Отиди на
Форум "Наука"

Непознатата Еволюция - Защо Хомо Сапиенс има толкова богата на думи реч?


Recommended Posts

  • Модератор антропология

Зад завесите на Еволюцията: Защо Хомо Сапиенс има богата на думи реч?

Да кажеш, че интелигентността или ръстът не са наследствени е еволюционният еквивалент на това да обявиш, че земята е плоска. Което ми напомня, че, макар привидно популярна, еволюционната теория и разбирането и за човека и човешките общества са почни непознати на българското общество. И въобще на обществата.
По-голямата част от от езиковия сигнал при хората е дезинформация или пренареждане на информацията по определен начин. Да го кажем с думите на Фуко, “истината е един елемент, който в природата (има предвид на словото) не се среща в свободно състояние. Истината се добива”. 
Комбинацията от повишени способности за иновации и способност за сложна, двусмислена реч е спомогнала за повишаване способността за измама у ХС и е довела до селективен натиск за личноста промяна – както към повече измамници, така и към повече хора, които са способни да идентифицират измамниците и да им се противопоставят успешно. Колкото повече се усъвършенстват оръжията на измамниците, толкова по-силна става и защитата на останалите срещу тях. Тази своеобразна надпревара във въоръжаването – между измамници и почтенни хора, най-общо казано, или по-скоро между измамно поведение и почтенност – защото хората го можем и двете, но обикновено проявяваме склонност само към едното, та тази надпревара между измамници и почтенни хора, които, за да оцелеят, трябва да идентифицират измамниците и измамите им, което изисква интелигентност не по-малко от самата измама, е изиграла ролята на двигател на човешката интелигентност и е една от централните причини за повишаването на интелигентността на Хомо Сапиен през последните 50 хиляди години. Еволюцията неизбежно продължава в ускоряващата се спирала на своеобразната надпревара във въоръжаването. Усъвършенстването на човешките езици е част от еволюцията през последните 15 000 години и това усъвършенстване е многопосочно. Понякога посоката му е тази, които очакваме. Според Уилям Хамилтън, най –цитираният еволюционен биолог за всички времена, човешката интелигентност търпи еволюция в една конкретна посока. Творческата интелигентност, креативността, малко по малко се трансформира в хитрост и сметкаджийство; тази трансформация става за сметка на креативността; с хилядолетията, интелигентността става по-насочена и калкулираща. Такава е посоката на еволюционния натиск, който от ВПН нататък, малко по малко започва да предпочита една счетоводителска нагласа пред креативността на учен или на поет. Дързостта на варварите от ВПН първоначално се трансформира в изключителна творческа креативност. Креативността на Рим стига до акведуктите. Креативността на варварите, които го унищожават– до луната и открития космос. Хамилтън мисли, че човечеството го очаква сиво бъдеще и креативните, творчески изригвания в поезията и науките ще са по-малко – те искат всъщност голяма смелост, а еволюцията не селектира за това от дълго време насам.
Един ефективен военен код е от порядъка на 300 думи. Код с твърде много думи не би бил ефективен. Информацията трябва да бъде обменяна бързо и не бива да бъде двусмислена. Човешките езици са възникнали като код, чрез който ловците от племето обменят информация и се координират в лов и война. Откъде са се взели останалите думи?

За 250 хиляди години, езиците обаче са постигнали лексика от порядъка на 100 хиляди думи и нагоре. Какво се е случило с човешкия език? Той е еволюирал. Но как и защо? Причините са две:
1. Автентичната информация, е твърде ценно нещо, за да бъде подарявана на първия срещнат. Поради което, човешките езици я подават, но в маскиран вид. Късчетата истинска информация са замъглени от хиляди думи, които правят директното й абсорбиране невъзможно. 
2. Езикът е средство за поставяне под контрол на слушащия. Той е средство за измама, а за него отговарят стотици гени, които са селектирани положително през последните 50 хиляди години – защото добрите вербални умения дават репродуктивно предимство на носителите си.
Високият вербализъм увеличава репродуктивния фитнес на носителите си . Това му е и целта. Измама, маскиране на информация и репродукция. Висока вербалност изобщо не означава висок морал; по-скоро, някак си – обратното, по-висока възможност за измама, а не за ефективно предаване на информация.

Сложността на човешката реч е достигнала нива, при които човешки политик е в състояние да говори 2 часа, без да каже абсолютно нищо и без да се повтори нито веднъж, а през това време слушателите му да мигат ту с едното, ту с другото око. Това е и целта на речта.

