Отиди на
Форум "Наука"

Съществувал ли е през Средновековието „Свети Борис Български”?


Recommended Posts

 • Потребители

СЪДЪРЖАНИЕ

Митът за св. цар Борис върху икони и пари

Името, с което в ІХ в. Покръстителят на българите е останал в историята на Европа

Каква титла е имал владетелят, покръстил българите

Под какво име Покръстителят на българите е възприеман като светец

Образът на Михаил, свети български цар, в манастира Зограф

Образът на цар Михаил в манастира „Св. Наум” в Охрид

Кой е свети Борис от руското „Поучително евангелие”

Бележки

Съдържанието на изследването е в прикачения файл: 

Съществувал ли е през Средновековието „Свети Борис Български”.pdf (изтегля се след регистрация)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Гербов невероятно упорит си.Никъде в Чаталарския надпис Омуртаг не се е нарекъл княз.Титлата е "канасюбиги".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
За Покръстителя митрополит Йосиф е категоричен: „Той е цар. Иначе Българската Православна църква и ние лъжем по иконите и богослужебните книги, че свети Борис-Михаил е Цар.

Май трябва да се направи едно важно уточнение. Борис-Михаил е обявен за цар от БПЦ заради заслугите си във връзка с покръстването на българите, макар че самият владетел приживе не е носил тази титла.

Самият Борис първоначално е носел титлата хаган (тя е засвидетелствана в изворите), която отговаря на император, т.е. на цар. Счита се, че подобно на предшествениците си е ползвал и титлата хан, която отговаря на крал, рекс. Иначе казано Борис І е носил титла, чието название и нещо като синоним на цар.

Анастасий Библиотекар, църковен писател-летописец, общувал лично с папи, патриарси и императори през средата на ІХ в.

Анастасий даже в продължение на 2 месеца е бил и антипапа, но това едва ли променя нещо както за осведомеността му, така и за онова, което е смятал да опише. А той биография на княз Борис не е правил.

Византийците използвали архонт като титла за чужд владетел, която и бълг. владетели са ползвали за гъркоезичните надписи. Когато обаче елинският възпитаник Симеон станал цар, той вече като обучен в разликата между архонт и василевс е приел втората титла. Да речем, че Борис не е наблягял чак толкова на конкретната думичка.

дали княз Михаил не се е замонашил в някой католически манастир,

основан в България от римските епископи Формоза и Павел?

Макар отношенията между Рим и Цариград във връзка с подчинението да се обтягат до там, че се стига едва ли не до мини-разкол, то църквата остава единна. Делението на католически и православни става няколко века по-късно.

Това име обаче в историческите паметници от ІХ в., когато е живял и творил Покръстителят на българския народ, го има само привидяно в така наречения „Надпис от Балши”. Иначе то се появява в книжовните паметници по-късно от времето, когато са станали събитията, наричани „покръстване на българите” и когато е живял човекът, за който се говори, че се е казвал Борис.

С двете имена е споменат и в преписката на Тодор Доксов:

Тия благочестиви книги, наречени Атанасий, преведе по поръка на нашия български княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на света 6414 (906), индикт 10. По поръка на същия княз ги преписа черноризец Тодор Доксов на устието на Тича в годината 6415 (907), индикт 14, гдето е съградена от същия княз светата златна нова черква. В същата година почина на 2 май в събота вечерта божият раб, бащата на този княз, живеещ с чиста вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Иисус Христос. Това бе великият, честният и благоверният наш господар български княз на име Борис, чието християнско име бе Михаил. Този Борис покръсти българите в годината етх бехти.

„Неизбежно следва да признаят в рисунката от Синодалната библиотека не светия княз Борис Български, а светия княз Борис Руски”.
Борис и Глеб може по бащина линия да са били руснаци, но по майчина линия са били българи. Тъй че ако толкова ще се набляга на прецизноста поне трябваше да са Борис Български и Борис Руско-Български. :biggrin:

Любопитен момент е, че миниатюрата в „Поучителното евангелие” открай време си има и наименование. Под нея е отбелязано: „Борисъ Глѣбъ”. Цветът на краската, с която е написано това заглавие е същата, с която е разчертана страницата, където е трябвало да бъде нарисувана миниатюрата.

