Отиди на
Форум "Наука"

Причини за неуспеха на българския преход (планът Ран-Ът ли е виновен?)


Recommended Posts

 • Потребител

Започвам тази тема с ясното съзнание, че досега доста е изприказвано по нея във форума. Конкретния повод да я отворя е отново споменатия "пъклен" План Ран-Ът. Какви ли не определения съм срещал за него досега в интернет пространството - "виновникът за всичките ни беди", "българомразката стратегия, определила ни живот на роби", "планът Ран Ът цели да изличи българите от лицето на Земята" и т.н. - все подобни емоционални излияния. Тук, във форума един-двама потребители също ги бълват и то така успешно, че имам чувството, че се намирам ту в евтин филм на ужасите, където красивото момиче (България) бяга изподрано и уплашено само в гората, а маниакът (в случая са двама - Ран и Ът) го гони с моторен трион в ръка, за да го прави на парчета, ту в сапунена опера, където Есмералда (България) е добра и праведна мома, но трябва да търпи униженията от господаря й дон Игнасио (отново Ран и Ът естествено)! При това ни убеждават как филма е без хепи-енд! Аз обаче, се смятам за прагматичен човек и добре знам, че причинноста никога не е само външна, нещо повече, вътрешните условия са изключително важни. Знам също така, че колкото и да е банално и парадоксално, подобни теории на конспирацията са ни удобни, дават ни лесно обяснение на всичко и което е по-важно - дават ни лесно извинение за всичко! Подчертавам, че не отричам, че в световната политика има задкулисен момент, наивно е да го отричаме. Докъде обаче може да се простира той? Виновни ли са българските управници - можехме ли да поемем друг път на развитие или всичко е било предначертано? Доколко е виновен българският народ за сегашното си състояние - можеха ли нещата да се развият другояче? Мисля, да се опитаме да отговорим на тези въпроси.

Предлагам да дискутираме по следните четири главни аспекта:

- Икономика

- Демография

- Политика

- Морал

Ща кажа моето мнение.

1. Тъй като по въпросите на икономиката говорихме много, ще се опитам да бъда кратък.

Социалистическа България беше не просто с неконкурентна спрямо Запада икономика, ние бяхме неконкурентноспособни дори в рамките на соц. лагера. Чешките, гедермански, унгарски, а и югославски аналози на наши стоки бяха значително по-добри. Още си спомням като дете качеството на българските канцеларски изделия, дело на фабрика "Хемус" и тези на чешкия "Кох и нор"! Българските стоки си бяха синоним на ниско качество. По-малките не знаят, но през социализма думата "вносен" придоби почти сакрално значение. Вносен означаваше гаранция за високо качество. Хората питаха: "това българско ли е или е вносно?". Положението при тежката индустрия достатъчно го разисквахме, ограничавам се да кажа само, че с изключение на химическата и циментена промишленост, останалите, а именно машиностроенето и металургията бяха тотално губещи.

Качествата на българските социалистически ръководители и работници също заслужават кратко внимание. Никой не се стараеше. Караше се през просото. Имаше работа, имаше пазари - на никой не му пукаше. Който можеше да краде - и крадеше. Оправдаваше се, че не краде от човек, а от държавата. Това също е важен фактор за ниското качество на родните стоки.

Така стигаме до промяната. При горните обстоятелства, съчетани с корупция, насърчавана от държавата на всички нива, толкова ли е странно, че не можахме да привлечем сериозни инвеститори? Да не говорим, че до 1997 г. държавата всячески не просто не ги насърчаваше, а ги и отблъскваше! Към неблагоприятните фактори за България трябва да споменем и отдалечеността от Западна Европа и близостта до тогавашната постоянно нестабилна Югославия. При това положение, трябва ли ни МВФ, или Ран и Ът, за да стигне икономиката до колапс? Много важен фактор беше също и тоталната неподготвеност на българските стопански ръководители от средния и нисшия ешелон относно пазарната икономика и отношения. Те просто си го караха както си знаят от едно време, нищо, че годината беше примерно 1995.

И обратно - вземам Чехия като успешен икономически модел на прехода. Там традиции в индустрията колкото щеш, работниците по-дисциплинирани и съвестни, Германия е на един хвърлей място, а районът е политически стабилен, без всякакви сътресения.

Така че, за мен в икономиката логичното стана. И не знам дали чичкото с превръзката на окото е виновен, но определено платихме данък на социалистическата си леност, лежерност и наивитет.

2. Демографията е силния коз на вярващите в злодеите Ран и Ът. Дали обаче наистина е така? Хайде да видим!

Неоспорим факт е, че България намалява. Намалява по две причини - отрицателен естествен прираст и отрицатален механичен прираст. Според конспираторите това е заложено в "Плана" и то до някаква цифра. Елементарният поглед за сравнение в Европа, обаче показва, че подобна степен на естествено възпроизводство имат почти всички европейски страни. Ето, за сравнение:

* Естония - (-2‰)

* Германия - (-2‰)

* Литва - (-4‰)

* Латвия - (-5‰)

* Унгария - (-3‰)

* България - (-3,5‰)

* Румъния - (-2‰)

* Украйна - (-6‰)

* Русия - (-6‰)

* Великобритания - (-4‰)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82

Т.е. това са европейски страни, от Източна и Западна Европа със сходни показатели. Което показва, че или Ран и Ът искат да унищожат и тях, или действат сходни процеси. Да, наистина Западна Европа не намалява, но това се дължи на механичният прираст на емигранти. При нас, поради слабата ни икономика това не е възможно, а ако стане, "конспираторите" пък ще ревнат: "Наводняват ни с емигранти!". Т.е. оправия няма. Едва ли точно Ран и Ът са виновни, че не правим деца. Или едва ли те трябва да дойдат и да ни правят.

