Отиди на
Форум "Наука"

Славянските владетели/князе, панславизмът и Уикипедия


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Ето на какво попаднах в родната Уикипедия - списъс на славянските владетели.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%...%B5%D0%BB%D0%B8

В списъка присъстват и такива славянски/князе, които са меко казано смущаващи

1. Арбогаст (?-?), славянски военачалник от карпийски произход, който победил готите през 380 г. и ги накарал да сключат мир.

Определението е безумно - "славянски военачалник от карпийски произход".

2. Бързимир(?-?), славянски военачалник на Шкодра от карпийски произход, който воювал с готите през 377 г.

Отново безумна формулировка - "славянски военачалник от карпийски произход". Не съм срещал такава личност никъде, още повече в Шкодра през 377 г., тоест по-римско време!

3. Велбуд(?-?), княз на славяните в Осогово (осоговците) - ок.560-590 г.

Явно някой се е опитал да даде обяснение на старото име на Кюстендил Велбъжд, за което досега не е предлагана задоволителна етимология и затова си е измислял някакъв фантастичен славянски княз Велбуд. Със същия успех е можело да го кръстят Верблюд, доколкото има твърдение, че Велбужд/Велбъжд идвало от тази дума.

4. Всегръд (Всегорд, ?-?), славянски военачалник, бил е пълководец от армията на Юстиниан Велики, ок.530-560 г.

Абсолютно измислен военачалник.

5. Доброгост(?-?), славянски военачалник, бил е пълководец от армията на Юстиниан Велики, ок.530-560 г.

Пълководец, измислен колкото и Всегръд. Тъкмо се бях зачудил от кой ли панилирийски автор от ХVІ век са взети тези имена, но една бегла проверка в мрежата уточни, че авторът не е панилириец, а руски панславист: БЛАГОВЕРНИЙ ЦАР УПРАВДА-ЮСТИНИАН (По Архиепископ Филарет Черниговский). Тези "безценни" сведения са поместени в “ЖИТИЯ НА БЪЛГАРСКИ СВЕТЦИ” от Левкийски епископ Партений. Синодално издателство, София, 1979 г. http://209.85.129.132/search?q=cache:imcph...=clnk&gl=bg

6. Лабуц(?-?), славянски военачалник от IV-V в. в областта на Горна Струма.

Загадката кой е този велик славянски военачалник по Горна Струма, 150 години преди славяните да решат да се заселват южно от Дунава, се изяснява напълно от сайта ( :doh: ): http://209.85.129.132/search?q=cache:WyyuZ...&lr=lang_bg

7. Леонтий(?-?), славянски военачалник на римска военна служба, син на Доброгост, ок.580-610 г.

За този пореден велик славянин предполагам, че трябва отново да се обърнем към БЛАГОВЕРНИЙ ЦАР УПРАВДА-ЮСТИНИАН (По Архиепископ Филарет Черниговский).

8. Манжук(?-?), славински княз в Дакия, владенията са му били отвъд р. Паспирий (може би Бузое) - ок.580-594 г.

Тази загадъчна личност носи всъщност хунско или тюркско име и е интепретиран като славянски княз от Иречек, който (не е тайна), е бил един от най-изявлените панслависти, манипулирал българската история. Ето и цитат от него: "След свършването на Персийската война Маврикий утолил жаждата на аварите за пари, като им плащал ежегоден данък, а цялата си дейност насочил против дакийските славяни. Той се надявал да тури край на нападенията, като покори славянската родина в стара Дакия. Под предводителството на опитния Приск войската му преминала през Дунав (593 г.), разбила в една нощна битка крайбрежния владетел Радогост и опустошила неговите владения. Пленниците били изпратени при императора под стража под началството на славянина Татимир, [46] който се намирал на гръцка служба; на шестия ден откак тръгнали на път от Дунав за Цариград, на тоя отред някъде в Балкана нападнали славяни, които без съмнение били заседнали там; Татимир само с мъка успял да се спаси. Между това Приск, когото един гепид превел през обширни гори и блата, проникнал отвъд р. Паспирий (може би Бузое) във владенията на княз Манжук, [47] нападнал на него през една тъмна нощ тъкмо когато Манжук празнувал помен за умрелия си брат с песни и вино и след ужасна сеч го хванал в плен. Тогава Маврикий, насърчен от този успех, заповядал войската му да презимува отвъд Дунав." ( http://www.kroraina.com/knigi/ki/ki_3.htm )

