Отиди на
Форум "Наука"

За технологиите на политическата коректност -В подкрепа на Буковски.


Recommended Posts

 • Модератор антропология

Разбира се, нямам гениалния език на този човек, нито съм лежал в лудница в съветския съюз, та ми липсва и дълбочината му :bigwink: . Както и да е, в подкрепа на брилянтното му експозе за политическата коректност в темата, която Римлянина отвори; Не искам да се пречкам там, защото текстовете на Буковски и Нестеренко са прекалено хубави, за да ги оспамвам с простотии, а при мене има и нюанс. Имам една стара курсова работа за "политическата коректност", която, въпреки че е далеч от брилянтното перо и мислене на Буковски, осветлява проблема по сходен начин, макар и от друг ъгъл. Беше ми приятно да забележа, че Буковски е мислил подобно.

Кривата на Маркс

Невъзможно е да разгадаем социоисторията на България, без да вземем под внимание фундаменталното влияние на източноевропейския марксизъм върху формирането на ценностната система и его-то на поне 3 поколения българи. Така, както източно европейските общества следваха кривата на Маркс, западно европейските следваха кривата на Емил Дюркхеим.

Докато, според Маркс, централната, определяща характеристика на обществата е противоречието м/у обществените компоненти (класовите противоречия, противоречията между половете, между феминистките и традиционалистите, между педерастите и хетеросексуалните, между малцинствата и мнозинствата) , при Емил Дюркейм, чиито социологически теории се превърнаха в централни за формирането на обществата в Западна Европа, централната характеристика на системата е в симбиозата и сътрудничеството на компонентите. Симбиозата се осъществява (и сама осъществява) общественото сцепление (кохезията) без което функционирането на обществото е невъзможно, обществото изпада в аномия. За да има кохезия обаче, в обществото трябва да има някакво "нaй-малко общо кратно", централна ценност, която се споделя от всички - закон, религия,история, култура, език и т.н. - но на първо място, закон - независимо светски или религиозен. Споделените ценности са нещото, което държи обществените компоненти заедно и не позволява на системата да се разпадне.Не знам кой е крив и кой е прав, но Маркс и Дюркейм се допълват по своему в социалната история на България. Една система, чиято основна характеристика е конкуренцията и противоречията м/у компонентите и, както е според Маркс-а, чисто и просто не би могла да съществува, би се разпаднала незабавно - както и би могло да се случи в България. И тъй като обществата са по-скоро статични и дълготрайни, Маркс няма как да е прав в разбирането си за тях и това би ви го казал всеки програмист. От друга страна е невъзможно да отречем, че вътре в системата има И класови противоречия и конкуренция за системен ресурс. Но има и сътрудничество и симбиоза, базирана, според Дюркейм, на принципа на подобността - колкото по-подобни в ценностните си системи са компонентите (т.е хората и класите), колкото е по-голямо общото кратно помежду им - религия, език, култура, преклонение пред закона и т.н., толкова по добре функциониращи са обществата (механична солидарност по термина на Дюркейм). Другия стълб на общественото сътрудничество и кохезия според Дюркейм е разделението на труда и по този начин допълването на компонентите (органична солидарност по дюркеймовия термин). В центъра на кохезията, сцеплението, обаче остава споделената ценност на на обществения механизъм членовете му - религия или закон, като най-малко общо кратно. Разбирането за обществата, базирано само на Маркс, както беше в България през соц-а, води до катастрофа и катастрофално глупави решения.

Маркс и Дюркейм са двата демона на европейското обществено мислене, неговите два полюса. Дълбочината на разбиранието им на общесвения процес е непостижима. Но докато Маркс лицемери и се опитва да унищожи европейските общества, Дюркейм обича Европа и си я представя обединена, преуспяла и солидарна. Всеки от тях разбира накъде бие другия и го ненавижда. Маркс е наясно, че обществата имат нужда от сцепление, за да съществуват. Маркс е наясно с нуждата им от споделена религия, споделени ценности, споделен език, без които обществата са в смъртоносна опасност. Но маркс мрази обществата и желае гибелта им - затова маркс атакува с бясна, талантлива злоба сълбовете им, един по един - религия, морал, език, култура. Маркс знае, че при разпадането на тези компоненти обществата ги чака смърт. Но вместо това лъже, че ги чака комунизъм. Лъже по херостатовски злобно и изключително талантливо, атакува обществените компоненти един по един - религията е "опиум", моралът е "буржоазен", законът е "класов", семейството е "узаконена проституция"; симбиоза няма, всичко е класова борба. Крепостите на общественото сътрудничество, които държат обществото заедно, падат една по една, Маркс се опитва да унищожи всичко - не защото желае "комунизъм" (т.е. рая, отвъдния живот) а защото желае смъртта на обществата, защото ги мрази и презира, и защото чудесно разбира кое ги държи заедно като системи. В източна европа Маркс успява. В западна се проваля - благодарения на-вече на гения на Дюркейм. Дюркейм чудесно разбира какво иска да постигне Маркс. И прави всичко възможно да стимулира създаването на една обединена, цветуща, солидарна европа..... Западна европа оцелява благодарение на дюркейм, който печели интелектуално метавойната с маркс.

