Отиди на
Форум "Наука"

Етнонационалната криза на българите


Recommended Posts

 • Потребители

Да поговорим за етнонационалната криза , и нейните причини, измерения, перспективи и развитие..

Ще направя кратко изложение с малко факти,статистика и представяне на лично мнение :

Българският етнос се намира в уникалното състояние, при което неговата численост е по-малка от тази през 1876 година, когато се е оценявало че броят на българите на Балканите е 6,5-7 милиона..

За съжаление, броят на българите продължава да намалява, и според оценките след около 40 години броят на българите ще е между 3, 2 милиона (при обща численост на населението в България около 4,5 милиона) и 4 - 4,5 милиона.

http://demos.hit.bg/agon.htm

http://www.socialniprava.info/article1226.html

Причините за това са комплексни, но сравнението с демографията на съвременните

Гърция и Турция, увеличили населението си (като етнически гърци и етнически турци)

за последните 50-60 години сътветно със 70-80 и 150-200 процента води до еднозначни отговори: В резултат на социалистическото управление беше унищожен консервативния (селски и градско-буржоазен и занаятчийски) демографски модел на многодетното българско семейство, а в резултат на неуспешния експеримент българите се озовахме на "улицата на демографията" с 6-7 милиона потенциални емигранти, и 4 милиона нископлатени работници,служители, и интелигенция, в голяма си част неподготвени и неподпомогнати да се адатират към очакващите ги промени в България - като безработица, ниски доходи, необходимост за създаване на средна класа, създаване на политическа класа и или казано по-общо неподготвени за създаване на и вписване в работещ и ефективен либерално-капиталистически модел на националната ни държава..

Перспективите: аз лично съм оптимист за тях..След около 30-40 години (ако не се избием, или не ни нападне извънземна раса -:) ), когато стандартът и доходите ни станат такива като в Гърция или Испания, България ще може да приема и интегрира "нови българи"- емигранти от Евразия..и Африка ..Българският етнос и нация ще се променят и обогатят генетично -:) и вероятно културно.. Циганите ще се еманципират успешно в българскато общество (както в Гърция са се еманципирали), като през това време те не биха станали физически повече от българите, така че хипотетично (и малко вероятно - и поради други причини) да създадат своя етнонационална държава - на мястото на България наприем, или върху част от нея..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Да поговорим за етнонационалната криза , и нейните причини, измерения, перспективи и развитие..

...

Циганите ще се еманципират успешно в българскато общество (както в Гърция са се еманципирали)...

Първо изясни що е туй "етнос" и как се съотнася към разбиранията (понятията) "народ" и "нация". След това може да изясним и колко на брой народа, нации и етноса има в Европа и откога приблизително може да им се дава такова качество. Може да поговорим и за опитите - вече успешни - за придаване на нов, преиначен смисъл на стари разбирания. Т.нар. "мултинационални" държавни образувания неизбежно са преживявали крах и са изчезвали в исторически план. Затова са и опитите в по-ново време за създаване на изкуствени "имперски" народи, като например опита на Ататюрк или опита за русифициране на съветските републики. За нас най-лошото на разглежданата плоскост е това, че вместо да стъпим на мъдростта, оставена ни от народа ни (семейство, род, народ), се водим по чужда свирка.

А циганите не са еманципирани - или ако щеш интегрирани - никъде, включително в Гърция. Еманципацията е въпрос - преди всичко - на осъзнаване на индивидуално и на обществено ниво.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Да поговорим за етнонационалната криза , и нейните причини, измерения, перспективи и развитие..

Ще направя кратко изложение с малко факти,статистика и представяне на лично мнение :

Българският етнос се намира в уникалното състояние, при което неговата численост е по-малка от тази през 1876 година, когато се е оценявало че броят на българите на Балканите е 6,5-7 милиона..

За съжаление, броят на българите продължава да намалява, и според оценките след около 40 години броят на българите ще е между 3, 2 милиона (при обща численост на населението в България около 4,5 милиона) и 4 - 4,5 милиона.

http://demos.hit.bg/agon.htm

http://www.socialniprava.info/article1226.html

Причините за това са комплексни, но сравнението с демографията на съвременните

Гърция и Турция, увеличили населението си (като етнически гърци и етнически турци)

за последните 50-60 години сътветно със 70-80 и 150-200 процента води до еднозначни отговори: В резултат на социалистическото управление беше унищожен консервативния (селски и градско-буржоазен и занаятчийски) демографски модел на многодетното българско семейство, а в резултат на неуспешния експеримент българите се озовахме на "улицата на демографията" с 6-7 милиона потенциални емигранти, и 4 милиона нископлатени работници,служители, и интелигенция, в голяма си част неподготвени и неподпомогнати да се адатират към очакващите ги промени в България - като безработица, ниски доходи, необходимост за създаване на средна класа, създаване на политическа класа и или казано по-общо неподготвени за създаване на и вписване в работещ и ефективен либерално-капиталистически модел на националната ни държава..

Перспективите: аз лично съм оптимист за тях..След около 30-40 години (ако не се избием, или не ни нападне извънземна раса -:) ), когато стандартът и доходите ни станат такива като в Гърция или Испания, България ще може да приема и интегрира "нови българи"- емигранти от Евразия..и Африка ..Българският етнос и нация ще се променят и обогатят генетично -:) и вероятно културно.. Циганите ще се еманципират успешно в българскато общество (както в Гърция са се еманципирали), като през това време те не биха станали физически повече от българите, така че хипотетично (и малко вероятно - и поради други причини) да създадат своя етнонационална държава - на мястото на България наприем, или върху част от нея..

