Отиди на
Форум "Наука"

вълновокорпускулярен модел на елементарните частици


Recommended Posts

  • Потребител

как може един физичен обект като елементарна частица, да представлява едновременно и вълна и частица.Означава ли това че частиците са си частици но се движат колебливо, тоест вълново.И това тяхно движение не може да бъде спряно отделено от тях.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Ако знаеш колко математика (от най-висшата :)) има тук.

_________

Сетих се за един виц.

Един хюбав ден един младеж бил при хирург и между другото го попитал:

- Докторе, видях по youtube как един вади апандисит за 10-на минути. Дали можеш да ме научиш за час-два и аз да го правя? От мене бирата, картовките и 100 лева.

Навил се доктора, взел си нагледните материали и за час му обяснил кое как се прави.

Като си взел парите му казал:

- Сега ако нещо стане, ще можеш да извадиш апандисит на някой закъсал. Но внимавай, да не излезе нещо странично.

- Що бе докторе, какво толкова?

- Не бе, нищо кой знае какво, но ще ти трябват пет шест години докато научиш какво странично може да се появи и какво да го правиш.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

е какво може да обясни математиката освен количественни отношения, едно и едно прави две.Но тука става въпрос за качественни характеристики, вълна или частица, или и двете комбинирани за което няма аналог в природата, псочете ми явление или обект в природата които представляват едновременно и вълна и частица. Освен вълнообразното движение на тяло или часица,което аз не смятам за комбинация от вълна и частица а просто движение по вълнообразна траектория.Вълните по същество са праволинейно възвратно постапателно движение,и то на части от цялото а не само на цялото, хармоничните вълни са синусоидални има плоски и сферични вълни, може би и едномерни това са вълни които се образуват по опънато въже, макар че това е спорно защото въжето е също триизмерен обект. :lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

е какво може да обясни математиката освен количественни отношения, едно и едно прави две.Но тука става въпрос за качественни характеристики, вълна или частица, или и двете комбинирани за което няма аналог в природата, псочете ми явление или обект в природата които представляват едновременно и вълна и частица. Освен вълнообразното движение на тяло или часица,което аз не смятам за комбинация от вълна и частица а просто движение по вълнообразна траектория.Вълните по същество са праволинейно възвратно постапателно движение,и то на части от цялото а не само на цялото, хармоничните вълни са синусоидални има плоски и сферични вълни, може би и едномерни това са вълни които се образуват по опънато въже, макар че това е спорно защото въжето е също триизмерен обект. :lightbulb:

За твое съжаление, цалата природа е АНАЛОГ за дуализъм - "вълна-частица". :biggrin:

Качествено:

когато разглеждаш ударите между билярдни топки, считаш че са частици. Подчиняват се на разни физични закони - Класическа физика.

Когато разглеждаш движенията на ... водни вълни препречени с разни прегради с процепи, след взаимодействията с преградите се случват картинките Интерференция - усилване и отслабване на вълните в определени участъци. Тази физична характеристика е само за вълнови процеси. Също са открити законите по които става и пак са раздел от "класическа физика". Могат и да "заобикалят" прегради - също характеристика на вълнов процес.

Значи, ако "забележиш", че билярдните топки, след преминаване през съизмерими с тях по големина отвори, (както при вълничките) се разпределят интерференчно, то можеш да кажеш, че "се държат" като вълни.

Опитите са правени с електрони, неутрони и ... фотони: Точно това могат да "правят" - интерферират след преминаване през съизмеримите с тях процепи от преградите;

Извод: притежават И вълнови свойства! (Наблюдавана е и дифракция - също като интерференцията ама при отражение от съизмерими с голенината им "грапавини" на повърхности на кристали- като "от вълни" са групирани с усилване и отслабване резултатите на определени места)

за фотоните: държат се като частици (всъщност, са точна порция енергия - на поглъщане и на излъчване), когато взаимодействат с вещеви обекти. ДРУГО НЕ СЕ НАБЛЮДАВА- не е възможно да се наблюдава... при такова съотношение на размери (много малки размери). Разпространяват се като вълни (всъщност, всички вълни са смес от много фотони)- правят интерференция и дифракция, заобикалят "прегради".

И, понеже фотоните и елементарните частици са елементите от които се гради Природата - то тя има дуалистичен характер, не може да не притежава свойствата на това, което я изгражда.

Само от условията на изследване зависи кой от "характерите" й ще се проявява по-забележимо.

При макро-опити с вещеви обекти - частичността се проявява (това наблюдаваме в ежедневието, от тук идва заблудата че работим с билярдни топки) заради сравнително големите размери и "бавното" ни виждане; обобщена картинка виждаме - без тънките подробности от едноактните взаимодействия между вещеви и полеви характеристики, които стават много бързо.

