Отиди на
Форум "Наука"

МЪЖЕ, вече може да си пожелаем – СИН или ДЪЩЕРЯ да имаме!


mikah

Recommended Posts

 • Потребител

МЪЖЕ, вече може да си пожелаем – СИН или ДЪЩЕРЯ да имаме!

Пола на детето зависи от психологическата настройка на майката.

Със сигурност, тази тема ще предизвика много дискусии, коментари, противоречия. Безразлични няма да има. Тъй като, ще даде повод и за много лични размисли, въпроси, вълнения.

Затова преднамерено в подробности ще опиша целият логически път, който следвах, и по който минах, за да стигна до тези любопитни и изненадващи изводи. Моля ви, наблюдавайте и следете за пропуски!

Тези от посетителите на форума на BG Science, които са чели за идеята ми, за нова наука “География на психологията”, вече знаят за проблемите, които срещам с нейното практическо реализиране. И тъй следвайки притчата “ Когато планината не отива при Мохамед, Мохамед отива при планината” реших да тръгна по обратния път. По наличието на определени статистически данни, да потърся начин и да открия общи закономерности в поведението на хората по райони. Примерно предполагам, че в райони с приблизително еднакво количество чужди инвестиции на човек от населението, или спестовност, или потребителско търсене, или ниво на образование, или пък престъпност, или етнология, или дори партийно-политическа принадлежност, хората ще са приблизително еднакви по общите психоповеденчески модели на поведение, които съм предложил. От пръв поглед е ясно, че по-този обратен начин, това е малко вероятно, и разбира се по-скоро биха се открили някои случайни съвпадения, отколкото сериозна математическа закономерност. Но кой знае?

Като се говори за статистика, разбира се, първо разгледах сайта на НСИ. После на крака, отидох и в регионалното поделение на института в Смолян. Първо, там ми съобщиха какви им са тарифите,/ ниски са / и после съответно ми дадоха да разгледам Статистическия годишник на Смолянска област за 2005 г. Запрелиствах го, и стигайки до глава “Население”, ми направи впечатление, че почти във всички общини на областта, през изминалата година са се родили повече момчета отколкото момичета.

Това никак не съвпадаше с насадената ми представа, че жените са преобладаващата част от населението на България, а и въобще по света. Но оказа се, че наистина е така. Като бързо забелязах, това идва основно от по-продължителния с около 10-15 процента живот на нежната част на човечеството, спрямо силната.

Докато почти навсякъде и то в цялата страна, при самото раждане броя на момчетата преобладава над този на момичетата. Например в Смолян за първото полугодие на 2006 година са проплакали 211 мъжки рожби, и само 178 женски. В някои части на страната съотношението е още по-засилено в полза на момчетата.

Сега, причини за тази сериозна полова диспропорция може да се предположат хиляди. От нивото на здравеопазване, от замърсеността на въздуха, от радиацията на почвата, от водата за пиене, от глобалното затопляне, от озоновата дупка, от количеството и марката мастика, от космическите пришълци и въобще от всичко.

Но нали интереса ни е насочен, главно към психическата нагласа и психоповедението на хората по райони. И понеже имам представа за бита на хората по общините в смолянска област, забелязва се доста интересна зависимост. Колкото повече в дадено място, преобладават все още патриархалните отношения на бит и живот, толкова там се раждат повече момичета, отколкото момчета, като на някои места, дори малките момиченца изпреварват момченцата в съотношението.

Преди години пък, наблюдавайки семействата на моите съученици и приятели, бях забелязал и една друга зависимост, и често се шегувах. При по-ниските, наднормено дебелите и плешивите мъже, наследниците им в повечето случаи, също са от мъжки пол.

Но, какво тогава е общото???

И в по-светския Смолян, и в свръх светската София, пропорцията на ниските, дебелите и плешивите мъже спрямо всички, със сигурност е почти същата, колкото и в най-патриархалния район. Ами тогава жените - по-красивите, по-слабите, или по-умните какви ги раждат? Трябва да се провери. И тук за първи път през главата ми мина: “Ами психоповедението на мъжа и жената и техните взаимоотношения в отделното семейство”.

Желателно е да се уточни, че оттук нататък ще се взимат и ще се имат предвид само средностатистически данни. Иначе българите сме царе и в най-редкия случай или прецедент, да търсим определена закономерност. Случвало ми си е, и след десет логични довода и примера, някой да каже: “А аз пък знам случай, когато....” Разбира се че никога и нищо, не е, и не е било на сто процента сигурно. Например, като правило жените живеят повече от мъжете. Но това не означава, че и сред напълно случайно избрани1000 души няма да се случи, че тъкмо най-възрастния човек сред тях, да е някой дядо столетник, и то с толкова младежки дух, че дяволито да щипе младите невести около него. Или пък обратното, мъжете като правило са по-едри и по-тежки от жените, но и сред 2000 души може така да се случи, че най-едрия и тежкия индивид сред тях, да е тъкмо някоя мощна лелка, шампионка по ядене на шоколадови торти. Въобще отдавна е известно, че тъкмо изключенията, най-точно потвърждават правилата.

И какво ли щях да правя, ако нямаше Интернет?

Въобще и историците, и статистиците, а и обикновени наблюдатели по света са открили досега десетки и десетки примери, на характерни и то понякога големи различия при съотношението на родените момчета спрямо момичетата. Известно е, че нормалната пропорция е: - на 105 бъдещи кавалери, да се падат по 100 малки дами.

Установено е например, че по-време на войни и непосредствено след тях, значително се е увеличавал броя на новородените момчета.

Същото се е забелязало и след големи природни бедствия и катаклизми.

Интересно, но и в семействата с бащи страдащи от диабет, карциноми, сърдечно съдови, психически и други заболявания също се раждат доста повече момчета, като съотношението преминава 130 към 100 момичета. Като рекорда по доказаните статистически данни принадлежи на град във Великобритания, където след авария в локален атомен център и облъчени и болни предимно мъже, през следващите години съотношението е стигнало 141 към 100.

/ Доста търсих, но не открих подобни данни да имат украинците, след аварията в Чернобил, както и японците след бомбардировките над Хирошима и Нагасаки. Може би, просто такива не са правени, а не че реално не съществуват. /

Наблюдавана и установена е и обратната полова диспропорция. При моряци, геолози, изследователи и въобще при работещите на места, на голямо разстояние и дълговременно разделени от семействата им, преимуществено става обратното. Тогава пък се раждат повече момичета спрямо момчета. Като дори са регистрирани случаи, когато на 100 малки дъщерички са се раждали едва 36 синове. Същата диспропорция се наблюдава и с увеличаване на възрастта на двойките. Колкото са по-възрастни са мъжът и жената, толкова шанса да им се роди момиче е по-голям.

Факти и статистики безспорно има. Но какво е общото между всички тях???

И защо като примери се дават, и статистически съотношения има само спрямо бащите? Ами спрямо майките? Търсих, никъде не открих.

Отдавна е известно, че всъщност мъжете са главни носители на еволюционните промени в човешкото развитие. Те са намного по-диференцирани спрямо жените. Даже, сред всички тях, тази диференциация е най-характерна за представителите на европеидната раса. Тъкмо сред мъжете най-често се срещат свръх талантливи учени, писатели, композитори, моделиери, художници и т.н. Но сред тях са и най-многото алкохолици, наркомани, психопати, тъпанари, идиоти и т.н. Следователно мъжкия пол е много по- разтегнат по биологични признаци и качества спрямо жените. Докато жените, като цяло са доста по-еднородни и еднакви. Но пък заради диспропорцията в тяхна полза, те реално имат доста по-големи възможности при избор на партньора си.

И това е било заложено в нашите прадеди, за да оцелеем като вид. Промените в обкръжаващата среда са трудно предвидими. Затова е било нужно да има запас от възможно най-много качества. Като техни носители са главно мъжете, поради по-голямото си разнообразие. И когато това стане необходимо, тъкмо нужното в еволюционния момент положително качество да се прояви и да спомогне за оцеляването. А тези представители, при които междувременно са се появили отрицателни, всъщност умирали без да ги предадат.

И точно мъжът, който е имал най-много от това необходимо в момента качество за оцеляването е можел да го предаде на бъдещите поколения тъкмо чрез най-много жени. А докато тя, само на своето дете. Но и да се затвърди по-бързо, би следвало, да се родят повече момичета, като негови носители, отколкото момчета. И така е ставало. Всъщност да не забравяме, че при сто хиляди години човешка история, семейните двойки са се обособили, като фактор, едва преди около десет хиляди години, непосредствено след периода на матриархата. Преди това секса сред хората е бил най-общо казано - безразборен. Дори според теория, на един от западните научни институти, за малко не сме изчезнали от земята заради онанизма сред мъжете. Трябвало ли е да се мъчиш, когато имало по-лесни начини за достигане на удоволствието.

За щастие на всички ни, ако е било вярно, изглежда са се намерили и такива мъже, не пренебрегващи изцяло и жените в племето, и благодарение на тях сме оцелели и досега.

Но да се върнем в съвремието ни. Смолян е сравнително малък град. Все пак могат да се срещнат десетки разнообразни случаи. Например на нормални по-стари или пък по-модерни семейства, но с родени три и повече женски деца, и без нито едно момче. Такова е семейството на прекия ми началник. Както и на добър мой приятел. И още на десетина за които се спомних, включително такова беше и на дядо ми по майчина линия. И пак се замислих: Какво е общото между всички тях?

И спомняйки си характера на дядо ми, /мир на праха му/ взех да разбирам. Той беше много уверен в себе си човек. Такъв е и настоящия ми началник. Такъв е и приятеля ми. Такива са и всички останали мъже, без изключение, в тези семейства за които си спомних. Дори само по факта, че след вече родени две момичета, те уверено са се решили и на трето, твърдо убедени че ще е син.

