'отпратен' в Кавказ през май 24-та.

Всъщност големите проблеми на Троцки започват още от 1922 г.Тогава Сталин поема нищо незначещия /на пръв поглед/ пост генерален секретар на КПСС.В очите на Троцки и Ленин /а и много други/ нищо незначеща формална длъжност.Фатална грешка.Две години по късно умел политик като Ленен макар и прикован на легло констатира че "като генерален секретар другаря Сталин концентрира огромна власт в ръцете си".Троцки го пропуска този момент и продължава да си хвърчи в облаците.А Сталин тихомълком се обгражда със свои хора и неусетно но методично изгражда империя лично предана само и единствено на него.

Според Троцки Сталин е предложен от Зиновиев и е 'прокаран' пряко волята на Ленин. Аз обаче не смятам така. Ленин е бил наясно както с лошите, така и с 'добрите' качества на Сталин. На първо място голямата му работоспособност (Троцки пише, че Сталин е мързелив, но това е от злоба, но може да се приеме в областта на теорията, където Сталин е джудже в сравнение с другите), заради която е избран (за да замести Ленин в апаратната работа), после сляпата му вярност лично към Ленин (след 'недуразуменията' м/у двете революции, Сталин рядко е на друго мнение по отношение на Ленин, когато е несъгласен просто го няма) и и рабира се, голямата му твърдост и непоколебимост.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Прекалено идеализирано. Троцки е краен комунист, който пренебрегва държавността за сметка на революцоионността. Сталин не го следва, той гради държава, докато Троцки предлага нещо като лагер. Много е различно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво е щял да направи Троцки няма да научим никога, но знаем какво е направил Сталин. След завоя наляво и разгрома на десните, Бухарин и Риков, Сталин следва изцяло 'предписанията' на Троцки. Но да се върнем на Троцки. Той е практик и понякога доста по-проницателен дори от Ленин. Дадох пример с втората полска война, давам следващия. Реорганизацията по-точно създаването на РККА. Премахване на изборността на командирите и привличането на царските офицери. А атаката с/у това е била максимално силна и идеологически подкована (не съвсем, всеки съветски 'военначалник' от ранга на Ворошилов и Будьони са си имали 'собствени' военни специалисти, които са ги кътали като очите си, но най-много до прапоршчик, масово от подофицерския с-в). Дори Ленин се опитва да го убеди, дали не е по-добре да се махнат. Но като разбира, че са 30 000 веднага вдига бяло знаме. Троцки предлага да се премахне изземването на 'излишъците' от селяните, но да се обложат с прогресивен данък и търговията със зърно да е държавен монопол. Троцки реорганизира и транспорта и съобщенията по-късно. Когато го забиват в трета глуха именно той се занимава с американските патенти и иска финанси за по-подробно запознаване на своите служители на терен. За спирането на Юденич няма да пиша (Ленин е бил за предаването на Питер) без въобще да разчита на финландския и естонския пролетариат. Да, вярвал е в перманентната революция и в това, че социализъм (техния си) не може да се строи в една страна. И в това се оказа прав! То и Сталин и камарила са си го знаели и разбирали добре. Освен това във външната политика има брилянтни попадения (англо-американското съперничество (до Хитлер, пък и после), общата стачка в Англия и предателството на английските социлдемократи (Сталин залага на водачите на профсъюзите), острата му съпротива с/у Гуоминдана и Чан Кай Ши (Сталин до последно подкрепя Чан)) още преди да изгрее Хитлер, а след това даже стават повече. И отношението на Троцки към европейските социалдемократи си е било много точно (от болшевишка гледна точка). Те могат да нанесат съкрушителни удари върху болшевизма и Сталин (който е добър ученик) бързо се преориентира.

Двете о-ни 'прегрешения' на Троцки отношението към партийните кадри (прочутия разстрел на един комисар и затвори на много други) и към селяните с многократно повторени от Сталин. Верно повечето от първите ги е карал да си признаят всякакви грехове (но не се е свенял да растрелва теи дето не си принават бе съд и присъда).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Връзва се ;). В Русия вече е установен строя, перманентната революция е за останалата Европа ;), най-вече за Германия. Ленин вече на власт пише, че да се установи социалистически строй в Германия е много по-важно отколкото да се задържат те на власт, т.е. ако успеят там да рзпалят революцията и тя да победи, те могат да си ходят. А НЕП-а е въведен от немай къде, заради Кронщадт най-вече и по-малко Тамбов (там са си селяци все пак ;)).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

НЕПът е въведен заради изпълненията на Троцки и неговият "военен комунизъм". Ние търсим много идеология, но всъщност става дума за решение да се прекрати грабежът и да се даде глътка въздух на опустошеното общество.


