Отиди на
Форум "Наука"

Да поговорим за власите и протомолдавците


Recommended Posts

 • Потребители

Ще започна темата с едно любопитно сведение от Теофан изповедник, които разказва случая как при един византийски поход и при едно нощно нападение срещу аварите, един аварин извикал на мулето си "на неговия диалект" "тарна, фратаре", което било разбрано погрешно от византийските войници като "спасявайте се, бягайте братя," и това погрешно разбиране довело до объркване и отстъпление на византийците.. В случая - думата "тарна" -като аварска дума не може да бъде разчетено еднозначно - поради битуващите взаимоотричащи се тези за произхода на европейските авари (вархонити, "хуни", тюркоезични или монголоезични juan-juan, и дори манждуроезични хора..), но разчитането на латинската дума "братко /фратаре" в обръщението към мулето не изглежда нелогично.. Може би,.. с това встъпление преминах към втората част от описанието на темата, което за мен всъщност има по-голяма степен на важност в дискусията..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Отваряме речника Lesicon románescu-látinescu-ungurescu-nemțescu От Petru Maior:

Дума на romanescu – транскрипция на latinescu /термини от речника/

ЦЪРНЪ /romanescu/ - TERNA /latinescu/

ТЪРНАВЪ /romanescu/ - TERNAVA /latinescu/

Думата “ТЪРНА” е интересна. Имаме я използвана в различно време в:

- Търново /столица на средновековна България/,

- Търнава /град в дн. Словакия, бивша Галицка Русъ, първо използвано такова име за града е от 1211 г. – Йоан Асен ІІ е най-вероятно там в този период. Без да търсиме връзка, просто съвпадение/,

- Търну-Северин /град в дн. Румъния/ - кога града получава добавката Търну?,

- Търна - сестра на Стефан Караджа, рода им е преселен в ср. на ХІХ век от Странджа в Добруджа.

Принципно за първи път чувам термина “ПРОТОМОЛДАВЦИ”. Всъщност до ХІХ в. са протомолдавци, а след това стават молдавци, така ли? Докато при власите няма прото и са такива от VІІ-ХІХ век? Много интересно разграничение!

Правилно ли те разбрах, че "разчитането на латинската дума "братко /фратаре" в обръщението към мулето не изглежда нелогично.." - в смисъл че е напълно логично един аварин да се обърне към мулето си "братко"!? Ако е казал: "Църну, Вратаре" - "ЧЕРНЬО, ВРАТАТА", ЧЕРНЬО /името на магарето/ айде към ВРАТАТА /в конюшната/? Какво правим тогава?...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Отваряме речника Lesicon romбnescu-lбtinescu-ungurescu-nemțescu От Petru Maior:

Дума на romanescu – транскрипция на latinescu /термини от речника/

ЦЪРНЪ /romanescu/ - TERNA /latinescu/

ТЪРНАВЪ /romanescu/ - TERNAVA /latinescu/

Думата ”ТЪРНА” е интересна. Имаме я използвана в различно време в:

- Търново /столица на средновековна България/,

- Търнава /град в дн. Словакия, бивша Галицка Русъ, първо използвано такова име за града е от 1211 г. – Йоан Асен ІІ е най-вероятно там в този период. Без да търсиме връзка, просто съвпадение/,

- Търну-Северин /град в дн. Румъния/ - кога града получава добавката Търну?,

- Търна - сестра на Стефан Караджа, рода им е преселен в ср. на ХІХ век от Странджа в Добруджа.

Принципно за първи път чувам термина ”ПРОТОМОЛДАВЦИ”. Всъщност до ХІХ в. са протомолдавци, а след това стават молдавци, така ли? Докато при власите няма прото и са такива от VІІ-ХІХ век? Много интересно разграничение!

