Отиди на
Форум "Наука"

Анкета на тема SETI


Recommended Posts

 • Администратор

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?- Не.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?- Да.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?- Да.

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?- Да.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?- Не знам.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо търсим връзка с извънземни цивилизации?- Да.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?- Страх и тревога.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?- Няколкостотин парсека.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?- По-скоро като енергия, отколкото като телесни същества.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?- Не.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?-Не.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно“?- Ограничен е.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа“?- Не, почти нищо не сме постигнали.

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?- Ползата би била възможност за техническо и морално развитие; може би тогава ще повярваме по-силно в смисъла на съществуването, знаейки, че има и други като нас и може би това не е случайно; вредата- липсата ни на самостоятелност и наличието на "надзор" от "по-голям брат".

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?- Същите.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?- Доближава ли се описаният в научната фантастика бъдещ свят до това, което наистина ще се случи?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо търсим връзка с извънземни цивилизации?

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно“?

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа“?

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Не е зле да се прочете книгата "Пътят на Икар" на Любен Дилов - баща.

Там има интересни отговори на повечето от въпросите, мисля, освен началните: :biggrin:

1. Не знам за кой от парадоксите става въпрос

2. Всеки се интересува от такъв проблем

3. Да.

4. Не - няма разумен живот в нашия ръкав на Вселената; Разумът изисква еволюция, а тя се е състояла вече: на Земятя (особена точка от общото ЕМП за целия ръкав на Вселената).

5. Не съществува отговор на такъв въпрос при липса на друг разум.

6. Не трябва.

7. --- (и на психиатър не бих се доверил :biggrin: - моя е вината, че ми се е случило)

8. В друг ръкав на Вселената е възможно да е протекла еволюция по подобен начин както в нашия ръкав, но там ще е царството на антивеществото - нежелателно е "ръкуването"

9. ---

10.Да! - Еволюцията не търпи големи отклонения от формата и размерите за достигане на Разум - има физически ограничения, а физическите закони са еднакви за навсякъде.

11.Не.

12.---

13.Никога не ще е възможно да е космическа.

14.По спомената по-горе книга: или ще им се подчиним, или ще ги унищожим: намесата в чужд живот е недопустима, ако сме достатъчно цивилизовани!

15.Само загуби - и за двете страни.

16.Ако евентуално има разумни извънземни, то те откъде са се взели? (щом няма да вярваме във възможностите на еволюцията, както на неживата, така и на живата Природа, която следва тая, на неживата)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

- Не съм чувал. Чел съм за него, обаче.

- Парадоксът е твърдение (или група твърдения), коeто води до противоречие или пък е в конфликт с логиката. В действителност обаче, или противоречието е само привидно, или пък поставените условия в твърдението не са или не могат да бъдат верни в целостта си или - поотделно.

- Парадоксът на Ферми е противоречието между голямата вероятност за съществуването на извънземни цивилизации и липсата на доказателства за контакт с такива цивилизации. Съществува хипотезата, че поради възрастта и големината на Вселената животът в нея (под различни форми) би трябвало да е често срещан. Енрико Ферми се пита, защо при такава голяма вероятност за съществуването на множество извънземни цивилизации, не са намерени никакви доказателства за съществуването на извънземен разум.

Някои теоретици смятат, че липсата на доказателства за съществуването на извънземен живот доказва липсата на извънземни. Фактът, че независимо от усилията да бъдат регистрирани следи (сигнали, съобщения и др.) от други цивилизации, досега не са установени техни прояви, вероятно означава, че извънземни цивилизации просто няма. Най-простото обяснение е, че ние, хората, сме сами във Вселената. Въпреки, че не е научно твърдение, което може да се провери, широко разпространена е вярата, че Бог или богове са създали човечеството като единствения разумен живот във Вселената.

Съществуват множество теории, с които може да се обясни мълчанието на извънземните цивилизации, без да се изключва възможността за съществуването на извънземен живот.

