Отиди на
Форум "Наука"

Към фалшификациите в историята на балканските народи


Recommended Posts

Към фалшификациите в историята на балканските народи

с оглед на хронологията и развоя на славянската ономастика

Откривам настоящата тема крайно предпазливо, защото нейните бойни полета и фронтове почти не са докоснали българската историческа наука, а са дислоцирани на североизток и запад от България. Темата е изключително щекотлива, дори болезнена за някои среди, например на русофилите, но сериозни научни изследвания в тази насока могат да ревизират редица неточности и по-точно фалшификации на т.нар. славянска школа в историята на балканските народи.

Както е известно, славянската ономастика и по-конкретно – славянската антропонимия е в състояние да регистрира точната дата на поява и разпространение на някои от най-популярните днес руски, украински, белоруски, полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, български и прочее имена, но и досега няма един многотомен академичен речник на тези имена, с какъвто разполагат лингвистите и историците в някои други държави, напр. - в Германия. Въпреки това съществуват множество изследвания, доказващи, че германското езиково влияние върху славянската именна система има един пик в периода, когато викингите, респ. - скандинавското племе роси основава Киевската Рус. От този момент насетне в славянската антропонимна система навлизат и получават изключително голямо разпространение група имена, чийто образец, модел и корени, по своя произход са германски. Това са заимствани изцяло или частично, преведени или полупреведени от германски език, както и смесени имена с германски и славянски езикови корени, които постепенно дотолкова се адаптират към славянската именна система, че стават неразпознаваеми или трудно се етимологизират. В същото време развоят на германската именна система и в частност на скандинавската антропонимична система не спира и не е остава неизменен, поради което на практика днес не е много лесно да извършим едно по-мащабно сравнително проучване. Скандинавците фактически са изгубили част от онези имена, които са предали преди векове на славяните, а друга част от същите тези имена, които някога са носили се е видоизменила. Въпреки всичко почти няма такива крайни скептици, които да отрекат, че Олег, Олга са от Олгерд, че „моделът на производство” на славянски (наричат ги и староруски) антропоними от онзи период включва Свето-, от Свенд-, Влади- от Балд-/Валд-, -мир от -мар и т.н.

На картата на разпространението на езиковите семейства от същия период можем да откроим и видим една полоса, една широка контактна зона, в която именно са били изковани въпросните имена, спорът около които никога не е спирал. Въпросната група имена обаче има любопитна поява и разпространие в България, ако не се касае за грешки или още по-лошо – за фалшифициране на историческите факти. До пристигането на княз Светослав (Святослав, Свендосклав) по времето на цар Петър имаме регистрирани такива имена при това в ханското семейство и конкретният пример е Владимир, което е доста невероятно и като рефлекс на староруското Валдомер. Тоест в този случай дори липсва адаптационният период, по времето на който се наблюдават варианти и се манифестира славяноезично преосмисляне на заемката. Същото се отнася и до малко по-късно появилото се в Зап. Балкани име на зетския княз Владимир. Също толкова странно е и българското царско (Йоан) Владислав, а да не говорим за списъка от владетелски имена на дукленския монах, които по общата оценка са крайно съмнителни. В последният случай фалшификацията е доказана още от проф. В. Златарски, но той сякаш се е самоцензурирал и е анализирал и коментирал от такъв аспект само сръбската история. Домашните случаи са останали недоизяснени, а основанията за съмнение са едни и същи – Владимир, Владислав, Светослав, Мирослава и други подобни просто не е могло да съществуват и да са налице преди да бъдат създадени и пренесени, донесени... Има едно изключение – името Собеслава, което е с точно фиксирана година в латиноезичен запис, но то потвърждава правилото, пък и е от Х в. Защото въпросната контактна езикова зона не е включвала землището на българския етнос и културният му контакт с германските народи не е имал такъв характер, какъвто протича в Киевска Рус. След окончателното падане на България под византийска власт се засилват контактите с руснаците, така че тези имена вече имат своето оправдание, своето обяснение. [Само за информация - Преди около четвърт век една група млади лингвисти, всъщност студенти-филолози си постави за задача да хвърли светлина върху появата на въпросните имена. Проблемът от чисто лингвистичен се превърна в историко-политически и темата беше обявена за закрита. Днес би трябвало да е открита, но кой знае защо никой не работи по нея. Всъщност – някои колеги много добре знаят защо не се работи по въпроса: заради фалшификациите, фабрикуването на „исторически” каменни надписи в СФРЮ (Македония) и в ... НР България. С всичко изложено дотук донякъде риторично задавам сериозния въпрос – Оти ги ядохме жабетата?]

Ако разработването на въпросния академичен речник на българската антропонимия и ономастика (защо не?) бъде подновено, да речем оттам докъдето свършва Любомир Милетич, българските историци ще имат една много по-ясна представа за своята именна система и нейния развой, а и напр. на македонските и на сръбските политикоисторици ще им бъде доста трудно да отстояват разни врели-некипели.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами ,ако вашите старо-високо готски немски шматки са стояли дълбоко заровени в гората и блатото и са дошли прогонените от юг траки ,аланите от изток и келтите от запад и няма никакви ''славянчета '', какво ше стане ???

Щото както си натъкмяваш- мир-мар , свен-свин и т.н. Мога да ти кажа ,че ,че Один е тракиеца Воден /Βέδυ- трако-фригийско божество/ ,че боговете на ледниковите блатари са АСИТе /т.е. аланите/ и че боговете на ГОТИТЕ не са Тор, Мор и чоки - боки , а богът на траките и скитите - АРЕС .

Освен това , взехте много да плагиатствате от мене :tooth: , фалшификациите са ми запазени марки .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Към фалшификациите в историята на балканските народи

... извършена в периода ХVІІ-ХІХ век.