Тук, разбира се, "конспираторите" могат да възразят, че това е съвременно състояние на нещата, след като сме отровени от западно разложение и демокрация, а при социализмът сме си били много добре! Но един бърз поглед на таблицата на раждаемоста в България, показва пълната несъстоятелност на тези твърдения! Много добре се вижда как тенденцията на спад на раждаемостта е устойчива, оттам и спадът на прираста:

Година Раждаемост

1925 196 312 души

1939 134 833 души (21.4 ‰)

1950 (25.2 ‰)

1970 138 745 души (16.3 ‰)

1980 128 190 души (14.5 ‰)

1985 118 955 души (13.3 ‰)

1990 105 180 души (12.1 ‰)

1991 (11.1 ‰)

1992 (10.4 ‰)

1993 (10.0 ‰)

1994 (9.4 ‰)

1995 71 967 души (8.6 ‰)

1996 (8.6 ‰)

1997 64 125 души (7.7 ‰)

1998 ~65 370 души (7.9 ‰)

1999 ~72 300 души (8.8 ‰)

2000 73 679 души (9.0 ‰)

2001 68 180 души (8.6 ‰)

2003 67 359 души (8.6 ‰)

2004 69 886 души (9.0 ‰)

2005 71 075 души (9.2 ‰)

2006 73 978 души (9.6 ‰)

2007 75 349 души (9.8 ‰)

2008 77 712 души (10.2 ‰)

2009 80 956 души (10.7 ‰)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Т.е. не икономическата криза, предизвикана от злодеите Ран и Ът е в основата на демографския спад, има нещо по-дълбочинно. Разбира се, кризата определено спомогна за допълнително намаляване на раждаемостта, но тенденциите са ясни. Може да бъде възразено, че кризата е предизвикала вълна на емиграция. Тук обаче трябва да споменем, че имаше страни в бившият соц. лагер, които не преживяха такава. Една Унгария, която няма много висок стандарт на живот, не генерира значителна емигрантска вълна, докато една Полша (със също такъв сходен стандарт) го направи. Явно комбинация от различни фактори водят до това, но разбира се, според "конспираторите" г-дата Ран и Ът можеха да ни вържат да не емигрираме, ако наистина ни мислеха доброто!

Всъщност причините за намалялата раждаемост трябва да ги търсим в урбанизацията и в постиндустриалното общество. Урбанизацията органичи жизнената среда на човека, вкара го в бетонни кутийки и направи отглеждането на голям брой деца по-трудно. Освен това, децата вече не могат да помагат на възрастните в стопанството и големият им брой е напълно излишен. Постиндустриалното общество пък направи така, че увеличи значително заетостта в третичния сектор. Ако в селското стопанство и индустрията една жена няма чисто физическата способност да е продуктивна и ефективна колкото един мъж, то в третичния сектор дори често пъти се справя по-добре. Това пък й дава възможност да гради кариера и да не мисли за деца, поне до една късна възраст. Освен това, развитието на технологиите направиха "мъжката" и "женската" работа фикция. Така, един мъж вече не е зависим от жена да му готви и пере - има перални, ресторанти и кухненски роботи, а жената не е зависима от мъжа да й изкарва пари - има цял набор професии, които може да върши прекрасно. В резултат бракът, а и обикновеното съжителство са в криза. Смяната на партньора е нещо обикновено. Една голяма част пък предпочита да живее без партньор, а за секс търси случайни краткотрайни връзки. Хората са егоисти и хедонисти - децата им се струват излишно затруднение. И т.н. може много да се говори все в тоя дух, има много обективни причини за намалялата раждаемост на българина. Важен фактор, който се отнася за морала, но засяга косвено и раждаемостта е разпада на патриархалните ценности. Най-голям удар по тях обаче, нанесе именно социализмът.

В заключение - не виждам как Ран и Ът са виновни за една тенденция, която далеч не засяга само България. Засяга всевъзможни страни от Европа. Не само православни - според някои "конспиратори" САЩ искат да нанесат удар по православието. Лошото е, че при нас демографската ситуация е съчетана с перманентна икономическа криза, но тя също е логична.

