Отиди на
Форум "Наука"

Абсурд в СТО


laplandetza

Recommended Posts

 • Потребител

И аз да помогна на Младенов с един логически абсурд в СТО , ползвана е айнщайнова логика, нищо друго

 

<<<<   Две ИОС а, с по двама наблюдатаели, едната приета за неподвижна. Една крушка по средата между свамата неподвижни. Подвижните и неподвижни са по оста Х и се случва така , че са били със сверени часовници в системите си.Крушкаа светва, но само ние знаем за неш, не и наблюдателите, точно когато според неподвижните наблщдатели  и според подвижните, единия от неподвижните е буквално почти докоснат от единия подвижен , като разликата в координатите им клони към нула, представи си го плюс една средна дължина на вълната във видимата област, така и другата двойка подвижен , неподвижен наблюдател, простр, координато, разлийата клони към нула. Точно в този момент неподвижните наблщдатели засичат светлин. фронт от крушка и по теорията СТО и по късно при сверяване на времената им ще има за тях ЕДНОВРЕМЕННОСТ, какво ще има за подвижните наблюдатели, ползвай трансформациите, моля, при простр. координ. разлики клонящи към нула, това значи клонящо към олавяне на събитията директно в константното пространство/време, където те се случват абсолютно и засичането им клони към моменталност. Можеш ли да сметнеш, успех! и багодаря.😀>>>>

Ето го , било лесна работа

<<<<

Неподвижен наблюдател в системата F определя събития с координати t, x, y, z. Друга система F се движи със скорост v спрямо F, а наблюдател в тази движеща се система F определя събития с координати t′, x′, y′, z.

Координатните оси във всяка система са паралелни (x и x, y и y и z и z) и взаимно перпендикулярни, а относителното движение е по съвпадащите оси xx′. При t = t′ = 0, центърът на двете координатни системи е един и същ, (x, y, z) = (x′, y′, z′) = (0, 0, 0). С други думи, времената и местоположенията съвпадат при това събитие. Ако всичко това важи, тогава координатните системи са в стандартна конфигурация или синхронизирани.

Ако наблюдател в F измери събитие t, x, y, z, тогава наблюдател в F измерва същото събитие с координати[10]

Лоренцов тласък (направление x)
{\displaystyle {\begin{aligned}t'&=\gamma \left(t-{\frac {vx}{c^{2}}}\right)\\x'&=\gamma \left(x-vt\right)\\y'&=y\\z'&=z\end{aligned}}}{\displaystyle {\begin{aligned}t'&=\gamma \left(t-{\frac {vx}{c^{2}}}\right)\\x'&=\gamma \left(x-vt\right)\\y'&=y\\z'&=z\end{aligned}}}

където v е относителната скорост между системите в направление x, c е скоростта на светлината, а

{\displaystyle \gamma ={\frac {1}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}{\displaystyle \gamma ={\frac {1}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}

е факторът на Лоренц.   >>>>

 

Просто координатните системи по отделно за двете двойки от неподвижен/подвижен наблъдател в момента на пространственното си съвпадение преминават в стандарта конфигурация и в същия момент Т 0  се случва събитието пристига светлина, засичане на фронта и в двете системи Т0 и Т1 0 , Х координатите също са нула, ,а Х1 клони към Х . По условие в неподвижната система сигнала идва едновременно, а и в момента на <нолиране> и случването на събитието, сверените часовници са имали еднакви показания за неподвижната система.Това е идеята на <синхронизиране> на координатните системи, общо начало , еднакви пространствени координати и нолиране , започване отчитане на време за да се сравнят в двете иос-а, и точно в този момент бумка Събитието, няма никакво мърдане тука има Пълна едновременност отчетена за двете събития във всяка система по отделно, а и едновременност по условие с момента на съвпадение и между наблюдателите на различните иос-и.

......

Отново да повторя точно в момента на синхронизиране на системите за <съвпадналите> Наблюдатели, в което те се намират в клонящо към <точка> пространственно съвпадение, което дава общо начало за координатните им системи и Т и Т1 са нула, нулирани са, тоно в този момент, миг и в тази <точка> Бумка Събитието. За Неподвижната и Подвижната система, по отделно СТ стойностите<за време> са еднакви и часовниците цъкат сверени и синхронно, което юе рече синхронно са <нулирани> за начало на координатните системи. Имаме Пълна Физическа, на теория разбира се, Едновременност , в двете системи по отделно и според двете различни двойки наблюдатели.

Има ли възражения?😀

......

