Отиди на
Форум "Наука"

Славянското море


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

Нашия форум уж се води научен, а напоследък в него се вихри някакъва въпиюща антинаучна вакханалия. Например отричането на "славянското море". Всички уважаващи себе си учени по света и у нас не поставят под никакво съмнение неговото наличие. Единствено нашите доморасли автохтонци се опитват да го изгребат с лъжица. Създавам тази тема не толкова за тях, колкото за младите хора, които четат всякакви антинаучни брътвежи. Те трябва да знаят, че;

1 Траките са българи

2 Българите са местни

3 Славяните са малко

са бълнувания на психически тежко болни хора за лечението на които е нужна квалифицирана медицинска помощ.

Но нека започнем с фактите.

През 90 те години на 5 век политическата ситуация е приблизително следната. Балканите от делтата на Дунав до Сингидиум (Белград) е под властта на Източната Римска империя (наричана оттук насетне от мен за удобство Византия). Под властта и се намират множество народи, гърци, македонци, траки, илири, германци, сармати, италийци, преселници от други части на империята. Много е важно да се каже, че Византия по това време се явява най богатата и най цивилизованата част на света. Желаещите да живеят там са много, а желаещи да я напуснат практически няма. Ако приемем, че българите са автохтонен народ и в този момент (490) живеят на балканите, то те са поданници на константинополския император и пълноправни жители на най богата държава на света. Като такива те няма как да не споделят съдбата на всички останали ромеи.

В черноморските степи живеят номадските племена кутригури и утигури за които се спори дали са българи, или не са (за мен са). В Трансилвания се намира Кралството на гепидите (германци), в Панония се намира Остготското кралство.

Ситуацията е най общо тази.

490.jpg

Започваме да описваме политическата ситуация без да забравяме, че траките са жители на Византия.

491 панонските българи и кутригурите извършват голямо нападение и опустушават Илирик и Тракия

493-4 П (съкращение от панонски) българи и кутригури отново опустушават Илирик и Тракия

495 П българи остават недоволни от плячката и отново разоряват Илирик

499 Кутригурите разоряват страшно Мизия и Тракия. В една битка в Тракия разгромяват тежко ромеите.

499 П българи разгромяват при река Цурга ромеите и разоряват Илирик.

Някъде по това време и славяните започват малки разбойнически нападения.

501 Остготи и Гепиди превземат Срем и западна Мизия

502 Кутригурите разоряват Тракия, а после и Илирик

503 Кан Реан (може би от кутригурите) е нает от ромеите за да воюва с остготите. Той се съюзява с П българи и завладява западна Мизия и Срем (връща ги на ромеите), но след това е разгромен при Сирмиум от остготите. След това поражение той напада гепидите, побеждава ги и им отнема Банат, където остава да живее с племето си.

513 бунта на Вителиан който използва кутригури, П българи, славяни и други варвари в опита си да стане император.

515 П българи нападат и разоряват Илирик

517 П българи и славяни извършват съвместно грандиозно нашествие и разоряват страшно Илирик чак до Термопилите. Ромеите им плащат за да си тръгнат

527 император Юстиниан І сключва съюз с множество кутригурски и утигурски вождове и ги привлича на ромейска служба, като те са заселени на ромейска територия.

530 кутригурите опустушават Тракия, но в една битка са напълно разгромени, а вождът им Мундо убит.

531 за стратег на Тракия е назначен стратега Хилвунд който започва да воюва със славяните.

533 в една битка оттатък Дунава ромеите са разгромени от славяните, а Хилвунд убит.

533 Кутригурите нападат Византия, но са разгромени.

538 Кутригури и славяни извършват съвместно нашествие във Византия. В мизия в една битка те разгромяват ромеите. Навлизат в Тракия и я опустушават чак до Аркадиопол, където са разгромени от ромеите.

540 Кутригурите извършват грандиозно нападение. Те навлизат в Мизия и я разоряват, от там отиват в Тракия, която също опустушават. След това стигат чак до Елада, където проникват дори на Пелопонес и разоряват страшно всичко по пътя си. Нанякой от българите плячката им се видяла малко и отново нападат Византия и разоряват Илирик. В решителната битка българите са напълно разгромени.

540 известно е, че П българи воюват с остготите при Сирмиум

40 те години. Лангобардите нападат остготите и им отнемат Панония. От този момент вместо Остготското кралство Лангобардите стават съседи на Византия и българите.

545 Славяните извършват голямо нападение и опустушават Тракия.