****

The god of the clan

“The god of the clan … must therefore be the clan itself but transfigured and imagined in the physicalform of the plant or animal species that serve as totems. “God is merely the symbolic expression of society.” - Емил Дюркейм, "Елементарни форми на религиозен живот"

Превод: " тотемният стълб е просто символ, овеществено изображение на нещо друго....щом тотемния стълб е символ едновременно на Бог и на Обществото, има ли тогава разлика между двете, не са ли те едно и също?..племенното божество...следователно е самото племе, представено символично като тотем, под образа на животно или растение....Бог е просто символично изражение, символичен образ на колектива, на обществото"

Според Дюркейм, представата на един народ за Бог е базирана на представата на този народ за себе си като колектив. Според това как всеки народ си представя бог, твърди Дюркейм, можем да разберем какво е колективното самосъзнание на този народ, колективната му душа, събрана в един символ - Бог. Тотемните изображения са символ едновременно на етническото божество и на племето, твърди Дюркейм. Погледни тотема му и ще разбереш що за племе е. Че му вденеш колективната душица и щенията и.Сега да погледнем колективния тотем на българина. Ма има ли такъв? Ми да, има. Тотемът в центъра на Софето беше мавзолея ня Геогри Димитров - символичната репрезентация на племето, чрез което изразява себе си, и ходи да му се кланя, варди го със символична стража, гори му вечен огън, рапортува му за изпълнение на петилетния план, демонстрира единство си пред него, "следва заветите на другаря димитров" - т.е. заповедите на племенното божество... - перверзна, натоварена, сакрална ритуалистика, при това колективна. резултатът е, че обществото ни е дезинтегрирано до нива, дето им викат гранични, и болно се нуждае от ново начало, от ново най-малко общо кратно, от ре-дефиниция, защото старото - т.е. мавзолея на Димитров барабар с мумията в него, го изнесоха по посока Орландовци. А религията (източноевропейският марксизъм беше изповядван именно като религия) преди да бъде организация и догма, е ритуал. Тотем, около който племето се събира за да си "спомни" единството си; т.е. религията е кохезионен фактор, най-малко общо кратно на групата. Нещото, ритуалът, който ги държи заедно; запазва вътрешното сцепление. За Дюркхейм религията е на първо място ритуалът на колективната молитва или на подскачането около тотема на предците в петък вечер, без което подскачане няма група - нито колективни правила; т.е. изпълнението на ритуал е 1) кохезионен фактор 2) инструмент на колективната памет 3) психологическа патерица - помага чрез ритуала индивидът да мине от една социална фаза в друга - от ерген в женен, например, или от дете във войник -rite of passage.

Всеки, който подлага кохезионните фактори под удар удар, поставя оцеляването на групата под риск.

Религията може да се изповядва само колективно; за да има религия са необходими поне двама души, иначе обикновено става върпос за пациент със собствена религия; целия смисъл на религията го вижда в общуването, в колективното преживяване. В смисъл, там, където има двама души, според дюркейм неизбежно се появавя и религия.

В България, след като марксизмът елиминира християнството, масово всеки изповядва собствена религия, като обикновено става въпрос за частен сбирток от суеверия, убеждение, че под леглото живеят група извънземни + набор статии от предпоследния брой на вестник "бау!" -списание за паранормални явления и научен комунизъм, и въпреки горната попара в главите им, маса хора се самоетикират като "атеисти", докато според Дюркейм при хората с "индивидуални" религии може да става въпрос само и единствено за пациенти.

До поне някаква степен, в атеистични общества като съвременните, ролята на The god of the clan, който осигурява общественото сцепление и симбиозата на компонентите, е споделената история. Дивият, на моменти интерес към историята, който проявяват съвременните българи, се дължи не на "бягство от действителността", както споменаха повърхностно в Капитал, а на отчаян, инстиктивен опит да се намери ново "най-малко общо кратно" на обществото, което да го опази от разпадане и да го държи заедно, за да му даде бъдеще; и да запълни празнината след напускането на религиите и идеологиите. В тоя смисъл, учебникът по история е новия тотем стълб, около който племето ритуално подскача всеки петък в отчаяно търсене на единството си. А учителят по история е в ролята на шамана. Пак в тоя смисъл, бъдещето на племето ни зависи от учителите по история. Ако и това най-малко общо кратно, за което сме се хванали като удавници, бъде поставено под изпитания (т.е. обявено високомерно от безумци за "мит"), на които не би могло да издържи (статията в капитал е индикация за това), нямаме бъдеще.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А днес кое попари Дюркейм в западното общество?

