Отиди на
Форум "Наука"

Мадарският конник е изображение на бог Митра!


Recommended Posts

 • Потребител

Релефът на т.нар. Мадарски конник се намира в центъра на значителен култов комплекс в който най-значимо присъствуват следи от древните българи, .Мястото е известно като Мадара.Съществуват различни обяснения

за семантика на названието Мадара.Някои езиковеди го превеждат като "герой, храбрец". Други приемат, че името Мадара произлиза от гръцката дума Μαδαρος-гол, необрасъл.Така звучи и думата майка на английски.

Съществуват различни обяснения за скалния релеф които главно се свеждат до : тракийски конник, ловуващ конник-ловна сцена,тържествуващ владетел - Крум,прабългарски бог.Дано се намери и езиковед който да обясни и семнатично произхода на Мадара от обяснението което ще предложа по-надолу.

Не е тракийски конник тъй като изображението има стремена и седло, непознати на траките. От релефа се вижда ,че ездачът с дясната си ръка държи юздите на коня, а с високо вдигната лява държи неустановен предмет .Същевременно се забелязва,че посредата на изображението преминава дълъг копиевиден ствол който е зад изображението на лъвската фигура и е зад фигурата на конника.Лъвът си е жив с високо вдигната опашка,а не в предсмъртни гърчове ако това бе копие пробоило го,като това отхвърля някои обяснения за ловни сцени.Това копие не се държи от трета невидима ръка.То си стои здраво забито в земята зад двете фигури.От изображението се вижда,че това "копие"завършва в горната си част ,все още видима с римски военен стандарт.Най-странно е ,че на повечето компютърни възстановки това "копие" изчезва защото не се вписва в нечия теория.

От представеното иконографско стилистичните особености на изображението на конника от релефа Мадарски конник и наличната историческата обусловеност на древните българи и връзките които те имат с Римската империя с категоричност може да се каже,че това е изображение свързано с един култ получил широко разпространение особено сред воинското население на Империята и оттам наследено и от българските военни .

Това е култа към бог Митра.Митраизмът е разпространен е на териоторията на Римската империя в провинциите на Балканския полуостров, с изключение на континентална Гърция, на Апенинския полуостров, в Галия, Британия, Мала Азия и в Близкия изток.Митраизмът е мистичен култ, практикуван в Римската империя от I до IV в. сл. Хр. Най-разпространен е в Рим, Остия, Мавритания, Британия и римските провинции по реките Рейн и Дунав. Митраизмът е древно движение, преминало през много етапи на развитие. Култът не е базиран на свещен текст и заради това днес за него се знае единствено от малкото запазени писмени извори. Почитащите му били от различни социални слоеве, включително и роби. И тъй като божеството било закрилник на армията и на договорите, култът бил разпространен най-вече сред римските легионери и дребната аристокрация. В някои провинции в култът участвали и жени. Епитетът на Митра бил „sol invictus" („непобедимото слънце"), което кара учените да предполагат, че е било и соларно божество.До края на II век митраизмът вече се е разпространил не само сред военните, но и сред всички слоеве на обществото – роби, търговци и пр. От този период са датирани и множество малки култови пластики, откривани предимно в граничните провинции.

През 3 век култът е официално узаконен от римските императори.

Няколко съществени момента от изображението на Мадара напълно съвпадат с култа и известната ни иконография на култа.

Характерно за култа е свързаното посичане на бик.Известно ни е посичането на бикове от Крум.

В иконографията присъствуват и змията, символ на земята, и кучето, пиещи от кръвта, за приемниците на енергията.В някои случаи, но рядко, се изобразява и гарван или малък лъв .

По абсолютно същият начин в същата поза на конника са изобразени всички от сцените на Митра известни ни от монетосеченето намиращият се наблизо мизийски град Истрос,Мизия.(Пак Мизия!?) В продължение на векове стилистиката на изображението не се е променяла от Aнтоний Пий (138 – 161 A.D.) до Гордиан III .Налице е и здраво забитото "копие" римски стандарт наличен и при Мадара както и основните иконографски елемента свързани с култа -змия ,куче ,лъв.Като добавим и характерната поза на Мадарския конник индентична на тази от монетите със сигурност може да се каже че това е култа към Митра и е негово изображение.