Между другото, за добро или лошо, известно е, че жените през последно време, пред всички други качества /но, след парите/ предпочитат най-вече уверените в себе си мъже. А когато става дума за истински чувства и любов, и дори парите минават на заден план пред увереността на партньорите им.

Но какво е най-общото, между този, а и всички останали примери дадени по-горе???

Все пак, за да се появи такава закономерност при тези сериозни полови диспропорции и то в двете посоки, би следвало да има поне една причина. Затърсих нещо наистина грандиозно и сложно, но всъщност се оказа доста лесно.

Всичко идва от желанието на жената, с което тя приема мъжа в себе си. Нали има разлика, когато прави това по задължение или насила, или пък когато е с истинска страст, желание и любов? Има разбира се. И в случаите когато е принудена от обстоятелствата или по задължение /най-често брачно/ преимуществено се раждат момчета. Когато прави това с любов, желание и преклонение към мъжът до нея, преимуществено се раждат момичета.

Нека всеки, сам открие тази истина в примерите дадени по-горе. Аз ще дам още няколко. За да убедя в това и мъжете. Опитните и умни жени четящи постинга, вече са сигурни в правотата ми.

Знае се, че жените, които водят, и са водили безразборен полов живот, в повечето случаи раждат тъкмо от партньора, когото най-много са харесвали и това най-често е момиче. По същата причина, преди ерата на презервативите, изтърваните деца на жриците в публичните домове също са били главно от женски пол. Тъкмо заради редките случаи на момчета, се е появила и най-тежката обида в испано-говорящите страни.

Самия аз си спомних случаите в нашия град, когато по клюкарски, но обосновано хората са сочили друг за баща, вместо законния съпруг. С едно изключение в ситуациите, за които разбира се знам, децата са само момичета. И логично. При възможности за извънбрачна връзка, сред огромния избор на мъже извън семейството, жената ще реши да прави любов само с този, когото наистина харесва. Та нали и бигбрадърското детенце е момиченце. Каквито чувства и мисли да заявява сега майка му, когато го е зачевала тя наистина е харесвала баща му. В противен случай, нямаше и да го задържи, и да сподели, и да приеме риска за раздяла с законния си съпруг.

И накрая ще дам пример с животните. Или по-точно с моята немска овчарка Джина. /За тези, които ме познават - това всъщност е истинския прототип на Рея. / Между другото имаше моменти, когато същото това мое куче бе намного по-популярно и известно и от самия мен. Най-вече, заради перфектната дресировка и обучение, които бе получило. Тъй като тогава, освен стандартните, върху него добронамерено експериментирах и сътворих няколко измислени от мен, но наистина страхотни дресъорски прийоми и методи. И разбира се, доста хора при евентуалното му раждане искаха да получат от мен малко кученце. Но се случи така, че ми се наложи да отсъствам за дълго от Смолян, и затова закарах Джина на село. И там помолих баба и дядо да се грижат за нея докато отсъствам. Но след две седмици, когато се завърнах я заварих заобиколена от над десетина безпородни селски песове, един след друг свършили работата си. Но веднага, още в същия час, качих кучето в колата си и го закарах при познат притежаваш елитен мъжки екземпляр. И при раждането се надявах поне на едно, той да е бащата. Но какво бе учудването ми и бях приятно изненадан, когато всичките 7 малки кученца се оказаха с породист произход. Две години по-късно пък, поради същата причина в един и същи ден заведох Джина при двама различни елитни мъжкаря в разстояние на два часа. Този път всички малки бяха само от първия. Познат ми разказа и за неговото безпородно дворно женско куче, което в продължение на години е било оставено напълно свободно да се среща с десетки мъжкари. И въпреки това, в продължение на същите години, малките са били само от един от тях. Не най-едрия или силния, а всъщност най-приличащия по външен вид и характер на самото женско куче. Какво по-голямо доказателство от това, в спорните моменти от теорията на Дарвин, как е протичало еволюционното разделяне на видовете.

Напоследък, много съвременни научни институти са доказали, че същата взаимосвързаност и симпатия съществува и сред хората. В пълно противоречие на притчата, че противоположностите повече се привличат.

Така че, със сигурност утробата на жените притежава специфични функции, които се задействат инстинктивно. И в определени случаи пропускат сперматозоидите, когато харесват партньора и съответно ги задържат и унищожават, в обратния случай. И не случайно, тъкмо поради това емпирически е доказано, че наистина изнасилените, а не уж, жени много рядко забременяват.

А в случаите, когато са се зачеват момчета, само мъжките сперматозоиди, наистина се държат като мъже и успяват да пробият отбраната идваща от пасивната съпротива на жената, не харесваща в момента партньора си.

И всичките тези процеси в организма на жената протичат на подсъзнателно, на инстинктивно ниво. Не изцяло, но е нещо подобно на оргазма. С един мъж, една и съща жена винаги получава оргазъм, с друг понякога, с трети никога. И това става, абсолютно независимо, и понякога, дори и против нейното Съзнателно желание или намерение. И за да ме разберат и всички мъже, ще поясня, че нещо подобно има и при ерекцията ни. Една дама веднага, друга понякога, трета никога и то въпреки нашето Съзнателно желание или намерение. При това на нас мъжкия пол, в най-критичните моменти помага и по-добре развитото ни въображение. И при жените въображението също е фактор, но в тези случаи има смисъл само, когато влияе и на нейното подсъзнание.

Неизбежно беше, да споделя всичко написано по-горе и с над тридесетина мои познати омъжени жени от Смолян. Дори се бях запасил и с лист и химикал да си водя статистика. Но не се наложи. Защото всички, макар и по различен начин, покрай неизбежното за жените първоначално “ глупости...” “Ама, аз винаги...” или и една или друга по вид усмивка, след като им разясних в подробности, целта на въпросите ми, те откровено признаваха, че понякога им харесва да правят любов със съпруга им, понякога не, понякога си мислят за него, а понякога въпреки че той е в тях, си мислят за друг. Съгласиха се, че оргазъм съзнателно не се получава, а съзнателно се симулира. Съгласиха се, че сигурно съм прав какъв ще е пола на децата, прехвърляйки през главата си и собствения си опит, и припомняйки си съпружеските отношения в познатите им семейства. Факт е и че накрая, усмивката на всички беше по-различна, при по-откровените искрена и забавна, при по-потайните замислена.

След всичко написано логично назрява въпроса: Дали е възможно съзнателно да се повлияе на подсъзнанието на жените, така че да се предскаже с голяма вероятност какъв ще е пола на бъдещето детенце. Нали съм озаглавил темата: “Мъже, вече може да си пожелаем – син или дъщеря да имаме” Разбира се. Благодарение на най-новото направление в психологията - НЛП или нейро-лингвистичното програмиране. Основоположник на което е Milton Erickson, и доразвито през 90-те години от Richard Bandler и професорите John Grinder, и Gregory Bateson.

Така че мъже, вече знаем че можем. И от тук нататък би следвало и да се научим как с голяма вероятност сами да решаваме и творим какъв да е пола на наследниците ни.

Има ли опасност знанието на тази теория за избора на пола да доведе до вреда за бъдещето на хората? Не!!! И ще го докажа в някой от следващите постинги.

Нещо повече, поглеждайки през призмата на тази теорията за избор на пола в исторически аспект, вече може да се дадат отговори на десетки научни въпроси и дори мистериозни загадки. И за Матриархата, като човешко социално явление и неговите евентуални цикли, и за съдбата на някои народи, държави, кралски династии, и дори за мистерията около Распутин и още десетки десетки други.

С уважение към всички читатели на BG Science:

Минчо Красимиров Хаджиев

Заинтересували те се, по любимата ми тема за “География на психологията” могат да прочетат за нея натискайки линка:

http://bg-science.info/forum/index.php?showtopic=603

А затова как ни влияе кислорода, който дишаме ще прочетете натискайки тук:

http://bg-science.info/forum/index.php?showtopic=1253

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

моите уважения, но жената няма механизъм , който да се задейства нито съзнателно нито на подсъзнателно ниво, чрез който да възпира или поощрява сперматозоидите носители на X или Y хромозома да оплодят яйцеклетката

всъщност определянето на пола отдавна е доказано как става със всички подробности и интимни механизми, но нямам време да пиша

на по-горе написаното може би биха повярвали баба ми и дядо ми, но в 21 век...нека се ползваме повечко от научните достижения до този момент

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Моите уважения fixxxsers, не ми харесва тона ти, но ще ти отговоря. Не само сред човека, но сред почти всички видове животни съществуват механизми за регулиране на пропорцията, между мъжките и женските индивиди сред тях, спрямо външни или пък други условия. Като най-популярен и известен е този механизъм при крокодилите. Предполага се, че така е било и при динозаврите, и че тъкмо това е била една от причините да изчезнат от лицето на земята. Всъщност проведените експерименти, са показали че температурата при която се развиват яйцата с малките крокодилчета, е единствения фактор определящ какъв ще е техния бъдещ пол. При температура над 34 С от яйцата се излюпват само мъжкари. При температура под 30 С само женски. А в промеждутъка между двете температури по равно и от двата пола. Сега ако си мислиш, че тези температурни стойности и то в природата са се появили, ей така случайно, повярвай ми, грешиш. А защо са се появили? Причините вероятно са същите, които съм описал и за човека, във връзка с необходимостта от по-бързото и по-масовото приспособяване на вида към промените в обкръжаващата го среда. И тъй като тъкмо мъжките екземпляри, сред почти всички видове са носители на повече и по-разнообразни качества, а предварително не може да се знае кое от тях ще потрябва евентуално за бъдещето оцеляване. Но ако се наложи все пак, може да го предадат на най-много самки и да увеличи шансовете за продължение на вида. Докато самката само на своите деца.

