Отиди на
Форум "Наука"

Светът според древните и средновековни картографи


Aspandiat

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Светът според древните и средновековни картографи и доклад от експедицията на H.M.S. Challenger през 1872-1876 г.

post-4986-058634600 1302366116_thumb.jpg

Plate

Description

I.

(a) Map showing the Phœnician Colonies and supposed extent of Phœnician Voyages at sea.

(b) Map showing the Voyage of the Argonauts according to the Traditions of the Ancients.

© Map showing the World according to Homer, B.C. 1000.

(d) Map showing the World according to Hecatus, B.C. 500.

II.

(a) Map showing the World according to Herodotus, B.C. 450

(b) Map showing the World according toDicæarchus, B.C. 300.

III.

(a) Map showing the World according to Eratosthenes, B.C. 220.

(b) Map showing the World according to Hipparchus, B.C. 150.

IV.

(a) Map showing the World according to Strabo, A. D. 18.

(b) Map showing the World according to Mela, A.D. 43.

© Map showing the World according to Ptolemy, A.D. 150.

V.

(a) World Map of Cosmas Indicopleustes — VI. Century.

(b) The Mountain of Cosmas Indicopleustes causing Day and Night and the Seasons.

© Wheel Map — Imago Mundi, XI. Century.

(d) Reduced Facsimile Map from the Gotha MS. of the Book of Climates, written A.D. 1173, from Mœller's Isstakhry.

(e) Map showing Quadrans Habitabilis according to Abu Rihan Birunensis, A.D. 1030.

VI.

(a) Map showing the Atlantic Ocean according to Toscanelli, A.D. 1474. 'I'he western part is reconstructed from M. Behaim's globe, the eastern part from charts of the XV. Century. After H. Wagner.

(b) Map showing the World according to Ortelius, A.D. 1570.

VII.

Map of the World showing the Great Discoveries l492-l522 ; with inset showing the Discoveries of the Norsemen from 867-1347 A.D. Left Portion Right Portion

VIII.

Map of the World showing principal Maritime Explorations from the time of Cook, 1768, to the Challenger Expedition, 1876 ; voyages from 1768-1833. Left Portion Right Portion

IX.

Map of the World showing principal Maritime Explorations from the time of Cook, 1768, to the Challenger Expedition, 1876, voyages from 1830 to 1876. Left Portion Right Portion

Картите, докладът и допълнителна информация тук:

http://www.19thcentu...ry/htm/doc.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това,което ми направи впечатление е че Херодот е знаел,че Каспийско море всъщност е затворено езеро,но в много от по-късните карти се отразява схващането ,че то е залив на световния Океан.За Хиндукуш - там са биле асирийците и Александър Македонски,а географът Мегасфен писал четири книги с различни сведения за Индия.Кир II пък ходил до Памир.Обаче чак в картите по Птоломей са отразени две планини - Imaus и Emodus ,ако правилно ги разчитам.Вероятно географските познания не са се разпространявали бързо или пък са битували различни версии едновременно и всеки се придържал към някоя.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 месеца по късно...
 • Потребител

Това,което ми направи впечатление е че Херодот е знаел,че Каспийско море всъщност е затворено езеро,но в много от по-късните карти се отразява схващането ,че то е залив на световния Океан.За Хиндукуш - там са биле асирийците и Александър Македонски,а географът Мегасфен писал четири книги с различни сведения за Индия.Кир II пък ходил до Памир.Обаче чак в картите по Птоломей са отразени две планини - Imaus и Emodus ,ако правилно ги разчитам.Вероятно географските познания не са се разпространявали бързо или пък са битували различни версии едновременно и всеки се придържал към някоя.

Гатя Симеонова

ПЛАНИНАТА ИМЕОН - ГЕОГРАФИЯ, МИТОТВОРЧЕСТВО ИЛИ НЕРАЗЧЕТЕНО ПОСЛАНИЕ С ОНОМАСТИЧЕН КОД

http://liternet.bg/publish26/gatia-simeonova/planinata.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Светът според древните и средновековни картографи и доклад от експедицията на H.M.S. Challenger през 1872-1876 г.

post-4986-058634600 1302366116_thumb.jpg

Plate

Description

I.

