Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

  Вече е ясно - влиятелни фактори в света налагат заличаване на нациите. В Европа това е стигнало почти до насилие. Може би резонът е, че така ще се избавим от унищожителен световен конфликт? Може би има и друго? Как да е,  един неутрален нов световен език сигурно ще улесни това начинание. В момента английският се е наложил като световен език. Но той не улеснява задачата.

   При  английския не може да се получи на много места той да стане втори вътрешен език за общуване поради национална гордост. Нациите  се опасяват, че ще бъдат езиково асимилирани, особено културните. От друга страна английският е сериозно затлачен, тъй като доста време се е развивал без езикова норма от уединени езикови общности, а последно време тези общности са се смесили и се е получила каша. Английският наистина е трудноразбираем, тъй като синонимията и омонимията в него са преминали границите на нормалното.  Отделна морфема е трудноразличима, ако не е в някоя фраза-шаблон.

   Есперантото, като най-разпространен изкуствен език, всъщност хич не е разпространен  /сега 100 000 души го владеят/.  Аз не го владея, но като погледнах някои ежедневни изрази, не ми хареса. Липсва му лаконичност. В повечето езици същите изрази са много по-кратки. Стане ли ежедневен език, той ще се изроди. Есперантото е измислен доста преди информационната ера от един човек. Това предопределя неговата ограниченост.

    Един нов изкуствен език трябва да започне  с консенсус по целите, които да се гонят. Той тряба да е дело на широка общност от ентусиасти и евентуално да се приложат практиките за развитие на свободен софтуер. 

     Би трябвало изразяването на този език да е кратко, недвусмислено в широк диапазон от смислови категории. Фонемите, които се преиначават заради особености на дадена общност да са изградени така, че да няма струпване на преиначавания - максимум едно, за да не се губи разбираемост по цял свят.

    Омонимията изначално не трябва да съществува и  не трябва да се появява при конструиране на изразите.

    Да се преосмислят сегашните грам. категории - някои да изчезнат и да се появят нови.

    Например: категорията местоимение сега, употребена в подчинено изречение вместо заместена дума в главното, създава двусмислие, ако има няколко думи, които могат да бъдат заместени с това местоимение.

     Пример:   Местоимението  може да се замени с приставка:   <първи префикс>дума1 <втори префикс>дума2  <трети префикс>дума3, подчинено:   нттттиждеиз <префикс2 като местоимение>   нинжттье <префикс1 като местоимение>  ьяагогдго <префикс3 като местоимение> оосш.

    Трите префикса, употребени като местоимения в подчиненото изречение недвусмислено заместват съответните си думи в главното, за разлика от сегашните езици, които не го могат. -Това беше пример за съвсем нова конструкция.

Словоредът + предлозите може да създадат затруднения за някои общности в разбирането.

Например:     кушадасъ    куш-ада-съ  буквално  птици-остров-техният, се превежда от турски островът на птиците. Ако българин започне да говори на турски, със сигурност ще разменя :  "птиците на острова".  Значи словоредово-предложната конструкция трябва да се измисли така, че да пасне на различните начини на мислене - трудна задача  :)

 

  Давайте предложения!  :)

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Exhemus said:

  Вече е ясно - влиятелни фактори в света налагат заличаване на нациите. В Европа това е стигнало почти до насилие. Може би резонът е, че така ще се избавим от унищожителен световен конфликт? Може би има и друго? Как да е,  един неутрален нов световен език сигурно ще улесни това начинание. В момента английският се е наложил като световен език. Но той не улеснява задачата.

   При  английския не може да се получи на много места той да стане втори вътрешен език за общуване поради национална гордост. Нациите  се опасяват, че ще бъдат езиково асимилирани, особено културните. От друга страна английският е сериозно затлачен, тъй като доста време се е развивал без езикова норма от уединени езикови общности, а последно време тези общности са се смесили и се е получила каша. Английският наистина е трудноразбираем, тъй като синонимията и омонимията в него са преминали границите на нормалното.  Отделна морфема е трудноразличима, ако не е в някоя фраза-шаблон.