Това вече е по-интересен аргумент, тъй като що се отнася до сравнението с иконата на Борис и Глеб (това са езическите им имена, християнските им имена са Роман и Давид) намирам, че наличието на мечове в едното изображение и липсата на другото си е доста съществено различие. И двете са иконографски изображения и където и да се намират би трябвало да са идентични в това отношение, дори да се различават в детайлите на образа. Иначе концепцията е, че в образеца от съчинението на преславския епископ Константин е имало миниатюра на княз Борис-Михаил, но по-късния копист го е свързал с по-популярния в Русия брат на Глеб. Освен това Борис и Глеб обикновено са изобразявани заедно, а не отделени от ниши. Ако е имало друго изображение, то може да е било да речем на Симеон подобно на онова в Иполитовия сборник. Тъй като и двете са в ниши се предполага, че бълг. миниатюрист е ползвал ктиторски портрети. В ръката на миниатюрата, която се свързва със Симеон има черква, каквато е възможно да е имало и на стенописа с образа на Борис, тъй като на миниатюрата ръката му (тази без кръста) е на ниво, на което може да се изобрази храма, но в случая някак неестествено от китката се извива нагоре.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В ръката на миниатюрата, която се свързва със Симеон има черква, каквато е възможно да е имало и на стенописа с образа на Борис, тъй като на миниатюрата ръката му (тази без кръста) е на ниво, на което може да се изобрази храма, но в случая някак неестествено от китката се извива нагоре.

Ето едно изображение на Борис-Михаил

05.02_sv_Boris_Pokrustitel_sv_Naum_Ohrid_9v.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Защо да е „канасюбиги”, а не да речем „кънъзивиги”? С гръцки букви е „ичиргубоила”, но на кирилица е „чръгубъила”.

Ганчо Ценов доста се е объркал в изводите си, но определено има добри попадения при проучване на изворите. Ето какво е написал той в 1937 г. в „Кроватова България и покръстването на българите”: „В. Златарски приведе пък други доказателства за турцизма на българите. В писаните на гръцки каменни надписи в памет на някои български князе, старобългарската (старославянската) титла „кънезъ" или „къньазъ", по липса на буквите ъ, ь, з, в гръцката азбука, е транскибирана с тази азбука по този начин: Златарски обявява тези титли за турски, като ги преиначи в хан и с това „доказа", че българите, собствено славяните, били турци.” (с. 19)

„Умните” съвременни издатели на Ценов, като са отпечатали книгата му в 2004 г., са съкратили текстовете на гръцки. Затова в горния текст няма написано, какво следва след двоеточието, преди второто „Златарски”. Аз предполагам, че там е стояло началото от първия ред на Чаталарския надпис.

Бях написал една статия тук във форума на тази тема. Едва наскоро видях, че Ценов ги е писал тия работи още преди 70 години. Ето и още от неговия коментар по темата:

„Освен това в споменатата моя книга аз обнародвах доказателството ми, че титлите „каннас" и „канес" не са нищо друго, освен старославянските титли „кънезь" и „къньазь", което се разбира и от това, че Аспарух е титулуван кнзь, пък и от факта, че според Теофан и Никифор Аспарух е наричал мястото, в което бе спрял, онглосъ и оглосъ, т.е. ъгъл, което е славянска дума. От тези факти се виждаше, че българите нито са късни пришълци, нито са турци. Златарски, обаче, без да ги опровергае, продължи да предава чуждите мнения, че българите били късно дошли турци. Аз отдавах това на българския егоизъм и инат: българинът не търпи друг българин да докаже нещо.

Софийски професор, който беше чел посочената по-горе моя книга, ми каза: „Вие имате право — „каннас" и „канес" не е „хан", а е старославянското „къньазь". Добре, но професорът не пожела публично да изкаже това мнение. Публично той поддържаше и поддържа титлата хан!