Даже бих разширил - фалшификациите в историята на европейските народи. По случайност съвпада с периода на разпад на империите и образуване на нациите. В общи линии, всяка новоотлюспена държава си прави нация, а всяка нация трябва да си има история. Затова към ХХ век има не само дублиране на истории, но и три-блиране и т.н. Е, няма толкова източници в миналото, че за всяка нова нация да има строго индивидуална история. Човечеството до ХV-ХVІ век идея си е нямало, че ще се пръкнат толкова много държави и новия продукт "нацията", че и за всяка от тях трябва да има собствена история. В общи линии държавността в ранното средновековие е доста постна - Свещена римска империя /латински език-католицизъм- с изразена вътрешна самостоятелност на областите, малките държ. единици в нея/, Българско царство-империя /български език-православие-унитарна държавност/, Източна римска империя /гръцки език-православие-унитарна държавност/. Оттам тръгва разпад, като към ХVв. Българската империя и Източната римска империя "достигат" устройството на СРИ, в смисъл на предоставяне на автономност и васалитет на отделни свои области. Всяка нация, която иска да си търси корените в средните векове, нека си изследва към коя държавност е била и кои са били владетелите по линията дали е била в средновековието:

- католическа с официален държавен език латински.

- православна с официален държавен език гръцки.

- православна с официален държавен език български.

По мои лични наблюдения, има два типа нации. По скоро първото е нация, а второто е народ /рестото от стария народ, предвид това че негови части са включени към нации, т.е. съседна група от население/

На първите /нацията, с ново прието име на мястото на старото си средновековно/ - учебника по история представлява история на територията, която включва сегашната им държавност и нация, като захлюпват с новото си национално име всички народи населявали земите им и старата държавност, чиято част са били. Примери няма да давам, всеки може да си направи сметката кои имат такава историография.

На вторите /народа, остатъка от стара народност и държавност, невключен на теория и практика в новото строителство "нация"/ - учебника по история следи народностното име и държавност, независимо от настоящите държавни и народностни територии на държавата му. В честия случай в настоящето, тя е само част или център от старите средновековни народностни и държавни граници на този народ.

Така, че който иска да се "абстрахира" от натрупана политическа целесъобразност в изследванията за историята, е препоръчително да наблегне на учебници, енциклопедии, трудове и податки за историята писани в периода до "политизиране" на науката, т.е. до ХVІІІв. Принципът е общ, като разбира се във всяко правило си има изключения и то достойни. Да, и най-важното - да мисли. В процес на мисленето - да нарежда пъзела. С ясната мисъл, че просто няма как за всяка нова нация, да има място сред източниците до ХV-ХVІ в. Затова нека не бъде огорчен от този факт и не си го изкарва на старите историци и свидетелите на съответната епохата. И тогава, и сега, човекът не разполага с голям ясновидски капацитет, да предвижда хода на историята за пет-десет века напред. Затова няма как да прави "източници" за нещо, което даже не е било в проект, а още повече в реализация...

Link to comment
Share on other sites

Ами ,ако вашите старо-високо готски немски шматки са стояли дълбоко заровени в гората и блатото и са дошли прогонените от юг траки ,аланите от изток и келтите от запад и няма никакви ''славянчета '', какво ше стане ???

Щото както си натъкмяваш- мир-мар , свен-свин и т.н. Мога да ти кажа ,че ,че Один е тракиеца Воден /Βέδυ- трако-фригийско божество/ ,че боговете на ледниковите блатари са АСИТе /т.е. аланите/ и че боговете на ГОТИТЕ не са Тор, Мор и чоки - боки , а богът на траките и скитите - АРЕС .

Освен това , взехте много да плагиатствате от мене :tooth: , фалшификациите са ми запазени марки .

Обади ми се, когато хипотезата ти за "закриването на славянската измама/самоизмама" стане обществено достояние и общопризнат факт! Въпросът ми беше или може да бъде формулиран и така: когато наричаме цар Йоан Владислав - Иван, а покрай него и визанаийци като Йоан Хрисилий, Хризелиус (несъмнено Иван тук е грешка - вж. в темата за убийството на цар Йоан Владислав), какво точно целим? С това повече българи ли ги правим или повече руснаци? Друг въпрос (отново риторичен): дали сме на братушките имена като Борис, посредничеството ни е явно и в Пьотър, и в другите "гръцки и християнски заемки", но когато стане въпрос за това, такива като Лихачов подскачаха и категорично отхвърлят нашия културен принос. Техните меки съгласни не могат да обяснят 40% от имената, които обявяват за староруски и извеждат директно от праславянски, без да признават посредничество или самият модел. Аз не съм измислил германският модел при имеобразуването в славянска езикова среда. Нищо не натъкмявам и се доверявам на авторитетни лингвисти, които обръщат внимание не само на фонетиката, но и на семантичните заимствания, защото , ако навсякъде по света могат да се срещнат имена със семантично съдържание на "Първи/а", "Втори/а", "Трети/а" и т.н. или със защитни функции като "Да Би Жив" и т.под., има и други групи с редки, странни тълкувания, които могат да бъдат обяснени само и единствено като заемки. Ето такъв един модел несъмнено има и българската антропонимика и той със съгурност е заимстван и от западните ни съседи - сърби и пр., и на север, североизток - у руснаците.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Към фалшификациите в историята на балканските народи

с оглед на хронологията и развоя на славянската ономастика

Откривам настоящата тема крайно предпазливо, защото нейните бойни полета и фронтове почти не са докоснали българската историческа наука, а са дислоцирани на североизток и запад от България. Темата е изключително щекотлива, дори болезнена за някои среди, например на русофилите, но сериозни научни изследвания в тази насока могат да ревизират редица неточности и по-точно фалшификации на т.нар. славянска школа в историята на балканските народи.

