Отиди на
Форум "Наука"

Как се отключва катинар без ключ?


Recommended Posts

 • Потребители

На скоро ми трябваше да си отключа катинар, на който му бях загубил ключа и се оказа, че в интернет е пълно с подобни видеа и реших да споделя някой с тях.

Надявам се темата да не се използва за незаконни дейности, а само в помощ на тези, които са попаднали в затруднение, като мен.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хмммм. 

 

А как се заключва килия знаете ли? 

 

Кражба

Чл. 194. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години.

(2) Кражба има и тогава, когато част от вещта принадлежи на виновния.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Чл. 195. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. и доп., бр. 10 от 1993 г.) За кражба наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:

1. ако е извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие;

2. ако откраднатата вещ не е под постоянен надзор;

3. ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот;

4. ако за извършването на кражбата е използувано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин;

 

Oтваряне на катинари има по нета много - но виж отваряне на катинари в съчетание с последиците, когато катинарите са чужди... - това не навсякъде го има. 

Или, както е казал един персонаж, силно неизвестен на младата публика, на име Остап Ибрахимович (с баща турски поданик), "трябва да се уваважа Наказателния кодекс". А пък който отворко си мисли, че не го уважава - за него ще има тема: "как да оцелеем първите седмици във враждебна, изолирана среда с невъзможност за контрол от оцеляващия", с други думи - в килията. При бай Ставри - "строг, но - справедлив". Ако и тази фраза не знаете от къде е, значи сте истинско чадо на демокрацията. 

 

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Чл. 170. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) Който влезе в чуждо жилище, като употреби за това сила, заплашване, хитрост, ловкост, злоупотреба с власт или специални технически средства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация до шест месеца.

(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено нощем или от въоръжено лице, или от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имам в наличност цяла книга в електронен вид по темата, но това го казвам само за да се похваля( не че някой се интересува, де), няма да давам линкове или да я качвам по разбираеми причини:-)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Правил съм го само за места, които "са мои". Кавичките значат, че само в службата.

Прочетете добре препратките на КГ и си правете сметката.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Да допълня КГ! Хубаво е човек да се подготви и морално какво го чака в затвора!

http://play.novatv.bg/programi/otechestven-front/255178

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, КГ125 said:

Oтваряне на катинари има по нета много - но виж отваряне на катинари в съчетание с последиците, когато катинарите са чужди... - това не навсякъде го има.

На крадците не им и трябва да го знаят. "Бизнесът" се върти в комбина. Единият пази, другият следи жертвата, чийто дом се обира. С днешните телефони това е елементарно, а и видимо информацията как се краде стана леснодостъпна. Една позната се размина с ограбилия я. Оказа се, че го познавала, но връщането ѝ го прекъснало с обира и той бил известен да ѝ обира крушите по-бързичко. Следи от взлом нямало, само липси.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То и за това си трябва талант.

Преди много години служех с един индивид, който с препилено парче от пружина за фуражка отключваше всякакви катинари и брави. Показвал ми е как го прави, държал ми е ръката и така и не успях да отключа нищо.

Иначе умението си е полезно. Друг е въпросът кой за каква цел ще го ползва.

Преди 15 часа, КГ125 said:

Чл. 170. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) Който влезе в чуждо жилище, като употреби за това сила, заплашване, хитрост, ловкост, злоупотреба с власт или специални технически средства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация до шест месеца.

(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено нощем или от въоръжено лице, или от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.

Това извън темата, но ми е любопитно как законодателят си представя налагане на пробация ДО шест месеца

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 9 часа, самотния вълк said:

То и за това си трябва талант.

Преди много години служех с един индивид, който с препилено парче от пружина за фуражка отключваше всякакви катинари и брави. Показвал ми е как го прави, държал ми е ръката и така и не успях да отключа нищо.

Иначе умението си е полезно. Друг е въпросът кой за каква цел ще го ползва.

