Отиди на
Форум "Наука"

Иисус Христос - Бог, богочовек или човек? Неговата личност


insighting

Recommended Posts

 • Потребител

 

Преди 28 минути, Thorn said:

Ами хубаво, по темата. Исус, ако го е имало, очевидно е бил странстващ еврейски проповедник със собствени разбирания по религиозните въпроси, не особено съвпадащи с ортодоксалните. Въпреки, че и тогавашната "ортодоксия" не чак толкова еднозначна. Все пак тогавашният юдаизъм е бил повече от една секта. Основно садукеи, фарисеи и есеи. От евангелията е видно, че Исус хич не е бил ортодоксален от гледна точка на садукеите и фарисеите (преките предшественици на днешния талмудически юдаизъм), а от това, което знаем за есеите, вероятно е бил близък до тях, ако не и един от тях.

Екзекутиран е от римляните поради еврейски интриги. Последователите му го смятали за син на бога и даже за месия, а учението му, силно редактирано от Павел и почти до неузнаваемост променено през вековете е известно като християнство. 

Отвсякъде човек.

 

ами съгласна съм с малко уточнения и допълнения. Когато си прав ,прав си.За мен няма никакъв проблем да го призная.

Редактирано от Rebecca
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 299
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

Богът на Айнщайн е "Висша сила", нещо различно от Абрамистичния Бог-личност.  Предполагам такъв, какъвто е Бога за всеки съвременен скептик/агностик  и за огромното мнозинство от учени,  без значение дали хората  са иудеи, традиционни и ритуални православни християни или протестанти.

/Айнщайн освен учен е и е част от научния елит, който елит винаги се отличава с най-ниската религиозност/

 

PS

В писмото си до Ерик Гуткинг той донякъде обяснява вижданият си.

https://www.theguardian.com/science/2008/may/13/peopleinscience.religion

 

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, nik1 said:

 

/Айнщайн освен учен е и е част от научния елит, който елит винаги се отличава с най-ниската религиозност/

 

 

 

 

Аха- Нютон влиза ли в това число.Той обаче ,има много интересна позиция относно християнската Св. Троица- без да изповядва иудаизма :biggrin:

 

Въпреки че Нютон става известен със Законите за движение и всеобщото привличане, самият той предупреждава, че от тях не следва Вселената да се разглежда като механизъм. Той казва: „Гравитацията обяснява движенията на планетите, но тя не може да обясни кой е задвижил планетите. Господ управлява всички неща и знае всичко, което е или може да бъде направено.“ Той отделя голяма част от времето си на изследвания на Библията и на текстовете на Отците на Църквата, като заявява: „Аз имам фундаментална вяра в Библията, като Божие слово, записано от вдъхновените. Аз изучавам Библията всеки ден.“[31]

От последното десетилетие на 17 век Нютон пише редица религиозни трактати с интерпретация на библейски текстове, като повечето са публикувани след смъртта му. В резултат на проучванията си той определя една от широко приетите дати на разпъването на Исус Христос  3 април 33.[32] Разглеждайки пророчествата на Даниил и Откровението като едно цяло, той пише книгата „Наблюдения върху пророчествата на Даниил и Откровението на Йоан“ („Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John“), която е публикувана през 1733 година, шест години след смъртта му. Нютон изтъква, че в книгата „Даниил“ се намира ключът за всички други пророчества и че „отхвърлянето на неговите пророчества би означавало отхвърляне на християнската религия“.

Религиозните идеи на Нютон по всяка вероятност са повлияни от вярата на Хенри Мор в безкрайността на Вселената, както и от отхвърлянето на Декартовия дуализъм. В ръкопис, който изпраща на Джон Лок, но по-късно се отказва да публикува, той оспорва съществуването на Светата Троица, смятайки, че тя е въведена през 4 век чрез фалшификация на библейски текстове.[4]

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 2 часа, Doris said:

За съжаление разделът на форума за религии се е превърнал в една  еврейскоцентрична и юдеоцентрична какофония. 

Колко от постовете в тая тема носят информация за това защо Христос е богочовек (за християните) и за това каква е неговата личност?  Нито един.

