Отиди на
Форум "Наука"

Колко можем да рискуваме при инвестиции?


ISTORIK

Recommended Posts

  • Глобален Модератор

"Който играе, печели. Който не играе, не печели", казваше преди време един небезизвестен български футболист по повод играта бинго.

В тази култова реплика има много мъдрост, но й липсва логичното продължение - "който играе, може и да загуби". Тези съждения отразяват основополагащия в инвестирането принцип, че възможността за печалба има своята цена - рискът човек да загуби част или цялата сума, с която играе. Лихвите по банкови депозити може да са скромни, но пък са редовни и почти сигурни, а и вложенията са гарантирани до 40 хил. лв. във всяка банка. Ако вместо влог човек се захване да завърти малко пари на фондовата борса, може и да умножи средствата си за кратко време. В този случай, уви, е много вероятно да ги загуби или най-малкото умножаването да се отложи за неопределено бъдеще, а междувременно портфейлът му реално да е с отрицателна доходност. Затова човек трябва да е наясно с възможните загуби, когато взема инвестиционни решения, и да си даде сметка как ще се отразят на живота му.

Каква е поносимостта към риск?

За да си отговори на този въпрос, човек трябва да изясни за себе си две неща. Първо, загуби в какъв размер и каква степен на несигурност може да понесе душевното му състояние, без да изпадне в паника. И второ, колко може човек да си позволи да рискува, тоест какъв е рисковият му капацитет. Едното е въпрос на характер, а другото - на възможности.

Дилемата не изглежда сложна, когато всички печелят. "Добрите резултати и това, че досега не сме се опарили от съществени загуби, дават увереност на инвеститорите в последно време да поемат по-голям риск, за да постигнат по-висока доходност", казва Бистра Коцева, ръководител на отдел "Връзки с клиенти" в "Карол".

Истинският тест за издръжливост обаче е как реагира човек, когато пазарът тръгне надолу и стойността на инвестицията му започне да спада - какъв душевен дискомфорт му създава това и дали го подтиква към прибързани и губещи решения. С подобни емоции вероятно са се сблъскали някои инвеститори през лятото на 2005 г., когато българската борса в продължение на около четири месеца вървеше надолу. В света обаче има и примери за много по-продължителни периоди на спад.

Рисковите граници

Смята се, че човек е агресивно настроен, ако е психически подготвен и приема възможността да загуби 20% или повече от вложението си. Балансираните инвеститори са готови да рискуват 10 - 20%, а за консервативните загуба от повече от 10% е неприемлив риск. Досегашният международен опит показва, че в дългосрочен период (пет или повече години) рисковите инвестиции могат да донесат значително по-висока доходност, отколкото нискорисковите. Но човек трябва да е достатъчно убеден, че няма да му се наложи да прибегне до тази сума в предвидимо бъдеще. В противен случай може да му се наложи да продаде инвестицията си на загуба. Това е въпросът за рисковия капацитет - дали човек има стабилни доходи, изплаща ли големи кредити, грижи ли се за деца или възрастни родители, очаква ли да му се стоварят някакви значителни разходи и т.н.

За хората с опит в инвестирането и с определено ниво на финансови познания вероятно не е трудно сами да определят поносимостта си към риск. Много финансови компании и банки обаче правят подобна оценка за клиентите си с по-малък опит и познания. В детайлни интервюта или въпросници клиентите отговарят какви са им целите, възможностите и инвестиционния опит и на база на получените отговори инвестиционните експерти определят степента на риск, който са склонни да поемат. "Провеждаме личен разговор с всеки клиент, за да определим какъв е рисковият му профил", казва Стела Цветкова, директор "Маркетинг и продажби" в "Елана". "След това го запознаваме с нашите продукти, които са съобразени с този профил, но той взема крайното решение", продължава Цветкова. От Булбанк посочват, че някои от въпросниците притежават функционалността да дават готови инвестиционни решения за разпределение на активите на база получените отговори.

Резултатите от интервютата и анкетите са добър ориентир при определянето на склонността към риск, но те не могат да заменят две неща - собствената информираност и личната ангажираност на клиентите, които в крайна сметка вземат решение какво да правят с парите си. Пламен Цветанов, изпълнителен директор на "ОББ асет менид­жмънт", отбелязва, че целта на въпросите е да помогнат на клиентите сами да се ориентират какви са възможностите и очакванията им и въз основа на тях да изберат дали и как да инвестират. "Обичайно обясняваме на клиентите, че дори да са по-рисково настроени, е желателно да разпределят инвестициите си на принципа "не всички яйца в една кошница", т.е. да инвестират в различен тип продукти или ако инвестират само във взаимни фондове например, да разпределят инвестициите си във фондове с различен риск. И задължително поне малка част от средствата да оставят на депозит, към който да могат да прибягнат при нужда", допълва Цветанов. Бистра Коцева от "Карол" обяснява, че при разговор с клиентите винаги се подчертава, че инвестиционните продукти, предлагани от компанията, са от средно до високо ниво на риск. А оттам нататък клиентът сам трябва да определи каква доходност очаква и да си даде сметка, че високата доходност предполага дългосрочно инвестиране. За първоначална представа колко толерантни сте на риск може да проверите това сами - в хилядите сайтове (на английски) в интернет.