   Есперантото, като най-разпространен изкуствен език, всъщност хич не е разпространен  /сега 100 000 души го владеят/.  Аз не го владея, но като погледнах някои ежедневни изрази, не ми хареса. Липсва му лаконичност. В повечето езици същите изрази са много по-кратки. Стане ли ежедневен език, той ще се изроди. Есперантото е измислен доста преди информационната ера от един човек. Това предопределя неговата ограниченост.

    Един нов изкуствен език трябва да започне  с консенсус по целите, които да се гонят. Той тряба да е дело на широка общност от ентусиасти и евентуално да се приложат практиките за развитие на свободен софтуер. 

     Би трябвало изразяването на този език да е кратко, недвусмислено в широк диапазон от смислови категории. Фонемите, които се преиначават заради особености на дадена общност да са изградени така, че да няма струпване на преиначавания - максимум едно, за да не се губи разбираемост по цял свят.

    Омонимията изначално не трябва да съществува и  не трябва да се появява при конструиране на изразите.

    Да се преосмислят сегашните грам. категории - някои да изчезнат и да се появят нови.

    Например: категорията местоимение сега, употребена в подчинено изречение вместо заместена дума в главното, създава двусмислие, ако има няколко думи, които могат да бъдат заместени с това местоимение.

     Пример:   Местоимението  може да се замени с приставка:   <първи префикс>дума1 <втори префикс>дума2  <трети префикс>дума3, подчинено:   нттттиждеиз <префикс2 като местоимение>   нинжттье <префикс1 като местоимение>  ьяагогдго <префикс3 като местоимение> оосш.

    Трите префикса, употребени като местоимения в подчиненото изречение недвусмислено заместват съответните си думи в главното, за разлика от сегашните езици, които не го могат. -Това беше пример за съвсем нова конструкция.

Словоредът + предлозите може да създадат затруднения за някои общности в разбирането.

Например:     кушадасъ    куш-ада-съ  буквално  птици-остров-техният, се превежда от турски островът на птиците. Ако българин започне да говори на турски, със сигурност ще разменя :  "птиците на острова".  Значи словоредово-предложната конструкция трябва да се измисли така, че да пасне на различните начини на мислене - трудна задача  :)

 

  Давайте предложения!  :)

Да забраним фонетичното писане, което и сега не е фонетично. Да въведем при всички езици китайските символи и така езиковата бариера няма да има значение......

Например:

hal, ló, kocsi, ház, ujság, hajó,  vs. fish, horse, car, house, news paper, boat vs. риба, кон, кола, къща, вестник, кораб ако вместо тези отминали азбуки го напишем така:

 鱼,马,汽车,房子,睡觉,船舶,няма да има повече проблеми.....СМСМ

Иначе има предоста изкуствени езици за говорене, освен това танто за програмиране, освен танто за игра, да не говорим за гестикулиращите....

https://en.wikipedia.org/wiki/Constructed_language

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С тоя интернет като нищо първо ще минем изцяло на картинки както в дълбоката древност. После идва и новият език. Поставяш две картинки една до друга - например кокошка + яйце. След това може да образуваш дума специална за кокоше яйце. Например: "кя" или "кояй".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 46 минути, Пандора said:

С тоя интернет като нищо първо ще минем изцяло на картинки както в дълбоката древност. После идва и новият език. Поставяш две картинки една до друга - например кокошка + яйце. След това може да образуваш дума специална за кокоше яйце. Например: "кя" или "кояй".

Има вече:

Tyúktojás 鸡蛋

Chicken egg 鸡蛋

кокоше яйце 鸡蛋

и тнт.

Но може и така Képtalálat a következÅre: âcsirketojasâ :dance3:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Международен помощен език (или спомагателен) е език, служещ за общуването между хора от различни краища на света, които не споделят общ роден език. Помощните езици обикновено не са майчини и съответно се изучават като чужди.

Езиците на господстващите общества през вековете са служили като помощни езици, понякога достигащи и международна известност. Например - финикийският, латинският, гръцкият, еврейският и старобългарският са били използвани в миналото, а езици като арабски, английски, френски,  китайски, руски, испански и немски биват употребявани по този начин в по-ново време в различни части на света. Но тъй като тези езици продължават да се свързват с господстващото положение – културно, политическо и икономическо, те често се превръщат в обект на силно съпротивление. По тази причина, мнозина лингвисти считат поощряването на изкуствени езици като възможно и добро решение.