Да не забравяме,че божеството било закрилник на армията и на договорите което се потвърждава и от договиритеизсечени около него.Ритуалът в чест на бог Митра се осъществява в митраеуми (от лат.: mithraeum; от гр.: митраион). Култовото място обикновено представлява естествена пещера каквато е и култовото място Мадара.

Да кажатезиковедите дали Митра може да стане Мадара.

Приложения:Мадарски конник,монети от Истрос с изображения на бог Митра.

post-4727-1246582157_thumb.jpg

post-4727-1246582265_thumb.jpg

post-4727-1246582287_thumb.jpg

post-4727-1246582311_thumb.jpg

post-4727-1246582496_thumb.jpg

post-4727-1246582554.jpg

post-4727-1246584248_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Релефа на т.нар. Мадарски конник се намира в центъра на значителен култов комплекс в който най-значимо присъствуват следи от древните българи.

Като ви гледам с тези "древни българи", и вас здравата ви гони счетоводителската мания.

Мога да взема отношение по въпроса, но трябва да зная все пак през кой век е изсечен паметникът

и ако е възможно и конкретизиране до половинка!?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Можете ли, "професор" Добрев? Започнете тогава с примери за антропоморфни изображения на Тенгри. И, за разнообразие, цитирайте един храм на Тенгри. :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има почти абсолютно сходство в позата на коня. Останалото обаче е различно. А наличието на стремето в Мадарския релеф при пълното отсъствие на такова в античните изображения (вкл. прикачените изображения на монети) ми се струва решаващо.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Като ви гледам с тези "древни българи", и вас здравата ви гони счетоводителската мания.

Е, още не сме я докарали дотам да пишем Аспаруховите болгари.... :tooth: Или може би Аспаруховите праболгари.... :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Има почти абсолютно сходство в позата на коня. Останалото обаче е различно. А наличието на стремето в Мадарския релеф при пълното отсъствие на такова в античните изображения (вкл. прикачените изображения на монети) ми се струва решаващо.

Конят, както и човекът, във всички култури имат едни и същи пози.

А тези, които дрънкат небивалици за Митра обикновено са хора, които нямат и бегла представа от култа към Митра. Сега гражданинът Х. цяла книга бил написал, която ще трябва даже и да четем, за да видим какви бленувания е родил неговият светъл ум.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здрасти!

Може да е така! Някаде бях виждал подобни (конник ловува лъв) издълбан върху скала в Ирак или Иран...

Ама ако кажа Мадар-мадяр-маджар, много ли звучи жълто? Все четем тези немски, френски, английски специалисти вместо да си поговорим един между друг, ей така, братски.....

:))::))::)):

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Конят, както и човекът, във всички култури имат едни и същи пози.

А тези, които дрънкат небивалици за Митра обикновено са хора, които нямат и бегла представа от култа към Митра. Сега гражданинът Х. цяла книга бил написал, която ще трябва даже и да четем, за да видим какви бленувания е родил неговият светъл ум.

Съгласен съм с теб Маготин. Митра не е конник, определено , почитат го и пешите легионери в Рим ... :crazy_pilot:

Инъче, интересно като опит за структурен антропологизъм, Натан !

Продължавай в тази насока . Аз, ще ти дам едно джокерче...

Йоан Малала в "Хронография":

"Когато Север отишъл във Византион и видял, че местоположението на града е хубаво, възстановил Визопол и основал обществена баня, наречена Зевксип понеже там, в средата на т.нар. "Тетрастоа" се намирала медна статуя на слънцето, под която написал митичното име на слънцето - на бога Зевксип - защото траките наричали така слънцето."

Към превода може да се каже ,че това не е ''статуя" , а στηλη .На нея императорът написал не митично име. А МИСТИЧНО - Т.Е. тайното име на слънцето .

Теологията например не е митична , мистична , има разлика нали ?

Ζευξιπος е Zevs ippos - т.е. бога- конник.

Зевскип - е богът конник, който траките почитат в соларно-хтоничен вид . Апропо Мадарският конник е тракийски конник . Намереният по течението на на р. Русенски Лом тракийски конник с големина около 2м е доказателство в чист антропологичен вид.