Минавайки през пътя на изследването на 4 вековната история, обхващаща по два века преди и след Исус, трябва да кажа, че без юдаизъм няма как да се разбере в пълнота виждането и истинското разбиране на позицията Исус. От там и моят интерес към изповеданието, освен херменевтичната част. Лично предложих веднъж за четене една от най-обстойните разработки по темата, книгата "Невинни ръце". Книгата обхваща и въпрос като 

Иисус Христос - Бог, богочовек или човек? Неговата личност

В нея е общо изложено всичко, което се знае за Исус като историческа личност, като плод на времето си, включително и като теологични виждания.

От там насетне идва Доктрината. Темата официално е разгледана тук, под почти същото име:

http://www.pravoslavieto.com/docs/Hristos-Bog_ili_Chovek.htm

Съгласна съм, че можеше да се даде един сърч, за да се изложи примерно Православната теологична позиция. Ако имаше такова старание (да ме прощава, който го е проявил, а не съм видяла предходни постинги), то частично въпросите поставени в тази тема щяха да са отговорени и чрез Доктрината. Да речем и следното:

 

Въпреки че Свещеното Писание именува Иисус Христос Син Божий, хората, оспорващи Неговата Божествена природа, се опират на това, че Свещеното Писание назовава синове Божии и други лица, като например ангелите и хората. За разрешаването на този въпрос трябва да се вземе под внимание следното.

Говорейки за хората или ангелите, Свещеното Писание никога не употребява единствено число и никога не назовава конкретен човек или ангел син Божий, но винаги употребява множествено число в колективен смисъл синове Божии. За читателя винаги е ясно, че тук се говори за синове Божии не по природа, а по милостта на възприемащия ги Господ. Те са Негови деца не по природа, а по осиновление. (Тук буквалното разбиране на думата "синове" води до абсурдното заключение, че някои хора, например богоборците, които Писанието именува "синове на дявола", имат друг произход в сравнение с вярващите).

Само към Иисус Христос Свещеното Писание прилага единствено число, именувайки Го Син Божий и освен това само към Него то добавя такива уточняващи думи като Единороден (единствен), Възлюблен, Син на Живия Бог, Син истинен или Собствен. Това доказва, че за разлика от нас Иисус Христос е Син Божий по същество. Той е Син в истинския смисъл на тази дума. Затова мормоните допускат непростима грешка, когато говорят, че Иисус Христос имал други братя - богове, като например Луцифер (Сатана) и различни духове.

Свещеното Писание строго различава Сина от синовете: Първият е роден, а последните са сътворени. Самото начало на проповедта на Иисус Христос Бог Отец предварил със свидетелство за Своя Син, казвайки: "Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:17). По-късно на планината Тавор Бог Отец повторил тези думи, добавяйки: "Него слушайте" (Мат. 17:5). Това е доказателство, че хората са длъжни да приемат всичко казано от Господ Иисус Христос като съвършена и неоспорима истина. Но какво може да се възрази на отрицателите на Божеството Христово, когато Сам Иисус Христос казвал: "Моят Отец е по-голям от Мене... А за оня ден и час (края на света) никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец... Но нека бъде не Моята воля, а Твоята..." и подобни фрази, в които Той поставя Себе си на второ служебно място по отношение на Отца? (Иоан 14:28; Марк 13:32; Лука 22:42).

Освен това, ако Иисус Христос действително съзнавал Себе Си като Бог, то защо не обявил това ясно и открито? Така Той би разсеял всякакви съмнения относно Своята природа.

Следва ...(в линка и съседни статии)

Сами разбирате, че всеки ще заеме своята верска или аналитична позиция. Моята е, че Исус е бил един от изключително интелигентните плодове на времето си, мъдър юдеин, учител и водач - това е факт само по себе си, без той да пречи на божественото или чисто човешкото.. Такива личности остават легендарни в историята.

