Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител

 Наивна струна теория     

      Според съвременните представи елементарните частици са енергийни едномерни трептящи структури подобно на струни с планкови размери, тоест 1.616255(18)Ч10−35 м. Тук ключова дума е енергийни, а не материални. При тези размери материята е илюзия. 

 Струните трептят в една плоскост , но тази плоскост може да се посуква в едната или другата посока.   Това трептене на струна може да се представи нагледно като хартиена лента с ширина колкото е амплитудата и дължина, дължината на страната. Дебелината на струната се онагледява с дебелината на хартиената лента и се приема за пренебрежимо малка или нула. 

       Дължината на струната може да се получи като умножи Пи по Де врху две по Ен. Където Пи е Лудолфовото число, Де е дължината на полупериода на трептене, а Ен е техния брой. Минималната дължина е един полупериод, тоест една вълна или едно отклонение от правата линия.

      Права линия или струна без движение и трептене не съществува. Правата линия е само проекция перпендикулярна на равнината на трептене. Тъй тази проекция на струната е два пъти дължината на струната делено на Пи. Двойката идва от формата на вълнобразната струна. Струната се завърта последователно на 180 градуса в едната и другата посока. 

    Съгласно струните теории струната може да трепти в 11 измерения без да се знае ни най-малко какво представляват измеренията по - големи от третото. До сега няма реално потвърждение за тяхното съществуване. Предположения за тяхното съществуване са в основата на математически модели за трептене на различни елементарни частици.

       Извод за другите измерения може да се направи като се открие закономерност в първите три измерения. Съществуват обвивки и вътрешни същности. Където обвивката е едно измерение по низка от вътрешната част. Примери: 

Окръжност-кръг и сфера кълбо. Вътрешната част е в резултат на последователите натрупване на обвивки започвайки от един център или точка. 

  A=C. D/2i

       Това е количествената зависимост между вътрешността A  и обвивката C. D е общия диаметър, а i е размерността на вътрешната част, за кръгът е 2 за кълбото е 3. 

       Ако заместим:

-За кръгът и окръжността се получава Pi. R. R=(Pi.D) .D/2.2 

-За кълбото и сферата се получава PI.R. R. R.4/3=(Pi.D.D) .D/2.3

 Където R=D/2

       Формула за обвивките C=Pi. D на степен  i. Където i e размерността на конкретната обвивка. Тя е с единица по малко от вътрешната част. Това означава окръжността няма площ, а само дължина и сферата няма обем, а само площ. 

     За първо измерение големината на обвивката е равна на Pi. Вътрешната част съгласно изведената по горе формула е равна Pi. D/2 и представлява вълнообразна линия. Външната част или обвивката са двете крайни полупериода с големини Pi/2, общо прави Pi. Погледнато в равнина перпендикулярна на равнината на трептене вътрешната част е равна на D, а обвивката са две точки. Това са двете представи за първо измерение в зависимост от гледната точка. 

     Обвивките нямат особени точки в тяхното си измерение. Всички нейни точки са равноправни и не различими една от друга. С това свойство може да се обясни квантовата свързаност на разстояние на две квантови частици. Те просто са част от една обща обвивка. 

    В по горното измерение на вътрешната част всички точки от обвивката са неопределени и особени. За това в тези измерения обвивките нямат количествено значение. 

      Съвременните представи за по големите измерения не вземат под внимание, че обвивките създават вътрешната част чрез последователното им натрупване. Също така обвивките са равноотдалечени  точки спрямо един център. Числото  Pi е символ на точка или нулево измерение от което се изграждат всички измерения. 

     Виждал съм други представи за количествено изразяване на измеренията, но са много по сложни. Мисля че малкото по размери е просто и постепенно с размерите се усложнява. Елементарните частици са проявление на по сложна структура на пространството. Частиците са флуктуация на време пространството. 

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, kidhit said:

Според съвременните представи елементарните частици са енергийни едномерни трептящи структури подобно на струни с планкови размери, тоест 1.616255(18)Ч10−35 м. Тук ключова дума е енергийни, а не материални. При тези размери материята е илюзия. 