Политкоректността или по-точно умишленото пропагандиране на толерастките идеологии с цел дезинтеграция на обществото /виж темата за Буковски/.

Южняк, поздравление за прекрасната статия! Надявам се на продължение. :book:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

А днес кое попари Дюркейм в западното общество?

Де да знам. Алтернативно надарените?

Буковски сочи Маркузе. Аз бих дал друга отправна точка . През 30-те фройд тръгва за америка да изнася лекции по психоанализата си. Като чул при пресконференцията на пристигането си за девическия трепет, с който го чакат в Америка алтернативните, сякаш е някакъв месия, захилил и казал: "Не мир идвам да донеса, а меч". Искал да каже, че е дошъл да каже в лицето на бяла, самоуверена, мъжка, самодоволна америка, че всъщност вскички са майце*бци. Да им го каже в лицето и да ги гледа как ше реагират. Ако аз вляза в някой форум, и заявя на участниците абе вие се мислите за голяма работа, бели,, богати, красиви и доминиращи, ама всъщност сте едни майце*бци и нищо повече, ще ми изтряскат сто годишен бан. И с право. Защото в интернет епохата е ясно, че това всъщност, независимо в какви наукообразни думи ще го завъртя, всъщност е тролене. Ти, Крамер, мислиш ли, че искаш да си *беш майката? Много ме съмнява. А какво би казал на някой, който ти казва в очите *бете си майките, под формата на публична лекция. А тия, алтернативните, вместо да му забият по един шамар още на слизане от кораба, му се радват и си водят записки. А в записките пише - "да си *бете майките. Майце*бци. Подпис - Фройд". Това е имал предвид Фройд, като казал, че носи меча, да удря по всичко, което те смятат за свято, докато рухне. Да им набие каските, да ги свали от пиедестала, да ги шамароса през самочувстието им, да ги накара да се почустват животни и долни скотове, докато се гледат в кривото огледало на "науката" му. Значи алтернативността е възникнала още тогава, през 30-те. А не при маркузе през 70-те, както мисли Буковски.

Здраво тролене по всичко което поне малко прилича на нормално.

Не знам какво става, но не е от вчера.Нещо зло се задава.

Пет пари не давам за политическата коректност. В смисъл, ще я ритам до откат с аргументи където и когато мога.

Не мисли, че превъзнасям зап. европа. 15 години сърбам най-разнообразни видове попари по англии, америки и канади и изобщо няма нито какво да ме учуди, нито да ме трогне, нито да ме възхити особено. Европа обаче е епоха; епоха на здравия разум. Всичко това си отива.

Обаче един ден обезателно ще се върне. Може и след сто хиляди години, както мисли даукинс, или малко по-рано, както предлага Хокинс, който предложи преди година веднага да изпратим замразен репродуктивен материал в космоса, в търсене на "случайни" планети, щото сега е последния момент и след 20 години вече няма да можем, щото няма да са останали физици, а следващият път, когато ни се отвори възможност за космически полети ще е най рано след 100 000 години, когато евентуално ще си е отишъл и последния идиот.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Не мисли, че превъзнасям зап. европа. 15 години сърбам най-разнообразни видове попари по англии, америки и канади и изобщо няма нито какво да ме учуди, нито да ме трогне, нито да ме възхити особено. Европа обаче е епоха; епоха на здравия разум. Всичко това си отива.

Обаче един ден обезателно ще се върне. Може и след сто хиляди години, както мисли даукинс, или малко по-рано, както предлага Хокинс, който предложи преди година веднага да изпратим замразен репродуктивен материал в космоса, в търсене на "случайни" планети, щото сега е последния момент и след 20 години вече няма да можем, щото няма да са останали физици, а следващият път, когато ни се отвори възможност за космически полети ще е най рано след 100 000 години, когато евентуално ще си е отишъл и последния идиот.

Големият проблем е, че идиота се плоди без да мисли и си разнася генетичния материал в популацията, докато по-умните изчакват, планират /кариера, икономическо положение и пр./ и накрая я стане дете, я не. В това отношение филмър Idiocracy въпреки цялата абсурдност е добър предиктор какво ни чака в бъдеще.

http://www.youtube.com/watch?v=BXRjmyJFzrU

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Южняк, сега настъпва, да речем, новото Средновековие - мрак и простотия. След известно време настъпва нов Ренесанс и дивотиите се отхвърлят. А после? Нов Романтизъм, в който храбрите феминистки, нюейджъри и хомовъди биват идеализирани от ей такива глупендери като мене :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Средновековието не е само "мрак", невежество и простотия. Нито - само чалга.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Поздрави на Южняка и на всички, които са писали!