Скоро след това настана спор из вестниците между мене и Георги Баласчев. Баласчев беше писал, че първоначално българските държавни глави са титулувани х а н, а после ц а р. Аз му възразих, че титлата „хан" никога не е давана на българските държавни глави и че най-старата титла е г е х. Още под година 531-а Теофан говори за два български регес (крале) в Мизия. Баласчев ми възрази, че това не е вярно, и за да разбере обществото, че аз говоря неверни работи, той предложи анкета и посочи двама професори като анкетьори, от които единият беше оня, който ми каза, че имам право, е „каннас" не е „хан", а е „къньазь". Аз се съгласих. Професорите направиха анкетата, но като видяха, че аз имам право, отказаха да съставят протокол. Ако тези професори бяха съставили протокол, ако те бяха казали, че още в 531 г., т.е. преди Аспарух, е имало български крале в Мизия, които са титулувани „регес", а не „ханове", ако бяха казали, че „канес" не значи „хан", а „кънезь", още тогава щеше да изчезне мнението, че българите са късно дошли турци.

Тук ние имаме пример, където българският професор съзнателно не е искал да каже истината. И понеже професори и днес продължават да защитават тезата, че българите са късно дошли турски ханове, можем да кажем, че те през цялото време на своето професорстване съзнателно са заблуждавали учащите се.

Какво доверие може да има министърът на образованието в мненията на подобни професори?”(с. 149-150)

Не мога да коментирам случаят с „кралете” - не съм го проучвал. Че част от завареното население след време е почнало да се нарича българи не означава, че те по потекло са били такива. Но и този въпрос не искам да го коментирам. За „канес - княз” си стигнах по собствен път, но това в случая е без значение.

А че "българинът не търпи друг българин да докаже нещо" личи и от бележките по-долу. Като чета как ми обясняват, че където пишело Михаил, трябвало да се чете Борис, ми става ясно колко хората въобще имат желание да прочетат нещо новонаписано, а направо си карат с науменото.

С приписката на Тодор Доксов от ХV в. мисля да се занимая по-нататък. Макар че отсега са ми ясни коментариите. все пак се надявам, че това което пиша тук се чете и от други, освен от коментиращите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
С приписката на Тодор Доксов от ХV в. мисля да се занимая по-нататък. Макар че отсега са ми ясни коментариите. все пак се надявам, че това което пиша тук се чете и от други, освен от коментиращите.

Разбира се, че се чете.

Направил съм си специална папка с твоите статии, продължавай в същия дух! :bigwink:

Работата ти е доста красноречива за състоянието, в което се намира българската историческа наука.

Направо е потресаващо, как с 4-5 страници се разбиват постулати налагани с десетилетия.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Е не е "княз" със сигурност.А как се превежда „кънъзивиги” ти ще кажеш.не знам защо бягаш от "канасюбиги" както е общоприетитя превод - може би не се връзва с твоите теории.Гербов знам че полагаш много труд но няма никакви данни българите да се ползвали титлата "княз" преди християнизацията.Виж титлата на престолонаследника "канартикин".Нищо общо с княз.А да цитираш Ганчо Ценов в подкрепа на теорията си - извинявай не е много сериозно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ресавски , да се цитира Г.Ценов в подкрепа на дадена теза ,означава да се излезе от шлифованите лъжливи инсинуации въведени от чужди историци в Българската история за времето от 18-20 век.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Е даде но в случая Ганчо Ценов се цитира както дявола евангелието.Хем Гербов не приема автохтонната теория хем вади думите на Ценов от контекста на трудовете му и ги цитира.Ганчо Ценов твърди че "Онгъла" е славянска дума защото приема че траки,славяни и българи са имена на един и същ народ винаги живял на Балканите.Гербов /който не ми е известно да е твърдял че славяни и българи са един народ/ вади от контекста тези думи и им придава съвсем друг смисъл.Знам доста етимологии на "Онгъла" но нито една от тях не го свързва със славяните.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Е даде но в случая Ганчо Ценов се цитира както дявола евангелието.Хем Гербов не приема автохтонната теория хем вади думите на Ценов от контекста на трудовете му и ги цитира.Ганчо Ценов твърди че "Онгъла" е славянска дума защото приема че траки,славяни и българи са имена на един и същ народ винаги живял на Балканите.Гербов /който не ми е известно да е твърдял че славяни и българи са един народ/ вади от контекста тези думи и им придава съвсем друг смисъл.Знам доста етимологии на "Онгъла" но нито една от тях не го свързва със славяните.