Както е известно, славянската ономастика и по-конкретно – славянската антропонимия е в състояние да регистрира точната дата на поява и разпространение на някои от най-популярните днес руски, украински, белоруски, полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, български и прочее имена, но и досега няма един многотомен академичен речник на тези имена, с какъвто разполагат лингвистите и историците в някои други държави, напр. - в Германия. Въпреки това съществуват множество изследвания, доказващи, че германското езиково влияние върху славянската именна система има един пик в периода, когато викингите, респ. - скандинавското племе роси основава Киевската Рус. От този момент насетне в славянската антропонимна система навлизат и получават изключително голямо разпространение група имена, чийто образец, модел и корени, по своя произход са германски. Това са заимствани изцяло или частично, преведени или полупреведени от германски език, както и смесени имена с германски и славянски езикови корени, които постепенно дотолкова се адаптират към славянската именна система, че стават неразпознаваеми или трудно се етимологизират. В същото време развоят на германската именна система и в частност на скандинавската антропонимична система не спира и не е остава неизменен, поради което на практика днес не е много лесно да извършим едно по-мащабно сравнително проучване. ..........че „моделът на производство” на славянски (наричат ги и староруски) антропоними от онзи период включва Свето-, от Свенд-, Влади- от Балд-/Валд-, -мир от -мар и т.н.

Не виждам нищо "болезнено и щекотливо" в темата. Въпросът е изяснен отдавна и подробно от българската филологическа наука, ама кой да чете?!

Без да обиждам никого, но самото откриване на подобна тема е индикация за не особено високото ниво на образование, което получават българските историци.

Словообразователният модел Владимир, Борислав, Светослав и др. е типично славянски, възникнал на славянска почва, развил се в славянска среда в най-дълбока древност. Много преди варягите да се появят в Русия.

Конкретно името "Владимир" (именно в тази форма!!!, а не Володимир, напр.) е засвидетелствано исторически доста по-рано от съответния му аналог "Володимир" в Русия и със сигурност няма нищо общо със никакви скандинавски корени и заемки. Доколкото имаме звукови и смислови паралели (славянски - скандинавски) в случая трябва да ги отнесем към древните индоевропейски корени на тези групи от народи.

Та "Владимир" и "Володимир" като два варианта на едно и също име при българите (южните славяни) и русите (източните славяни) се развиват паралелно, по едно и също време, означават едно и също нещо и имат един и същи корен.

По-късно, в резултат на силното културно влияние на българската държава, писменост и литература върху Русия и руската култура, името "Володимир" в Русия постепенно излиза от употреба и е заменено от неговия български (църковнославянски) аналог Владимир.

Нещо повече, църковнославянските думи и имена (по произход старобългарски) започват да се възприемат в руска среда като по- поетични, по-извисени и това, в определени случаи, ги прави и и по-употребими в съответния контекст - поетичен , литературен.

По същия начин стои въпросът и с името "Светослав". Не знам нищо за никакво скандинавско "Свенд", но зная, че на старобългарски "Свети" или "свети" е звучало именно като "Свент", "Свенти". Говоря за славянския старобългарски език и негови засвидетелствани писмени форми, появили се много преди варягите да стъпят в съвременна Русия.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За съжаление , Хърс , нещата наистина не стоят толкова просто , колкото си мислиш .Всеки език се мени и дори такива консервативни езици като финския, чудския или ескимоския .

А какво остава за тракийския,сарматския и келтския , които са подложени на взаимни влияния .Хунския /който е индоевропейския език ,на племето хуни ,които са жители на Прикарпатието , описани от Клавдий Птоломей още през 2-ри век. / са били повлияни от гетския език на готите ,които са отстъпващи от римското нашествие -трако-келти посока западно и южно , от друга страна сарматския натиск се чуства също по всички направления .

Link to comment
Share on other sites

Не виждам нищо "болезнено и щекотливо" в темата. Въпросът е изяснен отдавна и подробно от българската филологическа наука, ама кой да чете?!

Без да обиждам никого, но самото откриване на подобна тема е индикация за не особено високото ниво на образование, което получават българските историци.

Словообразователният модел Владимир, Борислав, Светослав и др. е типично славянски, възникнал на славянска почва, развил се в славянска среда в най-дълбока древност. Много преди варягите да се появят в Русия.

Конкретно името "Владимир" (именно в тази форма!!!, а не Володимир, напр.) е засвидетелствано исторически доста по-рано от съответния му аналог "Володимир" в Русия и със сигурност няма нищо общо със никакви скандинавски корени и заемки. Доколкото имаме звукови и смислови паралели (славянски - скандинавски) в случая трябва да ги отнесем към древните индоевропейски корени на тези групи от народи.

Та "Владимир" и "Володимир" като два варианта на едно и също име при българите (южните славяни) и русите (източните славяни) се развиват паралелно, по едно и също време, означават едно и също нещо и имат един и същи корен.

По-късно, в резултат на силното културно влияние на българската държава, писменост и литература върху Русия и руската култура, името "Володимир" в Русия постепенно излиза от употреба и е заменено от неговия български (църковнославянски) аналог Владимир.

Нещо повече, църковнославянските думи и имена (по произход старобългарски) започват да се възприемат в руска среда като по- поетични, по-извисени и това, в определени случаи, ги прави и и по-употребими в съответния контекст - поетичен , литературен.

По същия начин стои въпросът и с името "Светослав". Не знам нищо за никакво скандинавско "Свенд", но зная, че на старобългарски "Свети" или "свети" е звучало именно като "Свент", "Свенти". Говоря за славянския старобългарски език и негови засвидетелствани писмени форми, появили се много преди варягите да стъпят в съвременна Русия.