Може би извънземните живеят твърде далеч от нас и им трябва много време, за да достигнат до нашата планета и това да е причината да не се осъществи успешна двустранна комуникация. Ако две цивилизации са разделени на няколко хиляди светлинни години, съществува възможността едната от тях да изчезне, преди да се осъществи успешен диалог. Хората може и да открият тяхното присъствие, но комуникацията ще остане невъзможна поради голямото разстояние. Може би извънземните имат твърде кратък живот. А може и да са измрели, докато очакваме да ни се обадят. Възможно е в бъдеще да се открият археологически паметници, оставени от изчезнали цивилизации. Или нивото им на технологично развитие е нищожно. Или технологично развитите извънземни цивилизации във Вселената са много рядко срещани. Може би интелигентен извънземен живот съществува много рядко, или пък извънземните имат много кратък живот, като по този начин става невъзможно да бъдат открити от човечеството. Възможно е животът да се заражда и на други места, но събития като ледени епохи, сблъсъци на метеорити, астероиди и др. с планетата или други катастрофи да пречат на този живот да еволюира. Дори и условията за развитие на живот да не са характерни само за Земята, възможно е такива събития периодично да унищожават такъв живот. Дори и, ако съществуват благоприятни условия достатъчно дълго, за да се развие разумен живот, този живот може също да бъде унищожен от космически събития (като избухването на свръхнова звезда или проблясъци на гама лъчи). Възможно е цивилизациите да се самоунищожават преди или малко след като са развили радио-технологията и възможността за провеждане на космически полети. Възможни причини за унищожението може да са ядрена война, биологично оръжие, случайно заразяване, нанотехнологична катастрофа или демографска катастрофа след влошаване на екосферата на планетата. Съществуват аргументи, според които краят на човечеството също би могъл да настъпи скоро. Вероятността да съществуват две интелигентни цивилизации по едно и също време е твърде малка. Възможно е да са съществували интелигентни цивилизации преди зараждането на разума на Земята, възможно е и да съществуват след неговото изчезване. Възможността извънземни цивилизации да колонизират други звезди е вероятна, само ако междузвездното пътуване е осъществимо. Според сегашното ни разбиране на физичните закони, пътуване със скорост по-бърза от тази на светлината е невъзможно, но няма големи теоретични бариери за конструирането на "бавни" междузвездни кораби. Въпреки това, за такова рисковано начинание ще са нужни големи количества материали и енергия и е много вероятно една такава цивилизация да не може (или да не иска) да си го позволи. Възможността на човечеството да намира и комуникира с интелигентни извънземни форми на живот съществува от 1937, с изобретяването на радио телескопа. Периодът, през който е съществувало човечеството (около 200,000 години), е много малък в космически план, а радиопредавания съществуват от 1895. Възможно е хората нито да са търсили достатъчно дълго, нито да са съществували достатъчно дълго, за да бъдат намерени. Преди един милион години не е имало никакви хора, с които извънземни посланици биха могли да се срещнат. С всяка стъпка назад във времето има все по-малко индикации, че на Земята ще се развие интелигентен живот. Дори и извънземни пратеници да са ни посещавали и в по-скорошни времена, те може да са били объркани от ранните земни култури със свръхестествени същества или с богове.

Възможно е да съществуват технологично развити извънземни цивилизации, но хората да не могат да комуникират с тях поради различни причини: голямо разстояние или голяма разлика в развитието на технологиите; а може би на нашите учени им трябват много по-модерни уреди; защото радиотелескопите не са насочени в правилната посока или пък не слушаме правилните радиочестоти; възможно е извънземните цивилизации да излъчват радиосигнали за кратък период, значително усложнявайки засичането си от други цивилизации. (Има две обяснения за това: цивилизациите надрастват радиотехнологията или пък изчерпване на ресурсите прекратява използването й.)...

А може би защото извънземните същества са прекалено различни от нас; може да са придобили "постчовешки" или "отвъдчовешки" вид. Теоретично такива цивилизации може да са се променили толкова много, че комуникацията с тях да се окаже невъзможна. Възможно е и информацията, с която човечеството може да ги снабди, да е елементарна за тях. Друга възможност е извънземната психология да е прекалено различна от нашата, за да може да се осъществи комуникация. Възможно е те да не разбират самата представа за комуникиране с други същества. Човешките езици, математика, инструменти може да са характерни само за Земята и да не се срещат никъде другаде. Съществуват най-различни представи за такива цивилизации, най-вече - в научната фантастика: същества, които се освобождават от физическата си форма, създават изкуствена среда, пренасят съзнанието си в нея, игнорирайки реалната Вселена.

