Отиди на
Форум "Наука"
проф. Добрев

Произход, език и култура на прабългарите

Recommended Posts

Нямам отношение към Република Македония и не съм с македонски корени, ако е важно за дебата.

Чакай. Не си на разпит в Държавна Агенция за Национална Сигурност.

И престъпление ли е в република България да си с македонски корени?

Аз мисля че в една цивилизована страна такова нещо като антимакедонски расизъм не трябва да се толерира.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чакай. Не си на разпит в Държавна Агенция за Национална Сигурност.

И престъпление ли е в република България да си с македонски корени?

Аз мисля че в една цивилизована страна такова нещо като антимакедонски расизъм не трябва да се толерира.

Имаш ли нещо конкретно да кажеш по темата или просто реши и тук да се изходиш?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ние светлия съветски пример, слава богу, отдавна не го следваме.

А сега един въпрос, ако приемем, че трябва да казваме не българи, а прабългари, първобългари или тюркобългари, то как трябва да казваме на тяхната държава - Стара Велика България или Стара Велика Прабългария, Тюркобългария, както биха казали булгарите на родения си език Ески Коджа Булгаристан. А как трябва да казваме на държавата създадена от прабългарите, първобългарите или тюркобългарите начело с Аспарух - Прабългария, Първобългария, Тюркобългария?

:punk:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Драги мой, чел съм студията на Никола Ди Козмо за номадското земеделие в зоната северно и северозападно от Китай по хунско време сигурно преди да си чувал, че има изобщо такъв човек.

Така че не ме мисли невеж ли съм или не съм. Виждам обаче, че не можа за цяла вечер да вържеш едно читаво аргументирано мнение защо българите са били тюрки или хуни или каквото там ти се иска.

Не си чел достатъчно. И не натрапвай критериите си. Дотук не си оборил нито една моя постановка, а и това няма как да стане, защото моите са научно-издържани.

След като ужким си знаел, че хунну и хуните са имали и земеделие, защо се изложи така с неуместната си шега? Е, остава хората да повярват, че наистина си знаел това. Аз лично се възползвам от правото си да не го вярвам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гесер, иранистите са все пак една идея по-близо до истината от ония луди, автохтонците. Ей на, Бешевлиев също говори тук-там за ирански елементи у прабългарите.

Че Петър Добрев е на изцяло погрешен път, е ясно. Но има сред феновете на иранската теория и свестни автори, и разумни хора. Примерно Цветелин Степанов, който малко попрекалява с културно-теоретичните забежки, не е никак неприятен за четене. Един от любимите ми преподаватели, Христо Матанов, стои буквално разкрачен между иранската и тюркската теория.

Истинските идиоти не са "иранистите" (всъщност "иранист" е човек, който изучава иранската, в частност персийската история, култура, литература и езици). Истинските идиоти са тези, които ти наричаш "тракисти", а са по-популярни под названието автохтонисти или автохтонци. Там се крие малоумието.

Автохтонците (или според моята терминология - ЗИЕЗИСТИ, НЕОЦЕНОВИСТИ) са наистина съвсем взели-дали. Те нямат нищо общо с истината, докато иранистите са просто ИДЕАЛИСТИ. Отчупват едно парче от прабългарите (малкото ирански елементи сред тях, примерно на 10 рода е имало 1-2 ирански) и го абсолютизират до крайност, придавайки му статут на ЕДИНСТВЕНО.

Не само Бешевлиев, но всички тюрколози са запознати с това, че е имало контакти с китайската, иранската, славянската култура. Но съвестните учени не си позволяват такива идеалистически отклонения. Да речем, още по хунско време е имало и славянска кръв у хуните, и славянско влияние в бита, кухнята, погребалните обичаи, но все още не са се появили нео-славянисти, които да ни обясняват как хуните, всъщност, са едно славянско племе (или пък изцяло угорско).

Не можем да твърдим, че неоценовистите или иранистите (думата има две значения, вече) са идиоти,защото повечето от тях в нормалния си живот са си добри професионалисти и/или нормални, достойни хора. Но в това, научно-историческо-антропологично-лингвистическо отношение "идиотеят" на нивото от времето на Ботев и Раковски, когато не е имало нито:

-палеолингвистика

нито

-глотохронология

на нивото, които познаваме сега или въобще.

Христо Ботев и Пайсий Хилендарски са си били убедени, че прабългарите са славянското племе Волгари и това е...Много хора са им са се вързали на славянистките учения. Същата работа е и сега с иранистката пропаганда, която хваа дикиш или при много необразовани хора или при някакви с фобии от всичко тюркско и алтайски, или пък някои об учени, но пропускащи детайлите. Да не забравяме и, че някои го правят само заради финансовите интереси.

