Отиди на
Форум "Наука"

Професионална и любителска лингвистика


Recommended Posts

 • Потребител


„НАУКА И ЖИВОТ“ NO 1, 2009 Г. • ЛИНГВИСТИКА • 240 КОМЕНТАРА

Академик Андрей Анатолиевич Zaliznyak
"Наука и живот" № 1 и № 2 , 2009Откъде идва, как идва тази или онази дума? Тези въпроси представляват голям интерес за мнозина. В търсене на отговор човек, далеч от лингвистиката, често започва да прави предположения въз основа на случайно сходство на думите. Любителската лингвистика не е толкова безобидно хоби, както може да изглежда на пръв поглед. Известният лингвист Андрей Анатолиевич Зализняк разказва за типични грешки на лингвистите любители и за опасността от аматьорски подход към изучаването на езици. С неговото любезно разрешение редакторите публикуват разширена версия на лекцията, изнесена в Московския държавен университет на Третия фестивал на науката.

Свободата на печата и появата на Интернет са големи постижения на нашата ера. Но всички стъпки на прогреса имат и своите страни в сянка. В днешно време такава сенчеста страна е бързото развитие на аматьорството и спадът в престижа на професионализма.

Представители на различни науки и изкуства говорят за това. Например Александър Ширвиндт с горчивина пише в мемоарите си за Зиновия Гердт: „В ерата на широко разпространената победа на аматьорството всяка проява на висок професионализъм изглежда архаична и неправдоподобна“.

Аматьорството в областта на разсъжденията относно езика е по-широко разпространено, отколкото в други области, поради илюзията, че тук не се изискват специални знания. Всеки знае, че има науки като физика и химия; и че има и наука за езика - лингвистика - твърде много дори не подозират.

Опитайте се да си представите любителска книга за небесните тела, която да обсъжда въпроса колко голяма е Луната - голяма колкото плоча или голяма като монета. Междувременно любителски есета на езика от абсолютно същото ниво циркулират в значителни количества и се четат и приемат сериозно от доста широка аудитория.

Особено тъжен показател за състоянието на нашето образование е, че сред авторите на любителски есета за езика, както и сред техните читатели и почитатели, срещаме добре образовани хора и дори носители на високи академични степени (в други науки).


Любителската лингвистика се интересува главно от произхода на думите


Основното съдържание на аматьорската лингвистика е разсъжденията за произхода на думите.
/.../
Типичното действие на аматьора е да забележи известна прилика между думите А и Б и да декларира: „Думата А произлиза от думата Б “. В този случай той не се интересува дали думите А и В принадлежат към един и същи език или различни, дали тези езици са свързани или несвързани, разположени наблизо или в различни части на земното кълбо.

Може да няма връзка между думи, които са сходни по външен вид.

Любителят не осъзнава, че случаите на близко сходство (или дори съвпадение) на външните обвивки на някои думи от различни езици не представляват нищо изключително, особено ако думите са кратки. Напротив, от гледна точка на теорията на вероятността, би било изключително изненадващо, ако те не съществуват. В крайна сметка броят на фонемите* на всеки език е относително малък - няколко десетки.

Разгледайте например английски речник и ще намерите десетки думи, които звучат подобно на някои от руските думи, например: гребен, плаж, момче, хляб, парцел, мрежа, ръж и т.н.
/.../


Две основни открития на историческата лингвистика


По време на съществуването на историческата лингвистика в тази наука са направени две основни открития - откриването на самия факт, че езиците се променят с течение на времето, и откриването на основния принцип на тяхната промяна.

До известна степен хората са осъзнали първия за дълго време (забелязвайки по-специално разликите между диалектите или тясно свързани езици на фона на общите им прилики). Сега знаем, че в хода на историята на всеки език се извършват постепенни промени на всичките му нива - във фонетиката, граматиката, значението на думите. Специфичният характер на тези промени в различните езици и в различни епохи е различен и скоростта на тези промени също е различна. Но нито един жив език не остава непроменен. Само мъртвите езици са непроменени.
/.../
За езици с вековна писмена традиция, например руски, английски, френски, гръцки, персийски, променливостта на езика може да бъде директно проверена чрез четене на текстовете от миналите векове. Колкото по-голяма е временната дистанция, толкова по-трудно е за съвременния човек, ако той няма специална езикова подготовка, да разбере делата на своите предци. Навлизайки по-навътре във все по-древни времена, той ще стигне до такива текстове, в които не разбира почти нищо. Например, за съвременен англичанин (не лингвист), староанглийски текст от 10 век вече е просто чужд език. Съвременният френски език се различава още по-поразително от латинския, от който се е развил в продължение на хилядолетие и половина.

