Отиди на
Форум "Наука"

Произход на етнонима ARYA


Recommended Posts

 • Потребител

Енциклопедия Ираника: ARYA, автор H. W. Bailey

Вавилонская Башня: árya, автор С. Л. Николаев

Санскрит, староперсийски, староосетински - няма проблем. Реконструира се индоирански корен *arya. На запад обаче има големи проблеми - келтските форми са съмнителни, съответно и индоевропейския корен не вдъхва доверие (много подробно е обяснено в ЕИ). Тук се появява една интересна хипотеза:

Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1984, стр. 755

post-7635-008524800 1306539842_thumb.jpg

Обсъжда се семитска заемка в протоиндоиранския език (угаритски arj, египетски irj).

Всички автори по-горе са хиперавторитетни. И все пак... семитски корен на arya... дали пък не си правят майтап :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Идва от подопечените на бог Арес или Арий, арйаните.

И до днес има имена в Индия, които са Арйаман, Арйушман...

Този бог е бил доста могъщ лириец, дошъл от съзвездието Лира и един от наследниците на първите човеци изобщо в нашата галактика, дори и вселена...

Някои древни племена са запазили окончанието си като последователи или подопечени на този бог, например в имената на държавите бълг-ария, унг-ария.

Но като всеки етноним така и корените на този са се изгубили много, много отдавна! :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Енциклопедия Ираника: ARYA, автор H. W. Bailey

Вавилонская Башня: árya, автор С. Л. Николаев

Санскрит, староперсийски, староосетински - няма проблем. Реконструира се индоирански корен *arya. На запад обаче има големи проблеми - келтските форми са съмнителни, съответно и индоевропейския корен не вдъхва доверие (много подробно е обяснено в ЕИ). Тук се появява една интересна хипотеза:

Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1984, стр. 755

post-7635-008524800 1306539842_thumb.jpg

Обсъжда се семитска заемка в протоиндоиранския език (угаритски arj, египетски irj).

Всички автори по-горе са хиперавторитетни. И все пак... семитски корен на arya... дали пък не си правят майтап :tooth:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9397

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мимоходом отбелязвам, че окончанието -ария го има само в името на нашата държава (Бълг-арийа) и частично в Hung-ary (хунгарийа), за болгите и хуните.

И до днес в унгарския има запазени едни от най-древните думи и дори словосъчетания в практико-говорима форма.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мимоходом отбелязвам, че окончанието -ария го има само в името на нашата държава (Бълг-арийа) и частично в Hung-ary (хунгарийа), за болгите и хуните.

И до днес в унгарския има запазени едни от най-древните думи и дори словосъчетания в практико-говорима форма.

Окончанието -ария се наблюдава в леко изменен вид и при етнонима Африи (Африги > Африи > Афреи > Евреи).

Афригите са, разбира се, палеобалкански народ, мигрирал през неолита в Африка (линк).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Окончанието -ария се наблюдава в леко изменен вид и при етнонима Африи (Африги > Африи > Афреи > Евреи).

Афригите са, разбира се, палеобалкански народ, мигрирал през неолита в Африка (линк).

Ти сериозно ли?

"The ancient Romans used the name Africa terra – "land of the Afri" (plural, or "Afer" singular) – for the northern part of the continent that corresponds to modern-day Tunisia. The origin of Afer may be the Phoenician afar, dust; the Afri tribe, who dwelt in Northern Africa around the area of Carthage; Greek aphrike (αφρίκη), without cold; or Latin aprica, sunny."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ти сериозно ли?

Не :tooth:

Да прибавим и Ария (Ἀρία), едно от по-старите имена на Тракия според Стефан Византийски. :)

Може ли да дадеш някакъв линк или заглавие на публикация, ако не те затруднява.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Може ли да дадеш някакъв линк или заглавие на публикация, ако не те затруднява.

Мога да ти цитирам мястото, а то е от статията Θρᾴκη в речника на Стефан Византийски: "Тракия е областта, която се е наричала Перке и Ария" (ἔστι δὲ ἡ Θρᾴκη χώρα, ἣ Πέρκη ἐκαλεῖτο καὶ Ἀρία).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мога да ти цитирам мястото, а то е от статията Θρᾴκη в речника на Стефан Византийски: "Тракия е областта, която се е наричала Перке и Ария" (ἔστι δὲ ἡ Θρᾴκη χώρα, ἣ Πέρκη ἐκαλεῖτο καὶ Ἀρία).

Мерси много. За съжаление тази част от речника като че ли не е публикувана в интернет. Чавдар Бонев обаче ни дава малко по-обширни сведения.

Бонев, ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА, 2009

5. АРИА – област в Тракия. Стефан Византийски: „Съществува

тракийска страна, която се нарича Перке (Πέρκη) и Ариа (EΑρία)“

[steph. Byz.; Izvoare, II, 338–339]. Според Ариан, Тракия по-рано се е

наричала Перке (вж. по-долу). Областта, наричана Ария и Перке, е би-

ла в поречието на АРА (АРИСБА). Областното име ARIA трябва да е

било получено от племенното ARI, което от своя страна възпроизвежда

речното ARA. Следователно началната форма на речното име е ARA, а

най-ранната праславянска племенна структура е носила названието

ARI. Условно те може да се нарекат „южни“ (странджански) АРИ, за да

бъдат различавани от северните (карпатски) АРИ по р. АРА (Ариеш).