Възможно е и да съществува извънземен живот без знанието на човечеството. Възмжно е Земята да е резерват, създаден от извънземна цивилизация, а извънземните учени да ни изучават мълчаливо, без да се намесват в развитието ни и криейки от нас съществуването си. Възможно е извънземните цивилизации да не искат да общуват с човечество, дори и да имат технологиите за това. Мотивацията им може да е етична (самостоятелно развитие на човечеството) или стратегическа (извънземните не искат да бъдат засечени с цел да не бъдат унищожени от други цивилизации).

И накрая - последния вариант. Все още не сме срещнали извънземни, защото човечеството отрича доказателствата, че те са тук - сред нас. Възможно е интелигентният живот не само да съществува, но и да е вече тук - на Земята. Не са засечени, защото не искат да бъдат, хората нямат нужната технология или защото обществото отказва да приеме съществуващите доказателства. Цивилизация, напреднала достатъчно, за да може да пътува до Земята, би трябвало да има технология, с която да остане незабелязана, докато провежда изследванията си. Много уфолози смятат, че обществото неоснователно отхвърля доказателствата за извънземно присъствие тук на Земята: наблюдавания на НЛО, срещи между хора и извънземни, отвличания на хора и животни от извънземните... Има и такива, които изповядват сложни конспиративни теории, например, че извънземното присъствие е прикрито от световния политически елит.

Все още търсенето на извънземен разум прилича на търсене на игла в купа сено, без да знаем как точно изглежда иглата. Или – на търсене на черна котка в тъмна стая, при отсъствие на самата котка. Бъдещето ще покаже коя хипотеза е вярната.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

- Да, интересувам се от тази проблематика.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

- Малцина от хората около мен офлайн се интересуват. Като че ли малко повече от този проблем се интересуват хората около мен онлайн.

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

- Или има, или няма. Възможността и да има, и да няма е точно 50:50. По-скоро ми се иска да има, дори и да не се свържем никога с представители на извънземна цивилизация.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

- Не съм футуролог. Историк съм. Все пак, надявам се - в по-близко или - в по-далечно бъдеще, ако наистина такива цивилизации съществуват и, ако контактът с тях бъде възможен. При липса на друг (извънземен) разум не може да се даде смислен отговор на този въпрос.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

- Защо - не? Дори и да не ги открием, поне ще развиваме технологиите си. Може пък те да открият нас.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

- Вероятно ще се стресна, може и да се поуплаша. Ще ми бъде интересно да обменим знания за историята на нашата и на тяхната цивилизация.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

- О, не мога да отговоря на този въпрос. Нямам никаква представа. Извънземните може и да са ужасно далеч, а може да живеят и в съседната къща или - в нашата изба, но аз да не знам.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

- Аз съм оптимист. Може да изглеждат всякак. Може да приличат на нас, а може и да не приличат на нас. Може да са изроди, чудовища, или просто да са трудни за рисуване.

10. Според вас, трябва ли извънземните да приличат на нас?

- Мисля, че е възможно и да приличат на нас, но дали трябва и дали могат да пресъздадат нашата форма, това е загадка за мен.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

- Ама как така - изкуствени? В смисъл - роботи, машини ли? Възможно е. Теоретично всичко е възможно.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

- По-скоро трябва да е ограничен.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

- Защо - не?

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

Ползи: Нови технологии, нови знания, контакти...

Вреди: Извънземните отвличат, изнасилват, правят научни експерименти и убиват хората масово. Така е поне в научно-фантстичната литература и филмография. Може би те се крият от човечеството и ненадейно ще атакуват Земята, като ни бомбардират от Космоса, а после ще изпратят своите роботи да ни доунищожат. Ако не се справят по този начин, биха могли да използват химическо и/или биологическо оръжие. След като ни унищожат, те ще разграбят природните изкопаеми на нашата планета. Другата възможност е извънземните да донесат непознати за нас болести, които да унищожат човечеството. Ако извънземните цивилизации съществуват и, ако нивото им на развитие е малко по-високо от нашето, те вече знаят, че на нашата планета има живот!

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

- Ползи: Нямам представа. Вероятно - отново - технологии, знания, контакти...

- Вреди: Непознати вируси, болести, видове от флората и фауната

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

- Вие участвате ли в някой от проектите за търсене на извънземен разум (SETI@home, например)? Защо?

- Вие лично виждали ли сте извънземно същество?