Терминът „помощен“ съдържа в себе си предположението, че езикът ще бъде допълнителен за всички по света и няма за цел да замени техните родни езици. Често това словосъчетание се използва във връзка с планирани или изкуствени езици, които първоначално са били предложени именно с основната цел да улеснят общуването между народите, като например универсалглот, волапюк, есперанто, спокил, мундолинго, идо, окцидентал, новиал, интерлингва, унилингва, униш, словио, мондланго, словиански, лингва де планета. Въпреки това, изразът може да се отнася и до идеята, подобен език да бъде избран чрез пълно международно съгласие, не изключвайки дори възможността за използване на стандартизирана форма на произволен естествен език (напр. - международен английски), и още бива свързано с проекта за изграждане на всеобщ език.

За международен език може да се приемат също така клингонският и елфическият. В случая с тези два езика те първоначално служат само за литературни цели. Клингонският език е езикът на измислена извънземна раса в телевизионния сериал "Стар трек". Клингоните са агресивна, раздразнителна и войнствена раса извънземни. Елфическите езици са два - куеня и  синдарин, които служат като езици на елфите в романа "Властелинът на пръстените" на Толкин.

 Тъй като феноменът на изкуствените езици е толкова рядък, няма начин да се разясни какво се очаква от тях: дали ще има нови изкуствени езици, имайки предвид нарастващия интерес към клингонския и елфическите езици? Или дали хората ще бъдат доволни от тях? Дали някой любител ще създаде достатъчно популярен език, за да бъде считан за изкуствен език, и дали сегашните изкуствени езици един ден ще станат автентични езици, използваеми у дома и на работното място? Може ли есперанто да се превърне в работен език на институциите на ЕС?

 

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Английския има и своите преимущество. Доста лесна граматика като математика. Най голем я недостатък е писането. Да се въведе паралелен международен английски с опростен правопис .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да се измисли напълно нов език не само не е трудно- лесно е.

https://en.wikipedia.org/wiki/Klingon_language

И разбира се стигаме до един от гениите на хилядолетието моя любимец Толкин.

https://swan-swan.ru/articles/hudozhestvennyy-perevod/elfiyskiy-yazyk/

Човекът е измислил не един, а група езици!!!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Според мен, няма нищо лесно в граматиката на английския. Другото е че освен болюк омоними и синоними, езика е бъкан и с омофони. Английският е лесен за начинаещи и средно напреднали. Истинското научаване на езика обаче е мъчителен процес.

Съгласен съм че има нужда от световен език, обаче как да се наложи? Английският се е наложил, като международен, заради безпрецедентнното културно, научно и технологично влияние на САЩ през последните 100-тина години. Такава доминация не е имало дори в Римската Империя. Дори в Китай официално 300 милиона ползват Английски. 

Как обаче ако се създаде наистина гъвкав и добър език, примерно хлабаво базиран на Испански, той ще бъде наложен? Декрет на ООН? Смях в залата. За да стане такова нещо, трябва ЕС да се е превърнала в държава и да седнат САЩ, ЕС, Китай и въобще Г-7 и да го заковат като стандарт - от университетите, през инструкциите на продуктите до табелите по улиците.

Ами как си го представяте това? Какъв ще е стимула? Особено за САЩ? И кой би вложил такива средства и услия? Че те САЩ още не могат да се отърват от среднновековната имперска мерна система, което създава кански проблеми в и извън страната, ще ги накараш да бутат някакво ново Есперанто...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 11 минути, Frujin Assen said:

Да се измисли напълно нов език не само не е трудно- лесно е.

https://en.wikipedia.org/wiki/Klingon_language

И разбира се стигаме до един от гениите на хилядолетието моя любимец Толкин.

https://swan-swan.ru/articles/hudozhestvennyy-perevod/elfiyskiy-yazyk/

Човекът е измислил не един, а група езици!!!