Следващият етап е Вярата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПС. Лично аз намирам участието на Ребека за полезно, що се касае до търсене на човешката страна на проблема. И принципно като вярващ човек, мога да твърдя, че всеки възприел доктриналните християнски доводи, няма защо да се притеснява, че вярата му ще бъде разклатена. Стига вярата му да е достатъчно здрава и вътрешните му убеждения да са чисти сами по себе си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 6 минути, Thorn said:

Не е неочаквано за протестант. Едно от теченията на протестантството е именно антитринитаризъм.

Да, както има и прим. Съботяни.

За това хората се присъединяват към деноминации, които най-много подхождат на убежденията им в тълкувателната част на Библията. А тълкувателните изводи са много разнообразни и дори все още не са изчерпани като възможности. В смисъл на пораждащи нови и нови деноминации.

Това отнесено към темата се превежда: "Може да смятаме Исус за едно или друго, но фактът на високата му учителска и водаческа интелигентност, както и историческата му роля,  остава непроменен ".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1 hour ago, Gravity said:

Не знам какво е Абсолют

В рел. аспект Абсюлют е висш модел на градеж, принципно непознаваем и служещ за формирането на ценности, които може и да не сме в състояние да постигнем. От там и разграничението на Човека от Абсолюта. Към момента Бог е неописуем, защото не сме в състояние да опишем Абсолюта, можем или да се разграничим, или да се стремим или да игонрираме Абсолюта за сметка на светското. Абсолютът чисто психологически се препоръчва там, където можем да си присвоим ролята на Абсюлот, съответно да направи големи грешки ако не съзнаваме, че не сме безгрешни (случва се доста често на поелите пълната отговорност - да интерпретират себе си в ролята на Абсолют). Още една от причините религията все още да ни е необходима, за да запазим самообладание изразено чрез Смирение.

Изведено: "Пред Абсолютът никой няма право (винаги е по-несъвършен)" - извежда се от книга на Йов.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 3 часа, Rebecca said:

Вие сте интелигентен човек. За мен е голямо удоволствие да ви преоткрия. Казвам го искрено  и от сърце. 

Нямахме достатъчно време да се опознаем по-добре. И аз чета с интерес детайли, които не съм имала възможност да проуча и благодаря за тях, също искрено и от сърце.

За мен релгиите са крайно интересен обект за изследване, вълнуват ме от всеки им аспект, за това ги примирявам, уважавам и търся най-полезното и вдъхновяващо, което мога да извлека. От там и загубата на интерес към верски спорове. :) Всяка религия има своите красиви или трудни за приемане доктрини, а всеки може да предпочете най-удобната им за него форма, ако ще върви по духовен път. Стига да го върви с мир и любов в сърцето и да си повтаря на един крак цялата Тора (това за посветените).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 17 минути, *abi* said:

но фактът на високата му учителска и водаческа интелигентност, както и историческата му роля,  остава непроменен ".

за мен изразеното е интерпретация, а не факт. Нека не се спекулира за понятието ФАКТ. Ако нещо зависи от условието на интерпретирането му, значи не е факт.

В това не виждам проблем, при наличието на самоописание на Аби - като "принципно вярваща личност". Но и не виждам проблем да се уточни различието, защото това не е просто "нюанс".

Разликите в предпоставките пораждат значителни разлики и в надграждането...

От друга страна, има налице в друг форум, аналог на Ребека, с чудесно отношение и отвореност за всякакви гледни точки, включително и религиозни. Както се вижда въпроса за толерантността е напълно постижим. И не е въпроса коя към коя религия - а си е въпрос до "човека"... както за всичко останало.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Rebecca said:

Написах снощи отговор на този ваш пост. Отговора беше изтрит. С което ми се отне възможността да се защитя. Защото ,ако модерацията беше справедлива,щеше да изтрие и този ви пост.Сега ви отговарям пак. Вие нямате познания по темата. Вие пишете за потопа  и твърдите,че няма история с гълъб преди тази  за Ной. Вие твърдите, че племената израилеви са изчезнали. След забележка от моя страна започвате да твърдите ,че са останали само Венеаминовото и Иудиното коляно., което пак не е верно. Не знаете разликата между ха -ноцри и назар. Това не е проблем разбира се. Проблема е ,че се нахвърляте върху мен ,когато посочвам неверните неща в постовете ви и  ви уличавам в плагиатство / приканих ви по горе да покажете източника ,който сте преписала дословно, представяйки го за ваше знание/ Репликата ,която съм болднала в червено в поста ви  ви уличавам в кражба на чужд афоризъм,представяйки го за ваш мозъчен блясък. Моля ,съберете си театралния реквизит ,щом уподобявате форума със сцена и се скрийте зад завесата ,докато започнете да ни представяте вашите , а не чужди реплики.