По-точно: очаква се, най-вероятно, населението на България да намалее в близките 30-40 години до около 5 милиона човека.. (плюс-минус - според различните изледователи и методики)

http://yaneff.eu/demografskiproblemi.htm

http://bulgaria.actualno.com/news_80689.html

http://ide.li/article1133.html

http://www.google.bg/search?hl=bg&clie...D0%B5&meta=

http://www.google.bg/search?hl=bg&clie...D0%B5&meta=

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Първо изясни що е туй "етнос" и как се съотнася към разбиранията (понятията) "народ" и "нация". След това може да изясним и колко на брой народа, нации и етноса има в Европа и откога приблизително може да им се дава такова качество. Може да поговорим и за опитите - вече успешни - за придаване на нов, преиначен смисъл на стари разбирания. Т.нар. "мултинационални" държавни образувания неизбежно са преживявали крах и са изчезвали в исторически план. Затова са и опитите в по-ново време за създаване на изкуствени "имперски" народи, като например опита на Ататюрк или опита за русифициране на съветските републики. За нас най-лошото на разглежданата плоскост е това, че вместо да стъпим на мъдростта, оставена ни от народа ни (семейство, род, народ), се водим по чужда свирка.

А циганите не са еманципирани - или ако щеш интегрирани - никъде, включително в Гърция. Еманципацията е въпрос - преди всичко - на осъзнаване на индивидуално и на обществено ниво.

Няма защо да изяснявам дефиниции и понятия, които всеки може да изясни..Вместо да ми казваш какво да правя, и какво да свързвам и изяснявам - дай ти си мението по въпросите които те интересуват или за които смяташ че са важни, както ги разбираш (и ако искаш)..

За това че в Гърция циганите са интегрирани - цитирах думите на мой познат...Очевидно е имал в предвид, че гръцките цигани са по-еманципирани в гръцкото общество, отколкото българските цигани - в българското общество..По това мнение може да се спори, така че приемам че това не е първостепенно за цялостната ми идея и представа, които съм изложил по-горе..

http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_in_Greece

http://www.google.bg/search?client=firefox...%B5%D0%BD%D0%B5

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В момента почти нищо не е останало от "българския етнос".

Имаме някаква официална цифра - примерно 7 млн.

От нея трябва да се извадят между 500 000 и 1 000 000 души живеещи извън БГ, но водещи се в нея.

Извадете циганите. Имам една забележка - има разлика между еманципация и интеграция и тя е много голяма. Ако циганите се еманципират успешно (те вече го правят), те няма да се интегрират. В конкретния случай двете неща са с противоположен знак.

Колко са циганите не знам. Сигурно пак са между 500 000 и 1 000 000.

Извадете пенсионерите. Сега много хора ще скокнат - ама как така?! Ами така много просто - те не отварят фирми, не отварят работни места, не развиват бизнес, не създават нищо в момента. А на изборите гласуват ретроградно. Много от тях са пенсионери с измама - по болест ранно пенсиониране и т.н.

Ядрото на всеки един етнос/нация/държава винаги е било съставено от средната класа, дребните и средните предприемачи, занаятчиите, селскостопанксите производители. Това са хората, които създават нещо и движат нещата. И в обществен и в икономически аспект.

За да не усложнявам нещата няма да намесвам децата, турците и бюджетните служители.

Ще го кажа много просто - от около 1млн. - 1,5млн души се очаква:

1) Да създават БВП, да работят и да движат нещата напред

2) Да плащат данъци и осигуровки, за да може да има болници, училища, пътища, пенсионери и т.н.

3) Да си гледат децата

4) Да си гледат родителите

5) Да създават работни места

6) ...

7) и т.н.

Елементарен поглед върху нещата показва, че все повече от тези хора или ще емигрират, или ще гледат да не плащат данъци или да имат по-малко деца и т.н. защото това просто няма как да стане. Просто аритметично не е възможно един човек да издържа 4-5. Да не говорим, че през това време трябва да се друсаш по дупки и да търпиш как политиците те крадат.

Ще напиша и още нещо. Аз не съм длъжен да плащам за грешките на комунизма. Те не са мои. Това, че някой е окрал парите и спестяванията на сегашните пенсионери не е мой проблем. Това, че Кремиковци и един куп заводи са били недоклатени и не могат да работят когато няма СИВ и евтини ресурси от СССР не е мой проблем. Това, че в БГ все още няма една завършена магистрала и парите се крадат като за световно обаче е мой проблем. И тук комунизма няма нищо общо. И засега съм му намерил решение.

И за последно за циганите в Гърция. Не са особено еманципирани даже напротив седят си тихо и мирно като цяло. Във всеки случай по-тихо и мирно от българските им събратя. А че са по-интегрирани - да така е. Обаче само в икономическия живот. Не и в обществения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Извадете пенсионерите. Сега много хора ще скокнат - ама как така?! Ами така много просто - те не отварят фирми, не отварят работни места, не развиват бизнес, не създават нищо в момента. А на изборите гласуват ретроградно. Много от тях са пенсионери с измама - по болест ранно пенсиониране и т.н.

За да не усложнявам нещата няма да намесвам децата, турците и бюджетните служители.

Ще го кажа много просто - от около 1млн. - 1,5млн души се очаква:

1) Да създават БВП, да работят и да движат нещата напред

2) Да плащат данъци и осигуровки, за да може да има болници, училища, пътища, пенсионери и т.н.

3) Да си гледат децата

4) Да си гледат родителите

5) Да създават работни места

6) ...

7) и т.н.

Това са абсолютни глупости, за съжаление, твърде много разпространени сред редовия неграмотен зидаро-мазач в България.