Основният принцип на промените в езика е открит едва през 19 век и това е най-голямото постижение на историческата лингвистика. Значението му за тази наука е не по-малко от, да речем, значението на откриването на закона за всеобщата гравитация за физиката.

Принципът е, че външната форма на думите на езика не се променя индивидуално за всяка дума, а поради процесите - така наречените фонетични промени (иначе - фонетични преходи), обхващащи в даден език в дадена епоха ВСИЧКИ думи без изключение, където има определена фонема (или комбинация от фонеми).

Това е основен принцип на историческата лингвистика.

Дори и най-странната трансформация на появата на дадена дума в хода на историята не е резултат от случайно индивидуално заместване на звуците, а от фонетични промени, последователно внедрени в целия речник на езика , настъпили в даден език в определен период от миналото.


Откъде лингвистите получават информация за предишните състояния на езика? Не мога да се спирам подробно на това, но ще посоча най-важното.

Прекият източник (възможно за езици, които имат писмена традиция) са писмени записи на един и същи език, произлезли от предишни векове. Вярно е, че извличането на информация за езика от тези паметници е по-сложна операция, отколкото изглежда на пръв поглед, но лингвистите вече са придобили богат опит по този въпрос.

Друг начин, логично по-сложен, но вече имащ детайлно разработена строга методология, е т. нар. Сравнителен исторически анализ, тоест сравнение на даден език със сродни езици с цел възстановяване на общото състояние, от което всички тези езици се развиха. Подходящ е и за неписани езици.


 

Ето опростен пример - сравнение на думата „сън“ в различните славянски езици: руски сън , полски сен , сръбски san , словенски sən , български sn (в последните два случая има гласни, специфични за тези езици ə и ъ , които отсъстват на други езици). Ако такъв пример не е уникален, но точно същата звукова връзка между пет езика се повтаря в поредица от други думи, тогава сравнителната лингвистика заключава, че:

 1. в праславянския език е имало специална гласна, различна от o , e и a  и вероятно същият звук като словенски ə или български ъ (и думата „сън“, или по-скоро нейната основа, е имала формата s + тази гласна + n );
 2. тази специална гласна впоследствие се е променила в руски на o , в полски - в e , в сръбски - в a .

/.../
И накрая, друг начин за проникване дълбоко в историята на даден език е вътрешната реконструкция (т.е. такава, която не използва външно сравнение). Този метод е приложим дори в случаите, когато няма сродни езици.
/.../
От това става ясно колко малко шанс има един аматьор, който не знае нищо за всички вериги на фонетичните промени и вижда само настоящите форми на думите, да разкрие истинския произход на думата.


Аматьорите не знаят основния принцип на фонетичната еволюция

Нещо повече, те не искат да го знаят, дори да им е формулирано и обяснено, защото веднага се превръща в непреодолима пречка пред тяхната фантазия.

Те обичат да представят своите фантазии като нещо ново в изучаването на езици. В действителност обаче днешните аматьори просто продължават наивните стремежи на своите предшественици от 18 век. Големите открития от 19 век в областта на историческата лингвистика просто не са ги докоснали.

Представете си човек, който говори за веществата, които среща в заобикалящия го свят, без да подозира, че тези вещества имат химичен състав - нещо недостъпно за окото, допира и обонянието, което се разкрива само с помощта на професионални методи за анализ, разработени от цели поколения изследователи.

Ясно е, че именно в тази позиция любознателните хора са били в древността. Но сега такъв наивен естествен учен вече няма да предизвиква нищо друго освен подигравки.
/.../
Любителски подход към собствените имена

Лингвистите любители се интересуват особено от собствените имена.