Риторичен е въпросът, защо той не е запазен и кой мазен бяс го е строшил ???

Все тъки националният музей разполага с изображение на тракийски конник с големина 2м и то е показано в него. Имаше специално открита тема за това в '' оня форум..." за това ...

Питам Ви по кой Хималайски, Монголски или Афганистански хълм да ви пратя за да не ми откриете нищо подобно !!!???? Може да опитате в Нова Полинезия или направо на Марс ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Сега гражданинът Х. цяла книга бил написал, която ще трябва даже и да четем, за да видим какви бленувания е родил неговият светъл ум.

Да не става въпрос за Цв. Степанов? В сборника в чест на Р. Рашев има една негова статия за Мадара и Митра, която от културолигична гледна точка може би е много интересна, от историческа е абсолютен тюрлю гювеч. Всичко, което има буквите "м" "т" или "д" и "р" е в кюпа - Мадара, Митра, Крали Марко, Баба Марта, Матори гори (т.е. Стара планина), че дори и император Траян, които имал име и Марк. Въобще пълен цирк.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тезата за това, че Мадарският конник всъщност е изображеие на бог Митра беше лансирана първо от художника Александър Алексиев - Хофарт в книгата "Изгубените кодове на древните българи" (Изд. Тангра). Той прави и един опит да възстанови точните елементи на конника, който е доста интересен.

Дори и да премем, че доказването на това е трудно (вкл. и заради това, че Мадарският конник е доста своеобразен и няма точни аналози) има вариант, при който вероятността за това значително се увеличава - а именно, ако се докаже, че религията на прабългарите е била митраизъм или някакъв вариант на зерванизъм. Това е перспективно, защото тази религия в един период е била една от най-разпространените религии на изток, не само сред иранските народи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В книгата на Георги Китов и Даниела Агре "Въведение в тракийската археология" се споменава, че в началото на ХХ век по течението на Русенски Лом е бил известен "голям скален релеф на конник", по- късно взривен от иманяри

Написано е на стр. 169 в книгата, източник не посочва.

Вижте и тук -

http://mladite.com/koreni/silueti/Silueti.pdf

а на стр.23 е и конника :rock: :nworthy: :horse: :sm229:

Повтарям - Мадарския конник, не е Азиатски, а европейски конник !!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Приликите между конника от Русенски Лом и Мадарския конник са основно две - и двете са релефи, и на двете има конник. Дотам. Всеки, който поне малко се е занимавал с монументален релеф е наясно, че двата паметника принадлежат на съвършено различни културни традиции, технически похвати и т.н.

Мадарския конник не е тракийски конник и няма да стане такъв независимо от напъните по въпроса. Просто защото не е. И темата е дъвкана много пъти.

Колкото до "Разшифровката" на Хофарт тя предизвиква у научната общност не по-малко веселие от книгата на проф. Добрев. Но на Хофарт може да му се прости, защото няма претенцията за научност, не гони и някакви титли и звания, т.е. от позицията на любител има право да пише каквото си иска.

Това е перспективно, защото тази религия в един период е била една от най-разпространените религии на изток, не само сред иранските народи.

Митраизмът на Хофарт няма нищо общо с Изтока. Той е римска версия, в т.ч. и по отношение на изразните средства, опира се на орфизма и дионисиевия култ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Изображение на конника от Мадара напълно съвпада с това от монетите от Истрос,на 101 %.101 -вият процент е олтара отпред пред коня,под вдигнатия му крак,добре видим и на скалния релеф.Главните основните елементи от изображението от монетите присъствуват в релефа едно към едно.1.Коня с характерната му поза.2.Фигурата и позата на владетеля. 3.Олтара под вдигнатия крак на коня . 4.Наличие на Пилона с птицата върку него.Пропорциите.Вероятността случайно да се постигнат тези неща граничи със безкрайност.Трактовката на останалите иконографски фигури от групата на скалата ,неприсъствуващи в монетите,но пък известни като иконография на митраизма са на скалата, Змията, , и Кучето,и Малък лъв.Да и лъвът е малък !(става + безкрайност, случайно да се добави малък лъв)и композиционното им разположение отразяват тогавашния (древен,старобългарски и т.н.) българския мироглед и обслужват български държавно религиозно политически интереси .Изсечените договори.Релефа е бил в естествена ниша.Отгоре е имало скална козирка.Култовото място представлява естествена пещера като личат и следи и от допълнително или изкуствено доизграждане,всичко това характерно за Римския митраизъм .