Пенсионерите, децата, бюджетните служители и дори турците! в Германия в процентно отношение не са по-малко, но на никой германски зидаро-мазач не му хрумва да твърди, че, например:

"Пенсионерите не създават работни места и не създават нищо". Подобно съждение е характерно дори не и за зидаро-мазач (да не обиждаме тези трудови хора), а за тотално неграмотен човек, неизживял комплексите, породени от лошото му образование и социален произход.

Създаването на обществен продукт и заетост не се прави само като мааш с чука, строиш завод (колко от вас са построили некакъв завод?!), пълниш салами или караш такси (там пък не знам какво създаваш, освен изгорели газове).

Създаването на работни места още от времето на сър Мейнард Кейнс (има-няма ще станат 60 - 70 години) в цивилизования свят се свързва с ПОТРЕБЛЕНИЕТО.

Пенсионерите в България не просто създават национален продукт и работни места. Те създават една много важна част от националния продукт:

1. Чрез потреблението - на храни, транспортни услуги, медицински услуги, застрахователни услуги и др.;

2. Чрез гледането на деца, чиито родители само така могат да работят;

3 Чрез възможността на работодателите им (щото много от тях работят) да пестят (по не особено коректен начин) средства, които влагат в други сектори.

4. Чрез капитализирания им труд, който и до днес е основа на българската икономика изобщо.

Да продължавам ли?

Същото важи и за бюджетните служители, и за голямо учудване на Скопски дори и за етническите турци, които работят.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Няма защо да изяснявам дефиниции и понятия, които всеки може да изясни..Вместо да ми казваш какво да правя, и какво да свързвам и изяснявам - дай ти си мението по въпросите които те интересуват или за които смяташ че са важни, както ги разбираш (и ако искаш)..

За това че в Гърция циганите са интегрирани - цитирах думите на мой познат...Очевидно е имал в предвид, че гръцките цигани са по-еманципирани в гръцкото общество, отколкото българските цигани - в българското общество..По това мнение може да се спори, така че приемам че това не е първостепенно за цялостната ми идея и представа, които съм изложил по-горе..

http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_in_Greece

http://www.google.bg/search?client=firefox...%B5%D0%BD%D0%B5

Да, всеки може да си ги изясни, особено човек, интересуващ се от история, ама малцина го правят. Вместо да ме отпращаш към "дефиниции и понятия", вземи първо на себе си разясни кое какво е, като тръгнеш от това какво е било, че подир да стигнеш до това какво се опитват да наложат (наложите). А що се касае до това какво смятам за важно - дал съм го (фамилия, род, народ), ама чукча не читател, чукча писател...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
В момента почти нищо не е останало от "българския етнос".

Имаме някаква официална цифра - примерно 7 млн.

От нея трябва да се извадят между 500 000 и 1 000 000 души живеещи извън БГ, но водещи се в нея.

Извадете циганите. Имам една забележка - има разлика между еманципация и интеграция и тя е много голяма. Ако циганите се еманципират успешно (те вече го правят), те няма да се интегрират. В конкретния случай двете неща са с противоположен знак.

Колко са циганите не знам. Сигурно пак са между 500 000 и 1 000 000.

Извадете пенсионерите. Сега много хора ще скокнат - ама как така?! Ами така много просто - те не отварят фирми, не отварят работни места, не развиват бизнес, не създават нищо в момента. А на изборите гласуват ретроградно. Много от тях са пенсионери с измама - по болест ранно пенсиониране и т.н.

Ядрото на всеки един етнос/нация/държава винаги е било съставено от средната класа, дребните и средните предприемачи, занаятчиите, селскостопанксите производители. Това са хората, които създават нещо и движат нещата. И в обществен и в икономически аспект.

За да не усложнявам нещата няма да намесвам децата, турците и бюджетните служители.

Ще го кажа много просто - от около 1млн. - 1,5млн души се очаква:

1) Да създават БВП, да работят и да движат нещата напред

2) Да плащат данъци и осигуровки, за да може да има болници, училища, пътища, пенсионери и т.н.

3) Да си гледат децата

4) Да си гледат родителите

5) Да създават работни места

6) ...

7) и т.н.

Елементарен поглед върху нещата показва, че все повече от тези хора или ще емигрират, или ще гледат да не плащат данъци или да имат по-малко деца и т.н. защото това просто няма как да стане. Просто аритметично не е възможно един човек да издържа 4-5. Да не говорим, че през това време трябва да се друсаш по дупки и да търпиш как политиците те крадат.

Ще напиша и още нещо. Аз не съм длъжен да плащам за грешките на комунизма. Те не са мои. Това, че някой е окрал парите и спестяванията на сегашните пенсионери не е мой проблем. Това, че Кремиковци и един куп заводи са били недоклатени и не могат да работят когато няма СИВ и евтини ресурси от СССР не е мой проблем. Това, че в БГ все още няма една завършена магистрала и парите се крадат като за световно обаче е мой проблем. И тук комунизма няма нищо общо. И засега съм му намерил решение.

И за последно за циганите в Гърция. Не са особено еманципирани даже напротив седят си тихо и мирно като цяло. Във всеки случай по-тихо и мирно от българските им събратя. А че са по-интегрирани - да така е. Обаче само в икономическия живот. Не и в обществения.

Емиграцията очевидно ще продължи, докато стандартът и доходите в страните, в които емигрират българите, са по-високи от българските такива...Всъщност не съм чул някой да не си плаща данъците, които дължи (със закъснение или не), а ти вероятно свързваш /визираш/ проблема "данъци"- с недостатъчната "осветеност" на бизнеса и доходите в България - сравнено със другите страни от ЕС..тук връзката май е ясна: по малката "осветеност" води до малки данъци..