- А виждали ли сте НЛО?

- Вие лично познавате ли някого, който твърди, че е виждал извънземно или НЛО?

- А познавате ли някого, който твърди, че самият той е извънземно?

- Вярвате ли, че един евентуален контакт с представители на извънземна цивилизация би се отразил върху традиционните религиозни вярвания на нашата планета?

- Според вас, извънземните изповядват ли някакви религии?

- Вярвате ли, че представители на извънземни цивилизации са посещавали Земята в миналото?

- Вярвате ли, че военните в САЩ и Русия пазят в тайна контактите си с извънземни и с НЛО?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми? - Да.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум? - Не.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем? - Парадокса или това, което е определено за проблем?

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя? - Не и под формата, която наричаме живот.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация? - Това предполага съществуването на такава и преодолими бариери, каквито е още в кръга на фантастиката да приемем, че могат да бъдат преодолени.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации? - Да, но без да си даваме зор, защото рискуваме да ги намерим.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция? - В продукция на САЩ съм.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация? - Извън познатата ни вселена.

9. Как си представяте извънземните разумни същества? - Не си ги представям.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас? - Не.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества? - Изкуствения разум предполага наличието на естествен такъв, а шансовете за такъв са теоретично и практически близо до идеалната нула.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"? - Всяка звезда гасне.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"? - Заслугите изискват качества, а за да се намираме извън евентуална планета от която е отправена такава мисъл, не са нужни такива.

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди? - Чума и робство, двупосочно.

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ? - Покачване интереса към филмовите продукции с фантастичен сюжет.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета? - Защо не направи анкета от вида "Отбележете само твърденията, които смятате за верни", с един въпрос-брояч накрая "Човек ли сте?".

Лек или не дотам офтопик с една моя бивша анкета по въпроса:

1. Отвличани ли сте от извънземни?

Да.

Често.

Само понякога.

По-скоро да.

По-скоро не.

Нее, доброволно беше.

Амчи, нали аз съм извънземен ^^

Нямам спомен...

2. Извънземните искат...

да ни вземат жените

само унищожение и световно господство

трибестан, да вдигнат самолета : )

бой искат

петрол... не че е останал много

да си ходят, ама са бездомни

нищо не искат, скромни са!

3. Е ли доказателство, че извънземната форма на живот е интелигентна, щом още не се е свързала с нас?

Ми да.

Хмм...

Редактирано от vorfax
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

- Не.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

- Да.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

- Някои - да, други - не.

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

- Вероятно има изобщо някакъв живот, и то на много места. Дали някъде този живот е разумен - може би да.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

- Може би никога.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

- Да, но след по-важни неща.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

- Смесица от страх и любопитство.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

- Никаква идея, но вероятно е практически недостижима.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

- Всъщност доста подобни на нас.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

- По-скоро да.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

- Не.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

- По-скоро ограничен.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

- Ако някъде другаде животът още е в океаните, тогава ние имаме не космическа, а направо божествена цивилизация. Ако пък някъде другаде са заселили трайно повече от една планета, можем спокойно да минем за едва изпълзели от пещерите в сравнение с тях.

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

- Ползите? Да знаем, че ги има. Да можем да ги наблюдаваме. Евентуално някаква обмяна на идеи. Ренесанс на космическите изследвания.

- Вредите? Нови градски митове, параноя.

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

- Същите като за нас.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

- Възможно ли е евентуално наблюдаема цивилизация на огромно разстояние вече да се е изменила или направо да е изчезнала?

- Ако евентуално наблюдаваме (остатъците от) дейността на цивилизация в дадена отдалечена точка в небето, възможно ли е ние също да сме наблюдавани и дали изобщо ще е от същата точка?

----------

Всъщност смятам, че е възможно на практически невидими едно от друго места в Космоса да е възниквал, да съществува, да е изчезвал и тепърва да има да възниква живот. Не навсякъде той оцелява и не навсякъде стига до разумен вид. Може би не навсякъде разумният вид се запазва. Някъде може би стагнира. На трети места пък може би процъфтява. Във всеки случай не вярвам в разумни видове без общество, без свободно контриращи се палци и без машини. И не вярвам, че някога ще се срещнем с нечовешки разум. Дори да го има, той ще е едновременно подобен на нас и недостъпен за нас. Вероятно нещо подобно мислят и скептиците някъде отвъд звездите. Приятно ми е да си представям, че с някого, отдалечен на невъобразими разстояния, може би имаме сходни идеи.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

Не.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

Да, разбира се, стига да има обективни данни за такава възможност.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

Да.