В предишния постинг, съзнателно се бях ограничил, да давам примери за срещана полова диспропорция само сред хората. А при животните се срещат направо уникални случаи. Дори при някои низши, при сериозна промяна на външните условия, съществува механизъм за преобразуването на един и същи отделен индивид от самка в самец и обратното.

Сега, ако твърдиш, че ние хората имаме твърде малко общи неща с животните, трябва да знаеш, че с млекопитаещите ни съвпадат 96 процента от гените. А с човекоподобните маймуни 99 процента. Нещо повече, при млекопитаещите често се срещат случаи на полова диспропорция, базирана и на психологическо въздействие. Например ако мъжкия и женския заек се държат, продължително време заедно, се раждат повече мъжки зайченца. Ако преди това, са били за дълго разделени, в този случай се раждат дори до два-три пъти повече женски. Ако не вярваш, питай зайчарите. Ако и на тях не повярваш, вземи си в къщи зайци и експериментирай. Между другото си спомни си и за примера, който давам с моряците, геолозите изследователите и т.н.

Наистина баба ти и дядо ти, / да са ти живи и здрави/ по лесно биха ми повярвали, тъй като, ако са от село, те много добре ще знаят, че когато селския бик е по-цял ден сред кравите се раждат повече мъжки телета, а когато си стои в отделен обор и водят кравите при него, се раждат повече женски. И не случайно при месодайните стада, биците са по-цял ден сред животните, докато при млекодайните осеменяването е предимно изкуствено или мъжкия е отделен от тях. И така, те ще вярват на фактите, въпреки че ти дълго ще им обясняваш за сперматозоидите, точно с 50 процента с Х хромозома, и за 50 процента с У, оплождащи яйцеклетката и ще приключиш че / цитирам те/ """всъщност определянето на пола отдавна е доказано как става със всички подробности и интимни механизми, но нямам време да пиша"""

Твърдо и заявяваш:

“””но жената няма механизъм , който да се задейства нито съзнателно нито на подсъзнателно ниво, чрез който да възпира или поощрява сперматозоидите носители на X или Y хромозома да оплодят яйцеклетката”””

Това че досега не е изучен, изобщо не означава, че не съществува подобен механизъм. Може и да си прав, ама може и не. Сега сме 21 век, и всички учени заявяват, че механизма на работа и пълното функциониране на човешкия мозък изобщо не е изучен. Но това не означава, че нямаме мозък. Нали?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

mikah, какво да ти кажа

първо на тона ми нищо му няма

второ при крокодилите , а и не само при тях ( някои гущери, повечето костенурки, някои змий ) просто липсват полови хромозоми и това е определящо за формирането на пола, а самите механизми на на т. нар. Environmental Sex Determination са различни- например един от тях е свързан с ензима ароматаза конвертиращ тестостерона в естроген , та именно този ензим е активен при определена температура, а когато е активен той ( става един вид натрупване на естроген ) се получават женски индивиди

трето относно зайците , кравите и тн. мисля, че съм достатъчно навътре в материята...мога да спомена, че специално в говедовъдството са правени какви ли не опити за получаване на телета от определен пол... как ли не са се сетили тези учени за тази революционна идея

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Всичко гениално е елементарно. Само това мога да кажа. И Минчо не им се връзвай. И преди 4 века и сега има хора които ще кажат: Тя не се върти земята. И няма да вярват на никакви доказателства защото не могат да приемат чуждото мнение. И ти пишеш че за да го има всичко това при жената причината е заради оцеляването на нашите прадеди. Ако може обясни го по-подробно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Всичко гениално е елементарно. Само това мога да кажа. И Минчо не им се връзвай. И преди 4 века и сега има хора които ще кажат: Тя не се върти земята. И няма да вярват на никакви доказателства защото не могат да приемат чуждото мнение. И ти пишеш че за да го има всичко това при жената причината е заради оцеляването на нашите прадеди. Ако може обясни го по-подробно.

точно тук мисля, че става дума за хора живещи в миналото

аз лично възприемам всяко мнение , но все пак всичко си има граници, горните изказвания са по-скоро подходящи за времето на Гален

не може с лека ръка да се зачерква стотици години труд на учени и изследователи в тази сфера

ако има някакви сериозни доказателства за по-горната теория- отлично , но сега така всичко звучи много несериозно

иначе е вярно, че психиката влияе върху много процеси в организма, например върху изграждането на имунитета

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Моника, ти както и други прочели постингите ми, справедливо забелязвате, че съм много обстоятелствен на места, а подминавам само с по няколко изречения важни теми и причини. Вярно е. Но просто така се опитвам, с повече думи да изказвам предимно моите мисли и новите неща. Докато в случаите, когато съм ползвал чужди източници, се старая да съм по-кратък. Презумпцията е ясна.

Разбира се, че не съм първия, който се опитал да обясни, наличието в природата на случаите на полова диспропорция, срещана сред повечето видове животни, включително и сред хората.

И разбира се, подобно и на другите автори, не мога да със сигурност да твърдя, че представените хипотези, теории и предположения се базират на абсолютно твърди и неоспорими доказателства. Особено, когато става дума за исторически прастари времена. Например, единственото сигурно нещо, което знаем за динозаврите е, че те са съществували на земята, а и че после са измрели. Всички останали неща, които сме гледали по филми, чели сме, и толкова много сме слушали за техния живот са предимно научни и творчески предположения. И за истинския им външен вид, и за цвета на кожата им, и за начина им на живот, за хранителните им навици, и за функционирането на част от вътрешните им органи, и защо не и дори за цвета на кръвта им.

По същия начин, това важи и за причините, които са довели до наличието на отчитаната вече, половата диспропорция в Природата. Все пак, винаги съм изхождал от думите на един от великите мислители. “ По-добре, лъжлива хипотеза и грешна методика, при изучаването на непознатото в обкръжаващия ни свят, отколкото от пълната липса на такива.” От грешките може да се поучим, докато от бездействието или от голото критикарстване, не получаваме наистина нищо. И например, щяхме ли да знаем толкова много за динозаврите, и без значение вярно ли е това, ако единствено описвахме и класифицирахме намерените кости, без да градим хипотези.

И така, нека предположим, че цялата еволюция на живота на земята е протичала, като приспособяване на индивидите към промените в обкръжаващата среда. Като в повечето случаи съществува и следния приоритет: Оцеляването на съответния животински вид, е много по-важно, отколкото оцеляването на отделния индивид в него.

Ясно е, че в исторически аспект случващите се промени на земята, са могли да бъдат благоприятни за съответния вид, но са могли да бъдат и кризисни и дори смъртоносни. И естествено, че са оцелявали само тези, които са успявали по-един или друг начин да се приспособят.

И наличието на варираща полова диспропорция, в почти всички видове животни е бил един от важните начини, за пригаждане към появяващите се изменения в условията на живот.

Първо, например при благоприятни за вида промени, за да се разраства по-бързо той, но и с готовност за посрещане на евентуални неблагоприятни условия, естествено че трябва да се раждат по еднакъв брой самки и самци.

Второ, при настъпили кризисни условия обаче, е необходимо да се раждат повече мъжки екземпляри, тъй като те са по-разнообразни и са носители на повече биологични признаци. И колкото повече признаци, съответно самци, толкова шансовете са по-големи. И точно този мъжки, който носи най-добрия нов признак към променената вече външна среда ще оцелее, и така ще може предаде гените си на повече женски. Докато, ако този признак се появи у някоя самка, тя ще го предаде само на своето дете.

Трето. Понякога обаче, условията в природата са ставали, не по-малко или повече кризисни, а направо смъртоносни за съответния вид. Настъпвало е масово измиране, заплашващо го от пълно изчезване от лицето на земята. Точно в такъв случай от оцелелите екземпляри, отново трябва да се раждат и то в значителен брой повече женски. Естествено е, че ако имаме група от 10 женски и един мъжки, то шансовете за оцеляване са значително по-големи, отколкото ако имаме обратната ситуация т.е. 10 мъжки и една женска.

И изхождайки от тези три постулата, може да се обясни променящата се спрямо външните условия, наблюдавана полова диспропорция, сред почти всички животински видове, включително и човека, и дори и сред част от растенията.

И доказателство, че при благоприятни условия, се раждат по приблизително еднакъв брой мъжки и женски наследници, личи дори от статистическите данни през последните години на най-развитие държави в света - САШ, Англия, Канада и т.н. Да не говорим за стотиците примери наблюдавани при животните, и за многото експерименти провеждани с тях.

Докато, в други държави включително и родината ни, и то тъкмо според принципа от втория постулат за кризисните условия, се наблюдава раждането на повече момчета, спрямо момичета. Дори от стойността на това съотношение, може да си направим изводи, и за това как хората като цяло, по различните райони на България възприемат същата тази криза на прехода през последните 16 години. Има много спорове, според това какви критерии да се приложат за да се уточни, кога точно прехода е приключил? И според мен няма по-обобщаващ всичко останало, е когато съотношението между родените момчета и момичета в родината ни навлезе в нормалните си норми.

Със принципа от втория постулат може и да се обясни, защо по време на войни и непосредствено след тях, както и след природни катаклизми се раждат повече момчета. Това личи и от статистическите данни и на Англия, Франция, Германия, Русия и т.н и както през първата световна война, така и през втората световна.

Единственото изключение е Ленинград / днес Петербург/ и то само по време на една година -1942. Запознатите с историята отлично знаят, че тъкмо през края на 1941 и началото на 1942 г. ленинградци преживяват най-тежките и жестоки дни на хитлеристката блокада. Оцеляването е било изключително трудно, условията ужасни и направо смъртоносни за много от тях. И точно тук се е задействал принципа от третия постулат. В такива ситуации да се раждат повече момичета. И когато през следващите години, условията се подобряват, макар пак да остават кризисни, война е, и отново започват да се раждат преобладаващо момчета.