Раждането и отглеждането на деца в българското общество сега, като цяло се затруднява поради комплекс от причини, някои от които взаимосвързани - негативни демографските тенденции, ниските доходи, също така не особено високото ниво и стандарти на здравеопазването и осигуряването.. Тук като една от причините (не най-важната и единствената според мен) се явява ниските нива на осигуряване, както знаем много, или болшинството от хората в България са са осигурени върху доходи, по малки от действителните им..

Всъщност обаче аз лично смятам че основната причината за ниската раждаемост в момента в България е културна, от културен характер.... Нееманципираните и бедни албанци, кюрди, араби както се вижда се плодят "като зайци", или по-скоро- стават "роби" на семействата си, а от друга страна еманципираните европейци, съответно руснаци, украйнци, независмо дали са бедни или богати - обаче смятат за геройство или изобщо не си предствят раждането и отглеждането на 3 деца, и като цяло тези нации, нациите в Европа застаряват..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не си ми ученик, иначе щеше да знаеш, че всяка задача, чийто отговор търсим - сами или в колектив - си има условия, които трябва да са ясно описани и е недопустимо решаващият задачата да променя условията според своите разбирания. Който задава задачата, той задава и условията; който пита нещо си за "етнонационална криза", трябва да уточни що е етнос, що е нация, що е етнонационален. Ако иска, даже може да ползва български думички като род, племе, народ и т.н. Иначе един ще говори за вятъра, другият ще разбира за Михаля - типично "етнонационалско". Лаф да става, ама да е по купешки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това са абсолютни глупости, за съжаление, твърде много разпространени сред редовия неграмотен зидаро-мазач в България.

Пенсионерите, децата, бюджетните служители и дори турците! в Германия в процентно отношение не са по-малко, но на никой германски зидаро-мазач не му хрумва да твърди, че, например:

"Пенсионерите не създават работни места и не създават нищо". Подобно съждение е характерно дори не и за зидаро-мазач (да не обиждаме тези трудови хора), а за тотално неграмотен човек, неизживял комплексите, породени от лошото му образование и социален произход.

Създаването на обществен продукт и заетост не се прави само като мааш с чука, строиш завод (колко от вас са построили некакъв завод?!), пълниш салами или караш такси (там пък не знам какво създаваш, освен изгорели газове).

Създаването на работни места още от времето на сър Мейнард Кейнс (има-няма ще станат 60 - 70 години) в цивилизования свят се свързва с ПОТРЕБЛЕНИЕТО.

Пенсионерите в България не просто създават национален продукт и работни места. Те създават една много важна част от националния продукт:

1. Чрез потреблението - на храни, транспортни услуги, медицински услуги, застрахователни услуги и др.;

2. Чрез гледането на деца, чиито родители само така могат да работят;

3 Чрез възможността на работодателите им (щото много от тях работят) да пестят (по не особено коректен начин) средства, които влагат в други сектори.

4. Чрез капитализирания им труд, който и до днес е основа на българската икономика изобщо.

Да продължавам ли?

Същото важи и за бюджетните служители, и за голямо учудване на Скопски дори и за етническите турци, които работят.

Поздрави

Драги Хърсчо,

Между германския и БГ пенсионера има поне една много съществена разлика - германският пенсионер има много по-висока пенсия, която не е окрадена, спестовни застраховки, които не са окрадени, застраховки живот, които не са окрадени.

По този начин германският пенсионер наистина може да бъде основа на потреблението за разлика от българския, който често кара на самозадоволяване, което е точно обратното на потреблението.

Освен това германският пенсионер много по-често е собственик на малък или среден бизнес, нищо че е пенсионер.

Ако си БГ пенсионер съжалявам за теб. Аз обаче не съм зидаро-мазач.

Бюджетните служители само преразпределят нещо създадено, а в БГ го правят по особено неефективен начин.

А етническите турци лично на мен винаги са ми били симпатични, точно защото са по-работливи от българите, но те не са част от българския етнос.

"Основата на БГ икономиката" създадена от БГ пенсионерите няма да я коментирам, няма толкова смешно нещо колкото соц-бг-икономиката. За разлика от немската.

Поздрави и бъди жив здрав, да не трябва пак да събираш стотинки за доктор.

А на ник1, само да му кажа, че има нов феномен и аз и доста мои познати сме част от него, когато се изнасяш от БГ не защото не можеш да вържеш двата края (даже напротив), а защото ти е писнало от простотии.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Емиграцията очевидно ще продължи, докато стандартът и доходите в страните, в които емигрират българите, са по-високи от българските такива...Всъщност не съм чул някой да не си плаща данъците, които дължи (със закъснение или не), а ти вероятно свързваш /визираш/ проблема "данъци"- с недостатъчната "осветеност" на бизнеса и доходите в България - сравнено със другите страни от ЕС..тук връзката май е ясна: по малката "осветеност" води до малки данъци..

Раждането и отглеждането на деца в българското общество сега, като цяло се затруднява поради комплекс от причини, някои от които взаимосвързани - негативни демографските тенденции, ниските доходи, също така не особено високото ниво и стандарти на здравеопазването и осигуряването.. Тук като една от причините (не най-важната и единствената според мен) се явява ниските нива на осигуряване, както знаем много, или болшинството от хората в България са са осигурени върху доходи, по малки от действителните им..

Всъщност обаче аз лично смятам че основната причината за ниската раждаемост в момента в България е културна, от културен характер.... Нееманципираните и бедни албанци, кюрди, араби както се вижда се плодят "като зайци", или по-скоро- стават "роби" на семействата си, а от друга страна еманципираните европейци, съответно руснаци, украйнци, независмо дали са бедни или богати - обаче смятат за геройство или изобщо не си предствят раждането и отглеждането на 3 деца, и като цяло тези нации, нациите в Европа застаряват..