(a) Map showing the Phœnician Colonies and supposed extent of Phœnician Voyages at sea.

(b) Map showing the Voyage of the Argonauts according to the Traditions of the Ancients.

© Map showing the World according to Homer, B.C. 1000.

(d) Map showing the World according to Hecatus, B.C. 500.

II.

(a) Map showing the World according to Herodotus, B.C. 450

(b) Map showing the World according toDicæarchus, B.C. 300.

III.

(a) Map showing the World according to Eratosthenes, B.C. 220.

(b) Map showing the World according to Hipparchus, B.C. 150.

IV.

(a) Map showing the World according to Strabo, A. D. 18.

(b) Map showing the World according to Mela, A.D. 43.

© Map showing the World according to Ptolemy, A.D. 150.

V.

(a) World Map of Cosmas Indicopleustes — VI. Century.

(b) The Mountain of Cosmas Indicopleustes causing Day and Night and the Seasons.

© Wheel Map — Imago Mundi, XI. Century.

(d) Reduced Facsimile Map from the Gotha MS. of the Book of Climates, written A.D. 1173, from Mœller's Isstakhry.

(e) Map showing Quadrans Habitabilis according to Abu Rihan Birunensis, A.D. 1030.

VI.

(a) Map showing the Atlantic Ocean according to Toscanelli, A.D. 1474. 'I'he western part is reconstructed from M. Behaim's globe, the eastern part from charts of the XV. Century. After H. Wagner.

(b) Map showing the World according to Ortelius, A.D. 1570.

VII.

Map of the World showing the Great Discoveries l492-l522 ; with inset showing the Discoveries of the Norsemen from 867-1347 A.D. Left Portion Right Portion

VIII.

Map of the World showing principal Maritime Explorations from the time of Cook, 1768, to the Challenger Expedition, 1876 ; voyages from 1768-1833. Left Portion Right Portion

IX.

Map of the World showing principal Maritime Explorations from the time of Cook, 1768, to the Challenger Expedition, 1876, voyages from 1830 to 1876. Left Portion Right Portion

Защо на тази карта

(a) Map showing the World according to Herodotus, B.C. 450

Дунав тече толкова странно? И защо ни будалкат със Скития?

Отговор ще намерите тук:

История с географией, или Где находилась Скифия Геродота

http://artifact.org.ru/proverka-na-mestnosti/d-r-kolya-bess-arabskiy-istoriya-s-geografiey-ili-gde-nahodilas-skifiya-gerodota.html

(от един бесарабски българин)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гатя Симеонова

ПЛАНИНАТА ИМЕОН - ГЕОГРАФИЯ, МИТОТВОРЧЕСТВО ИЛИ НЕРАЗЧЕТЕНО ПОСЛАНИЕ С ОНОМАСТИЧЕН КОД

http://liternet.bg/publish26/gatia-simeonova/planinata.htm

Охо, нови етимологии от най-весел тип :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Охо, нови етимологии от най-весел тип :biggrin:

В античността под Рипейските планини се е разбирало един митичен планински масив в крайния Север. Реално античните географи са имали предвид не Урал, както мнозина считат, а Тян Шан. В античната географска традиция обаче Тян Шан е била и планината Емаус/Емаос/Имеон, която започвала от Тавърските планини в Мала Азия, преминавала през Кавказ и оттам на изток

Рипейските планини са недвусмислено планината Урал, названието е май с угро-фински произход. Имеон e индийското hima- "сняг" (като в някои новоиндийски езици началното h е отпаднало), Хималаи, hima-alaya- "дом на снега",

В будистки религиозни текстове освен митичната планина Меру се споменава и Химават - планината-цар, която служи за възглавница на Буда" (Мифы 1980: 311-312). Наистина доста голям риск е да се идентифицира мистичната планина Химават с географската реалност Хималаи

hima-vat- абсолютно стандартно производно прилагателно със значение "богат на сняг", Химават трудно може да мине за централна Индия.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Perkūnas, на мен ми спря тока в момента, в който прочетох, че коренът ИМ от имената Х-им-алаи и Им-еон е в основата и на оронима Ол-им-п. Да си кажа честно, направо изгаснах.