Действително, "нещо зло се задава". И например Маркузе (не толкова лично, колкото с "маркузевщината" си) не е така безопасен, защото неговата самоцелна разрушителност си се вихри днес с пълна сила като лайтмотив на съвременните... политически императиви в повечето западни общества или в повечето от всяко западно общество. Стигнала е чак до университетите и докъде ли още не, формира мислите на цяло поколение, което е така объркано, че не знае на кой свят е от лъжите, с които е заобиколено.

Ако между войните някой измисли "изгубеното поколение" (доста изкуствен термин, впрочем), то днес имаме точно това - объркано поколение.

Това не е точно неоварварството, това е по-скоро опит за негово иницииране, съзнателен, организиран, диверсионен, ако щете опит, при това доста масов и доста успешен.

Разбира се, той няма да успее, защото никой не е отменил естествените закони на човешката и социална приророда и няма да ги отмени.

Но той така ще попречи на прогреса, че ударът може да е абсолютно невъзстановим за цяла цивилизация, толкова невъзстановим, че надеждата на човечеството може да се окаже само и единствено в Китай, колкото и основателно и неоснователно да е това.

Много ми е интересно, тия всеразрушители, ако успеят, какво ще направят? Ще седнат като демона на Врубел, и?????

post-727-046127500 1319222910_thumb.jpg

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И още - не може да не ни направи впечатление, в сравнението между Дюркхейм и Маркс, как и двамата в известен смисъл структурират теориите си според целта си - единият да съхрани, а другият да разруши Европа.

А как е всъщност?

Естествено, че Дюркхейм е по-правия, защото обществото като структура не може да съществува без свързващо звено. Няма структура, която да няма такова звено или опора.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

КГ, то някой скоро роди израза "безутешни млади хора". Или да, объркани.

Романе, прав си за децата, ама не сме цигани - лично аз няма да направя и половин дете преди да си уредя някакъв финансов гръб. Колкото и да обичам бялата раса, повече обичам роднините си и не ми се иска да създавам материално неосигурени роднини. Някой би нарекъл това мислене "високо ниво на тревожност".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В това е разликата, друже. Едните се плодят без да им пука за последствията, други се стиковат с умисъл /и в повечето случаи - неуспешно/. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Благодаря ви за хубавите обаждания, приятели. КГ125, в размяна на постинги м/у тебе и Глишев сте казали повече, отколкото аз с всъчките си къде 2000 думи по темата. И, честно казано, адмирации за умереността, с която сте заели позиции. :good:

Историк, представата за средновековието като за мрак, невежество и простотия + чалга, е клишето на всички клишета. И аз като тебе, а и не само, не съм съгласен. А друго толкова безкритично приемано, често повтаряно и толкова изоглавено и неизкоренимо клише като това за "средновековния мрак" не познавам. Dark Ages?Най-тъмно, казват било преди зазоряване. Обаче тая тъмнина в 5 сутринта в началото на лятото е илюзорна. Защото се дължи не на това, че е най-мрачната, а на контраста с деня, който идва. Без да дълбая нататък,технологичният скок, който доведе до днешното, е роден тогава. Глишев, предполагам, би ти обяснил за романтиците, барока и готиката по добре от мене. Като говорим за чалга, сравни средновековния моцарт с някаква чалгаджийка или това дето го въртят по мтв; има и хубаво, но няма по сложно; кармина бурана пък е писана по текст на средновековни студенти от 12ти век.O Fortuna velut luna statu variabilis,

semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat udo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.

Sors immanis

et inanis, и т.н. и т.н. Това е мислене с дълбочина, която надминава далеч днешната с много обиколки, както моцарт къса по всички дистанции всичките ми любими рок банди, умножени по пет (обаче си предпочитам бандите). Друга епоха, други хора. Обаче тая епоха ( и тия хора) която клишираме като 'тъмна" се е оказала единствената, способна да роди съвременната индустриална цивилизация и такива чудатости като масовото образование, електричеството, късите поли, човешките права и високите токчета. Целия тоя капацитет, целия тоя потенциал, който един ден ще изстрелва ракети, се съдържа в европейското средновековие и хората му - вкл. българите. И точно тия, тъмните, правят от света това, което е - хубав, лош, не знам. За благодарност им обясняваме, че са средновековни простаци. Всъщност, например според фуко, капитализмът е частна версия на европейския феодализъм; т.е. няма граница, като м/у античността и феодализма; има преливане. В тоя смисъл, все още живеем в средните векове. По фуко, който буквално това казва, и не като метафора.

Фуко още казва, че средновековието е значително по фертилно от античността, защото античността не ражда нищо, нула, а средновековието ражда капитализма и индустриите и продължава да живее и да се развива през него.

Ще си позволя да опонирам на Глишев, че това, което идва, не са средните векове; средните векове са това, което си отива. Двете епохи са една. Не го виждаме от близостта. Още сме вътре.