Да приемем, че две събития се случват едновременно (Δt = 0) по оста x, но са отделени от ненулево придвижване Δx. Тогава в F намираме, че {\displaystyle \Delta t'=\gamma {\frac {-v\Delta x}{c^{2}}}}{\displaystyle \Delta t'=\gamma {\frac {-v\Delta x}{c^{2}}}}, така че събитията вече не са едновременни, спрямо движещ се наблюдател.    >>>>
 
Ние имаме делта Х клонящо към нула, следователно ще имаме делта Т1 клоняюо към нула. Ако приемем и <сверяването> на двете координатни оси с общо начало, значи едно исъщо Х и т, т1 нула, значи имаме Пълна Нула, хахах😀, или по селски  ЕДНОВРЕМЕННОСТ !
Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 601
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

От друга страна, пак същата постановка, този път двата неподвижни наблюдателя с крушката ги приемаме за подвижни, а другите стават неподвижни. Имаме съответните <синхронизации> и според неподвижните , в моментите на синхронизация, тъй като в тези моменти има абсолютност в пространство времето на случване на събитията, би трябвало да се отчете също Едновременност, НО според СТО не е възможна Едновременност , още по лошо в моментите на общо начало не биха се отчели никакви събития, ако разширим постановката си и сложим наблюдатели за крушка, щеше да има събития, неедновременни преди и след общите начала <синхронизации> на системите, има различни пътища на светлина и еднаква скорост на светлина, което НАПЪЛНО ЗАБРАНЯВА отчитане на едновременност.Няма симетрия за физически смисъл в обръщането на ИОС-ите, Няма равноправие между тях. Това е чисто теоретично доказателство за Абсурд в самата теория, тя е противоречива с объркана или липсваща някаква теоретична постройка, теор. логика.

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кой ше пробва да докаже , че този Абсурд , не е истински абсурд в Теорията СТО. Имали смелчаци😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Този Абсурд в СТО се дължи на това  че теорията е с грешни основи. Скоростомер на Лапландеца 2 показва какво е объркано. Съ;ествува Етерия - Материалното,физическо Пространство_Време и ако в относителност в ТО се включи тази несъмнена реалност, физика базираните на този проблем парадокси изчезват внезапно.
Съществува движение спрямо Етерия , и комплекса Етерия, полета, електром.излъчвания, гравивълни, както и Етерия-Вакуум. Нужна е разширена хипотеза<описваща> Етерия икавантов вакуум, т.е. откриване връзки, електромагн. слаби и гравитацион.взаимодействия, поне като за начало.
  Обектите, системите от такива с наблюдатели, описвани в ИОСи не са равностойни по движението си в и спрямо Етерия. Ако в примера горе приетата за първоначално неподвижна ИОС, беше и неподвижна в Етерия, т.е. ИОС Етерия , тогава, се получава , според другата ИОС, точно това ,едновременни отражения, и като се въведе тристранна относителност, която е задължителна, при изследване от наблюдател в подвижната иос, приемайки неговата иос за по лесно като относително неподвижна, но съобразявайки положението си спрямо ИОС Етерия, т.е. Етерия, ще се отчете също едновременност. без никакви абсурди, парадокси, съвсем рутинно, нормално.Според този наблюдател, тъй като Етерия се движи , то и скорост <С> не е константна, в еднпотоп направление просто отчитането на придвижване нафронта е по бързо в другото по бавно. пътят на светлина е един и същ.  Такова приемане , допускане е нормално, разбира се в реалната физика на Космос няма да се случи, поне така се предполага, по отношение на <С> е издържано отвсякъде, движението на цялата локална Етерия дава възможност за скорости над 2 пъти <С> .

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Тук в началото е постановката, дано да е ясна. Да се коментира тук. Вижда се ясно доказването на абсурда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сканер, каквото и да правиш не можеш да избягаш от съдбата си, а тя е да се провалиш точно тук. Когато имаме разстояния между детекторите , пренебрежими, клонящи към нула , при всички случаи в двете системи по отделно ще има еднакъв резултатили едновременност или неедновременост, няма друг изход.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сканер каза

<<<...

Кое разстояние клони към нула? И в кой момент? Момент по коя система?

Забравил си да уточниш тези подробности, на тяхно място приемаш някакви интуитивни предположения (недоказани) и хоп, опровергал бил нашия СТО. Опровергал, ама друг път.