Относно прото-власите: Власи е екзоним за латиноговорящото население на Източна Европа, име с което другите наричат латиноговорящите /както шваби и немци са имена името с което съседите наричат германците, без самите те да се наричат така/.. Така след като не знам как са се наричали предците на тези хора сами - използвам представката прото- (първо-) власите..

Относно прото-молдавците - тук произходът на името Молдова е неясен. Може да произлиза от река Молдова, "Молда" (което е на-вероятно с германски корен), но аз лично няма не намирам никакви източници за това как са се наричали предците на молдавците в ..7 век и по късно

Ако не ти харесват тези наименования- използвай пра-власи и пра-молдовци, /което е същото/, или името с което са се наричали те (като покажеш източниците за това*).

*Само не ми говори, моля, за балхи, защото Българското име няма нищо общо с Балх или Власите, тъй като "Балхара" е арабското средновековно име на Бактрия, а с екзонима "Власи" се нарича латиноговорящото население...Името на българите е познато най-рано в китайските източници като "боло" (боло-дзе) /според някои от тюркистите - като "бугу" (днешни беркути)/, в арменските източници се среща и като "бушки", "булхи", "булхгари", "-болхгар, -блкар", в персийскиите - като бур(д)жан, в арабските като "баланг(дж)ар", а като генонимно име (Българите на Вананд, Ванадовите българи) е познато като "внъндур-болгар", "в-н-н-т-р", "вененетри", "уногондури", и .."нандор".. Т.е ако беше написал че има унгарски текстове на български - можеше да ме заинтригуваш :)

Nбndorfehйrvбr означвава буквално "Нандорския бял град, Белия град на Нандор"/също Алба Булгарикум, или..Белград/.

"Търно", "Тарно", "Турно" , "Търново" е една интересна дума, която вероятно е навлезнала в българския език от езика на Аспаруховите българи (Думата определено няма славянски паралели):

http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITS...LG-TOPONIMI.htm

"38)......Вероятно Търново е свързано също с кула, връх. Етимологични паралели: В ирландски toirnichte – високо място, tъr - кула. /EDGL/ В тох./б/ tarne – връх, връх на гланата /теме, съхранило се и в язгулемски tern/, високо, trenk – поддържаща греда, в хотаносакски tāra, trenk – подпора, стълб, греда, в таджикски tarnow – водоскочна тръба, улук. Тохарското понятие според Д.Адамс е аналогично на хетското tarna – връх, теме. От тохарски е заето в протомонголски *teriγьn, teri'un – теме и тунгусоманчжурски *tiru – възглавница. В персийски tarā, turā – висока стена. В лидийски tro – скалист връх. В пехлеви tēr, сариколски ter, хуфски, рушански, ягнобски, вахански tor, кюрдски dкr, пущунски tār, талишки, гилянски ter, персийски tar, шугнанскиски, рушански, хуфски tōr, кховарски toren – връх, височина. /ИС-ПРС/,/ВС-ИИКК-КПАБЗ,стр.278/,/VS-ETD/ В кюрдски tawer – скала. Също в чувашки tara – връх. В английски tor – скалист връх. Можем да посочим сходните, старофренското tur, латинското turris, немското turm, английското tower – кула..."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
"Търно", "Тарно", "Турно" , "Търново" е една интересна дума, която вероятно е навлезнала в българския език от езика на Аспаруховите българи

Според Lesicon románescu-látinescu-ungurescu-nemțescu на Petru Maior думите ЦЪРНЪ и ТЪРНАВЪ са думи на romanescu език :!!!:

nik1, твоите съждения за български характер на думите граничат с шовинизма. А както е казал мъдреца: "/шовинизъм е когато се отнасяш с пренебрежение към историята и културата на друг народ, или му отричаш правото да има такава/"..