Като производни имена от корена ARA може да се определят и

следващите топоними.

От цитата може да се предположи, че тракийският топоним Αρία не е родствен с индоиранския корен *arya. Може би това е причината да не се споменава в горните изследвания. Иначе не мога да си обясня как са го изпуснали.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разбира се, иранците се самонаричат "арии", а и в Индия е имало такива. Самоназвание на определени ранни индоевропейци, което в един момент от XIX-XX в. е прието като название за всички индоевропейски народи.

Малцинството завоеватели Arya в Индия се е превърнало в аристокрация и оттам думата е започнала да означава "благороден" в санскрит.

В Иран самата държава дълго е наричана ту Iran, ту Eranshahr, ту Dowlet-ye Shahanshah-ye Aryani. Шахът Реза Пахлави е Aryamehr по титла.

Колкото до "българи", "маджари", "татари", "хазари", "авари", "кашгари" и други етноними, те имат нещо доста общо с названия на професии: "точилари", "burgarii", "notarii", "крагуяри", "десеткари", "войскари"...

Коренът е вероятно ностратически, запазен в индоевропейските езици като окончание на етноними и професии. А в алтайските - като "-aeri", "хора".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мерси много. За съжаление тази част от речника като че ли не е публикувана в интернет. Чавдар Бонев обаче ни дава малко по-обширни сведения.

Бонев, ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА, 2009

От цитата може да се предположи, че тракийският топоним Αρία не е родствен с индоиранския корен *arya. Може би това е причината да не се споменава в горните изследвания. Иначе не мога да си обясня как са го изпуснали.

А може съвпадението на реката и областта да е случайно, или името на реката да идва от името на областта...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Потребител

По значението и произхода на този етноним се водят доста спорове. Не бях чувал за семитската теория. Ирландската връзка aire "freeman, commoner, noble, who possesses an independent legal status"/airech "chief, noble, leader" е твърде несигурна (това са чисто феодални категории, май липсват изобщо когнати в уелски или бретонски?).

A името на Ирландия, Éire (Éire Nom.Sg., Éireann Gen. Sg.), изобщо е с друг произход (защо Гамкрелидзе и Иванов го намесват?). На уелски Ирландия e Iwerddon, а на бретонски - Iverzhon <- старокелтски *Iwerjo Nom.Sg., *Iwerjon Gen.Sg., което съответства на старогръцкото изписване Ιουερνια, Ιερνη.

В ирландски w между гласни е изпаднало.

Éire няма нищо общо с arya-.

Името на Тракия (или част от нея) Ария е съвсем неясно.

В хетски ara-, но не arya- (!), означава "реден, правилен, позволен, от същата социална група".

От речника на Puhvel:

Hitt. ara- “belonging (or: proper) to one’s own social group, communally accepted or acceptable, congruent with social order”, ara- (a-ra-) “member of one’s own group, peer, comrade, partner, fellow, friend (of either sex, often with determinative LU and sometimes SAL)”, /nom. Sg./ aras

Hitt. āra- (a-a-ra-) “right, proper concern, due”

Hitt. ULāra (= natta āra), Latin nefas, Sumerian NIG.GIG “tabu”, used predicatively without copula to mean “it is not right, it is forbidden”, Old Indian áram “readily, fitly, suitably, so as to answer a purpose” (with dat.).

ara- не се употребява като етноним.

Очевидно е, че не може да се даде еднозначен отговор, след като дори на старите индийци не им е било съвсем ясно какво означава arya-.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

A името на Ирландия, Éire (Éire Nom.Sg., Éireann Gen. Sg.), изобщо е с друг произход (защо Гамкрелидзе и Иванов го намесват?). На уелски Ирландия e Iwerddon, а на бретонски - Iverzhon <- старокелтски *Iwerjo Nom.Sg., *Iwerjon Gen.Sg., което съответства на старогръцкото изписване Ιουερνια, Ιερνη.

Хм. Интересно дали тази звукова прилика с Иверия/Иберия не е дала основата на схващането в староирландската "Книга на завоеванията", че някога, преди ирландците да се заселят в Ирландия, на острова е имало няколко вълни заселници от Испания, античната Иверия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Възможно е. Все пак на Пиринейския п-в е имало келтоезично население (друг е въпросът дали то е живяло покрай реката Ебро, на която е кръстена испанската Иберия). Във всички случаи името на острова Ирландия се смята за келтско и означава "тучна (земя)" (срв. старогръцки πίων м.р., (πίειρα ж.р.) "тучен, плодороден", πιαρός, πιερός, ведически pīvan м.р, pīvarī ж.р. и характерното за келтски изпадане на съгласната П).

А въпросът с посоката на заселване на келтите по Британските острови е нерешен. Археологически май е невъзможно да се проследи някакво заселване (преди римляните да се заселят там), което да се означи като келтско.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Реконструира се индоирански корен *arya.

Зависи какъв е ономасиологичният тип. При компонентния анализ разглеждаме морфемния състав и значението на глосите. Да вземем за пример 'Швейцария'. Произвеждащата основа е 'швейцар'. Наставката -ар указва, че това е професия. Значението от немски чрез руски е 'вратар', 'портиер'.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...