Отиди на
Форум "Наука"

Колко застрашени са Приматите (Primates) ?


Recommended Posts

 • Потребители

Трудно е да си представим по-интригуваща група бозайници от Приматите. Факт е обаче, че едва през новото хилядолетие започваме да ги откриваме в  истинската им светлина. Тяхната ключова роля в Тропическите екосистеми, къде живеят 90% от видовете, тепърва бива разкривана от учените и от новото поколение добре образовани природозащитници. Много нови и уникални данни за поведението им едва сега стават известни . Използване на различни инструменти, навигация, самолечение и разнообразни начини за комуникация и съдействие са  част от методите за адаптация на Приматите. Изключителен пример е Знаковия език на Шимпанзетата в Уганда разшифрован от  др. Кат Хобейтър.

Разитието на генетиката, новите изследвания на МтДНК и приемането на Филогинетичната концепция на вида, доведоха до значително увеличаване броя на видовете през последните двайсет години. С издадената през 2001 "Primate Taxonomy"  Колин Гроувс промени света на Приматологията.  Много от смятаните за подвидове Примати бяха приети за пълноценни видове и броят им почти се удвои. От  280 през 1999,  днес  наброяват най-малко  505 вида. Разбира се това число включва и много новоткрити - 92 ! от 2000 насам, като поне още 20 чакат да бъдат описани. Такъв научнооткривателски бум, може да бъде сравняван само с времената от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Най-голямато  разнообразие от нови видове се пада на Бразилия, Индонезия и Мадагаскар. В Северна Суматра дори бе открита нов вид човекоподобна маймуна - Орангутан Тапанули . А през 2005 в Танзания беше открит уникален нов Род примати наречен Кипунджи. Миналата година изтъкнатия приматолог др. Митермайер посети Танзания и срещата му с Кипунджи, го направи първия човек наблюдавал всички 79 рода Примати в Дивата природа. 

Голяма част от 90-те страни  които населяват, участват в програми за тяхното опазване. Създаването на условия за Екотуризъм,  като нов източник за средства за местното население е един от надежните методи за спасение, не само на приматите но и на Дивата природа, като цяло. Разбира се унищожението на тяхният хабитат остава непосредствена заплаха и борбата за оцеляването им тепърва предстои. Днес повече от  половината видове са под заплаха, като 69 от тях са Критично застрашени, 137 Застрашени и 97 Уязвими. Парадоксалното е, че съдбата им зависи от един единствен вид примат, нас хората.

 Тук ще  изброя всички 79 рода Примати, но темата е открита за всякакви интересни факти и коментари. Подробна класификацията на разреда над ниво Семейство може да намерите тук.

 

Ако видът е застрашен , ще го отбелязвам със следните абревиатури на IUCN.  

VU - Уязвим

EN - Застрашен

CR - Критично застрашен

EW - Изчезнал в Дивата природа

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Миши лемури и Лемури джуджета  (Cheirogaleidae)

включва 5 родa и 31 видa

 

 

Род
Microcebus

Миши лемур на мадам Берта (Microcebus berthae) - най-малкият вид примат   EN

162141428_(Microcebusberthae).thumb.jpg.a52bfd71589a78d747f0a1a4c2f99676.jpg

 

 

Род
Mirza

Северен гигантски миши лемур (Mirza zaza)    EN

1280317108_(Mirzazaza).thumb.jpg.d3a56055af6e827d3a4504d135712e00.jpg

 

 

 

Род
Allocebus

Косматоух лемур джудже (Allocebus trichotis) VU

1593402287_(Allocebustrichotis).thumb.jpg.ab8022e692a1085f9cf244b728b601f2.jpg

 

 

 

Род
Cheirogaleus

Дебелоопашат лемур джудже (Cheirogaleus medius)

2099181027_(Cheirogaleusmedius).thumb.jpg.9f633f89f6fb7d17f0155e518f72527a.jpg

 

 

 

