Отиди на
Форум "Наука"

Балабанов, Балабанис, Балабанович


nik1

Recommended Posts

 • Потребители

Думата "Балабан" се е използвала навремето като нарицателна за "висок, едър човек";

Вероятно думата е турска?

Какво значи думата на турски?

Някъде чета че думата на турски означава "дресирана мечка"

Вярно ли е?

Имате ли други виждания за произхода на името?

Фамилията Балабанов е срещана с Русия..

Възможно е фамилиите (част от тях) да имат украинско-бесерабски корен (някакъв балкански);

Има ли и друга възможност и етимология (и изобщо за думата и името)?

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Balaban на турски не значи ли бик, вол, бивол?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
 • Глобален Модератор

Възможно е тази дума да има повече значения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На турски балабан означава "огромен". Може названието на дресираната мечка да е жаргонно/проеносно, "великан" - то не може да е изначално, след като в български се употребява за епитет на едър човек. Думата е сигурно навлязла от балканския турски, но може да се употребява и от гагаузите, което да обяснява разпространението ѝ в Украйна.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Думата е сигурно навлязла от балканския турски, но може да се употребява и от гагаузите, което да обяснява разпространението ѝ в Украйна.

Или чрез кримските татари...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Фамилията "Балабан" е често срещана при бесарабските и украински българи..

В българският език, при българите придобиването на такава фамилия се свързва с факта че някой от предците (или като цяло мъжете от фамиулията са били едри хора) и е наричан "балабан"/"балабани" (това го знам от първа ръка)..

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
 • Потребители

post-2642-073454000 1350470195_thumb.jpg

Така е според речника на Найден Геров. Не можах обаче да разбера поговорката. Става дума за нещо голямо – балабан, и нещо малко – бодка, което е била малка турска монета.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp11/6.3/6.3-7.pdf

Balaban (Балабан) – прякорно име, от турски произход със значение ’огромен, грамаден, гигант, великан’.

BTW Преносното значение на 'едър, тромав човек' е 'балван'. Но означава също и много голям камък, скала (Ваня Мичева).

Балабан/Великан = Великий,Великият (Белеган,Каратан) вж. фам. Каратанчеви, Каратончеви

'Балаган' обаче от пер. чрез рус. означава дъсчена постройка на панаир (подвижен театър).

Балабанов Постник [см. Постник] Иванович, 1585 г., Арзамас Балабан, балабон—1) большой сокол (татар.), 2) жеребец, 3) балбес, болван

Източник: rodstvo.ru/rus/05.htm

В момента не разполагам с ономастичен речник. 'Балабан' се използва и със значение 'шут, смешник, глупав човек'.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В речника на В.Даль пише:

БАЛАБАН, балобан м. татарск. жеребец, сиб. вид большого сокола, употребляемого для травли зайцев, Falco lanarius. | Балбес, болван, неотесанный, глупый человек; особ. употреб. если взрослый дурит, ребячится. Балобаново перо; балобанье гнездо. Балобанить ниж. промышлять воровством, кражей.

В украинското уики са посочени две значения

1 трав'яниста рослина з суцвіттями білих квіток

2 птах родини соколових

на руската освен "зоол. орнитол. крупная хищная птица семейства соколиных (Falco cherrug) " е посочено и кавказко значение - вид музикален инструмент

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много ме съмнява че има украинските фамилии са с произход от думата от Балван (глупак, пън, дръвчо, камък)

Много ме съмнява че някой е направил аналогии /има някакви/ е аналогии с определени птици от семейството/вида соколови (с някакъв определен вид сокол или там каквото)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD

старобълг. балванъ (Сим. сб. 1073 г.) „статуя“. Прабългарска дума. Сродни думи: старотюрк. balbal (Орхон. надп.) „каменен надгробен паметник“, монг. баримал „статуя“

(моя забележка: има и други виждания за етимологията на думата, според които тя е славянска)

Синоними: камък

Пейоративно: тъпчо, дръвчо, глупчо

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ловният сокол на руски се нарича балобан, защото е по-голям от обикновения..

Името е монголо-татарска етимология(произход) - "балабан (тюрско)- сокол" (сокол-балабан) произлиза от монголското име на птицата Ulu Doğan ('large falcon')

Иначе в тюркските езици името на птицата е различно (освен само в някои от кипчкашките езици, в които произходът на думата е от монголския език)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Старите българи трябва да са били големи ценители на скулптурата, щом са измислили специална дума за „статуя”. Аз не си спомням, обаче, да има днес нещо запазено от този вид старобългарско изкуство.

post-2642-026975700 1350582987_thumb.jpg

Иначе през ХIХ в. у нас „балван” са казвали на гредата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Няма ли кой да обясни какви са връзките?

Турската дума "Балабан" - с турска етимология ли, или с персийска?

Турската дума балабан да не произлиза от персийската "пахлеван" (в турския език има значение на "як, едър пич")?!

Киргизское – балбан (богатырь). Казахское – балуан (борец). Персидское – nahлеван (герой, богатырь).

---------

И още:

БАЛАБАН — (тюркск., перс.). Один из крупных соколов, имеющий около 3/4 аршина длины. Водится в Юго Восточной Европе, Сев. Африке и Средней Азии. Его дрессируют для соколиной охоты

http://zooclub.ru/birds/vidy/186.shtml

Балобан или балабан - слово, до XVIII столетия не известное. Происходит от персидского названия этой птицы. Иранские сокольники называют "балабан" пролетных и зимующих соколов этого вида, а гнездарей называют "шарг" (близко к индийскому их имени "cherrug" перешедшему и в научную номенклатуру). Народы Средней Азии называют этого сокола "ительги" или "ительге". Из славянских названий балабана надо еще упомянуть о польском "rarog", несомненно, заимствованным от венгерского "raroh".