Няма да ви обяснявам персонално нещо,което обясних в три поста вече. Уважавам интелекта на другите ,да разбират какво им се пише.Отново не сте компетентна по въпроса. Отново сте в голяма грешка относно вярата в Исус. Първите повярвали в него са иудеи. Пише го черно на бяло в Библията. Освен това има месиански евреи.Има Брит Хадаша . Не мога да разбера ,защо пишете неща ,които не знаете и не разбирате.

Моля ,спрете да се обръщате към мен и да ми подвиквате в темата. Елате, когато имате да кажете нещо съществено , а не копнато от нета чуждо мнение.

 Мога толкова лесно да ви поставя на място ,но честно не си заслужава усилието.

 

Ребека, прекалявате. Повдигам възражение в отговор на публичното обвинение за плагиатство. Вие сте незапознатата. Посочила съм източник, но преводът е мой. Сетете се кой е авторът. За втори път ви приканвам. Друг жокер няма да ви дам. Когато не ви достига нещо, не обвинявайте останалите. А това червеното, което сте отделили, не е афоризъм. Компилирах три вица, за да пресъздам тази ситуация, за да се опомните. Словесният фолклор не се охранява от авторското право. Всеки може да разказва произведенията и да ги преработва. Уличавам вас в некомпетентност и престъпление против честта.


 Вицовете:

– Разправят, че в театъра играят пиеса, която не се харесва на зрителите. Постановката била пълен провал.
– Провал е меко казано! Вчера, като се обадих в касата на театъра и попитах в колко часа започва спектакълът, те ме попитаха: "А на вас в колко ще ви е удобно?"

Разговор в театъра:
– Тази вечер имаме много слабо посещение.
– Къде има повече хора? В партера или на балкона?
– На сцената са най-много.

Разговор в кафенето на театъра:
– От мен зависи в каква светлина ще се представи всяка една пиеса в този театър.
– Вие какво, да не сте директора?
– Не, аз съм осветителя.


Компилацията:


Какъв отговор ще Ви се стори удобен, за да не се провали пиесата? Явно от Вас зависи в каква светлина ще бъде представена тя. Сетих се... Вие сте Осветителят! 

Аз обаче не съм Директора и нямам права да си модерирам темата, която ми бе наложена. Моля, слезте от сцената. Докато не си научите репликите, може да се преместите на партера или на балкона...

 

doc240117.png

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1 hour ago, insighting said:

 

 Компилирах три вица, за да пресъздам тази ситуация, Всеки може да разказва произведенията и да ги преработва.

 

doc240117.png

Бях напълно права ,че това не е ваша мисъл и блестите с чужд акъл.Фолклора също има автори .

Ако бяхте честна щяхте да посочите това в началото , а не в последствие когато ви уличих. Точка по въпроса.  Повече не се обръщайте към мен. Повдигайте си каквито искате  обвинения.може да ги повдигнете и срещу Бет Дейвис,която има същата реплика.

 Следващия път преведете книга в която  да пише ,че израилевите колена не са изчезнали.

 

Редактирано от Rebecca
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.01.2017 г. at 12:24, insighting said:

 

Защото са копирали и символа, с чийто аватар се идентифицирате тук. Това е звездата на бог Велес и исторически този символ не принадлежи на юдейската религия. Евреите просто са заимствали звездата. Т. нар. 'древни евреи' не съществуват в историята. Те са били изкуствено реконструирани заедно със своята "история" и със "своя" език [43, п. 1.3. гл. XI]. Така че по това време за евреите тази звезда не носи никакъв смисъл. Този факт е потвърден и от еврейски автор, който обяснява, че евреите възприемали символа само като елемент от декорация. Сетете се кой е авторът. Приели сте нещо за символ след събитията през 1917 г. 