Кое налага името "енергийни структури"? Какво налага отказване от "материални структури"? Изобщо, какъв смисъл се влага в комбинацията "структура" с определение "енергийна", след като енергията няма структура по определение?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Както си го постнал, бял текст на черен фон, е неприятно да се чете. То не че си струва, но все пак. И ако не си го писал ти е хубаво да посочиш източниците.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

                                      Уважаеми гости на форум Наука

     Предлагаме на вниманието Ви нашето обновено отворено писмо „Опитни установки, чрез които може да се открие етерен вятър. На основа на получените опитни резултати, с голяма степен на сигурност, може да се твърди, че Специалната теория на относителност е грешна.  

     Има и сензационна новина. Оказва се, че скоростта на етерния вятър, т.е. скоростта, с която Земята и Слънчевата система се движат в пространството е повече от 3000 км/сек, т.е. в пъти повече от 400÷600 км/сек, както се предполага сега от астрономите. Също така много повече от скоростта, която е определена в експеримента COBE на NASA.

    Ние сме готови да покажем нашите експерименти пред авторитетна комисия.

    Ние сме готови да окажем съдействие, ако други изследователи желаят сами да осъществят подобни експерименти.

    Ние сме готови, ако ни се окаже помощ, да създадем опитни установки, на база на електро-оптични модулатори, чрез които по-точно да се определи не само скоростта на етерния вятър, но и посоката, т.е. екваториалните координати, за движението на Земята.

 

     Линка на отвореното писмо:

Версия на английски:

https://drive.google.com/file/d/12C4d5NZH0ceLYRNbkN6zpj9SHfA1ScZO/view?usp=sharing

 

Версия на български:

https://drive.google.com/file/d/1b4kCrF0xRaYMQbKI_UE_u1MQPHMPM13B/view?usp=sharing

   Поздрав от fenfren

Обновен - Как да се открие етерен вятър.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 57 минути, fenfren said:

Има и сензационна новина. Оказва се, че скоростта на етерния вятър, т.е. скоростта, с която Земята и Слънчевата система се движат в пространството е повече от 3000 км/сек, т.е. в пъти повече от 400÷600 км/сек, както се предполага сега от астрономите. Също така много повече от скоростта, която е определена в експеримента COBE на NASA.

Как доказвате, че измервате "етерен вятър", а не някаква техническа нестабилност на сглобената схема? Примерно, имате ли втора независима установка, която да дава същите резултати по същото време както и първата, но на друго място? Тоест че ефектът е външен, а не свойство на самата схема?

Защото споменатите резултати са изключително съмнителни. Ако бяха верни, то в интерферометъра на Майкелсън и Морли линиите щяха да шават бодро и неудържимо.  И във всички други милиони вече проверки вашите резултати нямат място. Което налага да направите още много работа по доказване валидността на резултатите. Тоест какво всъщност мерите, не какво искате да мерите, това са различни неща.

И една забележка, данните от COBE и NASA не се отнасят за етерен вятър. Спътниците не мерят такава величина и резултатите им нямат никакво отношение към нея.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

 

Skaner каза

     Как доказвате, че измервате "етерен вятър", а не някаква техническа нестабилност на сглобената схема? Примерно, имате ли втора независима установка, която да дава същите резултати по същото време както и първата, но на друго място? Тоест че ефектът е външен, а не свойство на самата схема?

      Защото споменатите резултати са изключително съмнителни. Ако бяха верни, то в интерферометъра на Майкелсън и Морли линиите щяха да шават бодро и неудържимо.  И във всички други милиони вече

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

         Нашите доказателства са в нашите експерименти. Както е отбелязано ние сме готови да покажем нашите експерименти пред компетентна комисия.

      Ако прочетеш внимателно писмото ни, ще видиш, че ние задаваме ето този въпрос: Коя е фаталната грешка на Майкелсон? Готови сме за дискусия по така поставения въпрос.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, fenfren said:

Нашите доказателства са в нашите експерименти. Както е отбелязано ние сме готови да покажем нашите експерименти пред компетентна комисия.