Род
Phaner

Западен вилочел лемур (Phaner pallescens)   EN

44337502_(Phanerpallescens).thumb.jpg.ae54c2793c7bd6541c53eac219b663a5.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Тънкотели лемури  (Lepilemuridae)

включва 1 род и 26 видa

 

Род
Lepilemur

Тънкотел лемур на Хъбърд (Lepilemur hubbardorum)  EN

1162258477_(Lepilemurhubbardi).thumb.jpg.5660c023c0000f4feaebb22e2b444e9c.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Същински лемури и Бамбукови лемури  (Lemuridae)

включва 5 рода и 21 видa

 

Род
Lemur

Котешки лемур (Lemur catta)  EN

725964906_lemurcata.thumb.jpg.e9789f60f3916bf0cee3d0f88a104ed0.jpg

 

Род
Eulmur

Синеок черен лемур (Eulemur flavifronsCR

1693741719_(Eulemurflavifrons).thumb.jpg.0f24d5fa9f51f21967734b02539a8a54.jpg

 

 

Род
Hapalemur

Южен бамбуков лемур (Hapalemur meridionalisVU

51324784_(Hapalemurmeridionalis).thumb.jpg.59b2fe63c4eb3f2aa6d11c890ca3650b.jpg

 

 

Род
Varecia

Черно-бял гривест лемур (Varecia variegata) CR

892256649_Vareciavariegata.thumb.jpg.29290898a4e866c4ad710c1de8d7d29d.jpg

 

 

Род
Prolemur

Голям бамбуков лемур (Prolemur simusCR

1140005262_(Prolemursimus).thumb.jpg.cf92d2d3ec0893dbccdebb441a750a7f.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

   Семейство: Сифаки, Индри и Вълнести лемури  (Indriidae)

 

включва 3 рода и 19 видa

 

 

Род
Prophitecus

Диадемов сифака (Propithecus diadema)  CR

605963530_(Propithecusdiadema).thumb.jpg.5ea65e573903d385471f847c22bb83be.jpg

 

 

Род
Indri

Индри (Indri indriCR

1248680259_(Indriindri).thumb.jpg.cc454cb0b4655e902b9a98f10741875b.jpg

 

 

Род
Avahi

Източен  вълнест лемур (Avahi laniger) VU

1245338599_(Avahilaniger).thumb.jpg.de0a1ad9cb5888a203c018ba343a0906.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Пото, Ангвантибо и Лорита (Lorisidae)

включва 4 родa и 12 видa

 

Род Pseudopotto е с неясен статус.

 

Род
Perodicticus

 

Пото (Perodicticus potto)

1681782402_Perodicticuspotto.thumb.jpg.6f069c3abb31f5878154d4422410191c.jpg

 

 

 

Род
Nycticebus

Зондски дебел лори (Nycticebus coucang)  VU

2103839108_Nycticebuscoucang.thumb.jpg.5d2b7303185527f82d9447bb1ca69986.jpg

 

 

 

Род
Arctocebus

Златен ангвантибо (Arctocebus aureus)

1281242322_(Arctocebusaureus).thumb.jpg.b1ee1652380224c5c1deeab616f53b20.jpg

 

 

Род
Loris

Червен тънък лори (Loris tardigradusEN

1596955412_Loristardigradus.thumb.jpg.c5599d5e221aa39361f38a2c856f7acc.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Галагота (Galagidae)

включва 6 родa и 20 видa

 

През 2017 род Paragalago беше отделен от род Galago

 

Род
Otolemur

 

Галаго на Гарнет (Otolemur garnettii)

379732881_(Otolemurgarnettii).thumb.jpg.60e43ace555c4c0f70909805d67034af.jpg

 

 

Род
Euoticus 

Южно иглонокто галаго (Euoticus pallidus)

33642359_(Euoticuselegantulus).thumb.jpg.d9801d0f06c1cfbb06470997e596e1d3.jpg

 

 

Род
   Galago  

Мохоли галаго или Бушбейби (Galago moholi)

1832876004_(Galagomoholi).thumb.jpg.d32b3f848e77c971e19037ec946743e5.jpg

 

 

