Отиди на
Форум "Наука"

Евразийските езичници и езичество днес


Recommended Posts

 • Потребители

"Евразийските езичници и езичество сега": Информация и общ преглед; Гледни точки, идеи и виждания на съфорумците за произхода и развитието на езичествата и на отделни езически остатъци във съвремените вярвания или ритули..Дискусии.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8246

Предлагам да бъдат включени следните (или само някои от тях- по желание на съфорумците) точки:

Български езически остатъци, и/или славянски такива..

Осетинско езичество

Якутско езичество

Чувашко езичество

Шаманизъм при народите от североизтока, изтока и средните части на Евразия

Шинтоизъм при японците.

Заб смята се от много изследователи че силно влияние върху негото оформяне е оказал шаманизмът и централно-азиатските вярвания

..

Други..

...

----

Като цяло по-скоро не смятам че е съществувала философия и практика наричана "тангризъм"- така какво например са физически и фактологически са съществували шаманизъм, и вярата в духовете при древните.. Тангра е името с което много народи на езиците си назовават (са назовали Бог), но съм склонен мисля че че всеки от тези народи е имал своя собствена философия и разбирания за това какво е мястото и ролята на този Бог, в тяхния "отвъден"/друг свят.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
"Евразийските езичници и езичество сега": Информация и общ преглед; Гледни точки, идеи и виждания на съфорумците за произхода и развитието на езичествата и на отделни езически остатъци във съвремените вярвания или ритули..Дискусии.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8246

Предлагам да бъдат включени следните (или само някои от тях- по желание на съфорумците) точки:

Български езически остатъци, и/или славянски такива..

Осетинско езичество

Якутско езичество

Чувашко езичество

Шаманизъм при народите от североизтока, изтока и средните части на Евразия

Шинтоизъм при японците.

Заб смята се от много изследователи че силно влияние върху негото оформяне е оказал шаманизмът и централно-азиатските вярвания

..

Други..

...

----

Като цяло по-скоро не смятам че е съществувала философия и практика наричана "тангризъм"- така какво например са физически и фактологически са съществували шаманизъм, и вярата в духовете при древните.. Тангра е името с което много народи на езиците си назовават (са назовали Бог), но съм склонен мисля че че всеки от тези народи е имал своя собствена философия и разбирания за това какво е мястото и ролята на този Бог, в тяхния "отвъден"/друг свят.

А би ли дал малко информация за осетинското, чувашкото и якутското езичество. Темата е интересна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

А би ли дал малко информация за осетинското, чувашкото и якутското езичество. Темата е интересна.

Имам най-обща представа за осетинското, донякъде за якутското езичество, за чувашкото такова- знанията ми рудиментални, или никакви..

При осетите (християни и мюсюлмани) системата от вярвания е синкретизъм между нартски епос (за които се смята че е възникнал в кавказка среда през средновековието/края на античния период - по време на хунската или тюркутската експазия, и се е дооформил по по време на монголските завования), и между по-стари езически вярвания, върху които е оказало влияние християнството (върху вярванията на мюсюлманите диогори има и късно мюсюлмалско влияние).

Най-почитания образ при осетите е Свети Георги (уастарджи, уаст-керги). Смята се че неговия първообраз е военния бог на древните им предци - алани, сармати. За мюсюлманите дигори той е пророкът мохамед, посредник между бог (Хуцау) и хората, при християните ирони той е почитан като син на бога (всевишния, или Хуцау както го наричат осетите, означва "бог" в езика на скитите според Абаев, и значи "бог" при някои други източноирански езици) и негов пратеник. На негово име се изграждат и са изградени множество светилища (изсичал се е върху скали, и затова смятам че Мадарския конник е религиозен образ - негово подобие). Чел съм че по време на втората световна война осетите изграждат светилища на Уастарджи в Карпатите..

По-късно, надявам се ще направя кратък праразказ- резюме върху нартския епос на осетите.

По-късно ще представя и малко информация за якутстото такова..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"Евразийските езичници и езичество сега": Информация и общ преглед; Гледни точки, идеи и виждания на съфорумците за произхода и развитието на езичествата и на отделни езически остатъци във съвремените вярвания или ритули..Дискусии.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8246

Предлагам да бъдат включени следните (или само някои от тях- по желание на съфорумците) точки:

Български езически остатъци, и/или славянски такива..

Осетинско езичество

Якутско езичество

Чувашко езичество

Шаманизъм при народите от североизтока, изтока и средните части на Евразия

Шинтоизъм при японците.

Заб смята се от много изследователи че силно влияние върху негото оформяне е оказал шаманизмът и централно-азиатските вярвания

..

Други..

...