Драги ник1,

Раждаемостта е пряко свързано с това колко е висок стандарта на живот (или какъв стандарт очакват хората).

Не случайно раждаемостта в Германия (държава с много висока социална защита) е еднаква с тази в БГ.

Понеже явно с теб не се разбираме ще ти го кажа накратко и направо - ядрото на БГ етноса беше унищожено и претопено от "комунизма".

За да се създаде ново ще трябва много време.

Много хора обаче отказват да чакат и отиват някъде където това не е така.

Така по ясен ли съм?

П.П. Както не си чул за неплащане на данъци, така аз имам съсед в БГ, който от години не е плащал нито вода, нито парно, нито имотен данък. Парното и водата може да не са данък, ама върху тях има ДДС. Навсякъде в Европа той до сега да е изселен, а имота да му е отнет. Да не говорим за Столипиново и всички други, които се осигуряват на мин. раб. заплата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Драги Хърсчо,

Между германския и БГ пенсионера има поне една много съществена разлика - германският пенсионер има много по-висока пенсия, която не е окрадена, спестовни застраховки, които не са окрадени, застраховки живот, които не са окрадени.

По този начин германският пенсионер наистина може да бъде основа на потреблението за разлика от българския, който често кара на самозадоволяване, което е точно обратното на потреблението.

Освен това германският пенсионер много по-често е собственик на малък или среден бизнес, нищо че е пенсионер.

Ако си БГ пенсионер съжалявам за теб. Аз обаче не съм зидаро-мазач.

Бюджетните служители само преразпределят нещо създадено, а в БГ го правят по особено неефективен начин.

А етническите турци лично на мен винаги са ми били симпатични, точно защото са по-работливи от българите, но те не са част от българския етнос.

"Основата на БГ икономиката" създадена от БГ пенсионерите няма да я коментирам, няма толкова смешно нещо колкото соц-бг-икономиката. За разлика от немската.

Поздрави и бъди жив здрав, да не трябва пак да събираш стотинки за доктор.

А на ник1, само да му кажа, че има нов феномен и аз и доста мои познати сме част от него, когато се изнасяш от БГ не защото не можеш да вържеш двата края (даже напротив), а защото ти е писнало от простотии.

А на ник1, само да му кажа, че има нов феномен и аз и доста мои познати сме част от него, когато се изнасяш от БГ не защото не можеш да вържеш двата края (даже напротив), а защото ти е писнало от простотии.

Това съм го слушал от теб, но обективно смятам че феноменът е толкова "нов", колкото и обратния - високоплатени емигранти да се завръщат в България...Тук формулата или принципът, Невски очевидино е: "разни хора - разни нагласи.. към българското, към България, и разни връзки с България"....Аз не съм от тези хора, но работя с един такъв мистър Еди-кои си.., на който доходите му от заплата, в чуждата страна, където се установява от време на време, са поне 8 пъти по-големи от тукашните, при упражняване на същата професия..

Що се касае до мен лично - цццц- не смятам че в България има по-голяма "простотия" от тази в Гърция, Норвегия, или в САЩ..Нямам никакви проблеми с интелигентността на околните ми - колеги, шефове (и подчинени), просто защото не се смятам за по-умен от тях, и съответно не ги смятам за умни от мен..

Ако под "простотия" имаш нещо друго в предвид- може да го коментираш..Аз мисля, че ти просто си търсил някаква реализация в Гърция ( и си намерил своето място- дай боже), а това е съвсем различно от пронираното от теб общо-хулещо "простотия"..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Невски, с изречението "Не случайно раждаемостта в Германия (държава с много висока социална защита) е еднаква с тази в БГ." се самопровергаваш и защитаваш "моята теза"../Тезата въобще не е моя, нито е трудна за разбиране/

Понеже явно с теб не се разбираме ще ти го кажа накратко и направо - ядрото на БГ етноса беше унищожено и претопено от "комунизма".

Виж какво съм написал в изложението ( в заглавието)..Според мен "неразбирането" е само от твоя страна (към написаното от мен)..

П.П. Както не си чул за неплащане на данъци, така аз имам съсед в БГ, който от години не е плащал нито вода, нито парно, нито имотен данък. Парното и водата може да не са данък, ама върху тях има ДДС. Навсякъде в Европа той до сега да е изселен, а имота да му е отнет. Да не говорим за Столипиново и всички други, които се осигуряват на мин. раб. заплата.

Всички суми се дължат с лихвите, аз самия в момента плащам лихви по невнесени от мен "навреме" данъци..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Високоплатените емигранти се връщаха в БГ последните 10г.

Тези от тях, които се върнаха по-рано и влезнаха в бизнеси, които се развиха направиха страхотни кариери.

От както обаче се вихри икономическата криза такъв процес няма, а тече точно обратния.

Онзи ден уволниха поредния ми високоплатен близък приятел в БГ.

Той вместо да се вайка, както ще направят повечето му други уволнени колеги, се инзася със страшна сила към Западна Европа.

По отношение на простотията - имам предвид менталността на хората в БГ, които унищожават всичко, което обичам.

Роден съм и съм израсъл в София. Разкатаха и фамилията. Този град не ме кефи повече.

Обичах старото Банско, ходил съм там стотици пъти. Еб..а му майката.

До преди 7-8г. ходех на море в БГ по 2-3 пъти за по 1 месец сумарно. Еб..а му майката.

Същото важи за повечето неща в БГ.

Може би това е някаква цена за прехода? Да ама какво има насреща?

Нищо?

Нито болниците, нито пътищата, нито училищата станаха по-добри?