Тестове

http://www.wtltrading.com/personal_risk_tolerance.htm

http://www.bankrate.com/brm/news/investing/20011127a.asp

http://moneycentral.msn.com/investor/calcs/n_riskq/main.asp

http://www.rcre.rutgers.edu/money/identitytheft/

http://www.rcre.rutgers.edu/money/riskquiz/

http://www.rcre.rutgers.edu/money/ffquiz/

http://www.rcre.rutgers.edu/money/resiliency/

http://mutualfunds.about.com/library/perso...sktolerance.htm

http://www.investored.ca/en/interactive/qu...personality.htm

Link to comment
Share on other sites

  • 1 месец по късно...
  • Потребител

Описанието е като по учебник, но нека погледнем реалностите що се късае до инвестициит в БГ...

1. Фондова борса :doh: - мойто уважение, но освен спекулативни сделки и такива с които би могло да се придобият т.н. др. платежни документи с които да се избегнат данъци, то Фондовата ни борса не прави нищо. Например по цял свят едино от предназначенията на тези борси е да се наберат инвестиционни средства чрез новосъздадени публични дружества. много проста съема, която има доста сериозен размах в САЩ. В България това е табу. Работя с водещи Joint Venture фондове и винаги когато споменем за оборотите и философията на нашта борса, доста се смеем :)): . Да отбележа само, че доста българи работят в чужбина в този бранш и не малко от тях като ТОП анализатори. Те дори и не искат да подхващаме тази тема, когато се спомене за нашта борса.

2. България не е усвоила всички тънкости във инвестиционния инстументариум. За българина е важна спекулативната инвестиция, но не и безрисковата. Едната my дава бързи но рисковани печалби, но другата сигурност. В тази насока искам да споменна, че инструментите на Join Venture и директните Ангел инвеститори, са само в посока от ванка към БГ, но не и в посока БГ->БГ.

В крайна сметка човек сам решава от какво и как да печели, но ако той е достатъчно запаознат с материята на инвестициите и е решил да се изживява като инвеститор и да разпределя портфейла си така че сърцето my да издражи най-дълго :head_hurts_kr: то той определенно, би ползавал България само за спекулативен-рисков тип инвестиции и то в директни без услугите на фондовата ни борса...

Link to comment
Share on other sites

  • 7 месеца по късно...
  • Глобален Модератор

Какво означава терминът "Ангел инвеститори" или "инвеститори - ангели", бизнес-ангели"?

Бизнес ангелите са вид рискови инвеститори, които, за разлика от фондовете за рисков капитал, не са формално свързани с нито една фирма или институция. Затова често биват наричани неформални частни инвеститори. Те могат да се възприемат като своеобразно преходно звено между финансирането с лични средства и от институционализиран рисков капитал. Бизнес ангелите са икономически независими, с богат управленски опит физически лица, които подпомагат предприемачи с подходящи идеи основно в две направления - предоставят капитал и ноу-хау. Обикновено инвестират чрез закупуване на дялове в нововъзникващи фирми. "Бизнес ангели" са частни неформални инвеститори, които финансират проекти обикновено прекалено малки за капиталовите институции. Те представляват алтернатива на банковото финансиране и често играят ролята на съветници.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С РИСКОВ КАПИТАЛ

Много фирми с добри инвестиционни проекти все още трудно съумяват да ги реализират, поради невъзможността да си осигурят необходимия им капитал. Банковият кредит у нас остава трудно достъпен инструмент за инвестиционно финансиране поради две причини. На първо место, банките почти не предоставят инвестиционен кредит за дългосрочни проекти, тъй като предпочитат бързо възвръщане на предоставените средства. Второ, търсените обезпечения от 150 –175 % са непосилни за фирмите.

Едно добро решение за осигуряване на необходимите средства и реализиране на съответните проекти е привличането на рисков капитал срещу предоставянето на дялово участие. За него не се изискват обезпечения, няма лихва. Търсенето на такъв капитал може да бъде активно и пасивно. При активното търсене, резюмето на бизнес плана се разпраща до конкретни фирми, предоставящи рисков капитал и посредством установяване на директна връзка с тях се търси възможност за получаване на необходимото финансиране. Пасивното търсене се осъществява, като резюмето или кратко рекламно съобщение за проекта се публикува на определено место в Интернет, което се посещава само от акредитирани частни инвеститори и фирми, предоставящи рисков капитал.