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

Статистическа възможност е налице, но доказателсвата са нулеви. Човекът може да се окаже сам.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

В Деня на Страшния съд.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

Трябва да търсим всичко.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

Предпазлив контакт, но по-вероятно обаждане на лекаря.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

Недостижимо към настояшия момент.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

Трудно. Хуманоиди или не. Главно разумни. Разумът би следвало да значи определена степен на социализация и социална интеграция, но Вселената и Той може да ни предложат тотални изненади. А най-вероятно е просто да няма такива.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

На най-добрите от нас.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

Докъде не видим, не вервам.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

Нищо не е вечно, но едното може да премине в друго. Ако издържи изпита и не се саморазруши.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

Когато проектът Космически предизвикателства достигне апогея си - да.

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

Ползите - взрив и преосмисляне на цялата хуманитарна и техническа идея на човешкото общество. Вредите - може да си изчезнем ей така за 1 ден.

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

Пази Боже да срещнат някои днешни български социалнопсихологически типажи или да кацнат в моето село. Причините няма да ги назова поради възможно тежко нарушение на политкоректността.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Тъй като най-вероятно сме сами - какво правим?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

1-Не

2-Да

3-Да

4-Да.

5-Когато тя реши да установи контакт с нас или по-точно,че нашата слънчевата система я интересува.

6-Опасно е от една страна.От друга нямаме почти никакъв шанс ние да се свържем първи,така че няма значение.

7-Ще гледам да избягам.

8-Не е далеч,в някоя от близките слънчеви системи.Разбира се това не значи,че ще ни е лесно да установим контакт ако е наша инициативата.

9-Всяка извънземна цивилизация е различна.Иначе като нищо на земята и НЕ като зелени човечета (те са твърде землянски).

10-Ако са напреднали толкова че да си променят формата на телата както искат,може.Иначе сигурно са доста по-красиви от хората.

11-Не.Ако говорим за мислещи самостоятелно роботи или изкуствен интелект,това е фантастика.

12-Теоретично нищо не е ограничено.На практика е обратното.

13-НЕ.Но може да сме заслужили за да ни нарекат "резерват".

14-Ще се получи това което стана с индианците в америките,когато дойдоха конквистадорите.Това е добър урок,да се учим как за 100 години може да се срине напълно,прекрасния ни свят.Ползите няма да са за нас

15-Евтини ресурси.Напрактика ще получат цялата ни слънчева система,като ни победят.От нашите познания почти нищо няма да им е от полза,а и вероятно няма да се интересуват поначало от тях.

16-Как можем да скрием нашата цивилизация от тяхната?

Редактирано от Gloster
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тъй като най-вероятно сме сами - какво правим?

Това е синдром, който единствено човек може да изпитва - да се чувства сам сред 7 милиарда себеподобни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В Уикипедия има нелоши статии на български, английски и френски за парадокса на Ферми. Поинтересувах се и попрочетох. Пък и всъщност ставаше дума за Парадокса още в "Космос" на Сейгън (прекрасна книга и отлично научно-популярно сериалче).

Общо взето, парадоксът на Ферми и т. нар. уравнение на Дрейк установяват причините за извънземен скептицизъм. И двете излагат простата липса на доказателства пред всички предположения относно вероятен живот извън Земята (още повече - за разумен живот, при това за откриваем разумен живот). И изреждат многото необходими условия за откриваемостта на такъв живот. Чудесно упражнение на ума, но и малко обезсърчаващо. Парадоксът и уравнението в никакъв случай не внушават, че със сигурност няма живот - и то разумен живот - извън Земята. Но подчертават, че няма практическа вероятност да се засечем с такъв живот. Което е все едно да го нямаше.

В такъв случай се връщаме към въпроса на КГ - може и да ги няма или пък никога да не ги срещнем. И тогава какво правим? Ами гледаме си ежедневието, какво. Бачкаме за себе си, за България и, ако можем, и за човечеството. За най-обикновени неща като втори апартамент, свобода, прогрес и политическо представителство...