 

 

:dance3::dance3::dance3:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Някъде имаше експеримент с някакви изкуствени интелекти, които били оставени да си общуват и между другото започнали да го правят на свой език. Тъй че, че ще има изкуствен език ще има, и ще ни го наложат изкуствените интелекти и дроновете... със сила.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 21 часа, Frujin Assen said:

Да се измисли напълно нов език не само не е трудно- лесно е.

https://en.wikipedia.org/wiki/Klingon_language

И разбира се стигаме до един от гениите на хилядолетието моя любимец Толкин.

https://swan-swan.ru/articles/hudozhestvennyy-perevod/elfiyskiy-yazyk/

Човекът е измислил не един, а група езици!!!

 

Доста са си поиграли за тоя език  :)  Не е лош, но е само за игра.  

 Основна цел на новият език е  да е лесен и максимално разбираем за максимално голяма група хора - повече от 4 милиарда  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 16 часа, Exhemus said:

Доста са си поиграли за тоя език  :)  Не е лош, но е само за игра.  

 Основна цел на новият език е  да е лесен и максимално разбираем за максимално голяма група хора - повече от 4 милиарда  :)

image.jpeg.e3b13d9c046d037054e6b545b7307c87.jpeg image.jpeg.5c8a4099e1adbabd067cec9760d9cfff.jpeg image.jpeg.dbc77595e1c1877c62db36b52e3e261c.jpeg image.jpeg.a8a89a52f8f0073bc3bce45b4855d948.jpeg image.jpeg.9cf5096627c9a5987e862c03a30d5a8b.jpeg image.jpeg.9914a9181239e15954838c556e76d422.jpeg image.jpeg.2721c4b90f95866603a2c463a12a95da.jpeg Képtalálat a következÅre: âvicces kresz táblákâ Képtalálat a következÅre: âvicces kresz táblákâ Képtalálat a következÅre: âvicces kresz táblákâ Képtalálat a következÅre: âvicces kresz táblákâ Képtalálat a következÅre: âvicces kresz táblákâ

Има такива, и всеки ги разбира. Стига само в подходящият ред да се поставят....:cool2:

https://www.google.com/search?q=vicces+kresz+táblák&rlz=1C1GGRV_enHU748HU748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj39Kykh_XiAhXptYsKHccDCLUQ_AUIECgB&biw=1152&bih=606

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2019 г. at 11:27, Frujin Assen said:

https://swan-swan.ru/articles/hudozhestvennyy-perevod/elfiyskiy-yazyk/

Човекът е измислил не един, а група езици!!!

Видно е че, човекът е знаел почти всички, ако не всички западноевропейски езици. За финските ми е минавало през ума, че вероятно знае и такъв. Виж граматиката ми се вижда по-трудно нещо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2019 г. at 10:08, ISTORIK said:

Тъй като феноменът на изкуствените езици е толкова рядък, няма начин да се разясни какво се очаква от тях: дали ще има нови изкуствени езици, имайки предвид нарастващия интерес към клингонския и елфическите езици?

Това е така, защото за да се наложи език трябва да има някакво конкретно приложение, с практическа стойност, не само за забавление. За международни езици просто се налагат езици на етноси и вече в употреба обикновено първоначално за целите на търговията и дипломацията. Другия пример са религиозните причини / идеологически/ като например се твърди, че шумерският език е бил разбираем за някои хора от храмовете на Междуречието почти до 1 в. пр. н. е. , а също и фанариотите, които пазят някакви религиозни формули.

 

On 17.06.2019 г. at 12:19, makebulgar said:

Някъде имаше експеримент с някакви изкуствени интелекти, които били оставени да си общуват и между другото започнали да го правят на свой език. Тъй че, че ще има изкуствен език ще има, и ще ни го наложат изкуствените интелекти и дроновете... със сила.. 

Въпросът е интересен от гледна точка на това, че в древността в един център - търговски или религиозен, най-често и двете се събират няколко етноса и поради най-простия факт, че се създават търговски колонии,  а след тях и религиозен храм на всеки етнос. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2019 г. at 22:46, Exhemus said:

  Вече е ясно - влиятелни фактори в света налагат заличаване на нациите. В Европа това е стигнало почти до насилие. Може би резонът е, че така ще се избавим от унищожителен световен конфликт? Може би има и друго? Как да е,  един неутрален нов световен език сигурно ще улесни това начинание. В момента английският се е наложил като световен език. Но той не улеснява задачата.