Намръщени сервитьорки, неучтиви продавачки, мутри собственици на бизнес, "що съм нямал дребни", съседи правещи кисело зеле в мазето, други варящи компоти в двора, шофьори без грам мозък в тиквата, хотели без канализация, лайна в морето, продаване на гласове, заменки и т.н.

Като поръчам нещо дето го няма в менюто, но могат да ми го направят, не можело. Даже и да платя допълнително. Трябва да ходя да търся шефа. Той няма да ми откаже разбира се, ама шефовете в БГ не си седят при бизнеса. Те са някъде другаде. По курви примерно.

Всеки е мног велик, много мързелив, много як и най-добър. Само не го търси за работа.

Ей това е БГ простотията. Накратко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Твърде черна и съответно нереална картина, Невски. Светът се променя и всяка промяна отначало плаши.

Драги КГ125,

Точно мен промените, а особено пък световните изобщо не ме плашат.

Плаши ме липсата на промяна, когато такава е необходима.

А точно това се наблюдава в мозъците на преобладаващата част от българското население.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Kak да го променим КГ.Не виждаш ли че заявяваме желание 16 човека от целия форум,като някои живеем в чужбина и нас не ни грее много.И как да го обесня на непознати като собствените ми приятели ,баща,брат,които живеят в България нямат желание и се примеряват със всичката тази помия.Малкото които устанахте и се мъчете да направите нещо скоро и вие ще се уморите,и на вас ще ви умръзне.И това ще бъде краят.Не съм песимист и много се надява да не стане ,но колкото повече гледам ,лъч на надежда все по малко виждам

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Плаши ме липсата на промяна, когато такава е необходима.

А точно това се наблюдава в мозъците на преобладаващата част от българското население.

А как стои въпроса с мозъците на "македоно-скопското население"? :w00t:

Сигур пращат от акъл!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Не виждаш ли че заявяваме желание 16 човека от целия форум,като някои живеем в чужбина и нас не ни грее много. И как да го обесня на непознати като собствените ми приятели ,баща,брат,които живеят в България нямат желание и се примеряват със всичката тази помия.Малкото които устанахте и се мъчете да направите нещо скоро и вие ще се уморите,и на вас ще ви умръзне.И това ще бъде краят.

Спартане, не знам как точно си представяш "КРАЯ". Ако не те затруднява да ни разясниш?

И защо мислиш, че там, където си сега, си недосегаем за КРАЯ?! Уверявам те, че ако КРАЯТ дойде в България, той, рано или късно, няма как да не дойде и там където си ти сега (предполагам в Западна Европа).

Ако бегаме и се крием в миша дупка, щот ни е по-лесно, КРАЯТ, ама наистина дебелия КРАЙ, ще го ядем всички без изключение.

Просто нямаш избор, приятел. Или ако позволявате да перифразирам един известен човек: "Нека никой да не си прави илюзии......."

Помисли върху това и ще разбереш какво имам предвид............Изобщо не се шегувам!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Спартане, не знам как точно си представяш "КРАЯ". Ако не те затруднява да ни разясниш?

И защо мислиш, че там, където си сега, си недосегаем за КРАЯ?! Уверявам те, че ако КРАЯТ дойде в България, той, рано или късно, няма как да не дойде и там където си ти сега (предполагам в Западна Европа).

Ако бегаме и се крием в миша дупка, щот ни е по-лесно, КРАЯТ, ама наистина дебелия КРАЙ, ще го ядем всички без изключение.

Просто нямаш избор, приятел. Или ако позволявате да перифразирам един известен човек: "Нека никой да не си прави илюзии......."

Помисли върху това и ще разбереш какво имам предвид............Изобщо не се шегувам!

Краят,го използвам като метафора,,искам да кажа постоянната деградация на БГ,общество и тъи наречена държава която си кара на автопилот и още и още ти добре разбираш.

Да в западна европа живея но не тя ме интересува ,в прочем би трябвало.Не няма да доиде краят,защото има изградени граждански общества ,,отговорни,,които ние в БГ не успяхме да изградим.Плюс наследствена култура и възпитание което ние нямаме ,,по независещи от нас причини,,Кои е бягал и се е криел,,и защо .Правя каквото мога за да не е така в България ,,аз това мога това правя,,Ако всеки прави по нещо и не вика,,кво ми пука бе ,,сигурно може да променим нещо всички.И имам избор приятелю разбира се че имам избор .Аз си избирам пътят и истината

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Kak да го променим КГ.Не виждаш ли че заявяваме желание 16 човека от целия форум,като някои живеем в чужбина и нас не ни грее много.И как да го обесня на непознати като собствените ми приятели ,баща,брат,които живеят в България нямат желание и се примеряват със всичката тази помия.Малкото които устанахте и се мъчете да направите нещо скоро и вие ще се уморите,и на вас ще ви умръзне.И това ще бъде краят.Не съм песимист и много се надява да не стане ,но колкото повече гледам ,лъч на надежда все по малко виждам

Е, като й свършат силите на една генерация иде друга. :):):)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е, като й свършат силите на една генерация иде друга. :):):)

Но културата се предава от генерация на генерация. Промяна поне засега не се вижда. По едно време си мислех, че все пак българската култура, или както го наричат манатлитет, се е изменил малко - поне на теория се очаква, като на няколко пъти ми спираха коли, за да пресека на пешеходната пътека, скоро видях нещо невиждано - в рамките на един ден видят трима човека, които събираха в пликче "боклучетата" на домашните си любимци, дори един тир спря на пешеходна пътека, обаче това, което се случи напоследък - траура, и случая с двете дечица, направо ми разби илюзиите, че в нашата култура са настъпили промени.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Краят,го използвам като метафора,,искам да кажа постоянната деградация на БГ,общество и тъи наречена държава която си кара на автопилот и още и още ти добре разбираш.