Митраизмът достига до своя апогей през III и IV век, когато печели и най-много поддръжници заради многобройната войска на Римската империя,а това тук е Римски митраизъм в най-чист вид,което със сигурност може да отнесе изработването на комплекса през III и IV век,и съответно да върне и преосмисли теорията за създаването на българската държава.Защото и днес се дивим и го считаме за чудо,ами ако беше строен след 681 г. що хроники щяха да се напишат и що възспоменателни колони щяха да се вдигнат за подобно чудо.

post-4727-1246683891_thumb.jpg

post-4727-1246684319_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Митраизмът достига до своя апогей през III и IV век, когато печели и най-много поддръжници заради многобройната войска на Римската империя,а това тук е Римски митраизъм в най-чист вид,което със сигурност може да отнесе изработването на комплекса през III и IV век,и съответно да върне и преосмисли теорията за създаването на българската държава.Защото и днес се дивим и го считаме за чудо,ами ако беше строен след 681 г. що хроники щяха да се напишат и що възспоменателни колони щяха да се вдигнат за подобно чудо.

Тука нещо не ми стана ясно. Искаш да кажеш че Дунавска България е създадена през ІІІ-ІVв.? И че Мадарският конник е изсечен през ІІІ-ІVв.?

"ами ако беше строен след 681 г. що хроники щяха да се напишат и що възспоменателни колони щяха да се вдигнат за подобно чудо" - ами ако беше строен през ІІІ-ІVв. що хроники щяха да се напишат и що възспоменателни колони щяха да се вдигнат за подобно чудо. Е тъй като няма писмени данни нито за след 681г. нито за ІІІ-ІVв., то означавли, че Мадарският конник изобщо не е изсичан и сме жертва на групова халюцинация?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Можете ли, "професор" Добрев? Започнете тогава с примери за антропоморфни изображения на Тенгри. И, за разнообразие, цитирайте един храм на Тенгри. :whistling:

Да и да каже ако може кои са децата на тенгри,защото съм чувал че в монголската тенгристка митология тенгри е имал и двама сина. :!!!:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Приликите между конника от Русенски Лом и Мадарския конник са основно две - и двете са релефи, и на двете има конник. Дотам. Всеки, който поне малко се е занимавал с монументален релеф е наясно, че двата паметника принадлежат на съвършено различни културни традиции, технически похвати и т.н.

Мадарския конник не е тракийски конник и няма да стане такъв независимо от напъните по въпроса. Просто защото не е. И темата е дъвкана много пъти.

Колкото до "Разшифровката" на Хофарт тя предизвиква у научната общност не по-малко веселие от книгата на проф. Добрев. Но на Хофарт може да му се прости, защото няма претенцията за научност, не гони и някакви титли и звания, т.е. от позицията на любител има право да пише каквото си иска.

Митраизмът на Хофарт няма нищо общо с Изтока. Той е римска версия, в т.ч. и по отношение на изразните средства, опира се на орфизма и дионисиевия култ.

Причината по този въпрос да пишат толкова много любители е, че малко професионални историци работят по въпроса и се създава "вакуум".

Първо трябва задоволителен отговор да получи въпроса за религията на прабългарите, а след това може да се обсъжда въпроса и за изразните средства. Досегашите представи за тюркски тенгризъм у прабългарите не обясняват задоволително изразните средства на Мадарския релеф и това едва ли някой би оспорил (дори и да се приеме, че релефът е ловна сцена). За религията на прабългарите има достатъчно данни (писмени и археологични), но те едва през последно време бяха съотнесени към по-широк кръг култове. До сега сравнителните методи допускаха само "тюрки, тюрки и пак тюрки". :) Справка - как до сега се обясняваха специфичните храмове с планировка от вписани четириъгълници и огнен олтар, а също така и водните басейни.