Род
   Paragalago 

Галаго рондо  (Paragalago rondoensis)   CR

1415420568_(Paragalagorondoensis).thumb.jpg.f2bcc2654169198f39ba386234c96412.jpg

 

 

Род
   Galagoides 

Галаго на принц Демидов (Galagoides demidovii)

276013963_Galagoidesdemidoff.thumb.jpg.9fe57cf5d7fba2096aa74c5fcb8dc181.jpg

 

 

Род
Galagoides

Галаго на Ален (Sciurocheirus alleni)

1176822580_Sciurocheirusalleni.thumb.jpeg.8135fa21d036ce08df3d09d4f47652b1.jpeg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Терсиери или Дългопети (Tarsiidae)

включва 3 родa и 11 видa

 

Род Carlito бе отделен от род Tarsius

 

Род
Carlito 

Филипински дългопет (Carlito syrichta

880788827_(Carlitosyrichta).thumb.jpg.60f87f40a2a48bc9e8e696c2f4f9157b.jpg

 

 

Род
Tarsius

Призрачен дългопет (Tarsius tarsier)  VU

1896477456_(Tarsiustarsier).thumb.jpg.64a2ebc42f6774f3207c4b7f645559c0.jpg

 

 

Род
Cephalopachus 

 

Западен дългопет (Cephalopachus bancanus) VU

1129023664_(Cephalopachusbancanusborneanus).thumb.jpg.0beee26c1a129b595e324604e4ceac5a.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Мармозетки и Тамарини (Callitrichidae)

включва 7 родa и 47 видa

 

Род
Cebuella  

 

Mармозетка джудже (Cebuella pygmaea)  VU

1900404663_(Callithrixpygmaea).thumb.jpg.58288f2a0b8bda85343753b7e7a1f5a0.jpg

 

 

Род
Callimico

Маймуна на Гьолди (Callimico goeldii) VU

1778751827_(Callimicogoeldii).thumb.jpg.d24c56d24097b1c4286d31ccc4805c78.jpg

 

 

Род
Callithrix

 

Жълтоглава мармозетка (Callithrix flaviceps) EN

766141820_Callithrixflaviceps.thumb.jpg.408ddc8f106e05e9ebc6b81a7cc329ac.jpg

 

 

 

Род
Mico

 

Сребриста мармозетка (Mico argentatus)

529114293_Micoargentatus.thumb.jpeg.a07d67d1dbb30dac6eed16f5c20c6be3.jpeg

 

 

Род
Saguinus 

Двуцветен тамарин (Saguinus bicolor) CR

2029146161_(Saguinusbicolor).thumb.jpg.9b56a3ffbafbdebe4394a10afd142d2b.jpg

 

 

 

Род
Leontopithecus

 

Златист лъвски тамарин (Leontopithecus rosalia)  EN

888395490_(Leontopithecusrosalia).thumb.jpg.4a3d360459bb85ef76856d4aaadc2ebb.jpg

 

 

 

 

Род
leontocebus

 

Седлогръб тамарин на Спикс (Leontocebus fuscicollis)

956629636_(Saguinusfuscicollis).thumb.jpg.76f712058870edc8b1bf7f1004c1b7ca.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Капуцини и Катеричи маймуни саймири (Cebidae)

включва 3 родa и 29 видa

 

 

 

Род
Cebus 

Колумбийски белоглав капуцин (Cebus capucinus)

260260814_(Cebuscapucinus).thumb.jpg.d180110644a040c7a82f512920819114.jpg

 

 

 

Род
Saimiri

 

Голоуха саймири (Saimiri ustus)

Saimiri_ustus.thumb.jpg.b304ff521296f3638e204a8d433d0468.jpg

 

 

Род
Sapajus

 

 

Черен капуцин (Sapajus nigritus)

140088195_(Sapajusnigritus).thumb.jpg.3623d9acd94aae6a24025a36c2405bb7.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Сакита, Уакарита и Титита (Pitheciidae)

включва 6 рода и 54 видa

 

Род
Plecturocebus

 