Като “смъртоносни” би трябвало да се разглеждат и регистрираните случаи при дълго отсъствие на мъжа от жената, както е при моряци, геолози изследователи и т.н. Все пак липсата на мъже в исторически аспект е означавала, по-малко храна, лоши природни условия, войни, болести. И за да се оцелее все пак, на онзи етап първоначално е трябвало да се родят повече момичета.

Статистическите данни са неоспорим факт. Сега, възможно ли е, за наличието на всички тези диспропорции причината да се крие и в мъжа? Чрез някакъв механизъм от психологическо или друго естество, да се коригира в него количеството на произвежданите мъжки спрямо женските сперматозоиди. Може и да има такъв. Не знам

Като точно тук му е мястото, пак да цитирам още един от великите мислители. “Отговорите ги има в природата, най-трудното е обаче е да се зададе въпроса водещ към тях”

Е тук още един, и то също интересен въпрос. Според мен обаче, що се отнася до мъжът, отговора е Не. И то заради биологичната функция, определена му за него от природата. А именно да оплоди, колкото се е възможно повече женски. Докато целта на жената е главно да роди, като при това да избере възможно най-добрия спрямо ситуацията, за детето си баща. Дори хората с патриархално мислене днес знаят, че вече мъжът само се предлага, а всъщност жената избира.

Но пък от друга страна, независимо от ситуацията и въпреки че прави любов с него, жената може истински да харесва в момента партньора си, но може и да го прави по задължение. И в първия случай преимуществено се раждат момичета, във втория момчета.

Например по време на войните, на фронта са отивали най-здравите, най-годните и изявени представители сред мъжете. Дори ако донаборните комисии ги пропускали, най-смелите и самоуверени сред тях, се записвали като доброволци. Елитът сред мъжете е бил на фронта. Където обаче, поради оръжията за масово поразяване личните качества минавали на заден план. И смъртта е взимала своята дан сред всички тях. Докато в тила оставали главно негодните да носят оръжие- много младите, най-старите, болните, мекушавите, страхливите, слабохарактерните и т.н. Избора на жените така всъщност се стеснявал и те според ситуацията, само и само да се задомят са били принудени по време на войните, а и непосредствено след тях, да се свързват с мъже, които не харесват и при по-голям избор биха пренебрегнали. А нали, точно поради тази причина всъщност преимуществено започват да се раждат повече момчета.

И като още едно доказателство, ще дам примера с наблюдавания феномен в едно френско градче. Там трето поколение жени произхождащи от една фамилия раждат само момичета. Като от общо 76 новородени, само едно единствено от тях е било момче. Сред мъжете подобен феномен и то дори със многократно по-ниска диспропорция, досега не е регистриран никъде по света. Трудно е обаче да си представим, че в тези случаи, без изключение, всичките три поколения жени от това градче винаги, винаги да са харесвали мъжете си. По вероятно е друго. Това да се дължи на определена генетична деформация, изменила механизма в утробата на първата жена от тази фамилия, да задържа сперматозоидите при нежелан контакт. И после това изменение разбира се, като генетично се е предало по наследство и на всички останали. Според мен, това е най-правдивото обяснение за феномена.

Едно друго статистическо изследване на датски институт, пък е показало, че жените заченали в стрес, отново този път раждат повече момчета. Като най-голяма диспропорция е наблюдавана при тези, които непосредствено преди това са загубили предишно дете. Главно поради смърт.

Тоест не само любовта към мъжа, но и при други външни обстоятелства със особено силно психологическо въздействие насочено срещу желание за секс, отново се задейства механизма у жената за възпиране на сперматозоидите в утробата и. И все пак, ако някои успеят да я пробият, то това са предимно мъжките.

И от тези два примера би могъл да се направи още един, макар и по-косвен извод.

При идеална среда, женските сперматозоиди са по-пъргави и по-бързо и първи стигат до яйцеклетката. От своя страна пък, мъжките са по-бавни при предвижването, но затова пък много по-устойчиви и издръжливи на неблагоприятна среда.

Ето това е, още един следващ въпрос, на който ще се търси отговор в природата.

И ако е положителен, както е според мен, в бъдеще при желание за избор на пола, няма да има нужда от промяна в психологическата настройка на майката.

Ще е необходимо да се създаде подходящата среда в нейното влагалище, чрез специални, и възможно дори добре известни и достъпни вещества. Но затова в някой от следващите постинги.

Неизвестен все още, е отговора и на въпроса: Какво е съотношението на родените момчета спрямо момичета, при заплодените инвитро деца? Дано, дано България да бъде първа!

Накрая, ще приключа с анекдотния разговор, който се получи вчера с един от моите познати, баща на две дъщери.

Той. И кога казваш се раждат момчета?

Аз. Ами например, когато жена ти каже “Боли ме глава” , но въпреки това ти я принудиш да правите секс.

Той. Глупости. Точно тогава, най ще и хареса.

Аз. Вярно. Трябваше да ти предложа друго.

С уважение към всички читатели на BG Science:

Минчо Красимиров Хаджиев

P.S Fixxxsers, и на теб ще отговоря, относно зайците, говедата и т.н. и то възможно, подчертавам най-добронамерено. Но ще го направя в раздел “Ветеринарна медицина”

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

oчаквам да науча нещо ново за зайците, говедата и т. н. в раздел ветеринарна медицина- тъкмо там ми е мястото

по горната тема

" При идеална среда, женските сперматозоиди са по-пъргави и по-бързо и първи стигат до яйцеклетката. От своя страна пък, мъжките са по-бавни при предвижването, но затова пък много по-устойчиви и издръжливи на неблагоприятна среда. " - ето така звучи по-добре , стига да се докаже , че има нещо такова

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

mikah, чудесна статия! На мен лично много ми харесаха разсъжденията по темата и начина, по който са изложени. Често и аз съм се замислял по този въпрос и логиката ми е почти идентична с твоята. Обаче на всеки въпрос има минимум два отговора и често и двата звучат еднакво основателни и убедителни. От това естествено се пораждат и подобни спорове, както този между теб и fixxxsers, макар че той по-скоро казва - "това което си написал не е вярно" без да защити позицията си с някакви основателни факти. Аз лично се надявам подобни неаргументирани мнения да не те възпират да продължиш да пишеш по темата, защото тя е крайно интересна (поне за мен).

fixxxsers, нямам нищо лично срещу теб, но ако си прочел цялата статия предполагам си стигнал до извода, че човека е отделил значителна част от времето си, за да потърси достатъчно свързана информация, която да представи сбито и обобщено на едно място, така че ние да можем да си я прочетем на готово. Това предполага, че ако се смяташ за интелигентен човек не можеш просто така да дойдеш и да изсереш едно - "ами сега нямам време ама не си прав" и да си тръгнеш. На мен лично ми е интересно да чуя и аргументирано мнение на другата страна в този спор, каквато явно си ти, но едва ли това ще се случи като проследявам хронологията на постовете ти.

Та да се върна на темата :) Замислих се върху факта, че след войни се раждат повече мъжки бебета. Това и друг път съм го чел, сега прочетох и тук доста по задълбочено мнение по въпроса, но ако тази теза е вярна не е ли по-логично да се раждат повече момичета? Разсъжденията ми са следните. След война мъжете, а и жените намаляват, тоест има предпоставка даден вид да изчезне (в случая дадена нация). Не е ли по-логично да се раждат повече момичета, които реално също стават майки и също раждат и по този начин много по-бързо би се възстановил нормалния брой на населението (ако изобщо може да се определи такъв и затова приемаме, че това е броя преди войната). Защото в кризисен момент, какъвто в случая е войната, много по-важно е на първия етап да се възстанови количеството и в последствие качеството отколкото обратното. Възстановеното количество е предпоставка за създаване на по-голямо разнообразие от мъжки индивиди, с много и различни качества от което следва и това, че избора на жената ще е по-голям в търсенето й на "най-добрите гени" за бъдещото поколение.

Иначе от обратното, ако приемем тезата, че след война остават предимно некачествени мъжки индивиди, следва това, че и следващите поколения, които ще се появят ще бъдат носители на тези "лоши" качества предадени им от бащите им поради това, че жените нямат възможност за избор. Като добавим и това, че по-малкия брой на жените или дори еднаквия брой след войната създава някаква граница за по-бързо възстановяване на "нормалния” брой на нацията прави тезата за повечето мъжки бебета след война леко невярна, поне според мен разбира се.

Стремежа на природата, както всъщност схващам аз тези диспропорции, е да възстанови броя на определена биологична единица, за да я защити от изчезване и вече в последствие да я развие като добави или подобри качествените й възможности. Тази теза мога да защитя с още един кучешки пример :) . При опита ни да унищожим уличните кучета, които бродят безпризорно по улиците на градове и села из България специалистите са забелязали, че след всички мерки, които са предприети от страна на властите за изтребването им броя на женските кучета се е увеличил значително над мъжките и те обясняват това явление именно с факта, че женските кучета са предпоставка за увеличаване или поне запазване на броя им като цяло, защото един мъжкар, както знаем, може да заплоди десетки кучки и по този начин по-бързо да се възпроизведе и увеличи броя им докато обратното е невъзможно. Ето защо по-логичното според мен е след подобни катаклизми като войни, масови природни бедствия и др. през първите години да се наблюдава по-голяма раждаемост на женски бебета отколкото мъжки.

