Отиди на
Форум "Наука"

Полицай от Плевен откри съкровище


Recommended Posts

 • Потребител

Моята връзка

Младши полицейски инспектор Николай Гергов обхождал района на село Къшин, когато открил изкоп, в който били разпилени старинни монети и част от счупен глинен съд

Админ: добавяне на цитат

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://www.novini.bg/news/56459-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.html

Полицай от Плевен откри гърне с над 2 000 византийски медни монети и го предаде в историческия музей, предаде БТВ. Според експерти находката е истинско съкровище на стойност десетки хиляди левове.

Николай Гергов е квартален полицай на село Къшин. Докато обхождал района си, забелязал на около километър от селото пресен окоп от разорана земя. Оказва се, че намерил гърне с медни византийски монети от 12-13 век.

„Това е едно семейно съкровище, натрупано в продължение на доста години, може би най-активно е натрупано в самото начало на 13-ти век,” коментира археологът Петър Бънов.

Монетите са били собственост на заможно семейство, което е закопало съкровището в земята при бягството си от татарите, смятат учените. Находката най-вероятно е изкопана с трактор, но трактористът така и не разбрал за нея.

Монетите са над 2 400 и са от времето на императорите Андроник І Комнин и Исак ІІ Ангел.

Полицаят, открил съкровището, е предложен за награда.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Браво на човека! Сега да му дадат 25% от стойността, както пишеше в един закон и това ще стимулира пълненето на музеите със такива ми ти работи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://www.novini.bg/news/56459-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.html

Полицай от Плевен откри гърне с над 2 000 византийски медни монети и го предаде в историческия музей, предаде БТВ. Според експерти находката е истинско съкровище на стойност десетки хиляди левове.

Николай Гергов е квартален полицай на село Къшин. Докато обхождал района си, забелязал на около километър от селото пресен окоп от разорана земя. Оказва се, че намерил гърне с медни византийски монети от 12-13 век.

„Това е едно семейно съкровище, натрупано в продължение на доста години, може би най-активно е натрупано в самото начало на 13-ти век,” коментира археологът Петър Бънов.

Монетите са били собственост на заможно семейство, което е закопало съкровището в земята при бягството си от татарите, смятат учените. Находката най-вероятно е изкопана с трактор, но трактористът така и не разбрал за нея.

Монетите са над 2 400 и са от времето на императорите Андроник І Комнин и Исак ІІ Ангел.

Полицаят, открил съкровището, е предложен за награда.

Браво на Николай Гергов! :good:

И нещо за последния абзац - монголите се появяват на Балканите през 1241 г., а в България през 1242 г. Андроник І Комнин е император от септември 1183 г. до 12 септември 1185 г., а Исак ІІ Ангел от 12 септември 1185 г. до 8 април 1195 г. и от 1 август 1203 г. до 25 януари 1204 г. Не съм сигурен дали при възстановяването си на трона Исак ІІ Ангел сече изобщо някакви монети (заедно със сина си Алексий IV Ангел се е опитал безуспешно да събере 200 000 марки сребро за кръстоносците). Прави впечатление, че в статията не се споменават монети от Алексий ІІІ Ангел, както и от Иван Асен ІІ, и ако това е вярно то "монголската" версия определено издиша. По-вероятно "заможното семейство" да е закопало съкровището в земята при бягството си от ... българите. :tooth:

Редактирано от Drake
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Браво на човека! Сега да му дадат 25% от стойността, както пишеше в един закон и това ще стимулира пълненето на музеите със такива ми ти работи.

Награден е с 1600 лв.Малка подробност е че апартамента на полиция е изнесен на публична продан от съдия изпълнител.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не го познавам човека, но някак си ми се струва странна тази история. Какво е правил вътре в рова, където е "намерил" гърнето? Нормален човек ако види такъв ров, ще го заобиколи. А ако надникнеш само, едва ли ще видиш гърне с монети на дъното. По съм склонен да мисля, че е запазил ценното, а е предал останалото.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Не го познавам човека, но някак си ми се струва странна тази история. Какво е правил вътре в рова, където е "намерил" гърнето? Нормален човек ако види такъв ров, ще го заобиколи. А ако надникнеш само, едва ли ще видиш гърне с монети на дъното. По съм склонен да мисля, че е запазил ценното, а е предал останалото.

Пълни глупости.Полицаят си е вършил оглед и е вамерил гърнето с монетите.А ако мислиш че на момента може да разбере от 2 600 кои са ценните.....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Абсурдно предположение - за това, че е запазил нещо. Нямаше изобщо да го връща - той е бил сам там, можеше просто да си го отнесе.

А това, че апартаментът му е изнесен на продан - гримаси на времето....

Българската държава сериозно трябва да си помилси как се отнася с гражданите си и към какви постъпки ги стимулира. Законът трябва да носи справедливост.

Развитие на нормите по въпроса с намереното съкровище - към момента в сила са Законът за собствеността /зс/, Законът за културното наследство /ЗКН/и Наредба Н-2/2012 г.