Струва ми се, че нямате голям опит с методиката на физическите измервания...

Не е достатъчно само да сглобите нещо и да покажете, че то дава някакви числа. Много работа има между тези числа и доказването на работоспособността на апаратурата в смисъла на това което тя трябва да мери и с каква точност го мери, ниво и източници на шумове, да не изброявам..

Ето ви една истинска история. В средата на 19-ти век започва проучването за т.н. земни батерии.  Те са били главно галванични двойки, вкопани в земята. Един изобретател, не помня името му, успява да създаде в двора си такава батерия, даваща доста съществен ток който да му върши работа. И събрал много предприемачи, с цел да продаде изобретението си и да заработи нещо. Да, но се оказало, че възпроизведената по неговата схема батерия на друго място дава изключително незадоволителни резултати. После се оказало, че почвата в която той създал батерията си е част от някакво торфено находище, с подходяща влажност и минерален състав. Тоест апаратурата му може да работи само в единичен екземпляр на съответното място.

Та и въпросът с вашата установка - дали това което мери е външен (повторим) ефект или вътрешен дефект? Резултатите няма как да го докажат (а споменатите от вас силно навяват допълнително съмнение). Така че тук трябва да се приложи някаква методология, верифицираща експеримента ви. Преди да занимавате другите с него. Например ако се опитате да публикувате резултатите в някакво читаво списание, ще ви кажат горе долу същото, вероятно с по-вежлив тон.

Преди 22 минути, fenfren said:

Ако прочетеш внимателно писмото ни, ще видиш, че ние задаваме ето този въпрос: Коя е фаталната грешка на Майкелсон? Готови сме за дискусия по така поставения въпрос.

Прочел съм го, и не бих отказал такава дискусия. Даже по едно време имаше наченки на такава в този форум, но не срещнах разбиране и някаква аргументация...

Отворете нова тема, и да видим има ли фатални грешки в експеримента на Майкелсън и Морли.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, Gravity said:

Както си го постнал, бял текст на черен фон, е неприятно да се чете. То не че си струва, но все пак. И ако не си го писал ти е хубаво да посочиш източниците.

Аз съм го писал. Желателно е коментарите да са по същество, а не по формата на писане.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, kidhit said:

Аз съм го писал. Желателно е коментарите да са по същество, а не по формата на писане.

Желателно е авторът, който очаква коментари по същество, да не натрапва на четящите такава неуместна форма на писане.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 18.07.2022 г. at 21:08, scaner said:

Кое налага името "енергийни структури"? Какво налага отказване от "материални структури"?

Сканер, възможно ли е еднакви материални структури да имат различна енергия при едни и същи обстоятелства?

П.П. Под "материални структури" май трябва да разбираме нещо такова:

"Материалните структури се отнасят до конкретни обекти, които имат физическа същност. Всеки обект, независимо дали е естествен или изкуствен, има структура и тази структура гарантира реда и функционирането на частите от цялото."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Шпага said:

Сканер, възможно ли е еднакви материални структури да имат различна енергия при едни и същи обстоятелства?

П.П. Под "материални структури" май трябва да разбираме нещо такова:

"Материалните структури се отнасят до конкретни обекти, които имат физическа същност. Всеки обект, независимо дали е естествен или изкуствен, има структура и тази структура гарантира реда и функционирането на частите от цялото."