547 Славяните нападат Византия и опустушават Илирик

548 Лангобардите нападат Италия

Някъде по това време лангобардите воюват с гепидите

549 Славяните извършват ново нападение и разоряват Илирик чак до Драч.

549 Славяните преминават Дунава при Свищов, разоряват ктрашно Мизия и Тракия и стигат до Одрин Там се разделят на две, едните остават да опустушават Тракия, другите заминават за Солун. Славяните в Тракия разгромяват ромеите при Цурулон (до Константинопол) и разоряват страшно Тракия, след което си тръгват. Другите достигат Илирик, разоряват го и се изтеглят на север.

550 Славяните предприемат най голямото нападение над Византия до този момент. Славяните разоряват Далмация, но вместо да се изтеглят както винаги остават да зимуват на ромейска земя. Други славяни нападат Илирия, стигат до Наисос и го превземат. Градът е разрушен, а населението избито или отвлечено. След това славяните се разделят. Едната част навлизат в Албания и я разоряват чак до Драч, другите разоряват страшно македония, солунско и беломорието и остават да зимуват в солунско.

551 Славяните зимуващи в солунско през беломорието достигат Тракия. Край Одрин разгромяват ромеите и опустушават по най страшен начин Тракия чак до Константинопол.

551 Гепидите воюващи с лангобардите наемат кутригурския вожд Хиналион да воюва за тях. Той пристига, но се оказва, че гепидите не са готови за войната. За да компенсират кутригурите те ги прекарват на ромейска територия където започват да опустушават Тракия и Илирик.

Ромейската дипломация успява да убеди утигурите да нападнат кутригурите.

552 Кутригурите отново нападат Византия, разделят се на две части и разоряват Тракия и Македония.

558 Кутригурите нападат Византия и разоряват Мизия и Тракия. Разделят се на три части, едните разоряват непосредствените околности на Константинопол, другите достигат Галиполи, а третите през беломорието заминават за елада. Тези при Галиполи се опитват по море чрез салове да навлязат в Галиполи, но са разгромени от ромейския флот. Кутригурите остават да зимуват в Тракия и солунско.

559 Кутригурите достигат Термопилите които са охранявани. Те решават да не рискуват и след като разоряват страшно Иририк на север от Термопилите се изтеглят. Кутригурите в Тракия продължават да я разоряват. Ромеите увещават утигурите да нападнат кутригурите.

559 Ромеите сключват съюз с аварите които преминават река Волга.

560 аварите побеждават утигурите и кутригурите и ги подчиняват.

561 аварите стигат чак до карпатите и само славяните във Влашко удържат удара им.

562 аварите искат земи от Византия, но получават отказ. Вместо това ромеите им плащат.

567 аварите се съюзяват с лангобардите и нападат гепидите и П българи. Те са победени и попадат под аварска власт.

568 лангобардите решават да не воюват с аварите, а доброволно им предават Панония и заминават за Италия.

574 аварите искат земи от ромеите, те им отказват и се стига до война. Край Сирмиум ромеите са разгромени, но успяват да сключат мир

578 огромна маса славяни бягаща от аварската власт нахлува във Византия. Славяните разоряват страшно целите балкани заедно с Тракия, Илирия и Елада, след което започват да се заселват на балканите.

579 ромеите увещават аварите да воюват със славяните във Влашко и те се съгласяват. Ромейските кораби превозват аварите и те неочаквано нападат славяните. Аварите разоряват страшно Влашко и си тръгват.

580 аварите решават да воюват с Византия и нападат Сирмиум.

6ВЕК.jpg

581 Огромно множество славяни преминават от Влашко в Мизия и я разоряват. След това навлизат в Тракия и също я разоряват, като разрушават всяка крепост която могат. Част от славяните остават в Тракия, а други през беломорието достигат Солун. Там се разделят на три части. Едните остават да разоряват солунско, другите отиват на север, а третите на юг. Разорението на Илирик и Тракия е невиждано. След това част от славяните си тръгват, но други заедно със семействата си остават да зимуват на ромейска земя. Те се укрепяват в труднодостъпни планински места, където и остават.

582 Аварите превземат Сирмиум и започват мирни преговори. Договарят се Сирмиум да остане за аварите, а ромеите да им плащат.

584 Аварите превземат Сингидиум и разоряват страшно Илирик. След това пробват да превземат Сердика, но не успяват. Навлизат в Тракия, която разоряват страшно чак до Анхиало.

584 Славяните от Влашко извършват ново нападение и разоряват Мизия и Тракия, но са победени от ромеите при Регион. Славяните се изтеглят в Мизия където и остават. Част от тях отиват при своите сънародници в планините и остават да живеят там. Първа славянска обсада на Солун.