Друг е въпроса, че Петру Майор използва за основа на своя речник, друг такъв написан от С.Клайн със заглавие "Dictionario VALACHICO-LATINUM". Но все пак, понеже valachico и romanescu е едно и също, така че не е проблем. Проблем бяха твоите дръзки слова /verbum/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според Lesicon romбnescu-lбtinescu-ungurescu-nemțescu на Petru Maior думите ЦЪРНЪ и ТЪРНАВЪ са думи на romanescu език :!!!:

nik1, твоите съждения за български характер на думите граничат с шовинизма. А както е казал мъдреца: "/шовинизъм е когато се отнасяш с пренебрежение към историята и културата на друг народ, или му отричаш правото да има такава/"..

Друг е въпроса, че Петру Майор използва за основа на своя речник, друг такъв написан от С.Клайн със заглавие "Dictionario VALACHICO-LATINUM". Но все пак, понеже valachico и romanescu е едно и също, така че не е проблем. Проблем бяха твоите дръзки слова /verbum/

Не, Иванко, тезата че "Търново" е дума която е навлезнала от езика на Аспаруховите българи е напълно подкрепена теза в етимологично-сравнително отношение, за разлика от твоята хипотеза - в която ти не изследва източниците за произхода на името "Власи" , източници, които всеки човек занимващ се с изследвания и "разследания" (това преведено на гръцки - значи История) би направил..

Сега ще отречеш ли че Власи е екзоним с които се назовават Латиноговорящите в Източна Европа? Ако го отречеш (може и да го отречеш) как ще обясниш че с "Власи" са наричани дако-романците, ароманите (Armгnji, Armin and Rrгmгnji - в техния си език), Меглено-романите (vlaheshte);Истро-романите (Rumвri and Rumкri)?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Както се знаеше от социалистическо модернистичното време , брачата ръмънещи произвеждаха супер модерните за 80-те години марки коли "ДАЧИЯ .

Тази кола трябваше да напомня величието на старите народи , населявали земята на днешната измислена държава Ръмъния .

Апропо ,както виждаме "К" -то в тази дума ,на ръмънски и на ''славянски'' се изговаря ,като Ч , и преди 2000 и сега .

Но имат ли мазните елини или латинците знак ,който да изразява , този характерен звук "Ч" ??? НЕ ,НЕ И НЕ!!!

тъе са съвършенно лишени от възможността за изписване на този знак , както се изговаря .

Дачо - тракийския език бил изчезнал ,но от него били запазени само няколко думички и топонима , които уж ни давали най-обща представа ,че населението е изчезнало и е било анихилирано от населението ,което обитава по-късно тези земи .

В съвременната лингвистика е разпространено схващането, че днешният

албански език е наследник на древния тракийски или дако-мизийски

език. Този възглед е прокаран в родните научни среди от известния

български лингвист проф. Владимир Георгиев.

Има един кратък надпис, намерен в 1926 год. в Уюджик (Uyucik),

погранична област между някогашните Мизия и Фригия, правилно

определен от неговите издатели Кокс и Камерон като мизийски.

Надписът се състои от 7 реда и се датира с голяма вероятност от IV/III в.

пр. н.е. Той е силно повреден и се чете трудно; все пак тук се четат две

думи, които са важни за определение на положението на мизийския език.

Това са думите braterais patrizi, в които ясно личат индоевропейските

думи *bhrātēr „брат" и *p0tēr „баща". Първата дума brateraiś е в дат.-

инстр. мн. ч. от oснова на -о-: миз. bratera- съответствува добре на

стбълг. братръ „брат" [Значи имаме епиграфски данни за връзка

между мизийския и старобългарския език. Защо тогава българският

език да не е наследник на мизийския?] от ие. *bhrātro- (основа на -о-);

относно окончанието ср. лит. vilkаιs от vilkas „вълк”.

Втората дума patrizi съответствува на гρ. πατράσι и стинд. pitr*s*u от гр.