За политиката и морала ще говоря по-късно.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 231
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

3. Политика

Първо, трябва да започна с това, че в българското общество не съществуваше сериозна опозиция на комунистическия режим. Да, имаше партизанско движение срещу режима до 50-те години, но нито мащабите му, а особено отзвука му в обществото бяха значителни. Дисидентите ни бяха смешно малко, а и самата форма "дисидентство" предполага не антикомунист - принципен противник, а недоволен и реформиран комунист. Така един Георги Марков беше развят едва ли не като чист и светъл пример на борба с режима, а нелицеприятната истина е, че е галеник на Тодор Живков, много доверен журналист и агент на ДС. Различните дружества, които почнаха да никнат след перестройката у нас бяха стихийни, разнородни, обикновено начело с отявлени комунисти като Соня Бакиш, Чавдар Кюранов или Анжел Вагенщайн. Тук трябва да се обърне внимание и на остатъците от старите традиционни партии отпреди 9-ти септември - Милан Дренчев, д-р Петър Дертлиев и Стефан Савов. При цялото ми уважение към тях, това бяха едни вече доста възрастни, изстрадали хора. На практика те бяха пълнеж, а не лидери. Те просто придаваха легитимност на опозицията, един вид приемственост, но лидерите бяха други. Освен това, личното ми убеждение е, че няма как да минеш през комунистическите затвори и лагери жив, ако по някакъв начин не сътрудничиш. Защото това не бяха обикновени затворници - Стефан Савов е наследник на една от най-богатите и влиятелни преддеветосептеврийски фамилии, Дертлиев е бил сред водещите младежи-социалдемократи. Няколкото брадати интелектуалци също влязоха в ролята на пълнеж. Цялото това отклонение го правя, за да стане ясно, че към 10.11.1989 г. комунистите нямаха опозиция, способна трайно да ги изолира и да съумее да прекърши лостовете им на влияние.

Второ, нашите комунисти възприеха и прилагаха много успешно болшевишкия модел на ВКП(б). Това по-късно сериозно им попречи, когато условията се промениха. Точно тук е и голямата разлика с централноевропейските страни. Техните комунисти бяха доста по-"западни", което улесни и прехода там.

Трето, нашата ДС успя да запази икономическата власт в страната, оттам и политическата. Към момента на прехода това беше единствената добре организирана и с ясна визия за бъдещето организация. Това по-късно ни излезе през носа разбира се. Платихме прескъпо за наивността си.

Така стигаме и до основните въпроси. Те всъщност са икономически, но мястото им е тук. Кой започна да изнася държавните капитали на България във т.нар. външнотърговски дружества? Кой раздаде капитали на приближени хора, за да започнат бизнес? Колосални за времето суми на фона на обикновените хора. Струва ми се, че това не са Ран и Ът.

Още въпроси. Кой пусна на улицата безработните борчета? Те можеха да бъдат лесно смазани в началото, дори от тогавашните корумпирани и проядени органи на реда и сигурността. Но очевидно момчетата бяха необходими, за да осигурят "мътна вода". И изпълниха задачата си. Когато станаха неудобни ги отстреляха. А в мътната вода хората на стария режим уловиха много риба! Не виждам тук Ран и Ът какво да направят? Да изловят и да осъдят престъпниците от БКП/ДС ли?

Освен мита за Плана Ран-Ът, комунистите пуснаха и мита за съсипията на управленията на СДС. Така 45 г. престъпна политика и близо 15 пряко или задкулисно участие, при това крайно пагубно, бяха оневинени, но на 4 години и 9 месеца седесарско управление бяха приписани всевъзможни злини! Наистина крайно удобно! Жалкото е, че има идиоти, които се връзват. Защото първото и второ правителство на Андрей Луканов, това на Любен Берови и това на Жан Виденов пропиляха най-ценните години на прехода! Но, разбира се, Ран и Ът са виновни, сигурно те ни биха по-главите да ги избираме...

За ориентацията на България към НАТО и ЕС мисля, че достатъчно говорихме. За мен това няма алтернатива, в смисъл, международната конюнктура ни го налага. Всичко друго би довел до изолационизъм, който в крайна сметка не е добър за страната. Най-забавно от всичко са примерите, дето някои дават с Швейцария и техният неутралитет. Мисля, това е толкова нелепо, че дори няма нужда от коментар!

За морала по-късно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Михов, поздрави!

Не съм се сещал и не бях чел това нещо, докато в друга тема на възникна размяна на реплики. h

Младежите не знаят, но през 1990 г. в България се разгоря една що годе открита дискусия за бъдещето. Този "план" е неин продукт, както и предложение на някои десни кръгове в САЩ за излизане от батака, до който социалистическото развитие на Бъгария стигна в края на 80-тте години.

Според мен, приложен в едни по-различни от конкретните български условия, той би довел до сравнително успешна пазарна икономика. Разбира се, нито е панацея, нито би спасил българите от някои техни народопсихологически особености. Във всеки случай легендата за него като сатанински заговор срещу иначе процъвтяваща България е измислица - той просто представлява опит за препоръка за конкретно докарване на българското общество до състояние на пазарна икономика, според десните (и доста адекватни, поне що се отнася до състоянието на икономическата мисъл от края на 20 век) теории.

Преди да се говори какво и да било за него, не е зле да се прочете. Тогава ще се види, че част от препоръките са спазени, че част не са, и то важна част, че в обсъждането са участвали повечето от крупните икономисти на българския преход, оказали се после от двете страни на барикадата. (Затова казвам, че вървеше що годе читава дискусия, че как да си обясним иначе присъствието на Иван Костов и Иван Ангелов на едно място..... )За съжаление партийните напрежения, генерирани главно от бишвата БКП, разрушиха това временно доста обнадеждаващо състояние. То че е било външно, било е.