Както знаете, много чужди собствени имена съвпадат с определени руски думи. Това са например личните имена Боб, Том, Лука, Кнут , имената на градовете Виена, Рига, Кил ; в Етиопия има град Гор /.../ и т.н.

Лингвистът аматьор е изключително склонен да разглежда подобни съвпадения като дълбоко значими и да се опитва да разгадае начините, по които руските имена са дошли в чужди страни.

Не му минава през ума, че не по-малък успех би очаквал чуждестранен лингвист-любител, който би искал да намери своите родни думи на картата на Русия. Например, испански аматьор бързо ще осъзнае, че Cama и Oka са просто испанските думи cama /„легло“/ и oca /„гъска“/; италианец би предположил, че река 
Пьяна е италианската  piana /"тиха"/, а турчин – че дон Корлеоне и Нева са турски дон ‘мороз’ и neva /‘богатство’/.

Както виждаме, е доста лесно да се намерят географски имена на картата на която и да е държава, които са подобни на думите на родния език на аматьор. По този начин е ясно, че такива находки сами по себе си, без лингвистичен и историко-географски анализ, нямат абсолютно никаква стойност при изучаване на действителния произход на съответните географски имена.

Тук съм дал само точни звукови съответствия - за мен беше важно да покажа, че дори при толкова строго условие има много съвпадения.

Но, както вече споменахме, аматьорите никога не се ограничават само до точни съвпадения - те лесно си позволяват да заменят букви, да ги пренареждат, изхвърлят и добавят. С други думи, вместо точна звукова кореспонденция, аматьорът е доволен от това, което самият той субективно оценява като сходство.


Фантазии за историята

Страстта към любителската лингвистика по принцип може да бъде проява на чисто любопитство. Но за съжаление, по-често човек се занимава с такава любителска лингвистика, която е пронизана от желанието да обоснове някаква по-обща идея - обикновено някаква версия за произхода и историята на цял народ. Почти винаги това е версия, която украсява (героизира) историята на собствения си народ.

Така например, любителите лингвисти, вдъхновени от идеята за руско-етруската идентичност, не само четат смело етруските надписи на руски, но и много охотно използват своите четения като обосновка на тезата за широкото разрастване на русите в древността .

По-специално, в едно от тези есета четем:

„От тези надписи следва, че Москва е съществувала не само преди Рим, но по нейна воля етруските са издигнали този град, наричайки го в духа на руските традиции Мир. Друго нещо е, че думата Мир, написана в руската традиция, според етруските правила е трябвало да се чете в обратната посока и тя започва да се чете като Рим. В Рим, създаден от етруските, за които руският им е бил роден език, а етруският език е бил своеобразен войнишки жаргон, следователно руската реч звучи доста дълго време. И едва много по-късно, когато латинците започнаха да се местят в Рим, говорейки на руски, те го изкривиха, адаптирайки го към своята фонетика и граматика. "
Бих искал да подчертая, че доста често феновете казват, че латински или английски, или немски и т.н. произлизат от руски и дори не от древния, а точно от този, който говорим сега. Някои са още по-решителни и ни казват, че всички езици като цяло произхождат от руски. Нищо по-абсурдно от гледна точка на действителната история на езиците не може да се представи. Да не говорим за факта, че подобни "открития" се правят от хора, които от 99% от световните езици не знаят нито една дума, дори не знаят имената на тези езици. Но, уви, този абсурд ласкае гордостта на определена част от читателите.
Трябва да се отбележи, че необходимостта от такива митове обикновено възниква сред представители на онези народи, които в хода на историята са страдали от потисничество от по-мощни съседи и които се нуждаят от някаква допълнителна морална подкрепа за самоутвърждаване. А подобното проявление на комплекс за малоценност сред руските автори е много плачевно.
/.../

Обикновеният читател иска да мисли, че това, което му е харесало по телевизията, в книга или в интернет, не са фантазии, а наука - дори ако не е призната от инертни академични авторитети... И за да привлече и поведе такъв читател, аматьорът ще настоява с натиск, че е казал нова дума в науката или дори е открил нова наука.
И по този път, разбира се, за него е много важно да обезцени професионалната наука в очите на читателя, да я изобрази като колекция от догми, които са напълно ненужни за свободно мислещия читател на нашето време. Затова много често любителството е агресивно, използва принципа „атаката е най-добрата защита“: позицията на професионалистите се обявява за остаряла или дори откровена псевдонаука, самите те са инертни, затворени за всичко ново, служещи на властта и т.н. ...