----

Като цяло по-скоро не смятам че е съществувала философия и практика наричана "тангризъм"- така какво например са физически и фактологически са съществували шаманизъм, и вярата в духовете при древните.. Тангра е името с което много народи на езиците си назовават (са назовали Бог), но съм склонен мисля че че всеки от тези народи е имал своя собствена философия и разбирания за това какво е мястото и ролята на този Бог, в тяхния "отвъден"/друг свят.

Нартите са герои, надарени с полубожествени способности. Корените на епоса се проследяват при древните ираноезични номади и воини - вълшебната чаша, от която Нартите пият вино е познат символ както при уседналите иранци, така и при скито-сарматите (скитите както пише Херодот са отпивали от ритуалната чаша в с вино, само ако са убили неприятели, в противен случай са се считали за опозорени и не са могли да отпиват); круглата маса, на която нартите се хранят и общуват също е позната в този епос..Оружията на нартите също са надарени с митични сили..Нартите воюват със своите архиврагове (името на тези врагове е близко до името на тюрките)..Много от мотивите те или почти всички имат своите пълни аналогии в сагите за Артур, и според това е създадена има теза че в основата на сагите са легендите и преданията не на келтите, англите и гермамските племена, а сагите и легендите на/за Язигските воини, служещи в римския окупационен корпус в Британия (5000 такива служат там и вероятно мнозиството от тях не се завръщат след пенсионирането си в Центарлна Европа, а остават в Британия).

Тук е разказано накратко за този епос:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%...%BF%D0%BE%D1%81

тук е направен прегелед върху осетинската митология и вярвания.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wasilla_%28god%29

------

Кои са якутите? Смята се че са мигранти от Байкал, смесили се с местните палеоазиати и алтаезични хора. Основният им поминък и битова култура допреди индустриализацията на региона, са били близки или идентични с централноазиатските такива - животоновъдство, лов и рудиментално земеделие:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B

Tук има информация за тяхните езически вярвания:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%8B%D1%8B

Тук за епоса им:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%...%BD%D1%85%D0%BE

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нартите са герои, надарени с полубожествени способности. Корените на епоса се проследяват при древните ираноезични номади и воини- вълшебната чаша от която Нартите пият вино е познат символ както при уседналите иранци, така и при скито-сарматите (скитите както пише херодот са отпивали от ритуалната чаша в с вино, само ако са убили неприятели, в противен случай са се считали за опозорени и не са могли да отпиват); круглата маса на която нартите се хранят и общуват също е позната в този епос..Оружията на партите също са надарени с митични сили..Нартите воюват със воите архиврагове (името на тези врагове е близко до името на тюрките)..Много от мотивите те или почти всички имат своите пълни аналогии в сагите за Артур, и според това е създадена има теза че в основата на сагите са легендите и преданията не на келтите, англите и гермамските племена, а сагите и легендите на/за Язигските воини, служещи в римския окупационен корпус в Британия (5000 такива служат там и вероятно мнозиството от тях не се завръщат след пенсионирането си в Центарлна Европа, а остават в Британия).

Тук е разказано накратко за този епос:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%...%BF%D0%BE%D1%81

тук е направен прегелед върху осетинската митология и вярвания.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wasilla_%28god%29

------

Кои са якутите?Смята се че са мигранти от Байкал, смесили се с местните палеоазиати и алтаечини хора. Основният им поминък и битова култура допреди индустриализацията на региона, са били близки или идентични с централнлоазиастким такъв - животоновъдвство, лов и рудименетално земеделие:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B

Ето тук има информация за тяхните езичски вярвания:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%8B%D1%8B

Интересно, благодаря за фактите. Много интересни култури, а навярно бихме могли от тях да научим и нещо за себе си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Окичването с мартеници, задължително за мартенската обредност, по същество е магически ритуален акт: усуканите бял и червен конец запазват човека чрез механизмите на контактната магия, защото те са своеобразен амулет срещу злите сили....Древните корени на тази обредност са свързани с почитането на римския бог Марс, който първоначално е бог на пролетта и растителността...

От "Народният календар", Томислав Дянков, изд.Анубис

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

От "Народният календар", Томислав Дянков, изд.Анубис

Какво общо имат българите с италийците, та да почитат Марс?

Ритуалът с мартениците е източен..Ако не идва от Такштъкската култура и обичаи, то е свързан с ефталитите, при които са засвидетелствани бели и червени амулети, във вид на воини (конни войничета)..

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

айде поздрав за всички езичници и тези, които им симпатизират:

">
" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

....Най-почитания образ при осетите е Свети Георги (уастарджи, уаст-керги). ...

При това осетинският първообраз на Св.Георги е "Конния бог" - този дето стои и на нашите Мадарски скали!

Родоначалникът на асите е нартът Суассе (много ми прилича на Зиези) а първообразът му е Сйявуш.

Суассе се оженил за дъщерята на Водния бог, която му се явила под формата на сърна!

Изобщо имаме интересни паралели с тях!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...