Като цяло масата изхожда от погрешни предпоставки като това, че : "Прабългарите са построили дворец, значи не може да са тюрки, понеже тюрките не могат да строят сгради, а живеят само в юрта!"... И като им посочиш направо цял тюркски, каменен град и мигат на парцали...Т.е. куца им ПРОПЕДЕВТИКАТА, АБВ-то на нещата.

Ако са чели ма-а-а-алко повечко и да знаят, че при анализ на хунски думи, още от хунну-епохата има освен тюрко-монголския, алтайски фонд и ирански заемки, то ще са наясно кое накъде е. Също така, ако са наясно и, че има разлика между български (новобългарски), старобългарски и прабългарски...Ти си учено момче, разбираш ме, спирам, за да не ти доскучавам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поредните мега(ло)фантазии на проф. Добрев. Чакаме от вас до посочите ДОКУМЕНТ, споменаващ българите през 1700 г. пр.Хр. където и да е. А не разни тюркоезични/тюркомански линглистични еквилибристики.

Що се отнася до "най-новата терминология" "болгари", единственият, който я употребява, е сънуващият тюркски блянове неин автор.

Средновековна работа....

Науката не е разлистване на архивни документи в 1-ва Читалня и вадене на дати и имена, пък било то даже и от Джизие-регистрите, а изграждане на цялостно-завършена научна теория по въпроса.

Тази година я има в древнокитайските летописи и тя се отнася за новия тогава за китайците народ ХУ. Тъждеството на прабългарите с този народ изобщо не се доказва от самата нея, а от научната теория за прабългарите, която се изгражда на основата на безброй исторически, лингвистически, епиграфически, палеографически, археологически, антропологически, етнографически, етногеографски, нумизматични и др. сведения и данни.

Допреди мене в световната Наука Тюркология най-широко разпространеното име на прабългарите е къпчако-татарският по произход етноним БУЛГАР примерно на проф. Н. Баскаков, при което не липсват и изследователи, използващи спонтанно-епизодично и формата БОЛГАР, но без каквато и да е обосновка или аргументация.

В рамките и с помощта на единствено меродавно-приложимия тук метод на етимологизацията аз доказвам обаче:

1. Самоназванието на прабългарите от Китай до Плиска е не БУЛГАР, а БОЛГАР.

2. Това име е първично-изходно и то предхожда или стои в основата на етнонима БЪЛГАРИ: http://bolgnames.com/text/Bolgar.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стефан Йорданов разбира от езикознание, колкото аз от астрономия.

Какво правим с тези примери?

Дино, син на Асп[а]руко (Село Вълково, югоизточно от Гоце Делчев, XV век).

Омер, син на Аспарух (Село Братин дол, Битолско, 1634 г.).

Аспарух,син на попа (Село Брод, Битолско, 1635 г.).

Аспарух Янко (Село Оптичари, Битолско, 1635 г.).

Ильо Успор (Село Таваличе, днес село Таваличево, Софийска област, около 1642 г.).

Име Изпор се среща в надпис от манастирския комплекс при гр. Ветово, Русенско, който ориентировъчно се датира към края на XIII или първата половина на XIV век. (Ара Маргос. Лични имена в средновековни кирилски надписи от скални манастири в Североизточна България. – Език и литература. № 1, 1983, с. 94).

Стефан Йорданов е единственият български историк, който разбира от езикознание и ако сте обърнали внимание при четенето и на двете му статии по проблема, там той тръгва от предложената от нас основа на името иран. ВИС-А ПУРА "княз; принц", на основата на която възниква и се образува и общотюркс. ИШБАРА.

Изградената на тази основа лингвистико-ономастична(!!!) научна теория на името АСПАРУХ обяснява най-напред напълно задоволително УСПОР като по-късно и друго от апокрифното ИСПОР развитие в друг български диалект чрез комбинаторна фонетична промяна под влияние на устнената П на засвидетелстваното на Орела на Аспарух ЕСПОР в гръцка графика.

И по същия начин ИЗПОР е резултат пак от комбинаторната фонетична промяна озвучаване на идващата съгласна под влияние на предходната гласна, само че това става в друг български диалект.

За останалите форми очевидно следва да се развият и докажат чрез по-нататъшни проучвания, едната от двете, а може би дори и двете едновременно, само локално-темпорално нетъждествени понятийно-логически вериги:

1. Прабългарите на Кавказ заимстват и съответно модифицират съгласно фонетичните закони на езика си до формата АСПАРУХ алан. АСПУРГ и по този начин го донасят и на Балканите.