Връзва се ;). В Русия вече е установен строя, перманентната революция е за останалата Европа ;), най-вече за Германия. Ленин вече на власт пише, че да се установи социалистически строй в Германия е много по-важно отколкото да се задържат те на власт, т.е. ако успеят там да рзпалят революцията и тя да победи, те могат да си ходят. А НЕП-а е въведен от немай къде, заради Кронщадт най-вече и по-малко Тамбов (там са си селяци все пак ;)).

Смяташ ли, че Троцки би оставил НЕП-ът в Русия и би тръгнал да прави революция в Германия? Значи той освен теория за перманентата, има и теория за прекъснатата революция?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Те не са изпълнения на Троцки. Ще припомня, че Зиновиев и Каменев са далече по-.....марксистки настроени. Те не приемат НЕП-а. Военния комунизъм е стадий от диктатурата на пролетариата и не е формулиран от Троцки (само). Зад него седят всички, даже и Бухарчик.

Още пре пролетт е установен монопол над външната търговия, на 28.06.18-та с декрет се препоръчва национализацията на едрите и средните предприятия. Заедно с тава се формира строго регламентираната отраслова с-ма на управление. Елементи на военния комунизъм са също центрлизирано управление, урвниловка при рапределение на продуктите, принудителен труд и разбира се политическа диктатур на болшевиките. Кое от теи неща не е по Ленин? Та нали национализацията на средствта за проиводство са в о-вата на марксовата 'теория'. Принудителното изземване т.нар. продравьорстка или държавни доставки са въведени първо за зърното, после картофите и други култури. Това съвсем не е някаква 'самодейност' на Троцки. Града моментално ще ги изфвърли без това. Въщност то и НЕП=а е премахнат, когато именно работниците почват да недоволстват.

Да, Троцки би оставил НЕП-а, Зиновиев не, или поне скоро би го отменил. Троцки не е идиот и знае едно нещо, нужна е класова осъзнатост, само класов инстинкт не стига. Ако не беше тка първи би повел армията с/у панска Полша, а той яросно спори с Ленин за тази авантюра, още преди идиотщините на Сталин да завзема Лвов и да не подкрепи Тухачевски. Троцки е доста добър теоретик и него много повече го интересуват промените настъпили в СССР в теорията, но най-вече практическата част. Няма друг политик от болшевиките като него, освен Ленин. Зиновиев и Каменев са коне с капаци и такива си остават до край, Бухарин Ленин определя като 'схоластик'. Не знам какво е имал предвид Ленин, но Бухарин не е болшевик. Яков Свердлов е също така мощен мотор, но той не живее дълго. Останалите стават за изпълнители, но не и а претворявне на теорият в прктика. Първата цел на революцията е д се закрепи в Русия, чак вторт да победи в Германия. След като не успяв сама да победи в Германия то тя трябва да се привнесе от Русия, но за Троцки това е по-скоро теоретичен въпрос. Той иска осънаване не на класата, а на водачите на европейския пролетариат. Той вярва, че след едно такова осъзнаване тамощния мощен пролетариат (в сравнение с руския), много лесно ще вземе властта, а ваймарска Германия е много съблазнителна, поради всякаквата си слабост, при наличие на вътрешна партия германски болшевики, но силни, които да сплотят класата, даже съветска помощ не е нужна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Както вече писах военния комунизъм е спецефичн ф-ма на диктатура на пролетарита. Или диктатура на пролетариата по време на война. Всяка д-ва във война използва принудителен труд, изземване на излишиците, централизиран контрол и разпределение. Също така и някква ф-ма на диктатура обаче н военното правителство, понякога се прибягва дори до частична национализация. Червения терор пък е в отговор на белия терор (въпреки,, че не е баш бял а розовичък ;)) и на покушението с/у Ленин и убийството на Урицки. Иолирането на недоволните и противниците също не е измислица на Троцки и на военния комунизъм, а гоненето на цели прослойки, а и по-късното им унищожение си е ленинова 'измислица'. Не че не е подкрепен от Троцки, но не само от него. Но след края на Гражданската, а после и на Полската вече трябва нещо да се имисли. Не вярвам Троцки да е предложил НЕП-а по-рано, но предложението му за замяна на изземвнето с прогресивен данък на базата на площта на емята си е негово дело.