585 ромеите отблъскват аварите в Панония. След това нападат славяните в планините и прогонват повечето зад Дунава.

586 Огромна аварска армия от авари, българи и славяни обсажда Солун и разорява страшно Илирия. Част от славяните участващи в обсадат избягват от аварите и се присаединяват към славяните в планините на ромейска територия.

587 авари и подвластни им славяни навлизат в Илирия която разоряват. Аварите навлизат в Мизия която опустушават по най страшен начин. Славяните отделно от аварите напредват на юг и разоряват страшно Илирик, като проникват даже в Пелопонес.

588 Славяни подчинени на аварите нахлуват във Византия. Разоряват страшно не само Илирия, но и Тракия до Анхиало. Славяните не се изтеглят, а остават да зимуват в ромейски земи.

589 Славяните реално владеят балканите които разоряват по най страшен начин от Драч до Анхиало и от Пелопонес до Сингидиум. Много от славяните на своя глава решават вместо да се връщат в Панония да останат да живеят по планините при други по рано засели се там славяни. Аварите също започват да навлизат във Византия и да опустушават Илирик и Тракия.

591 ромеите сключват мир с Персия и прехвърлят армията си на балканите

592-594 ромеите побеждават аварите и ги изтласкват в Панония.

594 ромеите навлизат във Влашко и на няколко пъти разгромяват славяните.

595 влашките славяни навлизат в Мизия и я опустушават

596 От Одесос (Варна) тръгва голяма ромейска армия да воюва със славяните. Още при Марцианопол (Девня) те срещат славяни богато натоварени с плячка. Малко по късно срещат и българи подвластни на аварския хаган, също занимаващи се с грабеж. В решителната битка оттатък Дунава ромеите са разгромени.

596 Аварите разоряват Далмация

597 Огромна армия от авари, българи и славяни навлиза в Илирия и я разорява страшно. Обсаждат Солун.

598 Ромеите нападат аварите и ги отблъскват в Панония.

599 Авари и славяни нападат Византия, след като разоряват Илирик навлизат в Мизия която също разоряват, а оттам в Тракия, като достигат до Константинопол разорявайки Тракия. Сред аварите и славяните избухва чума, ромеите плащат и аварите се изтеглят.

600 авари и славяни навлизат в Илирик. В решителната битка са разгромени от ромеите. След това ромеите навлизат в банат и на няколко пъти разгромяват аварите. Решителната битка се състои в центъра на Панония. Ромеите печелят убедителна победа, аварите са на колене и искат мир.

602 Ромеите навлизат във Влашко за да разгромят славяните, но избухва бунт. Във Византия започва тежка гражданска война

602 славяните под аварска власт решават да се възползват от това, че аварите скоро са претърпели тежко поражение, а ромеите воюват помежду си за да започнат да се поселват в ромейски земи.

602 Славяните не само опустушават Илирик, но и се поселват там

604 обсада на Солун.

609 Славяните нападат Далмация, опустушават я и започват да се поселват там. Друга група навлиза в Илирик, започва да го опустушава и да се заселва там.

611 влашките славяни навлизат в Мизия, разгромяват ромеите, разоряват страшно Мизия и започват да се поселват там.

614 Нов голям славянски поход. Славяните започват масово да се поселват в Илирик и Македония, като опустушават Елада чак до Пелопонес, като започват да се поселват както в Елада, така и в Пелопонес.

614 Славянните превземат Салона- столицата на Далмация и започват масово да се поселват там.

616 нова обсада на Солун.

617 Авари и подвастни им славяни навлизат в Илирия и я разоряват, след това навлизат в Тракия и стигат чак до Константинопол като разоряват Тракия.

619 ново аварско нашествие стигащо до Константинопол

619 нова обсада на Солун

620 Грандиозно нашествие на славяните. Разоряват страшно Елада и Пелопонес и се заселват там, а след това започват да се поселват в беломорието и родопите. Славяните строят флот от еднодръвки с които опустушават цяло егейско море. В своя устрем те стигат чак до Крит, Кипър и даже южна Италия.

622 Аварите достигат Константинопол и опустушават Тракия

623 Славяните започват масово да се поселват в Елада и Пелопонес

626 Авари и подвластните им българи и славяни търпят тежко поражение при обсадата на Константинопол.

Някъде по това време ромеите предават Далмация на хърватите за поселение.

30 те години Започва масово преселение на славяни на балканите.

 

670.jpg

 

Гледайки последната карта ми кажете, може ли един малък народ да завладее толкова голяма територия? Въпроса е риторичен НЕ МОЖЕ!