Поздрави

Уви, Хърс - прочети отново какво си постнал и сам си отговори. Къде отиваш, може би!!! Едно от най-славянските имена в примерите ти е Борислав от Борис, което може би е от "бори се". Е, да, ама - не! След като не си чувал за "Свент-", ние какво да правим

Link to comment
Share on other sites

Не виждам нищо "болезнено и щекотливо" в темата. Въпросът е изяснен отдавна и подробно от българската филологическа наука, ама кой да чете?!

Без да обиждам никого, но самото откриване на подобна тема е индикация за не особено високото ниво на образование, което получават българските историци.

Словообразователният модел Владимир, Борислав, Светослав и др. е типично славянски, възникнал на славянска почва, развил се в славянска среда в най-дълбока древност. Много преди варягите да се появят в Русия.

Конкретно името "Владимир" (именно в тази форма!!!, а не Володимир, напр.) е засвидетелствано исторически доста по-рано от съответния му аналог "Володимир" в Русия и със сигурност няма нищо общо със никакви скандинавски корени и заемки. Доколкото имаме звукови и смислови паралели (славянски - скандинавски) в случая трябва да ги отнесем към древните индоевропейски корени на тези групи от народи.

Та "Владимир" и "Володимир" като два варианта на едно и също име при българите (южните славяни) и русите (източните славяни) се развиват паралелно, по едно и също време, означават едно и също нещо и имат един и същи корен.

По-късно, в резултат на силното културно влияние на българската държава, писменост и литература върху Русия и руската култура, името "Володимир" в Русия постепенно излиза от употреба и е заменено от неговия български (църковнославянски) аналог Владимир.

Нещо повече, църковнославянските думи и имена (по произход старобългарски) започват да се възприемат в руска среда като по- поетични, по-извисени и това, в определени случаи, ги прави и и по-употребими в съответния контекст - поетичен , литературен.

По същия начин стои въпросът и с името "Светослав". Не знам нищо за никакво скандинавско "Свенд", но зная, че на старобългарски "Свети" или "свети" е звучало именно като "Свент", "Свенти". Говоря за славянския старобългарски език и негови засвидетелствани писмени форми, появили се много преди варягите да стъпят в съвременна Русия.

Поздрави

Уви, Хърс - прочети отново какво си постнал и сам си отговори. Къде отиваш, може би!!! Едно от най-славянските имена в примерите ти е Борислав от Борис, което може би е от "бори се". Е, да, ама - не е! Производно е от Борис, което няма нищо общо със славянските имена и и корени. След като не си чувал за "Свент-Свенд-", ние какво да правим? Да плачем ли?! Ако имаше яснота по тези въпроси, въобще нямаше да отварям темата. Ти вярваш на лингвисти от 30-те години на миналия век, които пишеха, че Валдемар е заемка в германски от руското Владимир. Уви! Ако разполагаш с неопровержими данни - дай нещо, а ако не не рзамахвай остарели хипотези. Първите им записи на имена като Владимир и Светослав именно доказвакт, че са заемки, а и моделът си е точно германски. Няма да споря именно с такива, които без да са прочели достатъчно, дрънкат врели-некипели!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Словообразователният модел Владимир, Борислав, Светослав и др. е типично славянски, възникнал на славянска почва, развил се в славянска среда в най-дълбока древност. Много преди варягите да се появят в Русия.

...................................................................

По същия начин стои въпросът и с името "Светослав". Не знам нищо за никакво скандинавско "Свенд", но зная, че на старобългарски "Свети" или "свети" е звучало именно като "Свент", "Свенти". Говоря за славянския старобългарски език и негови засвидетелствани писмени форми, появили се много преди варягите да стъпят в съвременна Русия.

Поздрави

Мдааа, за горките славяни "дълбоката древност" е VІІІ век. Много преди варягите да се появят в Русия, дето и папер не е имало тогава от нея до ХІ век. :tooth:

Иначе и на авестийски "свети", "свешен" е "спента".

Хърсе, съдейки по постовете ти, явно си славист. Имам една молба. Винаги, когато съм отварял БЕР, съм се дивял как се славистите извеждат "праславянските форми" (от не по-рано от VІ век, да уточним). От един единствен пример, да кажем в български. Без паралели в полски, чешки, руски и т.н. Цялата работа е като една случка от 1930-те години. В една река в Африка намерили някакъв зъб и антрополозите се втурнали да определят от какъв човешки индивид е. "На 100 000 години е!", рекъл един. "Не, на 300 000!", сопнал се втори. Трети взел, че по този зъб реконструирал скелета и чертите на този прачовек. Четвърти се заявил ни повече, ни по-малко, че това е "липсващото звено" между човека и маймуната, дето и сега не могат да го открият. И какво накрая излязло - зъб от свиня, умряла преди 50 години и изпилен на струг. Е т'ва за мен е "славянското езикознание". Затова можеш ли да ме светнеш как стават тия лингвистични врътки, защото като гледам как се извеждат "праформи", съм убеден, че славянското езикознание е една напълно измислена наука. Ти предполагам си на противоположното мнение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Първите им записи на имена като Владимир и Светослав именно доказвакт, че са заемки, а и моделът си е точно германски.
Чекам да ни съобщиш нещо за ”първите записи на имената Владимир и Светослав” и като как именно те ”доказвакт че са заемки, а и моделът си е точно германски”.

Ако не можеш да го направиш, имай добрината да не ни занимаваш твоите си ”умности”. Това е исторически форум при това в адреса му има думата ”наука”. Опасявам се, че някой неизкушен човек може да прочете невероятните ”германски” умнотии тук и да получи душевно разстройство, завалията.