Зависи какво разбираш под "обстоятелства". Ако енергията не е част от обстоятелствата, да, може. Например структурата "атом" има различна енергия в нормално и възбудено състояние.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

   scaner каза      

Как доказвате, че измервате "етерен вятър", а не някаква техническа нестабилност на сглобената схема? Примерно, имате ли втора независима установка, която да дава същите резултати по същото време както и първата, но на друго място? Тоест че ефектът е външен, а не свойство на самата схема?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

     Да имам независима опитна установка, която измерва шумовете, т.е. външните влияния (температурните флуктуации, трептения, електромагнитни смущения и т.н). Може да се каже, че външните смущения са незначителни и могат да се пренебрегнат. При показване на нашия експеримент едновременно ще бъдат показвани, както основната, също така и независимата опитна установка, която измерва шума.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

scaner каза

Прочел съм го, и не бих отказал такава дискусия. Даже по едно време имаше наченки на такава в този форум, но не срещнах разбиране и някаква аргументация...

Отворете нова тема, и да видим има ли фатални грешки в експеримента на Майкелсън и Морли.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

     Да тази тема е изключително важна, но мисля, че за сега е рано за такава дискусия, предполагам обширна дискусия. Друга причина, че освен в отвореното писмо ние повдигаме тази тема и в една статия публикувана в списанието Galilean Electrodinamics (САЩ). Трябва да изчакаме да се натрупа интерес.

     За сведение ние имаме покана за участие на конференция организирана от Института по космически изследвания. Вероятно тогава ще засегнем и въпросите за недостатъците на експериментите от типа Майкелсон Морли. Например, освен въпросът за фаталната грешка ние виждаме и друг недостатък на този тип експерименти в използване на интерферометър с взаимно перпендикулярни рамена. Според нас за предпочитане е използване на интерферометър с успоредни рамена и ние имаме готовност да проведем такива експерименти.  Но за тази цел ни трябва лазерен източник на светлина с по-голяма дължина на кохерентност. За съжаление не можем да си купим такъв.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 44 минути, scaner said:

Зависи какво разбираш под "обстоятелства". Ако енергията не е част от обстоятелствата, да, може. Например структурата "атом" има различна енергия в нормално и възбудено състояние.

Добре, но при това положение понятието "енергийни структури" всъщност не е лишено от смисъл. Ето, защо да не приемем, че атомът, който е една материална структура, може да се прояви в две енергийни структури - едната, когато той е в нормално състояние, а другата - когато е във възбудено състояние🙄

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, fenfren said:

Да тази тема е изключително важна, но мисля, че за сега е рано за такава дискусия, предполагам обширна дискусия. Друга причина, че освен в отвореното писмо ние повдигаме тази тема и в една статия публикувана в списанието Galilean Electrodinamics (САЩ). Трябва да изчакаме да се натрупа интерес.

     За сведение ние имаме покана за участие на конференция организирана от Института по космически изследвания. Вероятно тогава ще засегнем и въпросите за недостатъците на експериментите от типа Майкелсон Морли. Например, освен въпросът за фаталната грешка ние виждаме и друг недостатък на този тип експерименти в използване на интерферометър с взаимно перпендикулярни рамена. Според нас за предпочитане е използване на интерферометър с успоредни рамена и ние имаме готовност да проведем такива експерименти.  Но за тази цел ни трябва лазерен източник на светлина с по-голяма дължина на кохерентност. За съжаление не можем да си купим такъв.

Не разбирам защо трябва да се чака каквото и да било, за да се обсъди един евентуален фиктивен или не проблем.

Какво ви спира тук пред публика да изложите вашето виждане за проблема, и да видим има ли или няма такова нещо? Тая част от науката не носи някаква секретност или ноу-хау, за да се държи в някаква тайна. От друга страна, колкото по-рано се проведе такава дискусия, токова повече възможности има за своевременно коригиране на някои невидяни проблеми, нали?

Какъв им е проблемът на интерферометрите с взаимно-перпендикулярни рамена? Те позволяват измерване с бяла светлина с много малка дължина на кохерентност, затова и са се появили исторически първи. Не знам дали знаете, но експериментът на Майкелсън-Морли е провеждан и във вакуум, така че и формулата на Френел няма отношение към него, не му е някакъв проблем. Затова и аз лично съм скептичен че сте намерили реални проблеми при постановката на Майкелсън и Морли.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, Шпага said:

Ето, защо да не приемем, че атомът, който е една материална структура, може да се прояви в две енергийни структури - едната, когато той е в нормално състояние, а другата - когато е във възбудено състояние🙄

Ами не е ли по-логично да се каже, че структурата "атом" може да е в различни енергетични състояния? Енергията е свързана със състоянието на структурата, не със самата структура.