А. А. Зализняк

/със съкращения/

Целият текст:
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430720/O_professionalnoy_i_lyubitelskoy_lingvistike

ПП: И в България се навъдиха доста аматьори и псевдолингвисти, изкривяващи историята... Някои търсят връзка между Балхара – Балгар – Болгар – България... Според други бриги = бълги = белги = българи и т. н. Най-вече аматьорите отричат наличието и ролята на славяните, на славянските езици          /сред които е българският език/, на славянската писменост...

Редактирано от Марин Тачков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Бих предложила да прочетете разказа на Михаил Зощенко 'Беспокойный старичок' и да обърнете внимание по какъв начин е нарушена семантичната съчетаемост, за да се постигне комичен ефект. Любителски ли е този похват?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Кухулин said:

За белгите не съм чувал, обаче Фир Болг дето се мотали по Гърция - охохооо :D 

Чувал си за фир Болг, ама не можеш да направиш връзката.  

Профанско е, ако българите директно произлизат от фир Болг.

Но..

все пак...!

Фир Болг са келти, нали?  А тохарите са най-близки езиково до тях, макар и на 6000 км!

Ами там някъде е Алтай,  Там е Балхаш, по-надолу  Балх истраната Бактрия - но това е персийско изкривяване на Балхара.

А който се съмнява, че е била точно Балхара, нека погледне картата и види сега съществуващия град Бухара, с едно Л изядено по фонетичните правила а научната лингвистика.

За фир Болг се шегувам, но за Балхара не.  Вероятността за случайно съвпадение на едносрични и двусични думи е голяма, но при 3-сричните трябва да се замислим, а за 4-сричните да нямаме съмнение.

Ето пример: Урдовиза (село Китен)  и  Ордовиките (племе и топоним в Уелс).  И потвърждение в ирландските саги, че е дошъл народ от скитските земи. Друго потвърждение е, че след троянската война е имало велико преселение. Победителите не са си отишли по живо по здраво, ами освен, че са колнали Рез да му вземат златните доспехи, са отишли да му бастисат и имането и женорята.  Така подплатени с история, две близки думи, без да имаме междинни езици, необходими на лингвистиката, можем да ги набедим за съвпадащи  :)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, insighting said:

Бих предложила да прочетете разказа на Михаил Зощенко 'Беспокойный старичок' и да обърнете внимание по какъв начин е нарушена семантичната съчетаемост, за да се постигне комичен ефект. Любителски ли е този похват?

Не е любителски, а художествен похват. На писателите е позволено да си играят с думите и с тяхната семантика... :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Кухулин said:

За белгите не съм чувал, обаче Фир Болг дето се мотали по Гърция - охохооо :D 

Цитирам:

"Някои от най-известните разновидности на нашето народностно название са следните:

Българи,Бугари,Бугри,Болгари,Волгари,Бургари,Вургари,Балгаръй,
Балакрии,Бългери,Бюльгари,Бугури,Пугури,Балхари,Балхи,Бохари,
Богари,Блъгари,Булгари,Балхики,Бахлики,Балхи,Бахли,Беленджери,
Бурджани,Бургиони,Балкари,Малкари,Булкари,Белгари,Пелгари,
Варгари,Болги,Белги,Боугари,Бугарати,Бугараши,Баодзяли и т.н.