Червен тити (Plecturocebus cupreus)

269949310_(Callicebuscupreus).thumb.jpg.fd3e7fac6c54c4cffcbd1b44c0857058.jpg

 

Род
Callicebus 

 

Маскиран тити (Callicebus personatus) VU

1881161350_(Callicebuspersonatus).thumb.jpg.c17e3751009d38dc91cdfd76dff0de60.jpg

 

 

 

Род
Cheracebus

 

Черен тити (Cheracebus lugens)

1515527372_Cheracebuslugens.thumb.jpg.c4c0ab063970929f4eabfb7e54aa362d.jpg

 

 

Род
Cacajao

Гологлав уакари (Cacajao calvusVU 

1236851281_(Cacajaocalvus).thumb.jpg.8a1fd0be42905775cd5a0dc06fced2bc.jpg

 

 

Род
Chiropotes 

Черен брадат саки (Chiropotes satanasCR

1294093673_(Chiropotessatanas).thumb.jpg.90f2ff997fd0b75311a43e41a17ae3fd.jpg

 

 

Род
Pithecia 

Бял саки (Pithecia albicans)

1080px-Captive_Pithecia_albicans.thumb.jpg.f176141ddc297aa99e4ca4ad7358f9c7.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Паякообразни маймуни, Маймуни ревачи и Вълнести маймуни (Atelidae)

включва 4 рода и 25 видa

 

Род
Pithecia 

 

Гватемалски черен ревач (Alouatta pigraEN

725742934_(Alouattapigra).thumb.jpg.dadd99d5ab93f3f93a7e8666880e67c1.jpg

 

 

Род
Ateles

 

Кафява паякообразна маймуна (Ateles hybridusCR

59129768_Ateleshybridus).thumb.jpg.cd8ddf427332e9dc0cfe10eda373b0f3.jpg

 

 

Род
Brachyteles 

 

Северен мурики (Brachyteles hypoxanthus)  CR

1168862217_(Brachyteleshypoxanthus).thumb.jpg.4cb696da93b93b7304666540ae340b55.jpg

 

 

Род
Lagothrix  

 

Колумбийска вълнеста маймуна (Lagothrix lugens)  CR

292407993_(Lagothrixlugens).thumb.jpg.61f33c8bba853891e53e8f98ba8fd2ac.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Маймуни на Стария свят (Cercopithecidae )

 

включва 23 рода и 159 видa

 

Род
Allenopithecus

 

 Гвенон на Ален (Allenopithecus nigroviridis)

1558464940_(Allenopithecusnigroviridis).thumb.jpg.4d85e533e8b20eddc384c9e79f876b84.jpg

 

 

Род
Miopithecus

Анголски талапоин (Miopithecus talapoin)  VU

1519860213_(Miopithecustalapoin).thumb.jpg.7cbf3d16a14406e24032f8e78fb1239e.jpg

 

 

Род
Erythrocebus 

Ръждива морска котка (Erythrocebus patas)


1228799034_Erythrocebuspatas.thumb.jpg.36180717ac4230e53fbbe21c42f08101.jpg

 

 

Род
Chlorocebus 

Вервет (Chlorocebus pygerythrus)

721292077_(Chlorocebuspygerythrus).thumb.jpg.af684c849d5bda984b64e26e33585a3b.jpg

 

 

Род
Cercopithecus

 

Ролуей (Cercopithecus roloway) EN

878035046_(Cercopithecusroloway).thumb.jpg.b80234fd620a01b874ac5c41473e0c87.jpg

 

 

Род
Cercopithecus

 

Планинскa маймуна на Ел’Хоест (Allochrocebus lhoesti) VU

Allochrocebus.thumb.jpg.c710ca168157180a206a67b900bfe073.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

 

Род
Macaca

Лъвоопашат макак (Macaca silenus) EN

820782298_(Macacasilenus).thumb.jpg.b897a16c97d6f2713d245603b050ac3c.jpg

 

 

Род
Lophocebus 

 

 