Най-грубо казано, въпросът за извънземния живот е като религиозните и философските въпроси или този за авторството на Илиадата. Може и да е разрешим, но само теоретично; практически отговорът му няма и вероятно няма да има ефект върху обществото (ако изключим зоната на градските митове).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Може ли авторът на анкетата да даде малко повече информация за нея?

Например - докога ще може да се отговаря, кога ще бъдат обработени отговорите, ще бъде ли допълнена с нови въпроси?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

Не. Сега го прочетох тук

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

Горе-долу

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

Някои

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

Да

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

Незнам

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

Не

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

Страх и надежда

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

не знам

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

най-различни има предполагам

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

не съвсем

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

може би

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

може би имат някакъв срок след което се трансформират или изчезват

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

не

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

След като не знаем дали има, и какви са това не може да се оцени. Ние човеците не можем да се разберем помежду си пък с друга цивилизация...

Не знам.

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

Ми знам ли, възможно е и да им навредим, но едва ли. Винаги има риск в чужд свят. А полза... и полза винаги може да се намери.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Въпросът е: Готови ли сме за такава среща?

Аз имам усещането, че на планетата има различни видове разум.

Въпреки, че ме вълнува има ли други цивилизации и имам усещането, че има... Смятам, че на този етап не сме готови за такава среща. Може би трябва да се огледаме помежду си, да вникнем в приликите и различията си в начина на мислене. Да се огледаме за другите същества на планетата, да се опитаме да общуваме разумно с тях. Да се опитаме да общуваме и с неЖивата природа. Да затворим очи и да усетим невидимото. Едва тогава бихме могли да понесем среща с друга цивилизация, с друг разум или пък само така бихме способни да го видим, ако евентуално вече е тук.

А най-малкото такъв начин на развитие на нашата цивилизация, ще я обогати като цяло, и всеки отделно като личност.

Иначе да се взираме във звездите с надежда и копнеж, когато може би те вече са тук, и примерно са колкото мравки и махат в краката ни: ПРИВЕТ ЗЕМЛЯНИ!...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

Да.

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

Интересно ми е.

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

Някои.

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

Най-вероятно да.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

Нямам представа кога и дали.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

Трябва е силна дума. Бих казал, че е нормално да се търси.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

Същата и ако някой друг истанови първия контакт. Доста голяма любопитство.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

Странен въпрос, както и номер 5.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

Не си ги представям.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

Не трябва, както и не трябва да се различават.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

Възможно е.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

Предполагам и двата варианта са възможни т.е. ако успеят да стигнат до дадено ниво, не виждам защо да не могат да съществъват неограничено дълго.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

А какво означава да заслужиш подобно нещо! И какво значение има!

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

Увеличаване на познанието (това е от ползите).

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

Също увеличаване на познанието. Дори и да са много 'по-напред' от нас, самите ние (и земята) ще сме интересни, освен ако не са вече попадали на абсолютно същата планета, но дори и тогава ще е интересно за тях.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Ако имате възможност да зададете един въпрос на извънземните какъв би бил той и защо?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми? - Не

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум? - Да

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем? - Не особено

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън - планетата Земя? - Има вероятност

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация? - Няма да е скоро. И все пак е въпрос на вероятности.

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации? Да, според мен, но не е желателно.

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция? Вих се зарадвал. Ако преценя, че не е опасен ще се съобразя с желанието му да го запазя в тайна.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация? - На нашето ниво на развитие - със сигурност до 1000 светлинни години от слънцето няма. Иначе радиотелескопите биха уловили и разпознали част от радиоефира им.

9. Как си представяте извънземните разумни същества? - главно нуманоиди.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас? - да, грубо по форма на тялото.

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества? Да

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"? - Съществуват вечно като еволюират.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"? Не, прави възможното според развитието си.

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди? както казваше един известен българин - фифти-фифти. Сам тайм уин, сам тайм люн. Ползи - ефентуален трансфер на тефнологии. МоВреди - евентуални зарази, радиоактивно замърсяване, ако целенасочено опустошават планета след планета заради глад за ресурси...

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ? Зараза, неразбиране от земните власти, плен, изучаване /чрез вивисекция примерно/

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета? - Смятате ли, че има полза от подобна анкета? И за кого?

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. Чували ли сте досега нещо за парадокса на Ферми?

не

2. Интересува ли Ви проблемът за съществуването на извънземен разум?