Отношението ни към феодализма е шизофренно - от една страна, "тъмни векове", от друга страна, хората масово са луди по фигурите на тези "тъмни векове" - рицари, дуели, елфи, замъци, биуулф, висока музика, церемониалност, ромео и жулиета, тристан и изолда, най красивите приказки от историята на човечеството, ранния романс, идеализацията на жените, която по-късно ще доведе до еманципацията, нобилите облайдж, рицарска дума, рицарски жест, царска постъпка - инстиктивните езикови метафори, които носят спомен от една епоха;тези метафори говорят за тази епоха едно, а клишетата, точно обратното. Затова казвам, е възприемането на средновековието е шизофренно. Месмеризирани сме от ромео и жулиета така, че, античната Дафне и Хлои ни изглежда като кич с елементи на порно; пошло. Средновековната епоха е епоха на високи енергии, които превъзхождат предишната така, както геният на средновековния леонардо прави фреските от помпей да изглеждат работа на наивник. Талантливо, но семпло. Тъмна епоха? Ако някой издири историята на това клише, как и кога е наложено и мултиплицирано в общественото познание за света; сигурно ще си отговори и що е това политическа коректност, какво е и за какво се бори. Други са тъмните епохи, не е средновековието. Всичко което искам да кажа за средновековието е, че това е епоха с потенциал като никой друг, и именно този потенциал направи възможен съвременния свят, и въпреки, че горното ни е буквално пред очите, продължаваме да повтаряме клишетата за "тъмния свят". Който не прилича на нищо друго от историята на вида ни. Там ни е максимума като вид. Вземи открий трите закона на термодинамиката, въоръжен само с молив и огризана ябълка, както го е направил нютон, или закона за гравитацията, или пък изчисли земното притегляне, като хвърляш камъни от покрива на наклонената кула в пиза, като средновековния галилей. Останалото е натрупване.

Марксизмът замъгля главите ни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Започвам отзад напред до където стигна, защото тука е пълно с неверни твърдения:

Марксизма, дори и аз дето съм го изучавала не го помня вече, та камо ли да ни мъти главите.

Галилей не е хвърлял камъни и изобщо нищо не е хвърлял от онази кула.

Нютон е разполагал с повече от огризка, негова е онази мисъл : "Ние стоим върху раменете а гиганти...", а и приносът му не е в термодинамиката.

И въобще изброените личности - Галилей, Нютон, Леонардо да Винчи (свойски наречен Леонардо), Шекспир (чрез Ромео и Жулиета) са ренесансови, а не средновековни.

Средновековната идеализация на жените от средновековните романси няма нищо общо с еманципацията им векове по-късно.

А пък правенето на деца без да се мисли е лично и обществено бедствие.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Благодаря ви за хубавите обаждания, приятели. КГ125, в размяна на постинги м/у тебе и Глишев сте казали повече, отколкото аз с всъчките си къде 2000 думи по темата. И, честно казано, адмирации за умереността, с която сте заели позиции. :good:

Без твоят текст никога нямаше да ми дойдат на ум тия малки забележки. Обичам кратките фрази, но не се получава често :)

Историк, представата за средновековието като за мрак, невежество и простотия + чалга, е клишето на всички клишета. И аз като тебе, а и не само, не съм съгласен. А друго толкова безкритично приемано, често повтаряно и толкова изоглавено и неизкоренимо клише като това за "средновековния мрак" не познавам. Dark Ages?Най-тъмно, казват било преди зазоряване. Обаче тая тъмнина в 5 сутринта в началото на лятото е илюзорна. Защото се дължи не на това, че е най-мрачната, а на контраста с деня, който идва. Без да дълбая нататък,технологичният скок, който доведе до днешното, е роден тогава. Глишев, предполагам, би ти обяснил за романтиците, барока и готиката по добре от мене. Като говорим за чалга, сравни средновековния моцарт с някаква чалгаджийка или това дето го въртят по мтв; има и хубаво, но няма по сложно; кармина бурана пък е писана по текст на средновековни студенти от 12ти век.O Fortuna velut luna statu variabilis,

semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat udo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.

Sors immanis

et inanis, и т.н. и т.н. Това е мислене с дълбочина, която надминава далеч днешната с много обиколки, както моцарт къса по всички дистанции всичките ми любими рок банди, умножени по пет (обаче си предпочитам бандите). Друга епоха, други хора. Обаче тая епоха ( и тия хора) която клишираме като 'тъмна" се е оказала единствената, способна да роди съвременната индустриална цивилизация и такива чудатости като масовото образование, електричеството, късите поли, човешките права и високите токчета. Целия тоя капацитет, целия тоя потенциал, който един ден ще изстрелва ракети, се съдържа в европейското средновековие и хората му - вкл. българите. И точно тия, тъмните, правят от света това, което е - хубав, лош, не знам. За благодарност им обясняваме, че са средновековни простаци. Всъщност, например според фуко, капитализмът е частна версия на европейския феодализъм; т.е. няма граница, като м/у античността и феодализма; има преливане. В тоя смисъл, все още живеем в средните векове. По фуко, който буквално това казва, и не като метафора.