Не няма да доиде краят,защото има изградени граждански общества ,,отговорни,,които ние в БГ не успяхме да изградим.Плюс наследствена култура и възпитание което ние нямаме ,,по независещи от нас причини,,.

Благодаря ти за този отговор. Разбирам те, но дай да помислим заедно!

Ние сме хубави хора, но имаме един голям недостатък – повечето от нас мислят много на дребно, да не кажа дребнаво, смешно дребнаво и ограничено. Нас ни интересува това, което става в собствената ни къща, в собствения ни двор, НО НЕ ПОВЕЧЕ. До там!

Ние (или повечето от нас) изобщо не се замисляме за това, което става извън собствения ни двор и защо става така! Ние дори не смеем да се замислим – да вложим някаква логична мисъл!!! относно това, което става не просто извън собствения ни двор, а извън собствената ни държава и заплахите, които произтичат от това за нас самите! (Вероятно тази нагласа е вършела работа през късното Средновековие, но днес вече не върши.)

Никаква мисъл, никакво желание за елементарно разсъждение!

Най-големият абсурд е, че това важи дори и за хората, които живеят в чужбина. Пример: Срещал съм българи, живели три и повече години в Холандия, които въпреки това не знаят нищо, ама нищичко за тази страна…….Не, нямам предвид кръчмите и магазините за дрехи и храни – тях те ги знаят по-добре от самите холандци. Но те не знаят нищо за функционирането на същото това гражданско общество, за което говориш ти. Не знаят и не се интересуват какво стои зад лъскавата фасада! Кой и как взема решенията? Как функционира всичко това, дори на тяхното, местно, квартално равнище? Те просто физически са пребивавали там, но не са научили и не са разбрали абсолютно нищо. И причината е една единствена – неспособност да осмисляш видяното!

Нужно е елементарно, практическо, здраво мислене.

Сега, имайки предвид горното, да помислим какво знаем за съвременния свят, който ни заобикаля и за държавите в този свят. Първото нещо, за което се сещам поне аз е глобализацията на този свят, за тясната взаимовръзка между всичко и всички в него. България не е на Луната. Това, което става у нас, неизменно по някакъв начин е свързано с това, което става и с другите.

Това важи дори за държави като САЩ и Русия, та що останало за малка България. Ние влияем на света, но много повече светът влияе на нас.

Затова, колкото и странно да ти се вижда, това, което става „у нас” по някакъв доста пряк начин е обусловено от това, което става „извън нас”.

Горното, както и фактът, че България в политически, икономически и всякакъв план е свързана с Европа, ми дава основанието да предположа, че ако това, което става тук, у нас, е устойчива тенденция, то рано или късно ще стане другаде. И никакво „гражданско общество” или „наследствена култура и възпитание” няма му попречи. Повярвай ми. Именно тези общества с „гражданско общество” и „наследствена култура вкараха света в две световни войни, именно оттам започнаха най-кървавите и брутални касапници и най-големите трагедии.

Но да оставим миналото. Да видим как стоят нещата днес и онези малки случки, които индикират бъдещето. През 2003 г. в Германия бях свидетел на интересно явление. Тогава също плашеха хората там с някаква измислена криза, както сега. Изведнъж цялата "демократична" преса, като по даден сигнал, започна да тръби и да обсъжда…….какво мислите – въвеждането на шестдневна работна седмица в Германия!!!

Ще кажете – „Невъзможно и абсурдно! В Германия с нейния стандарт, през 21 век и шестдневна работна седмица! Ама нали по време на криза, на хората им намаляват работната седмица (и съответно заплатите), а не я увеличават?!”

Точна така си мислех и аз. Но някой друг или други бяха решили друго. Логика не може да се търси, просто защото логика няма. Хершафтовете (господарите) просто пускаха пробно балонче.

Как реагира „гражданското общество” в демократична Германия? Ами……почти никак. Профсъюзи ли, гражданско общество ли?! Хич!

Една неделя край Бранденбургската врата видях мижава демонстрация – стотина души, предимно разтревожени жени и деца, бяха излезли с плакати против въвеждането на шестдневна работна седмици. Дори запомних един от тези плакати. На него пишеше: „Имам нужда от татко и в събота!”

Не, не въведоха шестдневна работна седмица, но не заради тази демонстрация и не заради тези деца. Ако искаха можеха да го направят без никакъв проблем. Просто за хершафтовете и това, което постигнаха – да разтревожат хората, да ги унижат, да им покажат, че могат да правят каквото си поискат, беше достатъчно.

И един ден сигурно ще го направят наистина.

Та така, Спартане.

И имам избор приятелю разбира се че имам избор.

Единственият избор, който имаме е да се борим да бъдем хора. Да спрем да се борим и да бягаме (накъде?), НЕ Е ИЗБОР.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря ти за този отговор. Разбирам те, но дай да помислим заедно!

Ние сме хубави хора, но имаме един голям недостатък – повечето от нас мислят много на дребно, да не кажа дребнаво, смешно дребнаво и ограничено. Нас ни интересува това, което става в собствената ни къща, в собствения ни двор, НО НЕ ПОВЕЧЕ. До там!

Ние (или повечето от нас) изобщо не се замисляме за това, което става извън собствения ни двор и защо става така! Ние дори не смеем да се замислим – да вложим някаква логична мисъл!!! относно това, което става не просто извън собствения ни двор, а извън собствената ни държава и заплахите, които произтичат от това за нас самите! (Вероятно тази нагласа е вършела работа през късното Средновековие, но днес вече не върши.)