 

 

 

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 76
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Глобален Модератор

Да, но - все пак това не е един народ - това е група народи, действаща по различно време и на различни места. И не е завладявала трайно... макар, че като количество със сигурност не е малко. 

Обаче дали е и море? Те идат и се асимилират, идат и се асимилират..

Другото, което и прави впечатление - като че ли направо се редуват с българите. Още тогава имат допир? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

maxresdefault.jpg

 

IMG_7697.JPG

Да не забравяме, че всичките жени на президента Трамп са наши моми СЛАВЯНКИ ! Явно човека има отлично чувство за красота !

Редактирано от Du6ko
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не море, а океан - от Владивосток до Ванкувър:af:

Абе,   направо  славянская  цивилизация:

 

Цитирай

 

СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Нетрудно увидеть, что основные потрясения, связанные с нашествиями тюрков и арабов, практически не задели области расселения западных и восточных славян. И в период с VII до конца VIII — начала IX в. их цивилизация достигла расцвета. Кстати, еще раз стоит коснуться нарочитой предвзятости научной терминологии. В случаях, когда речь идет о германских или кельтских общностях, историки смело обозначают их «королевствами», хотя бы это королевство состояло из нескольких деревень. Если же речь идет о славянах, то и зарубежные, и отечественные авторы скромненько скажут «племя». Там, где у кельтов или германцев фигурирует «король», у славян обязательно будет «вождь», а вместо города или замка — «городище». Сами понимаете, что такая терминология невольно вызывает перед глазами картину племени дикарей в звериных шкурах. И чтобы правильно представлять отечественную древнюю историю, читателю необходимо помнить и делать поправку — там, где обозначено «племя», чаще всего следует понимать государство, княжество.

В описываемую эпоху выделился ряд государств у полабских и прибалтийских славян. У подножия Ютландского полуострова и к востоку от него, на землях ныдешнего Мекленбурга располагалось княжество бодричей (ободритов). К югу от них, до Хафеля и Шпрее, лежала страна лютичей (они же вильцы или волки). Еще южнее располагались земли лужичан — вдоль средней Эльбы, от Салы (Заале) до Нейсе. На восток от этих трех княжеств лежали другие. По берегам Балтики от территории ободритов до Одры (Одера) лежало государство вагров. К востоку от него — ругиев, им же принадлежал остров Рюген (он же — Руян или Буян русских сказок). От Одера до Вислы находились владения поморян. А еще восточнее, за Вислой — пруссов. Это были сильные княжества, по уровню развития ничуть не уступавшие другим европейским государствам своей эпохи. Кстати, тогдашние германские хроники в полной мере это отмечали и отзывались о них весьма уважительно. Великих князей обозначали титулом «реке» — король или царь, а подчиненных им племенных князей — «герцогами» или «графами».

На севере Польши существовало княжество мазовшан, на юге — ляхов. В Центральной Европе после освобождения из аварской неволи возникли государства чехов и мораван. Ну а в Восточной Европе жили славянские народы, известные нам по летописям. На Волхове и у Ладоги — словене. От Псковского озера до Смоленска расселились кривичи. В Белоруссии — полочане, дреговичи. В Прикарпатье — белые хорваты. На Западной Украине — волыняне (дулебы). В Полесье — древляне. В Среднем Поднепровье — поляне, по Днестру — тиверцы, по Южному Бугу — уличи. На Левебережье Днепра до Дона — северяне.

Причем эти этнонимы означали не отдельные племена, а большие племенные союзы, имевшие государственную организацию. О чем упоминает и Нестор, сообщая, что по смерти Кия, Щека и Хорива «потомство их стало держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у словен в Новегороде свое…» Где-то в VII в. с запада, «от ляхов», переселились радимичи и вятичи. Может быть, они уходили от Аварского каганата, а может, были вытеснены в междоусобицах с другими славянами. Радимичи осели в Среднем Поднепровье на р. Сож, а вятичи сперва обосновались в бассейне Десны, распространяясь на восток, к Оке. Что касается народа русов, то он все еще выделялся из славян, но разбился по различным княжествам. Часть русов оставалась на Балтике — рароги, ругии. Часть примкнула к словенам, основав у оз. Ильмень Старую Руссу. Часть вошла в княжество полян. И значительное число — в союз северян. Анонимный баварский географ начала IX в. перечислял разные общности русов — «аттросы», «вилиросы», «забросы», «хозиросы». А основными из них считал две, балтийскую и живущую рядом с хазарами. То есть в земле северян.