Иначе в моменти на преход, в какъвто продължаваме да сме ние, за мен по-логично е да се раждат повече мъжки бебета отколкото женски, защото обикновено прехода също можем да го приемем като някакъв вид сътресение породено от снижение стандарта на живот и др., но тук съзнанието би трябвало да е насочено вече към търсене на лидер, който бързо да ни преведе през прехода, а това предполага раждането на повече мъжки бебета, които са носители на разнообразни качества и способности според гореизложената теория.

Ето тези ми разсъждения ме карат да мисля, че всъщност значение има не толкова вида на кризата, начина на живот, мястото и т.н., а психологическата настройка на индивида, тоест как точно дадена група приема една възникнала криза да речем. Защото ако преди време голям мъжкар е бил този който най-добре е въртял меча и който е отрязал най-много глави то сега един такъв мъж не би се котирал много добре сред жените. Сега за една жена много по-добро е “качеството” дебел портфейл отколкото здрави юмруци. Оттук за мен следва, че всъщност на различни места по света едно и също събитие би довело до различно влияние върху диспропорцията между половете.

За мен темата е интересна и ще се радвам да прочета повече мнения и задълбочени разсъждения, защото с полемика се достига до истината, а не с мълчание и незаинтересованост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ionko p, когато става въпрос за войните, на пръв поглед наистина си прав. Логично, би било по-време на тях и непосредствено след тях, да са се раждали повече момичета, отколкото момчета, с цел всъщност така да се възстанови по-бързо нацията. Само че, както и при почти всички останали неща в живота ни, и тук може да се каже, че е имало едни войни, но е имало и други войни. Безспорно е, че те са били различни. И затова на въпроса ти, отговорите са два. При едните войни, са започвали да се раждат повече момчета, съгласно вторият постулат за влияние върху половата диспропорция, когато неизбежно настъпвала кризисна ситуация за съответните нации, между впрочем често и за победителя във войната, заради жертвите дадени и от негова страна. Докато във втория, по-тежкия случай обаче, когато последствията от войните са направо смъртоносни, т.е. съответния народ е заплашен от тотално изчезване и измиране, чак тогава би трябвало да се задейства принципа от третия постулат, и да започнат да се раждат предимно момичета. Сега дали в исторически аспект наистина е ставало така, за съжаление статистически данни няма. В онези години и критични условия, на ръба на оцеляването, няма как да са правени. Разбираемо е. Но според теб, а и според мен, със сигурност са започвали да се раждат преобладаващо момичета. И това личи, не само заради единствения доказан пример, установен при блокадата на Ленинград през 1942 г. А и правейки косвени изводи от описаните случаи при моряци, изследователи, геолози и т.н., както и да не забравяме за наблюдаваните примери и за провежданите експерименти при животните.

Но да се върнем на случаите, когато наистина е настъпвала кризисна ситуация, но не чак смъртоносна. Нека първо си спомним , че на повечето войни в човешката история целта е била и реално се стигало до покоряването на съответната държава и нация, а не до коренното и изтребване. Главно се сменяла управляващата върхушка, налагали се нови закони и обичаи, но като цяло победения народ е бил принуждаван, или дори по-често само оставен да работи за новите властници. Парирали се единствено опитите на бунтове и съпротивление. Тоест нацията макар и покорена, изобщо не е била заплашена от изчезване, а последствията от войните, са се усещали наред с другото, главно и с липсата на достатъчно качествени мъже, загинали в битките.

И често жените, са се свързвали и с победителите, кога само под въздействието на инстинктите си, кога и с цел само и само да оставят поколение след себе си. Факт е обаче, че ние българите, често изтъкваме и дори се гордеем с факта, че в нашите артерии тече кръвта на десетки различни и различни завоеватели, преминали през родината ни през историческите епохи.

Всъщност, дори столетия преди подписване на женевската конвенция, живота на жените и сред покоряваните народи е бил на почит, и ценен. Примери има десетки. Ако някога е имало посягане, то главно е било върху семействата на предводителите на победената страна. Докато масовото избиване на жени и деца, се е прилагало доста рядко. Като има случаи, когато даже е предизвиквало всеобщо възмущение. След априлското въстание, всички европейските общества надигат глас на протест срещу Турция, именно заради безчинствата им сред мирното население. Ако те бяха избили единствено и само въстаниците, едва ли някой щеше да ни обърне толкова внимание.

Както вече бях споменал, по същия начин в чисто човешки план, подобна липса на качествени мъже в повечето случаи е засягала и държавата победителка. И там постепенно оцелявали, и разбира се е растяло съотношението в полза на по-некачествените мъже. И неизбежно, така с поколенията се влошавало качеството на нацията им. Особено в държавите, които дълги дълги години наред постоянно са воювали. Когато подобно теб и аз стигнах до този извод, веднага си спомних историята на Римската империя. Сега, многократно съм чел обяснението, че Рим като могъщ град-държава започва да запада, заради влиянието на натрупващото се олово в организма на жителите му, тъй като от този мек за обработка метал е била изградена цялата им водопроводна им мрежа. Според мен, това е псевдонаучно обяснение, но дори да предположим, че е вярно, защо тогава са изчезнали, и други толкова могъщи преди, и постоянно воюващи държави, които дори изобщо не са ползвали какъвто и да е водопровод?

По-логичен и по-реалистичен е отговора, именно заради постоянното влошаване качеството на нацията, идващо от непрестанно водените битки и сражения в които участвал и съответно отсъствал или загивал, тъкмо елита сред мъжете. Потвърждава се и от правилото, че всичко в този живот е взаимосвързано в кръговрат. Постоянните и многото победи, всъщност най-бързо водят до тотално поражение.

И не случайно в края на статията си съм заявил, че поглеждайки през призмата на теорията за избор на пола в исторически аспект, вече ще може да се дадат отговори на десетки научни въпроси за съдбата на някои народи, държави и т.н. Това безспорно важи и за родината ни.

И дано, дано, дано България първа в света направи подобно по-широко изследване в този аспект. Или поне, според ползите заложени в идеята за “География на психологията”, от които дори ще има и сериозна практическа изгода. Преди дни, един администратор набързо, и без да си даде труда дори да помисли малко ми заяви, че се занимавам с утопии.

Но аз все се надявам, че сред изцяло некачествения ни политически и управленски елит в държавата ни, най-накрая да се появят хора, при това независимо от пола им, но с наистина качествени мъжки характер и поведение.

ionko p, искам да ти благодаря много и за примера даден с безпризорните кучета. Странно е, но именно аз, който се смятам за наистина голям специалист по кучетата, и то във връзка с тяхната специализирана дресировка и цялостното им психоповедение, /а не по външните белези, породите и екстериора им,/ да изпусна да упомена за този случай. Още повече, че съм го знаел, и дори преди години съм писал за него, опитвайки се да съветвам бившия кмет Софиянски. Но това безспорно доказва, че у хората, които са много навътре в своята дейност или хоби, много рядко се появяват нови идеи. Просто за тях, както бе в случая и за мен, е значително по-трудно, да могат да погледнат отстрани на нещата.

Даваш и предположение, че половата диспропорция може да зависи и от цялостната психологическа настройка на хората по райони, и като следствие, и как те възприемат различните промени в обкръжаващения ни свят. Между впрочем зависи не само това, а още десетки други и то по-важни неща. Като абсолютно съм съгласен с теб, и дори мнението ми по въпроса може да прочетеш, във форума посветен на “ Географията на психологията” . Какви обаче в бъдеще, ще се окажат точните числови стойности, предварително може само да гадаем?

И накрая питаш защо отделната жена, преди е предпочитала един тип най-изявени мъже, днес друг, и защо дори в наши дни мечтата на някои е, само и само да преспят с грозна, алкохолизирана и наркотичнозависима личност, но рок звезда? :whistling::wub:

Имам наистина интересно и нестандартно мнение по-този въпрос, но според мен навлизайки в него ще се отклоним значително от темата. Тъй като, тези предпочитания и мечти, в реалния живот се сбъдват на не-повече от 1-2 процента от жените, докато нас в случая ни интересуват тъкмо останалите 99 процента. Безспорно в случая това важи и за нас - мъжете.

С уважение към всички читатели на BG Science.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

наистина нямам време сега да пиша обстоини отговори- някой ден може би

но за кучетата не съм съгласен ама хич - известно време бях управител на приют за бездомни кучета и съм водил статистики- те бяха задължителни за всяко куче и разбира се за техния пол

така че кои са тези прословути специалисти които твърдят глупости - даите ги насам

мъжките кучета по принцип са по мобилни и често прихождат от един район към друг, докато женските са по- статични и създават впечатлението, че са повече, а и точно поради тази причина смъртността сред мъжките е по-висока

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

fixxsers един от големите учени беше казал: Един човек може да възприеме спокойно само толкова от новите неща колкото е голям капацитета на мозъка му. Но ако те надхвърлят възможностите му той започва да се отнася към тях с омраза присмех или завист. Това да правиш статистика в кучешки приют и после да правиш изводи за кучетата по улиците е същото като да правиш статистика на ромите следващи в Софийския университет а после генерални изводи за ромите в живеещи в гетата.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

драга Monika75 , да правиш изводи за човек когото не познаваш ( визирам себе си ) е най- малкото нелепо, а примера с ромите е меко казано глупав и няма никаква прилика с проблема с кучетата

при популацията на бездомните кучета е наистина важно да се води статистика, за да може да се реши въпроса по- най безболезнения начин ( мен ако питате би трябвало ба се изградят приюти, където животните не да се избиват, а да се отглеждат и то не в мизерия, а хората да се насърчават да осиновяват кучета, но за сега това няма да стане за съжаление )

не мисля , че съм нападал някого - по-скоро обратното

аз приключвам с тази тема - сигурно надхвърля моя капацитет

и наистина ще се радвам ако има нещо вярно в по-горната теория ( тук няма ирония )

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Моля Ви!!! Моля Ви, не превръщайте форума в детска градина! Но не мога, да не отчета факта, че по тема, която в някаква степен със сигурност емоционално е развълнувала досега над 300 посетители, само ionko p, fixxxsers и monika се престрашиха и имаха куража да изкажат своето мнение. А от опит знам, колко е трудно да пишеш за неща, които те вълнуват, и понякога преобръщат представите ти. Така че, поздравявам Ви и тримата!!! Какво по хубаво от това, че тук всеки може да изкаже мнението си?