....>>>
 
Писано е , чети.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нищо не може да ни забрани в теоретич. експеримент, мисловен да приемем детектори или за глупаците система от милиарди детектори , часовник детектори един до друг, сверени и работещи синхронно за двете системи за всяка си по отделно. Тези детектори са на близко до нула разстояние до излъчвателя, огледалата, или каквото и да е и пак за глупаците това разстояние ще го сложим по малко от половината от дължината на вълната , съответ. на средната енергия на фотоните. От тук КАКВОТО и да се случи според едната система , ще е съюото и за другата, в смисъл на постановката.или едновременност или неедновременност. Съвсем елементарно логическо построяване, какво да се прибави повече, няма нужда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, laplandetza said:

Нищо не може да ни забрани в теоретич. експеримент, мисловен да приемем детектори или за глупаците система от милиарди детектори , часовник детектори един до друг, сверени и работещи синхронно за двете системи за всяка си по отделно.

Нищо не може, да.

Преди 13 минути, laplandetza said:

Тези детектори са на близко до нула разстояние до излъчвателя, огледалата, или каквото и да е и пак за глупаците това разстояние ще го сложим по малко от половината от дължината на вълната , съответ. на средната енергия на фотоните.

И това е така.

 

Преди 13 минути, laplandetza said:

От тук КАКВОТО и да се случи според едната система , ще е съюото и за другата, в смисъл на постановката.или едновременност или неедновременност.

А това точно трябва да се докаже.  А ти не го правиш, а само лееш "заключения".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, scaner said:

Нищо не може, да.

И това е така.

 

А това точно трябва да се докаже.  А ти не го правиш, а само лееш "заключения".

Доказах го. Щом в едната, неподвижната система се отчита едновременност , според нейните си <часовници> , то и в другата система ще има едновременност по нейните си часовници. Различното време е без никакво значение, от значение е само часовниците да са сверени и да работят синхронно за всяка от системите само вътре в системата, а не да се сравняват една с друга. Тогава има случване и то се регистрира близо до моменталното и за двете системи, всички събития от постановката се регистрират така, бизко до моменталното. В този случай , поради сверените и работещи синхронно часовници няма друг изход, ако в едната система има едновременност и вдругата ще има, но едновременност в различни моменти време сравнявано за двете системи, но пък в един момент за всяка система по отделно, ние търсим само това за всяка система по отделно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, scaner said:

....

 

А това точно трябва да се докаже.  А ти не го правиш, а само лееш "заключения".

Хайде де, страхливец къде се покри. Доказах. При горната постановка имаме едновременни събития, 2 в неподвижната система, те са едновременни и за подвижната, отчетени в момент по <нейно време> защото , случване, на практика моментално отчитане и това моментално е точно този Един момент , който момент е различен за двете системи , но е ЕДИН за всяка по отделно от системите. Ясен ли бях.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 25 минути, scaner said:

.... да се докаже. ...

Не мога да пиша формули, но нека да ползваме математика, моля някой да помогне.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, laplandetza said:

Доказах го. Щом в едната, неподвижната система се отчита едновременност , според нейните си <часовници> , то и в другата система ще има едновременност по нейните си часовници.

Едновременност на кое с кое? Какво точно си доказал, и как? Къде?

Цитирай

Различното време е без никакво значение, от значение е само часовниците да са сверени и да работят синхронно за всяка от системите само вътре в системата, а не да се сравняват една с друга.

Различното време е отношение между две системи, в рамките на една то не съществува и не участва. Какво се пуйчиш да доказваш с такива кухи твърдения, в които няма смисъл?

Цитирай

В този случай , поради сверените и работещи синхронно часовници няма друг изход, ако в едната система има едновременност и вдругата ще има, но едновременност в различни моменти време сравнявано за двете системи, но пък в един момент за всяка система по отделно, ние търсим само това за всяка система по отделно.

Първо, едновременност на какво? И второ, защо продължаваш без доказателства да твърдиш неща дето не си доказал? Тая тработа с тъпо философстване не става, доказателствата трябва да са количествено изразени.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, scaner said:

Едновременност на кое с кое? Какво точно си доказал, и как? Къде?

Различното време е отношение между две системи, в рамките на една то не съществува и не участва. Какво се пуйчиш да доказваш с такива кухи твърдения, в които няма смисъл?

Първо, едновременност на какво? И второ, защо продължаваш без доказателства да твърдиш неща дето не си доказал? Тая тработа с тъпо философстване не става, доказателствата трябва да са количествено изразени.

Ей мушмурок, по същество моля, имаме приблизителна МОМЕНТАЛНОСТ и щом в едната система сме приели по условие едновременност, какво се случва в другата. Давай с формули, транслирай , координати на Х и Х1 , те са клоняюи до една точка от тук следва само един извод.................пробвай с математика!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, laplandetza said:

Ей мушмурок, по същество моля, имаме приблизителна МОМЕНТАЛНОСТ

Понятието момент може да въведеш само когато докажеш, че и в двете системи часовниците работят еднакво, с еднакъв ход. До тогава то е приложимо само за всяка система поотделно и не може да се използва за заключения по ефекти между двете системи. Така че гърмиш още тука.