Гривест мангабей (Lophocebus albigena) VU

2105578118_(Lophocebusalbigena).thumb.jpg.7d1e3d569308c9bf0d60e2c7907028e6.jpg

 

 

Род
Rungwecebus 

 

Кипунджи (Rungwecebus kipunji) EN

1558172443_(Rungwecebuskipunji).thumb.jpg.44c75293bbb19f39fb3fe88a41d7e92c.jpg

 

 

Род
Papio 

Мантиест павиан или Бабуин (Papio hamadryas)

1423101141_(Papiohamadryas).thumb.jpg.4c887da6e73cac33fee4740a2ceda454.jpg

 

 

 

Род
Theropithecus 

 

Гелада (Theropithecus gelada)

27281489_Theropithecusgelada.thumb.jpg.f82ba65ec90ddf7686a6a502cd28bdb9.jpg

 

Род
Cercocebus 

 

Червеноглав мангабей (Cercocebus torquatus) EN

1564591421_(Cercocebustorquatus).thumb.jpg.55622fc699cbcbb5ba0b25085eb68e93.jpg

 

 

 

Род
Mandrillus 

 

Дрил (Mandrillus leucophaeus) EN

1170965073_(Mandrillusleucophaeus).thumb.jpg.b781320cfa48264e250f281ba3a7ab94.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Род
Colobus 

 

 

Мечи колобус (Colobus vellerosus) CR

576995091_Colobusvellerosus.thumb.jpg.2d7b0c0acdf4235077edf3be5bb1dd2d.jpg

 

 

Род
Piliocolobus

Занзибарски червен колобус (Piliocolobus kirkii) EN

1441237502_(Piliocolobuskirkii).thumb.jpg.b0ceb7e5274212290f16988d657b382e.jpg

 

 

Род
Procolobus

 

Зелен колобус (Procolobus verus) VU

744612884_(Procolobusverus).thumb.jpg.89ff15d1036b243c8d146b6f7935c48b.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Род
Colobus 

 

 

Кашмирски сив лангур (Semnopithecus ajax) EN

1727084357_(Semnopithecusajax).thumb.jpg.6f0d2ac4dd5afadd54a7046c1d245cfc.jpg

 

Род
Trachypithecus 

 

Лангур на Делакур (Trachypithecus delacouri) CR

2000462431_(Trachypithecusdelacouri).thumb.jpg.5643f0365d39380e410a1c14055afc20.jpg

 

Род
Presbytis

 

Кестеняв лангур (Presbytis rubicunda)

1080px-Red_leaf_monkey_(Presbytis_rubicunda).thumb.jpg.4490210090eb7d9ee7823ddc39b16ac8.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Род
Pygathrix 

Сивокрак лангур дук (Pygathrix cinerea) CR

1291444840_(Pygathrixcinerea).thumb.jpg.0ade3452ffcca1860210ec9683514643.jpg

 

 

Род
Presbytis

Златна чипоноса маймуна (Rhinopithecus roxellanaEN

416643359_(Rhinopithecusroxellana).thumb.jpg.0d6ca0c2201a9a873acb88c3f2ec642d.jpg

 

 

Род
Nasalis

Дългоноса маймуна (Nasalis larvatusEN

567835781_(Nasalislarvatus).thumb.jpg.748967cb25efa68634ec8c12754f8c20.jpg

 

 

Род
Simias 

 

Свинеопашат лангур (Simias concolor) CR

1057822775_(Simiasconcolor).thumb.jpg.6e3a0778e45b8b1dcd86b8df88fa650c.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Гибони (Hylobatidae)

 

Род
Hoolock 

Скайуакър холок гибон (Hoolock tianxing) EN

skywalker.thumb.jpg.ffba39693aee2534031e0b3f5c7c784c.jpg

 

 

 

Род
Hylobates

 

Белорък "Лар" гибон (Hylobates lar) EN

499904428_(Hylobateslar).thumb.jpg.b4a4879ff5fe0547f589c8628b6bd02b.jpg

 

 

 

Род
Symphalangus

 