9. Мармаис(?-?), славянски военачалник (потомък на северанските князе) - ок.890-921 г., боритаркан на цар Симеон I.

Няма никакво основание този пълководец да се пославянчва.

10. Оногост(?-?), славянски военачалник на римска военна служба в Тракия, ок.450-480 г.

В действителност името е записано като Анагаст и то е германско (гепидско) най-вероятно. В Оногост го превръща Иречек.

11. Пирогост(?-?), славински княз в Мизия, владенията са му били около р. Осъм (осъмци, осмовичи) - ок.585-597 г.

В действителност името е записано като Пирогаст и то също е германско (гепидско) най-вероятно. В Пирогост го превръща Иречек.

12. Сварун(?-?), славянски военачалник, бил е пълководец от армията на Юстиниан Велики, ок.530-560 г.

За този несъществуващ славянски военачални от времето на Юстиниян вероятно пак трябва да направим справка с Архиепископ Филарет Черниговский.

13. Стазис(?-?), славянски военачалник - ок.860-879 г., ичиргу-боил на княз Борис I-Михаил

На какво основание този Стазис е обявен за славянин, за мен е пълна загадка. Вероятно този, който е пославянчил Стазис, е чел преди това романа "Стас и Нели" на Сенкевич и е решил, че щом при поляците има Стас (от Станислав) и нашето Стазис е славянско име. А не гръцко например, съответстващо на Стоян.

14. Хумир(?-?), славянски военачалник от IX в., висш сановник по времето на хан/кан Омуртаг

В Хумир -мир няма нищо общо с -мир във Владимир, Станимир и т.н. а е част от коренната дума, вариант на прабългарското кумир.

Отделен е въпросът антите доколко са чисти славяни, а не например славянизирани иранци. Тази теза не е на особена почит в Русия и Украйна, но име като Татомир е иранско (с готско -мир/-мер), Бусан е също иранско bus, busa "козел". Идаризий и Хилбуд имат всякакво друго, но не и славянско звучене.

Впрочем почти не е известно, че в Йорданес нарича антите антар, с иранско окончание -ар за мн.ч.

---------------------------------------------

И за края съм оставил най-голямото безумие в тази статия от българската Уикипедия:

15. Славун(?-?), северански (северски) княз - ок. 655-685 г., сключил договор с хан/кан Аспарух за обща борба срещу Византия

Този последния северски княз е черешката на тортата, защо е намерил мястото си в Уикипедия направо от епизод 2 на "Хан Аспарух" и е художествена измислица.

Можем ли вече изобщо да се доверяваме на свободната енциклопедия (поне в българската й версия) или в нея всеки вече може да пуска всякакви глупости и кретенизми (с извинение за израза)? И още по-важното е, че именно от такива източници като Уикипедия подрастващите в България (и по света) попълват знанията си.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Веднъж се опитах да редактирам няколко дребни грешки в историческата част на българската Уикипедия.

Почти веднага моите редакции бяха ликвидирани и бяха върнати грешките.

Сигурен съм, че "редакторът" си няма и понятие от историческа терминология, лингвистика, ономастика и т. н.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мармаис, Стазис... отде накъде???

Добре, че не са сложили Маламир :):):) Един руски изследовател твърдеше, че не бил Маламир, ами Мала Мирче

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Явно е съвсем прясна статия. Няма я преведена на други езици и това я прави уникална за нашата - българската - част от енциклопедията.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Веднъж се опитах да редактирам няколко дребни грешки в историческата част на българската Уикипедия.