.........

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 23 часа, Frujin Assen said:

551 Гепидите воюващи с лангобардите наемат кутригурския вожд Хиналион да воюва за тях. Той пристига, но се оказва, че гепидите не са готови за войната. За да компенсират кутригурите те ги прекарват на ромейска територия където започват да опустушават Тракия и Илирик.

Цитирам само този абзац за да го приема за еталон, ако това е възможно. Едни варварски племена, наемат други в помощ за съвместни действия. Когато едни или други племена се настанят в Панония - остроготи, лангобарди, авари изведнъж се появяват славяни или "склави" и започват масирана атака срещу Византия към Тракия. И ако приемем, че "склави" значи слуга, може би наемник всичко си идва на мястото. Въпросът е какво се крие под названието на тези наемници - еднородни, едноезични племена или не съвсем.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, Пандора said:

Цитирам само този абзац за да го приема за еталон, ако това е възможно. Едни варварски племена, наемат други в помощ за съвместни действия. Когато едни или други племена се настанят в Панония - остроготи, лангобарди, авари изведнъж се появяват славяни или "склави" и започват масирана атака срещу Византия към Тракия. И ако приемем, че "склави" значи слуга, може би наемник всичко си идва на мястото. Въпросът е какво се крие под названието на тези наемници - еднородни, едноезични племена или не съвсем.

Май си права. Навремето тези империи които не искали да си хабят, време, обучени войници и пр. са наемали дриплювците миткашти около границите им. Па ако ставали много нахални са ги нападали малко избивали за да им свият дисагите. Друг път пък им плащали да кротуват. Това винаги зависело от ситуацията...Така, че съвсем е логично тези склави веднъж да са били викинги, готи, българи, хуни, маджари и незнам още какви други народи, които  са се излюпили в мозъците на историците когато са гледали да запушат дупките в историческото минало....:ag:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 часа, Frujin Assen said:

490.jpg

Откъде тия славяни с остготите? Някакви доказателства ? Няма никакви. Горе вдясно, какви са пак тия славяни,ако са Анти не е сигурно точно какви са,  по принцип се движат в пакет с българите. Ако искаш да бъдеш близко до истината ги пиши на север в Полесието.

Преди 14 часа, Frujin Assen said:

.

6ВЕК.jpg

Защо Влахия я подаряваш на славяните ? Там аварите нямат власт,така ли ? Откъде знаеш, Влахия си е Аварска, а славяните живеят някъде по северните крайща на Аварския хаганат.

Преди 14 часа, Frujin Assen said:

 

 

670.jpg

 

Гледайки последната карта ми кажете, може ли един малък народ да завладее толкова голяма територия? Въпроса е риторичен НЕ МОЖЕ!

 

 

 

 

Отново подаряваш както ти дойде. Това какво е карта на разселването или някаква територия ? Византия къде и е границата, защо си орязал Аварския хаганат, тия анклави какви са около Гърция ?Влахия не е ли аварска? 

 

 

 

 

 

Редактирано от bulgaroid
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Според това което съм чувал "славяни" означава "хора на словото", хора които се разбират със слова, тоест говорят на един език. Поради това и съседите на славяните германците са наричани от тях "немци"- неми хора, такива с които не можеш да говориш.

Тук латинския език играе много лоша шега. Както е известно "варварин" е обидно прозвище идващо от "бар бар" тоест човек говорещ нещо непонятно. В случая латиноговорещите римляни за да обидят славяните се възползват от съзвучието на "слово" и "славе" за да ги обиждат на "роби".

Обидните прозвища на враговете не са новост и даже по скоро са задължителни. Така например ромеите наричат куманите "кучета", а християните наричат турците "агаряни"- тоест ... роби, потомци на робинята Агар. През ПСВ пък французите наричат немците "боши" или "хуни". Щях да забравя, турците наричат християните "рая", тоест стадо, а шиитите наричат въобще "сюргюн" -дрисня.

Всички вие, които изкарвате името "славяни" не от славянската дума "слово", а от латинската "славе" роб правите ужасна и силно подвеждаща ви грешка.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 1 минута, bulgaroid said:

 

Това е карта на разселението на славяните около 640 година.

Ако не си внимавал чети още веднъж. Влашко е владяно от славяните и аварите така и не го завладяват в този период. Описах ти по рано как славонците отцепват от Аварския хаганат южна Панония.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 46 минути, Пандора said:

Цитирам само този абзац за да го приема за еталон, ако това е възможно. Едни варварски племена, наемат други в помощ за съвместни действия. Когато едни или други племена се настанят в Панония - остроготи, лангобарди, авари изведнъж се появяват славяни или "склави" и започват масирана атака срещу Византия към Тракия. И ако приемем, че "склави" значи слуга, може би наемник всичко си идва на мястото. Въпросът е какво се крие под названието на тези наемници - еднородни, едноезични племена или не съвсем.