πατήρ и стинд. pitā: -rl- от ие. е характерно за албански, а преходът s>z

между гласни се среща често в тракийски. Обаче тая интерпретация не

може да се смята за напълно сигурна: braterais patrizi може да се тълкува

и като = гр. φράτραις πάτρισι дат. пад. мн. ч, oтoт *φράτρα = йон. Φρήτρη,

атт. φρατρία „фратрия" и πατρίς „отечество".

Друго съображение, че албански е продължение на мизийски, е

следното. В два надписа се среща името ;ιερνης, Diernа [6]. Единият

надпис (Βειθυς

ιερνιος) е намерен при Глава-Панега (Северозападна

България); на другия ([D]ierna Maesiacus) ясно е посочено, че Dierna е

мизиец. Тълкуването на това име е лесно, тъй като то е идентично с

местното име Dierna,

ίερνα (Ptol., II в. от н. е.), Tierna, statio Tsiernensis

(надпис от 157 год. от н.е.), coloniaZernensis, Zernae, Ζερνης.

Това е названието на селище на левия бряг на Дунав при устието на

сегашната река Черна (сега гр. Oршова в Югозападна Румъния).

Ясно е, че Tierna (Dierna), Tsierna-, Zerna- произхожда от ие. *k(w)ersnā

„черна" и съответствува на днeшното славянско название на реката

Черна : k(w) пред е се е палатализирало и след това е преминало в

африката (а по-късно и в спирант; или неточно предаване на африката?):

k'>t' (Tierna)>ć (Tsierna). Следователно местното име Tierna, Tsiern-,

Zern- e = бълг. Черна, а личното име Dierna,

ιερνης е = бълг. Черню.

През 2002год . предишния папа подари една частица от мощи на мъченика ДАСИЙ .Той е войник от град Силистра . Значи на този местен човек латинците му изписват името като Дасий или Дакий ,но както виждаме , то е Дачий или п-просто казано ДАЧО , име което не произхожда от съкратеното наименование на Йордан ,а именно от племенното наименование на неговото племе.

Значи черното си е черно и на тракийски , " Дачо си кара колата Дачия " и така нататък ,питам къде са латинците и защо след като на тях са нападнали салвяните , имаме превод на съвременните наименования на топонимите в Ръмъния от славянски на латински ,а никога не е констатирано ,славянското заличаване на предишни априорни ''влашки'' топоними .

Апропо пак идваме до кокошката и яйцето , ЛАТИНЦИТЕ ли са първи обитатели на ДАЧИЯ или ''славяните '' .

Отоговара както на логическата загадка ,така и на Дачите го е дал летописеца НЕСТОР ,който казва ,че не славяните са нападнали римляните ,а обратното ,оставям на вас да се досетите ,кои са тези славяни ......????

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

nik1,

Коректното всъщност е, че войникът е бил ромейски и е извикал "на бащиният си език: торна, торна, фратре", но не на мулето, а на другаря си.

Без съмнение:

- фратре(=брат) и идва от лат. frater

- торна (=обърни, извърти, изсипи, сложи на друга страна, пр.) от лат. tornare.

Другото са небивалици Иванковски, породени от "диагоналното"(sic) четене на даденият му от мен "Будски лексикон".

Четенето друго не може и да бъде, защото Иванко не владее нито един от 4-те езика.

Че "цар(ъ)нъ" означава "пръст, кал, земя" е естествено неприемливо за пан-българският ни експерт.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Отваряме речника Lesicon romбnescu-lбtinescu-ungurescu-nemțescu От Petru Maior:

Дума на romanescu – транскрипция на latinescu /термини от речника/

ЦЪРНЪ /romanescu/ - TERNA /latinescu/

ТЪРНАВЪ /romanescu/ - TERNAVA /latinescu/

Думата ”ТЪРНА” е интересна. Имаме я използвана в различно време в:

- Търново /столица на средновековна България/,

- Търнава /град в дн. Словакия, бивша Галицка Русъ, първо използвано такова име за града е от 1211 г. – Йоан Асен ІІ е най-вероятно там в този период. Без да търсиме връзка, просто съвпадение/,

- Търну-Северин /град в дн. Румъния/ - кога града получава добавката Търну?,

- Търна - сестра на Стефан Караджа, рода им е преселен в ср. на ХІХ век от Странджа в Добруджа.