Мдааа, за горките славяни "дълбоката древност" е VІІІ век. Много преди варягите да се появят в Русия, дето и папер не е имало тогава от нея до ХІ век.
Повтарям се, но няма как. Вече споменах – намирам за много по-нормално, ако не знаеш нещоq да си замълчиш. Тактиката да тръбиш колко си неук и да се гордееш с това, някак не мога да я схвана. Сигурно, обаче има някакъв смисъл, само дето аз не го разбирам.

Откъде измъкна този VІІІ век? Вероятно от някоя тайна дебела книга.

Иначе и на авестийски "свети", "свешен" е "спента".
Не зная дали ще те разочаровам, но на цигански е почти същото като на авестийски. Какъв извод следва да направим от това? Или ти не уважаваш циганите, а предпочиташ некакви авестийци? Циганите поне ги знаем що за народ са, а ”авестийците” още не сме ги виждали. Може пък да са по-стока. :tooth:

Имам една молба. Винаги, когато съм отварял БЕР, съм се дивял как се славистите извеждат "праславянските форми" (от не по-рано от VІ век, да уточним).
Леле, сега пък стана VІ век?! И то ”праславянски” форми?! Хайде смали още малко, моля ти се. С някой и друг век, от теб да мине! Нещо като на битака в маалата. Важното е пазарлъка да върви. За ”праславянски” през VІ век може да говори само човек, който тотално не е в час. През VІ век дори и според любимите на целия германски народ ”слависти” праславянски отдавна НЕМА. За да знаеш това, обаче, е нужно все пак да прочетеш нещо. Sorry, но иначе не става, брато.

От един единствен пример, да кажем в български. Без паралели в полски, чешки, руски и т.н.

български и старобългарски: Владимир;

руски: Владимир

чешки: Владимир

полски: Влодзимир

сръбски: Владимир

староруски и украински: Володимир

СЕдай и четИ, Аспрандиат, брато. Все ще има някаква по-голяма полза за теб от писането тук. Щото аз пък се сещам за историята с чукчито, дето било писател, а не читател.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Чекам да ни съобщиш нещо за ”първите записи на имената Владимир и Светослав” и като как именно те ”доказвакт че са заемки, а и моделът си е точно германски”.

Ако не можеш да го направиш, имай добрината да не ни занимаваш твоите си ”умности”. Това е исторически форум при това в адреса му има думата ”наука”. Опасявам се, че някой неизкушен човек може да прочете невероятните ”германски” умнотии тук и да получи душевно разстройство, завалията.

Повтарям се, но няма как. Вече споменах – намирам за много по-нормално, ако не знаеш нещоq да си замълчиш. Тактиката да тръбиш колко си неук и да се гордееш с това, някак не мога да я схвана. Сигурно, обаче има някакъв смисъл, само дето аз не го разбирам.

Откъде измъкна този VІІІ век? Вероятно от някоя тайна дебела книга.

Не зная дали ще те разочаровам, но на цигански е почти същото като на авестийски. Какъв извод следва да направим от това? Или ти не уважаваш циганите, а предпочиташ некакви авестийци? Циганите поне ги знаем що за народ са, а ”авестийците” още не сме ги виждали. Може пък да са по-стока. :tooth:

Леле, сега пък стана VІ век?! И то ”праславянски” форми?! Хайде смали още малко, моля ти се. С някой и друг век, от теб да мине! Нещо като на битака в маалата. Важното е пазарлъка да върви. За ”праславянски” през VІ век може да говори само човек, който тотално не е в час. През VІ век дори и според любимите на целия германски народ ”слависти” праславянски отдавна НЕМА. За да знаеш това, обаче, е нужно все пак да прочетеш нещо. Sorry, но иначе не става, брато.

български и старобългарски: Владимир;

руски: Владимир

чешки: Владимир

полски: Влодзимир

сръбски: Владимир

староруски и украински: Володимир

СЕдай и четИ, Аспрандиат, брато. Все ще има някаква по-голяма полза за теб от писането тук. Щото аз пък се сещам за историята с чукчито, дето било писател, а не читател.

Хърсе, Хърсе, както винаги в постовете ти конкретика липсва. Само агресивна ирония и желание да уязвиш опонента...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Май забравихме и немското Волдемар. :bigwink:

Сигурно, имаш предвид едноименния герой от "Хари Потър", нали? Признай си! :smokeing:

Сещам се и за "Властелина на пръстените". Там пък имаше един "Боромир". Сега, дали това идва от славянското "Боримир", което по логиката на някои хора тук би следвало да идва от "немското" "Барнимир", демек "барам", "пипам", "опипвам"; Предполагам на всички Ви е известен "немския" глагол "baren", демек "барам", който и до днес се употребява в "македонски" и "цинцарски", като непреходно наследство от старите готи, населявали нашите земи!

Виждате как са преплетени нещата, а някои хора тук говорят за езици?! :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

Сигурно, имаш предвид едноименния герой от "Хари Потър", нали? Признай си! :smokeing:

Сещам се и за "Властелина на пръстените". Там пък имаше един "Боромир". Сега, дали това идва от славянското "Боримир", което по логиката на някои хора тук би следвало да идва от "немското" "Барнимир", демек "барам", "пипам", "опипвам"; Предполагам на всички Ви е известен "немския" глагол "baren", демек "барам", който и до днес се употребява в "македонски" и "цинцарски", като непреходно наследство от старите готи, населявали нашите земи!