Почти веднага моите редакции бяха ликвидирани и бяха върнати грешките.

Сигурен съм, че "редакторът" си няма и понятие от историческа терминология, лингвистика, ономастика и т. н.

И аз съм сигурен, но се предполага, че в Уикипедия не е място за разгръщане на нови теории, а за излагане на стандартни или общоприети данни. А тази статия показва, че е сглобявана отвсякъде или както казвате вие историците, "без критичен анализ на текста". :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Wiki-то няма равно.

Xвърлете едно око на статията за борис (само пример, навсякъде е така)

http://bg.wikipedia.org/wiki/Борис_I

Въобще да не говорим за историческите грешки, за употребата на "византия", но няма никакво съгласуване в текста.

Веднъж е "хърватия", няколко реда по-долу "хърватско", патриаршията е ту "цариградска", ту константинополска.

Иначе любимият ми цитат от статията е:

Непосредствено след покръстването избухва бунт в средите на 52 недоволни български боляри. Техните основни опасения са от засилващото се византийско влияние. Когато влизат в двора на двореца пред тях се изправят няколко стари хора държащи кръстове. Тогава бунтовниците разбират смисъла на християнството.

---

Бележка на модератора

Според правилата за писане на български език, изреченията започват с главна буква.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Крайно време е да се преразгледа Прокопиевият текст за венеди, склавини и анти. Това първо и второ, да се приеме тезата на Гумильов за симбиозата на номади и земеделци. Едните без другите не могат. Ясно е ,че те са търгували помежду си.

На територията на днешна Румъния и Украйна се формира една мощна коалиция на границите между I-II между изхърлени от Запад келти (венеди), траки (карпи, гети и даки) и местни скито-сармати които освен, че са местни , са съюзници на антиримски държави и коалиции още преди Рождество Христово.

Ако нещата се поставят на тази по-сигурна основа, тогава ще може да се осмислят ''сарматските'' имена на ''славяните'' , келтските имена на готите.

А и накрая хунските бълнувания на пантюркистите за жълто присъствие в Европа през 376г. да се забрави . Да се отхвърли.

Колкото по-скоро стане това, толкова по-скоро ще излезе истинската история на Евразия за указания период.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
иначе любимият ми цитат от статията е:

Кандидат-студентско ниво. Отделно, че има и пунктуационни грешки.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Крайно време е да се преразгледа Прокопиевият текст за венеди, склавини и анти. Това първо и второ, да се приеме тезата на Гумильов за симбиозата на номади и земеделци. Едните без другите не могат. Ясно е ,че те са търгували помежду си.

На територията на днешна Румъния и Украйна се формира една мощна коалиция на границите между I-II между изхърлени от Запад келти (венеди), траки (карпи, гети и даки) и местни скито-сармати които освен, че са местни , са съюзници на антиримски държави и коалиции още преди Рождество Христово.

Ако нещата се поставят на тази по-сигурна основа, тогава ще може да се осмислят ''сарматските'' имена на ''славяните'' , келтските имена на готите.

А и накрая хунските бълнувания на пантюркистите за жълто присъствие в Европа през 376г. да се забрави . Да се отхвърли.

Колкото по-скоро стане това, толкова по-скоро ще излезе истинската история на Евразия за указания период.

Аз копнея обаче славистите да обяснят как венетите келти, клон от които населявал някога областта на днешна Венеция, а друг клон воювал против Цезар в Галия, изведнъж станаха славянски клон при Йорданес, чието сведение славистите приемат без никаква проверка или грам скептичност. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Славянски военачалници на българска служба - X-XI век

Да видим, какво казва по въпроса една книга:

"Кой кой е в средновековна България, VII XIV век" - Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов, ИК "Петър Берон", Второ издание, 1999 г., 649 статии, 824 имена...

И така... Кои от споменатите в статията имена са принадлежали на славяни?! Да видим...