   При  английския не може да се получи на много места той да стане втори вътрешен език за общуване поради национална гордост. Нациите  се опасяват, че ще бъдат езиково асимилирани, особено културните. От друга страна английският е сериозно затлачен, тъй като доста време се е развивал без езикова норма от уединени езикови общности, а последно време тези общности са се смесили и се е получила каша. Английският наистина е трудноразбираем, тъй като синонимията и омонимията в него са преминали границите на нормалното.  Отделна морфема е трудноразличима, ако не е в някоя фраза-шаблон.

   Есперантото, като най-разпространен изкуствен език, всъщност хич не е разпространен  /сега 100 000 души го владеят/.  Аз не го владея, но като погледнах някои ежедневни изрази, не ми хареса. Липсва му лаконичност. В повечето езици същите изрази са много по-кратки. Стане ли ежедневен език, той ще се изроди. Есперантото е измислен доста преди информационната ера от един човек. Това предопределя неговата ограниченост.

    Един нов изкуствен език трябва да започне  с консенсус по целите, които да се гонят. Той тряба да е дело на широка общност от ентусиасти и евентуално да се приложат практиките за развитие на свободен софтуер. 

     Би трябвало изразяването на този език да е кратко, недвусмислено в широк диапазон от смислови категории. Фонемите, които се преиначават заради особености на дадена общност да са изградени така, че да няма струпване на преиначавания - максимум едно, за да не се губи разбираемост по цял свят.

    Омонимията изначално не трябва да съществува и  не трябва да се появява при конструиране на изразите.

    Да се преосмислят сегашните грам. категории - някои да изчезнат и да се появят нови.

    Например: категорията местоимение сега, употребена в подчинено изречение вместо заместена дума в главното, създава двусмислие, ако има няколко думи, които могат да бъдат заместени с това местоимение.

     Пример:   Местоимението  може да се замени с приставка:   <първи префикс>дума1 <втори префикс>дума2  <трети префикс>дума3, подчинено:   нттттиждеиз <префикс2 като местоимение>   нинжттье <префикс1 като местоимение>  ьяагогдго <префикс3 като местоимение> оосш.

    Трите префикса, употребени като местоимения в подчиненото изречение недвусмислено заместват съответните си думи в главното, за разлика от сегашните езици, които не го могат. -Това беше пример за съвсем нова конструкция.

Словоредът + предлозите може да създадат затруднения за някои общности в разбирането.

„Би трябвало изразяването на този език да е кратко, недвусмислено в широк диапазон от смислови категории".

Препоръката на преподавателите е да се използват кратки и ясни фрази. Има 16 граматически правила без да се допускат изключения, един определителен член. Съществителни, прилагателни и наречия се разпознават по финалната гласна, която определя категорията. Фонетичен език, т.е. един звук се означава с една буква, ударението пада винаги на предпоследната сричка.

Словоредът е свободен, но за да се прави разлика между подлог и пряко допълнение е въведен и винителен падеж. Той изисква в края на думата да се постави буквата „н“, както на съществителното име, така - и на поясняващото го прилагателно име.

Примери:

Аз чета интересна книга. =  Mi legas interesan libron. (Ми легас интересан либрон.)

Аз имам добър приятел = Mi havas bonan amikon. (Ми хавас бонан амикон.)

В други случаи няма винителен падеж: Есперанто е международен език. = Esperanto estas internacia lingvo. (Есперанто естас интернациа лингво.)
Подлогът си остава в именителен падеж.

При словообразуването се използуват различни представки и наставки, което дава възможност от един корен да се получат думи с различно значение.

Общността на говорещите Есперанто е най вече в Световната Есперантска Асоциация с подразделения по професии и хобита. Организацията има членове от целия свят и провежда ежегодно своите Конгреси на различни континенти:  2018 – в Португалия; 2019 – Финландия, 2020 – в Канада и т.н. Всяка страна има свои национални конгреси – в Бургас тази година беше Българският с доста на брой чуждестранни гости.