...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

сравнението с билярдните топки е нелепо, как може движение на топки, да се уподоби като движние на вълни? какво е вълна? няма друго определение за вълна освен че тя представлява праволинейновъзвратно постапателно движение,и всякакви други интерпретаций са нелепи. Явленията интерференция и дифракция са характерни само за вълни , интерференцията е взаимодействие на вълна с вълна, при което ако двете вълни съвпадат по фаза те взаимно се унищожават, а ако не съвпадат, те се наслагват , една с друга, затова се образуват светлите и тъмни ивици, при интерференцията на светлината когато тя преминава през множество тесни отвори.Дифракцията е явление при което вълни заобикалят предмет, тя зависи от честотата на вълната, при висока честота дифракцията не е пълна, но при ниска честота тя е пълна, ето защо, радиопиемници настроени на висока честота не могат да приемат сигнал, при условия на лош обвхват.Например, в гора, или в не равна местност където има могили,хълмове и др прегради. Но когато е настроен на ниска честота тоест на дълги вълни няма такъв проблем. Така че какво представляват частиците не е съвсем ясно и на самите физици , камоли на нас, но аз уважавам , любознателноста, макар да не влиза в работата на човек. :hmmm::good::help::punk::w00t:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

сравнението с билярдните топки е нелепо, как може движение на топки, да се уподоби като движние на вълни? какво е вълна? няма друго определение за вълна освен че тя представлява праволинейновъзвратно постапателно движение,и всякакви други интерпретаций са нелепи...

Хубаво се "питаш" какво е вълна, ама ... бързаш и да си отговаряш ... неправилно, разбира се. :biggrin:

Това, дето си го описал е само част от свойство на ... надлъжна вълна.

В интерес на любознателността ти е, да прочетеш още малко школска физика, че има и ... напречни вълни, а и - че електромагнитните вълни са такива, едни - напречни. :post-70473-1124971712:

После квалифицирай кое е нелепост и кое - да! :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

е каква е разликата от напречни и надлъжни вълни , все са вълни :tooth::P и толкоз нищо друго,аз говоря че няма уподобяване на движение на тяло или частица с това на вълна.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

не, не е подскачане напред назад вълновото поведение на частиците.

най-добре можеш да схванеш за какво се говори ако го проследиш хронологично

и двете свойства са открити преди да се заговори за "дуализъм", ето долу горе реда:

-първо светлината е открита като вълна, а електроните като частици.

-после идва проблема с излъчването на телата - количественото поведение НЕ Е това което се очаква. наблягам на това, понеже подценяваш количествените неща. значи физиците са били напълно съгласни че топлите тела излъчват, но формулата която измислят дава много добро количествено предсказване до за "червените" цветове, но за "сините" дава неверни предсказания

-електроните от друга страна също създават проблеми - не падат върху ядрата както се очаква за една частица, а стигат на определено разстояние и там вече си кръжат без да губят "височина".

-макс планк успява да измисли нова формула за излъчването, която предсказва вече всичко както трябва. обаче при измислянето на формулата той използва предположението че светлината се излъчва и поглъща на порции. все още не говори за частици, просто порции

-забравил съм точно кой (май дьо бройл?) се сеща че и обратното може би е вярно - така както светлината се ражда/умира на порции, така и частиците се движат все едно са вълни. проведени са опити които показват такова поведение, освен това така лесно се разбира защо електрона не пада върху ядрото.

- опитват се да измислят концепция за пилотната вълна, това е вълна която се движи пред частицата и и проправя път. теорията обаче не дава верни КОЛИЧЕСТВЕНИ предсказания и е изоставена

- постепенно физиците свикват с идеята и почват да си мислят че не разбират какво става поради конфликт между класическата интуиция и квантовите закони.

- файнман представя нова концепция за разглеждането на нещата, в която частиците са само частици и нищо друго. според нея, различните "бъдещета" на системата се класират по "точки" , като смятането на тия точки се прави по това по колко различни пътя може да се достигне това бъдеще. самото "точкуване" се извършва по доста сложен математически начин, който няма да засягам, но важното е че то прави така че частиците да изглеждат като вълни. финално се разиграва нечестна "руска рулетка", като шансовете са изместени в полза на ония бъдещета, които имат най-много точки по горното класиране. та тая концепция е посрещната с ентусиазъм, даже твърде голям, самия файнман дори предупреждава да не бързат хората да се радва. така или иначе това е господстващата днес концепция, нарича се "квантова теория на полето". тя на практика не прави квантовата механика по-малко "парадоксална", обаче дава количествени предсказания които се потвърждават много добре и е най-добрия кандидат за правия път.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

тука стигаме до консенсус! :biggrin: защото моето мнение за движението и същността на частиците не е класически вълново, сещам се за неопределеността , на Хайзенберг ,според която един и същи електрон , не може да бъде в един момент на едно и също място! това е качественно състояние! на материята, на микроскопично ниво. Затова и траекториите на частиците изглеждат като вълни.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...