2. През Ранното Средновековие в рамките на Византийската Империя, която се разпростира върху част от Кавказ и Северното Черноморие, видоизмененото съгласно законите на гръцкия език алан. АСПУРГ, вече добива толкова широко разпространение и гражданственост, че започва да се използва и от българите в нейните граници.

Но Вечна му Память! на Омер, син на Аспарух, защото и той все още е БЪЛГАРИН!, независимо от арабското си по произход име!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Майчице, сега пък Омер, син на Аспарух... Край, от днес съм автохтонец.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значи ретронимите се оказаха само съветски пример, така ли? Момент, нека обосновем интернационалният им статут със следните извадки:

1. Така смятат англо-говорящите:

"A retronym is a new name for an object or concept to differentiate the original form or version of it from a more recent form or version. The original name is most often augmented with an adjective (rather than being completely displaced) to account for later developments of the object or concept itself. Much retronymy is driven by advances in technology."

2. Ето какво пишат за ретронимите и китайците:

"返璞词

维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

返璞词是在人类语言的发展过程中某些词语经过演变词义产生扩大或变化,为了加以区别产生的新词。通常是对原有的名词加上定语来修饰。

"

3. Японците:

"レトロニム (retronym) とは、ある言葉が時代とともに意味が変ってきた場合に後から付けられた名前である。過去を振り返る意味のレトロ (retro) と同義語を意味するシノニム (synonym) の合成語とされる。変化の激しい技術用語などで多く見られる。また、歴史などの用語で「第一次○○」と呼ばれるのはすべて「第二次○○」が起こった後にさかのぼってそう呼ばれるようになったものであり(たとえば第二次○○内閣が成立しない限りは第一次○○内閣と呼ばれることはない)、「○○朝○○帝国」など多くの例がある。 原語retronymは、Frank Mankiewiczによって創られ、William Safire によって1980年、ニューヨークタイムズの中で使われ一般化した新語である。

もう一つの意味としては商品名、商標などが広く使われ、一般名詞あるいは動詞化したものもレトロニムという。市場を独占、寡占したものの場合が多い。商標の普通名称化も参照のこと。

"

4. Французите:

"Un rétronyme est un mot nouveau ou une expression nouvelle créé pour désigner un vieil objet ou concept dont le nom original est devenu utilisé pour quelque chose d'autre, ou qui n'est plus unique."

Надявам се да е ясно, че не е само руска традиция, а и да беше, не е задължително да е лоша. Науката не зависи от народност или националност.

Протестирам срещу това да се свежда прабългарски до турски!

1. Щом като чувашкият е най-близък до прабългарския, понеже е ново-прабългарски, нека видим как назовават Стара Велика България по чувашки:

"Аслă Пăлхар"

"АСЛЪ", а не както ти си писал на турски "ЕСКИ"

2. Самите българи правят разлика между днешна България и по-ранната, затова и ползват следните РЕТРОНИМИ:

-Стара Велика България

-Велика България

-Кубратова България

3. Корейците също правят разлика между двете и за по-ранната ползват:

-ГО ДЕ БУЛЬГАРИА

-ДЕ БУЛЬГАРИА

4. Англичаните:

-Old Great Bulgaria

-Great Bulgaria

Т.Е. НА ВСЕКИ ЕЗИК ПО СВЕТА СИ ИМА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ДУМИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРИ и ПРАБЪЛГАРИ, както и на България и Кубратова България

Ето и научният отговор на въпроса:

Различаването на 3-те известни Българии се прави по следния начин:

1. Първата, на Кубрат - Велика България, Стара Велика България, Кубратова България.

2. Втората, съществуваща и до днес - Аспарухова България, Дунавска България, Първо Българско царство, България.

3. Третата - Волжка България, Волжко-Камска България

Ретронимите, които предлагаш могат също да се ползват, съвсем легитимно, ако се постигне съгласие в научните среди. Поради това, че не е наложителна промяна, мисля че стават само за вътрешна употреба. Просто вече има създадени достатъчно ретроними, които ясно показват, че има разлики между Българиите и, че има разлики между българите и един от съставните им компоненти - хуните (хунобългарите).

Позволявайки си да Ви благодаря най-сърдечно за вашата поява в тази моя тема, не мога да се въздържа да не повторя, не по ваш адрес, разбира се, една моя гениална фраза от близкото минало на този форум:

ВУЛГАРНАТА ПРОФАНИЗАЦИЯ Е МЕТОД ПРИОРИТЕТ ЕДИНСТВЕНО И САМО НА НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВУЛГАРНИ ПРОФАНИ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позволявайки си да Ви благодаря най-сърдечно за вашата поява в тази моя тема, не мога да се въздържа да не повторя, не по ваш адрес, разбира се, една моя гениална фраза от близкото минало на този форум:

ВУЛГАРНАТА ПРОФАНИЗАЦИЯ Е МЕТОД ПРИОРИТЕТ ЕДИНСТВЕНО И САМО НА НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВУЛГАРНИ ПРОФАНИ!