Фуко още казва, че средновековието е значително по фертилно от античността, защото античността не ражда нищо, нула, а средновековието ражда капитализма и индустриите и продължава да живее и да се развива през него.

Ще си позволя да опонирам на Глишев, че това, което идва, не са средните векове; средните векове са това, което си отива. Двете епохи са една. Не го виждаме от близостта. Още сме вътре.

Отношението ни към феодализма е шизофренно - от една страна, "тъмни векове", от друга страна, хората масово са луди по фигурите на тези "тъмни векове" - рицари, дуели, елфи, замъци, биуулф, висока музика, церемониалност, ромео и жулиета, тристан и изолда, най красивите приказки от историята на човечеството, ранния романс, идеализацията на жените, която по-късно ще доведе до еманципацията, нобилите облайдж, рицарска дума, рицарски жест, царска постъпка - инстиктивните езикови метафори, които носят спомен от една епоха;тези метафори говорят за тази епоха едно, а клишетата, точно обратното. Затова казвам, е възприемането на средновековието е шизофренно. Месмеризирани сме от ромео и жулиета така, че, античната Дафне и Хлои ни изглежда като кич с елементи на порно; пошло. Средновековната епоха е епоха на високи енергии, които превъзхождат предишната така, както геният на средновековния леонардо прави фреските от помпей да изглеждат работа на наивник. Талантливо, но семпло. Тъмна епоха? Ако някой издири историята на това клише, как и кога е наложено и мултиплицирано в общественото познание за света; сигурно ще си отговори и що е това политическа коректност, какво е и за какво се бори. Други са тъмните епохи, не е средновековието. Всичко което искам да кажа за средновековието е, че това е епоха с потенциал като никой друг, и именно този потенциал направи възможен съвременния свят, и въпреки, че горното ни е буквално пред очите, продължаваме да повтаряме клишетата за "тъмния свят". Който не прилича на нищо друго от историята на вида ни. Там ни е максимума като вид. Вземи открий трите закона на термодинамиката, въоръжен само с молив и огризана ябълка, както го е направил нютон, или закона за гравитацията, или пък изчисли земното притегляне, като хвърляш камъни от покрива на наклонената кула в пиза, като средновековния галилей. Останалото е натрупване.

Марксизмът замъгля главите ни.

Амин! Поздравления за текста! В много отношения точно марксизма и левите клишета започна да замъглява главите, за да преоткриваме днес корените на европейската цивилизация:))

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Марксизма, дори и аз дето съм го изучавала не го помня вече, та камо ли да ни мъти главите.

Галилей не е хвърлял камъни и изобщо нищо не е хвърлял от онази кула.

Нютон е разполагал с повече от огризка, негова е онази мисъл : "Ние стоим върху раменете а гиганти...", а и приносът му не е в термодинамиката.

Добрутро Дорис.

Освен че е хвърлял камъни от покрива на наклонената кула в Пиза, Галилей е е замерял с тях минувачите и при всеки успешен удар им е показвал неприлични жестове с ръце. Свалили го от кулата с полиция. :crazy_pilot:

Малко чувство за хумор не би ти навредил на хипотезите. Ще ме извиниш, но на останалата част от постинга ти няма да си правя труда да ти отговарям; а и съм зает:

Трябва да направя палачинки на 5 годишната си дъщеря и 11 годишния си син и да отпуша няколко канализации. (по Глишев). С курсовите работи, слава Богу, приключих. Но не и с домашните. След това ще готвим домашни. Лек ден.

P.S. Само да допълня, че си много прав/а за това, че е много обществено безотговорно това да имаме деца, без да мислим - ако не мислех, докато правех, досега щях да ги имам поне стотина - абе цял катун. Ама повечето нямаше да ги познавам Не знам при тебе как е, но аз всеки пък като видя хубава жена на улицата, ми се иска да, ако мога така да го нарека, да имам дете от нея, а ако е хубава - дори цяла сюрия. :Oo: Но - започвам да мисля за обществото, за отговорността ми пред него, а и за това какво ще каже жена ми; И се овладявам, най-много да кажа някое добър ден или да отворя някоя врата, и отминавам. А може и да я трясна под носа й, за да не ме обвини в сексизъм.

Хубававо време и весел уикенд. Тука вали, докато ти пиша с една ръка, другата върти палачинките в тигана и т.н.

Редактирано от Южняк
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добър вечер Южняк,

и другото, което написах е вярно, не са хипотези , а факти.

А това , че правиш палачинки на децата и мечтаеш за хубавици не променя нещата.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Добър вечер Южняк,

и другото, което написах е вярно, не са хипотези , а факти.

А това , че правиш палачинки на децата и мечтаеш за хубавици не променя нещата.