Ето текста:

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/in.html

съществената част почва оттук:

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/data/page6.html

Цялата работа е всъщност как така се стигна дотам, че на България да й трябват такива планове...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А какво е отношението на Ран-Ът към селското стопанство? Имам впредвид към връщането на земята.

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/data/page39.html

Българското селско стопанство притежава като потенциална възможност висока производителност, но понастоящем боледува от масова неефективност. По съображения за справедливост и ефективност е важно да се установи право на частна собственост. Необходимо е да се позволи и свободно движение на цените, за да могат последните да изпълняват своите информационни и стимулиращи функции.

При приватизацията на имуществото на съществуващите кооперативи трябва да се признае законността на претенциите на първоначалните собственици на земята. Заедно с това, обаче трябва да се отчита и необходимостта от преминаване към ефективни съвременни форми на производство.

Счита се, че една от възможностите е да се върне земята на първоначалните й собственици или на техните наследници. Но може да се препоръча и разпродажба на имуществото чрез търгове. При този вариант всеки може да купи земя, машини и добитък, а парите от тези продажби да се използват като компенсация за първоначалните собственици на земята. Поради липсата на капитали, изплащането ще става в продължение на определен брой години.

Необходимо е веднага да се премахне контролът върху цените на всички вложения в продукция от селско стопанство. В един свят на частично освободени от контрол цени съществуват прекалено много деформации и неверни сигнали. Отчита се, че трудностите, свързани с нарастването на цените на хранителните продукти, биха могли да засегнат някои членове на българското общество. Този проблем най-добре може да се разреши чрез една програма за социално осигуряване, а не с опити да се задържат евтини хранителните продукти чрез контролиране на цените.

Липсата на млади хора в селското стопанство най-добре може да се преодолее чрез въвеждането на свободен пазар и гарантиране правото на частна собственост. Това ще осигури богати възможности за печалба и ще стимулира младите да се върнат към селското стопанство.

По аналогичен начин, ако се допусне истинска свобода на конкуренцията, ще се премахне и проблемът с монопола върху разпределението и търговията със селскостопанската продукция.

Eh, te говорят за държавния монопол, а не знаят каква хидра немейска е мафиотския монопол, който дойде след него..... Всъщност знаят, и затова препоръчват друг тип управление.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ето още едно свръхинтересно предложение оттам:

Търсейки нови пътища за развитие, България трябва да отдели особено внимание на създаването на зона за свободна инициатива от типа на Хонгконг или Сингапур. Провеждането на съвременна либерализирана политика, първоначално приложена в зона от 500 или 1 000 кв. км, би създало единствен по рода си в Източна Европа стопански климат за инвестиране, създаване на работни места, развитие на износа и квалификация на кадрите. От твърде ограничения успех на съществуващите зони за свободна търговия в България става ясно, че предоставените им възможности и наложените офаничения не съответствуват на тези, при­лагани в международен план.

В други райони на света свободните зони, които предлагат широк диапазон от стимули, осигуриха просперитет на страните - спонсори. Издигането на Азия като център на производство, предназначено за експорт, се дължи най-вече на свободните икономически зони. Свободните пристанища на Сингапур и Хонгконг повдигнаха жизнения стандарт на свое­то население до второ място в Азия /след Япония/ чрез свеждане до минимум на митническите и данъчни такси. Корея, Тайван и Малайзия видяха в своите зони за обработка на стоки за износ - индустриални паркове със специален статут (освободени от данъци и относително небюрократизирани), катализатори за преориентиране на икономиката си от затворена към открита. В последно време Китайската народна република, Мавриций, Индия и Доминиканската република станаха лидери в изграждането свободни на икономически зони.

Подобни "парникови" условия за експортната индустрия се оказаха изключително полезни за много страни. До този момент в света свободните зони са създали над 3 милиона работни места, и над половината от нетния валутен приход от стокообмен на такива страни като Тайван, се осигурява от фирми от свободни зони. Много от зоните сега са водещи при въвеждането на нови технологии. Заобикаляйки традиционния държавен монопол върху сателитните телекомуникации и енергетиката например, свободните зони започват да привличат трудоемки софтуерни разработки и операции по обработка на информация. Конкурентоспособните цени на комуникационните връзки дават възможност на фирмите и техническите институти, с филиали в зоните, да получават с помощта на дистанционни системи за обучение достъп до менажерски и инженерингови курсове на приемливи цени.

Една частна Корпорация "Черно море", използваща чужд и местен частен капитал, би могла да се наеме с изграждането в България на зона за свободна инициатива с размера на Хонгконг. За постигането на тези цели, правителството на България би трябвало да приложи определени стимули на свободния пазар, както това се прави в най-добрите свободни зони. Земята трябва да се предлага под наем, а не да се продава на чуждите фирми, за да се избегне притежанието и от чужденци. Българските граждани и българското правителство ще участват в подялбата на доходите, натрупани чрез даваните под наем земи на зоната. Тези приходи би трябвало да съответстват на размера на либерализирането на деловия климата в зоната. България има възможност да набере опит чрез пълни, а не частични реформи и да реализира собствена икономическа изгода в такава зона за свободна инициатива. Нещо повече, в условията на нарастващата конкуренция на международния пазар, такава стратегия може да превърне България, в синоним на непропуснати възможности в очите на международния бизнес. Най-голямата печалба за българския народ от тази дейност, биха били новите работни места, новите технологии, новия опит в управлението, допълнителните източници на стоки и услуги и по-високия жизнен стандарт.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И Михов, още един въпрос. Новородените през 2009г. 80 956, можеш ли ти или някой да каже разпределението им по етнически състав?