Сиаманг (Symphalangus syndactylusEN

581540998_(Symphalangussyndactylus).thumb.jpg.4ffddb31f98d12ea9a883794b404ed7d.jpg

 

 

 

Род
Nomascus 

 

Черен гибон (Nomascus concolor) CR

1744774601_(Nomascusconcolor).thumb.jpg.63668a891463e6f967795ed2c0a00250.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Семейство: Човекоподобни маймуни и Човеци (Hominidae)

 

 

Род
   Pongo 

 

Борнейски орангутан (Pongo pygmaeus) CR

2039216524_(Pongopygmaeus).thumb.jpg.3ad608da002407c0e2f75eeedff8d89d.jpg

 

 

 

Род
Gorila

Източна горила (Gorilla beringeiCR

1837565389_(Gorillaberingei).thumb.jpg.472ec41f50175ceae46227c8421c0eb9.jpg

 

 

 

 

Род
Pan

Шимпанзе (Pan troglodytes) EN

399230384_(Pantroglodytes).thumb.jpg.7c6a759c000629c7d5fb29a12f901f88.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Заплахата за Приматите придобива гигантски размери в световен мащаб. Въпреки че са една от най-разнообразните групи бозайници, много от тях са крайно уяавими на промени в заобикалящата ги среда. Конкуренцията за жизнено пространсво и ресурси с човека  ги постявя в изключително неизгодна позиция. Освен глобалната загубата на хабитат, коята засяга над 75 % от видовете, Приматите са подложени на различни заплахи, вариращи според региона. Те са основен източник на протеин и съответно са масово избивани в бедните райони на Централна африка и Мадагаскар. Отглежданете на огромни стада домашни животни в Южна Америка влие негативно на над 50 % от видовете в региона. Мегаязовирите, Мините и Палмовите плантации са сред най-пагубните фактори в Югоизточна Азия. Навлизането на човека, с който споделят генетично родство, все по-навътре в тяхните местообитания ги излага на много опасни болести, срещу които нямат естествена защита. Генетичната близост с нас хората е и причината за масовото им използване за научни експерименти.

 От малката извадка на представители от всички 79 рода, изброени тук, 12 вида са Уязвими, 24 Застрашени и 18 Критично застрашени. Това са близо 70% от видове, които са сравнително добре познати и за които лесно може да се намерят данни и снимков материал. За много от 700-те  вида и подвида няма достатъчна информация и оценка за тяхната степен на заплаха. Всички видове Човекоподобни маймуни например са със статус Застрашени или Критично затрашени. Много специализирани тропически видове, които са с малобрайни популации и обитават ограничен ареал са под непостредсвена заплаха от изчезване в близките 20 години. На практика извън защитените територии всички видове, с изключение на някои високо адаптивни към градска среда Макаци и Бабуини,  са обречени . 

Огромната важност на Приматите  за живота на земята  не може да бъде пренебрегната с лека ръка. Те се основен източник на информация за нашата Естествена история, поведение и еволюция. В това число са и източник на безценен генетичен резервоар при битка с патогени, които засягат и нас. Ролята им на ключови видове в екосистемите, които населяват са критични. Те са хищници, жертва и важен полинатор за много растения. 

Борбата за Приматите все още не е загубена и нови методи и високотехнологични средства се включват в каузата за спасението им. Ако обаче, не ограничим максимално антропогенното пагубно влияние върху тях , за нашите внуци много видове може да са само история.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А как стоят нещата с хората. Съвременния човек дели ли се на подвидове. Някои европейци са супер големи, а бушмените и някои азиатски племена са много ниски. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
On 18.06.2020 г. at 14:16, makebulgar said:

А как стоят нещата с хората. Съвременния човек дели ли се на подвидове. Някои европейци са супер големи, а бушмените и някои азиатски племена са много ниски. 

Официално не, само един монотипен вид сме - Homo sapiens. Някой автори, критици на Филогинетичната концепция за определяне на вида,  казват че ако бъде приета за хората, те трябва да бъдат поне 60  вида.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...