Никаква мисъл, никакво желание за елементарно разсъждение!

Най-големият абсурд е, че това важи дори и за хората, които живеят в чужбина. Пример: Срещал съм българи, живели три и повече години в Холандия, които въпреки това не знаят нищо, ама нищичко за тази страна…….Не, нямам предвид кръчмите и магазините за дрехи и храни – тях те ги знаят по-добре от самите холандци. Но те не знаят нищо за функционирането на същото това гражданско общество, за което говориш ти. Не знаят и не се интересуват какво стои зад лъскавата фасада! Кой и как взема решенията? Как функционира всичко това, дори на тяхното, местно, квартално равнище? Те просто физически са пребивавали там, но не са научили и не са разбрали абсолютно нищо. И причината е една единствена – неспособност да осмисляш видяното!

Нужно е елементарно, практическо, здраво мислене.

Сега, имайки предвид горното, да помислим какво знаем за съвременния свят, който ни заобикаля и за държавите в този свят. Първото нещо, за което се сещам поне аз е глобализацията на този свят, за тясната взаимовръзка между всичко и всички в него. България не е на Луната. Това, което става у нас, неизменно по някакъв начин е свързано с това, което става и с другите.

Това важи дори за държави като САЩ и Русия, та що останало за малка България. Ние влияем на света, но много повече светът влияе на нас.

Затова, колкото и странно да ти се вижда, това, което става „у нас” по някакъв доста пряк начин е обусловено от това, което става „извън нас”.

Горното, както и фактът, че България в политически, икономически и всякакъв план е свързана с Европа, ми дава основанието да предположа, че ако това, което става тук, у нас, е устойчива тенденция, то рано или късно ще стане другаде. И никакво „гражданско общество” или „наследствена култура и възпитание” няма му попречи. Повярвай ми. Именно тези общества с „гражданско общество” и „наследствена култура вкараха света в две световни войни, именно оттам започнаха най-кървавите и брутални касапници и най-големите трагедии.

Но да оставим миналото. Да видим как стоят нещата днес и онези малки случки, които индикират бъдещето. През 2003 г. в Германия бях свидетел на интересно явление. Тогава също плашеха хората там с някаква измислена криза, както сега. Изведнъж цялата "демократична" преса, като по даден сигнал, започна да тръби и да обсъжда…….какво мислите – въвеждането на шестдневна работна седмица в Германия!!!

Ще кажете – „Невъзможно и абсурдно! В Германия с нейния стандарт, през 21 век и шестдневна работна седмица! Ама нали по време на криза, на хората им намаляват работната седмица (и съответно заплатите), а не я увеличават?!”

Точна така си мислех и аз. Но някой друг или други бяха решили друго. Логика не може да се търси, просто защото логика няма. Хершафтовете (господарите) просто пускаха пробно балонче.

Как реагира „гражданското общество” в демократична Германия? Ами……почти никак. Профсъюзи ли, гражданско общество ли?! Хич!

Една неделя край Бранденбургската врата видях мижава демонстрация – стотина души, предимно разтревожени жени и деца, бяха излезли с плакати против въвеждането на шестдневна работна седмици. Дори запомних един от тези плакати. На него пишеше: „Имам нужда от татко и в събота!”

Не, не въведоха шестдневна работна седмица, но не заради тази демонстрация и не заради тези деца. Ако искаха можеха да го направят без никакъв проблем. Просто за хершафтовете и това, което постигнаха – да разтревожат хората, да ги унижат, да им покажат, че могат да правят каквото си поискат, беше достатъчно.

И един ден сигурно ще го направят наистина.

Та така, Спартане.

Единственият избор, който имаме е да се борим да бъдем хора. Да спрем да се борим и да бягаме (накъде?), НЕ Е ИЗБОР.

Последното изречение много ми хареса, но май само то.

1.За подпалването на световните войни най-голям принос имат страни в които липсва гражданско общество към 1914( Сърбия, Германия, Русия и Австро-Унгария като последната е изключение, но пък е изправена пред разпад и това е отговора на предизвикателството наречено национализъм от нейна страна) и 1937г.( Япония, СССР, Италия, Германия).

2.Събитията, които посочваш от близкото минало в Германия са интересни, но изводите ти са погрешни, според мен. Сондажа явно е посрещнат не толкова вяло, защото Германия не е Брандебургската врата само. И кои са т. нар. господари от теб? И каква е краината цел? Само да унижат народа?

Ето какво четох преди време. Във Франция, нали са будали работната седмица е 4 дневна( учебната също). Много французи протестирали, че не работят 5 дена, защото така вземали по малки заплати! Явно тамошните господари са на друг акъл спрямо немските експлоататори :bigwink:

Относно кризата на българския етнос ще посоча, че има няколко измерения- демографско, културно, морално и пр. Те са свързани като резултат живеем неуредено, агресивни сме, комплексирани и няма ме ищах за деца( сега е момента да се похваля, че чакам второ отроче :biggrin: ). Ситуацията не е безнадежна, но са необходими много усилия да се обърне процеса. Проблема не е колко сме, а какви сме. И докато мнозина бягат по чужбината да си дирят късмета трудно ще се измъкнем. Тук Хърс е абсолютно прав-борба, а не бягство.

Невски пък изключи пенсионерите от българския етнос! Те някъква нова раса ли са? Живот и здраве някой ден ще съм пенсионер и аз, но надявам се тогава да не ме смятат за небългарин.

В заключение ще кажа, че е много полезно да се обсъждат наболели въпроси, но е хубаво да се посочват решения. И най-важното да правите малки българчета, които са възпитани, умни, почтени и обичат България!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...