По същество колективизацията е много по-голямо престъпление и по-кърваво. При него има повечето елементи от военния комуниъм, но няма война.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

О, но мащабите никога не са такива, каквито са в мечтите на Троцки за "трудови армии".

Всичко това горе е теория, там той е "силен", но какво прави на практика? Троцки не се застъпва за НЕП-а, той просто лежи на стари лаври почти през целия НЕП и не се занимава с него. А това, че е възразил на Ленин да не се напада Полша е чисто тактически въпрос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според него напротив, той го предлага, но губи в совнаркома. По принцип в СССР са си били винаги трудови армии. Т.е. военнизирано ръководство, закони, които могат да се оприличат именно на военни устави, репресии (вредителство и т.н), които могат да се оприличат на саботажи във военна обстановка, закрепостяване. При Троцки обаче е теоретично подковано и изчистено. Но Сталин ги прави теи неща, макар че не иползва формулирофките и строгите постановки на Троцки. Грешката на Троцки е, че той първо си мисли, че това нещо ще е ефективно и второ (тъй като знае, че няма да е ненасилствено), че прокламира че робския труд не е толкова неефективен.

На практика прави много повече. Споменах РККА, след като се появява проблем в трнспорта, когато рботят само 50% от локомотивите и предричат и най-големите спецове, че за 3-4 месеца работещите локомотиви ще бъдт сведени до 25%, т.е. само обслужващите гарите, Троцки е 'пратен' в транспорта и го вдига на крака, после следват съобщенията. Така че не подценявайте нито работоспособноста, нито практичността на Троцки, та той е по-практичен и по-прозорлив от Ленин даже. В предсмъртното си писмо Йофе го 'обвинява' само в това, че не е достатъчно твърд да защитва винаги правилната си позиция и прави компромиси даже и с Ленин (споменати са няколко такива случаи, при които Ленин е сподел пред Йофе, че Троцки е бил прав, а той(Ленин) не).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има голяма разлика между Сталин и Троцки в това отношение. И не, не винаги в СССР са били "трудови армии". Това на Сталин е централизирано общество, но общо взето класическа държава. С институциите с йерархията с всичко. Особено в последните години след войната. Пък и по време на войната пък и изобщо.

Докато моделите на Троцки отиват повече към полпотовщина.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може би трябва да споменем, че за революционер(ако изобщо "великата октомврийска революция",може да се нарече велика,октомврийска и революция)Троцки, е мързелив и мекушав идеалист, който не се ползва с подкрепата на народа,просто защото партията им е малка и неактуална,както и с военната и финансова подкрепата на Германия и някои западни банкери от онова време.За разлика от него Ленин е деен,безскрупулен,ненаситен демагог и лакей(като нашия Волен) и чудесно се вписва в плановете на Германия,поне в началото,преди напълно да изгубят контрол над него,а и той самия над себе си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Наборе, дай ми примери за полпотщина при Троцки. Има ралика м/у освобождаване и забрани. Освен това 'освобождаването' на жената, брака и развода без много и излишни формалности се приема от всички и също е в о-вите на марксисткото учение. Това при Сталин е класическа, но феодална д-ва, която с малко се отличава от военизирано общество. Всъщност даже е военизирана, защото вечно си измисля врагове. После ще се занимая с разликите м/у положението преди и след войната.


Може би трябва да споменем, че за революционер(ако изобщо "великата октомврийска революция",може да се нарече велика,октомврийска и революция)Троцки, е мързелив и мекушав идеалист, който не се ползва с подкрепата на народа,просто защото партията им е малка и неактуална,както и с военната и финансова подкрепата на Германия и някои западни банкери от онова време.За разлика от него Ленин е деен,безскрупулен,ненаситен демагог и лакей(като нашия Волен) и чудесно се вписва в плановете на Германия,поне в началото,преди напълно да изгубят контрол над него,а и той самия над себе си.