Това е спорния текст . Това ли е източника- посочени страница, глава и абзац  :Oo: В момента трима души умираме от смях ,ама истински смях.Както се вижда вие лъжете ,че сте посочила източника.Уточнението ,че сте негов преводач е в  последствие ,което честно казано не знам каква пък тежест може да придаде на обсъждането. Няма такъв в целия ви пост. Освен ако не смятате ,че да дадете само цитат ,страница и глава  от нещо означава че сте посочила източника. При неназован източник потърсете някоя врачка да ви отгатне кой е автора. Аз такива претенции не съм заявявала.. Следващия път  ,ако реша изобщо да ви обръщам  внимание ще ви дам страница, глава и абзац   някакъв цитат  от източник ,който няма да назова  и ще ви накарам да гадаете автора. Ако, не отгатнете ще ви наричам некомпетентна,както вие наричате мен. Звучи много идиотско и несериозно ,но така звучат и вашите претенции в дискусията.

Редактирано от Rebecca
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 4 часа, Rebecca said:

Аха- Нютон влиза ли в това число.Той обаче ,има много интересна позиция относно християнската Св. Троица- без да изповядва иудаизма

Разбира се, че влиза и с двата крака. В противен случай нямаше да крие от учения свят през целия си живот своите еретични мисли за религията и заниманията си с алхимия. Вече зададох въпроса как важните научни открития в историята на науките се съчетават фактологично със светите книги. Отговор не получих и няма да получа, това беше подминато. Трябва да се прави разлика между научните открития на дадена личност, които са доминирани от рационализма и неговият личен живот, от друга страна, който може да се доминира от чувствата. Едното няма нищо общо с другото, даже взаимно си пречат.

 

Преди 3 часа, *abi* said:

В рел. аспект Абсюлют е висш модел на градеж, принципно непознаваем и служещ за формирането на ценности

Може ли да попитам? Как религиозният човек формира ценности като ползва модел, принципно непознаваем? Как се борави с непознаваемото, сиреч неподатливото на познание?!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 48 минути, Incorrectus said:

...рябва да се прави разлика между научните открития на дадена личност, които са доминирани от рационализма и неговият личен живот, от друга страна, който може да се доминира от чувствата...

Значи вие се правите на умник във форума, а в работата си не сте... Защо не се замислите малко, а? Или мисленето е функция, която упражнявате само служебно?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Incorrectus said:

Разбира се, че влиза и с двата крака. В противен случай нямаше да крие от учения свят през целия си живот своите еретични мисли за религията и заниманията си с алхимия. Вече зададох въпроса как важните научни открития в историята на науките се съчетават фактологично със светите книги. Отговор не получих и няма да получа, това беше подминато. Трябва да се прави разлика между научните открития на дадена личност, които са доминирани от рационализма и неговият личен живот, от друга страна, който може да се доминира от чувствата. Едното няма нищо общо с другото, даже взаимно си пречат.

 

 

това е смешно.Не вярвах да го прочета в този форум в който на всяка втора дума натъртвате ,че е научен. Нали не се взимате толкова насериозно да си мислите,че има някаква тежест нечие  мнение  тук за Нютон. Със сигурност много хора са   удряни с ябълка по главата , но   Нютон открива  закона за земното притегляне.

При това няма никакво значение,че някой  не се занимава с алхимия , а той  се е занимавал. Нютон просто  дава гласност на виждането си по въпроса че учението за Троицата е привнесено в християнството. Не виждам това да е грях. Който има познания за Платон и Плотин е наясно ,че това е така

Айнщайн е сочен за пример на гениалност. Светът е влюбен в неговия интелект и гениалност  до такава степен ,че Харви краде мозъка му тайно и го разчленява на 200 парченца и го праща в толкова научни центъра за да бъде изследван, а друга част остава завинаги в Принстън. Само един гениален човек може да прозре божествеността на светоустройството и само той може да признае гениалното.