Докато структурата има пространствено-времеви измерения, енергията е само безразмерна характеристика на такава структура. Затова и енергията сама по себе си не може да създава пространствено-времеви конструкции.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Шпага said:

Добре, но при това положение понятието "енергийни структури" всъщност не е лишено от смисъл. Ето, защо да не приемем, че атомът, който е една материална структура, може да се прояви в две енергийни структури - едната, когато той е в нормално състояние, а другата - когато е във възбудено състояние🙄

Преди време го показвахме това видео. Динамични структури на атом и съответната промяна на "енергийни" структури около него, вероятностно променящи се "места" за взаимодействия с електроните си. При достатъчно време за установяване на едно средно състояние по енергия - приблизително: обвивката може да се счита за "форма" на атом. ("Енергийни" структури - технически са еквипотенциалните повърхнини - обвивки с еднакъв потенциал😎)

...

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, scaner said:

Ами не е ли по-логично да се каже, че структурата "атом" може да е в различни енергетични състояния? Енергията е свързана със състоянието на структурата, не със самата структура.

"Енергетично състояние на структурата" е обобщено понятие за нещо, което се състои от отделни, свързани помежду си части. А всяка от тези отделни части може да е в различно енергетично състояние. В този смисъл различните енергетични състояния на отделните части от материалната структура всъщност образуват енергетична структура... или енергетични структури🙃

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, scaner said:

Не разбирам защо трябва да се чака каквото и да било, за да се обсъди един евентуален фиктивен или не проблем.

Какво ви спира тук пред публика да изложите вашето виждане за проблема, и да видим има ли или няма такова нещо?

Може би авторът търси само клакьори, а не такива опасни опоненти като теб. Подплаши човека от самото начало:hypnosis:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, Шпага said:

"Енергетично състояние на структурата" е обобщено понятие за нещо, което се състои от отделни, свързани помежду си части.

Това не е ли определение за материална структура? А енергетичното състояние е характеристика извън пространствените съотношения на отделните части, допълнително измерение към фазовото пространство например? Тогава можем да говорим и за пространствено разпределение на енергията, но това пак не става енергетична структура, а допълнителна характеристика на енергетичното състояние на материална структура.

Енергията е свойство на материята, материята е тази която прави структурите, а свойството "енергия" има проявление в тези структури - на места е повече, на места е по-малко, както и във времето. Вече ако добавим нови измерения към пространство-времето, превръщайки го например във фазовото пространство на квантовата механика, можем да създаваме математически абстракции за "енергийни структури". Но това е друга история.

Преди 22 минути, Шпага said:

Може би авторът търси само клакьори, а не такива опасни опоненти като теб. Подплаши човека от самото начало:hypnosis:

Не знам. Доколкото разбрах от написаното от авторите, според тях фатална грешка е, че Майкелсън не е отчел формулата на Френел в своят интерферометър. Но авторите не дават никаква оценка как (доколко) отчитането на тази формула би променило очакваните резултати, т.е. набеждаването на Майкелсън не е аргументирано количествено, а само е заявено.  А една такава оценка би принудила към много повече дисциплина  самите автори по отношение техните твърдения.

Също така ми прави впечатление, че авторите противопоставят тълкуванието на формулата на Френел според самият Френел и според Айнщайн, което е дълбоко погрешно и ги води до изкуствена "дилема" между двамата. А двете тълкувания съвпадат на практика. "Дилемата" в тълкуванията вероятно е свързана с някакъв аспект от разбирането на СТО, в случая за каква скорост на светлината става дума изобщо. А това в по-общ план не е добре.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 19.07.2022 г. at 17:02, fenfren said:

                                      Уважаеми гости на форум Наука

 

     Предлагаме на вниманието Ви нашето обновено отворено писмо „Опитни установки, чрез които може да се открие етерен вятър. На основа на получените опитни резултати, с голяма степен на сигурност, може да се твърди, че Специалната теория на относителност е грешна.  

