Отиди на
Форум "Наука"

Има ли пропуски в превода на хрониката на Алберих?


Recommended Posts

  • Потребител

Днес, докато преглеждах хрониката на Алберих

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000886_00642.html?sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

попаднах случайно на абзаци които ги няма в ЛИБИ 4

http://www.promacedonia.org/libi/4/gal/4_180.html

Възможно е някои да са коментари, но смятам че повечето са оригинални на Алберих. Давам липсващите в ЛИБИ както следва:

Anno 700.  Raginbertus dux — Bulgaribus dominatur.
стр 702, ред 13

Auno 702. lustinianus supradictus quondam imperator degens in Cersona, que est in provincia Licie,
cepit manifeste populo predicare, — Terbellem Bulgarie regem. Ita dicit Hugo. Sigebertus vero dicit,
quod Caganus pecunia corruptus a Tyberio imperatore — ad Terbellem regem Bulgarum fugit.
стр 702, ред 17-19

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000886.html?pageNo=702&sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

Anno 761. .......... Telezas Bulgaribus dominatur post Cormesium
стр 711, ред 10-11

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000886.html?pageNo=711&sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

Anno 771. Constantinus imperator — Bulgaribus dominatur.
стр 713, ред 16

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000886_00724.html?sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

Anno 779 .......  Saxones suasu Guithcindi — Bulgaribus dominatur.
стр 716, ред 54

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000886.html?pageNo=716&sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

Това са пряко свързаните с Българската история. Засега тях няма да ги коментирам. Моля някой с познания по латински първо да ги коментира.

Anno 764 ............Pipinus rex lemoviacams — Bulgaribus dominatur.
стр 711, ред 50
 ( Вероятно е пропуск на издателя. В хрониката на Зигеберт двете сведения не са свързани.
 За Пипин си има отделно сведение, а за българите става въпрос за бягството на Сабин и възцаряване на Паган.)

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000886.html?pageNo=711&sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

следните са косвено свързани според мен:

Annu 705. lustinianus auxilio — iugulari preeiperel.
стр 702, ред 30

Най- вероятно е за второто възцаряване на Юстиниан 2
Anno 707. lustinianus imperator — vix evasit.
стр 702, ред 37

Възможно е да става въпрос за войната през 708 г.

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000886.html?pageNo=702&sortIndex=010%3A050%3A0023%3A010%3A00%3A00

Предварително благодаря, ако някой направи качествен превод от латински. Моите са на ниво гугъл преводач.

Редактирано от Янков
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Прегледах и сравних с хрониките на Зигеберт някои пасажи. Очевидно в изданието има пропуски. Ето разликите:

При Алберих - Raginbertus dux — Bulgaribus dominatur.

При Зигеберт -  Raginbertus dux  ( Taurinensium Anspanndum tutorem regis Liutoerti bellosuperatq et anno uno regnat. Therbellis ) Bulgaribus dominatur

При Алберих -  lustinianus auxilio — iugulari preeiperel.

При Зигеберт - lustinianus auxilio ( Therbellis Bulgarom regis imperium recipt; Leonem et Tyberium usrpatores imperiiin medio cyrci iugulat; Callinicum
partiarcham excaecatum exiliat; et tantam in adversarios ultionem exercet, ut quoties a naso sibi absciso, defluentem reumatis guttam detergeret, paene toties
alicuem ex his, qui contra eum conspiraverant,
)  iugulari preeiperel

При Алберих -  Constantinus imperator — Bulgaribus dominatur.

При Зигеберт - Constantinus imperator ( omnino a Deu aversus, virum sanctum Stephanum per 60 annos inclusum, etiam gentilibus reverendum, amara morte marlyrizavit
Omnes sibi sublectos iurare coegit super sanctae crucis lignum, ne aliquam Dei sanclorumque eius imaginem venerarentur. Eos qui Dei genitricem invocabant, eos qui vigilias Deo agebant, cos qui aecclesiis assucti religiose vivebant, eos qui Д iuramentis et immunditiis abstinebant, cos qui reliquias sanctorum penes se habebant, hos et huiusmodi damnans, patrimoniis privabat et omnibus modis cruciabat; qui revcrenliores erant, eorum barbis cera et pice illitis, eos amburebat; monaebos ut uxores, monachas ut viros ducerent, cogebat. Quod mulli vitantes, martyrium meruerunt. Nec sub alicuius gentilis persecutione plurcs, quam sub hoc inartyrizali sunt. Thelerigus
) Bulgaribus dominatur.

При Алберих - Saxones suasu Guithcindi — Bulgaribus dominatur.