Сега, относно бездомните кучета, ionko p наистина е прав. Но е допуснал една малка и несъществена грешка, която обаче е заблудила fixxxsers. Става въпрос “ за специалисти от България установили половата диспропорция сред бездомните кучета”. Специалисти наистина има, но те са доколкото си спомням са германци, руснаци и ако не се лъжа и поляци. Няколко от вестниците струва ми се, но без да съм напълно сигурен, през юни и юли 1999 г, публикуваха подобни мнения и наблюдения на чуждите кинолози. Изглежда обаче, малко хора тогава са ги запомнили, тъй като вниманието на всички бе насочено от включването на НАТО във войната и бомбардировките в бивша Югославия. Стига обаче да имам свободно време, ще се поровя в регионалната ни библиотека и ще цитирам точно и в подробности всичко. fixxxsers, по това, че си бил управител на приют за безпризорни кучета, е ясно че имаш интерес във ветеринарната медицина. И аз имам предложение, което може, кой знае и да доведе до революция в говедовъдството и птицеотглеждането. Повтарям, това ще е предложение за интересни нови експерименти, а какви ще са крайните резултати, засега мога само да предполагам. Но нали знаеш, че в науката често и отрицателния отговор е важен колкото и положителния. И нека за това да пишем в раздел: Ветеринарна медицина на форума, където вече ще очаквам да дадеш обосновано мнение.

С уважение, и с поздравления за куража ви и към тримата - ionko p, fixxxsers и monika.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

добре. очаквам да пишеш в раздела ветеринарна медицина

да имаш идеи е хубаво нещо пък дори и те да се окажат неосъществими

а иначе имам интерес към вет. медицина да... :doh:

syringe%20label.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Уважаеми посетители на форума,

Ето линка към предложените идеи за нови експерименти в животновъдството.

Натисни:

http://bgnauka.com/forum/index.php?showtopic=2354

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

искаш мнение? ето ти:

наистина нямам думи за тази маса от сексистка псевдонаука."женските" сперматозоиди са по-бързи от "мъжките" сперматозоиди...искаш да кажеш че сперамотозид,който носи x-хромозом е по-бърз от сперматозоид ,който носи y-хромозом...какви доказателства имаш за това...ако не можеш да посочиш научно изследване,което да доказва това, публикувано във уважаван научен журнал и одобрено от акредитирано научно тяло-съжалаявам,но това е песвдонаука.

и откъде накъде мъжките индивиди cа носители на по-разнообразни качества?занимавам се с генетика и досега не съм срещала полиморфизъм ,който да се среща единствено и изключително сред мъжки индивиди...а ако визираш гените на y-хромозома,те са свързани единствено с оформянето на мъжката полова система.

и не спираш да говориш за статистически данни...чувал ли си някога за понятието статистическа важност?суровите статистически данни не означават нищо,докато не им е направен статистически тест,който доказва че между двете групи данни(в твоя случаи-брой на момичета и момчета преди и след катаклизъм) има статистически съществена разлика.

ако можеш да дадеш поне няколко публикации,в подкрепа на най-безумните ти твърдения,които,естественo да отговарят на горепосоченият критерии и ако можеш да направиш chi squared тест за една част от данните с които разполагаш...може би тогава статията ти ще е по-малко нелепа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Уважаема Маргарет, схванах намека ти. Разбира се, че хората искат хляб и зрелища и докато ionko p и Monika, ми помагат тъкмо в приготвянето на хляба. Ти си решила да ме раздразниш, за им дадем и малко зрелища. Пак метафорично казано, ме предизвикваш на двубой в който ти ще ме атакуваш и нападаш, а аз ще се отбранявам и защищавам. Нищо против. Дори да си призная, това ми доставя много по-голямо удоволствие.

И така, да започваме. Първо наричаш сексистко изказаното ми мнение, че женските сперматозоиди е възможно да са по-бързо подвижни от мъжките. Тогава според теб сексистко ли е и, че и мъжете като Цяло са по-едри от жените, че мъжете като цяло управляват по-добре автомобили от жените, че ние като цяло и сме по-бързи, по-силни, по-добре се ориентираме в непознати места и т.н. и т.н. Разбира се, ти в знак на женска солидарност може да предоставиш десетки примери и области, в които жените като Цяло безспорно по-добре се справяте от нас мъжете. Но в такъв случай, едва ли ще наречеш мнението си сексистко. Защото вече по-добре ще осъзнаеш, че сме създадени различни от Природата, за да изпълняваме различни функции.

Второ. Искаш да ти предоставя доказателство в авторитетен научен журнал, и одобрено от акредитирано научно тяло, че като цяло мъжките сперматозоиди са по-издръжливи, а женските по-бързоподвижни. Не мога. Тъй като, ако беше чела по-внимателно статията щеше да установиш, че аз базирайки се на известните ми досега факти давам само Предположение и евентуална хипотеза. Първи предполагам и че пола на детето зависи от психологическата настройка на майката. Сега дали ще се окажа във всичко прав, не мога с пълна сигурност да знам, но изобщо не ми пречи да се надявам. Между впрочем, след като си толкова веща в материала, покажи ми доказателство в авторитетен научен журнал, и одобрено от акредитирано научно тяло, че мъжките и женските сперматозоиди са сто процента еднакви, както ти твърдиш.

И тъй като вече стана дума за Предположения, тук ще викна на помощ и Моника, с нейния пример за Коперник, Джордано Бруно и Галилей. Тези учени щяха ли, толкова да страдат навремето за Предположението си, че Земята не е център на Вселената, ако бяха намерили преди това доказателство за идеите си, в някой научен журнал.

По нататък питаш, откъде на къде мъжките индивиди са носители на по-разнообразни качества? И съм щастлив, че тук битката се пренася на твоя територия, тъй като вече ще мога да ти дам няколко публикувани материала. Първо прочети книгата на Густав Лебон ”Психология на народите и масите”, където сред другите, като пример се дава и антропологическите изследвания за обема на черепните кутии на мъжете спрямо жените. Споменавам само него, защото е най-лесно забележим и докато се движим по улиците.

Все пак и теб, както и всички читатели на форума бих посъветвал преди всичко да прочетат книгата ”Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps” на Allan и Barbara Pease. Досега е издадена е в над 10 милионен тираж. В нея се цитират изследвания и проведени експерименти на десетки научни институти по целия свят. Препоръчвам я, защото вече е помогнала, а и може да помогне още на хиляди хора по-добре да разберем особеностите и различията на противоположния пол, като спрем да търсим в това единствено конфликти или криворазбран феминизъм. А всъщност така ще ни даде възможност за бъдещето ни развитие. Ето линк към официалната уеб страница на авторите:

http://www.peaseinternational.com/index.html

Може да прочетеш и много интересната статия ” Диалектика на половете” публикувана в брой 11 / 2003 г. в списание ”Наука и жизнь” – издание на Академията на науките на Росия.

Накрая ме обвиняваш, и че ползвам само сурови статистически данни. Честно да ти кажа, на мен въобще не ми пука дали те са сурови, или полуфабрикати, или варено пушени. За мен те са окончателни. И ако имаш някакви вманиачени претенции за достоверността им, и дали те имат ”статистическа важност” // между впрочем откъде го измъкна това понятие, няколко пъти го вкарвах в Google, но изобщо не намерих какъвто и да е отговор по въпроса // и така за тази цел трябва да се обърнеш не към мен, а към тези, които всъщност ги правят и публикуват тези данни. Например към Националния статистически институт, който да речем за 2004 г. официално е публикувал, че в България през същата година са се родили 36026 момчета и 33843 момичета. В Смолян съответно 528 бъдещи кавалери и 467 малки дами. Между впрочем може да предявиш претенциите си и към съответните статистически учреждения на Англия, Франция, Русия, САЩ и т.н. отчели ръста на раждания на момчета спрямо момичета по време на войните и непосредствено след тях, както и за предоставените им данни в наши дни.

Но вместо да правиш това, ще те посъветвам, а и ти получаваш шанс да помислиш върху едно друго изследване проведено преди няколко месеца, по общ проект и едновременно от няколко научни института по света. Всъщност в края на проучването, се установява, че хората от различните зодии имат различна продължителност на живота. Като най- дълго живеят жените близнаци и мъжете телци, а най-малко скорпионите. И така е не само в САЩ. Информация за изследването в българското интернет пространство днес намерих първо тук:

http://psabev.blogspot.com/2006/07/blog-post_26.html

Аз вече започнах да търся логично научно обяснение за този феномен,опитвайки се да го свържа с различното ниво на кислорода във въздуха, който дишаме през различните месеци на годината. За повече подробности прочети статията ”Кислорода- как ни влияе” :

http://bg-science.info/forum/index.php?showtopic=1253

Сега, дали ще накрая ще дам наистина сериозно научно Предположение, все още не знам. Като и ти имаш пълната свобода също да помислиш по въпроса, да намериш определена подобна или каквато и да е друга логическа взаимовръзка и първа в света да публикуваш, своето наистина обосновано Предположение по въпроса. Като уверявам те, ако постигнеш това и случайно после някой те обвини, че статистическите данни, които са предоставили институтите не са минали съответния chi squared тест, този лош някой гарантирано ще си има работа с мен. Разбира се, имаш и пълното право преди това да се свържеш с тези научни институти, публикували данните и да ги попиташ предоставената от тях статистическа информация по въпроса дали е сурова или т.н. и т.н.