Не, нямам данни. Чел съм някакви за 50 до 70% в полза на малцинствата, но им нямам доверие като източници. Иначе е напълно възможно да са 50% от общия брой.

Утре ще пиша повече. Днес, след загубата на Германия нямам настроение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

4. Морал

Ще бъда кратък, говорено е по нещата.

Привържениците на злодеите Ран и Ът ни втърпяват постоянно и как част от целите на плана са да деморализират българите, за да могат да ги управляват по-лесно. Изтъкват се чалгизацията, разпространението на наркотиците и демонстрирането на хомосексуализма като преднамерени актове, целящи пропагандата на тези явления сред младите. По принцип, единственото, за което са прави е, че разпространението на наркотици и хомосексуализма се потискаха в НРБ и следователно присъстваха много по-малко в живота. Наистина тоталитарните общества са силни в това отношение. Въпросът тук е - има ли нещо преднамерено и целенасочено, замислено от Ран и Ът, което да води до съвременните нрави в България? Тук най-големия коз са откровенията на Георги Тамбуев (от БСП естествено!), за някаква секретна част, която той бил видял? Може би, ако източникът беше по-надежден, бих коментирал, но сега просто ми се струва излишно.

За мен, това, което се случи е продукт на вакуума след краха на комунистическата идеология и държава, на урбанизационната анонимност на индивида, на окончателния разпад на патриархалните ценности и не на последно място на взаимстването на готови модели на подражание от медиите, филмите, видеоигрите. За тези логични процеси обаче, не знам как са виновни Ран и Ът? За мен основната вина е у българина и българското семейство. Как стана така, че грижовните български родители отказаха изведнъж да възпитават децата си? Защото огромната част от тях не го правят! Как стана така, че изведнъж българинът престана да се интересува от децата си? Как е възможно майки и бащи да не знаят какво прави 16 годишната им дъщеря, тя да не спи у тях по цели нощи т.н. Защото това се случваше, а според мен и още се случва. Как е възможно, вместо да сътрудничи на учителя, родителят да го заплашва, при това виждайки, че детето му не е право (реален случай от практиката на мой познат)? Как това дете да има нормална ценностна система след такова родителско възпитание? Плодовете на това възпитание ги берем - достатъчно е да се видят някои клипове в мрежата и на човек му настръхват косите, а и се изпълва с негодувание.

Отчитам, разбира се и глобалността на тези процеси, защото и в другите страни има подобни проблеми. Това обаче не снема вината от българското семейство и общество, което се оказа неподготвено за прехода и въобще за новите условия, за съжаление.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Крамер, първо да те поздравя, че участваш в темата.

Дълес? Да не би да имаш предвид плана Дауес (Dawes Plan) след Първата Световна за Германия?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Едва ли! Има предвид една партенка, която се пуска тук таме да внася суматоха в народната душа. Това е "план" на САЩ морално да разложии съветската система, СССР и сателитките и. Бъркоч, който с голяма охота се поглъща от конспиративните зомбита...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А, да схванах, благодаря!

То злодеите много станаха!

Говориш за Дълес, Алън Дълес, директора на ЦРУ. Сетих се! И да, със същата достоверност на "Плана Ран-Ът" е!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Много странно име - Ран Ът... Кой е авторът му или кои са авторите му?

И как, според този "план", според това "начертание", ще бъде сринат моралът (доколкото го е имало!) в Русия и в бившите и сегашните й сателити?

С чалга и порно (сайтове и ТВ канали) или - по друг начин?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

http://ime.bg/bg/articles/koj-e-richard-ran/

ето и още, има и българи

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/data/page48.html

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/data/page4.html

http://www.omda.bg/bulg/Ran/ran_new/data/page3.html

Професор Иван Ангелов

Старши икономически съветник на министьр-председателя

Венцислав Антонов

ВИИ "Карл Маркс"

Румен Аврамов

Икономически институт, БАН

Валери Борисов

Юридически съветник

Министерство на икономиката и планирането

Д-р Венцислав Димитров

Икономически институт, БАН

Д-р Генчо Димов

Старши икономист

Министерство на външноикономическите връзки

Стою Дулев

Заместник-министър на икономиката и планирането

Д-р Никола Гълъбов

Икономически институт

БАН

Професор Илия Георгиев

Икономически институт

БАН

Д-р Румен Георгиев

Генерален директор

Минералбанк

Димитър Костов

Заместник-министър на финансите

Д-р Иван Костов

ВМЕИ "Ленин"

Емил Хърсев

ВИИ "Карл Маркс"

Татяна Хубенова

Икономически институт

БАН

Д-р Димитър Иванов

Икономически институт

БАН

Професор Лилия Каракашева

Главен директор

Министерство на външноикономическите връзки

Д-р Найден Найденов

Заместник-министър на икономиката и планирането

Д-р Невяна Кръстева

Научен сътрудник

Министерство на външноикономическите връзки

Георги Панков

Заместник-министър на икономическата реформа

Професор Огнян Панов

Директор

Институт по държавно и стопанско управление

Атанас Папаризов

Генерален директор

Министерство на външноикономическите връзки

Д-р Огнян Пишев

Старши икономически съветник на Президента

Д-р Иван Пушкаров

Икономически институт

БАН

Професор Димитър Шопов

Заместник-председател

Комитет по труда и социалното осигуряване

Боян Славейков

Икономически институт

БАН

Професор Стефан Стоилов

Министър на икономическата реформа

Професор Милчо Стоименов

ВИИ "Карл Маркс"

Професор Тодор Вълчев

Икономически институт

БАН

Христина Вучева

Научно-изследователски институт

Министерство на финансите

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

4. Морал

Ще бъда кратък, говорено е по нещата.