Виждате как са преплетени нещата, а някои хора тук говорят за езици?! :post-20645-1121105496:

Говорейки за езици, няма начин в България и Сърбия да са се появили известните Владимир, Светослав, Светополк, Владислав, Предимир и подобни ПРЕДИ да са били създадени в споменатат по-горе контактна зона, която е между Прибалтика и Киев. Просто дуклянския монах и панславистите фалшификатори имат много здраве от неогерманската лингвистика. И от мен! Относно първите записи на тези имена в изворите, то те са придилно близо до оригинала - Олгерд, Ингмар, Валдемар, Сфендополк, Свендоклав и т.нат.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Armand O'BOLG

от неогерманската лингвистика''

изплю ли камъчето мазен нацистки манипулатор !!! :crazy_pilot:

Колко евро ти платиха от ЩАЗИ???

Неогерманска лингвистика - хайл Хитлъ - Армандски мълчаливецо/германецо/ !

Да си чувал случайно ,че в Прибалтика и Киев до 13-ти век. никога не е имало и пукнат германец???

Знаеш ли ,че готите , които са скитски народ , нападнали германците ???Ако бяха протогерманци готите ,защо пишат за тях ,че нямат нищо общо с тях ????????????

АПЕЛИРАМ КЪМ МОДЕРАТОРИТЕ ЗА НЮРНБЕРГСКИ ПРОЦЕС НАД НАЦИСТКИТЕ МАНИПУЛАТОРИ!!!

Link to comment
Share on other sites

изплю ли камъчето мазен нацистки манипулатор !!! :crazy_pilot:

Колко евро ти платиха от ЩАЗИ???

Неогерманска лингвистика - хайл Хитлъ - Армандски мълчаливецо/германецо/ !

Да си чувал случайно ,че в Прибалтика и Киев до 13-ти век. никога не е имало и пукнат германец???

Знаеш ли ,че готите , които са скитски народ , нападнали германците ???Ако бяха протогерманци готите ,защо пишат за тях ,че нямат нищо общо с тях ????????????

АПЕЛИРАМ КЪМ МОДЕРАТОРИТЕ ЗА НЮРНБЕРГСКИ ПРОЦЕС НАД НАЦИСТКИТЕ МАНИПУЛАТОРИ!!!

Рицарят демонстрира манифестирана девиативна симптоматика с хистерия, явно в главата му кънти залпа на Аврора, макар да е сравнително млад - р. 1977, защото не спира да повтаря едно и също - мазен, манипулатор, Виенска школа, Шльоцер, Теофан.. Не съм тук да поставям безплатно диагнози, просто няма начин от наличното в първоизточниците "Балд," децата на "Балд" да се произведе "Владимир"!, както и от "Сфендополк" - "Светослав", което се чете Владислав(???) и прочее. Занимавам се изключително и само с източниците, а не с препреводи и коментари. Не ме интересува политологията и актуалната политика!!! Ако има интерес можем да се спрем на Йосиф Асемани, за да се убедим, че още през ХVІІ в. един историк дъбросъвестно събира всички варианти на едно и също име и предлага корелативни корекции. Вместо това обаче в българската историческа наука се отива към паралингвистични анализи на "прабългарски" имена и лексеми с оглед на алтайско-азиатският им евентуален произход, за да бъдат дисектицирани до срички с богата полисемантичва натовареност. Е, пожелавам им успехи на таквиз изследователи!!!Винаги има нужда и от неуспешните експерименти!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Амбвивалентните коррелации на флегматичните ти симптоматики можеш да си ги задържиш за себе си . Няма никакъв пра-прото-гото-германски език.

Ако ти трябва да се коректираш и коригираш пред съвестта си ще признаеш , че нарочените за прото -старо- немски етно ,омо и хидро- ними ,всъщност са келтски .

А и келтския , и тракийския народи са с пъти по стари от мълчаливците .Още Омир пък говори за Главк ,че е бил покрит с бяла кожа / от мечка / . Това идва да ви избии от мозъчетата ,че древните народи населяващи Евразия не са комуникирали ,търгували и общували помежду си.

Link to comment
Share on other sites

На Иванко Тертер, макар че е извън темата мога да Ви разясня как стои въпросът с цитирам

" - католическа с официален държавен език латински.

- православна с официален държавен език гръцки.

- православна с официален държавен език български",

което си е една чисто българска тъпня или идиом, който е непреводим на много езици по света. Терминът и понятието "православие" от гледна точка на христологията за първи път се употребяват и влизат в титулатурите на т.нар. Древни християнски църкви на Изтока, за да се отличават от Константинополската, която на църковния събор в Халкидон възприема диофизитизма като канон. Въпросните монофизитски църкви, подобно на търговски фирми, имат приоритет над този "етикет" и отричат и до днес правото на Константинопол и сателитите му (нали назоваваме истамбулския патриарх Вселенски???) да се самовеличае с термина "ортодокса". В българския език понятието и терминът "православие" отдавна подлежи на изхвърляне от употреба, доколкото църквата е отделена от държавата и гражданите й нямат никакво основание и право да лепят подобни етикети на тази или онази конфесия и религия. Касателно "католическа" - понятието се превежда като всеобща и представлява също толкова вредна манифестация на болни амбиции. За отбелязване и факта, че в повечето западни езици думата обозначаваща "провославие" е чисто и просто гръцката заемка "ортодокс" и тъй като не съдържа основа или корен от съответния западен език, не предизвиква проблеми. В славянските езици обаче тя е преводна и представлява заплаха, защото от 2000 г. насам в печата и медиите започна да се употребява думата "неправославни", което си е обидна квалификация!!!

Link to comment
Share on other sites

Амбвивалентните коррелации на флегматичните ти симптоматики можеш да си ги задържиш за себе си . Няма никакъв пра-прото-гото-германски език.

Ако ти трябва да се коректираш и коригираш пред съвестта си ще признаеш , че нарочените за прото -старо- немски етно ,омо и хидро- ними ,всъщност са келтски .