Самата идея на постановката, която разглежда СТО е, че показва, че часовниците в двете системи вървят различно по принцип, а не по обстоятелство. А ти си се забатачил на объркан пример, и се давиш.

Преди 9 минути, laplandetza said:

щом в едната система сме приели по условие едновременност, какво се случва в другата.

А това не следва по никакъв начин. Точно това трябва да докажеш, ако настояваш, и СТО доказва че не е така при нейните закони. Продължаваш с голословни твърдения. Аз нали ти казах :)

Цитирай

Давай с формули, транслирай , координати на Х и Х1 , те са клоняюи до една точка от тук следва само един извод.................пробвай с математика!

Хехе, нали ти се пънеш да доказваш? Ти трябва да даваш формулите. Ама ни формули имаш, ни може да докажеш недоказуемото, щото тъшата философщина се дъни тука.

Отвори някой учебник по СТО, там ти разказват играта колко си я закъсал :) Чети бе, това между ушите ти е дадено да мислиш, не да се тръшкаш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, scaner said:

Понятието момент може да въведеш само когато докажеш, че и в двете системи часовниците работят еднакво, с еднакъв ход. До тогава то е приложимо само за всяка система поотделно и не може да се използва за заключения по ефекти между двете системи. Така че гърмиш още тука.

Самата идея на постановката, която разглежда СТО е, че показва, че часовниците в двете системи вървят различно по принцип, а не по обстоятелство. А ти си се забатачил на объркан пример, и се давиш.

А това не следва по никакъв начин. Точно това трябва да докажеш, ако настояваш, и СТО доказва че не е така при нейните закони. Продължаваш с голословни твърдения. Аз нали ти казах :)

Хехе, нали ти се пънеш да доказваш? Ти трябва да даваш формулите. Ама ни формули имаш, ни може да докажеш недоказуемото, щото тъшата философщина се дъни тука.

Отвори някой учебник по СТО, там ти разказват играта колко си я закъсал :) Чети бе, това между ушите ти е дадено да мислиш, не да се тръшкаш.

Ей дебилник гнусен😀, ще те обиждам, щото си задушвач на мисъл и знание.Казах МОМЕНТАЛНО бе остър, моментално за събитието означава ВЕДНАГА, приблизително, за двете системи .Имаме близък до нула път на светлина, няма никакво време за закъснение с което да се захванеш.Щом в едната система има едновременност, какво следва тогава, разбира се и в другата е така.Имаш координати за пространство за две общи събития, сигналът светлина се приема приблизително без никакъв път , мигновенно, моментално, което веднага дава едновременност и във втората система, това е  желязно , извода е като закон.Почвай да смяташ, в първата система в еди кое си време, преобразуваш за втората, друго време по 2 рата система но е едновременни двете събития, смятай бе пърхут такъв!😃

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Лап, събитието виждане е едновременно в неподвижната с-ма,  но в същия момент часовниците в подвижната показват различно, от което излиза, че събитието светване в подвижната не е станало на средата между двамата подвижни, а в място и момент, така че фронта да ги достигне в моментите, които показват техните часовници.

     Намери прим координатите на събитието светване и ще ти светне  :)

 

Редактирано от Exhemus
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Exhemus said:

Лап, събитието виждане е едновременно в неподвижната с-ма,  но в същия момент часовниците в подвижната показват различно, от което излиза, че събитието светване в подвижната не е станало на средата между двамата подвижни, а в място и момент, така че фронта да ги достигне в моментите, които показват техните часовници.

     Намери прим координатите на събитието светване и ще ти светне  :)

 

Говорим за 2 те събития отражение, т.е. достигане до огледалата, които са едновременни за неподвижната система. Поради това , че се отчитат от подвижната почти мигновенно то няма как да не са едновременни и за подвижната система, часовниците и отчитат синхронно, разбира се ще се отчитат в друго време , други показатели , но ЕДНОВРЕМЕННИ две събития.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така построена постановката е същото като да отчитаме винаги в обща точка, начало на координ. системи на двете иос, т.е ВИНАГИ даващи приближение за първична мигновенност в събитийността.

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Exhemus said:

Лап, събитието виждане е едновременно в неподвижната с-ма,  но в същия момент часовниците в подвижната показват различно, от което излиза, че събитието светване в подвижната не е станало на средата между двамата подвижни, а в място и момент, така че фронта да ги достигне в моментите, които показват техните часовници.