Календарът за годината включва различни срещи, конференции, обучения в страната и в чужбина. Младежката организация има своя програма, различни дейности има и за децата.

Есперантистите живеят интересно и не са самотни, пътуват по света, срещат се с други есперантисти, сприятеляват се с тях, запознават се с културата на различни националности... Също така те имат на свое разположение богата литература, написана или преведена на есперанто. Български книги също са били  преведени на Есперанто, напр. - романът „Под игото“, книги  за Ботев и Левски и др.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Няма място за такъв език и примерът с есперантото ясно го доказа. Езикът е живо нещо, свойство на народите, а не кабинетно творение. Международен обикновено е езикът на най-силния в света. 

Ако бях на 20, щях да понауча и китайски.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 часа, КГ125 said:

Няма място за такъв език и примерът с есперантото ясно го доказа. Езикът е живо нещо, свойство на народите, а не кабинетно творение. Международен обикновено е езикът на най-силния в света. 

Ако бях на 20, щях да понауча и китайски.... 

+1000

Хората ще научат това, което е в живота им, а не някакъв изкуствен език.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, gmladenov said:

+1000

Хората ще научат това, което е в живота им, а не някакъв изкуствен език.

Сигурно имаш предвид северно-македонски?  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 7 часа, ISTORIK said:

Аз имам добър приятел = Mi havas bonan amikon. (Ми хавас бонан амикон.)

В някои латино общности това ще се изговаря така: Ми абаш боан амион.

С малко тренировка и другите общности ще го разбират.

Въобще,  диалектните мутации не трябва да водят до омофония, което ще се постигне чрез няколко претръсквания на езика за замяна на склонните към омофония думи с по-подходящи  :) 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, Exhemus said:

В някои латино общности това ще се изговаря така: Ми абаш боан амион.

С малко тренировка и другите общности ще го разбират.

Въобще,  диалектните мутации не трябва да водят до омофония, което ще се постигне чрез няколко претръсквания на езика за замяна на склонните към омофония думи с по-подходящи  :) 

 

Аз имам добър приятел 我有一个好朋友

Пиши го така, па кой как го произнася няма значение.....250px-Map_of_sinitic_languages-mk.svg.png И има между тях които хич не се разбират....Но пишат единно и затова идентитета на всички е КИТАЙСКИ......

Когато ние тук в Юропа стигнем до там, че ще кажем АЗ СЪМ ЕВРОПЕЕЦ! Ееее добре, но по-отблизо с БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОСТ. Тогава ще почнем да се оправяме и в НАТО и в Съюза......

Дотогава е само БЛА бла БЛА бла.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, Skubi said:

Аз имам добър приятел 我有一个好朋友 ( Wǒ yǒu yīgè hǎo péngyǒu.)

 

私はいい友達がいます。 ( Watashi wa ī tomodachi ga imasu.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 20 часа, ISTORIK said:

Общността на говорещите Есперанто е най вече в Световната Есперантска Асоциация с подразделения по професии и хобита. Организацията има членове от целия свят и провежда ежегодно своите Конгреси на различни континенти:  2018 – в Португалия; 2019 – Финландия, 2020 – в Канада и т.н. Всяка страна има свои национални конгреси – в Бургас тази година беше Българският с доста на брой чуждестранни гости.

Календарът за годината включва различни срещи, конференции, обучения в страната и в чужбина. Младежката организация има своя програма, различни дейности има и за децата.

Есперантистите живеят интересно и не са самотни, пътуват по света, срещат се с други есперантисти, сприятеляват се с тях, запознават се с културата на различни националности... Също така те имат на свое разположение богата литература, написана или преведена на есперанто. Български книги също са били  преведени на Есперанто, напр. - романът „Под игото“, книги  за Ботев и Левски и др.

Историк, един въпрос като към осведомен есперантист може ли? -  Есперантото претърпяло ли е  значителни промени и развитие отсъздаването си? Как се обработват и приемат предложения за изменения?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5.07.2019 г. at 19:44, КГ125 said:

Няма място за такъв език и примерът с есперантото ясно го доказа. Езикът е живо нещо, свойство на народите, а не кабинетно творение. Международен обикновено е ези (това са деца на родители, чийто общ език е есперанто) кът на най-силния в света. 