При Зигеберт - Saxoncs suasu ( Winthichindi Franciam atterunt; sed a Karolo vieti fuga sibi consulunt. Thelericus Bulgar ad Leonem imperatorem fugit; quem baplizatum
 imperator patritium facit. Chardamus)
Bulgaribus dominatur.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

 Понеже изданието от 1874 г. имаше очевидни липси на пасажи, поразрових и намерих едно от 1698 г.

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-716091

В него тези липси ги няма. Обаче като го поразгледах и него, се оказа че само половината от сведенията в него ( при това нямам претенции да съм открил всичките липси) присъстват на изданието на ЛИБИ. Очевидно тогава са намерили непълно копие на хрониката.

Давам годините и страниците в които се споменават Българи и България в изданието от 1698 г., като номера на страницата е тази на PDF, а не на сканираната книга:

год. 675 стр. 74, год. 679 стр. 75, год. 688 стр. 81, год. 700 стр. 85, год. 702 стр. 86, год. 705 стр. 87, год. 707 стр. 87, год. 716 стр. 91, год. 727 стр. 95, год. 750 стр. 105, год. 761 стр. 115, год. 763 стр. 116, год. 764 стр. 118, год. 771 стр. 123, год. 772 стр. 124, год. 776 стр. 130, год. 779 стр. 133, год. 792 стр. 139, год. 807 стр. 168, год. 810 стр. 172, год. 813 стр. 175, год. 819 стр. 182, год. 864 стр. 211, год. 878 стр. 227, год. 900 стр. 256, год. 906 стр. 264, год. 907 стр. 265, год. 909 стр. 267, год. 926 стр. 282, год. 967 стр. 326, год. 1052 стр. 399, год. 1096 стр. 460, год. 1190 стр. 691, год. 1205 стр. 750, год. 1206 стр. 753, год. 1225 стр. 827, год. 1230 стр. 847, год. 1239 стр. 880

  Повечето от липсващите сведения присъстват в други хроники, но има такива за които не бях чувал като сведението от 675 г. или пък представляват интерес, като сведението за Тервел през 700г.

 Дано някой си направи труда да ги преведе, че няма смисъл да ги коментираме без качествен превод. Това би било чиста спекулация.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 седмици по-късно...
  • Глобален Модератор

Напоследък не съм често във форума и съм пропуснал тази тема. Във всеки случай Янков има моите поздравления за нея - доста дълбоко се е заровил.

Преведох, без кой знае какви претенции за точност, горните откъси, за да може Янков да продължи проучването си, а вероятно тези текстове ще бъдат интересни и на други потребители. Изданието на Алберих в MGH, от което са взети откъсите за ЛИБИ, е просто кошмар за работа - както заради обстоятелствеността на самия Алберих по отношение на неговите източници, така и заради безбройните бележки и препратки, които могат да направят човека буквално разноглед. Зигеберт е по-друга история, макар че и с него потроших доста време да сравнявам изданията с извадките, защото в последните имаше печатни грешки, някои от които променящи смисъла. Коригирах, каквото можах, но е възможно и да съм пропуснал нещо. Освен това промених последователността на Янков, преподреждайки откъсите в хронологичен ред.

 

Алберих (стр. 702, ред 13): Anno 700.  Raginbertus dux — Bulgaribus dominatur.  =  Дук Рагинберт – господствал над българите.

При Зигеберт -  Raginbertus dux  (Taurinensium Anspanndum tutorem regis Liutperti bello superat et anno uno regnat. Therbellis) Bulgaribus dominatur  =  дукът на Торино Рагинберт победил на война Анспранд, настойника на крал Лиутперт и царувал (управлявал) 1 година. Тервел господствал над българите.

 

Алберих (стр. 702, ред 17-19): Anno 702. lustinianus supradictus quondam imperator degens in Cersonae, que est in provincia Licie, cepit manifeste populo predicare, — Terbellem Bulgarie regem. Ita dicit Hugo. Sigebertus vero dicit, quod Caganus pecunia corruptus a Tyberio imperatore — ad Terbellem regem Bulgarum fugit.  =  Гореказаният Юстиниан, някогашният император, живеейки в Херсон, който е в провинция Ликия, очевидно разбрал намеренията на народа [на Херсон] – [при] Тервел владетеля на България.  Така казва Хуго . Обаче Зигеберт казва, че [Юстиниан] избягал при владетеля на България Тервел, когато каганът [бил] подкупен с подаръци от император Тиберий.

 

Алберих (стр. 703, ред 30): Anno 705. lustinianus auxilio — iugulari preсiperet.  =  Юстиниан с помощта – заповядвал да заколят.