А и келтския , и тракийския народи са с пъти по стари от мълчаливците .Още Омир пък говори за Главк ,че е бил покрит с бяла кожа / от мечка / . Това идва да ви избии от мозъчетата ,че древните народи населяващи Евразия не са комуникирали ,търгували и общували помежду си.

Успокой се гневни рицарю, подреди си мислите в главата и разбери, че историята означава хронология, подреденост във времето. Какви траки, какви готи, какви келти... те гонят насън и наяве??? Още в VІІІ клас, а това беше преди повече от половин век доказах, че траките няма как да са са се срещали със слявяните и прабългарите. Обаче ти така ги омешваш, че ми е болно да гледам и не вярвам на очите си. Пак някъде из отговорите намесваше дори и аланите. Слушай сега да те открехна - аланите отдавна са били изчезнали от историческата сцена, когато византийската ФБР решава да ги възкреси в пакет с поредица други - скити, ивери, халдеи... Макар че когато апелираш към съвестта ми ще призная, че имаш основание касателно етногенезиса на германците...обаче това не ме притеснява! Не слагай Омир до Дяконов!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
славянското езикознание е една напълно измислена наука

Да ама не:

150 Years of Slavonic Studies at Vienna University

Summary: The symposium on "Vienna and Slavonic Languages and Literatures"

which was held in the Austrian capital from October 1 to 3, 1999 commemorated

the 150th anniversary of the establishment of the Department of Slavonic Studies at Vienna University.

It was only natural that the Viennese tradition of scholarship should be most prominently

featured at this commemorative forum.

It was natural, likewise, that many of the themes should bear on the linguistic and

literary development in the Slav nations which until 1918 were within the boundaries

of Austria-Hungary.

What was new were not the themes but the present-day methodology of analysing the problems.

Participants from Eastern Europe made contributions on subjects which were banned to them.

The symposium convincingly demonstrated that humanities in the Republic of Austria is still

building bridges of the spirit between the East and the West with exemplary zeal and vigour.

Slavistica3-1.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Успокой се гневни рицарю, подреди си мислите в главата и разбери, че историята означава хронология, подреденост във времето. Какви траки, какви готи, какви келти... те гонят насън и наяве??? Още в VІІІ клас, а това беше преди повече от половин век доказах, че траките няма как да са са се срещали със слявяните и прабългарите. Обаче ти така ги омешваш, че ми е болно да гледам и не вярвам на очите си. Пак някъде из отговорите намесваше дори и аланите. Слушай сега да те открехна - аланите отдавна са били изчезнали от историческата сцена, когато византийската ФБР решава да ги възкреси в пакет с поредица други - скити, ивери, халдеи... Макар че когато апелираш към съвестта ми ще призная, че имаш основание касателно етногенезиса на германците...обаче това не ме притеснява! Не слагай Омир до Дяконов!!!

Ще се успокоя аз , само ,че когато го заиграеш малко по коректно ,а не да си тръскаш Ганкиното хоро . Кое ме гони на сън ,аз не знам . Но ,знам ,че както аланите/ осетинците / ,така и траките /българите/ , та и келтите са си всички живи и здрави напук на вашите измишльотини ,които безобразни форми личат от километри .

Открехва се някой към някого ,когато свободната му воля изволи и отвори вратата на чукащия по вратата му . Но , вашата Шльоцерианщина препуска по диво дори от дивните хуни в университетите и училищата и е разперила глинените си криле за безуспешен полет в историческите полета на Евангелската истина .

Никой никога не е изчезвал -запомни това добре и си го набийте всички школувани мозъкопийци в главите -ако в 8-ми клас са те карали да си наблъскаш мозъка със Сталинови идиотии , а след това някой друг те е преформатирал , за да може трети път да ти размекнат главата с разни човекоомразни теории , най-добре върви на лекар за пречистване на кошмарните духовни токсини с които са замърсили мозъчното ти пространство и остави свободните хора да приемат истината без ЛОБОТОМИЯ !

И за германците не съм прав , ами направо съм на кокили .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
...така и траките , та и келтите са си всички живи и здрави

Потомци на романизираните траки са ромъните (наричани от накой околни народи власи)

а потомци на елинизираните траки са каракачаните и гръцките общности.

А българите днес са славофони (славо-българи) и туркофонни неславянизирани българи (гагаузите).

Също така все по-вече набира сила тенденцията във връзка със политиката за интегриране на циганите (ромите) в българското общество все по-вече етнически цигани да започват да се самоопределят като българи както по език, така и по имена и възприемане на българските традиции. :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Потомци на романизираните траки са ромъните (наричани от накой околни народи власи)

а потомци на елинизираните траки са каракачаните и гръцките общности.

А българите днес са славофони (славо-българи) и туркофонни неславянизирани българи (гагаузите).

Романизирани траки -няма

Елинизирани траки тоже ,

пък да не говорим за славофони ,може би искаш да кажеш франкофони или по точно галфони !

На последния конгрес (на франкоговорящите)бяхме представени и ние като франкофони! даа :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Г-н , професор И. Добрев , дайте да направим една груба кръчмарска сметка , колко , аджеба са романизираните и елинизирани траки ???

Според корифея на историческата спомагателна наука наречена ЕПИГРАФИКА , академика В. Бешевлиев , който измисли вашия бог на който се кланяте Тангра ,до негово време ,той така и не успя да се утвърди ,въпреки авторитета на Шльоцер , епиграфските надписи в Мизия ,Тракия, Македония, Малка Скития наброяват едва - 5-6000 до 1960 год. ,след това при интензитет по 10-20 паметника ,за 50 го. да са открити още 1000 , дори да приемем още 5000 . Общо епиграфските паметници стават 10 000 грубо .