Има писатели и журналисти, които са по-добри и от политиците- могат да изпишат тонове плява без капка смисъл и да предизвикат възторг у адресатите си, които са техни жертви, защото целта, в очие на еволюционните психолози, е тривиална – да бъдат преджобени читателите, докато гледат в друга посока и се чудят над поредния хиперархипостнео-ауа-модернист – абе тоя какво всъщност иска да каже?“

По-голямата част от от езиковия сигнал е дезинформация или пренареждане на информацията по определен начин. Да го кажем с думите на Фуко, “истината е един елемент, който в природата (има предвид на словото) не се среща в свободно състояние. Истината се добива”. Информацията е минимална по неизбежност. Функцията на езика НЕ е да предава ефективно определена информация; в природата, информантът, да го наречем така, се е сдобил с информацията с риск за живота си – примерно – видял е хищник. Информацията е скъпоструващ сигнал. Много малко е изследвано точно в тази посока – първите концепции за езика като дезинформация и средство за получаване на предимство са от 1975 – имам предвид в социобиологията; в антропологията на културата – от малко по-рано, в работите на Дерида и Фуко за условния характер на “истината” – те имат предвид словесната. След работите на горните двама, обществените дисциплини са сериозно реформатирани и в общи линии колабират, което, предполагам, е забавлявало Фуко, което за Дерида се знае със сигурност. В българския обществен живот се прескачат самородни фукоисти и деконструктивисти – примерно тия с тия с „наративите“; общото помежду им е, че познават и двете концепции твърде слабо, да не кажа, че всъщност не ги познават въобще. Социобиолозите отиват крачка отвъд Дерида и Фуко – езикът не просто не предава истината, той е в състояние да интоксикира и е инструмент, който информантът не винаги ползва, за да информира, в противен случай еволюцията на езика би вървяла в много различна посока. Да, езикът е код; и еволюцията видимо стимулира езиково многообразие, т.е. групите имат полза от това езикът им да е различен от този на на съседното племе; но той е и оръжие, чиито цели отиват извън комуникиратено на информация.

Докинс онагледява функциите на езика с поемата на Кийтс и поезията въобще:Според анализа на едно стихотворение на Кийтс, Балада за славея, от еволюционна гледна точка, поетите мимикрират славеите, за да постигнат целите си – които са репродукция, а славеите (които, колкото и да е странно, също са носители на този ген, ФОКСПИ2, използват песента си по начин и с цели, подобни на начините и целите на човеците поети, което е – да „омагьосат“ славейката; двусмисленият елемент на измама, интоксикация и дори хипноза на жертвата (в случая – Кийтс), състоянието на вцепененост и послушание, до което е доведен от песента на славея поетът, е очевидно. (преводът ми е твърде свободен, но запазва и надявам се – подчертава смисъла:

Ode to a Nightingale /Ода за Славея My heart aches, /сърцето ме боли, докато слушам and a drowsy numbness pains My sense, /сънливо вцепенение омагьосва сетивата ми / боли ме, а главата ми е празна as though of hemlock I had drunk /сякаш току що съм изпил чаша с бучиниш/отвара от сладка отрова, Or emptied some dull opiate to the drains / или съм се натряскал с обезболяващи до козирката, One minute past, and/ ето, минава минута Lathe-wards had sunk/Упоен, волята ми за съпротива изчезва /дори да ми го нацепи някой отзад, няма да разбера /унесен от нощната песен на славея.

От средство за комуникация, езикът се е превърнал в средство за поставяне под контрол. Висока вербалност изобщо не означава висок морал; по-скоро, някак си – обратното, склонност към измама.
Eзикът и граматиката са вградени у хората, имат си биологическата база. Идентифицирани са около 500 гена, свързани с вербалността и вербалната интелигентност. Без някои от тях няма език, или ако има, няма различаване на звуците от речта, т.е подходящ слух. Човекът не е единствения вид с език и граматика – има поне още един вид и това не е примат, а гризач, което е страшен куриоз, но не ми е това мисълта. Мисълта ми е, че ролята на езика е двусмислена. Той не е само оръжие за комуникация и кооперация, а и за измама и двете функции са неотделими, като отделянето на зърното от плявата в комуникациите вероятно е изиграло ролята на селекционен натиск върху човешката интелигентност и е една от причините за увеличаването и през хилядолетията. Eдин и същи ген –FOXP2, носи базова отговорсност за птичите песни и човешката реч, което намеква за директна връзка между човешката реч и музиката, като дори не е сигурно кое предхожда кое у хората – дали музиката речта, или обратното? Не е изключено кроманьонците да си говерели в мерена реч или тананикайки.