     Намери прим координатите на събитието светване и ще ти светне  :)

 

В постановката источника е неподвижен и е в неподвижната система, от което според СТО следва ЕДНОВРЕМЕННОСТ в отраженията.Едното отражение в точка от координ. за Х , същата точка и за координ на подвижната, и двата детектора са приблизително съвпадаши с тази точка , реагират веднага , мигновенно отчитат и двата детектора за подвижната и неподвижната система, същото и за второто отражение. Тъй като двете <времена> в системите текат равномерно и разликите са пропорционални , няма никаква възможност подвижната система да регистрира неедновременност, ползва се само елементарна математика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 17 минути, laplandetza said:

Говорим за 2 те събития отражение, т.е. достигане до огледалата, които са едновременни за неподвижната система. Поради това , че се отчитат от подвижната почти мигновенно то няма как да не са едновременни и за подвижната система, часовниците и отчитат синхронно, разбира се ще се отчитат в друго време , други показатели , но ЕДНОВРЕМЕННИ две събития.

Как да са едновременни в подвижната, като часовниците показват различно? 

Това е тънкостта на СТО, че прави тези неприемливи за "здравия смисъл" неща, неабсурдни.

Както и да го сучеш, приложиш ли математиката правилно, всичко излиза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разбирате ли каква ми е мисълта, тъй като направих приближение до обши точки и общи моменти, две такива в събитията отражения, т.е <две пресичания> на координ. системи на двете иос. щом те са едновременни за едната стават задължително едновременни и за другата

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 27 минути, laplandetza said:

Ей дебилник гнусен😀, ще те обиждам, щото си задушвач на мисъл и знание

Къде видя мисъл, още повече пък знание в твоите писания? Не се шегувай така.

Преди 27 минути, laplandetza said:

Казах МОМЕНТАЛНО бе остър, моментално за събитието означава ВЕДНАГА, приблизително, за двете системи .

Какво значи "веднага", "моментално", ако не е дефинирано понятието "момент"? Нали за това ти набивам канчето? Не си определил валидността на базови понятия, поставени под въпрос, ама ги ползваш и "доказваш".

Цитирай

Щом в едната система има едновременност, какво следва тогава, разбира се и в другата е така.

От едновременноста в едната система не следва едновременност в другата. Това точнно е което трябва да се докаже. Ама ти явно си над тези неща. Затова твърденият ти не са верни :)

Цитирай

Имаш координати за пространство за две общи събития, сигналът светлина се приема приблизително без никакъв път , мигновенно, моментално, което веднага дава едновременност и във втората система, това е  желязно , извода е като закон.

Ти говориш за едновременност на две събития в една и съща пространствена точка. Това по дефиниция е вярно, две едновременни събития в една точка са едновременни във всяка отправна система. И точно защото е така по дефиниция, това не е интересното. Интересното е дали две събития, едновременни в две раздалечени точки, са такива и в другата система. Това е задачата която трябва да се решава, а не тъпченето на едно място което ти правиш.

Цитирай

Почвай да смяташ, в първата система в еди кое си време, преобразуваш за втората, друго време по 2 рата система но е едновременни двете събития, смятай бе пърхут такъв!

Аз каквото е имало да смятам, съм го написал в голямата тема. Ти се пънеш тука да ме убеждаваш в някакви глупости, ти трябва да смяташ и да ги доказваш. Това че не можеш да ги докажеш (най-малкото защото те не са верни) не може да предизвика някакво съжаление към тезата ти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Exhemus said:

Как да са едновременни в подвижната, като часовниците показват различно? 

Това е тънкостта на СТО, че прави тези неприемливи за "здравия смисъл" неща, неабсурдни.

Както и да го сучеш, приложиш ли математиката правилно, всичко излиза.

Не излиза, дай да видим.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, laplandetza said:

Говорим за 2 те събития отражение, т.е. достигане до огледалата, които са едновременни за неподвижната система. Поради това , че се отчитат от подвижната почти мигновенно то няма как да не са едновременни и за подвижната система, часовниците и отчитат синхронно, разбира се ще се отчитат в друго време , други показатели , но ЕДНОВРЕМЕННИ две събития.

Точно това ти е заблудата. Ама без количествени оценки си сляп като къртица и не може да видиш колко е зле положението :) Не става тая работа с гадаене с мокри пръсти и случайни предположения.

Прочети някаква книжка, дето се нищо примера с влака и гарата, може и да възприемеш нещо. Макар че е малко вероятно...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...