Глобал Консултинг ООД предлага широки възможности за намирането на такъв капитал и по двата начина, като размера на финансирането варира в доста широки граници - от 10 000до15 млн. щ. дол. Условието е, кандидатстващите фирми да имат добър проект, представен с добре разработен, отговарящ на изискванията на чуждестранните финансови институции бизнес план.

Банката данни, която фирмата ни ползва, съдържа най-голямият масив от над 3 300 фирми за рисков капитал от цял свят, в това число над 1 810 от САЩ, 120 от Канада, 780 от Европа, 550 от Азия и 20 от Латинска Америка. В банката са показани над 4 450 адреса на такива фирми, 12 300 имена на ключови ръководители в тях, 3 080 фирмени и 7 900 частни електронни адреса и над 2 970 уеб страници. Банката с данни е осъвременена през януари 2003г. Всеки запис на фирма в нея съдържа следната информация: име на фирмата, два адреса, град, щат, пощ.код., държава, телефон, факс, електр. адрес, уеб сайт, тип на фирмата, размер на управлявания капитал, година на основаване, имена и длъжност на ключовите ръководители, описание на фирмата, инвестиционни критерии /минимален и максимален размер на инвестицията/, тип финансиране, предпочитани етапи, предпочитани сфери на индустрията, предпочитан географски регион, конкурентни предимства. Тази най-популярна и богата по своето съдържание банка, позволява много лесно и удобно да се търси инвеститор по информацията за контакт и инвестиционни критерии, както и да се проучва в детайли информацията за всяка фирма, предоставяща рисков капитал. Информацията в нея се актуализира два пъти годишно. Бизнес

Друг източник за рисков капитал са така наречените " плановете или рекламните съобщения за тях се представят на вниманието на над 5 000 акредитирани фирми за рисков капитал. Предоставените от тях средства могат да се ползват за начални инвестиции, оборотен капитал, разширение на бизнеса, рефинансиране, изкупуване, НИРД, продажби и маркетинг, закупуване на недвижими имоти и т.н. бизнес ангели". Те предоставят капитал, консултации, експертиза и контакти, в замяна на висока възвращаемост на вложените средства и персонално удовлетворение от съответното бизнес начинание. Ангелите инвестират около 60 млрд. дол. ежегодно само в ранни етапи за финансиране. Това са високо образовани,състоятелни хора между 40 и 60 годишна възраст, с чисти годишни приходи между 250 000 и 1 млн. щ. дол. Нормалният размер на финансирането, което предоставят за всеки единичен проект е между 10 000 и 250 000 дол. Броят на ангелите в света нараства с всяка изминала година, като в същото време намалява тяхната средна възраст.

Получаването на финансиране от бизнес ангел за добър проект е значително по-лесно, отколкото от фонд за рисков капитал, тъй като ангелът не се нуждае от решение на борд на директори. Решението за предоставяне на рисков капитал е единствено негово и обикновено се взима много бързо.

Глобал Консултинг ООД търси рисков капитал за своите клиенти както активно, така и пасивно. Чрез поместване на съвсем кратко рекламно съобщение от 250 думи за тяхния бизнес план в най-популярният, специализиран сайт в света за тези цели, фирмата ни достига бързо и ефективно до заинтересованите бизнес ангели. Срещу определена такса, съобщението се публикува в Интернет в продължение на 3 месеца, през което време то е предмет на внимание от страна на бизнес ангелите. При проявен интерес към даден проект, което в някои случаи може да стане и за 24 часа, изпращаме 5 страници резюме на проекта, което се предоставя директно на до 5 000 акредитирани фирми и бизнес ангели за преглед. За този втори етап се заплаща втора такса, като времето за престой на резюмето в определеното за целта место става 6 месеца. От този момент нататък, възможността за финансиране на дадения проект става много голяма.

Съществуват и две възможности за осигуряване на рисков капитал в страната. Чрез тях може да се осигурят между 50 000 и няколко милиона щ. дол. от фондове, базирани в страната.

Всички фирми, които имат добри инвестиционни проекти, но нямат разработен бизнес план за тях, могат да се обърнат към специализирана консултантска фирма за разработване на такъв план, включително и към Глобал Консултинг ООД. На неразработени от нашата фирма планове се прави експертиза, за да се установи до каква степен те съответстват на изискванията на международните финансови институции. Търсенето по-нататък на рисков капитал за съответния проект протича по описаните по-горе начини.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...