Брато, в това което си написал, вярна е само датата. Останалото е безсмислен набор от знаци. В темата обсъждаме Маркс и Дюркхейм. Сам казваш, че "не помниш нищо от Маркс". Дюркхейм няма как да го "помниш", щото със сигурност не си го чел, и въпреки, не познаваш нито маркс, нито дюркейм, си позволяваш агресивно да коментираш хора, от които не си прочел и ред. И очакваш, какво, разговор? Затова ти обясних, че предпочитам да си гледам палачинките. Не съм абонат на истината, нито пиша истини от последна инстанция,това което пиша е спорно, но за да си позволиш да коментираш или оспориш това, което пиша в/у марксовата визия за средновековието (щото това правя, ма ти не си даваш сметка) и дюркеймианската, трябва да имаш някаква поне елементарна база от знания в/у горните двама, каквато ти по собствени думи нямаш. Това дали си мъж, жена, октопод или лохнеското чудовище няма никакво отношение към това, което пишеш в тази тема; още веднъж, дебело подчертано: темата е влиянито на маркс и влиянието на дюркхейм в/у кривата на общественото развитие в европа и политическата корктност като продължение на марксизма. Дорис, написал/а/о си, че се интересуваш от предпечат и дизайн - вярвай ми, там бих те слушал с отворена уста и не бих гъкнал, каквото и да кажеш - нямам минимума знания, за да го оспоря; за феминизма или за раздробяването на обществата в малцинства по разнообразен признак, или къде лежи ренесанса - в съвременната епоха или в епохата на феодализма, ти нямаш какво да кажеш - просто това няма отношение нито към дизайна, нито към предпчатната подготовка, нито към това дали аз съм неси, охубоху, или хермафродит. Знанието няма пол, разбираш ли? Нито неграмотността; нито нахалството и войнстващата простотия, която се криви юродиво и хвърля гюбеци под темата и тази за буковски под претекст, че пуска "факти" и "мнение". Полът ти няма никакво отношени по темата, по коя да е тема. Идиотията не е вторичен полов белег. Отношение има само познаването на обсъжданата материя. По твои думи, абсолютно не я познаваш, но пък си имаш мнение по каквото не познаваш; е аз пък не съм длъжен да го чета, още по-малко да си губя времето да отговарям на нискочели, агресивни безсмислици и тривиални клишета. Дължиш ми 5-те минути, които отделих да ти отговарям и да си хабя времето и клавиатурата; нейсе, подарявам ти ги.

Прочети маркс и марксистите, прочети дюркейм и дюркеймианците, прочети тълкуванията им в/у горните двама и заповядай. Ще дискутирам на драго сърце.

Има една форумка с много добри аргументи под темата за Буковски, Пандора. на аргументите и не мога да кажа и копче. при тебе никак не е така.

Не ме разбирай погрешно - всеки си има право на мнение за всичко - това е свободен форум. Но пък именно по тази причина казах по друг повод на Кухулин, че във форумите наука не може да се прави; обезателно ще се появи някой идиот, и ще обяви на всеослушание, че е открил топлата вода, колелото, както и група вечни двигатели, и за аргумент ще си покаже задника, след което ще те помоли да го обориш, ако можеш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

След "милите" ти атаки по мой адрес "Знанието няма пол, разбираш ли?" трябваше да са мои думи.

Само постът ти за средновековието прочетох и него коментирах, другото, не се бой, няма да ти го чета.

Ти просто не търпиш да ти противоречат.Но проблемът си е твой. Остани си с мисълта,че Галилей е хвърлял камъни, че Нютон е открил термодинамиката и е живял през средните векове и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Нататък по Дорис:

"Идеите за равенство са се пръкнали в главите на образовани жени" - това вече го разгледах в другата тема, пълен абсурд;за да се появят образовани жени на първо място, първо е трябвало да се пръкне идеята за равенство; а тази идея не се е появила на празно място

"нуждата от работна ръка във фабриките и заводите е изкарала жените от къщи , значение имат и войните през 20 век" - това е една многопосочно погрешна безсмислица; 1. Жените са част от работната сила от поне 10 000 години; от появата на земеделието насам, когато има полета, жените са на полето, когато има фабрики, те са във фабриките; Това, феминисткото твърдение, че "жената е нямала право да работи" докато по фабриките не се е появила "нужда от работна ръка" е безсмислица - жените са работили извън домовете си от 10 хиляди години, далеч преди всякакви фабрики и феминистки; не просто са работили извън дома си, но и са били основата, ядрото на работната сила; защото мъжете освен земеделци хилядолетия са едновременно и ловци; 2. За излизане от къщите "значение имат и войните от 20 век" - ако имаха значение, мили ми смехурко, защо в индия, арабския свят и африка жените така и не излизат от вкъщи" - да не би там да е нямало войни? Войни има навсякъде, но жените излизат от вкъщи само в Европа; въпреки войните и насилието, в останалия свят жените лежат под юргана и разхождат бурките, на много места и до днес; даже на нивата ходят с юргана на главата; единственото място, където на жената не се гледа като на самоходна вагина, която трябва да бъде пазена от вражи попълзнивения и ппебита с камъни в момента, в който излезе от вкъщи, е европа. Европа налага това отношение и по останалия свят, или в част от него; но и до днес например в пакистан ако жена бъде изнасилена, докато е "извън къщи", няма право да подаде оплакване с/у извършителя; освен ако не потвърди изнасилването с "четирима свидетеля". Войната няма никакво отношение тука - както, вярвам, го онагледих с примери, войни има навсякъде, а жените излизат от вкъщи само в европа. Тази култура, на признаването на жената като пълноправен субект, се е формирала в течение на хилядолетия, през които е нямало кьорава феминистка.