Привържениците на злодеите Ран и Ът ни втърпяват постоянно и как част от целите на плана са да деморализират българите, за да могат да ги управляват по-лесно. Изтъкват се чалгизацията, разпространението на наркотиците и демонстрирането на хомосексуализма като преднамерени актове, целящи пропагандата на тези явления сред младите. По принцип, единственото, за което са прави е, че разпространението на наркотици и хомосексуализма се потискаха в НРБ и следователно присъстваха много по-малко в живота. Наистина тоталитарните общества са силни в това отношение. Въпросът тук е - има ли нещо преднамерено и целенасочено, замислено от Ран и Ът, което да води до съвременните нрави в България? Тук най-големия коз са откровенията на Георги Тамбуев (от БСП естествено!), за някаква секретна част, която той бил видял? Може би, ако източникът беше по-надежден, бих коментирал, но сега просто ми се струва излишно.

За мен, това, което се случи е продукт на вакуума след краха на комунистическата идеология и държава, на урбанизационната анонимност на индивида, на окончателния разпад на патриархалните ценности и не на последно място на взаимстването на готови модели на подражание от медиите, филмите, видеоигрите. За тези логични процеси обаче, не знам как са виновни Ран и Ът? За мен основната вина е у българина и българското семейство. Как стана така, че грижовните български родители отказаха изведнъж да възпитават децата си? Защото огромната част от тях не го правят! Как стана така, че изведнъж българинът престана да се интересува от децата си? Как е възможно майки и бащи да не знаят какво прави 16 годишната им дъщеря, тя да не спи у тях по цели нощи т.н. Защото това се случваше, а според мен и още се случва. Как е възможно, вместо да сътрудничи на учителя, родителят да го заплашва, при това виждайки, че детето му не е право (реален случай от практиката на мой познат)? Как това дете да има нормална ценностна система след такова родителско възпитание? Плодовете на това възпитание ги берем - достатъчно е да се видят някои клипове в мрежата и на човек му настръхват косите, а и се изпълва с негодувание.

Отчитам, разбира се и глобалността на тези процеси, защото и в другите страни има подобни проблеми. Това обаче не снема вината от българското семейство и общество, което се оказа неподготвено за прехода и въобще за новите условия, за съжаление.

Именно!!!

Как се стигна дотук е сложен въпрос, но причините за мене са:

1. Икономическа - хората са бедни

2. Социално психологическа - бедността винаги създава опасност от маргинализация;

2. Морално-ценностна - в обществото се пропагандират антиценности, като се правят опити да се налагат като норма, често не се толерира разумното и адекватно поведение, пропагандират се дълбоко антиестетически произведения, започна да се налага, чрез някои централни вестници, нелитературен и направо казано просташки език.

Нецензурните изрази и образи станаха институционализирани.

Националните ценности се обявяват за простотия, ограниченост и агресивност...

В самото общество демократизма се прие като слободия и знаем какви социално-психологически и икономически модели са или поне бяха водещи.

4. Институционална - българското образование рухна, учителите са бедни и демотивирани, институциите забравиха думата дисциплина и направиха класните стаи царство на келешите.

В една общност, пълна с простаци с мерцедеси и ланци не очаквайте Айнщайновци сред поколението. Един запознат с нещата човек нарича това, което виждаме в БГ "елементи на гето - култура", сравнявайки ни с някой маргинални общност в САЩ. Е, само елементи, де...

Всичко това се случи в периодите от началото на 90-тте години и се репликира след 2000 отново. Причината, разбира се, е в управлението.

Какъв Ран, какъв Ът, какви пет лева?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Започвам тази тема с ясното съзнание, че досега доста е изприказвано по нея във форума. Конкретния повод да я отворя е отново споменатия "пъклен" План Ран-Ът. Какви ли не определения съм срещал за него досега в интернет пространството - "виновникът за всичките ни беди", "българомразката стратегия, определила ни живот на роби", "планът Ран Ът цели да изличи българите от лицето на Земята" и т.н. - все подобни емоционални излияния. Тук, във форума един-двама потребители също ги бълват и то така успешно, че имам чувството, че се намирам ту в евтин филм на ужасите, където красивото момиче (България) бяга изподрано и уплашено само в гората, а маниакът (в случая са двама - Ран и Ът) го гони с моторен трион в ръка, за да го прави на парчета, ту в сапунена опера, където Есмералда (България) е добра и праведна мома, но трябва да търпи униженията от господаря й дон Игнасио (отново Ран и Ът естествено)! При това ни убеждават как филма е без хепи-енд! Аз обаче, се смятам за прагматичен човек и добре знам, че причинноста никога не е само външна, нещо повече, вътрешните условия са изключително важни. Знам също така, че колкото и да е банално и парадоксално, подобни теории на конспирацията са ни удобни, дават ни лесно обяснение на всичко и което е по-важно - дават ни лесно извинение за всичко! Подчертавам, че не отричам, че в световната политика има задкулисен момент, наивно е да го отричаме. Докъде обаче може да се простира той? Виновни ли са българските управници - можехме ли да поемем друг път на развитие или всичко е било предначертано?