А намерихте се, са остава и да се вземете и заедно да поемете към подфорума "Алтернативна история"! :good: :good: :good:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Един от любимите ми преподаватели, Христо Матанов, стои буквално разкрачен между иранската и тюркската теория.

Много опасна поза, особено ако се наведе!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Науката не е разлистване на архивни документи в 1-ва Читалня и вадене на дати и имена, пък било то даже и от Джизие-регистрите, а изграждане на цялостно-завършена научна теория по въпроса.

Тази година я има в древнокитайските летописи и тя се отнася за новия тогава за китайците народ ХУ. Тъждеството на прабългарите с този народ изобщо не се доказва от самата нея, а от научната теория за прабългарите, която се изгражда на основата на безброй исторически, лингвистически, епиграфически, палеографически, археологически, антропологически, етнографически, етногеографски, нумизматични и др. сведения и данни.

Значи, науката се гради на факти и здраво четене по библиотеките или теренна работа, а не на Иван-Добревите или Гесер-Курултаевите теории. От година и повече те чакаме да приведеш онези "безброй исторически, лингвистически, епиграфически, палеографически, археологически, антропологически, етнографически, етногеографски, нумизматични и др. сведения и данни", че българите били хуни, тюрки или каквото там си решил, ама засега - нихил.

Още вчера обясних на Курултаев, че ХУ при китайците е обозначение за "варвари, чужденци". Но няма кой да чете...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не си чел достатъчно. И не натрапвай критериите си. Дотук не си оборил нито една моя постановка, а и това няма как да стане, защото моите са научно-издържани.

Това ли са твоите научно издържани критерии, подплатени с факти? Взел съм го от сайта ти, като съм болднал най-големите смехории и глупости и ще им отговоря накратко. Пропуснал съм точка 1, защото засяга отношенията ви с Иван Танев, които не ме интересуват изобщо.

2. Произходът на прабългарите си е Алтайски, хунски. На Танев му се иска да е ирански…

3. Това, че прабългарите не са били 100 % монголоиди не ги прави не-тюрки. Още при първото описание на хуните, както отбелязва Гумильов, европейският автор посочва един по-скоро уралски тип, а не монголоиден. И до днес редица тюркски народи като чувашите (ново-прабългарите) са предимно европеиди с монголоидност. Разбира се за Танев тюрките са само монголоиди и толкова, а европеидите не могат да са тюрки. Смях…

4. Изкуствената деформация на черепа също не прави от един народ нетюркски. Този обичай го е имало даже и в Америка, сред индианците. А и още преди да има България, сред хуните (вкл. и ядрото им - прабългарите) са съществували алански кланове, които са влияели.

5. При тюркските народи има гробове с заровен кон и човек. Т.е. не всички са се горили, както му се иска на доцента.

6. Прабългарите са част от хуните, направо са си тяхно централно ядро, което може да се проследи по родословието от преди Атила до Кубрат.

7. Етническото ядро на народа не се характеризира с никаква расова хомогенност. Особено при толерантните към чужденци хуно-българи.

8. Повечето прабългарски имена не са ирански, а са тюркски и алтайски. Разбира се името нищо не означава, редовно са се заемали имена и от съседни народи, още по хунско време.

9. Превръзки, ленти на главите си са носели и в Китай, с който прабългарите имат общо.

10. На медальоните няма "напълно" европеиден вид. На доцентът му се иска ние да сме съвсем окьоравели, за да не забележим дългите очи на някои от медальоните.

11. Ако Борис е изглеждал така, то той е бил с монголоидни черти - скулест, сравнително-дълги очи, неголям нос. Нещо подобно на съвременен узбек, каракалпак, дори - казах или кириз.

12. Тези неща по ръкавите, които Танев мисли за нещо изключително-принадлежащо на Омуртаг ги има и по ръкави на други хора, вкл. византийци, но човекът не си е сторил труда да погледне…

13. "Курта" и "куртак", на ирански, са родствени със славянските "кратка", "кратък". Това, обаче, нищо не доказва.

14. Прабългаринът си е с дълги очи и скулест. Т.е. има си монголоидност, а чембасът си го има дори в Китай.