Изображение на конника от Мадара напълно съвпада с това от монетите от Истрос,на 101 %

Забравяш за стремето, а то е основно за датирането на релефа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според мен Мадарският конник няма нищо общо с религията на българите и това се доказва от простия факт, че след 864г. не е бил унищожен, както това е станало с всички български езически капища, едно от които е именно в Мадара и върху него е била построена църква.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Причината по този въпрос да пишат толкова много любители е, че малко професионални историци работят по въпроса и се създава "вакуум".

Първо трябва задоволителен отговор да получи въпроса за религията на прабългарите, а след това може да се обсъжда въпроса и за изразните средства. Досегашите представи за тюркски тенгризъм у прабългарите не обясняват задоволително изразните средства на Мадарския релеф и това едва ли някой би оспорил (дори и да се приеме, че релефът е ловна сцена). За религията на прабългарите има достатъчно данни (писмени и археологични), но те едва през последно време бяха съотнесени към по-широк кръг култове. До сега сравнителните методи допускаха само "тюрки, тюрки и пак тюрки". smile.gif Справка - как до сега се обясняваха специфичните храмове с планировка от вписани четириъгълници и огнен олтар, а също така и водните басейни.

Хм-хм за Мадарския конник са написани към 40-50 статии, има и някакви обобщаващи монографии, ако си спомняш. Науката се е произнесла, а пък и напоследък се появиха съвсем актуални прегледи и мнения, така че учените нямат никаква несвършена работа по конника. Той е свръхексплоатиран като паметник, ако мога така да се изразя.

В истинския тюркско-монголски тенгризъм подобно изображение не се среща, въобще въпросът с антропоморфизацията на божественото там е доста сложен. И неясен за почитателите на такава гледна точка. Например напъните на тема Умай у нас са пример за напъни без дори най-общо познаване на явлението и материала.

Вярно е, че напоследък се разчупи канонът, наложен по отношение на прабългарската религия, но то беше неизбежно - под напора на доказателствата. Всеки нов храм, открит у нас, а последните години бяха урожайни, забива по едно пиронче в ковчега на професордобревизма, пардон, тенгризма... :whistling:

Според мен Мадарският конник няма нищо общо с религията на българите

По-скоро, че ако е имал връзка, тя е била опосредствена, т.е. неговото основно послание не е религиозно, а властово. :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разбира се надписите около конника са изцяло политически и това е ясно....

Но...„поставен от бога да владее на многото българи”, „бог вижда”.... - все още не знаем кой точно е този бог, който така дейно „участва” в политиката. Пъзелът трябва да се нареди. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Разбира се надписите около конника са изцяло политически и това е ясно....

Но...„поставен от бога да владее на многото българи”, „бог вижда”.... - все още не знаем кой точно е този бог, който така дейно „участва” в политиката. Пъзелът трябва да се нареди. :)

Който и да е бил той /или те, ако е политеизъм/, изображението на конника не е на божеството, а на владетеля. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Г-н, Маготин, докато не оборите тезите на доц. Н. Неделчев за местния характер на Мадарския конник, ще считам вашето мнение, като опит за съзнателна манипулация на фактите.

А фактите... са такива, щото вблизост до Мадарския конник има тракийско светилище в чиято околност са намерени ни повече, ни по-малко от 300 плочки на ''тракийски конник" .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

OK.

Но в българският сайт на вики има едно изречение:

Някои изследователи свързват Мадарският конник с тракийската изобразителна традиция. Други смятат прабългарския му произход за безспорен, понеже има изобразено стреме, а стремето е непознато в античността.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D0%BA

И наистина на малката картинка някой язди с луда сила но краката е свил под корема на коня.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Г-н, Маготин, докато не оборите тезите на доц. Н. Неделчев за местния характер на Мадарския конник, ще считам вашето мнение, като опит за съзнателна манипулация на фактите.

А фактите... са такива, щото вблизост до Мадарския конник има тракийско светилище в чиято околност са намерени ни повече, ни по-малко от 300 плочки на ''тракийски конник" .

Близо до същото тракийско светилище имало навремето и джамия, това доказвали че траките са мюсюлмани?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...