 

     Има и сензационна новина. Оказва се, че скоростта на етерния вятър, т.е. скоростта, с която Земята и Слънчевата система се движат в пространството е повече от 3000 км/сек, т.е. в пъти повече от 400÷600 км/сек, както се предполага сега от астрономите. Също така много повече от скоростта, която е определена в експеримента COBE на NASA.

 

    Ние сме готови да покажем нашите експерименти пред авторитетна комисия.

 

    Ние сме готови да окажем съдействие, ако други изследователи желаят сами да осъществят подобни експерименти.

 

    Ние сме готови, ако ни се окаже помощ, да създадем опитни установки, на база на електро-оптични модулатори, чрез които по-точно да се определи не само скоростта на етерния вятър, но и посоката, т.е. екваториалните координати, за движението на Земята.

 

 

 

     Линка на отвореното писмо:

Версия на английски:

https://drive.google.com/file/d/12C4d5NZH0ceLYRNbkN6zpj9SHfA1ScZO/view?usp=sharing

 

Версия на български:

https://drive.google.com/file/d/1b4kCrF0xRaYMQbKI_UE_u1MQPHMPM13B/view?usp=sharing

 

   Поздрав от fenfren

 

Обновен - Как да се открие етерен вятър.pdf 620 kB · 4 изтегляния

Сигналът,  излъчен  от източника  на  светлина  1,  се  разделя  от  входящия  сплитер  3  в  две  рамена.  Когато  няма фазова разлика двата пристигащите сигнали в изходния сплитера 4 се рекомбинират и тъй като  са  кохерентни,  те  се  усилват.  Но  когато  има  фазова  разлика  между  пристигащите сигнали  сега  вече  те  са  в  противофаза  и  се  рекомбинират  така,  че  в  известна  част  или цялата оптична мощност се губи, защото сигналите интерферират деструктивно, т.е. ако фазовата разлика е 180 градуса, изходният сигнал трябва да е минимален.

 Няма такова нещо при светлината, това автоматично нарушава закона за запазване на енергията, а той е фундаментален. Деструктивната интерференция е факт само за механични въли (примерно вълни върху водна повърхност). При светлината, квантите енергия (наричани фотони), се преразпределят по екрана, образувайки интерференчни максимуми или минимуми, но нито един фотон не се губи (което е различно от механичните вълни).

 

 Но ако фазова разлика няма, светлината ще премине с много малки загуби. Следователно хибридния на Мах-Зеддер интерферометъра преобразува промяната на фазата в промяна на амплитудата на  изходния  сигнал,  която  промяна  може  да  се  регистрира  от  измерителя  на  оптична мощност 2.

И при нулева фазова разлика и при всякаква друга фазова разлика, всички фотони, преминаващи през поселдния сплитер не изчезват, но обикновено той има два изхода (при вас 2-ри изход изобщо липсва), а съответно фазовата разлика определа фотоните от кой изхот ще „излезнат“.

 

Ако все пак, измервате някаква промяна на мощността в приемника, то това се дължи на шум от технически характер, но все пак е похвално, че се предлагат и извършват експерименти.

 

И ще завърша с думите на А. Айнщайн.

„Всичко започва и завършва с експеримента.“

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, baiGANIO said:

Няма такова нещо при светлината, това автоматично нарушава закона за запазване на енергията, а той е фундаментален. Деструктивната интерференция е факт само за механични въли (примерно вълни върху водна повърхност). При светлината, квантите енергия (наричани фотони), се преразпределят по екрана, образувайки интерференчни максимуми или минимуми, но нито един фотон не се губи (което е различно от механичните вълни).