Г-н Михов, Вие наистина ли сте "ударен" или се "правите на ударен"? КГ125, човекът, е имал времето и любезността да Ви публикува цял списък от български "икономисти" и "експерти", поставили името си под Плана. Знае се, че Планът е изработен по поръчка (неслучайна!!!) на тогавашното правителство.

И след всичко това Вие започвате да громите "международната конспирация" и да ни доказвате "вътрешните причини". "Вътрешните причини" са ОЧЕИЗВАДНИ, г-н Михов!

В тази връзка Вашата ирония за "красивото момиче" и "Есмералда" ми се вижда още по-неуместна, да не кажа, глуповата.

Между другото, учуден съм, че няколко уж "десни" по убеждение индивиди, сред които и г-н Михов, защитават с такъв плам тогавашния министър-председател, който, ако не ме лъже паметта, се казваше.................

Вие ни кажете г-н Михов. Как се казваше този човек? Помните ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няма какво лявоориентираните потребители на форума да скачат против Плана Ран-Ът.

Той е творение както на сините, така и на червените. Докладът по проекта Ран-Ът е приет от Народното събрание с ръкопляскания и от двете страни. Дори Андрей Луканов заявява: “Програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи – на БСП и СДС, както и съгласуваните между двете основни политически сили идеи в периода преди и след изборите”. И сини и червени са работели заедно с екипа на националната камара на САЩ.

А избирателите на БСП дължат доста на А. Луканов – той реформира партията и й помогна да оцелее в новите условия на демокрацията. Реформистките сили в БСП са били "за" плана Ран-Ът.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Работата е там, Хърсе, че този план няма нищо общо с изброените в темата негативи. Те са наши и внесени отдругаде, но не и по силата на този план.

Така като го чета, той ако беше изпълнен, България щеше да е тука от балканский лев да стане балканский тигър!

Участието на тия имена тъй събрани е обяснимо с началната икономическа дискусия, която започваше в България след падането на Т.Живков. Тогава всички бяха в един лагер, циркът почна после.

По-горе вече писахме: Какво ли ще е икал да каже бай Петър Дертлиев с репликата си:

"Няма Ран, няма Ът, има МВФ"??

Реформистките сили в БКП бързо забравиха какво искат и се впуснаха смело в посткомунистическия хаос, а и в голяма степен го инспирираха. Нещо, което също не го пише в плана.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Докладът по проекта Ран-Ът е приет от Народното събрание с ръкопляскания и от двете страни. Дори Андрей Луканов заявява: “Програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи................И сини и червени са работели заедно с екипа на националната камара на САЩ.

Панцерът е абсолютно прав. :good: Остава само да ни обясни защо едните си избраха да бъдат "десни", а другите "леви". Аз наистина не разбирам?!

Вероятно са хвърляли чоп: "Оп-а-а-а ези, шефе! Отиваш у десно. Тук обаче е тура, братовчедът отива у лево!" Казват, че чопът бил хвърлян в дома на Николай Хайтов.

И още нещо - горе се споменава за некакви "ПЛАТФОРМИ". Въз основа на известната, публикувана част от Плана, може ли някой тук да ми даде пример за подобна платформа, съществуваща и прилагана по този начин в страните, разположени извън Африка? Просто питам.

Може и изречение по изречение. Ще става все по-интересно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Г-н Михов, Вие наистина ли сте "ударен" или се "правите на ударен"? КГ125, човекът, е имал времето и любезността да Ви публикува цял списък от български "икономисти" и "експерти", поставили името си под Плана. Знае се, че Планът е изработен по поръчка (неслучайна!!!) на тогавашното правителство.

Г-н Хърс, Вие досега нямате един сносен аргумент. Само заклинания! И прокоби! И представете си, само за миг допуснете, че знам кой е поставил името си под плана.

И след всичко това Вие започвате да громите "международната конспирация" и да ни доказвате "вътрешните причини". "Вътрешните причини" са ОЧЕИЗВАДНИ, г-н Михов!

Оп, вътрешните причини са очеизвадни, казвате? Ето, ще стигнем до консенсус, макар и трудно.

В тази връзка Вашата ирония за "красивото момиче" и "Есмералда" ми се вижда още по-неуместна, да не кажа, глуповата.

Ами, повярвайте ми, ако знаете какъв смях ме е напушвал след някои Ваши "орисии", ще разберете, че всъщност много съм смекчил иронията, за да не прекрача съвсем добрия тон!

Между другото, учуден съм, че няколко уж "десни" по убеждение индивиди, сред които и г-н Михов, защитават с такъв плам тогавашния министър-председател, който, ако не ме лъже паметта, се казваше.................

Вие ни кажете г-н Михов. Как се казваше този човек? Помните ли?