15. Туркмените, поставени редом до казахите като пример за монголоидност са много неподходящ пример. Огузо-говорящите: турци, азери, къзълбаши, гагаузи, азери, туркмрни и др. са с най-висока степен европеидност, тъй-като, основно са тюркизирани ирански народи.

------------------------

№ 2. Същото може да се каже и за тебе - на Курултаев му се иска произходът им да е тюркски или хунски.

№ 4. Със същите аргументи може да ти се възрази, че изкуствената деформация на черепа не прави един народ тюрски или хунски. Същата практика е била разпространена и сред тохарите в град Куча, ама Курултаев не е чел поне Бичурин, за да знае това...

№ 5. При тюрките имало гробове с човек и кон. В този форум има поне 2 професионални археолози, Ка40 и Маготин, пиши им ЛС да ти обяснят как стоят нещата с конете и гробовете при индоевропейците.

№ 6. Стойността на аргументацията ти е....crazy_pilot.gif

№ 8. Това пък е абсолютно недоказана твоя измишльотина, да не кажа откровена лъжа.

№ 10 и 11. Явно ти си първият специалист в света, точно измерил формата на черепа и очната дъга на българските владетели от медальоните им.

№ 13. Сигурен съм, че и да ти дадат 100 или 200 ирански паралела пак ще обясняваш, че"това нищо не доказва".

№ 14. Язък, че живееш в Китай, както твърдиш, защото не знаеш, че за китайците чембасът не е изконно национална прическа, а е периодично налагана от северните завоеватели. За последно специален закон за носенето на чембас от подчинените китайци е издаден от манджурските завоеватели през 1645 г. Освен това тюрките никога били с чембас, а поне до ХІ век са се носели с разпуснати коси. За твое сведение една каменна "глава на жрец", датирана към 7 хил. пр.Хр., е открита и на територията на Мала Азия. Горкият няма как да е бил хун...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знам,че е глупаво ,но не мога да се въздържа да не го напиша

в кар-балк. речник оспар - несерьёзный :post-20645-1121105496:

Може и с други значения да е свързано,но само това има в речника.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А намерихте се, са остава и да се вземете и заедно да поемете към подфорума "Алтернативна история"! :good: :good: :good:

Отново държа да подчертая, че се появих в този форум, за да призова неисторикът, нелингвист доцент Иван ТАНЕВ Иванов на човешки диспут, защото преди време ме помоли да не публикувам дебатите ни по имейл, да видят хората как изгуби споровете по елементарни въпроси, защото бил стар човек и да не му се навреди на здравето. След това, обаче, възползвайки се от отсъствието ми в историческите форуми си е позволил некоректно да говори срещу мен, да обижда и да изнася лични, измислени информации за мен (включително за кой съм се женил и какви деца съм имал!)

С УВАЖАВАНИЯ ОТ МЕН ПРОФЕСОР ИВАН ДОБРЕВ, също се познавам задочно от този период, НО ВЪПРЕКИ НЯКОИ РАЗМИНАВАНИЯ, КОИТО ИМАМЕ (на научна основа), НИКОГА НЕ СЪМ ВИДЯЛ ЛОШО ОТ НЕГО, А И ГО СМЯТАМ ЗА ЕДИН ОТ СВОИТЕ УЧИТЕЛИ. В този смисъл не сме се намирали.

Пиша по тази тема не само, за да подкрепя научната позиция на професор Иван Добрев, но и, за да уважа предложението на професионалния историк, дипломиран във Франция и модератор тук - Неделин, с когото се познаваме задочно още от 2003-та година, от един форум за бойни изкуства. По онова време и двамата бяхме студенти пред дипломиране и още от онова време се е проявявал като умен, четящ и толерантен събеседник (което не мога да кажа за всички тук на 100 %)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само не разбрах защо избра нашия форум за място на публинчия дуел с това лице.Той знае ли всъщност?

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"№ 2. Същото може да се каже и за тебе - на Курултаев му се иска произходът им да е тюркски или хунски."

Независимо от това, Курултаев не си служи с ненаучни методи и се ръководи от науки като лингвистика, палеолингвистика, глотохронология и пр., а не да цитира какво написал Петър Добрев, който редовно бива хващан в непрофеисонализъм от професионални лингвисти.

"№ 4. Със същите аргументи може да ти се възрази, че изкуствената деформация на черепа не прави един народ тюрски или хунски. Същата практика е била разпространена и сред тохарите в град Куча, ама Курултаев не е чел поне Бичурин, за да знае това..."

Курултаев никъде не твърди, че по един обичай може да се вадят изводи за етно-лингвистическа принадлежност. Например приемането на славянски обичай у хуно-българите или хуно-български у германците още нищо не означава.