Само една посредственост ,гонена от жалка мания за собствено величие, винаги ще отрича,но никога отрицанието не е изместило истината/ това по принцип , а не към  вас:)/

Сведенборг пише съчинението си "Небесните тайни" -учен ,който се счита за родоначалник на дисциплината " физиология на мозъка".

И  ако вие  търсите да разделите човека на две части -едната в работата , а другата в духовното е смешно и това означава ,че макар толкова настоятелно да защитавате християнската доктрина  с това просто опровергавате писаното в нея - божия дух е в човека и той го наставлява и движи в делата му. Толкоз от мен. Може да не се хареса но това е моето мнение.:)

Останалото ,ако е по темата за Исус :biggrin:

 

 

 

Редактирано от Rebecca
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

и това,което писах за "тикун олам " на аби

Мисъл на Айнщайн.

Ако погледнете световно известните хора, може да видите, че всеки от тях е дал нещо на този свят. Трябва да давате, за да имате възможност да взимате. Когато Вашата цел стане увеличаване на ценностите  на  света, Вие преминавате на  следващото ново  на живот.

 

 

Редактирано от Rebecca
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 41 минути, Rebecca said:

Нютон просто  дава гласност на виждането си по въпроса че учението за Троицата

Само една посредственост ,гонена от жалка мания за собствено величие, винаги ще отрича,но никога отрицанието не е изместило истината/ това по принцип , а не към  вас:)/

божия дух е в човека и той го наставлява и движи в делата му.

Върнете се да си прочетете собствения цитат от Уикипедия за Нютон. Давал гласност, казвате, но в споменатия ваш цитат пише, че се отказал да публикува...

Точно обратното. Чиста шизофрения е някой да смята, че божи дух живее в него. Това е едно незаконно и комично самораздуване на собствения Аз до вселенски размери и отвъд тях, защото нали такъв е божият дух. Това е бесовска гордост, при която самовъзвеличилият се нещастник си въобразява значимост там, където съществува само прах и пепел. Това е грубо незачитане и пренебрегване на единствената хранеща буквално и духовно ръка на Майката Природа - създателка на духа и на живота, и търсене на Михаля там, където го няма - някъде в отвънвселенски метафизически празноти. За божия дух, абсолюта или както искате го наричайте и неговото интимно партньорство с човека, за справка въпросите, които зададох на Аби. Не вярвам да дочакам отговори.

Относно темата - обречена е на спам. Въпросът за двете природи (физис) на Христос отдавна е решен догматично в християнството и тук принос не може да се даде.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, Incorrectus said:

 

 Чиста шизофрения е някой да смята, че божи дух живее в него. 

 Браво на вас. Току що отрекохте третия ипостас на  Св. Троица.Отрекохте и главната атракция при кръщенето на Исус. Отрекохте и тайната на Боговъплъщението. Защо тогава намирате проблем в Нютон ,който прави същото ?:biggrin:

Пратихте и в  небитието Петдесятница. Сега чакам да видя дали ще дойде Дорис ,да изреве ,че иудеите отричали християнството.:biggrin:

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 1 час, insighting said:

Не знам кой лаишки е копирал и е представял мнения за свои.

rebecca.png

 

abi.png

Никъде не съм представяла цитираният текст за свой. Що за инсинуации?

Текстът е в италик, контекстът показва, че е от линк, линкът е коректно даден! Включително пиша, че давам официално становище на ПЦ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 6 минути, Rebecca said:

 Браво на вас. Току що отрекохте третия ипостас на  Св. Троица.Отрекохте и главната атракция при кръщенето на Исус. Отрекохте и тайната на Боговъплъщението. Защо тогава намирате проблем в Нютон ,който прави същото ?:biggrin:

Пратихте и в  небитието Петдесятница. Сега чакам да видя дали ще дойде Дорис ,да изреве ,че иудеите отричали християнството.:biggrin:

Налага се да повторя това, което явно не сте разбрала в нашите разговори. Моят интерес към християнството е културологичен. Уважавам християнството като исторически детерминирана религиозна традиция на моя народ. Освен това няма правило, което да ме задължава да вярвам в това, което изучавам. Не вярвам, впрочем, в нищо, предпочитам да научавам рефлективно за нещата, които ме вълнуват.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 37 минути, Incorrectus said:

За божия дух, абсолюта или както искате го наричайте и неговото интимно партньорство с човека, за справка въпросите, които зададох на Аби. Не вярвам да дочакам отговори.