Драга Margaret, резултата между нас вече е 1 : 1 . Сага пак ти си на ход.

С уважение към теб и всички читатели на БГ Наука:

Минчо Красимиров Хаджиев

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

здравей

преди да започна ,искам да изясня че когато казах че материала е сексистки,изобщо не се отнасях към твърдението за различната скорост на сперматозоидите,а за цялостния климат на статията ти.

нататък...доколкото знам от собствен опит,научни хипотези се оформят на базата на вече доказани хипотези...да се опитваш да изведеш твърдение от маса други,недоказани твърдения е като да доказваш задача,използвайки недоказани теореми.

чувствам се ужасно глупаво използвайки термините "мъжки и женски сперматозоиди" и някакси не виждам защо,ако мъжете са по-едри и паркират коли по-добре,това доказва че сперматозоидите,носители на y хромозома ще са по-бързи.още нещо от моето поле-първоначално всички ембриони се развиват по женска матрица.мъжкото развитие започва благодарение на един единствен ген,разположен на y хромозома-генът sry.има изключително редки случаи,когато в резултат на рекомбинация между y и х хромозомите по време на меиоза ,"женски" сперматозид-съдържащ рекомбинантен x хромозом,включващ sry ген,дава развитие на мъжки ембрион...хммм.а и сперматозоидът е относително проста клетка-глава с хаплоиден геном вътре,средна част и опашка за метаболична дейност и мехурче с ензими.не виждам вероятен биохимичен път по който присъствието или отсъствието на y хромозом да влияе на скоростта на сперматозоида.в момента съм притисната откъм време,но обещавам при първа възможност да потърся статия в подкрепа на това.

това за обема на черепните кутии няма да го коментирам...не разбирам какво общо има с разнообразието на характеристиките сред мъжките индивиди.характеристиките,за които подбира еволюцията се съхраняват като информация в генома,не в черепната кутия.характеристиките за които ти говориш са резултат от влияние на средата,възпитание и други странични фактори и не мисля че са предмет на какъвто и да е отбор. а и това че си толкова въодушавен от опростената идея на съпрузите пийз...старата теория как мъжете са по-добри да ходят на рабпта и да изкарват пари а жените са по-добри за това да седят вкъщи да чистят и да учат децата на комуникативни понятия показва някаква повърхностност в разбиранията ти.

сега ...статистики.

да кажем,тестваш лекарство,чиято роля е да понижава кръвното налягане.взимаш 20 човека,разделяш ги на две групи по 10,даваш на едната група лекарство а на другата-пласибо за да отстраниш потенциални психологически ефекти.после им измерваш кръвното налягане и намираш че средно,групата която е взела лекарство вместо пласибо показва по-голямо понижение в кръвното налягане...е и...това не значи нищо,защото може да е плод на случайност.статистически тест има за цел да докаже че разликите между две групи са достатъчно съществени,за да не са плод на случайност.в зависимост от ситуацията ,трябва да бъдат използвани различни статистически тестове и повярвай ми,това е задължително когато публикуваш хипотеза където и да е.между другото някой статистически тестове можеш да изпълниш чрез excel във tools и после-data analysis.

това ми направи впечатление и във линка към блога който си дал...разбирам че на картинка изглежда сякаш има голяма разлика между различните зодии но това може да е просто плод на случайност...преди да се правят заключения,трябва да бъде направен тест.ако искаш да потърсиш в google,пробвай t-test,ANOVA.както казах,притисната съм откъм време и не мога да потърся линк за страница в която тези статистически концепции да са прилично обяснени,но отново,ще го направя при първа възможност.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравей Маргарет,

Ти пък сега. Статията ми имала сексистки климат. Интересно навлизаш във вечния диалектичен спор между формата и съдържанието. И задълбаем ли се в него няма измъкване. Все пак, не знам за тебе кое е по-важно? И ще ти дам пример от възможно най- най- близко място. Граматическият климат на твоите постинги. Но повярвай ми, докато ги четях, мен климата им, въобще не ме вълнуваше. Наистина тук не се заяждам. Та кой не прави грешки? А и тук изобщо не си длъжна да пишеш, като на приемен изпит. Още повече, че докато ги четях, мен ме интересуваше само съдържанието, съдържанието и само съдържанието. Достатъчно разбираемо е. Схващам какво мислиш и какво искаш да кажеш. От повече нямам нужда.

Веднага след това обаче заявяваш, че оформям хипотези на базата на недоказани хипотези и теореми. Прочети още веднъж всичко и ще видиш, че аз при издигането на Предположенията си и евентуалните хипотези се базирам единствено на наблюдения и факти. Факти получени от Национални статистически учреждения, а и доста научни институти. Ти например твърдо заявяваш, че първоначално всички ембриони се развиват по женска матрица. Откъде знаеш за това. Ами от наблюдения и факти, а не от хипотези. Нали?

Като тук може би е мястото, да уточня на читателите на форума, че е необходимо да се прави разлика между закон и закономерност, или пак е същото, но само по-иначе казано между закон и правило. Практически при законите в науката изключения няма. Той важи за всички ситуации и случаи. Спомняме си уроците по математика, физика, химия. При закономерностите и правилата обаче, изключенията са нещо нормално. Както е в цитирания случай на Маргарет, за много редките случаи, когато първоначално ембрионите се развиват по мъжко начало, вместо по-обичайната и според нормалните закономерности и правила женска матрица.

По нататък заявяваш, че се чувстваш глупаво използвайки термините “мъжки и женски сперматозоиди” Безспорно си права. В науката такова понятие няма. Има сперматозоиди носители на съответно на х- и у- хромозома. Но хайде, недей да бъдеш чак толкова придирчива. Нали по-важното е, да се разбира смисъла и съдържанието на казаното. А за формата вече говорихме.

След това ясно обещаваш да потърсиш статия, в подкрепа на твърдението си, че сперматозоидите са напълно еднакви. Казваш и че нямаш много свободно време, така че още сега ти заявявам, че няма смисъл и да си го губиш заради това. Защото ще ти дам два факта. Първия е общоизвестен. И честно, ще се постарая да го напиша, възможно най-малко сексистки. Знае се, че при еякулацията мъжът изхвърля няколко милиона сперматозоиди във влагалището на жената. Като част от тях тръгват към яйцеклетката, още по-малко стигат до нея, и накрая само един прониква вътре и я опложда. Значи те се различават по-някакви си техни признаци, и възможно все още неизвестни на науката. Иначе всички щяха да действат напълно еднакво, като войници на парад. Така че, тук следва, още една идея за научно изследване. Дори в мен вече се появиха съмнения, дали при тях не съществува и някакво своебразно разделение на труда. Повтарям това са си нормални Съмнения, а не даже и обосновано предположение. Втория пример е от донорските центрове за семенна течност. Там заставят бъдещия баща да спазва определени процедури, като едната е да им предостави втората си за деня еякулация. Просто специалистите емперично са установили, че в този случай сперматозоидите са най-жизнени и най-качествени, каквото и да означава това. Значи те, все пак отново се различават.

Да продължим нататък. Относно факта, че мъжките индивиди са носители на по-разнообразни качества. Тук е възможно да съм допуснал грешка, но само като не съм бил достатъчно ясен. Изобщо съм нямал предвид, че един мъж притежава повече биологични качества от една жена. Макар че, може точно това или пък тъкмо обратното да е вярно. Кой знае? Всъщност имал съм предвид, че не 5 или пък 6, а например 100 мъже като Цяло притежават повече, или пък по-засилени едни спрямо други качества, отколкото 100 жени. Например по обема на черепните кутии. Установено е, че жените имат като цяло по-еднакъв обем на черепните им кутии. Докато сред 100 мъже има и такива с много по-малки черепи от средните за мъжете, но и такива с значително превишаващи нормалното. Като и съотношението в разликите е много по-голямо отколкото при жените. Същото важи за ръста, и т.н.

Относно книгата на Pease, май искаш да ме вкараш в безкрайна полемика по тема от вида “Ролята, мястото и значението на жената в нашето съвременно общество”. Може, ама моля те, не сега, и не тук! Хайде, да не се отклоняваме! Аз съм я цитирал, защото в нея, и то на едно място са събрани много данни, получени при различните изследвания и експерименти на десетки научни институти.

И пак стигнахме до статистиките. Този път искрено се засмях. В началото с примери и обяснения ме учиш, как да се правят правилни статистики. Накрая обаче заявяваш, че получените резултати на няколко научни института може да са плод на някаква чиста случайност. Сега представям си, ако те послушам и наистина, аз се заема да правя статистики, как ти накрая ще стовариш върху родопските ми плещи, освен “статистическа важност” и други измъкнати понятия да речем, като “статистическа съзнателност”, “статистическа провокация” или нещо от рода на “Статистика на статистическите статистики”

Скъпа Маргарет, и ти, и аз, а и всеки един човек на земята сме плод на някаква чиста случайност. Но едновременно с това искаме ли това или не, но сме и свързани в някакви по-малки или по-големи закономерности. Всеки един от нас е уникален, различен и неповторим по своему. Но всички заедно вече неизбежно участваме и сме част от най-различни статистики.

И най-накрая искам да ти благодаря. Въпреки различията ни, ти ме провокира и няколко часа отделих за изучаване на статистиката, и статистическите методи. Вярно само неща от най-обща култура, ама кой знае, може и те да ми бъдат някога полезни. Така също възможно е да си провокирала и другите читатели на форума. И в това няма нищо лошо, напротив. Даже защо не откриеш подобна тема в раздел “Математика” на форума. Ще бъде интересно на всички ни.