да

3. Проявяват ли интерес хората около Вас към този проблем?

по принцип хората имат позиция, която не се променя много активно с времето

4. Вие лично как смятате – има ли разумен живот някъде, където и да било извън планетата Земя?

формулировката "разумен живот" ме напушва на смях - от каква гледна точка "разумен"? Че могат да правят ножове и да се колят един друг? Или че имат мозък и могат да го ползват? Възможно е да има много по-разумни същества в космоса. А ние за тях да сме като бактериите във виното, които причиняват неговото "втасване" и превръщане в оцет. А може и да няма. Много трудно би било да кажем, че има същества, които да са точно толкова разумни колкото сме ние днес. Може да са по-разумни, може да са по-малко разумни. С други думи - да съществуват, а може и да не съществуват.

5. Кога, според Вас, ще се установи връзка с някаква извънземна цивилизация?

А може и да е установена? Задължително ли е всички да знаем и да сме го видяли по телевизията?

6. А трябва ли, според Вас, ние - хората - изобщо да търсим връзка с извънземни цивилизации?

Имаме един пропуск в търсенето на другите хора /не казвам "извънземни", щото ако те чуят, че им викаме "извънземни" то е като бактериите в оцета да кажат за всичко извън оцета, че било "извъноцетна форма на живот" - ми смешно е/.

Пропускът е в това, че се търси форма на живот, която да се основава на същата биохимия като нас. А вероятно повечето форми на живот не следват нашата биохимия и физиология. Но ако те имат нужда от нещо, ще се обадят. Ако съществуват. Ако ние сме много по-примитивни от тях, колкото и да ги търсим, няма да ги намерим, това е ясно. Значи имаме шанс да "открием" само онези, които са колкото нас примитивни или по-примитивни. Трябват ли ви по-примитивни форми на живот?

7. Да допуснем, че точно на Вас се е случило да установите контакт с представител на извънземна цивилизация. Каква би била Вашата реакция?

Ще се развълнувам, аз съм емоционален човек.

8. Според вас, на какво разстояние (горе-долу) се намира най-близката до нас извънземна цивилизация?

Лунетяните биха били най-близките ни съседи.

9. Как си представяте извънземните разумни същества?

Биха могли да бъдат парче сложен кристал, в който да се осъществяват различни връзки като в мозъка на човек. Биха могли да бъдат основани на въглеродната химия като нас, биха могли да са всякакви. Нито е задължително да имат крака, нито очи.

10. Според вас трябва ли извънземните да приличат на нас?

Трябва ако искат да ни се харесат...

11. Според вас, има ли някъде във Вселената цивилизации от изкуствени разумни същества?

Изкуствени може да има ако е имало кой да ги направи.

12. Как мислите, ограничен ли е срокът на живот на космическите цивилизации или, веднъж възникнали, те съществуват „вечно"?

Олмеките и толтеките ги няма вече, ей ги на - и строителите на Сфинкса не ги виждам наоколо... та всяко нещо, което има начало, има и край.

13. Как мислите – нашата земна цивилизация заслужила ли е да бъде наречена от евентуалните други цивилизации „космическа"?

С "пръдливите" ракети с реактивен двигател? За някоя бактерия може и да сме супер развити. Ама иначе ние сме си едни кофти паразити...

14. Според вас, какви биха били евентуалните ползи за нас, хората, от един евентуален контакт с извънземна цивилизация? А евентуалните вреди?

Може да научим нещо интересно. Може и да не научим. Може и да няма вреда.

15. А какви биха били ползите (или вредите) от един евентуален контакт с нашата цивилизация за ТЯХ?

Те, ако са по-развити от нас /а нека припомня, че вероятността да са точно толкова примитивни, колкото сме ние в момента е почти нулева/, вероятно биха избягвали контакт с нас на планетно ниво /тоест - да се появят с парадни униформи посред бял ден/ - но вероятно се свързват с определени индивиди, които считат за нормални /за тях/. И ако бях аз, нямаше да се обадя. Така че - вреда - никаква.

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

Вероятно бих се позаинтересувал от това накъде бих искал да поеме човечеството. Това е един въпрос, който нашите приятели биха ни задали...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

16. Какви други въпроси бихте включили Вие в тази анкета?

- Смятате ли, че има полза от подобна анкета? И за кого?