При внимателно вглеждане в името на тази много важна за митопоетичното наследство на Източното Средиземноморие планина се открива, че то би могло да бъде разчленено на Ол-ИМ-п. Което очевидно доказва, че в не чак толкова усложнената във фонетично отношение форма се съдържа значещата лексема "ИМ".

Много лингвофричество съм изчел по нета, но това определено е някъде из челните места :laugh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Рипейските планини са недвусмислено планината Урал, названието е май с угро-фински произход.

Недвусмислено? Ето едно друго мнение (две страници от съвременна монография - 2011 - по историческа картография):

post-6615-000286900 1321688826_thumb.jpg

post-6615-094118700 1321688863_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Недвусмислено? Ето едно друго мнение (две страници от съвременна монография - 2011 - по историческа картография):

Кой е автор и как се казва монографията?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гатя Симеонова

ПЛАНИНАТА ИМЕОН - ГЕОГРАФИЯ, МИТОТВОРЧЕСТВО ИЛИ НЕРАЗЧЕТЕНО ПОСЛАНИЕ С ОНОМАСТИЧЕН КОД

http://liternet.bg/publish26/gatia-simeonova/planinata.htm

Аз имам въпроси

Ширакаци подробно описва планината Йемавон:

"Единият ръкав [на Йемавон] върви 1280 мили на запад, другият ръкав – 1550 мили на север, а третият върви към Непознатата земя. А на 300 мили по северния ръкав в планината има странноприемница и път, по който, идвайки откъм Сагастан, се отива към чените, минавайки през Каменната кула, която се намира на Дивното поле. А от петнадесетте народа единият се нарича масагети, чиято царица убила Кир, и народът булх, и друг народ – търговците хорозмийци, които са на северозапад [от народа булх] и в тяхната област Тур има холозмийски камък и отлични лъкове [за стрели]. "

Имат ли също по три ръкава планините,които се идентифицират с Имеон ?

Сред словесното богатство, което Найден Геров е събрал в своя "Речник на блъгарский язик", откриваме, че българите и през ХІХ век наричат Балкана (т.е. Стара планина) Имъ-планина (Геров 1976: 327)17.

Възможно ли е с всяко преселване,българите да са пренасяли едни и същи ороними,поне на главните планини,ако те имат и някакво сакрално значение, и едно от тях да е Балкан ?

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не, за съжаление. "Балкан" е османизъм.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кой е автор и как се казва монографията?

Авторът е д-р И. Фоменко, ст.н.с. в Отдела по картография на Държ. Истор. Музей в Москва (известният с хронологичната си теория акад. А. Фоменко е друг човек). Монографията е луксозна, струва ок. 500 лв, много интересна, с много карти и историко-географска информация.

post-6615-003132500 1321738103_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кой е автор и как се казва монографията?

Всъщност авторът на другото мнение би трябвало да е Птолемей, защото картата, на която въпросната планина е между Волга и Дон, се приписва на него. Тя е от "География" на Птолемей, издадена в началото на 16 в.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не, за съжаление. "Балкан" е османизъм.

http://bg.wiktionary.org/wiki/балкан

http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20NA%20DR%20ZHIVKO%20VOYNIKOV/PRABULG-TOPONIMI.htm

Ж.Войников проследява сравнително подробно етимологията, П. Коледаров е усталвил, че го има в арабски извор 100 г. преди турците да дойдат на Балканите.

Било срещнато за пръв път в унгарски извор от 12-ти век, ама кой?

Може и да не е османизъм.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Специално за бълг. назв Балкан безспорно трябва да се приеме, а за български историци балканисти дори е и повече от задължително да се знае, че вече доста отдавна, именно в българската лингвистика е открито и установено и при това още е и научнопублично разпространено и всеизвестно с характера и статута на “важно доказателство коректив” в досегашната официална позиция на българската етимология, лексикология и лексикография [Бешевлиев 1997, 13,24; Kojčeva 2000, 87; Račeva 1996, 165-167], че именно това название е отбелязано върху стара арабска карта от поне 100 години преди османотурското нашествие.