С уважение към теб и всички читатели на БГ Наука:

Минчо Красимиров Хаджиев

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

не разбирам...имаш проблем с изказа ми,с правописа ми,със синтактичните структури в постовете ми или просто със факта, че не употребявам главни букви?...както и да е.

няма да навлизам надълбоко в проблема кои от твърденията ти са факти,кои са наблюдения и кои са хипотези.по принцип,в биологията е много трудно да докажеш нещо като факт-можеш да имаш доказателства в подкрепа на на дадена хипотеза,но да превърнеш тази хипотеза във факт е ужасно трудно. и ако използвах твърдението, че всички ембриони първоначално се развиват по женска матрица,за да го използвам за конструкция на друга хипотеза в конеткста на по-официална форма на комуникация,със сигурност щях да представя няколко цитата в подкрепа на тази хипотеза...нещо,което ти отбягваш не само в тази тема.

за разлика от теб,аз имам навика да спазвам обещанията си и ето,ще ти предоставя цитати(готова съм да помогна с превод и да предоставя пълните статии):

1:Z.-J. Chen, Center for Human Reproduction, Shandong University, Shandong Provincial Hospital, Jingwu Weiqi Road No, 324 Jinan; China. E-Mail: chenzijiang@hotmail.com.

Title: Influence of swim-up time on the ratio of X- and Y-bearing spermatozoa.

Source:European Journal of Obstetrics, Gynecology, & Reproductive Biology. Vol. 129(2)(pp 150-154), 2006.

Abstract Objective: The objective was to examine the separation of X- and Y-bearing spermatozoa in a modified swim-up procedure using fluorescent in situ hybridization (FISH), and to find out the influence of swim-up time on the ratio of X- and Y-bearing spermatozoa. Study design: Prospective study.....Conclusions: There was no significant effect of swim-up time on the ratios of X- and Y-bearing spermatozoa using a modified swim-up procedure. No direct evidence was found that the swim-up procedure for separating motile spermatozoa to use for either intrauterine insemination (IUI) or in vitro fertilization (IVF) would lead to an imbalance of boys and girls.

експериментът показва че вида на хромозомите във сперматозоидa не влияе на скоростта му.(със съответнета статистическа важност,разбира се :) )

а за въпросът,който задаваш-мисля че ключа е в размера на сперматозоидите.когато мъжът еякулира той очевидно изхвърля някои сперматозоиди преди други и поради малкиия им размер,милиметри могат да се окажат като голяма преднина.оттам нататък,мисля че всичко е въпрос на шанс.

искаш да кажеш че девиацията от средната стойност при мъжете е по-голяма?ух-ох,искам цитат.това твърдение е ужасно рисковано...не забравяй че тази девиация пак идва от генетично разнообразие. а и дори да не идва от генетично разнообразие ами от фактори на средата,да кажем особености на мъжкия метаболизъм,пак не може да бъде предмет на подбор.а,да,освен това характеристиките,които показват най-много вариация в човешката популация се определят от най-много гени.може би,ако аз се опитвах да докажа твърдение като това бих потърсила примери за гени,които са репресирани в женския геном...но дори и това един ген да е репресиран не означава че не може да се предаде на поколението.да не говорим че ти даваш примери доста тенденциозно и ако исках да се принизя дотам,щях да дам примери за характеристики,които уж показват по-голяма вариация при жените.

статистиките и цялата терминология свързана с тях е нещо,което се стоварва КАТО СТАНДАРТ не само на моите,но и на всички албионски,африкански,китайски и японски плещи наоколо.интересуват ме само в биологичния им контекст и наистина,може да започна такава тема в биологичния раздел,хубаво е хората да имат представа за тези неща.

естествено, че не оспорвам резултатите на научните институти.не оспорвам че ако за един ден са се родили 150 момчета и 100 момичета,броят на родилите се момчета е по-голям от броят на родилите се момичета.оспорвам това дали тази разлика е достатъчна за да направиш извода че по някаква причина,на този ден са се раждали преференциално момчета.чрез един chi squared тест да кажем,може да се докаже че да,наистина този брой на момчтата е неочаквано голям и че вероятността това разделение да се появи единствено като плод на случайност е малка.едва тогава си свободен да правиш изводи и да разсъждаваш за причината.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
...не оспорвам че ако за един ден са се родили 150 момчета и 100 момичета,броят на родилите се момчета е по-голям от броят на родилите се момичета.оспорвам това дали тази разлика е достатъчна за да направиш извода че по някаква причина,на този ден са се раждали преференциално момчета.чрез един chi squared тест да кажем,може да се докаже че да,наистина този брой на момчтата е неочаквано голям и че вероятността това разделение да се появи единствено като плод на случайност е малка.едва тогава си свободен да правиш изводи и да разсъждаваш за причината.

Сметнах го! Получи се Р = 0.0015 - сиреч, разликата е високодостоверна и не е случайна! :banana:

Е, това, разбира се, беше на майтап - имах си хас такава огромна разлика да не е високодостоверна!

(на майтап, в смисъл - че е излишно да се смята - иначе нивото на достоверност дето съм изписал е вярно - точно толкова получих)

Бих се намесил в спора ви, ако разбирах за какво е - изписали сте много неща, дето ми е трудно да ги свържа в едно цяло. Знам само, че аз не бих уважавал бъдещ татко, който прави целенасочено нещо, каквото и да е, с цел да определи пола на бъдещото си дете.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

много от учените днес смятът, че диспропорцията в полза на мъжкия пол (която се изчислява на 106(105) към 100) се дължи на по-малката и лека Y хромозома, което в предвид разтоянието, което сперматозоида трябва да измине ( около 40 см- от надсеменника до яйцепровода - за малкия сперматозоид това е огромно разтояние) би могло да е резонно-->поради това, че тези сперматозоиди относително биха били по-бързи и по-бавно биха губили енергиините си запаси

аз съм склонен да приема това твърдение, но твърдение от рода на това, че жената ако изпитва еди какви си чувства или я вълнуват социалните проблеми ще роди съответно момче или момиче...какво да кажа...красива приказка

и все пак не забравям думите на Айнщайн- въображението е по-важно от знанието

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Уважаеми читатели на БГ Наука,

Освен всички споменати статистически, експериментални и други доказателства потвърждаващи взаимозависимостта между пола на бъдещето детенце и психологическата настройка на майката, напълно случайно разбрах и за още едно, и то чисто любознателно човешко наблюдение, потвърждаващо тезата ми. И заслугата за него е на Венета Райкова – водещата на предаването “Горещо”. Като участничка в последния Вип Брадър, още през нейните първи дни от престоя и в къщата, в контекста на друг разговор, ненадейно я чух да казва: “ На мъжете, които изневеряват на жените си, им се раждат само момичета.” На никой от останалите участници в самото шоу, както и на присъстващите в заведението където в този момент гледах предаването, тези думи не направиха, каквото и да е впечатление. Но аз веднага ги запомних и разбира се, ги пречупих през всички останали статистически и други факти, описани преди това в постингите ми .

Сега напълно сигурно е, че без да е имала сериозни наблюдения сред свои познати, приятели, както и в кръговете сред които тя общува, горещата водеща едва ли би изрекла на всеослушание, нещо толкова утвърждаващо. И естествено ме накара да проуча как стоят нещата, по тази иначе тази толкоз щекотлива тема и в родния ми град Смолян. Все пак в случая, бях улеснен, че ставаше въпрос за изневеряващи мъже, а не жени. Нещо повече, отначало дори имах леки съмнения в предположенията ми, заради някои родопски донжуановци, възползващи се веднага от възможността да се поперчат с всякакви сексуални подвизи.И поради тази причина, по-нататък коментирайки един или друг по-малко или повече наистина изневеряващ съпруг, гледах да разпитвам и да вярвам предимно на думите и мненията само на представителките от нежната половина на човечеството.

И така като цяло се откроиха основно два типа редовно изневеряващи мъже. Първите това са някои от смолянските новобогаташи. Тях разбира се веднага ги игнорирах. Те в повечето случаи просто купуваха любовниците си, съблазнявайки ги главно с пари и скъпи подаръци. Интереса ми се насочи главно към втората група мъже. Тези които за да изневерят на съпругата си и да омаят друга жена, ползваха единствено своето обаяние на мъж, своя чар, само своите увереност и приспособимост. Тоест чуждите жени им се отдаваха, главно защото ги харесваха като мъже и партньори в любовта. И естествено, че щом чуждите жени толкова много ги харесват, какво тогава оставаше за собствените им съпруги, с които ежедневно общуват. И според издигната вече теория, в такъв случай точно на тях, би следвало децата им, да се раждат предимно момичета. И наистина, макар и не много, като общ брой при случаите за които разбрах, / все пак Смолян е малък град/, но при редовно изневеряващите мъже, пропорцията в техните семейства на родените момичета спрямо момчета почти достигна впечатляващото съотношение 4:1. Навярно подобно е съотношението и при случаите коментирани от водещата Венета Райкова. След като тя е успяла да ги забележи. При това без да си го поставя като предварителна цел, а подтикната единствено от чиста човешка любознателност и сериозно умение да наблюдава човешките взаимоотношения и последиците от тях.

И още нещо. Интересно, но и в семействата на богатите изневеряващи мъже, забелязах че съотношението на родените момичетата спрямо момчета, отново е в полза на момиченцата. И оттук косвено възниква и още един интересен въпрос, на който ще се търси отговора. Каква е пропорцията на родените бъдещи кавалери, спрямо малки дами в зависимост от месечните доходи на средностатистическите български семейства. А и как стоят нещата в аналогичен план и в останалите държави по света.

С уважение към всички читатели на БГ Наука:

Минчо Красимиров Хаджиев

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...