На кои въпроси трябва да отговарям?

ПС. Защо е това агресивно отношение към участието ми темата, засегнах Ви с нещо?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да, сега видях въпросите (съжалявам, но не живея във форума): 

Преди 2 часа, Incorrectus said:

Може ли да попитам? Как религиозният човек формира ценности като ползва модел, принципно непознаваем? Как се борави с непознаваемото, сиреч неподатливото на познание?!

Точно изложение на православната вяра

Преподобни Иоан Дамаскин

Глава 4. За това, що е Бог. За това, че Божеството е непостижимо

      [11] Св. Григорий Богослов. Слово 28 // PG 36, coll. 33.

[12] Пак там, 36.

[13] Като казва, че Бог не е нематериално тяло (каквото е например небето, което гърците наричат пето тяло), свети Иоан Дамаскин може би е имал предвид Аристотел, който учел, че небето е сякаш Божие тяло. И понеже то - небето, е уж неразрушимо, и освен това е различно от другите четири елемента, то затова, въз основа на Питагоровото учение, Аристотел го наричал пето тяло.

[14] Св. Григорий Богослов. Слово 28. PG 36.

[15] Пак там.

 

И така, очевидно е, че има Бог. Но какво представлява Той по същност и по естество - това е напълно непостижимо и неизвестно. Ясно е, че Бог е безтелесен. Защото как може да бъде тяло това, което е безкрайно и безпределно, няма образ, и е неосезаемо, невидимо, просто и несложно? Защото как може да бъде неизменяемо това, което е ограничено и подвластно на страстите? И как може да не е подвластно на страстите това, което е съставено от елементи и пак се разлага на тях? Защото съединението е начало на борбата, борбата е начало на разделянето, разделянето - на разложението; но разложението е съвсем чуждо на Бога [11].

Как ще се изпълни и това, че Бог прониква във всичко и изпълва всичко, както се казва в Писанието: Не изпълням ли Аз небе и земя? - казва Господ (Иер. 23:24). Защото е невъзможно тяло да преминава през тела, без да ги разкъсва и без само да се разкъсва, без да се смесва и без да се съединява с тях, както течностите се смесват и се разтварят помежду си [12].

Ако пък допуснем, както твърдят някои, нематериално тяло, подобно на онова, което гръцките мъдреци наричат пето тяло, което впрочем е невъзможно, то, разбира се, ще бъде движимо, както и небето, понеже точно него наричат пето тяло [13]. Но кой движи това тяло? (Разбира се, друго същество) - защото всичко движимо се задвижва от нещо друго. А от кого се задвижва и това другото? И така до безкрайност, докато не срещнем нещо недвижимо. Но първично движещото е недвижимо, какъвто е и Бог. А ако Той би бил движим, как не би бил ограничен по място? Затова единствено Бог е недвижим и с неподвижността си движи всичко. И така, трябва безусловно да признаем, че Божеството е безтелесно [14].

Но и това още не разкрива Неговата същност, както не я разкриват и понятията: нероденост, безначалност, неизменяемост, нетленност, както и всичко онова, което се говори за Бога или за Неговото битие. Защото всичко това показва не що е Бог, а какво Той не е. А който иска да опише същността на каквото и да е нещо, трябва да каже какво представлява то, а не какво не е. Впрочем за Бога не може да се каже какво представлява Той по същество; но много по-характерно е да се говори за Него чрез отричане на всичко. Защото Той не е нищо от съществуващите неща, не поради това, че изобщо не съществува, а поради това, че превъзхожда всичко съществуващо, превъзхожда дори самото битие. Защото, ако познанието има за свой предмет съществуващите неща, то това, което превъзхожда познанието, разбира се, превъзхожда и битието; както и обратното, това, което превъзхожда битието, превъзхожда и познанието [15].