- Богдан - не е споменато, че е славянин, споменава се като българин

- Богислав - липсва, явно е измислено име

- Всеслав - намираме го във варианта Сеслав, но не е споменато, че е славянин, споменава се като българин от хората на Кубер

- Давид - споменава се като българин

- Димитър Тихон - споменава се като българин

- Добромир - споменава се като българин

- Драгомъж - споменава се като българин

- Драгшан (Драскан, Драган) - споменава се като българин

- Зарицес (Зарица) - липсва, вероятно е измислен

- Литовой - споменава се като българин

- Мармаис - споменава се като (пра)българин

- Никола - споменава се като (пра?)българин

- Никулиц (???) (Николица, Никулица) - споменава се като българин от славянски произход

- Самуил - споменава се като българин, няма данни за славянски произход

- Стрезимир - липсва

- Тихомир - споменава се като българин

- Томислав - липсва

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
- Зарицес (Зарица) - липсва, вероятно е измислен

Вероятно в "Кой кой е..." е записан като Лазарица.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Кандидат-студентско ниво. Отделно, че има и пунктуационни грешки.

Ако този, който е писал това в уики-то, е кандидат-студент, искрено се надчвам да са го скъсали на изпита. :beer:

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Вероятно в "Кой кой е..." е записан като Лазарица.

Имената Лазар и Лазарица се споменават, но - като принадлежащи на българи.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Мармаис, Стазис... отде накъде???

Добре, че не са сложили Маламир :):):) Един руски изследовател твърдеше, че не бил Маламир, ами Мала Мирче

Ти ще видиш утре руският автохтонен панславист Генадий Воля като пипне тази тема, чудо ще стане :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Имената Лазар и Лазарица се споменават, но - като принадлежащи на българи.

Аз съзнателно не коментирах имената от Самуилово време и изобщо след 900 г, защото може да са били носени както от българи от славянски произход, така и от българи от прабългарски произход. Но списъкът от ранния период, особено от времето на Юстиниян І, е направо втрещяващ. :)

Link to comment
Share on other sites

Аз съзнателно не коментирах имената от Самуилово време и изобщо след 900 г, защото може да са били носени както от българи от славянски произход, така и от българи от прабългарски произход. Но списъкът от ранния период, особено от времето на Юстиниян І, е направо втрещяващ. :)

Aspandiat-е, тя таз моя уста все ми изяжда главата, ама нека вметна, че особено по Самулово време се срещат изключително, ама изключително много българи от прабългарски произход - значи то не бяха кавхани, то не бяха канартикини, то не бяха комити, то не бе чудо, ти да видиш! Чети твоя познат Пламен Павлов! И това при положение, че и княз Борис, и цар Симеон, и цар Петър явно са се постарали да ги хване липсата! По-горе споменаваш едно име, което пропуснах да ти спомена, че го намерих преди време при Балх-Кушаните - Борзомихър. Е и това ако не е славянинът Бързомир ще си сменя името на Илия! А иначе подкрепям ИСТОРИК-а на 100 % по повод опитите на който и да е да поправи каквото и да е в Уикито!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Статията в Уикепедия е откровена идиотщина, при това пълна с измислени лица. Подобни глупости просто е безсмислено да се коментират.

Link to comment
Share on other sites

Отделен е въпросът антите доколко са чисти славяни, а не например славянизирани иранци. Тази теза не е на особена почит в Русия и Украйна, но име като Татомир е иранско (с готско -мир/-мер), Бусан е също иранско bus, busa "козел". Идаризий и Хилбуд имат всякакво друго, но не и славянско звучене.

Впрочем почти не е известно, че в Йорданес нарича антите антар, с иранско окончание -ар за мн.ч.

Може ли да посочите автора, заглавието и страницата от историческата граматика на иранските езици, в която е описано това окончание?

Благодаря Ви предварително!

Link to comment
Share on other sites

Добре, че не са сложили Маламир! Един руски изследовател твърдеше, че не бил Маламир, ами Мала Мирче.