Интересна теза, като се замисля си права.Действително славяните са роби на аварите. Дали това не са сбирщина от всякакви народи останали от хуните. Браво за логиката.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 часа, Du6ko said:

maxresdefault.jpg

Картата е меко казано странна, няма балти,няма фини няма сума ти народи други щедро са получили бонуси.

IMG_7697.JPG

Това е XIXв. няма отношение.

 

Редактирано от bulgaroid
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Ето ви още една карта. Балканите от 675 година след аварската контраофанзива против славяните, преди първата голяма победа на ромеите над славяните и преди идването на балканите на българите.

675.png

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Frujin Assen said:

Според това което съм чувал "славяни" означава "хора на словото", хора които се разбират със слова, тоест говорят на един език. Поради това и съседите на славяните германците са наричани от тях "немци"- неми хора, такива с които не можеш да говориш.

Тук латинския език играе много лоша шега. Както е известно "варварин" е обидно прозвище идващо от "бар бар" тоест човек говорещ нещо непонятно. В случая латиноговорещите римляни за да обидят славяните се възползват от съзвучието на "слово" и "славе" за да ги обиждат на "роби".

Обидните прозвища на враговете не са новост и даже по скоро са задължителни. Така например ромеите наричат куманите "кучета", а християните наричат турците "агаряни"- тоест ... роби, потомци на робинята Агар. През ПСВ пък французите наричат немците "боши" или "хуни". Щях да забравя, турците наричат християните "рая", тоест стадо, а шиитите наричат въобще "сюргюн" -дрисня.

Всички вие, които изкарвате името "славяни" не от славянската дума "слово", а от латинската "славе" роб правите ужасна и силно подвеждаща ви грешка.

 

Чакай малко я виж първо кога ги измислят тия славяни. Словене се използва първо тука в България и после се разпространява та самите славяни нямат отношение, най-вероятно значи българи който се разбират помежду си а другите са гърците. Това с немците е много по-късно. Говорим за ранни народи. Има истина в това което говориш, Аспарух е обединил всички племена говорещи на хунско койне и тогава няма никакви славяни, има бивши поданици на хуните (демек българите) . Аварите довършват тази консолидация. Мда има логика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, Frujin Assen said:

Това е карта на разселението на славяните около 640 година.

Ако не си внимавал чети още веднъж. Влашко е владяно от славяните и аварите така и не го завладяват в този период. Описах ти по рано как славонците отцепват от Аварския хаганат южна Панония.

 

Ами не е вярно, виж пак. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Frujin Assen said:

Ето ви още една карта. Балканите от 675 година след аварската контраофанзива против славяните, преди първата голяма победа на ромеите над славяните и преди идването на балканите на българите.

675.png

Всъщност би трябвало да покажеш цялото разселване на славяните в този период. Като вържа разсъжденията на Пандора и последователността на държавите в района се получава много интересно.:)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 3 минути, bulgaroid said:

Чакай малко я виж първо кога ги измислят тия славяни. Словене се използва първо тука в България и после се разпространява та самите славяни нямат отношение, най-вероятно значи българи който се разбират помежду си а другите са гърците. Това с немците е много по-късно. Говорим за ранни народи. Има истина в това което говориш, Аспарух е обединил всички племена говорещи на хунско койне и тогава няма никакви славяни, има бивши поданици на хуните (демек българите) . Аварите довършват тази консолидация. Мда има логика.

Пълни глупости!

Ако не си забелязал съвременната наука борави преди всичко с гръкоезични и латиноезични извори. Тоест с автори от римската империя. Напълно нормално е, римските автори изобщо да не им пука какво става в скандинавието или поречието на река Висла. Затова и славяните, както и всички други варвари са забелязани едва когато влизат в сблъсък с Рим. Историята на всички варвари преди да се сблъскат с римляните е описана от римските историци доколкото те се интересуват какви са тия варвари откъде и защо са дошли.

Това е и причината думата "славяни, словене, склави" да се използва за пръв път на балканите- просто тук влизат в досег с ромеите и ромеите записват името им така както го разбират.

"Хун", както и "скит" е събирателно понятие за номад, а славяните никога не са били номади, а винаги са били земеделци. Поради тази причина те няма как да са хуни или скити.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Frujin Assen said:

Пълни глупости!