Не мога да не съчувствам на всяка една жена по света, която е пребивана, изнасилвана и малтретирана или лишавана от образование само заради пола си; Обаче това сочене с пръст, че богата, християнска, "империалистическа", "шовинистична", "мъжка", образована и самодоволна и "расистка" европа е причина за женските беди по света, ми е до болка омръзнало с безсмислиците; европа е освободителката на жените; а не подтисника; подтисниците са си съвсем други и и до днес са си живи и здави.

Както и да е, тази свобода си има цена. Едно време си мислех - млад и глупав, че ще открия тайната на първия човек - какво ни е направило хора и кога; вместо това открих тайната на последния - а тя е, че последния човек ще умре свободен. В самота.

Който трупа знания, трупа тъга.

Няма да има кой да му затвори очите.

Редактирано от Южняк
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Наистина, ей Богу, да се обвини Европа, че е потискала каквото и да било .... е най-малкото липса на исторически реализъм. Защото другите около нея са тези, които са го правили, но някой реши, че трябва да е тя и вече 100 г. мъти хорските глави.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

"И въобще изброените личности - Галилей, Нютон, Леонардо да Винчи (свойски наречен Леонардо), Шекспир (чрез Ромео и Жулиета) са ренесансови, а не средновековни" - ренесансът е процес, който протича в рамките на средновековието. Феодализмът е термин, който бележи общества със специфична структура - да ти го обясня ще ми отнеме няколко часа писане; най-грубо казано, общества, структурирани на база законът на кръвта т.е. на кастов признак; крепостият селянин е такъв, защото е син на крепости селяни, феодалът е феодал, ако е роден такъв; има и флуктуации, но това е основата - пирамидална, статична структура, където прескачането от класа в класа е невъзможно - какъвто си се родил, такъв си оставаш, няма го сегашния класов динамизъм - раждаш се надъното и стигаш до върха; всичко е принадлежност към група и наследствени права. има и сума изключения но; право на придвижване не съществува, не само социално, но от една класа в друга, но и физическо - закрепостен си; правото на придвижване е въведено чак по време на наполеоновите войни във франция, за да могат селяните -войници да се приберат по домовете си; после е копирано в цяла европа; в общи линии, средновековието приключва (в Европа!) през 19-ти век, с някои мащабни изключения, като русия и турция, където закрепостяването си съществува и до по-късно; в известен смисъл социализмът с неговите наследствени права (АБПФК) и закрепостяването на хората към местата където са родени ("гражданството" - ако не си "гражданин на софия", нямаш право да останеш" - и борбата е люта и безсмислена) е регресия обратно към феодализма. Но, много общо казано, може да се каже, че феодалната система в европа приключва в периода м/у 19-ти век и първата световна война. Коперник, галилео, нютън, шекспир и леонардо, целия ренесанс, са си явление от средновековието което не променя в никаква степен средновековните структури; истинските структурни промени започват във франция, през 17-ти век, когато няколкото френски града (общо 5) с население над 10 хил. души получават специални права от феодалите, които ги освобождават от някои данъци и някои ограничения - но само гражданите; това е раждането на така нареченото "гражданско общество", с което в бг спекулират и до днес. Останалото, т.е. раждането на индустриалната епоха, дет се вика, е история. Наполеон мултиплицира правилата, които до тогава са важели само за гражданите на тези (вече 10-тина) града, до населението на цяла Франция, т.е. независимо дали са селяни, всички вече се радват на привилегията на "гражданството" от там и съвременното понятие "гражданство". примерно "гражданство - българин"; това е раждането на нациите, които са правен институт основан на "гражданство' - т.е. на членство в тях, което е отворено за всички. и всичко това слага края на феодализма и бележи началото на модерността. Но е родено, много бавно и мъчително, в средновековна европа, и със сигурност няма нищо общо с феминистките. Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Който трупа знания, трупа тъга.

Няма да има кой да му затвори очите.

Напълно вярно заключение, бай Южняк. 'Много знание - много мъка', или както пишеше на стената на факултета ми едно време - 'който много мисли го нападат глисти'. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...