  Както виждаме,съществуват поне няколко десетки различни разновидности на нашето народностно име,които с помощта на "Анализа" може да бъдат продължени до такава степен,че броят им да стигне до повече от сто! Такива например са следните форми:

Пирогери (Бурогари), Балти (Балхи,Балги), Келти (Белти,Белги), Белуджи (Бълъджи),Пелазги (Бълъзци,Беладжи=Бълъджи),Угарити (Бугарити,
Бугарати),Волки (Болки,Болги),Волски (Болжки),Полски (Болжки),Бриги (Блъги),Фриги (Бриги),Траки (Фраки= Фриги),Брити (Бриги,Блъги),Фръзи (Бръзи,Блъзи),Власи (Блази,Благи= Блъги),Пруси (Бризи),Руси (Бруси,Блъси= Блъзи),Перси (Берзи,Белзи),Фарси (Парси,Перси),Бавари (Бовари,Богари),Угри (Бугри),"Варвари" (Барбари,Бургари),Фолк (Болг),Баски (Божки,Болжки),Бигери (Бугари),Балхарис (Балгарис),Балканци (Бългянци),Буртаси (Бултаси,Булгаши),
и т.н."

https://shtaparov.blog.bg/politika/2012/08/12/tainata-skrita-zad-nazvanieto-quot-bylgari-quot.987632

"Хиляди години пр.Хр. от Балканите на изток тръгва огромна преселническа вълна. Първоначалното й име очевидно е било Богари (Богарати), понеже част от тях пристигат в Египет вече под името Бохари, а в Индия- под името Бхарати (Бохарати). Векове след това от Памир на изток тръгва голяма вълна от преселници-Бохари, а народът пристигнал в Тарим вече носи името Тохари. А след още векове част от Тохарите тръгва на изток и североизток, те се установяват из новите си места под името Тотари (Татари) и т.н.
Болги, Волки, Белги, Балхи, Бахли, Бугри, Бурги и пр., при които е пропусната пояснителната наставка "Ари" (Ора, Хора, Гури, Гали и пр.), но това не променя особено тяхното значение на Боги (Божи), Велки (Велики), Белки (Белци, Бели- ще рече "От Белия"), Горни (От онзи горе) и т.н. Част от тези названия означават също Челяци -човеци.БЪЛГАРИТЕ - са единственият народ на земята, който има законно и морално право да се нарича Богари (Бог-Ари, Бог-Ора) т.е. Божиите хора (Синовете на Бога, Синовете Божии, Синовете на Слънцето, Богоизбраните) е Българският, а всички останали народи от Британия и Тарим до Сахара до Сибир са негови деца!"...

https://vk.com/wall-44456904_9776

:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Thorn said:

Да четеш и слушаш Зализняк е интелектуален кеф.

Така е. Велик езиковед... Има няколко клипа с него...

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това да си го принтират и да си го закачат някъде до мониторите тези, които ровят из речниците на съвременни тюркски, монголски, ирански и други езици и "намират" в тях "прабългарски" думи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Марин Тачков said:

Българи,Бугари,Бугри,Болгари,Волгари,Бургари,Вургари,Балгаръй,
Балакрии,Бългери,Бюльгари,Бугури,Пугури,Балхари,Балхи,Бохари,
Богари,Блъгари,Булгари,Балхики,Бахлики,Балхи,Бахли,Беленджери,
Бурджани,Бургиони,Балкари,Малкари,Булкари,Белгари,Пелгари,
Варгари,Болги,Белги,Боугари,Бугарати,Бугараши,Баодзяли и т.н.

Внушителен списък, действано е с размах.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 часа, Марин Тачков said:

Не е любителски, а художествен похват. На писателите е позволено да си играят с думите и с тяхната семантика... :)

Много удобен художествен похват. Красив като тапет. Но не можем да кажем удобен тапет, тъй като всяко семантично взаимодействие си има валентност. Използването на семантични октанти изисква познаване на правилата за взаимодействие. 

Да разгледаме един примерен лингвистичен низ:

България - BUЛGAP - Волга - Валог - Ловък

Откъде се вземат тези интерпретации? Защо не можем смислово постепенно да уважаваме някого или да го уважаваме дълго? За един лежащ на пода ботуш от мека кожа защо не можем да кажем, че той е висок? Какъв е семантичният актант на причината?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Стига!, разбрахме..

Много удобен похват за научно, политическо и др. убийство е да се хиперболизират до абсурд думите или недостатъците на набелязаното лице. 

 Да  спре локумжийството на няколко флудера е добре, ама сега се създава предубеждение, че ако го няма подписа на някой именит лингвист, не можем да обсъждаме ничие мнение относно словесното сходство.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Exhemus said:

Стига!, разбрахме..