Принципно за първи път чувам термина ”ПРОТОМОЛДАВЦИ”. Всъщност до ХІХ в. са протомолдавци, а след това стават молдавци, така ли? Докато при власите няма прото и са такива от VІІ-ХІХ век? Много интересно разграничение!

Правилно ли те разбрах, че "разчитането на латинската дума "братко /фратаре" в обръщението към мулето не изглежда нелогично.." - в смисъл че е напълно логично един аварин да се обърне към мулето си "братко"!? Ако е казал: "Църну, Вратаре" - "ЧЕРНЬО, ВРАТАТА", ЧЕРНЬО /името на магарето/ айде към ВРАТАТА /в конюшната/? Какво правим тогава?...

"Правилно ли те разбрах, че "разчитането на латинската дума "братко /фратаре" в обръщението към мулето не изглежда нелогично.." - в смисъл че е напълно логично един аварин да се обърне към мулето си "братко"!? "

"Брат" се изговаря със начално "ф".. само в романските езици /от всички ИЕ езици/ - в латински, италиански, френски, ромънски...Логично е "Аваринът" да е бил е пра-влах, т.е латиноговорящ, поданник на Аварския Каган /вероятно знаеш къде се е намирал Аварския Каганат, но ако си забравил къде - ето една приблизителна карта на Балканите за около 600-та година http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkans.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
nik1,

Коректното всъщност е, че войникът е бил ромейски и е извикал "на бащиният си език: торна, торна, фратре", но не на мулето, а на другаря си.

Без съмнение:

- фратре(=брат) и идва от лат. frater

- торна (=обърни, извърти, изсипи, сложи на друга страна, пр.) от лат. tornare.

Другото са небивалици Иванковски, породени от "диагоналното"(sic) четене на даденият му от мен "Будски лексикон".

Четенето друго не може и да бъде, защото Иванко не владее нито един от 4-те езика.

Че "цар(ъ)нъ" означава "пръст, кал, земя" е естествено неприемливо за пан-българският ни експерт.

В това тълкуване (статия), което съм чел, всъщност се приема, че водачът, който казва на собственика на мулето "торна, торна, фратре" не е от ромейските войници, а от аварските, т.е мулето е на аварите, а ромейските войници чувайки познат за тях израз - започват да бягат. Виждайки това, или изпадайки в страх започват да бягат и Аварите....Не е ясно казано от Теофан чие е мулето - и поради тази причина явно авторът на статията е приел и предствил това виждане..

Това е извадката от хронографията на Теофан със споменатия случай:

..На следующий день каган, заняв переправы (через реку), отрезал Касту отступление. Тогда войско пошло вразброд, и каждый, сколько было силы,. искал спасения в бегстве через лес. Некоторые были пойманы варварами и показали, где скрывался Каст; авары живым взяли в плен и Каста, ликовали и веселились. Каган после этого направился к югу, прошел через. Фракию и по дошел к «Длинным стенам». Коментиол, скрывавшийся в лесах Гемуса, вышел оттуда вместе с Мартином и застал кагана совершенно неготовым к битве, так как множество варваров рассеялось по Фракии. Коментиол подступил к кагану в первую стражу ночи и имел в своих руках. отличное средство поправить дела, если бы только какая-то злая судьба не испортила его предприятия. С одного лошака упал вьюк: погонщик, поправляя вьюк, закричал хозяину лошака на родном наречии: торна, торна, фратре! Хозяин лошака не слышал этого крика, но солдаты слышали и, думая, что на них напали враги, обратились в бегство, крича множеством голосов: торна, торна! (т. е. воротись, воротись!). Каган, с своей стороны, объятый великим страхом, также бежал, как конь без узды. И можно было видеть, что авары и римляне бежали друг от друга, и никто не преследовал. Каган, впрочем, собрав силы, снова осадил Апирию..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не, Иванко, тезата че "Търново" е дума която е навлезнала от езика на Аспаруховите българи е напълно подкрепена теза в етимологично-сравнително отношение, за разлика от твоята хипотеза - в която ти не изследва източниците за произхода на името "Власи" , източници, които всеки човек занимващ се с изследвания и "разследания" (това преведено на гръцки - значи История) би направил..