ЗС от 1949 г.:

Чл. 91. Заровените в земята, зазиданите или скрити по друг начин вещи, собственикът на които не може да бъде открит, стават собственост на държавата.

Лицето, което ги е намерило, има право на възнаграждение в размер на 25% от стойността.

ЗК (2009 г.)

Чл. 95. (1) На лицата, предали вещи по реда на чл. 93 или съобщили ценна информация за такива вещи, се дължи възнаграждение. Възнаграждение не се дължи, ако лицето не е изпълнило някое от задълженията си по чл. 93.

(2) Размерът на възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване при условия и по ред, определени в наредба на министъра на културата.

Наредбата:

Чл. 3. (1) Възнаграждение се определя само в случаите, когато намерената вещ бъде идентифицирана от съответния музей като движима културна ценност.

(2) Възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване и може да бъде в размер до 5000 лв.

(3) Размерът на възнаграждението не може да бъде обвързан в процентно отношение със стойността на движимата културна ценност.

Oт правна гл.т. се получава следната ситуация - ЗКН и наредбата му са специални норми спрямо ЗС, което е по-стар от тях и е общ. В България има правило, което казва, че по- новият специален закон отнема по-стария общ. Следователно излиза, че ЗКН е отменил разпоредбата на ЗС що се отнася до намерените вещи, които са паметници на културата. Или, възнаграждението ще се определя по реда на новия, а не на стария закон, когато намерената вещ е паметник на културата.

Наредбата обаче слага горна граница на възнаграждението в размер на 5000 лева. Т.е ако вие намерите на територията на България, да речем, Атландита, запазена в цялост, ще получите 5000 лева максимум.

Има известен проблем с правомощията на министъра на културата да слага с наредбата си горна граница, дадени му със закона.

Според мен той няма право на такъв лимит, но това не е нещо, което е абсолютно, доколкото съд не се е произнесъл по едно такова становище с влязвло в сила решение, т.е. то си е спорно. И все пак - законът -ЗКН, чл.95, ал.2, казва, че размерът се определя по ред, определен в наредба, а не с наредбата. Министърът има право да създава правила (т.е. т.нар. подзаконов нормативен акт, каквото е наредбата), само и единствено и точно в кръга на правата, дадени му със закона. А закона му дава за мен право само и единствено да определи реда, по който да се изчисли възнаграждението.

Според мен ЗКН не дава право на министъра да определи самият размер, а само реда, по който това да стане. Размерът си остава определен в Закона за собствеността и той е 25% от стойността на намерената вещ, а как ще се извърши определянето на тази стойност - това е право на министъра на културата, реда - т.е. как ще се назначи комисия и пр. Стойността, разбира се, би следвало да е пазарната стойност на вещат, ако има пазар, легален разбира се, на културни ценности.

Ако на някой юрист му се занимава, може да коригира това становище, но според мен е така....

Сега - извънправната, така да се каже, политическата страна. Ако законът се опитва да ограничи толкова много правата на намерилите вещите, т.е. късмета на хората, то той ги праща директно в черния пазар. Да, държавата може изведнъж да се окаже, че дължи много пари на някого, но нима тя няма да получи нещо, което е 4 пъти по-скъпо от това, което е дала за него? И после - би могло да се намери някаква справедлива горна граница, например до 50 000 или 100 000 лв. или пък спадащ процент за особено ценните вещи - така човек би имал достатъчно добър стимул да пълни държавата с културни ценности, а не джобовете на мафията....

А конкретно за този полицай - кажете сега, що за страна сме, в която човек, постъпил така коректно, ще получи 800 евро за няколко хиляди монети, чиято стойност, по данни от новините, е десетки хиляди евро, след което ще си загуби жилището заради дългове?

Не знам аз как е, ама и така не е, ще каже Вуте и ще е безкрайно прав...

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пълни глупости.Полицаят си е вършил оглед и е вамерил гърнето с монетите.А ако мислиш че на момента може да разбере от 2 600 кои са ценните.....

По принцип си прав. Но когато бързаш, най-лесно е да отделиш златните и сребърните монети от останалите. Все пак останалите коруби не са толкова ценни. Повечето струват по няколко лева максимум на парче.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, но няма никаква логика да отделяш каквото и да е, за да върнеш останалото. Освен това, предположението ти е голословно, няма нещо, което да може да го обоснове - няма никакъв факт в поведението му. Това не е съкровище на много богат човек, а на средно богат, има само медни монети. Нищо в поведението му не дава основание да се мисли такова нещо. Ако беше решил, досега щеше да го е пласирал - на него му е лесно да се свърже с някой негов цивилен колега - тарикат и да оправят работата, след като толкова си по подозренията.В такъв случай нямаше и да се чуе за това нещо. Ако се вярва на телевизията, това са десетки хиляди евра.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако стойността им е десетки хиляди евра, то защо е получил само 800 евра за награда? Щом 800 евра са 25%, то значи общата им стойност е към 3200 евра.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Харесвам разсъжденията ви, Благодаря че спомагате раздел Нумизматика да живне малко, но все пак да не влагаме безсмислени предположения и да фантазираме :) Хубаво е човек който коментира такава статия да има представа и да е запознат с колективние монетни находки от 12 век, и за тези монети като цяло :)

Като начало обикновенно тези колективни монетни находки в своята същина или 105 % от възможните 100, са съставени от медни монети. Да твърдим че там е имало 50 златни и 150 сребърни монети и Пешо ги взел и си ги е отделил та е предал другите не само че не е реално, ами то е и невъзможно щото просто в тези колективни находки няма монети от друг материал, така че такива гадания са несириозни.