"№ 5. При тюрките имало гробове с човек и кон. В този форум има поне 2 професионални археолози, Ка40 и Маготин, пиши им ЛС да ти обяснят как стоят нещата с конете и гробовете при индоевропейците."

Иван Танев Иванов е по-редно да им напише, моето задължение свършва до там да обясня, че и при тюрките има такива гробове, като консистенция, за което говори Иван Танев Иванов. А как стоят нещата - стоят основно така, както са ги поставили според местните вярвания, обичаи, възможности, конюнктура.

"№ 6. Стойността на аргументацията ти е....crazy_pilot.gif"

Остави професорите - тюрколози и по-обективните учени да се произнесат за нея. Няма значение каква стойност ще й се препише, важно е да е истинна, според Кореспондентната теория за истината.

"№ 8. Това пък е абсолютно недоказана твоя измишльотина, да не кажа откровена лъжа."

Можеш да си казваш каквото си искаш. Ако искаш - пусни отделна тема, за да ти обясня, докажа и пр. Аз нямам интерес да ви залъгвам и да си петня името. Истинските учени не лъжат, а напротив, търсят истината. ИЗБЕРИ СИ КОИТО И ДА СА ИМЕНА И ЩЕ ВИДИШ КАК ЩЕ ТИ ГИ ЕТИМОЛОГИЗИРАМ И ДОРИ ЩЕ ИМ НАМЕРЯ НЕ ПРОСТО ТЮРКСКИ, НО И ПО-ДАЛЕЧНИ АЛТАЙСКИ АНАЛОЗИ - КОРЕЙСКО-ЯПОНСКИ. Пробвай...

"№ 10 и 11. Явно ти си първият специалист в света, точно измерил формата на черепа и очната дъга на българските владетели от медальоните им."

Не претендирам, но поне колкото да се види, че имат полу-епикантус, скуловост, немного големи носове и пр. - ставам.

"№ 13. Сигурен съм, че и да ти дадат 100 или 200 ирански паралела пак ще обясняваш, че"това нищо не доказва"."

Само паралели не са достатъчни. Виж по-горе какво е написал проф. Иван Добрев за етнография, лингвистика и пр. Критериите за доказуемост не са толкова прости колкото си ги мисли Танев или Пешо Добрев и дребните им последователи.

"№ 14. Язък, че живееш в Китай, както твърдиш, защото не знаеш, че за китайците чембасът не е изконно национална прическа, а е периодично налагана от северните завоеватели."

Които (северни завоеватели) са АЛТАЙЦИ! (Хунну, после монголи - ЮАН, накрая - манджури - ДАЙЦИН ГУРУН). А това, че прабългарите са родствени с монголите и манджурите си е ясно и се радвам, че сам допринасяш за Алтайската теория с тази вметка.

"За последно специален закон за носенето на чембас от подчинените китайци е издаден от манджурските завоеватели през 1645 г. Освен това тюрките никога били с чембас, а поне до ХІ век са се носели с разпуснати коси. За твое сведение една каменна "глава на жрец", датирана към 7 хил. пр.Хр., е открита и на територията на Мала Азия. Горкият няма как да е бил хун..."

Дори маджарите са се носели така. Малко поясняния за тази прическа:

-на китайски се казва БИЕН-ДЗЪ (辫子)

-на манджурски, откъдето идва, се нарича СОНКОХО или СОНЧОХО

-при казахите и други тюрки е известна като АЙДАР, а при малките момчета - КЕКИЛ.

Прическите се менят, под различни влияния и не могат да са гарант за информация относно етнос. Същата прическа я има и при украинците, при индианци и др.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само не разбрах защо избра нашия форум за място на публинчия дуел с това лице.Той знае ли всъщност?

То с него не е дуел...то е от този тип:

ТАНЕВ: Тая дума е иранска, защото на ирански има една подобна.

КУРУЛТАЕВ: Тази дума има съответствия в узбекски, пратюркски, халха-монголски и корейски, заповядай да погледнеш.

ТАНЕВ: Е, нали знаеш, че Бог и лингвист всичко могат.

:post-20645-1121105496:

Разбира се, че знае, но се спотайва. И като се спотайва, аз си пиша публично в моя сайт опроверженията и така. Ето в момента подготвям това:

"

Критика на Иван Танев Иванов по статията му

"ПЛЕМЕННОТО ДЕЛЕНИЕ ПРИ ПРАБЪЛГАРИТЕ"

http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Prabaalgari%20-%20plemenno%20delenie.htm

1. "Малочисленост" е относително понятие.

2. Който се занимава с история и прабългаристика е наясно, че прабългарската, хунска култура е била на едно средно ниво за света по онова време.