Този изключително важен и съществен за българската наука, факт, беше само съобщен за първи път тъкмо в историографско издание от проф. П. Коледаров [1986, 168], но доста преди излизането на тази статия от печат, и устно-лично на автора на тези редове, а кратко след това пък сравнително подробно анализиран и публикуван от наша страна в българския лингвистичен печат, след лично издирване и набавяне на достатъчно ясното и четливо копие на арабската карта, придружена и от транскрибиран на латиница вариант, наличието в който на назв Балкан само препотвърждава нашето разчитане и констатация на тази негова толкова ранна и изключително важна регистрация [Добрев 1989, 230-232; Miller 1931, 134-139]."

http://bolgnames.com/text/Balkan.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://bg.wiktionary...;кан

http://www.protobulg...LG-TOPONIMI.htm

Ж.Войников проследява сравнително подробно етимологията, П. Коледаров е усталвил, че го има в арабски извор 100 г. преди турците да дойдат на Балканите.

Било срещнато за пръв път в унгарски извор от 12-ти век, ама кой?

Може и да не е османизъм.

Bal-Khan- гориста местност....

Philippi Callimachi Experientis ad Innocentium octavum Pontificem maximum... de bello Turcis inferendo oratio, Frankfurt, 1601. Idézi: Michail Jonov, Evropa otnovo otkriva bîlgarite, Szófia: Narodna Prosveta, 1980, 43.

Philippus Callimachus, 1437-1496

:post-70473-1124971712: :post-70473-1124971712: :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Специално за бълг. назв Балкан безспорно трябва да се приеме, а за български историци балканисти дори е и повече от задължително да се знае, че вече доста отдавна, именно в българската лингвистика е открито и установено и при това още е и научнопублично разпространено и всеизвестно с характера и статута на “важно доказателство коректив” в досегашната официална позиция на българската етимология, лексикология и лексикография [Бешевлиев 1997, 13,24; Kojčeva 2000, 87; Račeva 1996, 165-167], че именно това название е отбелязано върху стара арабска карта от поне 100 години преди османотурското нашествие.

Този изключително важен и съществен за българската наука, факт, беше само съобщен за първи път тъкмо в историографско издание от проф. П. Коледаров [1986, 168], но доста преди излизането на тази статия от печат, и устно-лично на автора на тези редове, а кратко след това пък сравнително подробно анализиран и публикуван от наша страна в българския лингвистичен печат, след лично издирване и набавяне на достатъчно ясното и четливо копие на арабската карта, придружена и от транскрибиран на латиница вариант, наличието в който на назв Балкан само препотвърждава нашето разчитане и констатация на тази негова толкова ранна и изключително важна регистрация [Добрев 1989, 230-232; Miller 1931, 134-139]."

http://bolgnames.com/text/Balkan.html

Съвсем предпазливо бих искал да обърна внимание, че названието Балкан на арабската карта автоматично повдига въпроса за нейното правилно датиране. Както добре знаете, известната стара карта на Евсевий/Йероним с България на нея е "предатирана" от господстващото в науката мнение. Така че може би всъщност открието на Коледаров предатира самата карта. Може би и споменатия унгарски ръкопис. Имам чувството, че Глишев е прав, и че Балкан е османизъм. Българските имена на Стара планина вероятно са били други.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съвсем предпазливо бих искал да обърна внимание, че названието Балкан на арабската карта автоматично повдига въпроса за нейното правилно датиране. Както добре знаете, известната стара карта на Евсевий/Йероним с България на нея е "предатирана" от господстващото в науката мнение. Така че може би всъщност открието на Коледаров предатира самата карта. Може би и споменатия унгарски ръкопис. Имам чувството, че Глишев е прав, и че Балкан е османизъм. Българските имена на Стара планина вероятно са били други.

Една от най-подробна статия. Писала я Мария Тодорова в Imagining the Balkans. New York-Oxford, Oxford University Press, 1997.

:book: :book: :book:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съвсем предпазливо бих искал да обърна внимание, че названието Балкан на арабската карта автоматично повдига въпроса за нейното правилно датиране. Както добре знаете, известната стара карта на Евсевий/Йероним с България на нея е "предатирана" от господстващото в науката мнение. Така че може би всъщност открието на Коледаров предатира самата карта. Може би и споменатия унгарски ръкопис. Имам чувството, че Глишев е прав, и че Балкан е османизъм. Българските имена на Стара планина вероятно са били други.