Разбира се, че не защитавам Андрей Луканов. Защитавам тезата, че Планът Ран-Ът не е виновен за станалото после. Всъщност, той наистина беше поръчан от правителството. Въпросът е, че не беше въобще изпълнен! Основните положения бяха протакани до безкрай във времето! Други изобщо не видяха бял свят. Срещу добрите теоретични постановки на плана не беше направено нищо! Просто нищо! Според мен умишлено, тъй като планът щеше да съдаде ясни правила, а Партията се беше приготвила да става бизнес-класа, което можеше да стане само в мътната вода. При едни ясни правила и чуждестранни инвеститори, нашите пишман-бизнесмени бяха обречени! На тях им трябваше хаос, в който единствено те да държат силата, властта и лостовете. Това е моя трактовка и не ангажирам никого с нея. А когато, след като не бяха предприемани мерки, настъпи хаосът, цялата вина беше хвърлена върху американци, седесари, марсианци и пр. Много удобно и плитко! Между другото, аз Ви благодаря, че наблягате на този момент, но няма да е лошо да наблегнете не само на приемането, ами и на изпълнението. Защото такова просто нямаше!

П.П. И съвсем между другото, още чакам текста на стр. 117 от Апокалипсиса!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няма какво лявоориентираните потребители на форума да скачат против Плана Ран-Ът.

Той е творение както на сините, така и на червените. Докладът по проекта Ран-Ът е приет от Народното събрание с ръкопляскания и от двете страни. Дори Андрей Луканов заявява: “Програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи – на БСП и СДС, както и съгласуваните между двете основни политически сили идеи в периода преди и след изборите”. И сини и червени са работели заедно с екипа на националната камара на САЩ.

А избирателите на БСП дължат доста на А. Луканов – той реформира партията и й помогна да оцелее в новите условия на демокрацията. Реформистките сили в БСП са били "за" плана Ран-Ът.

Панцер, за какви "десни" и "леви" говорим? Първо, може би само Демократическата партия беше дясна формация от опозиционните. Освен това, все някакъв план трябваше да има за трансформация на икономиката и обществено-политическата система, нали? Грешката на тогавашната опозиция е, че въобще играеше по свирката на комунистите. Хванаха се на елементарен капан - участваха заедно с комунистите в изработването и приемането на плана, като по този начин го легитимираха, но нямаха възможност да участват в изпълнението му. Те просто бяха използвани, дали поради наивност, дали поради предварителни договорености, а най-вероятно е имало и двете, не мога да кажа. Но това просто не беше опозиция. В смисъл принципна антикомунистическа опозиция. Ще се самоцитирам:

Цялото това отклонение го правя, за да стане ясно, че към 10.11.1989 г. комунистите нямаха опозиция, способна трайно да ги изолира и да съумее да прекърши лостовете им на влияние.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И още нещо - горе се споменава за некакви "ПЛАТФОРМИ". Въз основа на известната, публикувана част от Плана, може ли някой тук да ми даде пример за подобна платформа, съществуваща и прилагана по този начин в страните, разположени извън Африка? Просто питам.

Абсолютно цяла Източна Европа мина по този път. Пак казвам - планът съдържа само общи постановки, вече от местните условия зависи какво ще бъде изпълнението. И заради това на едни места резултатът беше един, а на други друг (плачевен). Нашите управляващи не правиха нищо, защото това ги устройваше. Към 1995-6 г. Чехия вече беше завършила приватизацията, а нашите още не я бяха почнали. После, като я почнаха пък, разбира се, започнаха и злоупотребите. Затова казвам, че Ран и Ът са удобно извинение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Между другото, аз Ви благодаря, че наблягате на този момент, но няма да е лошо да наблегнете не само на приемането, ами и на изпълнението. Защото такова просто нямаше!

Е-е-е-е, разгеле, г-н Михов. Имаме напредък. Значи все пак имало такъв План и бил убав, ама не бил изпълнен?!

Дайте да видим как стои въпросът с "прилагането" и "изпълнението". Именно затова Ви предложих: "изречение по изречение". Със сравнение между България и такива страни като Словения, Хърватия, Сърбия, Полша, Словакия и др.

Или може би по-полезно ще бъде едно сравнение с Етиопия, Уганда, Судан, Мавритания, Мозамбик............

Нарочно не правя сравнение с актуалното демографско и икономическо развитие на старите страни-членки на ЕС.

Въпросът за изпълнението и прилагането са важни, защото както споменава един господин, цитиран по-горе от Панцера, става дума за:

Програмна Консенсусна Платформа за развитието на страната на целия тогавашен политически елит!!!!!

Или това не Ви е интересно? Може би е смешно? Как беше онова за "Есмералда"? Я пак!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз пък искам да се разбере за какво спорим? За американските икономисти Ран и Ът ли, или за политическия ни елит? Нещо слабички са ви аргументите, г-н Хърс и сега решихте да изместите фокуса към бг политиците, знаейки много добре, че те са благодатна почва. Аз за американците говоря.

П.П. Пак ми е смешничко. Замислял ли сте се, че можете да станете сценарист на хорър филми? Разбира се, ако вече сте, то приемете въпроса ми за неуместен и глуповат.

П.П.П. И продължавам, съвсем между другото, още да чакам текста на стр. 117, която любезно обещахте да споделите с нас!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...