ПС.

Моя грешка от по-горния пост: монголското име на балабан-сокола е "Идлэг шонхор", а името на балабан сокола в тюрските езици от Централна и Средна Азия: Ителгі (подобно е на монголското име)

Старите българи трябва да са били големи ценители на скулптурата, щом са измислили специална дума за „статуя”. Аз не си спомням, обаче, да има днес нещо запазено от този вид старобългарско изкуство.

post-2642-026975700 1350582987_thumb.jpg

Иначе през ХIХ в. у нас „балван” са казвали на гредата.

Мой отговор:

http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD

старобълг. балванъ (Сим. сб. 1073 г.) „статуя“. Прабългарска дума. Сродни думи: старотюрк. balbal (Орхон. надп.) „каменен надгробен паметник“, монг. баримал „статуя

(моя забележка: има и други виждания за етимологията на думата, според които тя е славянска)

Синоними: камък

Пейоративно: тъпчо, дръвчо, глупчо

"Статуя" е с разширено смислово значение

Иначе думата (както се предполага за етимологията и) има смисъл на

Истукан

Идол

Надгробен Камък

Кумир (думата е с български произход)

Всички тези са познати на древните народи..

Древните народи от Евразия (без изключения) правят идоли и истукани (кумири) като дялкат камъни или дървета..

ЦЪК:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ger_rus/247409/%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB

идол — Истукан, фетиш, кумир, бог, божок, болван, статуя. ... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. идол кумир, истукан, болван, фетиш, бог, божок, статуя, статуй; герой, велиар..

Кумир също е българска дума

http://www.eudict.com/?lang=ruseng&word=%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB,%20%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80,%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По Фасмер:

балабан I балаба́н 1. "большой охотничий сокол, Falco lanarius", 2. сокол "Falco nobilis", укр. балаба́н. Сюда же собств. Болобанъ, Балабанъ по Тупикову (93) с XV в. Ср. польск. baɫwan – определенная порода соколов. Заимств. из тур., крым.-тат. balaban: 1) с большой головой, 2) род хищной птицы; кыпч. balaban "сокол" (Радлов 4, 1494 и сл.), казах. balapan "птенец"; см. Мелиоранский, ИОРЯС 7, 2, 279 и сл.; 10, 2, 75; Mi. EW 6; ТЕl. 1, 255, Доп. 2, 81. По мнению Мелиоранского (там же), тюрк. слово означало первоначально "большеголовый" и не имеет ничего общего с перс. pählävân, с которым его хотел связать Корш. II балаба́н "болтун". Формально тождественно предшествующему слову, но в семантическом отношении, по-видимому, испытало влияние балабо́лить "болтать" и родственных; см. Корш, ИОРЯС 8, 4, 27; Мелиоранский, ИОРЯС 10, 2, 81. По говорам встречаются также более старое балабо́н "болтун", ряз., ЖСт., 1898, 2, 204, возм., диссимилированное из *балабо́л от праслав. *bolbol-. См. балаболить. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973

Също една по-подробна статия за фамилия Балабан:

"Балабан – староста, вожак, глава. Тот кто задает ритм (в оркестре большой барабан – балабан, и флейта есть тоже балабан, причем у афганцев, у курдов, у азербайджанцев и у турков), слово гузское. Скорее всего от печенегов. В современном турецком не используется ни в каких случаях, кроме музыкальных инструментов. В турецком большой – бююк, а староста или глава – баш, баши. "

http://kraevedenie.net/2009/12/18/urum-family/

"Выводы: гузское (печенежское) происхождение фамилий Балабан (Балабанов), Балобан (Балобанов) проверить легко по характерным пропорциям тела – большая голова и высокий рост при относительно коротких ногах. Само сохранение этой малой расы на Восточно-европейской равнине и на Балканах говорит о том, что выходцы из кочевой среды еще на рубеже первого и второго тысячелетия перешли в христианство и стали основой первой русской пограничной службы. На западной Украине (в Галицкой и Волынской земле), и вероятно, в землях южных славян Балабаны стали шляхтой, дворянами, а на землях Дикого поля, Северской земли и Слободской Украины – вольными поселянами."

http://kraevedenie.net/2009/01/13/balaban-baloban/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няма ли кой да обясни какви са връзките?

Турската дума "Балабан" - с турска етимология ли, или с персийска?

Турската дума балабан да не произлиза от персийската "пахлеван" (в турския език има значение на "як, едър пич")?!

پهلوان (нперс.), паҳлавон (тадж.) "първенец, юнак, як човек"

> палуан, балуан (каз., кирг.) и под. със значение "як човек, борец, пехливан"

тур. pehlivan "пехливан" и тур. balaban "едър човек" са сигурно етимологични дублети като koca "коджа" и hoca "ходжа" (от перс.) - едната заета по книжовен път, а другата от съответния персийски диалект и адаптирана към турската фонотактика.

тъй като значението "сокол" не се среща у پهلوان, сигурно става дума за омоними в казахски и киргизки.

balaban "сокол" е сигурно изконно тюркска лексема, понеже соколарската терминология в персийски е съвсем различна.

балабан в български е заета от турски - в български май значението "сокол" отсъства.

балван няма никакво отношение, тъй като се употребява в съвсем друг контекст.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...