Сега ще отречеш ли че Власи е екзоним с които се назовават Латиноговорящите в Източна Европа? Ако го отречеш (може и да го отречеш) как ще обясниш че с "Власи" са наричани дако-романците, ароманите (Armгnji, Armin and Rrгmгnji - в техния си език), Меглено-романите (vlaheshte);Истро-романите (Rumвri and Rumкri)?

За прабългарския произход на името Търново писа още навремето тюркологът проф. Емил Боев, който обаче изведе името от чувашкото търън "владетел, цар" (или нещо ото този род) и с оглед на това той се спря върху традиционната формура Търновград-Царевград. Но чувашкото търън най-вероятно е от тохарски произход.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
През 2002год . предишния папа подари една частица от мощи на мъченика ДАСИЙ .Той е войник от град Силистра . Значи на този местен човек латинците му изписват името като Дасий или Дакий ,но както виждаме , то е Дачий или п-просто казано ДАЧО , име което не произхожда от съкратеното наименование на Йордан ,а именно от племенното наименование на неговото племе.

:doh:

Дазий се пише Dasius и няма нищо общо с даките, дачите и Дакия (Dacia)

:doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Както и Максимин Дайа /Maximinus Daia/. :bigwink:

Максимин Дайа нямаше ли и вариант Максимин Даза?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Maksimin Daka си е дак , Дасий със s или със c ще бъде написано също няма значение , по-важното е , че славяните са идентични с дачите .

Аеций , ДАЯ го пишат марксистко-ленинистките шаблонаджии , ти към тях ли ни прикрепяш ???

Алергията към всичко българско не е от вчера.

. В ”Църковни летописи” на Цезар

Бароний може да се прочете, че император Галерий бил роден в Героика. Къде е това?

Няма карта, на която може да бъде намерено такова място. От други източници

научаваме, че Галерий е роден в Сердика, днешна София.

Словослагателят на книгата вероятно е получил замазано копие и е отпечатал каквото

му се е сторило, че е разчел, а именно Героика. Ами коректора? Щеше ли той да

допусне подобна грешка, ако Галерий не беше тракиец (българин), а, да речем,

римлянин или грък, или просто йезуитски сановник?

Това го потвърждава и Юлиан Отстъпник - този цитат хубаво си го набийте ще ви го анбивам докато не го анализарете и не дадете адекватен отговор .

Юлиан Отсъпник е племенник на Константин Велики ,но от първата му жена , която е сестра на Максенций ,син на Максимиан .

Ако ще Уорлорд да закрие и 50 теми .и накрая може да ме изтъ-бани .

"Това всъщност е търговския център на мизите , панонците и италианците ,които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани ,струва ми се , HENETI , в наши дни , въпреки ,че ринляните владеят техните градове , те са запазили първото си име с маловажна добавка на една буква в началото на думата , тя се представя от уникален символ , който те наричат "OU'' и който те често ползват вместо "BETA" , произлизащ ,както си мисля от специфичното придихание на техния език ."

ЮЛИАН , който е писал на гръцки , тук посочва , че думата , която гърците произнасяли като "HENETI" е била произнасяна от местните жители като "VENETI".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
За прабългарския произход на името Търново писа още навремето тюркологът проф. Емил Боев, който обаче изведе името от чувашкото търън "владетел, цар" (или нещо ото този род) и с оглед на това той се спря върху традиционната формура Търновград-Царевград. Но чувашкото търън най-вероятно е от тохарски произход.