Усложненият език предполага и промени в слуха у Хомо Сапиенс – и според генетическите изследвания – тези промени са се случили през последните 10 хиляди години – промени в гените, които отговарят за вътрешното и външното ухо, както и в тези, които отговарят за това как мозъкът ни обработва звуците; тези неотдавнашни мутации позволяват по-добро различаване на звуците в речта. Да си дори съвсем малко по-добър в разчитането на трудни за разбиране вербални сигнали от останалите хора, обикновено не е въпрос на живот и смърт, но има и случаи, в които може да бъде. Има генетични доказателства от тази година, че гените, които отговарят за устройството на вътрешното ухо, показват признаци селекционен натиск и сериозна промяна от възникването на големи човешки общества насам – т.е. от влизането ни във фаза на уседналост. Тези гени са лесни за разпознаване от страна на антрополозите и генетиците, защото архаичните им версии причиняват лошо разпознаване или степени на глухота у носителите си. Което, от друга страна, вероятно ги спасява от речите на политиците – стрелата на селекционния натиск може и да обърне посоката си по някое време.

Одисей Хитроумен, архетипът на средиземномореца, наследник на най-древните цивилизации на Леванта, който оцелява с ума си, на майстора на военната измама. На новият човек от бронзовата епоха, който подменя ловеца от каменната -Ахил.

http://www.ucis.pitt.edu/opera/BULGOP/hitar/hitar.jpg

Хитър Петър – далечна балканска реплика на Одисей Хитроумен, който се е променил – още, до неузнаваемост. Тежката историческа съдба си е казала своето, както и еволюцията. Ахил се е превърнал в Одисей, Одисей – в Хитър Петър. Смелостта се е трансформирала в креативност. Креативността – в хитрост.
https://newkuban.ru//upload/iblock/bee/ostap_bender.jpg

Остап Бендер, герой на новото време, от същото място; стигнал още по-далеч от горните си предшественици. Венец на еволюцията. Засега. Смелостта се е трансформирала в креативност. Креативността – в хитрост; хитростта – в измама и пресметливост.

Редактирано от Южняк
тагове.
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Преди 2 часа, Южняк said:

Той не е само оръжие за комуникация и кооперация, а и за измама и двете функции са неотделими, като отделянето на зърното от плявата в комуникациите вероятно е изиграло ролята на селекционен натиск върху човешката интелигентност и е една от причините за увеличаването и през хилядолетията.

Tова  ми хареса, много е креативно и разпускащо.

Сещам се случката с горилата Коко,когато  тя чупи мивката, я питат "кой направи това", тя казва "котката" , ха-ха-ха-ха-ха

https://www.naturalnews.com/038743_primates_liars_gorilla.html

Поздравления за темата!

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Преди 5 минути, nik1 said:

Сещам се случката с горилата Коко,когато  тя чупи мивката, я питат "кой направи това", тя казва "котката" , ха-ха-ха-ха-ха

:ag:

"Изкуството на войната е изкуството на измамата" - Сун Дзъ

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
1 hour ago, Б. Киров said:

:ag:

"Изкуството на войната е изкуството на измамата" - Сун Дзъ

Според мен измамата сме я усъвършествали и разивали еволюционно като ловци [1],[2] и.... като измамници в къщи/ на другия пол[3] (секса, брака,партньорите и репродукцията)

[1]Ние сме върховен хищник,така  да се каже , "биейки" другите видове /почти всички животни  са били наша плячка/ с хитрост и ум, не с някакви суперсили или суперкачества, В действителност - ние в сме слаби и крехки физически същества, например: мускулната маса на едно шимпанзе със  същото тегло  е 1,5 по-голяма от тази  на човека, то има силата на 3-5 човека.

[2]Знам че  много автори са си изградили кариера върху тезите си си за войната при ЛС, но Л/С нямат концепция за война,или за завоюване,и думи за война (защото са номади и защото при бандовата организация войната не води до  успех - резултът винаги е отрицателно число , загубите са по-големи от ползите,  каквито и да са)
За конфликтите им в периода, преди възникването на хортикултуризма, може да се твърди с голяма степен на доствертност че са много редки или практически липсват: В целия скален палеоарт има само една батална сцена от Австралия от преди около 20 000 години; Австралийските аборигени Л/С са-малко "по-специален случай" от тези които познаваме в Африка, Азия и  Южна Америка; бандите при австралийските Л/С не са  с флутиращ  състав, те са формирани на твърд семействен/родов признак, Апорпо - американските Л/С от Арктика също са "по-специален случай"