Колко реално е била стойноста им оттам и коментара на "„Това е едно семейно съкровище, натрупано в продължение на доста години, може би най-активно е натрупано в самото начало на 13-ти век,” коментира археологът Петър Бънов." Реално както споменахме в една доста обширна тема която сега е в друг раздел за Ромейската Нумизма и номиналите 1 златна монета е била между 184-288 медни монети през този период (броя е различен при различните владетели) ако приемем 200, стойноста на това "съкровище" е 12 златни монети. Какво е можело да се купи с тези 12 зл. монети и дали това е съкровище, изводите на вас. Има го описано в онази старата тема :)

Времето между управленията на "императорите Андроник І Комнин и Исак ІІ Ангел" е крупните 12 години общо, като само на втория 10. Т.е. ако монетите са сечени през 1184-1186, започва да успорва малко твърдението "натрупано в продължение на доста години, може би най-активно е натрупано в самото начало на 13-ти век" да не говорим че през втората част на Управлението си Исак II Ангел има само една отсечена монета (бронзов Тетратерон) който не е кой знае колко известните и срещани в колективни находки. Т.е. и датирането за този 13 век малко отива на кино тъй като 1195 е още в 12-ти ;)

Сега за стойноста: всъшност реалната цена на монета от този тип не успява да прескочи крупните 50 стотинки,да не говорим че в куп ако се предлагат на аукцион няма кой и толкова да даде. демек онея десетки хиляди левове който струва, са реални ако курса на лева е от преди деноминацията. Така като гледам на човека са му платили реална стойност няколко пъти даже :)

Редактирано от roca
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мога да кажа, че полицая от Плевен е живо доказателство затова, че си беден, защото си ТЪП!

Простете ми резкия изказ!

Не може да живееш с жена ти и двете ти деца в 45 кв м жилище панелка и да си позволяваш да не изпълзваш всяка възможност да припечелиш пари!

За мен Плевениския полицай е класически пример за човешка наивност!

А може би просто е разбрал, че монетите не струват нищо/, както по-горе някой загатна в темата/ и затова ги е върнал!

Поведението му няма рационално обяснение!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

айде айде, човекът просто е спазил закона. Отделен е въпросът, че законът работи в полза на иманярите, щото такава ни е държавата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Мога да кажа, че полицая от Плевен е живо доказателство затова, че си беден, защото си ТЪП" andreiS40

То нали българите имаме вродения талант да се простираме не според чергата си :lac: ,затова гледаме ако може да ощипем от някъде каквото можем, да позакърпим положението си някак...

Не бих нарекла "тъп" и "наивен" човек извършил подобна постъпка,наивно би било да се мисли,че обратното на извършеното от него ще оправи положението му.

Не моментно постъпление на голяма сума пари би му помогнала /не именно тази сума ,която е получил/,а системното получаване на такава.Лесно спечелени пари -лесно се харчат :crazy_pilot: .И после пак да от къде,какво може да ощипем...

Да, заради подобно мислене сме на това дередже! :dry:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мога да кажа, че полицая от Плевен е живо доказателство затова, че си беден, защото си ТЪП!

Простете ми резкия изказ!

Не може да живееш с жена ти и двете ти деца в 45 кв м жилище панелка и да си позволяваш да не изпълзваш всяка възможност да припечелиш пари!

За мен Плевениския полицай е класически пример за човешка наивност!

А може би просто е разбрал, че монетите не струват нищо/, както по-горе някой загатна в темата/ и затова ги е върнал!

Поведението му няма рационално обяснение!

Андрейчо, човекът е служител на закона. Ако нас ни учудва нормална постъпка на човек на закона, наистина сме зле...Много зле.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Не хулете толкова строго Андрейчо.Не е прав разбира се.Но в интерес на истината 80 процента от моите познати реагириха като него и определиха полицая по същия начин.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Свестните у нас считат за луди", Хр.Ботев го е казал.

И се обиждаме, че някои казват че материалът бил калпав.

Редактирано от kramer
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Абе...вижте какво,много хора ще ме упрекнат сега,но аз ако бях нямаше да предам и монетка от това което съм намерил.Какво спечели полицаят-натегач и службар??? 1600лв ами да му са честити да продължава да си живее в мизерийкиата в която явно е свикнал да си плащта заемите а семейството му да изнемогва....е...може пък и да е заможен и да не се е поблазнил.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...