Как - за кого?! За извънземните, естествено! Сега чрез тази анкета те изучават нашата психика.

Ако утре ви полази мравка, си спомнете, че мравките не са това, което са!

Може би това не е мравка, а - извънземно, приело формата на мравка (за да бъде разпознаваемо).

Заслушайте се в гласа на мравката. Може би тя маха с ръчички и крещи: "Привет, землянино!"... clap3.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Как - за кого?! За извънземните, естествено! Сега чрез тази анкета те изучават нашата психика.

Ако утре ви полази мравка, си спомнете, че мравките не са това, което са!

Може би това не е мравка, а - извънземно, приело формата на мравка (за да бъде разпознаваемо).

Заслушайте се в гласа на мравката. Може би тя маха с ръчички и крещи: "Привет, землянино!"... clap3.gif

И в следващият миг една великанска стъпка отгоре, защото землянинът не вижда и не чува... Подобна аналогия за пръв път видях в разказа на Павел Вежинов - "Един есенен ден по шосето"...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз пък не мисля че извънземния живот е много далеч от нас,че чак в друга част на Вселената и т.н.

Една от луните на Юпитер(Европа) и една от луните на Сатурн са с подходящи условия за формиране на живот.

Там може би има,просто трябва да пратим сонда да мине през леда.

Дори се предполога че съседния ни Марс е бил някога подходящо място за живот.

Предложения има и за други места в Слънчевата система.

И това само в нашата слънчева система.

Според мен почти в всяка слънчева система има живот,а може би на повече от едно места.

Сега за разумен живот е по-трудно,но в нашата галактика трябва да има поне 10 развити извънземи цивилизации,според мен.

Това като мининум.

Теорията че в Вселената няма друг живот освен на Земята ми звучи абсурдно(дори само в нашата галактика пак е абсурдно да сме сами).

Това си е мое мнение разбира се.

Редактирано от Gloster
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Нали за цивилизация ставаше въпрос, иначе за живот въобще съм съгласен с тебе. Очаквам с нетърпение да видя какво ще открие Куриозити..

Европа веше със замръзналия воден океан, нали? Разбира се, че може си там. Имаше обаче и един спътник /на Сатурн или Юпитер/ със серни вулкани - тоест има източник на енергия за да поддържа живот пък бил той и във формата на някакви екстремофили, а на Титан има метанови езера и валят такива дъждове...

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Май и на най-голямата луна на Нептун имаше условия,но е далечко,пък и май трябва да се пробие леда,а там си е дебел.

Дори животът там да е само микроорганизми,то той е независим от този на земята.

Така че щом в нашата малка слънчева система се е пръкнал живот дори само на две места отделно,това значи че вероятно поне нашата галактика е пълна.

И напълно разбираемо е някъде относително близо да се е развил до цивилизации.

Проблемът е че дори в най-близката слънчева система до нашата,да има цивилизация пак е трудно да установим връзка,защото пак е много далеч.Ако използват друг вид технология нашите сигнали няма да ги засекът.

Дори да са видяли Земята те сигурно смятат водата за нещо отровно и не мислят че е възможно да има живот тук.

Редактирано от Gloster
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може ли авторът на анкетата да даде малко повече информация за нея?

Например - докога ще може да се отговаря, кога ще бъдат обработени отговорите, ще бъде ли допълнена с нови въпроси?

До пришествие на извънземните :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В рамките на възможното е след време земята да колонизира някоя планета, това би било колосално начинание с огромни технологични, икономически и морално - политически измерения!

Защото ще ни се прииска да оставим всичко зло назад...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Колонизирането може да бъде само ако има условия за живот като нашите.

Тоест извън слънчевата система или ако стане чудо на луната на Юпитер-Европа.

Иначе на Марс може да имаме малка колония,но нищо масово.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Глостъре, всеки може да предполага каквото иска. Досега живот извън земята не е открит. Дори и микроби. Навремето са виждали зеленина и канали на Марс, смятали са, че там има живот. Е няма. Да, докато Марс е била млада планета е имало условия за зараждане на живот. Доказателства, че там е имало живот няма. На Европа и други места се предполага, че има условия за живот. Но трябва още да се пробие леда, да се изучи, да се разбе има ли тези условия наистина, и едвам тогава да започне търсене на живот, който може и да го няма.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...