Ако не си забелязал съвременната наука борави преди всичко с гръкоезични и латиноезични извори. Тоест с автори от римската империя. Напълно нормално е, римските автори изобщо да не им пука какво става в скандинавието или поречието на река Висла. Затова и славяните, както и всички други варвари са забелязани едва когато влизат в сблъсък с Рим. Историята на всички варвари преди да се сблъскат с римляните е описана от римските историци доколкото те се интересуват какви са тия варвари откъде и защо са дошли.

Това е и причината думата "славяни, словене, склави" да се използва за пръв път на балканите- просто тук влизат в досег с ромеите и ромеите записват името им така както го разбират.

"Хун", както и "скит" е събирателно понятие за номад, а славяните никога не са били номади, а винаги са били земеделци. Поради тази причина те няма как да са хуни или скити.

Я ми кажи кога за пръв път се използва термина славяни ? Как са ги наричали преди това ?  Кое са глупости ? Няма славяни в тия времена, кой използва думата словене знаеш ли, какви гърци какви латинци ? Подреди термините и от кой и кога се използват. Ако не давай да ги наричаме с истинските им имена както е в изворите, кьорав славянин няма да видиш.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Заповядай, ситуацията в източна европа през 675. За съжаление не знаем съде е минавала границата между тюркютския хаганат и аварския хаганат и не знаем докъде на изток са се разселили славяните, но ситуацията е горе долу тази.640 общо.jpg

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 2 минути, bulgaroid said:

Я ми кажи кога за пръв път се използва термина славяни ? Как са ги наричали преди това ?  Кое са глупости ? Няма славяни в тия времена, кой използва думата словене знаеш ли, какви гърци какви латинци ? Подреди термините и от кой и кога се използват. Ако не давай да ги наричаме с истинските им имена както е в изворите, кьорав славянин няма да видиш.

1 Славяните попадат за пръв път със името си в гръкоезични и латиноезични извори, които естествено.

Булгароиде, разбери едно - "славяни, словене, склави, сакалиби" е име произнасяно с различни акценти на един и същ народ.

Смята се, че до към 9-10 век славянският език е един в цяла източна европа. Демек Кирил и Методий и брат му си хортуват спокойно както със солунските славяни, таки и с моравските- защото езика е един. Ако бяха отишли в Киев или Новгород пак щяха спокойно да си разговарят с местните.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 15 часа, Frujin Assen said:

3 Славяните са малко

са бълнувания на психически тежко болни хора за лечението на които е нужна квалифицирана медицинска помощ.

Но нека започнем с фактите.

Само че, Фружине, в целия опус, който си написал след това, аз не виждам поне ЕДНА ЦИФРА, която да подкрепя тезата ти за славянското море. Само пожелателни мнения И затова нещата са ти са се получили "ама не може да не е имало море, щото аз така вярвам, а който не е съгласен, има нужда от медицинска помощ".

Аз съм пускал преди няколко години аналогична тема с тази разлика, че съм привел цифри, данни.

П.П. Крайно време е да се скъса с прогимназиалното мислене, че след като някой е оцветил една карта със "славянски/аварски/български/гръцки цвят", там всички са били славяни/авари/българи/гърци и на всичко отгоре са били заселили ПЛЪТНО територията. Хайде, със здраве.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Спандьо, вече съм казал, че отказвам да работя с цифри. Най вече защото всички цифри от средновековието са в огромна степен смукане от пръстите. За да говориш с цифри ти трябва изходен материал, а такъв няма.

Важното на тази територия е друго. Балканите през 5 век са римски и заселени с римски поданици. През 640 славяните владеят практически целите балкани предишното население е буквално изметено, къде избито, къде избягало, къде асимилирано. Римските власти владеят няколко крайбрежни града в Елада, Солун е плътно обкръжен от славяни, и само Константинопол с Тракия са техни. За да победят ромеите и да им отнемат практически целите балкани славяните следва да са многобройни и силни.

Нека ти дам съвременен пример. Финландците едва едва се отбраняват от СССР. Извода какъв е? Фините са малко, руснаците много. Впоследствие германците здраво натискат СССР. Извода какъв е? Германците са многобройни и силни, защото ако бяха малобройни като фините нямаше да успеят да направят това което са направили.

В случая с ИРИ и славяните трябва да признаем, че славяните са море, защото ако не бяха море нямаше да успеят да победят ромеите, да ликвидират населението и да заемат тази територия. Всичко се познава в сравнението, няма никакво значение дали славяните са 5 000 или 5 милиона, след като постигат такива големи резултати.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"През 640 славяните владеят практически целите балкани предишното население е буквално изметено, къде избито, къде избягало, къде асимилирано. "

Фружин, има непреодолим проблем в твоите размишления и впоследствие изводи.