Това извън темата, но ми е любопитно как законодателят си представя налагане на пробация ДО шест месеца

В какъв смисъл как? Това значи, че е максимум 6 месеца пробацията. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 7 часа, vorfax said:

Като ви слушам се чудя защо изобщо ползвате ключове.

От уважение към ижеуказаната книга :animatedwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1 hour ago, КГ125 said:

В какъв смисъл как? Това значи, че е максимум 6 месеца пробацията. 

В смисъл, че пробационните мерки са със срок минимум шест месеца. Т.е. няма как да се наложи пробация по-малко от шест месеца

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

ПичоЕ, като искате да гледате клипове в тюбето пишете в търсачката:

"Open padlock without a key" и гледате.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 3 часа, самотния вълк said:

В смисъл, че пробационните мерки са със срок минимум шест месеца. Т.е. няма как да се наложи пробация по-малко от шест месеца

Lex specialis derogat legis generali? 

Но не: 

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Пробационните мерки са:

1. задължителна регистрация по настоящ адрес;

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;

3. ограничения в свободното придвижване;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;

5. поправителен труд;

6. безвъзмезден труд в полза на обществото.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Пробационните мерки са с продължителност:

1. от 6 месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1 - 4;

2. от три месеца до две години - за поправителния труд;

3. от 100 до 320 часа годишно за не повече от три поредни години - за безвъзмездния труд в полза на обществото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 часа, КГ125 said:

Lex specialis derogat legis generali? 

Но не: 

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Пробационните мерки са:

1. задължителна регистрация по настоящ адрес;

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;

3. ограничения в свободното придвижване;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;

5. поправителен труд;

6. безвъзмезден труд в полза на обществото.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Пробационните мерки са с продължителност:

1. от 6 месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1 - 4;

2. от три месеца до две години - за поправителния труд;

3. от 100 до 320 часа годишно за не повече от три поредни години - за безвъзмездния труд в полза на обществото.

Да, но

Цитирай

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Мерките по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат задължително на всички осъдени на пробация, а мерките по ал. 2, т. 5 и 6 не се налагат на непълнолетни лица, ненавършили 16-годишна възраст.

Т.е. мерките, които са си минимална продължителност от шест месеца се налагат задължително, докато поправителният труд не може да се наложи самостоятелно, той може да съпътства една от първите две мерки.

Редактирано от самотния вълк
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 2 часа, vorfax said:

Хора, много на дребно почнАхте. Дайте нещо за отваряне на сейфове.

Чл. 196а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 75 от 2006 г.) За кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години и конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния.

Чл.195 (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За кражба в големи размери наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Зьбравете ги тези членове...Те са за простолюдният народ да ги държи в страх, и да задоволяват нуждите на затворническите фирми... 

Ако изкаш сериозно да крадеш, кради законно. Направи си партия, влез в парламента, завземи властта /най-удобно 2/3 / и после.....Жътва.

Което ти се поиска, правиш съответният 2/3 закон и готово...

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Момчета, лично аз никога не съм бил в затвора и не желая да пробвам как е там. Ако имате поне малко акъл в главата по добре не отваряйте чужди сейфове и катинари, защото ще се наложи да пробвате лично. От това което съм чувал желанието да пробвам лично ми изчезна, по добре и вие не пробвайте.

Както е казал още навремето Остап Бендер "Наказателния кодекс трябва да се уважава!".

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Какъв затвор? Ако си плащаш където трябва, ще си безчинстваш на воля. Имах приятел, който работеше в полицията и са махна, защото вече не можеше да ги издържа. Разказвал ми е някои неща.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки
Преди 36 минути, Виктор Николов said:

Какъв затвор? Ако си плащаш където трябва, ще си безчинстваш на воля. Имах приятел, който работеше в полицията и са махна, защото вече не можеше да ги издържа. Разказвал ми е някои неща.

Коментари от този вид - не във форума!

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...