В своята автобиография, Троцки навсякъде нарича случилото се през октомври 17-та преврат. За него революцията е процес, които само започва с преврата. Да се нарече енергичния Троцки мърелив е малко странно, а мекушав направо направо несериозно. А относно 'подкреппата от народа' това не е от значение. По отношение популярността сред партията и пролетариата то Троцки е на равна нога с Ленин, докато Сталин го знаят само една шепа партийни функционери. Финансовата подкрепа на Германия е за Ленин и спира при преврата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Наборе, дай ми примери за полпотщина при Троцки. Има ралика м/у освобождаване и забрани. Освен това 'освобождаването' на жената, брака и развода без много и излишни формалности се приема от всички и също е в о-вите на марксисткото учение. Това при Сталин е класическа, но феодална д-ва, която с малко се отличава от военизирано общество. Всъщност даже е военизирана, защото вечно си измисля врагове. После ще се занимая с разликите м/у положението преди и след войната.

В своята автобиография, Троцки навсякъде нарича случилото се през октомври 17-та преврат. За него революцията е процес, които само започва с преврата. Да се нарече енергичния Троцки мърелив е малко странно, а мекушав направо направо несериозно. А относно 'подкреппата от народа' това не е от значение. По отношение популярността сред партията и пролетариата то Троцки е на равна нога с Ленин, докато Сталин го знаят само една шепа партийни функционери. Финансовата подкрепа на Германия е за Ленин и спира при преврата.

Интересно тази черта много-много не се изпъква.....

Ленин си живурка в Швейцария, върти си далаверите бълва глупости и нищо.

Троцки е по-упасен. Изпъден от европа /даже и либералната франция не го ще/ си живурка в САЩ, пътува на лимузин д шофюр когато официална на банковата си сметка няма и пукната пара...В един момент се завтирват за Русия заедна с Ленин. Ленин натъпкан с немски милиони а Троцки с долари. И правят преврата....Народът?Пролетариата? Хабер си нямат кои са тези Багабонти.... :goodpost::goodpost::goodpost:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Скуби, Троцки доста късно е изгонен от Франция и после неприет от Испания (на 14 септ. 1916-та неговия вестник "Наше слово" е спрян заради пацифистка пропаганда). А от Франция е изгонен просто заради интригите на руското посолство там. Троцки постоянно пише пацифистки статии и панфлети има и задочна присъда в Германия заради това (това му свършва работа, защото не могат да го обвинят поради пацифизма си в германски агент). И поради това си има пари, в затвора в Мадрид, където преседява известно време е в 'скъпите' килии и плаща по 75 сантима (за разлика от евтините по 50). Троцки е журналист и на свободна практика и към един киевски вестник (там прави обширни репортажи от балканските войни, анти български мно'о ясно ;)). От Испания (Кадис май) е изпратен за.......Хавана, но той на свои разноски преседява още малко за да хване кораб за Н.Й. Там той пристига чак на 13-ти януари 1917-та. След избухването на революцията Троцки тръгва за Русия, но насилствено е свален в Халифакс и въдворен в конц. лагер. Наистина събира помощи и те са точно 310 $, разбира се според него. Но въобще не виждам причина американците да финансират излизането на Русия от войната, а даже да има някаква чудовищна конспирация, не виждам как британския комендант би го пуснал и то с паричките.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Наборе, дай ми примери за полпотщина при Троцки. Има ралика м/у освобождаване и забрани. Освен това 'освобождаването' на жената, брака и развода без много и излишни формалности се приема от всички и също е в о-вите на марксисткото учение. Това при Сталин е класическа, но феодална д-ва, която с малко се отличава от военизирано общество. Всъщност даже е военизирана, защото вечно си измисля врагове. После ще се занимая с разликите м/у положението преди и след войната.

Ми та целия военен комунизъм е именно това. До изпразването на градовете не се е стигнало само поради липсата на време и поради руския климат.

И такава да е сталинската държава, пак е различна от това, което се очертава в теориите на Троцки. Трудова армия... как звучи само, а. Полкове, роти с лопати, по принуда и срещу едната чорба отиват да работят...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А иначе Троцки въобще не е бил аскет. Имаше филм, испански ли, мексикански ли беше, не помня какъв вече, човекът си е бая отворен към живота :)

Редактирано от kramer
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е, доколкото знам той е бил семеен с доста деца. То комунизмът предлага аскетизъм само на масите, нали...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...