3. монголоидността, в различен процент, е свойствена дори за днешните потомци на прабългарите, които са по-смесени с европеиди. Например при татарите и чувашите тя е 10-20 %. А какво остава за времето на Великото преселение на народите.

4. Тюркският ЛИР-език на прабългарите (и потомъкът му - чувашкият) е ноторен факт.

5. Памиро-фергански тип е типът на днешните таджики (взети за еталон) и част от тюрките (узбеки). Така или иначе, при прабългарите е имало и уралски тип, и турански (южно-сибирски). Така че свеждането на всички прабългари до само един, удобен на Танев (и то, без да си дава сметка, вероятно, че сред този тип има и ТЮРКИ - узбеките) е погрешно.

6. Сходството на прабългарските сгради е не само в избраните райони от Танев (примерно Иран, задължителното за неговата пропагандна теория), но и за тюркските и алтайски обитания като цяло. А и да не забравяме, че това, което е днес Иран, да речем, на много места е било населявано от алтайски народи (тюрки и монголи).

7. Вътрешен, външен град и пр. го има и сред китайците. Въобще както при прабългарите, така и при сходните им тюрки - аварите си има както пратюркски черти, така и ирански, а също и китайски. Това не прави прабългарите иранци или таджики.

"

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Курултаев", какво работиш?

Нека спазваме правилата на форума и да не спамим с лични въпроси, уважавам молбата на ИСТОРИК да ползваме личните съобщения.

Апропо, работата не определя задължително научните познания. Човек може да шлифова лещи и да е философ (Спиноза) или пък да проституира, но и да е завършила френска филология.

Share this post


Link to post
Share on other sites
"2. Който се занимава с история и прабългаристика е наясно, че прабългарската, хунска култура е била на едно средно ниво за света по онова време."

Дотук не разбрахме каква е хунската култура и ако има такава - какво общо имат двете

"3. монголоидността, в различен процент, е свойствена дори за днешните потомци на прабългарите, които са по-смесени с европеиди. Например при татарите и чувашите тя е 10-20 %. А какво остава за времето на Великото преселение на народите."

Днешните потомци на прабългарите са силно разпръснати по територията на страната и извън нея. По-забележим процент монголоидност има по местата, където са се заселвали печенеги, узи, кумани, татари. Много ясно, че те са изтласкали голяма част от завареното население.

"4. Тюркският ЛИР-език на прабългарите (и потомъкът му - чувашкият) е ноторен факт."

Ноторен дано не означава априорен. В този случай мястото на тези излияния е в раздела за политика, по-специално великотюркска пропаганда с елемент на обръчи. Само че не тук, а в Турция.

"5. Памиро-фергански тип е типът на днешните таджики (взети за еталон) и част от тюрките (узбеки). Така или иначе, при прабългарите е имало и уралски тип, и турански (южно-сибирски). Така че свеждането на всички прабългари до само един, удобен на Танев (и то, без да си дава сметка, вероятно, че сред този тип има и ТЮРКИ - узбеките) е погрешно."

Памиро-ферганският тип е рядък за България, уралският почти не се среща. Доколкото зная в археологията типът от погребенията не се определя по този начин, а като медитеранен. Може би такъв е този от реконструкцията на "Мостич", който е изключение и освен това има съмнение, че това не е автентичното погребение от Х век.

"6. Сходството на прабългарските сгради е не само в избраните райони от Танев (примерно Иран, задължителното за неговата пропагандна теория), но и за тюркските и алтайски обитания като цяло. А и да не забравяме, че това, което е днес Иран, да речем, на много места е било населявано от алтайски народи (тюрки и монголи)."

Глупости на n-та степен.

"7. Вътрешен, външен град и пр. го има и сред китайците. Въобще както при прабългарите, така и при сходните им тюрки - аварите си има както пратюркски черти, така и ирански, а също и китайски. Това не прави прабългарите иранци или таджики."

Това наистина е кулминация. Но не е единствена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позволявайки си да Ви благодаря най-сърдечно за вашата поява в тази моя тема, не мога да се въздържа да не повторя, не по ваш адрес, разбира се, една моя гениална фраза от близкото минало на този форум:

ВУЛГАРНАТА ПРОФАНИЗАЦИЯ Е МЕТОД ПРИОРИТЕТ ЕДИНСТВЕНО И САМО НА НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВУЛГАРНИ ПРОФАНИ!