Много удобен похват за научно, политическо и др. убийство е да се хиперболизират до абсурд думите или недостатъците на набелязаното лице. 

 Да  спре локумжийството на няколко флудера е добре, ама сега се създава предубеждение, че ако го няма подписа на някой именит лингвист, не можем да обсъждаме ничие мнение относно словесното сходство.

Няма нужда от подписите на именити лингвисти, те и именитите лингвисти творят глупости, включително Зализняк.

Има нужда обаче от научност и от сериозни аргументи. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Больше того, после того как представление о родстве древних языков Европы с санскритом стало уже всеобщим, появилась даже некоторая утрированная идеализация санскрита. Санскрит стали представлять как язык всех наших общих предков, а все остальные европейские языки — как разную степень его порчи. Потребовались немалые усилия лингвистов XIX века, чтобы прийти к выводу об ошибочности этой гипотезы, то есть понять, что всё-таки в некоторых отношениях санскрит не равен праязыку всех индоевропейцев. Что в некоторых отношениях, скажем, древнегреческий язык сохраняет более древнее состояние, чем санскрит. Это было сенсацией середины XIX века, которая тоже постепенно была принята лингвистической наукой. И сейчас прекрасно известно, что всё-таки санскрит — это просто одна из ветвей индоевропейских языков; он не более праязык, чем любой другой известный нам язык, а настоящий праязык индоевропейцев в подлинном своем виде ни в каких письменных документах не сохранился. И вообще этот праязык на несколько тысяч лет глубже во времени, чем любой самый древний письменный памятник, которым мы располагаем. А все индоевропейские языки к моменту, от которого до нас доходят какие бы то ни было памятники, уже прошли даже не несколько веков, а несколько тысячелетий развития от общего праязыка."

"Санскрит и сейчас продолжает играть роль некоторого эталона. Но часто используется, к сожалению, также и в рассуждениях вовсе непрофессиональных и лингвистически малограмотных. В частности, в нынешней квазипатриотической литературе вы найдете сколько угодно заявлений, иногда совсем грубых, типа того, что санскрит — это древнерусский язык. Или что древнерусский язык получился прямо из санскрита. Наконец, у некоторых из таких сочинителей уже санскрит получился из древнерусского. Чтобы картина была более полной, скажу, что держал в руках также книгу, где то же самое утверждалось про украинский: что санскрит — это древнеукраинский язык. Наверное, есть и какие-то другие претенденты, просто у меня большого ассортимента книг такого рода не было. К сожалению, ассортимент этот в действительности велик, и я очень хочу предупредить молодое поколение, чтобы вы на такие глупости слишком легко не поддавались. "

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431350

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Известният лингвист Андрей Анатолиевич Зализняк разказва за типични грешки на лингвистите любители и за опасността от аматьорски подход към изучаването на езици."

 

Може да се изразяваме по различен начин, но всички имаме предвид смисловата адекватност на езика.

Аматьорски подход към изучаването на езици не съществува. Всеки започва да изучава най-често срещаните думи. Например в английския език думата за граница на повърхност или предмет е border. Научил тази дума, един начинаещ започва да поставя border на всичко. И в резултат се изразява неправилно. 

Примерите 

the border of the forest,

the brink of a river,

the verge of the sea

са адекватни словосъчетания за граница.

Също можем да кажем

the rim of the sea

или

the brim of a hat.

 

Заради смисловата адекватност също така не казват Aid! или Asist! Викат Help!

Тогава

Why did they make such a row?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 26.04.2021 г. at 0:30, Втори след княза said:

Харесах статията, както и фолк-чалга илюстрациите за любителска лингвистика. 

Благодаря! Мисля, че статията е много ценна и полезна...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 26.04.2021 г. at 0:42, sir said:

Това да си го принтират и да си го закачат някъде до мониторите тези, които ровят из речниците на съвременни тюркски, монголски, ирански и други езици и "намират" в тях "прабългарски" думи.

Публикувах текста за да се поучим и за да не злоупотребяваме с лингвистиката при използването на научни аргументи, хипотези...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...