При Зигеберт - lustinianus auxilio ( Therbellis Bulgarum regis imperium recipit; Leonem et Tyberium usurpatores imperii in medio cyrci iugulat; Callinicum partiarcham excaecatum exiliat; et tantam in adversarios ultionem exercet, ut quoties a naso sibi absciso, defluentem reumatis guttam detergeret, paene toties aliquem ex his, qui contra eum conspiraverant,)  iugulari preciperet  =    С помощта на Тервел, владетеля на българите, Юстиниан си възвърнал върховната власт. Узурпаторите на империята Леон и Тиберий заклал насред цирка; патриарх Калиник ослепил и го изпратил на заточение; и така си отмъстил на противниците, че всеки път, когато потичали сополи от отрязания му нос, заповядвал да заколят някой от тези, които заговорничели против него.

 

Алберих (стр. 702, ред 37): Anno 707. lustinianus imperator — vix evasit.  = Император Юстиниан – едва се измъкнал.

При Зигеберт (но под 708г.) – Iustinianus imperator (pacem cvm Bulgaribus solvit, eisque congressus,) vix evasit  =  Император Юстиниан развалил мира, сключен с българите, но като влязъл в сражение с тях, едва се измъкнал.

 

Алберих (стр. 711, ред 10-11): Anno 761. .......... Telezas Bulgaribus dominatur post Cormesium  =  Телец господствал над българите след Кормесий.

                                                                              

Алберих (стр.711, ред 50): Anno 764 ............Pipinus rex lemoviacams — Bulgaribus dominatur.  =  Крал Пипин лиможците  -  господствал над българите.

 

Алберих (стр. 713, ред 16): Anno 771. Constantinus imperator — Bulgaribus dominatur.  =  Император Константин – господствал над българите. 

При Зигеберт (но под 770г.) - Constantinus imperator (omnino a Deu aversus, virum sanctum Stephanum per 60 annos inclusum, etiam gentilibus reverendum, amara morte martyrizavit. Omnes sibi subiectos iurare coegit super sanctae crucis lignum, ne aliquam Dei sanctorumque eius imaginem venerarentur. Eos qui Dei genitricem invocabant, eos qui vigilias Deo agebant, eos qui aecclesiis assuеti religiose vivebant, eos qui а iuramentis et immunditiis abstinebant, еos qui reliquias sanctorum penes se habebant, hos et huiusmodi damnans, patrimoniis privabat et omnibus modis cruciabat; qui revеrentiores erant, eorum barbis cera et pice illitis, eos amburebat; monachos ut uxores, monachas ut viros ducerent, cogebat. Quod multi vitantes, martyrium meruerunt. Nec sub alicuius gentilis persecutione plures, quam sub hoc martyrizati sunt. Thelerigus ) Bulgaribus dominatur.  =  Император Константин, отричайки се напълно от Бога, замъчил и предал на тежка смърт светия мъж Стефан, [който] прекарал 60 години затворен и [който] още е почитан от сънародниците си. Принудил всичките си поданици да се закълнат над светия кръст, че няма да почитат никакви икони – нито на Бога, нито на светците. Тези, които призовавали Богородицата, тези, които правели бдения в името на Бога, тези, които [бидейки] предани на църквата, живеели благочестиво, тези, които се въздържали от клетви и нечестивости, тези, които съхранявали реликви на светци – всички тях и мнозина други такива, след като осъдил, лишил от бащино наследство и измъчвал по всякакъв начин; намазвал брадите на по-уважаваните с восък и смола и ги запалвал; монасите принуждавал да се женят, а монахините – да се омъжват. Мнозина, за да избегнат това, предпочитали мъченичеството. При ни едно езическо гонение [срещу християните] не били замъчени повече [хора]. Телериг господствал над българите.

 

Алберих (стр. 716, ред 54): Anno 779 .......  Saxones suasu Guithcindi — Bulgaribus dominatur.  =  Саксонците, насъскани от Гитцинд – господствал над българите.                                                                                                     

При Зигеберт (но под 778г.) - Saxonеs suasu ( Winthichindi Franciam atterunt; sed a Karolo viсti fuga sibi consulunt. Thelericus Bulgar ad Leonem imperatorem fugit; quem baptizatum imperator patritium facit. Chardamus) Bulgaribus dominatur.  =  Саксонците насъскани от Видукинд разорили Франция; но, победени от Карл, потърсили спасение в бягството. Българинът Телериг избягал при император Леон; [след като бил] покръстен, императорът го направил патриций.  Кардам господствал над българите.

Редактирано от T.Jonchev
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

 Благодаря за преводите, но качествен анализ на хрониката на Алберих е извън моите възможности. По-скоро се надявах Вие, или някой от колегите Ви да се заинтересува от нея. Също така мога да предложа още много хроники, ако представляват интерес. Имам изданието на Зигеберт от 1513г., ранни издания на Хугон и Регинон, както и много други. Сега не мога да дам по-точна информация защото са на другият ми компютър, но общо ПДФте са над 30 гб. и около 250-300 бр. Така че някой ако има интерес - предоставям ги.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...