Предатирането на изворите е съвсем реален вариант, но се нуждае от стабилни аргументи.

На нашето си форумно ниво преди всичко трябва отнякъде да изскочи линк към публикация на картата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, за съжаление. "Балкан" е османизъм.

Това е възможен вариант,но все пак има и други

Тези Балкани кога са кръстени така и от кого ?

"Рассказ о походе Тимура на крепости Кулы и Тауса и другие. Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепости Кулы и Тауса. Они также принадлежали к племенам обитателей Эльбурза. ......Жители крепости, видя эту небесную и земную беду, сверху и снизу спускающуюся и поднимающуюся, оробели и растерялись. Храбрецы победоносного войска овладели таким образом этой крепостью и умертвили множество людей из племени Иркувун, 37 которые были в ней (цвет). Взяв в плен Кулу и Тауса, которые были предводителями той крепости, они убили их. Оттуда победоносное знамя двинулось к крепости Пулада, в которой укрылся Утурку, один из старших эмиров Джучиева улуса. По дороге они один день провели в местности Балкан. Там было столько меда, что воины брали его столько, сколько хотели. Откочевав оттуда, они благополучно отправились (дальше)."

http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Serefeddin/frametext3.htm

Большие Балканы – горный хребет в Краснодарском крае, расположен в Кавказском государственном биосферном заповеднике в левобережье реки Малая Лаба, южнее хребта Скирда. К югу от него находится хребет Малые Балканы. Название ему, очевидно, дали топографы за сходство с горной системой в Европе. Возможно, название связано с именем собственным Бакан или с турецким балкан – «местность, поросшая густым лесом» (см. Баканка).

Топонимический словарь. А. В. Твердый.

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Потребител

Едно описание на планината Имай

Страбон. География

Книга XI Кавказ, Гиркания, Парфия, Бактрия, Мидия, Армения

"7. Говорят, что самая крайняя часть Тавра (которую называют Имаем), соприкасающаяся с Индийским морем, вовсе не выдается на восток дальше Индии и не достигает ее пределов. По мере продвижения к северной стороне кажется, что море постоянно уменьшает длину и ширину страны; поэтому оно делает усеченной к востоку описываемую нами теперь часть Азии, которая занимает пространство между Тавром и океаном, наполняющим Каспийское море. Наибольшая длина этой части Азии от Гирканского моря до океана, что против Имая (если путь идет вдоль горной цепи Тавра), около 30 000 стадий, ширина же менее 10 000. Ведь, как я сказал выше6, расстояние от Исского залива до Восточного моря у Индии около 40 000 стадий, а до Исса от западных оконечностей у Геракловых Столпов еще 30 000. Самая отдаленная часть Исского залива находится немного (или даже совсем не) восточнее Амиса; расстояние же от Амиса до Гирканской земли (параллельное упомянутому выше расстоянию от Исса до Индии) составляет около 10 000 стадий. Остается, следовательно, вышеуказанная длина к востоку от описываемой нами теперь части — именно 30 000 стадий. Поскольку наибольшая ширина обитаемого мира, имеющего вид хламиды7, составляет около 30 000 стадий, то это расстояние окажется близким к меридиану, проведенному через Гирканское и Персидское моря, если только длина обитаемого мира 70 000 стадий. Если от Гирканского моря до Артемиты в Вавилонии 8 000 стадий, как утверждает Аполлодор из Артемиты, а оттуда до входа в Персидский залив еще столько же стадий и, наконец, еще столько же или немного меньше до страны, лежащей на одной параллели с оконечностями Эфиопии, то остается от упомянутой ширины обитаемого мира расстояние от впадины Гирканского моря до входа в него, какое я уже указал8. Так как этот отрезок земли заостряется по направлению к восточным частям, то по форме он похож на поварской нож, между тем как гора тянется по прямой линии и представляется соответствующей острию ножа, побережье же от входа в Гирканское море до Тамара — соответствующим другой стороне ножа, которая кончается загнутой и заостренной линией."

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...