Името Маламир най-вероятно се образува на основата на праб. *баламир “голяма скала; планина” през набюдаващото се и при други прабългарски имена редуване Б-М и която дума е от източноирански произход.

На същата основа възниква и името на прабългарския хан от 376 г. Баламир.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Статията в Уикепедия е откровена идиотщина, при това пълна с измислени лица. Подобни глупости просто е безсмислено да се коментират.

Проблема е че в Сърбия,Македония и Русия подобни статии се ползват за доказване на политически претенции/най-често с антибългарска насоченост/.Вижте картата която Генадий беше публикувал и според която най-голямата държава на Балканите през 5 -6 век е била Сърбия.......Оттук до "славянското море" има една крачка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Проблема е че в Сърбия,Македония и Русия подобни статии се ползват за доказване на политически претенции/най-често с антибългарска насоченост/.Вижте картата която Генадий беше публикувал и според която най-голямата държава на Балканите през 5 -6 век е била Сърбия.......Оттук до "славянското море" има една крачка.

"Славянизмът" е геополитическа доктрина на Хабсбургите от ХVІІ в. насетне. При изземване на "славянизма" от Екатерина Велика, хабсбургите наблягат на новоучредената геоолитическа доктрина "ромънизма". Тези две геополитически доктрини са използвани от Виена и Петербург в периода ХVІІІ-ХІХ век за свои геополитически цели. Винаги една против друга. Когато едните заложат на слазима-другите отговарят с романизма и т.н. на етапи. Това трябва да се отчита винаги. В този смисъл в такъв аспект да се следят интерпретациите на историци от тези исторически школи в периода ХVІІІ-ХХІ век.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Името Маламир най-вероятно се образува на основата на праб. *баламир “голяма скала; планина” през набюдаващото се и при други прабългарски имена редуване Б-М и която дума е от източноирански произход.

На същата основа възниква и името на прабългарския хан от 376 г. Баламир.

А не е ли по-скоро от *Баламур, т.е. "баламурник"? :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Проблема е че в Сърбия,Македония и Русия подобни статии се ползват за доказване на политически претенции/най-често с антибългарска насоченост/.Вижте картата която Генадий беше публикувал и според която най-голямата държава на Балканите през 5 -6 век е била Сърбия.......Оттук до "славянското море" има една крачка.

И ние си правим разни измислени карти. Сърбите каквито и карти да си правят, няма да си върнат Косово. И Македония няма да си върнат.

Истинският проблем е, че в България, колкото и странно да изглежда, историята на славяните, обитавали източните части на Балканския полуостров, е бяло петно.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Истинският проблем е, че в България, колкото и странно да изглежда, историята на славяните, обитавали източните части на Балканския полуостров, е бяло петно.

Така ли? Не беше ли навсякъде "славянско море"? От Карпатите до Пелопонес с една милостиво оставена на гърци и прочее заварено население брегова ивица и по 5 км полоса вляво и вдясно от Големия диагонален път. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

Така ли? Не беше ли навсякъде "славянско море"? От Карпатите до Пелопонес с една милостиво оставена на гърци и прочее заварено население брегова ивица и по 5 км полоса вляво и вдясно от Големия диагонален път. :biggrin:

В момента споря в един форум с един грък от Волос, който твърди, че е рус и синеок, защото произхожда от езерците и милингите от Епир. Питам го как разбра, че не си македонец или българин, а той ми отговаря с вече получилото световно разпространение схващане, че етносите се консервират и преминават в нелегалност за няколко века, след която се представят пред света като онзи клоун дето излязъл с бели дрехи на цирковата арена, след като всички в публиката били опръскани с ла..на! Всъщност дискусията ни започна от друг един феноменален проблем - като как гърците и русите признават огромното влияние на Византия за формирането и развитието на Рус, прескачайки и игнорирайки посредничеството на България. Заключението е, че са имали едно още по-тайно оръжие от т.нар. "гръцки" огън - гръцки трансатлантически совалки!!! :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...