Аз се възхищавам на хората - професори като вас, които си заделят СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО от времето да дават познанията си на останалите. А това, че някои от тях не могат да го оценят говори за незрялост от тяхна страна. Както не от всеки човек става хирург така и не можем да очакваме от всеки пишещ по форумите да стане прабългарист и/или тюрколог. Има си хора, които след време ще застанат на научната, тюрко-алтайска позиция, а си има и такива, които завинаги ще си бъдат на нивото на фолклористиката (руският термин е "фолк-хистори") и новите градски легенди относно прабългарите.

Не е казано, че не може да се спори, но поне да се стъпва на някакви основи. А като знаем какви са основите на неоценовистите и иранистите...пясъчни кули.

И, за да е видно, че хората, които отстояват научните методи и застъпват Алтайската теория не са религизна секта или догматична партия, а също могат да имат различни идеи, ще отворя една нова тема относно това, за което говорехме преди - БАЛГАР-БЪЛГАР или БОЛГАР-БЪЛГАР

Share this post


Link to post
Share on other sites

С Иван Добрев най-добре е да основете клуб със заглавие "Изгубена кауза" или на протоболгарски/башболгарски "Карък патаклама".

Не виждам как ОФИЦИАЛНАТА, ДОМИНАНТНА ПО СВЕТА теория за произхода на прабългарите (във всяка една енциклопедия по света можеш да прочетеш с какъв произход се предполагат да са, ПЪРВО-И-ОСНОВНО тюркски!), да е "Изгубена кауза".

Това, че ти живееш в илюзорен свят, където има персийски килимчета, вълшебни духове и всички ханове, хагани, багаини и багатури са персийски шахове и шахиншахове , не означава, че повечето учени са съгласни с теб. Всеки има право да мечтае, но да предлага илюзиите, мечтите или, не дай си Боже - халюцинациите, на масовия читател (който не е тесен специалист и лесно се подвежда от фоклористиката от Иранистки или Тракистки тип) е недопустимо от учените с развита научна и гражданска съвест.

"Башболгарски" е неологизъм, който аз не съм ползвал, ако случайно намекваш нещо или се доверяваш на публичната клевета на Иван ТАНЕВ Иванов.

Все се чудя защо асоциирате науната гледна точка за прабългарите и прабългаристиката първо с турското, Турция, турцизмите ("карък патаклама"), но явно толкова е капацитетът на тюрко-алтайските ви асоциации. Вярно е, че Турция днес, благдоарение на езиковата реформа на комисията на Ататюрк вкарва доста тюркски думи в Османо-турския (който преди това е с изключително много персийска и арабска лексика), но това не значи, че :

1) Турският е основен представител на тюркските езици. Всички те - от кримчакския и хакаския до казахския и узбекския са ВСЕ тюркски езици.

2)Също така не значи, че турците са роднини на прабългарите. Доколкото турците произлизат (като ядро) от ТУРКМЕНИТЕ, а туркмените, както пише Гумильов, са ТЮРКИЗИРАНИ перси (парти, иранци), то е ясно, че турците (тюркизирани парти, смесени с истински тюрки - татари, печенеги и нетюрки - славяни, собствено-иранци, арменци, кюрди, гърци, араби и пр.) не може да са роднини на Алатайско-хунския, прабългарски народ, като цяло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2)Също така не значи, че турците са роднини на прабългарите. Доколкото турците произлизат (като ядро) от ТУРКМЕНИТЕ, а туркмените, както пише Гумильов, са ТЮРКИЗИРАНИ перси (парти, иранци), то е ясно, че турците (тюркизирани парти, смесени с истински тюрки - татари, печенеги и нетюрки - славяни, собствено-иранци, арменци, кюрди, гърци, араби и пр.) не може да са роднини на Алатайско-хунския, прабългарски народ, като цяло.

Гесер ,мога ли по един любителски начин да те попитам :

1.От согдийски надписи разбираш ли?

На научната конференция "Тюркския(туркския) свят"сме имали само един представител проф.Пламен Цветков от НБУ -то той е развил същата теза за българите(както и ти се опитваш)

2.Ти под кой флаг си се представил на тая конференция?

:post-20645-1121105496:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гесер ,мога ли по един любителски начин да те попитам :

1.От согдийски надписи разбираш ли?

На научната конференция "Тюркския(туркския) свят"сме имали само един представител проф.Пламен Цветков от НБУ -то той е развил същата теза за българите(както и ти се опитваш)

2.Ти под кой флаг си се представил на тая конференция?

:post-20645-1121105496:

Каква "теза"? Това си е ОФИЦИАЛНА ТЕОРИЯ по цел свят.

Не разбирам согдийски.

Не съм присъствал на конференцията, живея и работя в чужбина от дълго време. Иначе съм под флага на сериозната наука, на не-фолклористиката.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...