[3]Не мога да си намеря едно показателно и интересно изследване с въпроси към жените и мъжете на Хадза във връзка с брака,партнорите, изневерите (те изявени серийни моногамисти,мъжете със среднопо 10 жените съссредно  по 11 брака)

Интересно е това че е слабите ловци... имат най-много бракове (средно по 14), това е логично- те най-често  си сменят бандите и може  би са най-добрите лъжци :ag:(Да знаеш какъв шаран хванах оня ден, маце, аз съм много велик ловец и риболовец)

Апоро,   не е вярно че се търсят на първо място "гени" и "добър външен вид", това са митове и самозаблуди

На първо място е: "добър ловец" (за жените)
На второ за жените и първо за мъжете: "добър характер"

Колко сме си близки :ag:

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Прекрасна статия. За мен измамата е признак на слабост и оръжие на ощетените от природата. Принципно нормален човек, с достатъчен набор от положителни качества, би трябвало да може  да "ирае ирата" и то успешно, без да му се налага да прибягва до измама.

Обикновенно лъжата като рецидив е признак на някаква недостатъчнност. Недостатъчна собразителност, несигурност, страх, социопатия и т.н.

Не случайно измамата като оръжие в общия случай се приема негативно. Ако победиш с мускули, или находчивост(не е същото като лъжа), печелиш адмирации. Ако победиш с измама - презрение. По принцип не би трябвало да е така, защото е важен резултата а не инструмента. Обаче хората приемат и то често с право, че използващия инструментариум като лъжа и измама "не е съвсем наред".

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Точният /доколкото преведен от английски е "точен"/ цитат от Сун Дзъ за войната и измамата е:

"Войната  е път на измамата. Затова, дори ако ти можеш нещо, показвай на противника, че не можеш. Ако се възползваш от нещо, показвай му, че не се възползваш. Даже и да си близко, показвай, че си далеч. Привличай го с изгода и го плени. Ако всичко при него е пълно, бъди готов. Ако е силен, избягвай го. Предизвиквайки гнева му, разконцентрирай го. Приемайки смирен вид, подбуди неговото самомнение. Ако е отпочинал и силен, измори го. Ако се разбират помежду си, скарай ги. Нападай го, когато не е готов, атакувай, когато не очаква.
Във войната се опираш на лъжата, а действаш ръководен от изгодата. Военното изкуство се състои от измама и лъжа. По време на война нямаш право да се гнусиш от лъжата."

Така или иначе, този трактат, който е изграден върху цитираната уводна част, тя само е доразвита в останалите глави, се изучава вече хиляди години във военните академии.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 7 часа, Южняк said:

Защо Хомо Сапиенс има богата на думи реч?

Да, правилно е описано -:) за да може да лъже!:) Себеподобните си. Ако лъже само себе си - може и да не "оцелее в общество"

Както вече някои са казали - лъжата е "оръжието" на слабите и ...дребните, ония, дето ядат ориз.

Но и заради (заедно с) лъжата е измисляна и науката. Да установява истини. Доколкото истината е конкретна се изследват границите на приложимост на предполагаема истина... Природната мимикрия - не е лъжа (На лъжата краката са ... хубави!).

(пп Стига приказки, че да не започна да лъжа!:ah:)

...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Всъщност човешката реч не е толкова богата за да са хората по-добри измамници. Човешката реч е богата основно заради науката, която през последните столетия е обяснила доста неща и им е дала имена. И съответно колкото по-богат става света ни и колкото повече продукти произвежда човека толкова по-богат става и езика. Езика се обогатява и заради нарастването на популацията на човека. Повече хора са създали повече езици, и от там повече думи, и когато езиците контактуват думите се заемат и се използват по няколко синонима за едно и също нещо... А когато хората се научили да пишат процеса на нарастване на речника се ускорил многократно, тъй като освен новопоявяващите се думи сме можели да съхраняваме и старите думи.

Измамата е основен метод за оцеляване на вида, и хората се обучават в измамата още от най-малки. Има доста изследвания на малки деца, които са поставяни в ситуации в които трябва да излъжат за да имат някаква изгода. И го правят, дори и без да имат богат речник. Измамата и лъжата са логически функции, които човек изучава от най-ранна възраст тъй като те вълнуват мозъка и го карат да мисли, като водят до изгоди. Те не изискват реч и затова и някои животни могат да ги използват.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...