Не си внимавал в картинката. Хората ползват интерферометър на Мах-Зендер, който има два изхода - ако на единият интерференцията е с нулева амплитуда, на другият ще е с максимална, така че ЗЗЕ не се нарушава. Тях ги интересува само единият изход и говорят и мерят само за него, затова не си разбрал.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, scaner said:

Не си внимавал в картинката. Хората ползват интерферометър на Мах-Зендер, който има два изхода - ако на единият интерференцията е с нулева амплитуда, на другият ще е с максимална, така че ЗЗЕ не се нарушава. Тях ги интересува само единият изход и говорят и мерят само за него, затова не си разбрал.

 

 

Хайде стига с твоите палячовщини. Не виждаш ли какво съм им писал по рано.

"И при нулева фазова разлика и при всякаква друга фазова разлика, всички фотони, преминаващи през поселдния сплитер не изчезват, но обикновено той има два изхода (при вас 2-ри изход изобщо липсва), а съответно фазовата разлика определа фотоните от кой изход ще „излезнат“. "

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, baiGANIO said:

"И при нулева фазова разлика и при всякаква друга фазова разлика, всички фотони, преминаващи през поселдния сплитер не изчезват, но обикновено той има два изхода (при вас 2-ри изход изобщо липсва), а съответно фазовата разлика определа фотоните от кой изход ще „излезнат“. "

Вторият изход не е нарисуван, защото не е интересен какво минава там. Всичко е точно като идея, съвсем друг е въпросът как са свързали нещата за да получат такъв шум.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 часа, scaner said:

Вторият изход не е нарисуван, ...........

 

Браво велико заключение, нямам думи. Е .... що си мислиш, че на всяка палячовщина трябва да ти се обръща внимание.

Задал съм въпроси към авторите, ако отговорят (както и те предлагат да отговарят в поста си), добре.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

     Първо искам да се извиня, че се намесвам не на место във Вашата дискусия.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

scaner каза

      Не разбирам защо трябва да се чака каквото и да било, за да се обсъди един евентуален фиктивен или не проблем.

     Какво ви спира тук пред публика да изложите вашето виждане за проблема, и да видим има ли, или няма такова нещо? Тая част от науката не носи някаква секретност или ноу-хау, за да се държи в някаква тайна. От друга страна, колкото по-рано се проведе такава дискусия, токова повече възможности има за своевременно коригиране на някои невидяни проблеми, нали?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

      Според нас фаталната грешка на Майкелсон е толкова очевидна, както може да се каже ще избоде очите, ето защо се учудваме, как в продължение на толкова много години тя е останала незабелязана. Иска ни се да подскажем но за сега се въздаъжаме. Надяваме се нашия въпрос да предизвика интерес и ще се радваме ако някои друг се досети за какво става въпрос. Няма нужда да се бърза.

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

baiGANIO каза

   Няма такова нещо при светлината, това автоматично нарушава закона за запазване на енергията, а той е фундаментален. Деструктивната интерференция е факт само за механични въли (примерно вълни върху водна повърхност). При светлината, квантите енергия (наричани фотони), се преразпределят по екрана, образувайки интерференчни максимуми или минимуми, но нито един фотон не се губи (което е различно от механичните вълни).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

     За сведение нашите експерименти показват съвсем друго. Например, когато пропуснем светлина само по едното рамо на интерферометъра, в измерителя на оптична мощност се измерва сигнал около 20 μW и с течение на времето тази стойност остава почти постоянна. Същото се получава и когато светлината се пропуска по другото рамо. Но когато светлината преминава едновременно през двете рамена на интерферометъра, сигнала в измерителя на оптична мощност започва да се променя непрекъснато, като с течение на времето се измерват сигнали по-малки от 14 μW до такива повече от 70 μW. Става въпрос за експериментите с хибриден Мах-Зендер интерферометър. При експериментите ни, с последния Мах-Зендер интерферометър се измерва сигнали в отношение минимум/максимум 1:100, например измерен минимален сигнал 1,5 μW и максимален такъв повече от 150 μW.

Link to comment
Share on other sites

 • Last roman changed the title to Струнна теория

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...