Генетиката ги оборва с лекота.

Ако разчиташ само на древните писмени източници, които си изплющял в първия пост, уравнението ти остава с две неизвестни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, Frujin Assen said:

В случая с ИРИ и славяните трябва да признаем, че славяните са море, защото ако не бяха море нямаше да успеят да победят ромеите, да ликвидират населението и да заемат тази територия. Всичко се познава в сравнението, няма никакво значение дали славяните са 5 000 или 5 милиона, след като постигат такива големи резултати.

Кога славяните побеждават ромеите?

Византийската власт на балканите е ликвидирана от аварите (и то не от веднъж, а в резултат от множество набези/походи), а византийската реконкиста се забавя заради "леките проблеми" на изток - първо перси, а после араби.

Тоест славяните се заселват възползвайки се от вакуума създаден от междуособиците при аварите и  ромейските погроми на изток. А и тези "славяни" заселили се на балканите най-вероятно са били микс от "оригинални славяни от север" и децата (в пълност оварварили се) на поданици на ИРИ отвлечени по-рано от аварите.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 37 минути, Frujin Assen said:

Спандьо, вече съм казал, че отказвам да работя с цифри. Най вече защото всички цифри от средновековието са в огромна степен смукане от пръстите. За да говориш с цифри ти трябва изходен материал, а такъв няма.

Значи, викаш, понеже цифрите, колкото и да са оскъдни, но все пак налични, не ти изнасят, ти решаваш, че няма да ги взимаш под внимание, но пък ще си рисуваш смело карти на "славянското море", щото така ти се иска да вярваш. А най-горе в началото на темата се оплакваш, че напоследък форумът го е ударил на липса на научност...

 

Преди 37 минути, Frujin Assen said:

Важното на тази територия е друго. Балканите през 5 век са римски и заселени с римски поданици. През 640 славяните владеят практически целите балкани предишното население е буквално изметено, къде избито, къде избягало, къде асимилирано. Римските власти владеят няколко крайбрежни града в Елада, Солун е плътно обкръжен от славяни, и само Константинопол с Тракия са техни. За да победят ромеите и да им отнемат практически целите балкани славяните следва да са многобройни и силни.

Да, ама писмените данни говорят за обратното. Например през 549-550 г. от север нахлува "огромната" армия от 3000 (словом "три хиляди") славяни, която впоследствие се разделя на два отряда от 1200 и 1800 души. Страховита по мощ сила, нали.

През 594 г. Петър, братът на император Маврикий, разбива един "величествен" славянски отряд от цели... 600 души.

Най-епичната славянска армия е от времето на Втората обсада на Солун - 5000 души.

Та викаш, Фружине, пишман византийските автори, вместо да добавят по още 2-3 нули отзад, че да оправдаят и извинят загубата на балканските провинции по вина на "славянското море", като пълни глупаци "си изсмукали" разни цифрички от по 600, 3000, 5000 души славянски армии.

Пък ти пак не вярвай на изворите, но пък вярвай в легендата за славянското море.

 

Преди 37 минути, Frujin Assen said:

В случая с ИРИ и славяните трябва да признаем, че славяните са море, защото ако не бяха море нямаше да успеят да победят ромеите, да ликвидират населението и да заемат тази територия. Всичко се познава в сравнението, няма никакво значение дали славяните са 5 000 или 5 милиона, след като постигат такива големи резултати.

Над мен Добри ти е казал в каква ситуация славяните пробиват ромейската отбрана и се заселват.

И като как пък, да попитам, малко след като империята се освестява след първоначалните свръхтежки боксови удари на арабите, веднага емва славяните и то с някакви смешни провинциални сили. И славяните се оказват безсилни. Че и българите на свой ред си правят каквото им кефне с балканските славяни. За това колко немощни демографски и икономически са отделните славянски племена е достатъчно красноречив пример въстанието от 9 век на пелопонеските племена езерци и милинги. Потушено набързо от местния стратег, то приключва с вдигане на данъка, който двете племена плащали на империята. До бунта данъкът бил 100 номизми, а след бунта бил вдигнат до "огромната" сума от 300 номизми. Надявам се и сам можеш да си направиш извода какъв демографски и икономически потенциал имат тези племена, след като като наказание новият им данък е само 300 жълтици. ИРИ няма как да вземе на босия цървулите.

Редактирано от Aspandiat
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...