На мен това ми е ясно и няма нужда да бъда убеждаван. Просто в този лексикон ромънеска-латинеска /1825г./, пише че думата е ромънеска. Ник1 тръгна да оспорва идентитета на тази ромънеска дума и народа, което за него в други случаи е крещащ шовинизъм. Май не разбра смисъла на поста и намека ми... :) Бях сигурен, че ще схване, но уви.

Думата е българска, разбира се и я ползват тогавашните българи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Maksimin Daka си е дак , Дасий със s или със c ще бъде написано също няма значение , по-важното е , че славяните са идентични с дачите .

Аеций , ДАЯ го пишат марксистко-ленинистките шаблонаджии , ти към тях ли ни прикрепяш ???

Алергията към всичко българско не е от вчера.

. В ”Църковни летописи” на Цезар

Бароний може да се прочете, че император Галерий бил роден в Героика. Къде е това?

Няма карта, на която може да бъде намерено такова място. От други източници

научаваме, че Галерий е роден в Сердика, днешна София.

Словослагателят на книгата вероятно е получил замазано копие и е отпечатал каквото

му се е сторило, че е разчел, а именно Героика. Ами коректора? Щеше ли той да

допусне подобна грешка, ако Галерий не беше тракиец (българин), а, да речем,

римлянин или грък, или просто йезуитски сановник?

Това го потвърждава и Юлиан Отстъпник - този цитат хубаво си го набийте ще ви го анбивам докато не го анализарете и не дадете адекватен отговор .

Юлиан Отсъпник е племенник на Константин Велики ,но от първата му жена , която е сестра на Максенций ,син на Максимиан .

Ако ще Уорлорд да закрие и 50 теми .и накрая може да ме изтъ-бани .

"Това всъщност е търговския център на мизите , панонците и италианците ,които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани ,струва ми се , HENETI , в наши дни , въпреки ,че ринляните владеят техните градове , те са запазили първото си име с маловажна добавка на една буква в началото на думата , тя се представя от уникален символ , който те наричат "OU'' и който те често ползват вместо "BETA" , произлизащ ,както си мисля от специфичното придихание на техния език ."

ЮЛИАН , който е писал на гръцки , тук посочва , че думата , която гърците произнасяли като "HENETI" е била произнасяна от местните жители като "VENETI".

"Maksimin Daka си е дак , Дасий със s или със c ще бъде написано също няма значение , по-важното е , че славяните са идентични с дачите "

Това че "славяните били идентични с дачите" са Тъпизми..и Инфантилски Идиотизми..

тракиец (българин), а, да речем,

римлянин или грък, или просто йезуитски сановник?

100 пъти помолихме и казахме да не се пише нищо лично!!!!!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Максимин Дайа нямаше ли и вариант Максимин Даза?

Има, ама не е верен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

На мен това ми е ясно и няма нужда да бъда убеждаван. Просто в този лексикон ромънеска-латинеска /1825г./, пише че думата е ромънеска. Ник1 тръгна да оспорва идентитета на тази ромънеска дума и народа, което за него в други случаи е крещащ шовинизъм. Май не разбра смисъла на поста и намека ми... :) Бях сигурен, че ще схване, но уви.

Думата е българска, разбира се и я ползват тогавашните българи.

"Ник1 тръгна да оспорва идентитета на тази ромънеска дума и народа"

Я ми посочи къде съм отричал идентитета на народа

Думата не е ромънска както ти обясниха вече, защото по ромънски думата "цар(ъ)нъ" означава "пръст, кал, земя", а по български - търн - "кула" и "кошер".. Пак ще обясня защо според мен постовете ти са шовинистични: защото отричаш, без да си направил изследване върху власите, съществуването на власите като отделен народ от българския, с друг произход и друга култура..Ще ти повторя, че тезата че "Търново" е свързано с "връх" не е моя, а се изказва поне от двама иследователи..