Ресавски , моля Ви не схематизирайте историята ! Всеки автор , може да е сгрешил в концепциите си и да е бил прав във детайлите и обратно . Ако каруцата на Ганчо скърца ,това не значи ,че гумите и , не могат да са марка "Мишелин" , :biggrin: ,нали ?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Разбира се Гачно Ценов не трябва да се отрица изцяло.Но пък точно тезата че "Онгъла" е славянска дума е много трудна защитима.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Титлата действително може да е „кънязьивиги” или "кънязьибиги". Нещо като „княз на князете” или „велик княз”, както е по-късно в Киевска Русия. Нали по едно време „ювиги” се приемаше за „велик”.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нека разгледаме два различни надписа в които се среща спорната титла, строителния надпис от с. Цар Крум

и Възпоменателен надпис на Корсис.Титлата е предадена с различни букви което помага да се извлече и отсее произнасянето и .Ако трябва да изпишем произнесеното К Н Я З ,какво чуваме,за какво иде реч?Да като реч.Нека се опитаме да я произнесеме .Кажете си я като ясно и отчетливо произнасяте звуците.К Н Я З какво се чува, К Н Я З , първият звук К ,как ще го предадеме , как се чува ,чува се като къ,или кх ,и не може да бъде самостоятелен ,сам, а се чува кх или къ.Така и съответното изписване е напълно правилно както е дадено с гръцките букви.

К Н Я З КЪНАС

Втората дума велики нито преписвачите ощепо-малко каменоделците са изписвали всички думи.Видна е и втората дума велики. В/Л/ИГИ

Разликата е единствено в членуването предадено като Y( я) и V( у) или на български би звучало като князу(ът), князя(ът) княза.Тези два звука са изписани различно,променливи са ,членът е излишният непостоянен звук от двата надписа,и по този начин изпъкват двете основни думи ,т.е. не са закрепостени и не принадлежат нито към първата дума ,( а само я членуват),нито към втората.

Написаното означава Великият Княз(князът велики) КНЯСЯ В/Л/ИГИ

Ето как надписа звучи чисто на българска реч, а не на някакви квичащи изрази.

post-4727-1240639212.jpg

post-4727-1240639239_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тук пропуснато Разликата е единствено в членуването предадено като Y( я) и V( у) или на български би звучало като князой,князъй, князу(ът), князя(ът) княза

Link to comment
Share on other sites

СЪДЪРЖАНИЕ

Митът за св. цар Борис върху икони и пари

Името, с което в ІХ в. Покръстителят на българите е останал в историята на Европа

Каква титла е имал владетелят, покръстил българите

Под какво име Покръстителят на българите е възприеман като светец

Образът на Михаил, свети български цар, в манастира Зограф

Образът на цар Михаил в манастира „Св. Наум” в Охрид

Кой е свети Борис от руското „Поучително евангелие”

Бележки

Съдържанието на изследването е в прикачения файл:knjas_michail.pdf

Не съм съгласен с тезата на К.Гербов, че името Борис е руско

наричан Борисин (ХVІІ.53).Цитирам:

34

Прикачването в гръцките хроники към името Михаил на

прякора Борисин или Борисис, е довело до появата в ръкописите от ХІІІ-ХV в. - руска

редакция, на името Борис. Защото то си е чисто руско име.