И така, Бог е безпределен и непостижим. В Него е постижимо само едно - Неговата безпределност и непостижимост. А това, което казваме за Бога, като употребяваме положителни категории, ни показва не Неговата природа, а това, което се отнася за нея. Защото, ако наречем Бога благ или праведен, или премъдър, или нещо друго, ще изразим не природата Му, а само това, което се отнася за нея. А понякога това, което се казва с положителна категория за Бога, има силата на превъзходна степен на отрицание. Така например, като говорим за Бога, употребяваме думата мрак, като разбираме не мрак, а това, което не е светлина и превъзхожда всяка светлина; или употребяваме думата светлина, като имаме предвид онова, което не е мрак.

***

От мен - ние вярващите сформираме една своя собствена представа, като практикувайки вярата си сме наясно, че се стремим към висши ценности/добродетели, въпреки собственото си осъзнато несъвършенство, което осъзнаване наричаме Смирение (висша ценност, в опозиция на Суетата/Горделивостта, покровителствана от Луцифер, справка 7-те смъртни гряха и 7-те добродетели). Аз ще го изкажа така, друг ще каже по съвсем друг начин. Питате за моето разбиране за Абсолюта чрез вярата - казвам Ви го.

Със същия успех мога да задам въпроса вярвате ли във Висшата справедливост? Ние да. Въпреки, че не я познаваме, сме приели, че такава може да съществува. В премъдростта? Ние не сме изначално надарени с такава, не я "познаваме", но тя е един от божиите атрубути. И т.н.

Разбира се всичко това може да е предмет на чиста психология (изграждането на абсолюти, на висши идеали и стремежи) - еволюционно необходима на вида против самозабравянето му. в екзистенциалното му осъзнаване.

Харесайте си каквото обяснение Ви е от полза.:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

1 hour ago, Incorrectus said:

Точно обратното. Чиста шизофрения е някой да смята, че божи дух живее в него. Това е едно незаконно и комично самораздуване на собствения Аз до вселенски размери и отвъд тях, защото нали такъв е божият дух. Това е бесовска гордост, при която самовъзвеличилият се нещастник си въобразява значимост там, където съществува само прах и пепел. Това е грубо незачитане и пренебрегване на единствената хранеща буквално и духовно ръка на Майката Природа - създателка на духа и на живота, и търсене на Михаля там, където го няма - някъде в отвънвселенски метафизически празноти.

Всъщност само при  болните психически хора може да има подобни отклонения на крайна самозабрава. Смирението, признаването на собственото несъвършенство е много тежък личностен акт. За някои хора балансирането се оказва изключително трудно и проявяват както аз го наричам "религиозен рецидив". Това са хора имащи нужда и от двете институции - църквата, но и клинична помощ. Прибягването само до едната институция (религиозната) дава фалшиво чувство на избраност, което може да има и доста лоши последствия.

Но за уравновесеният вярващ християнин нещата трябва да стоят горе долу така: Дух Божий ме е създал и диханието Вседържителево ми е дало живот (Иов. 33:4)

Кратко обобщение на казаното за Бога и Отца, Сина и Светия Дух. Както и за Словото и Духа

Синът е образ на Отца, а образ на Сина е Духът, чрез Когото Христос, обитавайки в човека, му дава това, което е съответстващо на Божия образ [59].

Бог Свети Дух е нещо средно между Неродения и Родения и чрез Сина се съединява с Отца. Нарича се Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов, Дух Господен, Господ, Дух на синовство, на истината, на свободата, на мъдростта, като пораждащ всичко това; Той изпълва всичко със съществото Си и съдържа всичко, изпълвайки света със същността Си, но без да се ограничава от света в Своето могъщество.

Това в никакъв случай не бива да се отразява върху поемането на отговорност за собствените постъпки, за признаването на грешките и за някаква специалност, защото има точно обратния ефект - Бог мрази горделивостта :) Съответно уравновесените вярващи, много добре си знаят мястото в йерархията и дори внимават да не го загубят, за да не се лишат от т.нар. Божия благодат http://www.pravoslavieto.com/docs/Tainstva/Bozhestvena_blagodat.htm

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...