Я сега пресметнете ,колко е било населението в Тракия през 1-4век. минимум - около 2млн. , дори да приемем 1 млн. , което е критично малко . А ние включихме , както виждате земи доста гъсто населени- Солун , Филипопол , южните и черноморските пристанищни градове , Дакия /отсам Дунава/ тоже доста концентрично населена .

Та при средно статистически поколение от 35 год. имаме - 400 ГОДИНИ ДЕЛИМ НА : 40 ЗА ПО-ЛЕСНО ОТ 35 /ЕДИНИЦА НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ / = 10 , този коефицент го умножаваме по 1 млн. и откриваме ,че

ПСЕВДОЕЛИНИЗИРАНИТЕ И ПСЕВДОРОМАНИЗИРАНИТЕ ТРАКИ СА ТОЧНО 1% ОТ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СПОМЕНАТИТЕ ОБЛАСТИ .

Това е при абсолютно завишени стойности на римляни и мазни елини и занижени стойности , почти наполовина на тракийското население .

Но, понеже сте пропуснали и някой друг том ЛИБИ и ГИБИ особенно първите ,освен това на Бешевлиев не сте чели трудът му върху тракийските лични имена , така и не сте разбрали , че в Тракия ,Мизия и Скития има над 200 християнски мъченика ,чиито собствено тракийски имена са извън всякакво съмнение...

Сега ,ако тръгнем да търсим тракийски имена в империята по монументални паметници ,можем да открием дори ,че ''тракизираните'' елини и римляни , май са повече от 1% от населението и че траките , по която да и земна точка да се намират оставят следи от трайно присъствие , независимо от това дали са императори , екскувити, дуксове , обикновенни войници , гладиатори и дори проститутки , една такава пловдивска се обръща към вярата и е претърпяла мъчение през 304 год.

Свръхтова , археолози и теолози са засвидетелствували едно усилено присъствие на македонци и траки в една библейска област като Самария от 3век. пр. Хр. насам .

Първия езичник , който се покръства е тракийския военноначалник на римската империя Корнилий Стотник .

Тракийския народ е втория по брой на Земята , има първия по старост език ,първата която създава писменост , първия който овладява медта и златото , първия който приема християнството в Европа , първия който поставя император на римския престол , първия , който организира собствена държава на бившата територия на Римската империя - оцеляла до днес и бидеща пребъдваща во веки и този етнос/народ да изчезне - НЕ НА НАС ТИЯ

СВОЛЩИНИ!!!!

И много поздрави от арменския поп ,който се преселил от Тракия(Тесалия - елинизирана едва през 17-18 век. ) .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Според корифея на историческата спомагателна наука наречена ЕПИГРАФИКА , академика В. Бешевлиев , който измисли вашия бог на който се кланяте Тангра ,до негово време ,той така и не успя да се утвърди ,въпреки авторитета на Шльоцер , епиграфските надписи в Мизия ,Тракия, Македония, Малка Скития наброяват едва - 5-6000 до 1960 год. ,след това при интензитет по 10-20 паметника ,за 50 го. да са открити още 1000 , дори да приемем още 5000 . Общо епиграфските паметници стават 10 000 грубо .

Я сега пресметнете ,колко е било населението в Тракия през 1-4век. минимум - около 2млн. , дори да приемем 1 млн. , което е критично малко . А ние включихме , както виждате земи доста гъсто населени- Солун , Филипопол , южните и черноморските пристанищни градове , Дакия /отсам Дунава/ тоже доста концентрично населена .

Та при средно статистически поколение от 35 год. имаме - 400 ГОДИНИ ДЕЛИМ НА : 40 ЗА ПО-ЛЕСНО ОТ 35 /ЕДИНИЦА НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ / = 10 , този коефицент го умножаваме по 1 млн. и откриваме ,че

ПСЕВДОЕЛИНИЗИРАНИТЕ И ПСЕВДОРОМАНИЗИРАНИТЕ ТРАКИ СА ТОЧНО 1% ОТ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СПОМЕНАТИТЕ ОБЛАСТИ .

Това е при абсолютно завишени стойности на римляни и мазни елини и занижени стойности , почти наполовина на тракийското население .

Но, понеже сте пропуснали и някой друг том ЛИБИ и ГИБИ особенно първите ,освен това на Бешевлиев не сте чели трудът му върху тракийските лични имена , така и не сте разбрали , че в Тракия ,Мизия и Скития има над 200 християнски мъченика ,чиито собствено тракийски имена са извън всякакво съмнение...

Сега ,ако тръгнем да търсим тракийски имена в империята по монументални паметници ,можем да открием дори ,че ''тракизираните'' елини и римляни , май са повече от 1% от населението и че траките , по която да и земна точка да се намират оставят следи от трайно присъствие , независимо от това дали са императори , екскувити, дуксове , обикновенни войници , гладиатори и дори проститутки , една такава пловдивска се обръща към вярата и е претърпяла мъчение през 304 год.

Свръхтова , археолози и теолози са засвидетелствували едно усилено присъствие на македонци и траки в една библейска област като Самария от 3век. пр. Хр. насам .

Първия езичник , който се покръства е тракийския военноначалник на римската империя Корнилий Стотник.

Ако следваме твоя подход на "груби кръчмарски сметки", можем да достигнем до доста странни изводи. От периода преди 4 в. пр. Хр. са запазени няколкостотин надписа на тракийски език. Обаче от периода след 4 в. пр. Хр. до края на античността такива надписи са единици, въпреки че са известни стотици хора, носещи тракийски имена и оставили хиляди надписи на гръцки или латински език. Следователно траките би трябвало да са изчезнали или да са се елинизирали почти изцяло още през 4 в. пр. Хр., или пък изведнъж целокупно да са се отказали от писането. :whistling:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...