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
"Ник1 тръгна да оспорва идентитета на тази ромънеска дума и народа"

Моля? Ти май си падаш лъжец и демагог?

Думата не е ромънска както ти обясниха вече, защото по ромънски думата значи "земя, пръст", а по български "кула или кошер"

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5550&st=400 - твой пост от 6,30 ч., 29.01.2009 г. - Аз ти казвам, че Петър Майер /Петру Майор/ е определил думата като "ромънска". Ти испорваш това. Значи по думите ти от оня пост си шовинист, бугарски шовинист. Аз съм такъв за друга дума, от която според теб пада в небитието идентитета на цял един народ и затова съм шовинист.

Не давай квалификации за другите. Върши си работата и не пиши в сериозни теми, лични нападки и безсмислени политически - ами ако е така историята, тогава еди кой си еди какво си щал да претендира, затова да не навлизаме в тази тематика и т.н. За политика, политически доктрини и съвремие има други подраздели на форума.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Maksimin Daka си е дак , Дасий със s или със c ще бъде написано също няма значение , по-важното е , че славяните са идентични с дачите .

Аеций , ДАЯ го пишат марксистко-ленинистките шаблонаджии , ти към тях ли ни прикрепяш ???

родителите му по майчина линия са с дакийски произход, но това не значи, че е непременно дак.

Иначе за майка му и чичо му - Галерий, пише че са от Сердика, потомци на избягали от изоставената Дакия романизирани селяни, които явно не се кефили на 'готските освободители' и предпочели цивилизования живот в империята. :happy:

И определено нее 'Дака', 'Даза', 'Боза' и пр. словестни еквилибристики.

Ето ти една марксистко-ленинистка монетка от 4 в.:

755170.jpg

Всъщност 'Дая' е прякор. Максимин II му е официалната титулатура, иначе пълното му име е Gaius Galerius Valerius Maximinus.

http://www.roman-empire.net/decline/maximinus-II.html

За славяни, че са родствени с даките, и аз съм склонен да го приема, но засега отсъстват конкретни доказателства за това.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пиша отново -

Славяните /венетите / са даки ,защото за такива ги признават

1.Юлиан Отстъпник /361-363/

2. Летописеца Нестор

3. остатъците от лични имена - Буребиста/ Буревеста- Буревестник / и топо и хидроними ,като Дерна

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

родителите му по майчина линия са с дакийски произход, но това не значи, че е непременно дак.

Иначе за майка му и чичо му - Галерий, пише че са от Сердика, потомци на избягали от изоставената Дакия романизирани селяни, които явно не се кефили на 'готските освободители' и предпочели цивилизования живот в империята. :happy:

И определено нее 'Дака', 'Даза', 'Боза' и пр. словестни еквилибристики.

Ето ти една марксистко-ленинистка монетка от 4 в.:

755170.jpg

Всъщност 'Дая' е прякор. Максимин II му е официалната титулатура, иначе пълното му име е Gaius Galerius Valerius Maximinus.

http://www.roman-empire.net/decline/maximinus-II.html

За славяни, че са родствени с даките, и аз съм склонен да го приема, но засега отсъстват конкретни доказателства за това.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами значи тогава славяните са келти, защото 400 г. преди Юлиян Юлий Цезар споменава венетите като келти. :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Освен това, дали предците на 'Дая' наистина прозхождат от същинската отвъддунавска Дакия или от организираната на мястото на Мизия Супериор - Dacia Aureliana, е също въпрос над който е хубаво да се помисли.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В района около Каспийско море към ІІІ-ІV век пр.Хр е имало конфедерация от ирански племена на име Дахе. Може пък Максимин да е бил от нея родом :bigwink: Или даките да са били стигнали дотам и да са станали съоснователи на Партската империя :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...