Ако бях на 20, щях да понауча и китайски.... 

Финландски лингвист, експерт по есперанто, представя следната схема, за да покаже общите пропорции на езиковите възможности в есперантската общност:

Езикът се говори в 120 държави по света.

     1000 д. използват есперанто като свой роден език.
(Tова са децата на родители, чийто общ език е есперанто)
     10 000 д. го говорят свободно като свой втори или по-следващ език.
     100 000 д. могат да го използват активно.
     Между 1 000 000 и 2 000 000 д. разбират голямо количество от есперанто пасивно.
     10 000 000 д. са изучавали есперанто до известна степен. Езикът се учи на три нива - начинаещи, средно напреднали и напреднали. Следващото ниво е за тези, които желаят да го преподават. Най-престижно е да си вземеш изпита за определено ниво по време на международен или световен конгрес по есперанто.

Повече от 25 000 книги са оригинално написани и / или преведени на есперанто. Освен това, около 100 списания са достъпни на есперанто. Говорещите на този език могат да пътуват навсякъде по света, използвайки безплатната услуга за настаняване в семейството.

---

Броят на говорещите есперанто постоянно расте в Китай, защото помага на хора от различни култури и среди да общуват с други хора, както в самия Китай, така - и в чужбина.

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 20 часа, Exhemus said:

Езикът есперанто претърпял ли е  значителни промени и развитие от момента на създаването си? Как се обработват и се приемат предложенията за изменения в него?

Съществува Есперантска академия http://www.akademio-de-esperanto.org/ , която следи развитието на езика и, когато се появят нови и съвременни думи и термини, тя одобрява само онези, които се говорят от достатъчно голям брой есперантисти. Въвеждането на неологизми в езика не е безконтролно.

Основният речник на есперанто се определя от Lingvo internacia, публикувано от Заменхоф през 1887 г. В книгата са описани 900 корена; те могат да бъдат разширени до десетки хиляди думи, използвайки представки, наставки и съчетаване на корени. През 1894 г. Заменхоф публикува първия речник на есперанто, Universala vortaro, в който има по-богат списък от корени. Правилата на езика позволяват на говорещите го да използват нови корени, когато има нужда от това. Все пак се препоръчва те да използват най-международните форми и после да извеждат сродните значения от тях.

Оттогава много думи са били заети – най-вече (но не само) от западноевропейски езици. Не всички предложени заемки са станали широко използвани, но много са – най-вече технически и научни термини. Неща от всекидневието, от друга страна, по-често се извеждат от вече съществуващи корени: komputilo ('компютър') например се получава от глагола komputi ('изчислявам') и наставката -ilo ('средство, уред, инструмент'). Думите придобиват и нови значения, подобно на значенията им в други езици. Примерно думата muso ('мишка') е придобила значението и на компютърна мишка, заради употребата си в английския. Говорещите есперанто често спорят дали конкретна заемка е оправдана, или може значението да бъде изведено от вече съществуващи корени.

Някои сложни думи в есперанто не са напълно интуитивни; примерно eldoni (буквално 'из-давам') означава „издавам“ – подобно на начина, по който се образува думата в немски или български, но това може да затрудни хора, в чиито езици думата не се образува така. Освен това в есперанто има думи с особената наставка -um, която няма определно значение; думи, използващи наставката, трябва да се учат самостоятелно – примерно dekstren ('надясно') и dekstrumen ('(в/по посока на) по часовниковата стрелка').

В есперанто няма идиоми и жаргонни думи, тъй като тези форми на речта биха затруднили международното общуване, което е против целта на есперанто.

Най-големият/дебелият речник е Plena ilustrita vortaro (Пълен илюстрован речник) - http://vortaro.net/.

Ето го и речника на есперантската Академия - Akademia vortaro - http://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/index.html

Отделно има национални речници, напр. двустранен българо-есперантски и есперантско-български речник, а има и професионални речници - на химиците, на медиците и други.

За любителите на науките...

Съществува и Научна есперантска академия в Сан Марино. Akademio internacia de la sciencoj - http://www.ais-sanmarino.org/.

 

a-beginners-guide-to-esperanto_.jpg

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...