Това е едно абсурдно твърдение, докато не бъде подкрепено с някакви факти. Никъде по света не е регистрирана по-ранна поява на същото име. Йосиф Симон Асемани пръв събира всички варианти на това име като Богорис, Букриск и пр. Те доказват ясно, че името не е от славянския корен "боря,-и,-ят" и има голяма вероятност да е свързано по произход с Болгарски или нещо подобно. Авторът споменава и приписката в Чивидалското евангелие, но там има една сериозна "спънка" и моля когато цитираме да сме по-прецизни - името на първия измежду тях (В. Златарски добавя "българите") е Георги, което някой по-късно е поправил на Михаил. Предполага се, че това е направил авторът на втората приписка Зергобул, но и това не е сигурно!

Йордан Андреев в един историко-хронологичен справочник цитира неизвестен учен или изследовател, а може би говори от свое име, считайки, че името идва от прабългарската дума барс, която означавала тигър и следавотелно Борис е носил и друго, тайно име Тигран. Още малко и ще стигнем до името на един световен шампион по шахмат. Това са алабализми! По-късно името се повтаря в царската династия и получава голямо международно разпространение, но СИ ОСТАВА БЪЛГАРСКО!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Титлата действително може да е „кънязьивиги” или "кънязьибиги". Нещо като „княз на князете”

И от къде извади думата "кънязьивиги", кой е надписа в който я прочете?

Преди 863 г. никъде в славянския език няма подобно правописно правило.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители
Преди 863 г. никъде в славянския език няма подобно правописно правило.

Съвършено си прав. Тогава славяните са пишели с „чертами и резками”.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Борис на руски се произнася Барис.

Ето няколко казахски и украински примера с Барис.

post-2642-1241467981_thumb.jpg

post-2642-1241467995_thumb.jpg

Ці ведаеш Ты, Барыс, хаця б аднаго бацьку, які лёг на шляху, ... А ці разумееш Ты, Барыс, што было б з тым салдатам, які адказаўся напісаць рапарт? (някакъв текст, на не знам какъв си език)

Пісьменніка Барыса Пятровіча будзе ахоўваць паганскі бог мастацтваў и т. н.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
Борис на руски се произнася Барис.

Ето няколко казахски и украински примера с Барис.

post-2642-1241467981_thumb.jpg

post-2642-1241467995_thumb.jpg

Ці ведаеш Ты, Барыс, хаця б аднаго бацьку, які лёг на шляху, ... А ці разумееш Ты, Барыс, што было б з тым салдатам, які адказаўся напісаць рапарт? (някакъв текст, на не знам какъв си език)

Пісьменніка Барыса Пятровіча будзе ахоўваць паганскі бог мастацтваў и т. н.

Ами, тогава защо не са го записвали с "а", а си е с "о" - Борис? Първият който е известен с това име е братът на Глеб, а двамата са синове уж на Ана Багренородна (от княз Владимир), но най-вероятно - Българска! Да се върнем обаче на записката в Чивидалското евангелие - изключително слабо изследван първоизточник за имената на Борисовата династия. Единственият сигурен признак, че са изброени те, а не някой други е името на Симеон. Забележете, че тук фигурира името Расате без второто Владимир. Любопитство предизвикват християнските имена на брат му Гавриил, на някой от потомците - отново Гавриил, на Яков, Епраксия, Мария и Ана... Твърди се, че Сондоке и Зергобула са автори на тези записки в състава на делегация, пратеничество до папата, но тогава кога са били покръстени и защо синът Расате и братът на Борис - Докс, са запазили имената си, подобно на гореспоменатите пратеници? И как, по каква причина "илирийският цар", както е наречен тук, Борис е изписан първо с името Георги!? Твърди се, че това е записка от 869 г., но щом са били в процес на преговори с папата, то това значи, че владетелят все още би трябвало да се казва Борис??? Проф. В. Златарски идентифицира името (на черноризец Тудор) Доксов с брата на илирийския рекс - Докс, но леко подминава обстоятелството, че в първоизточника черноризецът е Дуксов с "у" и малко объркано обяснява, че Тудор е всъщност син на Докс. А ако не е? Тогава Тудор е християнското му име - вариант на Теодор! Във всеки случай има неясноти!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...